uimarannat: Si­ni­le­vä­kau­si on alkanut La­pis­sa­kin – ha­vain­to­ja etenkin Pe­rä­me­ren ran­ni­kol­ta

pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alueen pitää olla valmis puolen vuoden päästä – joh­ta­ja­va­lin­nat ovat työl­lis­tä­neet eikä ra­di­kaa­lei­hin muu­tok­siin tunnu olevan aikaa

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Keminmaan Energia ja Vesi ei peri sähkönsiirtojen perusmaksuja asiakkailtaan loppuvuoden ajalta – mikään muu sähkönsiirtoyhtiö ei toimi samalla tavalla
Tilaajille

Ke­min­maan Energia ja Vesi ei peri säh­kön­siir­to­jen pe­rus­mak­su­ja asiak­kail­taan lop­pu­vuo­den ajalta – mikään muu säh­kön­siir­to­yh­tiö ei toimi samalla tavalla

13:58 3

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Projektipäällikkö ja projekti-insinööri Cor Group Oy 27.6.2022
Johtaja/toiminnanjohtaja Tornion Sairaskotisäätiö sr, Saarenvire 30.6.2022
Aliurakoitsija-asentajia laiteasennustehtäviin Mesvac Oy 22.6.2022
Diakonian virka Kempeleen seurakunta 15.8.2022
Ylitarkastaja/YVA-päällikkö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 22.6.2022
Kiinteistöjohtajan virka Oulun seurakuntayhtymä 28.7.2022
Kuntatekniikan päällikkö Oulaisten kaupunki 22.6.2022
Sairaanhoitaja Päivärinteen Timantti Oy 26.6.2022
Lähihoitaja Päivärinteen Timantti Oy 26.6.2022
Hoiva-avustaja Päivärinteen Timantti Oy 26.6.2022
Siistijä Päivärinteen Timantti Oy 26.6.2022
Vaatehuollon expertti Päivärinteen Timantti Oy 26.6.2022
Ruokahuollon expertti Päivärinteen Timantti Oy 26.6.2022
Hankintapäällikkö Oulun kaupunki 22.6.2022
Kehittämispäällikkö Oulun kaupunki/Oulun Vesi 29.6.2022
Projektipäällikkö Oulun kaupunki/Oulun Vesi 29.6.2022
Automaatioinsinööri Oulun kaupunki/Oulun Vesi 1.7.2022
Kiinteistövälittäjä / myyntineuvottelija OP Koti Pohjoinen Oy LKV 30.6.2022
Hallinnollinen isännöitsijä OP Koti Pohjoinen Oy LKV 30.6.2022
Maankäytön asiantuntija Iin kunta 17.7.2022
Ympäristösuunnittelijan virka Limingan kunta 11.7.2022
Asiakkuuspäällikkön virka Kirkon Palvelukeskus 8.8.2022
Kolme ohjaajaa Oulun Kaupunki 22.7.2022
Projekti- ja laatuvastaava Kirkon Palvelukeskus 27.7.2022
Sairaanhoitaja Oulun Kaupunki 22.7.2022
Raskaan kaluston mekaanikko Oulun Scania - keskus 26.6.2022
Johdon sihteeri Aluehallintovirasto / Lappi 4.7.2022
Koukkulava-auton kuljettaja Transport Savikko 10.7.2022
Kuljettajia Ruotsin ja Norjan liikenteeseen Transport Savikko 10.7.2022
Sähkön perusmaksuista alennusta Keminmaassa

Sähkön pe­rus­mak­suis­ta alen­nus­ta Ke­min­maas­sa

13:20
Kemin yt-neuvottelut päättyivät – joka viides työntekijä pois sote-palveluiden ulkopuolelta

Kemin yt-neu­vot­te­lut päät­tyi­vät – joka viides työn­te­ki­jä pois so­te-pal­ve­lui­den ul­ko­puo­lel­ta

13:41 3
Tilaajille
Vuoden 2022 Maistuva maaseutu -palkinto ranualaiselle Keskitalon luomutilalle

Vuoden 2022 Mais­tu­va maa­seu­tu -pal­kin­to ra­nua­lai­sel­le Kes­ki­ta­lon luo­mu­ti­lal­le

12:30 2
Tilaajille
Länsi-Pohjan Hautauspalvelulla oli vajaa 20 vuotta sitten korkeintaan yksi uurnahautaus vuodessa, nykyisin vähintään joka viides tuhkataan – Hautaustoimisto V. Puijolassa luku on vielä suurempi

