Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Köyhyys
Eduskunnasta: Työssäkäyvien köyhien joukko kasvaa Suomessa ja yhteiskunnan koheesio rapautuu
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Työs­sä­käy­vien köyhien joukko kasvaa Suo­mes­sa ja yh­teis­kun­nan ko­hee­sio ra­pau­tuu

05.07.2022 07:58 3
Tilaajille
Jopa 13 000 lasta voi pudota Suomessa köyhyyteen hintojen noustessa

Jopa 13 000 lasta voi pudota Suo­mes­sa köy­hyy­teen hin­to­jen nous­tes­sa

21.04.2022 11:02 3
Ruoan kallistuminen näkyy jo ruoka-avun tarpeessa – tarve kasvaa samalla kun hävikkiruoan määrä vähenee

Ruoan kal­lis­tu­mi­nen näkyy jo ruo­ka-avun tar­pees­sa – tarve kasvaa samalla kun hä­vik­ki­ruoan määrä vähenee

28.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Vähemmistöjä ei voi enää syrjiä tai nimitellä – paitsi köyhiä
Kolumni

Vä­hem­mis­tö­jä ei voi enää syrjiä tai ni­mi­tel­lä – paitsi köyhiä

31.01.2022 12:20 1
Tilaajille
Self helpin satumaailma ei auta köyhää, ja terapiakin on keskiluokkaisten etuoikeus
Kolumni

Self helpin sa­tu­maail­ma ei auta köyhää, ja te­ra­pia­kin on kes­ki­luok­kais­ten etu­oi­keus

05.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­sil­la joulu on ai­nai­nen

24.12.2021 07:01 5
Tilaajille
Ruusuja naisten päivänä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruusuja naisten päi­vä­nä?

08.03.2021 08:03
Tilaajille
Miepä sanon: Moni rovaniemeläinen tarvitsee ruoka-apua – kysely selvittää, mitä heidän arkeensa kuuluu
Kolumni

Miepä sanon: Moni ro­va­nie­me­läi­nen tar­vit­see ruo­ka-apua – kysely sel­vit­tää, mitä heidän ar­keen­sa kuuluu

20.01.2021 11:51
Apua tarvitaan joulun jälkeenkin – Tammikuu voi monessa vähävaraisessa perheessä olla taloudellisesti jopa tiukempi kuin joulu

Apua tar­vi­taan joulun jäl­keen­kin – Tam­mi­kuu voi monessa vä­hä­va­rai­ses­sa per­hees­sä olla ta­lou­del­li­ses­ti jopa tiu­kem­pi kuin joulu

17.12.2020 20:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hai­nen puut­tu­mi­nen tär­kein­tä

19.11.2020 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Green­pea­ce on vai­kut­ta­nut

30.08.2020 11:46 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: So­li­daa­ri­suut­ta kan­nan­ot­toi­hin

24.08.2020 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Pandemian seuraukset koskettavat eri tavoin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pan­de­mian seu­rauk­set kos­ket­ta­vat eri tavoin

26.03.2020 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Köyhyys on hirveä asia

31.01.2020 09:00
Tilaajille
Ei tarvita pankin investointiasiantuntijaa kertomaan, kuinka säästää satasia kuussa.
Kolumni

Ei tarvita pankin in­ves­toin­ti­asian­tun­ti­jaa ker­to­maan, kuinka säästää satasia kuussa.

20.01.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Köyhyys estää lasten oikeuksia toteutumasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Köyhyys estää lasten oi­keuk­sia to­teu­tu­mas­ta

28.11.2019 17:50
Tilaajille
Vähävaraiset lapsiperheet ovat unohtuneet syntyvyyskeskustelussa
Pääkirjoitus

Vä­hä­va­rai­set lap­si­per­heet ovat unoh­tu­neet syn­ty­vyys­kes­kus­te­lus­sa

20.10.2019 06:00
Tilaajille
Kaikukortin käyttö alkoi Rovaniemellä – Kortti tarjoaa vähävaraisille pääsyn kulttuuri- ja liikuntapalveluihin

Kai­ku­kor­tin käyttö alkoi Ro­va­nie­mel­lä – Kortti tarjoaa vä­hä­va­rai­sil­le pääsyn kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin

16.10.2019 14:21
Kaikukortti tuo pienen tuuletushetken vähävaraisen arkeen – kortin avulla voi hankkia pääsylippuja tapahtumiin maksutta

Kai­ku­kort­ti tuo pienen tuu­le­tus­het­ken vä­hä­va­rai­sen arkeen – kortin avulla voi hankkia pää­sy­lip­pu­ja ta­pah­tu­miin mak­sut­ta

16.10.2019 08:11
Tilaajille
Raportti paljastaa, miten köyhyys vaikuttaa lapsiin: "Kaupassa täytyy miettiä halvinta tuotetta, eikä ole varaa harrastaa eikä matkustella"

Ra­port­ti pal­jas­taa, miten köyhyys vai­kut­taa lap­siin: "Kau­pas­sa täytyy miettiä hal­vin­ta tuo­tet­ta, eikä ole varaa har­ras­taa eikä mat­kus­tel­la"

09.10.2019 08:35
Tilaajille