Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Rovaniemeläinen Rovaseudun Hoivapalvelut myytiin Mainiokodeille – omistajavaihdoksella ei vaikutusta työsuhteisiin
Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Ro­va­seu­dun Hoi­va­pal­ve­lut myytiin Mai­nio­ko­deil­le – omis­ta­ja­vaih­dok­sel­la ei vai­ku­tus­ta työ­suh­tei­siin

10:04 1

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Sivistystoimenjohtaja Keminmaan kunta 2.10.2023
2 verkostoasentajaa Tornion Vesi 6.10.2023
Sairaalahuoltajia, 19 toimea Oulun yliopiostollinen sairaala 11.10.2023
Asiakasneuvoja OP Raahentienoo 4.10.2023
Aluetoiminnan assistentti Talonrakennusteollisuus ry 6.10.2023
Puhelinmyyjiä Suoramarkkinointi Mega 7.10.2023
Kiinteistöassistentti Senaatti-kiinteistöt 7.10.2023
Valmiuspäällikkö Suomen Punainen Risti Lapin piiri 15.10.2023
Lääkintälaitemekaanikko (2) Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 18.10.2023
Lääkintälaitemekaanikko, Oulu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 18.10.2023
Röntgeninsinööri, Oulu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue 18.10.2023
Projekti-insinööri Tuulia Energy 15.10.2023
Asentajia Sodankylään Millog Oy 8.10.2023
Verkostopäällikkö Iin Energia Oy 10.10.2023
Asuntovelallisia kurmuuttavat korkojen nostot saattavat saada jatkoa – Suomen Pankin johtoon kuuluva Tuomas Välimäki: "Euroalue välttämässä taantuman"

Asun­to­ve­lal­li­sia kur­muut­ta­vat kor­ko­jen nostot saat­ta­vat saada jatkoa – Suomen Pankin johtoon kuuluva Tuomas Vä­li­mä­ki: "Eu­roa­lue vält­tä­mäs­sä taan­tu­man"

03.10.2023 16:41 1
Tilaajille
Koulutus Nordenin johtaja Leif Lahti jättää tehtävänsä ensi kesänä

Kou­lu­tus Nor­de­nin johtaja Leif Lahti jättää teh­tä­vän­sä ensi kesänä

03.10.2023 14:17
Tilaajille
Työntekijöille mahdollisuus imettää tai pumpata maitoa työajalla Lapin keskussairaaloihin – imetysmyönteisyys vahvistaa viihtyvyyttä työpaikoilla

Työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suus imettää tai pumpata maitoa työ­ajal­la Lapin kes­kus­sai­raa­loi­hin – ime­tys­myön­tei­syys vah­vis­taa viih­ty­vyyt­tä työ­pai­koil­la

03.10.2023 10:25
Tilaajille
Lappiin tehtiin kesällä 65 kilometriä uutta metsätietä valtion maille – Metsähallitus käytti tänä vuonna tienpitoon 10 miljoonaa euroa

Lappiin tehtiin kesällä 65 ki­lo­met­riä uutta met­sä­tie­tä valtion maille – Met­sä­hal­li­tus käytti tänä vuonna tien­pi­toon 10 mil­joo­naa euroa

03.10.2023 09:52 4
Tilaajille
Veitsiluodon irtisanomisten hoitamiseen on käytetty loton päävoiton verran rahaa – mitä on saatu aikaan?

Veit­si­luo­don ir­ti­sa­no­mis­ten hoi­ta­mi­seen on käy­tet­ty loton pää­voi­ton verran rahaa – mitä on saatu aikaan?

03.10.2023 09:41 5
Tilaajille
Yritysasiakkaat saavat vielä odottaa sähköhyvityspäätöstään – suomalaisten jättienemmistö sai hyvityksensä oikein kerralla

Yri­tys­asiak­kaat saavat vielä odottaa säh­kö­hy­vi­tys­pää­tös­tään – suo­ma­lais­ten jät­ti­enem­mis­tö sai hy­vi­tyk­sen­sä oikein ker­ral­la

02.10.2023 18:30
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tämän vuoden talousennuste on odotettua parempi – tilikauden ylijäämäennuste on noin 7,6 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tämän vuoden ta­lous­en­nus­te on odo­tet­tua parempi – ti­li­kau­den yli­jää­mä­en­nus­te on noin 7,6 mil­joo­naa euroa