Län­si-Poh­jan Hau­taus­pal­ve­lul­la oli vajaa 20 vuotta sitten kor­kein­taan yksi uur­na­hau­taus vuo­des­sa, ny­kyi­sin vä­hin­tään joka viides tuh­ka­taan – Hau­taus­toi­mis­to V. Pui­jo­las­sa luku on vielä suu­rem­pi

09:57 1
Tornion möljälle aukesi uusi jäätelökioski – "Emme olleet koskaan ennen myyneet jäätelöä"

Tornion möl­jäl­le aukesi uusi jää­te­lö­kios­ki – "Emme olleet koskaan ennen myyneet jää­te­löä"

09:48 1
Tilaajille
Kemijärven biojalostamon rakentamiselle ei ole viranomaisesteitä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hankkeen heikentynyt uskottavuus
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

30.06.2022 21:58 2
Tilaajille
Tornion biokaasulaitos näyttäisi toteutuvan: "Tavoitteena on, että kaasun tuotanto alkaa vuonna 2024"

Tornion bio­kaa­su­lai­tos näyt­täi­si to­teu­tu­van: "Ta­voit­tee­na on, että kaasun tuo­tan­to alkaa vuonna 2024"

30.06.2022 19:30 1
Tilaajille
Ilta-Sanomat irtisanoi pitkän linjan rikostoimittajan – toimittaja myöntää käyttäytyneensä epäasiallisesti työtovereita kohtaan

Il­ta-Sa­no­mat ir­ti­sa­noi pitkän linjan ri­kos­toi­mit­ta­jan – toi­mit­ta­ja myöntää käyt­täy­ty­neen­sä epä­asial­li­ses­ti työ­to­ve­rei­ta kohtaan

30.06.2022 19:22
Vittangin grafiittikaivoksen lupahakemuksessa ongelmia – "Tornionjoen vedenlaatu ei saa huonontua"

Vit­tan­gin gra­fiit­ti­kai­vok­sen lu­pa­ha­ke­muk­ses­sa on­gel­mia – "Tor­nion­joen ve­den­laa­tu ei saa huo­non­tua"

30.06.2022 09:08
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki vastaa väitteisiin: "Kukaan ei ole kieltänyt opettajia puhumasta sisäilmaongelmista"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki vastaa väit­tei­siin: "Kukaan ei ole kiel­tä­nyt opet­ta­jia pu­hu­mas­ta si­säil­maon­gel­mis­ta"

30.06.2022 06:30 12
Tilaajille
TE-uudistus on tuomassa kunnille lisälaskun – Tornion ja Kemin rahoitus jää pahasti vajaaksi

TE-uu­dis­tus on tuo­mas­sa kun­nil­le li­sä­las­kun – Tornion ja Kemin ra­hoi­tus jää pahasti va­jaak­si

30.06.2022 06:30 3
Tilaajille
Rakennanko tätä työyhteisöä
Kolumni Katja Savilakso

Ra­ken­nan­ko tätä työ­yh­tei­söä

29.06.2022 19:54 1
Viivi Hoppula avasi uuden kahvilan anopiltaan vapautuneeseen tilaan – äidin ihastumista kuvaava sana antoi nimen kahvilalle

Viivi Hoppula avasi uuden kah­vi­lan ano­pil­taan va­pau­tu­nee­seen tilaan – äidin ihas­tu­mis­ta kuvaava sana antoi nimen kah­vi­lal­le

29.06.2022 17:36 4
Tilaajille
Kemin Matkailu oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi Jaakko Löppönen

Kemin Mat­kai­lu oy:n uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Jaakko Löp­pö­nen

29.06.2022 16:18
Tilaajille

Oi­kai­su­ja

29.06.2022 11:25
"En aja niin lujaa" –matkailijat täyttävät pohjoisen teitä, vaikka polttoaine on ennätyskallista

"En aja niin lujaa" –mat­kai­li­jat täyt­tä­vät poh­joi­sen teitä, vaikka polt­to­ai­ne on en­nä­tys­kal­lis­ta

29.06.2022 11:35 1
Tilaajille
"Minulla on omia poroja ja olen tehnyt töitä lapsesta asti" – Savukosken nuoret viihtyvät kesätöissä omassa kunnassa

"Mi­nul­la on omia poroja ja olen tehnyt töitä lap­ses­ta asti" – ­Sa­vu­kos­ken nuoret viih­ty­vät ke­sä­töis­sä omassa kun­nas­sa

