Kadonnut: Poliisi etsii 15-vuo­tias­ta Jimi Repoa Ro­va­nie­mel­tä

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Pääkirjoitus: Uusilla met­sien­suo­je­lu­alueil­la py­ri­tään vai­kut­ta­maan vaa­lei­hin, ei hak­kui­siin

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
"Jostain täytyy tinkiä" – vuodessa nollasta yli kolmeen kohonnut viitekorko huolestuttaa monia asuntovelallisia, nyt voit katsoa päiväkohtaiset euribor-lukemat Lapin Kansan netistä
Tilaajille

"Jos­tain täytyy tinkiä" – ­vuo­des­sa nol­las­ta yli kolmeen ko­hon­nut vii­te­kor­ko huo­les­tut­taa monia asun­to­ve­lal­li­sia, nyt voit katsoa päi­vä­koh­tai­set eu­ri­bor-lu­ke­mat Lapin Kansan netistä

19:05 2

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Sähköautomaatioasentaja Napapiirin Energia ja Vesi 31.1.2023
Laitos- ja huoltotyöntekijä Lappset Group Oy 30.1.2023
Kesä töissä? Oulun Energia 28.2.2023
Kaavoittajan vakituinen virka Muhoksen kunta 2.2.2023
Maankäyttöinsinöörin viransijaisuus Muhoksen kunta 2.2.2023
Mittamiehen vakituinen työsuhde Muhoksen kunta 2.2.2023
Asemakaava-arkkitehti Oulun kaupunki/kaavoitusyksikkö 6.2.2023
Yleiskaavasuunnittelija Oulun kaupunki/kaavoitusyksikkö 8.2.2023
Kaavoitusassistentti Oulun kaupunki/kaavoitusyksikkö 8.2.2023
Vuorovaikutussuunnittelija Oulun kaupunki/kaavoitusyksikkö 8.2.2023
Verkostoasentaja Rovakairan Verkonrakennus Oy 5.2.2023
Toimitusjohtaja Lapin Yrittäjät ry 12.2.2023
Asiakkuuspäällikkö, säästöpankkiiri Säästöpankki Optia 5.2.2023
Varhaiskasvatusjohtaja Oulun kaupunki 3.2.2023
Vastaavia työnjohtajia Lujatalo Oy 5.2.2023
Työllisyyspalveluiden päällikkö Oulun kaupunki BusinessOulu 6.2.2023
Ympäristötarkastaja Suomussalmen kunta 6.2.2023
Rehtorin virka Merijäven kunta 5.2.2023
Palveluryhmän päällikkö Senaatti Kiinteistöt 5.2.2023
Talous- ja hallintojohtaja Haapajärven kaupunki 15.2.2023
Hankintapäällikkö Nordlab 10.2.2023
Huoltopäällikkö Sivakka 12.2.2023
Hallintosihteeri/assistentti Limingan kunta 5.2.2023
Hallinto- ja kehitysjohtaja Caritas-säätiö 10.2.2023
Kaavasuunnittelija Paltamon kunta 6.2.2023
Toimistosihteeri Lapin Kuntoutus Oy 12.2.2023
Viestintä- ja markkinointiasiantuntija Napapiirin Energia ja Vesi 19.2.2023
Kesäksi töihin Nevelle Napapiirin Energia ja Vesi 15.2.2023
Edustaja Rakennusbetoni- ja elementti Oy 28.2.2023
Lämpölaitosasentaja Sallan Aluelämpö Oy 5.2.2023
Ohjauspalveluiden päällikkö Oulun kaupunki 8.2.2023
Rakennuttajainsinööri Oulun kaupunki 6.2.2023
Projekti-insinööri Oulun kaupunki 15.2.2023
Ympäristötarkastaja Oulun kaupunki 10.2.2023
Ympäristöasiantuntija Oulun kaupunki 10.2.2023
Á la carte kokki/vuoropäällikkö Airport Hotel Oulu 12.2.2023
Hankejohtaja Oulun kaupunki 7.2.2023
Turvallisuusala syynää nyt itse itseään – Vartioalan rikosepäilyjen jälkipyykki on käynnissä, mutta uusista toimista saa vastauksia nihkeästi