02.10.2023 18:14 1
Tilaajille
Kittiläläistä matkailuyrittäjää syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta – yrittäjän väitetään pitäneen kiinteistöllään laitonta kaatopaikkaa

Kit­ti­lä­läis­tä mat­kai­lu­yrit­tä­jää syy­te­tään tör­keäs­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta – yrit­tä­jän väi­te­tään pi­tä­neen kiin­teis­töl­lään lai­ton­ta kaa­to­paik­kaa

02.10.2023 16:49 15
Tilaajille
Pörssisähkön hinta nousi rajusti aamulla, pienempi piikki luvassa alkuillasta

Pörs­si­säh­kön hinta nousi rajusti aa­mul­la, pie­nem­pi piikki luvassa al­ku­il­las­ta

02.10.2023 14:11 3
Hoitajat tulevat maanantaina töihin silmä mustana Kemissä

Hoi­ta­jat tulevat maa­nan­tai­na töihin silmä mustana Kemissä

02.10.2023 07:00 17
Tilaajille
”Kaikki luulivat, että minulla oli kavereita, kun olin niin puhelias” – Johanna Vuori-Karvia sai diagnoosin erilaisuutensa syystä vasta nelikymppisenä

”Kaikki luu­li­vat, että minulla oli ka­ve­rei­ta, kun olin niin pu­he­lias” – Johanna Vuo­ri-Kar­via sai diag­noo­sin eri­lai­suu­ten­sa syystä vasta ne­li­kymp­pi­se­nä

02.10.2023 06:30 1
Tilaajille
Opiskelijalle raippa viuhuu, kun velkalaiva kääntyy – eikä siihen auta hengailu yliopiston aulassa
Kolumni Ville Hyötylä

Opis­ke­li­jal­le raippa viuhuu, kun vel­ka­lai­va kääntyy – eikä siihen auta hen­gai­lu yli­opis­ton aulassa

02.10.2023 06:00 30
Kaikki alkoi vanhasta kyläkoulusta Inarin itäisellä reunalla – Mari ja Jouko Lappalainen Lapin vuoden yrittäjät

Kaikki alkoi van­has­ta ky­lä­kou­lus­ta Inarin itäi­sel­lä reu­nal­la – Mari ja Jouko Lap­pa­lai­nen Lapin vuoden yrit­tä­jät

30.09.2023 21:00 11
Tilaajille
Lähes ilmaisena mainostetusta lainasta muodostui tuhansille opintovelallisille riippakivi – jopa korkojen maksu aiheuttaa ongelmia

Lähes il­mai­se­na mai­nos­te­tus­ta lai­nas­ta muo­dos­tui tu­han­sil­le opin­to­ve­lal­li­sil­le riip­pa­ki­vi – jopa kor­ko­jen maksu ai­heut­taa on­gel­mia

30.09.2023 14:46 11
Pohjoisessa on aina toiminut huijareita ja veijareita vetämässä hyväuskoisia nenästä – listasimme 10 pohjoisen kovinta huijaria ja veijaria

Poh­joi­ses­sa on aina toi­mi­nut hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta ve­tä­mäs­sä hy­vä­us­koi­sia nenästä – lis­ta­sim­me 10 poh­joi­sen kovinta hui­ja­ria ja vei­ja­ria

30.09.2023 06:00 6
Tilaajille
Rovaniemeläinen matkailuyritys tarjoaa sesonkityöläisilleen all inclusive -loman Espanjassa, jotta nämä palaisivat töihin seuraavanakin talvena – suurin vetovoimatekijä on silti jotain ihan muuta

Ro­va­nie­me­läi­nen mat­kai­lu­yri­tys tarjoaa se­son­ki­työ­läi­sil­leen all inc­lu­si­ve -loman Es­pan­jas­sa, jotta nämä pa­lai­si­vat töihin seu­raa­va­na­kin talvena – suurin ve­to­voi­ma­te­ki­jä on silti jotain ihan muuta

30.09.2023 05:00 25
Tilaajille
Uutisanalyysi: RoPS pallottelee ajalla, mutta velkataakka kaupungille ei muutu – saisiko kaupungilta silti avoimuutta?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: RoPS pal­lot­te­lee ajalla, mutta vel­ka­taak­ka kau­pun­gil­le ei muutu – saisiko kau­pun­gil­ta silti avoi­muut­ta?

