Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Murtotuulen ensimmäiset voimalat kytkettiin verkkoon Posiolla – koko tuulivoimapuisto on tarkoitus saada käyttöön vuoden loppuun mennessä
Tilaajille

Mur­to­tuu­len en­sim­mäi­set voi­ma­lat kyt­ket­tiin verk­koon Po­siol­la – koko tuu­li­voi­ma­puis­to on tar­koi­tus saada käyt­töön vuoden loppuun men­nes­sä

11:35 1

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Siivoojia N-Clean Oy 30.11.2022
Erikoislääkäri, sisätaudit, virka Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 5.10.2022
Erikoislääkäri, keuhkosairaudet, virka Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 5.10.2022
Automaatioinsinööri Caverion 30.9.2022
Rakennusinsinööri Caverion 30.9.2022
Turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö Pölkky Oy 30.9.2022
Hallintojohtaja Pudasjärven kaupunki 30.9.2022
Toiminnanjohtaja Pyhäjoen vesistö ry 30.9.2022
Hallintojohtaja Limingan kunta 16.10.2022
Vuorotyönjohtaja Kiertokaari Oy 2.10.2022
Asianhallintapäällikkön virka Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 3.10.2022
Kaupunginjohtaja Oulun kaupunki 5.10.2022
2 sähkö- ja automaatioasentajaa Oulun kaupunki/Oulun Vesi 27.9.2022
Suunnittelupäällikkö Oulun kaupunki 7.10.2022
Metsäasiantuntija Metsä Group 30.9.2022
Tietoturva-asiantuntija Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 30.9.2022
Palvelusuunnittelija OYS Sairaanhoidon palvelukeskus 5.10.2022
YVA-asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 7.10.2022
Projektipäällikkö Lapin ELY-keskus 4.10.2022
Projektipäällikkö Lapin ELY-keskus 4.10.2022
Ammattitaitoisia laatoittajia AP Laatulaatta Oy 9.10.2022
Aloittelevia laatoittajia AP Laatulaatta Oy 9.10.2022
Etuoikaisijaa/paikkaria AP Laatulaatta Oy 9.10.2022
Timanttihiojaa AP Laatulaatta Oy 9.10.2022
Timanttihiojaa AP Laatulaatta Oy 9.10.2022
Kiinteistönhoitaja Kemijärven Roikka Oy 21.10.2022
Kiinteistöassistentti Senaatti-Kiinteistöt 7.10.2022
Kaksi rakennustöiden valvojaa Ahma-Insinöörit 7.10.2022
Tutkimuslakimies Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialue 5.10.2022
Lakimies Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialue 5.10.2022
Hankintalakimies Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialue 5.10.2022
Kiinteistömanageri (2) Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointialue 5.10.2022
Toimistosihteeri Rovalan Setlementti Oy / Rovala-opisto 12.10.2022
Kemi valmistautuu ostamaan Kaidin tontin takaisin 1,7 miljoonalla eurolla

Kemi val­mis­tau­tuu os­ta­maan Kaidin tontin ta­kai­sin 1,7 mil­joo­nal­la eurolla

06:30 2
Tilaajille
Valtakunnansovittelija antanut sovintoehdotuksen hoitoalan työriitaan – osapuolet antavat vastauksensa huomenna

Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja antanut so­vin­to­eh­do­tuk­sen hoi­to­alan työ­rii­taan – osa­puo­let antavat vas­tauk­sen­sa huo­men­na

02.10.2022 20:10
Sodankylän kyläkoulujen kohtaloa puidaan taas – entisen Lokan koulun kuvion pelätään toistuvan

So­dan­ky­län ky­lä­kou­lu­jen koh­ta­loa puidaan taas – entisen Lokan koulun kuvion pe­lä­tään tois­tu­van

02.10.2022 19:30 1
Tilaajille
SAK haluaa lyhennetystä työajasta subjektiivisen oikeuden 60-vuotiaille – Professori: "Ikääntyneiden osallistuminen työelämään lisääntyy ja urat pitenevät"

SAK haluaa ly­hen­ne­tys­tä työ­ajas­ta sub­jek­tii­vi­sen oi­keu­den 60-vuo­tiail­le – Pro­fes­so­ri: "I­kään­ty­nei­den osal­lis­tu­mi­nen työ­elä­mään li­sään­tyy ja urat pi­te­ne­vät"

02.10.2022 18:30 4
Tilaajille
Lapin Yrittäjien hallituksen puheenjohtajana jatkaa Marko Vuorinen

Lapin Yrit­tä­jien hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na jatkaa Marko Vuo­ri­nen

02.10.2022 12:51
Tilaajille
Jenni Lepänrinne vahvistamaan valtakunnallisen politiikan uutisointiamme – Lännen Median uusi osaaja tulee Turun Sanomista

