Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kaleva Media Ura

Kaleva Media Ura yhdistää reitit työelämään ja urapoluille.
Kaleva Media Ura
Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät: Lapin urheiluopiston henkilöstö vähenee seitsemällä henkilötyövuodella
Tilaajille

Yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut päät­tyi­vät: Lapin ur­hei­lu­opis­ton hen­ki­lös­tö vähenee seit­se­mäl­lä hen­ki­lö­työ­vuo­del­la

15:42 1

AVOIMET TYÖPAIKAT

NIMIKE TYÖNANTAJA HAKU PÄÄTTYY
Avainasiakaspäällikkö Aquator Oy 5.12.2023
Lakimies Pohjois-Pohjanmaan liitto 1.12.2023
Verkkopäällikkö Tornion Energia 30.11.2023
Infrahankkeiden rakennustöiden valvoja Sitowise 30.11.2023
Kiinteistöpäällikkö Lapin yliopisto 6.12.2023
Projektipäällikkö, ilmastonmuutos Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis 30.11.2023
Projektipäällikkö, Biomassat kiertoon Koillismaalla -hanke Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis 30.11.2023
Projektipäällikkö, Hiiliviisasta kiertotaloutta -hanke Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis 30.11.2023
Projektisuunnittelija, Hiiliviisasta kiertotaloutta -hanke Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis 30.11.2023
Konetekniikan- tai tuotantotalouden insinööri Oulun hitsaus ja putkiasennus Oy 2.12.2023
Katsastaja Tornion Katsastus Oy 2.12.2023
Lakimies Pohjois-Pohjanmaan Liitto 1.12.2023
Toiminnanjohtaja Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry 1.12.2023
Toimittaja ja tietokirjailija Tuomas Rimpiläinen sai Journalistiliitosta tarpeekseen ja erosi – syynä Maria Petterssoniin liittyvä kirjajupakka

Toi­mit­ta­ja ja tie­to­kir­jai­li­ja Tuomas Rim­pi­läi­nen sai Jour­na­lis­ti­lii­tos­ta tar­peek­seen ja erosi – syynä Maria Pet­ters­so­niin liit­ty­vä kir­ja­ju­pak­ka

15:41
Olkiluoto 3 tippui pois kantaverkosta - sähköntuotanto keskeytynyt

Ol­ki­luo­to 3 tippui pois kan­ta­ver­kos­ta - säh­kön­tuo­tan­to kes­key­ty­nyt

15:17 7
Olkiluoto 3:n sähköntuotanto keskeytyi – myös Ruotsissa ongelmia ydinvoiman kanssa

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to kes­key­tyi – myös Ruot­sis­sa on­gel­mia ydin­voi­man kanssa

15:00 5
Tilaajille
Rovaniemi tukee nuorten kesätöitä 330 000 eurolla ensi vuonna – noin 600 nuorta hyötyi tuesta viime kesänä

Ro­va­nie­mi tukee nuorten ke­sä­töi­tä 330 000 eurolla ensi vuonna – noin 600 nuorta hyötyi tuesta viime kesänä

14:29 2
Tilaajille
NRK: Finnmarkin suurin maanomistaja FeFo asettui vastustamaan Davvin tuulivoimahanketta

NRK: Finn­mar­kin suurin maan­omis­ta­ja FeFo asettui vas­tus­ta­maan Davvin tuu­li­voi­ma­han­ket­ta

12:40
Tilaajille
Lapin Kansa vertaili taksimatkan hintaa Rovaniemellä – uusi tulokas Uber oli niukasti halvin

Lapin Kansa ver­tai­li tak­si­mat­kan hintaa Ro­va­nie­mel­lä – uusi tulokas Uber oli niu­kas­ti halvin

05:00 9
Tilaajille
Hyväntekeväisyystapahtuman järjestävä Rovaniemen wanhat markkinat ei haluaisi maksaa vuokraa kaupungille – yhdistys kerää nimiä vetoomukseen

Hy­vän­te­ke­väi­syys­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vä Ro­va­nie­men wanhat mark­ki­nat ei ha­luai­si maksaa vuokraa kau­pun­gil­le – yh­dis­tys kerää nimiä ve­too­muk­seen

28.11.2023 22:28 9
Tilaajille
"Vauhti kiihtyy koko ajan" – Lapin talvimatkailun kasvavat turistimäärät näkyvät myös autovuokraamoissa