29.09.2023 19:30 30
Tilaajille
"Voimaloista kuuluu monenlaista ääntä, mutta minusta se ei ole häiritsevää" – Posiolla avattiin tuulipuisto,  uusien hankkeiden suunnitteluun vaikuttaa myös turvallisuustilanteen muutos

"Voi­ma­lois­ta kuuluu mo­nen­lais­ta ääntä, mutta minusta se ei ole häi­rit­se­vää" – Po­siol­la avat­tiin tuu­li­puis­to,  uusien hank­kei­den suun­nit­te­luun vai­kut­taa myös tur­val­li­suus­ti­lan­teen muutos

29.09.2023 19:15 6
Tilaajille
Tornion Park Hotel vaihtaa omistajaa

Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

29.09.2023 17:29
Tilaajille
”Keskustelun voi aina avata” – professori Mari Vaattovaara ehdottaa lain vaatimusta laajempaa kansalaiskeskustelua tornitalojen mittakaavan rakennushankkeista

”Kes­kus­te­lun voi aina avata” – pro­fes­so­ri Mari Vaat­to­vaa­ra eh­dot­taa lain vaa­ti­mus­ta laa­jem­paa kan­sa­lais­kes­kus­te­lua tor­ni­ta­lo­jen mit­ta­kaa­van ra­ken­nus­hank­keis­ta

29.09.2023 15:55
Tilaajille
Toimittajalta: Tornihotellin vai Lordinaukion ehdoilla?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Tor­ni­ho­tel­lin vai Lor­din­au­kion eh­doil­la?

29.09.2023 15:54 1
Suomen Ladun Kiilopään vuokraamoa Saariselällä alkaa vetämään uusi yrittäjä marraskuussa

Suomen Ladun Kii­lo­pään vuok­raa­moa Saa­ri­se­läl­lä alkaa ve­tä­mään uusi yrit­tä­jä mar­ras­kuus­sa

29.09.2023 14:37 2
Tilaajille
Oulun normaalikouluun tehtiin taas koulu-uhkaus, yläkoulu ja lukio tyhjennettiin varotoimenpiteenä – Poliisilla tiedossa tekijäksi epäilty

Oulun nor­maa­li­kou­luun tehtiin taas kou­lu-uh­kaus, ylä­kou­lu ja lukio tyh­jen­net­tiin va­ro­toi­men­pi­tee­nä – Po­lii­sil­la tie­dos­sa te­ki­jäk­si epäilty

29.09.2023 15:32
Rovaniemeläinen maastopyöräilyyn keskittynyt yritys joutui ahtaalle Saariselällä – sopimus Suomen Latu Kiilopään kanssa päättyy, yritys etsii uusia tiloja

Ro­va­nie­me­läi­nen maas­to­pyö­räi­lyyn kes­kit­ty­nyt yritys joutui ah­taal­le Saa­ri­se­läl­lä – sopimus Suomen Latu Kii­lo­pään kanssa päät­tyy, yritys etsii uusia tiloja

29.09.2023 14:54 13
Tilaajille
Rovaniemen lyseonpuiston lukio on vallattu – "opiskelu on opiskelijan päätoimi"

Ro­va­nie­men ly­seon­puis­ton lukio on val­lat­tu – "o­pis­ke­lu on opis­ke­li­jan pää­toi­mi"

29.09.2023 12:47 31
Tilaajille
Vaarantavatko kaivokset matkailua? Kokosimme raadin ja kysyimme, ovatko kaivokset uhka vai mahdollisuus

Vaa­ran­ta­vat­ko kai­vok­set mat­kai­lua? Ko­ko­sim­me raadin ja ky­syim­me, ovatko kai­vok­set uhka vai mah­dol­li­suus

28.09.2023 19:36 23
Tilaajille
Tulevassa eläkeuudistuksessa haetaan täysremontin sijaan kymmenvuotishuoltoa – Varman Risto Murto: "Kannattaako sijoitussalkkujen heilunta ottaa nyt vastaan?"

Tu­le­vas­sa elä­ke­uu­dis­tuk­ses­sa haetaan täys­re­mon­tin sijaan kym­men­vuo­tis­huol­toa – Varman Risto Murto: "Kan­nat­taa­ko si­joi­tus­salk­ku­jen hei­lun­ta ottaa nyt vas­taan?"

28.09.2023 17:46 2
Tilaajille