Jenni Le­pän­rin­ne vah­vis­ta­maan val­ta­kun­nal­li­sen po­li­tii­kan uu­ti­soin­tiam­me – Lännen Median uusi osaaja tulee Turun Sa­no­mis­ta

02.10.2022 12:30
Tilaajille
Patrian toimitusjohtaja väläyttää mahdollisuutta viedä aseita suoraan valmistajalta Ukrainaan – Kaikkonen vaatii puolustusteollisuutta kiristämään tahtia

Patrian toi­mi­tus­joh­ta­ja vä­läyt­tää mah­dol­li­suut­ta viedä aseita suoraan val­mis­ta­jal­ta Uk­rai­naan – Kaik­ko­nen vaatii puo­lus­tus­teol­li­suut­ta ki­ris­tä­mään tahtia

02.10.2022 06:30 2
Tilaajille
Pesula tunnisti työturvallisuuden riskikohdat ja eliminoi vaaranpaikat – Pro-Kaks oy:n Annaleena Laakso ja Annukka Kääriäinen ovat Lapin vuoden yrittäjiä

Pesula tun­nis­ti työ­tur­val­li­suu­den ris­ki­koh­dat ja eli­mi­noi vaa­ran­pai­kat – Pro-Kaks oy:n An­na­lee­na Laakso ja Annukka Kää­riäi­nen ovat Lapin vuoden yrit­tä­jiä

01.10.2022 20:30
Tilaajille
Elokuussa 80 vuotta täyttänyt Anu Pentik tekee edelleen kädet savessa töitä – tältä näyttää  keramiikkataiteilijan tavallinen työpäivä Posiolla

Elo­kuus­sa 80 vuotta täyt­tä­nyt Anu Pentik tekee edel­leen kädet savessa töitä – tältä näyttää ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­jan ta­val­li­nen työ­päi­vä Po­siol­la

01.10.2022 13:58 2
Tilaajille
Anu Pentik kertoo, mistä luovuus kumpuaa

Anu Pentik kertoo, mistä luovuus kumpuaa

01.10.2022 13:53
Tilaajille
Viimeistelyä ennen polttoa

Vii­meis­te­lyä ennen polttoa

01.10.2022 13:53
Tilaajille
Woltin uusi maajohtaja Joel Järvinen on aina hakeutunut osaksi murrosta – Tulevaisuudessa yhtiö haluaa toimittaa kaikkea lääkkeistä puhelimen latureihin

Woltin uusi maa­joh­ta­ja Joel Jär­vi­nen on aina ha­keu­tu­nut osaksi mur­ros­ta – Tu­le­vai­suu­des­sa yhtiö haluaa toi­mit­taa kaikkea lääk­keis­tä pu­he­li­men la­tu­rei­hin

01.10.2022 06:30
Tilaajille
Lapin markkinointiyhtiön House of Laplandin suunnanmuutos alkoi elokuussa toimitusjohtajan potkuilla – yhtiön kassa on nyt tyhjä, mutta se ei johdu toimitusjohtajan erorahasta

Lapin mark­ki­noin­ti­yh­tiön House of Lap­lan­din suun­nan­muu­tos alkoi elo­kuus­sa toi­mi­tus­joh­ta­jan pot­kuil­la – yhtiön kassa on nyt tyhjä, mutta se ei johdu toi­mi­tus­joh­ta­jan ero­ra­has­ta

30.09.2022 19:30 2
Tilaajille
Gluteenittomaan ruokaan liittyy yhä ennakkoluuloja – äkäslompololainen Jolie Lounge & Café on Lapin ainoa täysin gluteeniton ravintola

Glu­tee­nit­to­maan ruokaan liittyy yhä en­nak­ko­luu­lo­ja – äkäs­lom­po­lo­lai­nen Jolie Lounge & Café on Lapin ainoa täysin glu­tee­ni­ton ra­vin­to­la

30.09.2022 17:00 2
Tilaajille
Ilmavoimien tämän vuoden pääsotaharjoitus alkaa – yli puolet harjoitukseen osallistuvista joukoista on reserviläisiä

Il­ma­voi­mien tämän vuoden pää­so­ta­har­joi­tus alkaa – yli puolet har­joi­tuk­seen osal­lis­tu­vis­ta jou­kois­ta on re­ser­vi­läi­siä

10:56
Tilaajille
Oppilaskunnissa saa ensikosketuksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen alkeisiin

Op­pi­las­kun­nis­sa saa en­si­kos­ke­tuk­sen yh­teis­kun­nal­li­sen vai­kut­ta­mi­sen al­kei­siin

