Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 6. päivän luukku tästä

Tähtijuttu: De­mo­met­sät kas­va­vat kai­vat­tua tietoa – Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tu­ja alueita aiotaan tutkia seu­raa­vat sata vuotta

Itsenäisyyspäivä: Suomi juhlii tänään 105-vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tään – Lapin Kansa seuraa juhlia paikan päällä

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Demometsät kasvavat kaivattua tietoa – Rovaniemelle perustettuja alueita aiotaan tutkia seuraavat sata vuotta
Tilaajille

De­mo­met­sät kas­va­vat kai­vat­tua tietoa – Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tu­ja alueita aiotaan tutkia seu­raa­vat sata vuotta

05.12.2022 20:30 2

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Siivoojia N-Clean Oy 30.11.2022
Kuljetuspäällikkö Kuljetuspudas Oy 30.11.2022
Erikoislääkäri Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 30.11.2022
Kuljetuspäällikkö Kuljetuspudas Oy 30.11.2022
Käytönhoitaja Tornion Voima 30.11.2022
Hitsaustaitoinen LV-asentaja Napapiirin Energia ja Vesi 4.12.2022
Yritysasiantuntija Kalajoen kaupunki 30.11.2022
Ympäristötarkastaja Kalajoen kaupunki 7.12.2022
Kenttämyyjä Kaleva Media 4.12.2022
Jakeluesihenkilö Kaleva Media 4.12.2022
Vastaanottokeskuksen johtaja SPR Rovaniemen vastaanottokeskus 30.11.2022
Pankkilakimies OP Kemin Seutu 4.12.2022
Verkkoinsinööri Napapiirin Energia ja Vesi 8.12.2022
Rakennuttajapäällikkö tai rakennuttajainsinööri Terwa Kiinteistökehitys Oy 11.12.2022
Projektijohtaja Koulutuskuntayhtymä OSAO 1.12.2022
Toiminnanjohtaja Pohjois-Suomen Rakennusklusteri 5.12.2022
Sivistystoimenjohtaja Kuusamon kaupunki 30.11.2022
Rahoitusasiantuntija Oulun kaupunki / BusinessOulu 2.12.2022
Palveluesihenkilö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 14.12.2022
Uusia työkavereita päivittäispalveluihin OP Oulu 9.12.2022
Pelastusylitarkastaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 7.12.2022
Projektipäällikkö Oulun kaupunki /BusinessOulu 9.12.2022
Tietohallinnon asiantuntija AA Sakatti Mining Oy 16.12.2022
Maastosuunnittelija Rovakairan Verkonrakennus Oy 9.12.2022
Yritys- ja kehittämisasiantuntija Enontekiön kunta 15.12.2022
Työpäällikkö Enontekiön kunta 15.12.2022
Sivistysjohtaja Enontekiön kunta 15.12.2022
Kuljetuspäällikkö UKK-Express 9.12.2022
Talouspäällikkö Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 8.12.2022
Toimitusjohtaja Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy 11.12.2022
Skoda -myyjätrainee Skoda 11.12.2022
Enontekiön tuore kunnanjohtaja Samuli Mikkola lupaa lisää tukea yrittäjille – katso jutun lopusta, millainen on kunnanjohtajan työviikko

Enon­te­kiön tuore kun­nan­joh­ta­ja Samuli Mikkola lupaa lisää tukea yrit­tä­jil­le – katso jutun lo­pus­ta, mil­lai­nen on kun­nan­joh­ta­jan työ­viik­ko

05.12.2022 19:30 4
Tilaajille
Entistä useampi valitsee pörssisähkön, eikä moni yhtiö muuta myykään – sähkön hinta pysynee korkealla koko ensi vuoden

Entistä useampi va­lit­see pörs­si­säh­kön, eikä moni yhtiö muuta myykään – sähkön hinta pysynee kor­keal­la koko ensi vuoden

05.12.2022 18:00 3
Puhelinmyyntiin merkittävä muutos: jatkossa tarjous on aina vahvistettava kirjallisesti – "Sääntöjen tiukentaminen on erittäin tervetullutta"

Pu­he­lin­myyn­tiin mer­kit­tä­vä muutos: jat­kos­sa tarjous on aina vah­vis­tet­ta­va kir­jal­li­ses­ti – "Sään­tö­jen tiu­ken­ta­mi­nen on erit­täin ter­ve­tul­lut­ta"

05.12.2022 10:10 8
Tilaajille
Kantaverkkoyhtiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voimajohdon rakentamista pidemmälle naapuriin – sähkön siirtokapasiteetin kasvu alentaisi sähkön hintaa Suomessa

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fingrid jatkaa Suomen ja Ruotsin välisen voi­ma­joh­don ra­ken­ta­mis­ta pi­dem­mäl­le naa­pu­riin – sähkön siir­to­ka­pa­si­tee­tin kasvu alen­tai­si sähkön hintaa Suo­mes­sa

05.12.2022 05:00 4
Tilaajille
Tuntematon virus alkoi levitä Kiinasta maailmalle tasan kolme vuotta sitten – kemiläisyrittäjä Päivi Koskela kertoo, millaisen kurimuksen se aiheutti silpputyöläiselle