Tur­val­li­suus­ala syynää nyt itse itseään – Var­tio­alan ri­kos­epäi­ly­jen jäl­ki­pyyk­ki on käyn­nis­sä, mutta uusista toi­mis­ta saa vas­tauk­sia nih­keäs­ti

16:40
Tilaajille
Metsähallitus kieltäytyy luovuttamasta tutkijoille tietoja valtion metsistä – metsäyhtiö vetoaa liikesalaisuuteen ja kiistää pimittävänsä tietoja

Met­sä­hal­li­tus kiel­täy­tyy luo­vut­ta­mas­ta tut­ki­joil­le tietoja valtion met­sis­tä – met­sä­yh­tiö vetoaa lii­ke­sa­lai­suu­teen ja kiistää pi­mit­tä­vän­sä tietoja

16:30 9
Tilaajille
Metsätalous oy kiistää pimittävänsä tietoja tutkijoilta – "Luullaan ehkä liikaa, että kohteita löydetään aineistojen avulla"

Met­sä­ta­lous oy kiistää pi­mit­tä­vän­sä tietoja tut­ki­joil­ta – "Luul­laan ehkä liikaa, että koh­tei­ta löy­de­tään ai­neis­to­jen avulla"

16:30
Tilaajille
Euriborkorkojen ajantasaiset lukemat

Eu­ri­bor­kor­ko­jen ajan­ta­sai­set lukemat

16:12
Tilaajille
Teknologiateollisuuden työnantajat ja Teollisuusliitto pääsivät neuvottelutulokseen

Tek­no­lo­gia­teol­li­suu­den työn­an­ta­jat ja Teol­li­suus­liit­to pää­si­vät neu­vot­te­lu­tu­lok­seen

13:58 2
"Minusta on tärkeää luoda luottamuksellinen suhde oppilaisiin" - Kemiläinen Vuoden opo on innostava ja turvallinen arjen mahdollistaja

"Mi­nus­ta on tärkeää luoda luot­ta­muk­sel­li­nen suhde op­pi­lai­siin" - Ke­mi­läi­nen Vuoden opo on in­nos­ta­va ja tur­val­li­nen arjen mah­dol­lis­ta­ja

13:31
Stora Enso Metsä ja Lapin ammattikorkeakoulu aloittavat yhteistyön – "Yhdessä voimme uudistaa alan osaamista ja kehittää vastuullisia ratkaisuja"

Stora Enso Metsä ja Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu aloit­ta­vat yh­teis­työn – "Yh­des­sä voimme uu­dis­taa alan osaa­mis­ta ja ke­hit­tää vas­tuul­li­sia rat­kai­su­ja"

11:04
Tilaajille
Putkityöt etenevät Mortin männikössä Rovaniemellä – asiantuntijan mukaan alueella ei ole erityisen arvokasta puustoa mitä tulisi säästää

Put­ki­työt ete­ne­vät Mortin män­ni­kös­sä Ro­va­nie­mel­lä – asian­tun­ti­jan mukaan alueel­la ei ole eri­tyi­sen ar­vo­kas­ta puustoa mitä tulisi säästää

10:34 3
Tilaajille
”Kruunu on kohta ko peseta” – Suomalaiset ovat löytäneet takaisin Ruotsin kauppoihin, polttoaine houkuttelee kiertämään Ruotsin kautta tunturiin

”Kruunu on kohta ko peseta” – Suo­ma­lai­set ovat löy­tä­neet ta­kai­sin Ruotsin kaup­poi­hin, polt­to­ai­ne hou­kut­te­lee kier­tä­mään Ruotsin kautta tun­tu­riin

05:00 1
Tilaajille
Kemin liikuntahallit pitää tyhjentää ennen vappua – tavaratalon niiden paikalle tekevä Biltema aloittaa purkutyöt toukokuun alussa

