pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Työttömyys
Kuukausi
Työttömyys on vähentynyt Lapissa – avointen työpaikkojen määrä kasvussa

Työt­tö­myys on vä­hen­ty­nyt Lapissa – avoin­ten työ­paik­ko­jen määrä kas­vus­sa

24.05.2022 09:54
Tilaajille
Työvoimapula sai matkailualan yritykset liikkeelle: ensi talven kausitöihin etsitään "hyviä tyyppejä" jo nyt

Työ­voi­ma­pu­la sai mat­kai­lu­alan yri­tyk­set liik­keel­le: ensi talven kau­si­töi­hin et­si­tään "hyviä tyyp­pe­jä" jo nyt

22.05.2022 18:00 7
Tilaajille
"Emme tyydy toteamaan, että joku olisi kykenemätön työntekoon" – osatyökykyisiä pyritään työllistämään hankkeen avulla

"Emme tyydy to­tea­maan, että joku olisi ky­ke­ne­mä­tön työn­te­koon" – osa­työ­ky­kyi­siä py­ri­tään työl­lis­tä­mään hank­keen avulla

12.05.2022 19:17 2
Tilaajille
"Aktiivimalli kakkonen" työllistää ainakin työkkäriä
Kolumni

"Ak­tii­vi­mal­li kak­ko­nen" työl­lis­tää ainakin työk­kä­riä

09.05.2022 05:00 3
Tilaajille
Uusi työnhakumalli tietää työttömille lisää keskustelukeikkoja TE-toimistolle ja velvollisuuden hakea neljää työpaikkaa kuukaudessa – luvassa on taas porkkanaa ja keppiä
Pääkirjoitus

Uusi työn­ha­ku­mal­li tietää työt­tö­mil­le lisää kes­kus­te­lu­keik­ko­ja TE-toi­mis­tol­le ja vel­vol­li­suu­den hakea neljää työ­paik­kaa kuu­kau­des­sa – luvassa on taas pork­ka­naa ja keppiä

08.05.2022 20:00 1
Tilaajille
Te-toimistojen ovet avautuvat tiheämmin
Pääkirjoitus

Te-toi­mis­to­jen ovet avau­tu­vat ti­heäm­min

04.05.2022 09:56 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka kohtaa työt­tö­män työe­lä­mä­pal­ve­luis­sa?

29.04.2022 05:00
Tilaajille
Pitkäaikaistyötön Satu Kuusela, 53, sai uuden alun, kun avuksi löytyi sopiva asiantuntija – työvoimapalveluista saa jatkossa entistä yksilöllisempää tukea

Pit­kä­ai­kais­työ­tön Satu Kuu­se­la, 53, sai uuden alun, kun avuksi löytyi sopiva asian­tun­ti­ja – työ­voi­ma­pal­ve­luis­ta saa jat­kos­sa entistä yk­si­löl­li­sem­pää tukea

27.04.2022 06:45
Tilaajille
Vanhemmat
Lapissa työttömiä 2 440 vähemmän kuin vuotta aiemmin – avoimeksi ilmoitettujen työpaikkojen määrä yli kaksinkertaistui vuoden takaiseen verrattuna

Lapissa työt­tö­miä 2 440 vä­hem­män kuin vuotta aiemmin – a­voi­mek­si il­moi­tet­tu­jen työ­paik­ko­jen määrä yli kak­sin­ker­tais­tui vuoden ta­kai­seen ver­rat­tu­na

22.03.2022 08:56
Tilaajille

Lappia ja Redu mukana Stora Enson hen­ki­löi­den ura­oh­jauk­ses­sa

17.03.2022 09:26
TE-toimiston uusi työnhakumalli käyttöön toukokuussa

TE-toi­mis­ton uusi työn­ha­ku­mal­li käyt­töön tou­ko­kuus­sa

15.03.2022 09:13 8
Tilaajille
Työttömyys laski Lapissa jo koronaa edeltävälle tasolle – matkailu ja rakentaminen ovat piristyneet

Työt­tö­myys laski Lapissa jo koronaa edel­tä­väl­le tasolle – mat­kai­lu ja ra­ken­ta­mi­nen ovat pi­ris­ty­neet

22.02.2022 09:03
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tietoa te-kes­kuk­sis­ta ja Kelasta

16.02.2022 15:47
Vähemmistöjä ei voi enää syrjiä tai nimitellä – paitsi köyhiä
Kolumni

Vä­hem­mis­tö­jä ei voi enää syrjiä tai ni­mi­tel­lä – paitsi köyhiä

31.01.2022 12:20 1
Tilaajille
Työttömien määrä kasvoi Lapissa joulukuussa – työttömiä oli kuitenkin 3 000 vähemmän kuin vuosi sitten

Työt­tö­mien määrä kasvoi Lapissa jou­lu­kuus­sa – työt­tö­miä oli kui­ten­kin 3 000 vä­hem­män kuin vuosi sitten

25.01.2022 08:52 2
Tilaajille
"Vihdoin rukouksiini vastattiin" – Phaiwan Uusipulkamo oli työttömänä vuosikymmeniä ennen kuin sai ensimmäisen palkkatyönsä Suomesta

"Vih­doin ru­kouk­sii­ni vas­tat­tiin" – Phaiwan Uu­si­pul­ka­mo oli työt­tö­mä­nä vuo­si­kym­me­niä ennen kuin sai en­sim­mäi­sen palk­ka­työn­sä Suo­mes­ta

23.11.2021 16:04 7
Tilaajille
Eduskunnasta: Milloin työllisyyttä parantavia päätöksiä oikein kannattaa tehdä, jos ei nyt?
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Milloin työl­li­syyt­tä pa­ran­ta­via pää­tök­siä oikein kan­nat­taa tehdä, jos ei nyt?

26.10.2021 14:23 6
Työttömien määrä on vähentynyt Lapissa – vuosi sitten työttömiä oli yli 1 700 enemmän

Työt­tö­mien määrä on vä­hen­ty­nyt Lapissa – vuosi sitten työt­tö­miä oli yli 1 700 enemmän

26.10.2021 09:47 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Kennedy sanoi viisaasti – "Kysy, mitä voin tehdä maalleni"
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kennedy sanoi vii­saas­ti – "Kysy, mitä voin tehdä maal­le­ni"

05.10.2021 09:03 3
Lapissa on jälleen alle 10 000 työtöntä – Työttömyystilanne on palautumassa koronapandemiaa edeltävälle tasolle

Lapissa on jälleen alle 10 000 työ­tön­tä – Työt­tö­myys­ti­lan­ne on pa­lau­tu­mas­sa ko­ro­na­pan­de­miaa edel­tä­väl­le tasolle

24.08.2021 09:50
Tilaajille