"Vauhti kiihtyy koko ajan" – Lapin tal­vi­mat­kai­lun kas­va­vat tu­ris­ti­mää­rät näkyvät myös au­to­vuok­raa­mois­sa

28.11.2023 05:00 7
Tilaajille
Paliskunnat: Aikainen talvi on liikuttanut poroja paljon tänä vuonna, tilanne näkynyt erityisesti Rovaniemellä

Pa­lis­kun­nat: Ai­kai­nen talvi on lii­kut­ta­nut poroja paljon tänä vuonna, tilanne näkynyt eri­tyi­ses­ti Ro­va­nie­mel­lä

27.11.2023 15:23 5
Tilaajille
Lappset käynnistää muutosneuvottelut Rovaniemen tuotannossa – lomautukset kestäisivät 90 päivää

Lappset käyn­nis­tää muu­tos­neu­vot­te­lut Ro­va­nie­men tuo­tan­nos­sa – lo­mau­tuk­set kes­täi­si­vät 90 päivää

27.11.2023 15:06 1
Tilaajille
Biologisia lääkkeitä vaihdetaan halvempiin apteekeissa ensi keväästä alkaen

Bio­lo­gi­sia lääk­kei­tä vaih­de­taan hal­vem­piin ap­tee­keis­sa ensi ke­vääs­tä alkaen

26.11.2023 12:14
”Lasten kyyditys Sirman koululle Norjaan oli mukavaa” – Tenonlaakson vuoden yritys odottaa matkailun elpyvän Utsjoella ja tuovan lisää ajoja

”Lasten kyy­di­tys Sirman kou­lul­le Norjaan oli mu­ka­vaa” – Te­non­laak­son vuoden yritys odottaa mat­kai­lun elpyvän Uts­joel­la ja tuovan lisää ajoja

25.11.2023 21:00 1
Tilaajille
Pienikin voi pärjätä – Rovaniemen vuoden yrittäjäksi valittu Lapsec oy:n toimitusjohtaja Juhani Salminen puhuu paikallisuuden puolesta

Pie­ni­kin voi pärjätä – Ro­va­nie­men vuoden yrit­tä­jäk­si valittu Lapsec oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Juhani Sal­mi­nen puhuu pai­kal­li­suu­den puo­les­ta

25.11.2023 20:00 2
Tilaajille
Päivä Paloasemalla tapahtumaa vietettiin ympäri maata – katso videolta millaisen lumimyrskyn pelastushelikopteri Aslak noustessaan synnyttää ja miltä näyttää pelastuslaitoksen muotinäytös

Päivä Pa­lo­ase­mal­la ta­pah­tu­maa vie­tet­tiin ympäri maata – katso vi­deol­ta mil­lai­sen lu­mi­myrs­kyn pe­las­tus­he­li­kop­te­ri Aslak nous­tes­saan syn­nyt­tää ja miltä näyttää pe­las­tus­lai­tok­sen muo­ti­näy­tös

25.11.2023 14:30 2
Tilaajille
Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kiireisen työkulttuurin kahvitaukojen maahan – Rovaniemellä hän rakastaa talvea ja revontulia

Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kii­rei­sen työ­kult­tuu­rin kah­vi­tau­ko­jen maahan – Ro­va­nie­mel­lä hän ra­kas­taa talvea ja re­von­tu­lia

25.11.2023 07:00 4
Tilaajille
Monipuolinen työ kiehtoo auto- ja konekauppiasta – Ranuan vuoden yrittäjä Ville Hanhisuanto kertoo, että mönkijöiden ja käytettyjen halpojen autojen kauppa käy nyt hyvin

Mo­ni­puo­li­nen työ kiehtoo auto- ja ko­ne­kaup­pias­ta – Ranuan vuoden yrit­tä­jä Ville Han­hi­suan­to kertoo, että mön­ki­jöi­den ja käy­tet­ty­jen hal­po­jen autojen kauppa käy nyt hyvin

24.11.2023 21:00
Tilaajille
Analyysi: SAK:n yhtenäisyyteen ei usko pian enää kukaan – JHL:n eroilmoituksen jälkeen Hakaniemen kulissiavioliiton säröt tulivat näkyviin kaikille

Ana­lyy­si: SAK:n yh­te­näi­syy­teen ei usko pian enää kukaan – JHL:n ero­il­moi­tuk­sen jälkeen Ha­ka­nie­men ku­lis­si­avio­lii­ton säröt tulivat nä­ky­viin kai­kil­le