Kemin lii­kun­ta­hal­lit pitää tyh­jen­tää ennen vappua – ta­va­ra­ta­lon niiden pai­kal­le tekevä Biltema aloit­taa pur­ku­työt tou­ko­kuun alussa

02.02.2023 16:19 5
Tilaajille
Thaipoimijoiden viisumien myöntäminen Suomeen on keskeytetty ihmiskauppariskin sekä kausityöasetuksen mahdollisen muutoksen takia

Thai­poi­mi­joi­den vii­su­mien myön­tä­mi­nen Suomeen on kes­key­tet­ty ih­mis­kaup­pa­ris­kin sekä kau­si­työ­ase­tuk­sen mah­dol­li­sen muu­tok­sen takia

02.02.2023 18:10 16
Tilaajille
K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi viime vuonna eniten Lapissa – Sallaan ja Kittilään tulossa uudet kaupat

K-ryh­män vä­hit­täis­myyn­ti kasvoi viime vuonna eniten Lapissa – Sallaan ja Kit­ti­lään tulossa uudet kaupat

02.02.2023 13:26
Tilaajille
Rovaniemen kelkkatehdas lomautti osan työntekijöistään

Ro­va­nie­men kelk­ka­teh­das lo­maut­ti osan työn­te­ki­jöis­tään

02.02.2023 11:50 5
Tilaajille
Aalistunturin pohjoispuolelle suunnitellaan isoa tuulivoimapuistoa – maanvuokrasopimukset on pääosin jo laadittu

Aa­lis­tun­tu­rin poh­jois­puo­lel­le suun­ni­tel­laan isoa tuu­li­voi­ma­puis­toa – maan­vuok­ra­so­pi­muk­set on pääosin jo laa­dit­tu

02.02.2023 10:19 8
Tilaajille
Lapin Kansan Risto Pyykkö on ehdolla Suuren journalistipalkinnon saajaksi – palkintoehdokkuus tuli petovahinkokorvauksia koskevista jutuista

Lapin Kansan Risto Pyykkö on ehdolla Suuren jour­na­lis­ti­pal­kin­non saa­jak­si – pal­kin­to­eh­dok­kuus tuli pe­to­va­hin­ko­kor­vauk­sia kos­ke­vis­ta ju­tuis­ta

02.02.2023 10:35 12
Pari sanaa (työpaikka)kiusaamisesta
Kolumni Virpi Pakisjärvi ja Maria Miettunen

Pari sanaa (työ­paik­ka)­kiu­saa­mi­ses­ta

02.02.2023 09:10
Jääkiekkoa, joogaa, painonnostoa, parkouria ja sirkusta – harrastamisen Suomen malli on auttanut monia lappilaislapsia löytämään uuden lajin

Jää­kiek­koa, joogaa, pai­non­nos­toa, par­kou­ria ja sir­kus­ta – har­ras­ta­mi­sen Suomen malli on aut­ta­nut monia lap­pi­lais­lap­sia löy­tä­mään uuden lajin

02.02.2023 05:00
Tutkimus: Tenon kalastuskielto on vaikuttanut kielteisesti paikallisten talouteen ja kulttuuriin, terveysvaikutukset voivat ilmetä vasta vuosien päästä

Tut­ki­mus: Tenon ka­las­tus­kiel­to on vai­kut­ta­nut kiel­tei­ses­ti pai­kal­lis­ten ta­lou­teen ja kult­tuu­riin, ter­veys­vai­ku­tuk­set voivat ilmetä vasta vuosien päästä

01.02.2023 20:30 6
Tilaajille
Ei tullut pandoja eikä ydinvoimalaa – Ranualla takavuosien pettymys kääntyi kiitokseksi, Simossa odotellaan uutta jättipottia

Ei tullut pandoja eikä ydin­voi­ma­laa – Ra­nual­la ta­ka­vuo­sien pet­ty­mys kääntyi kii­tok­sek­si, Simossa odo­tel­laan uutta jät­ti­pot­tia

