Luppo: Jari Kan­gas­nie­mi sai pe­don­tap­pa­jia kiik­kiin jopa ken­gän­nu­me­ros­ta

Tähtijuttu: Ro­va­nie­me­läi­nen Juha Salla löysi piir­tä­mi­ses­tä apua ma­sen­nuk­seen­sa

Pääkirjoitus: Lo­hen­ka­las­tus­kiel­to pa­kot­taa Uts­joel­la pai­kal­li­set ra­ken­ta­maan uu­del­leen arkensa

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Työttömyys
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kohtaa työt­tö­mäk­si jäänyt ar­vok­kaas­ti

21.01.2023 05:00
Tilaajille
Marraskuussa työttömyys oli Lapissa jo ennätysalhaalla – viimeksi vastaavaa on koettu yli 30 vuotta sitten

Mar­ras­kuus­sa työt­tö­myys oli Lapissa jo en­nä­ty­sal­haal­la – vii­mek­si vas­taa­vaa on koettu yli 30 vuotta sitten

21.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Työttömien määrä laski Lapissa lokakuussa verrattuna vuodentakaiseen – ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden tarve kasvaa vielä enemmän tulevaisuudessa

Työt­tö­mien määrä laski Lapissa lo­ka­kuus­sa ver­rat­tu­na vuo­den­ta­kai­seen – ul­ko­mail­ta rek­ry­toi­ta­vien työn­te­ki­jöi­den tarve kasvaa vielä enemmän tu­le­vai­suu­des­sa

22.11.2022 08:56 2
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimalautakunta päätti jatkaa osatyökykyisten työnhakijoiden tuettua työhönvalmennusta

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta päätti jatkaa osa­työ­ky­kyis­ten työn­ha­ki­joi­den tuettua työ­hön­val­men­nus­ta

02.11.2022 09:03
Tilaajille
Työttömien määrä alitti Lapissa 7 800

Työt­tö­mien määrä alitti Lapissa 7 800

26.10.2022 13:32
Lappilaisten työttömien määrä laski jälleen syyskuussa – kasvua vain Kemijärvellä ja Simossa

Lap­pi­lais­ten työt­tö­mien määrä laski jälleen syys­kuus­sa – kasvua vain Ke­mi­jär­vel­lä ja Simossa

25.10.2022 09:22 1
Tilaajille
Pyörre käy työmarkkinoilla
Kolumni

Pyörre käy työ­mark­ki­noil­la

25.10.2022 06:30
Tilaajille
Yksinhuoltajien työttömyys on kasvava ongelma – Yksinhuoltajien etujärjestö esittää lääkkeeksi joustavia hoivapalveluita myös kouluikäisille lapsille

Yk­sin­huol­ta­jien työt­tö­myys on kasvava ongelma – Yk­sin­huol­ta­jien etu­jär­jes­tö esittää lääk­keek­si jous­ta­via hoi­va­pal­ve­lui­ta myös kou­lu­ikäi­sil­le lap­sil­le

30.08.2022 19:01
Tilaajille
Suomi on matkalla kohti taantumaa, mikä voi olla erilainen kuin mihin olemme tottuneet – työperäisen maahanmuuton tarve ei katoa mihinkään
Pääkirjoitus

Suomi on mat­kal­la kohti taan­tu­maa, mikä voi olla eri­lai­nen kuin mihin olemme tot­tu­neet – työ­pe­räi­sen maa­han­muu­ton tarve ei katoa mi­hin­kään

24.08.2022 21:26 13
Tilaajille
Työttömät kertovat: "Ajomatkojen takia ei kannata lähteä määräaikaisiin kausitöihin"

Työt­tö­mät ker­to­vat: "A­jo­mat­ko­jen takia ei kannata lähteä mää­rä­ai­kai­siin kau­si­töi­hin"

24.08.2022 06:30 3
Tilaajille
Työvoimapula iski infra-alaan – töitä on tarjolla myös kouluttamattomille, mutta suurin tarve olisi työnjohtajille

Työ­voi­ma­pu­la iski inf­ra-alaan – töitä on tar­jol­la myös kou­lut­ta­mat­to­mil­le, mutta suurin tarve olisi työn­joh­ta­jil­le

24.08.2022 09:48 3
Tilaajille
Työttömiä oli Lapissa heinäkuussa jo vähemmän kuin ennen koronapandemiaa – alhaisin työttömyysprosentti Sodankylässä

Työt­tö­miä oli Lapissa hei­nä­kuus­sa jo vä­hem­män kuin ennen ko­ro­na­pan­de­miaa – al­hai­sin työt­tö­myys­pro­sent­ti So­dan­ky­läs­sä

23.08.2022 10:01
Tilaajille
Kemiläinen Joel Kallankari haluaa hoitajapulaa helpottamaan mutta on alanvaihtajana jäämässä täysin ilman tukia – "Onhan tämä absurdia"

Ke­mi­läi­nen Joel Kal­lan­ka­ri haluaa hoi­ta­ja­pu­laa hel­pot­ta­maan mutta on alan­vaih­ta­ja­na jää­mäs­sä täysin ilman tukia – "Onhan tämä ab­sur­dia"

19.08.2022 14:09 9
Tilaajille
Pohjois-Suomessa kuluttajien luottamus painui heinäkuussa tuntuvasti pakkaselle

Poh­jois-Suo­mes­sa ku­lut­ta­jien luot­ta­mus painui hei­nä­kuus­sa tun­tu­vas­ti pak­ka­sel­le

27.07.2022 11:46
Tilaajille
Työllisyystilanne on parantunut Lapissa, mutta avoimet työt ja työnhakijat eivät edelleenkään kohtaa

Työl­li­syys­ti­lan­ne on pa­ran­tu­nut La­pis­sa, mutta avoimet työt ja työn­ha­ki­jat eivät edel­leen­kään kohtaa

26.07.2022 17:19 2
Tilaajille
Paras työllisyystoimi on, että työ aina kannattaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Paras työl­li­syys­toi­mi on, että työ aina kan­nat­taa

25.07.2022 05:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elämä ei ole ankeaa, vaikka onkin pienet tulot

16.07.2022 05:00 1
Tilaajille
"Ei tule edes hakemuksia" – työntekijäpula on jo sulkenut liikkeiden ovia Sodankylässä

"Ei tule edes ha­ke­muk­sia" – työn­te­ki­jä­pu­la on jo sul­ke­nut liik­kei­den ovia So­dan­ky­läs­sä

12.07.2022 19:30 27
Tilaajille
Kemin uusin tehdasinvestointi tarjoaa työtä sadoille, mutta riittääkö työvoimaa? Samoilla apajilla on myös Ruotsi
Pääkirjoitus

Kemin uusin teh­das­in­ves­toin­ti tarjoaa työtä sa­doil­le, mutta riit­tää­kö työ­voi­maa? Sa­moil­la apa­jil­la on myös Ruotsi

10.07.2022 20:00 5
Tilaajille
Työttömyyden kehitys jatkuu myönteisenä Lapissa – toukokuussa ilmoitettiin lähes 5 000 avointa työpaikkaa

Työt­tö­myy­den kehitys jatkuu myön­tei­se­nä Lapissa – tou­ko­kuus­sa il­moi­tet­tiin lähes 5 000 avointa työ­paik­kaa

21.06.2022 08:38
Tilaajille