24.11.2023 20:13 2
Tilaajille
Vajaan miljardin euron voimalahanke uhkaa Kemijärven Ailangantunturin nieriöitä – kalat jäivät jumiin tunturilampiin yli 10 000 vuotta sitten

Vajaan mil­jar­din euron voi­ma­la­han­ke uhkaa Ke­mi­jär­ven Ai­lan­gan­tun­tu­rin nie­riöi­tä – kalat jäivät jumiin tun­tu­ri­lam­piin yli 10 000 vuotta sitten

24.11.2023 19:48 7
Tilaajille
Sekaisin mennyttä sähköpörssiä ei voi jättää markkinoiden varaan, sanoo Aalto-yliopiston professori Peter Lund – "Kyberturvallisuusriski"

Se­kai­sin men­nyt­tä säh­kö­pörs­siä ei voi jättää mark­ki­noi­den varaan, sanoo Aal­to-yli­opis­ton pro­fes­so­ri Peter Lund – "Ky­ber­tur­val­li­suus­ris­ki"

24.11.2023 12:30 5
Tilaajille
Hallinto-oikeus perui aluehallintoviraston päätöksen – Kuusamon suurpetokeskus saa pitää eläintarhalupansa

Hal­lin­to-oi­keus perui alue­hal­lin­to­vi­ras­ton pää­tök­sen – Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kus saa pitää eläin­tar­ha­lu­pan­sa

24.11.2023 13:48 2
Tilaajille
Työntekijöidensä huonosta kohtelusta syytetty Lapland Welcome on nyt myynnissä

Työn­te­ki­jöi­den­sä huo­nos­ta koh­te­lus­ta syy­tet­ty Lapland Welcome on nyt myyn­nis­sä

24.11.2023 10:27 7
Tilaajille
"Uskomaton sotku" vie sähkön pörssihinnan käsittämättömän alas

"Us­ko­ma­ton sotku" vie sähkön pörs­si­hin­nan kä­sit­tä­mät­tö­män alas

23.11.2023 20:14 11
Tornion Sairaskotisäätiö lopettaa kotihoitopalveluiden järjestämisen – kymmenen irtisanotaan

Tornion Sai­ras­ko­ti­sää­tiö lo­pet­taa ko­ti­hoi­to­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sen – ­kym­me­nen ir­ti­sa­no­taan

23.11.2023 16:57
Tilaajille
Ranuan talous on painumassa pakkaselle ensi vuonna – aiempien vuosien ylijäämät auttavat

Ranuan talous on pai­nu­mas­sa pak­ka­sel­le ensi vuonna – aiem­pien vuosien yli­jää­mät aut­ta­vat

23.11.2023 12:33
Tilaajille
Rovaniemen kauneinta jouluikkunaa etsitään taas – äänestä suosikkiasi!

Ro­va­nie­men kau­nein­ta jou­lu­ik­ku­naa et­si­tään taas – äänestä suo­sik­kia­si!

23.11.2023 08:00
Matkailun kausityöntekijöille järjestetään nyt oppisopimuskoulutusta, jossa he oppivat oikeuksistaan – monilla on jo huonoja kokemuksia muista Euroopan maista

Mat­kai­lun kau­si­työn­te­ki­jöil­le jär­jes­te­tään nyt op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus­ta, jossa he oppivat oi­keuk­sis­taan – monilla on jo huonoja ko­ke­muk­sia muista Eu­roo­pan maista

23.11.2023 09:27 4
Tilaajille
Lukkofirma iLOQ pääsi menestyksen makuun – yrityksellä on omia edistyksellisiä tuotteita ja vienti vetää

Luk­ko­fir­ma iLOQ pääsi me­nes­tyk­sen makuun – yri­tyk­sel­lä on omia edis­tyk­sel­li­siä tuot­tei­ta ja vienti vetää

22.11.2023 20:30
Tilaajille
Ulkomaalaisten marjanpoimijoiden työolot paranivat hieman, mutta kaikissa tarkastuksissa löytyi silti huomautettavaa marjayritysten toiminnasta

Ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den työolot pa­ra­ni­vat hieman, mutta kai­kis­sa tar­kas­tuk­sis­sa löytyi silti huo­mau­tet­ta­vaa mar­ja­yri­tys­ten toi­min­nas­ta

22.11.2023 19:30 9
Tilaajille