Tun­te­ma­ton virus alkoi levitä Kii­nas­ta maail­mal­le tasan kolme vuotta sitten – ke­mi­läis­yrit­tä­jä Päivi Koskela kertoo, mil­lai­sen ku­ri­muk­sen se ai­heut­ti silp­pu­työ­läi­sel­le

04.12.2022 19:30
Tilaajille
Täällä tehdään SSAB:n tulevaisuutta – Hybrit pumppaa vihreää rautaa tonnin tunnissa Luulajassa

Täällä tehdään SSAB:n tu­le­vai­suut­ta – Hybrit pumppaa vihreää rautaa tonnin tun­nis­sa Luu­la­jas­sa

04.12.2022 09:00 5
Tilaajille
Analyysi: Porvarihallitus tarkoittaisi talouskuria ja leikkauslistoja – Jos oppositiosta noustaan hallitsemaan, kokoomuksella on suuri halu palata kasvun tielle

Ana­lyy­si: Por­va­ri­hal­li­tus tar­koit­tai­si ta­lous­ku­ria ja leik­kaus­lis­to­ja – Jos op­po­si­tios­ta nous­taan hal­lit­se­maan, ko­koo­muk­sel­la on suuri halu palata kasvun tielle

03.12.2022 16:29 12
Tilaajille
Päiväkirja: Lakkautettavassa S-market Revontulessa opin, ettei ruokatauko kestä oikeasti tuntia
Kolumni Ville Hyötylä

Päi­vä­kir­ja: Lak­kau­tet­ta­vas­sa S-mar­ket Re­von­tu­les­sa opin, ettei ruo­ka­tau­ko kestä oi­keas­ti tuntia

03.12.2022 06:00 6
Tilaajille
Hovimäki oy on vuoden Likiliike Rovaniemellä – Paikallisyritysten ja -toimijoiden yhdistys jakoi tunnustuksia jäsenyrityksilleen

Ho­vi­mä­ki oy on vuoden Li­ki­lii­ke Ro­va­nie­mel­lä – Pai­kal­lis­yri­tys­ten ja -toi­mi­joi­den yh­dis­tys jakoi tun­nus­tuk­sia jä­sen­yri­tyk­sil­leen

02.12.2022 21:45 1
Tilaajille
Kiirettä pitää kiinteistönhuoltajalla, kun pyryttää – Utsjoella palkittu Mika Tuovila toimii useammassa kunnassa ja kahdessa valtakunnassa

Kii­ret­tä pitää kiin­teis­tön­huol­ta­jal­la, kun py­ryt­tää – Uts­joel­la pal­kit­tu Mika Tuovila toimii useam­mas­sa kun­nas­sa ja kah­des­sa val­ta­kun­nas­sa

02.12.2022 20:30 1
Tilaajille
Pohjoiset hyvinvointialueet pohtivat yhteisen kuljetuspalveluyhtiön mahdollisuutta

Poh­joi­set hy­vin­voin­ti­alueet poh­ti­vat yh­tei­sen kul­je­tus­pal­ve­lu­yh­tiön mah­dol­li­suut­ta

02.12.2022 19:44 2
Tilaajille
Pentik lomauttaa alkuvuodesta – toimitusjohtaja kertoo kysynnän heikentyneen tuntuvasti: ”On näkynyt meillä isosti"

Pentik lo­maut­taa al­ku­vuo­des­ta – toi­mi­tus­joh­ta­ja kertoo ky­syn­nän hei­ken­ty­neen tun­tu­vas­ti: ”On näkynyt meillä isosti"

02.12.2022 16:13
Tilaajille
Ensimmäinen nainen Jenni Haukio perehtyi väitöksessään digitaaliseen vaalikampanjointiin – Jätti poliittisen kotinsa kokoomuksen pois tutkimuksesta

En­sim­mäi­nen nainen Jenni Haukio pe­reh­tyi väi­tök­ses­sään di­gi­taa­li­seen vaa­li­kam­pan­join­tiin – Jätti po­liit­ti­sen kotinsa ko­koo­muk­sen pois tut­ki­muk­ses­ta

02.12.2022 15:19 1
Tilaajille
Arinalta toinenkin lopetusuutinen joulukuun alkuun: Revontulen S-market lakkautetaan Rovaniemellä

Ari­nal­ta toi­nen­kin lo­pe­tus­uu­ti­nen jou­lu­kuun alkuun: Re­von­tu­len S-mar­ket lak­kau­te­taan Ro­va­nie­mel­lä

02.12.2022 14:53 10
Tilaajille
Kodin Terran yt-neuvottelut Rovaniemellä päättyivät – myymälän sulkeminen varmistui

Kodin Terran yt-neu­vot­te­lut Ro­va­nie­mel­lä päät­tyi­vät – myy­mä­län sul­ke­mi­nen var­mis­tui