30.09.2022 15:19 1
Energiankulutus väheni kymmenen prosenttia alkuvuonna, sähkön kulutus laski viisi prosenttia – päästöt vähenivät

Ener­gian­ku­lu­tus väheni kym­me­nen pro­sent­tia al­ku­vuon­na, sähkön kulutus laski viisi pro­sent­tia – päästöt vä­he­ni­vät

30.09.2022 11:37
Tilaajille
Kuluttajaliitto vetoaa sähköyhtiöihin, jotta sähkölaskujen kanssa pulaan joutuneet saisivat lisää maksuaikaa

Ku­lut­ta­ja­liit­to vetoaa säh­köyh­tiöi­hin, jotta säh­kö­las­ku­jen kanssa pulaan jou­tu­neet sai­si­vat lisää mak­su­ai­kaa

30.09.2022 10:27 2
Opettajapula sulkee kouluja Pohjois-Ruotsissa – Kiirunassa on huutava pula työvoimasta kaikilla aloilla

Opet­ta­ja­pu­la sulkee kouluja Poh­jois-Ruot­sis­sa – Kii­ru­nas­sa on huutava pula työ­voi­mas­ta kai­kil­la aloilla

30.09.2022 11:44 2
Tilaajille
Sata puhelua päivässä, kaksitoista tuntia töitä – nuohoojien syksy on ollut poikkeuksellisen kiireinen

Sata puhelua päi­väs­sä, kak­si­tois­ta tuntia töitä – nuo­hoo­jien syksy on ollut poik­keuk­sel­li­sen kii­rei­nen

29.09.2022 19:30 5
Tilaajille
Espresso House avautui Tornioon – liike pyrkii erottumaan laadukkaan kahvin ja asiakaspalvelun avulla

Es­pres­so House avautui Tor­nioon – liike pyrkii erot­tu­maan laa­duk­kaan kahvin ja asia­kas­pal­ve­lun avulla

29.09.2022 16:41
Tilaajille
Poronhoito on jälleen uuden kriisin edessä ja kaipaa tukia – saamelaiskäräjät: energian hintojen nousu tuo suuria tappioita ja uhkaa saamelaisten elinkeinoa

Po­ron­hoi­to on jälleen uuden kriisin edessä ja kaipaa tukia – saa­me­lais­kä­rä­jät: ener­gian hin­to­jen nousu tuo suuria tap­pioi­ta ja uhkaa saa­me­lais­ten elin­kei­noa

29.09.2022 15:37 17
Tilaajille
Keminmaa haluaa käydä neuvotteluja Kemin kanssa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alijäämän kattamisesta

Ke­min­maa haluaa käydä neu­vot­te­lu­ja Kemin kanssa Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin ali­jää­män kat­ta­mi­ses­ta

29.09.2022 13:15 1
Tilaajille
Oletko sinäkin jonottanut tähän pieneen kauppaan? Asemieskadun K-market sulkee ovensa perjantaina

Oletko sinäkin jo­not­ta­nut tähän pieneen kaup­paan? Ase­mies­ka­dun K-mar­ket sulkee ovensa per­jan­tai­na

29.09.2022 10:55 15
Tilaajille
Alasti makoilu vaatii 27 astetta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Tutkija Sirkka Rissanen tietää, missä lämpötilassa ihminen pärjää

Alasti makoilu vaatii 27 as­tet­ta, mutta kuinka alas kodin lämmön voi laskea? Tutkija Sirkka Ris­sa­nen tietää, missä läm­pö­ti­las­sa ihminen pärjää

28.09.2022 19:30 6
Tilaajille
Kemin ravintolamaailmassa tapahtuu - uusia avauksia ja omistajavaihdos

Kemin ra­vin­to­la­maail­mas­sa ta­pah­tuu - uusia avauk­sia ja omis­ta­ja­vaih­dos

28.09.2022 09:49
Pohjoinen näkee sähkömarkkinoiden hinta-aluejaon tärkeänä – energiantuotannon haitat voisivat näkyä halvempana sähkönä

Poh­joi­nen näkee säh­kö­mark­ki­noi­den hin­ta-alue­jaon tär­keä­nä – ener­gian­tuo­tan­non haitat voi­si­vat näkyä hal­vem­pa­na sähkönä

28.09.2022 06:30 2
Tilaajille
Tällainen on Sodankylän uusi 20 miljoonan euron koulu – oppilaat riemuitsevat monipuolisesta koulupihasta

Täl­lai­nen on So­dan­ky­län uusi 20 mil­joo­nan euron koulu – op­pi­laat rie­muit­se­vat mo­ni­puo­li­ses­ta kou­lu­pi­has­ta

27.09.2022 18:10 4
Tilaajille