28.06.2022 17:42 2
Tilaajille
Lapissa yritysten lopettamiset lisääntyivät koronavuosina neljäkymmentä prosenttia

Lapissa yri­tys­ten lo­pet­ta­mi­set li­sään­tyi­vät ko­ro­na­vuo­si­na nel­jä­kym­men­tä pro­sent­tia

28.06.2022 17:37
Tilaajille
Poliisi ja Lapin rajavartiosto saavat Ivalon kasarmialueelle uuden toimikiinteistön ensi vuonna – rakennusurakan tekee RovaLappi Rakennus

Poliisi ja Lapin ra­ja­var­tios­to saavat Ivalon ka­sar­mi­alueel­le uuden toi­mi­kiin­teis­tön ensi vuonna – ra­ken­nus­ura­kan tekee Ro­va­Lap­pi Ra­ken­nus

28.06.2022 16:10
McDonald´s suunnittelee uutta ravintolaa Rovaniemen Vierustielle – maanvuokrasopimus Porokulmassa päättyy

McDo­nald´s suun­nit­te­lee uutta ra­vin­to­laa Ro­va­nie­men Vie­rus­tiel­le – maan­vuok­ra­so­pi­mus Po­ro­kul­mas­sa päättyy

28.06.2022 11:59 14
Tilaajille
Energiaa säästävien ratkaisujen suunnittelulle on kysyntää – maailmalla mylläävät kriisit lisäävät esimerkiksi vetypohjaisten energiaratkaisujen suosiota

Ener­giaa sääs­tä­vien rat­kai­su­jen suun­nit­te­lul­le on ky­syn­tää – maail­mal­la myl­lää­vät kriisit li­sää­vät esi­mer­kik­si ve­ty­poh­jais­ten ener­gia­rat­kai­su­jen suo­sio­ta

27.06.2022 18:06 2
Tilaajille
Norjassa suomen ja kveenin kieltä voi opiskella yliopistotasolla ainoastaan Tromssassa

Nor­jas­sa suomen ja kveenin kieltä voi opis­kel­la yli­opis­to­ta­sol­la ai­noas­taan Troms­sas­sa

27.06.2022 15:37
Tilaajille
Tilastokeskus: Kuluttajien luottamus putosi kesäkuussa koko mittaushistorian heikoimmaksi

Ti­las­to­kes­kus: Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus putosi ke­sä­kuus­sa koko mit­taus­his­to­rian hei­koim­mak­si

27.06.2022 10:22 1
Sodankylässä sijaitseva Kurkiaskan voimalaitos pystyy pian yhdistämään vesivoiman ja sähkön varastoinnin – peruskorjauksessa liikutellaan ilman halki kymmeniä tuhansia kiloja painavia osia

So­dan­ky­läs­sä si­jait­se­va Kur­kias­kan voi­ma­lai­tos pystyy pian yh­dis­tä­mään ve­si­voi­man ja sähkön va­ras­toin­nin – ­pe­rus­kor­jauk­ses­sa lii­ku­tel­laan ilman halki kym­me­niä tu­han­sia kiloja pai­na­via osia

26.06.2022 13:00 6
Tilaajille
Stockmann kävi lähellä tarinansa päätä, mutta nousi kuin Virén – toimitusjohtaja Jari Latvanen kertoo perinteisen laatubrändin pelastamisen ajoista

Stock­mann kävi lähellä ta­ri­nan­sa päätä, mutta nousi kuin Virén – toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Lat­va­nen kertoo pe­rin­tei­sen laa­tu­brän­din pe­las­ta­mi­sen ajoista

25.06.2022 08:00
Tilaajille
Pellolaismarketissa ei myydä alaikäisille edes alkoholitonta olutta – kauppa vetoaa vanhempiin somessa

Pel­lo­lais­mar­ke­tis­sa ei myydä ala­ikäi­sil­le edes al­ko­ho­li­ton­ta olutta – kauppa vetoaa van­hem­piin somessa

24.06.2022 18:24 9
Tilaajille
Päiväkirja: Vimmainen nuoruus vai pelkkä tylsä aikuisuus?
Kolumni Aurora Kuusisto

Päi­vä­kir­ja: Vim­mai­nen nuoruus vai pelkkä tylsä ai­kui­suus?

23.06.2022 10:56
Tilaajille
Outisen perunayritykselle löytyi jatkaja

Outisen pe­ru­na­yri­tyk­sel­le löytyi jatkaja

22.06.2022 20:49 1
Tilaajille