Mäkihyppy: Jenny Rau­tion­aho antoi vahvan olym­pia­näy­tön – ro­va­nie­me­läi­nen pon­nis­ti suur­mäen Suomen mes­ta­rik­si

Vaalikone: Alue­vaa­lit lä­hes­ty­vät – katso sopiva ehdokas Lapin Kansan alue­vaa­li­ko­nees­ta

Työttömyys
"Vihdoin rukouksiini vastattiin" – Phaiwan Uusipulkamo oli työttömänä vuosikymmeniä ennen kuin sai ensimmäisen palkkatyönsä Suomesta

"Vih­doin ru­kouk­sii­ni vas­tat­tiin" – Phaiwan Uu­si­pul­ka­mo oli työt­tö­mä­nä vuo­si­kym­me­niä ennen kuin sai en­sim­mäi­sen palk­ka­työn­sä Suo­mes­ta

23.11.2021 16:04 7
Tilaajille
Eduskunnasta: Milloin työllisyyttä parantavia päätöksiä oikein kannattaa tehdä, jos ei nyt?
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Milloin työl­li­syyt­tä pa­ran­ta­via pää­tök­siä oikein kan­nat­taa tehdä, jos ei nyt?

26.10.2021 14:23 6
Työttömien määrä on vähentynyt Lapissa – vuosi sitten työttömiä oli yli 1 700 enemmän

Työt­tö­mien määrä on vä­hen­ty­nyt Lapissa – vuosi sitten työt­tö­miä oli yli 1 700 enemmän

26.10.2021 09:47 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Kennedy sanoi viisaasti – "Kysy, mitä voin tehdä maalleni"
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kennedy sanoi vii­saas­ti – "Kysy, mitä voin tehdä maal­le­ni"

05.10.2021 09:03 3
Lapissa on jälleen alle 10 000 työtöntä – Työttömyystilanne on palautumassa koronapandemiaa edeltävälle tasolle

Lapissa on jälleen alle 10 000 työ­tön­tä – Työt­tö­myys­ti­lan­ne on pa­lau­tu­mas­sa ko­ro­na­pan­de­miaa edel­tä­väl­le tasolle

24.08.2021 09:50
Tilaajille
Tekijät ja työ eivät kohtaa, ongelman ratkaiseminen vaatii sekä nopeita toimia että rakenteellisia uudistuksia
Pääkirjoitus

Tekijät ja työ eivät kohtaa, on­gel­man rat­kai­se­mi­nen vaatii sekä nopeita toimia että ra­ken­teel­li­sia uu­dis­tuk­sia

20.08.2021 16:25 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yli­kuor­mi­tus kas­vat­taa sai­raus­ku­lu­ja

20.08.2021 05:20
Tilaajille

Työt­tö­myys väheni Lapissa

28.07.2021 09:55
Nousu kohti pintaa meneillään - Etenkin lomautettujen määrä Lapissa vähentynyt

Nousu kohti pintaa me­neil­lään - Etenkin lo­mau­tet­tu­jen määrä Lapissa vä­hen­ty­nyt

27.07.2021 10:26
Tilaajille
Työtön on useimmiten toimelias: Laura Jaakkolalle työnhaku on kokopäivätyötä – koronan vuoksi työttömäksi jääminen oli kuin "puskista tullut musta varjo"

Työtön on useim­mi­ten toi­me­lias: Laura Jaak­ko­lal­le työn­ha­ku on ko­ko­päi­vä­työ­tä – koronan vuoksi työt­tö­mäk­si jää­mi­nen oli kuin "pus­kis­ta tullut musta varjo"

07.07.2021 10:07
Tilaajille
Kemissä taistellaan rakennetyöttömyyttä vastaan - yhteispalvelu Pointti kokoaa työllistymistä tukevat palvelut yhteen paikkaan

Kemissä tais­tel­laan ra­ken­ne­työt­tö­myyt­tä vastaan - yh­teis­pal­ve­lu Pointti kokoaa työl­lis­ty­mis­tä tukevat pal­ve­lut yhteen paik­kaan

23.06.2021 09:08 1
Työvoiman kysyntä kasvussa Lapissa – Ero koronapandemiaa edeltäviin lukuihin pienentynyt

Työ­voi­man kysyntä kas­vus­sa Lapissa – Ero ko­ro­na­pan­de­miaa edel­tä­viin lu­kui­hin pie­nen­ty­nyt

22.06.2021 09:12
Tilaajille
Lisää tehoa työllisyyden hoitoon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää tehoa työl­li­syy­den hoitoon

21.06.2021 05:45 3
Tilaajille
Lapin työttömyys kääntynyt selvään laskuun viime kevään huippulukemista – pitkäaikaistyöttömyys kuitenkin kasvussa

Lapin työt­tö­myys kään­ty­nyt selvään laskuun viime kevään huip­pu­lu­ke­mis­ta – pit­kä­ai­kais­työt­tö­myys kui­ten­kin kas­vus­sa

25.05.2021 09:55
Tilaajille
Johtavatko jäljet koronarajoituksiin? Työttömyys jämähti poikkeuksellisen korkeaksi yhdessä osassa Suomea

Joh­ta­vat­ko jäljet ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin? Työt­tö­myys jämähti poik­keuk­sel­li­sen kor­keak­si yhdessä osassa Suomea

09.05.2021 08:25 8
Tilaajille
Lapin työttömyys laskenut hieman vuoden takaiseen – Ero vuoteen 2019 silti melkein 30 prosenttia

Lapin työt­tö­myys las­ke­nut hieman vuoden ta­kai­seen – Ero vuoteen 2019 silti melkein 30 pro­sent­tia

04.05.2021 10:36
Tilaajille
Kemissä kootaan tukiverkostoa Veitsiluodon työntekijöiden auttamiseksi – paikallisia yhdistyksiä kutsutaan mukaan

Kemissä kootaan tu­ki­ver­kos­toa Veit­si­luo­don työn­te­ki­jöi­den aut­ta­mi­sek­si – pai­kal­li­sia yh­dis­tyk­siä kut­su­taan mukaan

23.04.2021 19:10 4
Tilaajille
Veitsiluodosta uhkaa tulla työllisyyskatastrofi myös Simolle ja Keminmaalle

Veit­si­luo­dos­ta uhkaa tulla työl­li­syys­ka­tast­ro­fi myös Simolle ja Ke­min­maal­le

23.04.2021 18:30 10
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulusta valmistunut  Suvi Röntynen koki ensiksi lomautuksen, sitten irtisanomisen – "Ensiajatus oli, että mitä helvettiä, minä olen hyvä työntekijä"

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­nut Suvi Rön­ty­nen koki ensiksi lo­mau­tuk­sen, sitten ir­ti­sa­no­mi­sen – "En­sia­ja­tus oli, että mitä hel­vet­tiä, minä olen hyvä työn­te­ki­jä"

05.04.2021 11:13
Tilaajille
Työvoiman kysyntä lisääntyi Lapissa helmikuussa – Työttömien määrä on edelleen korkea

Työ­voi­man kysyntä li­sään­tyi Lapissa hel­mi­kuus­sa – Työt­tö­mien määrä on edel­leen korkea

30.03.2021 12:39
Tilaajille