01.02.2023 19:21
Tilaajille
Kimmo Juntti on kauppias kolmannessa sukupolvessa – "Kauppa oli ensin vain yksi huone isoisäni kotitalossa, jota myöhemmin käytettiin mummolan olohuoneena"

Kimmo Juntti on kaup­pias kol­man­nes­sa su­ku­pol­ves­sa – "Kauppa oli ensin vain yksi huone iso­isä­ni ko­ti­ta­los­sa, jota myö­hem­min käy­tet­tiin mum­mo­lan olo­huo­nee­na"

01.02.2023 19:00 5
Pasi Jaakonaho takoo laakereista puukkoja – inarilainen puukkoseppämestari opiskelee tohtoriksi ja aikoo tehdä väitöskirjansa puukoista

Pasi Jaa­kon­aho takoo laa­ke­reis­ta puuk­ko­ja – i­na­ri­lai­nen puuk­ko­sep­pä­mes­ta­ri opis­ke­lee toh­to­rik­si ja aikoo tehdä väi­tös­kir­jan­sa puu­kois­ta

01.02.2023 17:42
Tilaajille
Sdp:n talousohjelma tarjoaa laihalti leikkauksia, mutta pääministeripuolue kelpuuttaisi monta kokoomuksen keinoa

Sdp:n ta­lous­oh­jel­ma tarjoaa lai­hal­ti leik­kauk­sia, mutta pää­mi­nis­te­ri­puo­lue kel­puut­tai­si monta ko­koo­muk­sen keinoa

01.02.2023 15:30 3
Tilaajille
Siivoojan työ on merkityksellistä, mutta tunnen myös sen nöyryyttävät puolet
Kolumni Krista Vaarala

Sii­voo­jan työ on mer­ki­tyk­sel­lis­tä, mutta tunnen myös sen nöy­ryyt­tä­vät puolet

01.02.2023 15:20 4
Tilaajille
Outokummun Tornion terästehtaan tuotanto katkesi kolmeksi päiväksi – lakkoon menneet työntekijät haluavat lisää palkkaa

Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taan tuo­tan­to katkesi kol­mek­si päi­väk­si – lakkoon menneet työn­te­ki­jät ha­lua­vat lisää palkkaa

01.02.2023 11:13 18
Tilaajille
Kiinteistömaailman yrittäjä vaihtuu Rovaniemellä – Mika Lehtiniemen tilalle Antti Iivari ja Matti Palovaara

Kiin­teis­tö­maail­man yrit­tä­jä vaihtuu Ro­va­nie­mel­lä – Mika Leh­ti­nie­men tilalle Antti Iivari ja Matti Pa­lo­vaa­ra

01.02.2023 08:29 1
Tilaajille
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto aloitti ylityökiellon satamissa aamulla ja uhkaa lakoilla

Auto- ja kul­je­tus­alan työn­te­ki­jä­liit­to aloitti yli­työ­kiel­lon sa­ta­mis­sa aamulla ja uhkaa la­koil­la

01.02.2023 07:45
Kysely: Lapin kunnilla suuria vaikeuksia löytää työntekijöitä – erityisen paha työntekijäpula on sotealalla

Kysely: Lapin kun­nil­la suuria vai­keuk­sia löytää työn­te­ki­jöi­tä – eri­tyi­sen paha työn­te­ki­jä­pu­la on so­tea­lal­la

01.02.2023 06:30 4
Tilaajille
Määräaikaisten työntekijöiden ensimmäinen palkanmaksu sujui kohtuullisesti Lapin hyvinvointialueella – muutama jäi ilman palkkaa kokonaan, enemmän ongelmia lisien maksussa

Mää­rä­ai­kais­ten työn­te­ki­jöi­den en­sim­mäi­nen pal­kan­mak­su sujui koh­tuul­li­ses­ti Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la – muutama jäi ilman palkkaa ko­ko­naan, enemmän on­gel­mia lisien mak­sus­sa

31.01.2023 21:26 4
Tilaajille