02.12.2022 13:45 10
Tilaajille

Lapin kaup­pa­ka­ma­rin syys­ko­kous teki luot­ta­mus­hen­ki­lö­va­lin­nat – Me­ri-La­pis­ta hal­li­tuk­ses­sa muun muassa Ou­to­kum­mun ja Metsä Groupin edus­ta­jat

02.12.2022 13:31 1
Domus Arctica -säätiön hallituksen puheenjohtaja Lasse Kontiola hakee säätiön toimitusjohtajaksi: "Olen yksi hakija muiden joukossa"

Domus Arctica -sää­tiön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Lasse Kon­tio­la hakee säätiön toi­mi­tus­joh­ta­jak­si: "Olen yksi hakija muiden jou­kos­sa"

02.12.2022 12:47 9
Tilaajille
Tornion Prisman työntekijät pitivät minuutin mittaisen työnseisauksen

Tornion Prisman työn­te­ki­jät pitivät mi­nuu­tin mit­tai­sen työn­sei­sauk­sen

02.12.2022 09:54 8
Tilaajille
Sodankylän Ikkariin voi nousta yhtä iso kultakaivos kuin Kittilään – yva alkaa vuodenvaihteessa

So­dan­ky­län Ik­ka­riin voi nousta yhtä iso kul­ta­kai­vos kuin Kit­ti­lään – yva alkaa vuo­den­vaih­tees­sa

02.12.2022 09:13 19
Tilaajille
Hiihtokeskusalan työseisaus alkoi – Levillä lakko sulki suurimman osan hiihtohisseistä

Hiih­to­kes­kus­alan työ­sei­saus alkoi – ­Le­vil­lä lakko sulki suu­rim­man osan hiih­to­his­seis­tä

01.12.2022 19:51 8
Tilaajille
Suomessa paljon kritiikkiä saanut Pajalan rautakaivos sai laajennusluvan – "Olen surullinen Suomen viranomaisten suhtautumisesta meidän argumentteihimme"

Suo­mes­sa paljon kri­tiik­kiä saanut Pajalan rau­ta­kai­vos sai laa­jen­nus­lu­van – "Olen su­rul­li­nen Suomen vi­ran­omais­ten suh­tau­tu­mi­ses­ta meidän ar­gu­ment­tei­him­me"

01.12.2022 18:56 4
Tilaajille
Työmarkkinoilla on edessään levoton alkutalvi
Pääkirjoitus

Työ­mark­ki­noil­la on edes­sään levoton al­ku­tal­vi

01.12.2022 18:08 6
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas on vuoden 2022 Paalutustyömaa – tehtaan perustuspaaluja pitkin voisi kävellä 600 kilometrin matkan Kemistä Utsjoelle

Kemin bio­tuo­te­teh­das on vuoden 2022 Paa­lu­tus­työ­maa – tehtaan pe­rus­tus­paa­lu­ja pitkin voisi kävellä 600 ki­lo­met­rin matkan Kemistä Uts­joel­le

01.12.2022 11:26
Tilaajille
Metsä Fibren tehdashanke etenee junan lailla – vaikka rakentamisessa korostetaan turvallisuutta, voi vahinkoja sattua

Metsä Fibren teh­das­han­ke etenee junan lailla – vaikka ra­ken­ta­mi­ses­sa ko­ros­te­taan tur­val­li­suut­ta, voi va­hin­ko­ja sattua

01.12.2022 10:24
Tänään alkava lakko supistaa hiihtokeskusten aukioloaikoja ja sulkee osan rinteistä – lakon piirissä hissit ja välinevuokraamot

Tänään alkava lakko su­pis­taa hiih­to­kes­kus­ten au­ki­olo­ai­ko­ja ja sulkee osan rin­teis­tä – lakon pii­ris­sä hissit ja vä­li­ne­vuok­raa­mot

01.12.2022 08:01
Ivalon koulussa liikutaan kuin poroerotuksessa – uusi koulu, kulttuuri- ja vapaa-ajan monitoimikeskus Kaarre on 26 miljoonan euron investointi

Ivalon kou­lus­sa lii­ku­taan kuin po­ro­ero­tuk­ses­sa – uusi koulu, kult­tuu­ri- ja va­paa-ajan mo­ni­toi­mi­kes­kus Kaarre on 26 mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti

30.11.2022 19:30
Tilaajille
Sodankyläläinen lääkäriasema Aslak on jatkossa Mehiläinen Sodankylä – pelastushelikopteritoiminta jatkuu

So­dan­ky­lä­läi­nen lää­kä­ri­ase­ma Aslak on jat­kos­sa Me­hi­läi­nen So­dan­ky­lä – pe­las­tus­he­li­kop­te­ri­toi­min­ta jatkuu

30.11.2022 15:02
Tilaajille
Tornionlaakson Sähkö ei peri joulukuun sähkölaskuja – "Vaikeina sähkömarkkina-aikoina tämä on huomattava hyvitys"

Tor­nion­laak­son Sähkö ei peri jou­lu­kuun säh­kö­las­ku­ja – "Vai­kei­na säh­kö­mark­ki­na-ai­koi­na tämä on huo­mat­ta­va hy­vi­tys"

30.11.2022 10:10 3
Tilaajille