Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Köyhyys
Miksi et mene töihin -pilkkahuudot satuttavat – Sanna Koskinen pyöräilee päivittäin kymmeniä kilometrejä tyhjien pullojen perässä

Miksi et mene töihin -pilk­ka­huu­dot sa­tut­ta­vat – Sanna Kos­ki­nen pyö­räi­lee päi­vit­täin kym­me­niä ki­lo­met­re­jä tyhjien pul­lo­jen perässä

23.07.2023 10:14 43
Tilaajille
Hallitusohjelma uhkaa heikentää köyhien lapsiperheiden sosiaaliturvaa – ohjelman lapsivaikutukset tutkittava ennen toteuttamista
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­oh­jel­ma uhkaa hei­ken­tää köyhien lap­si­per­hei­den so­siaa­li­tur­vaa – oh­jel­man lap­si­vai­ku­tuk­set tut­kit­ta­va ennen to­teut­ta­mis­ta

16.07.2023 17:30 23
Orava, susi ja tuleva menestyskirjailija
Kolumni

Orava, susi ja tuleva me­nes­tys­kir­jai­li­ja

02.05.2023 10:43 1
Kulttuuriin pitää panostaa, köyhempikin sen tietää
Kolumni

Kult­tuu­riin pitää pa­nos­taa, köy­hem­pi­kin sen tietää

30.03.2023 09:00 3
Lapsiperheköyhyys on kitkettävä pois
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­he­köy­hyys on kit­ket­tä­vä pois

24.03.2023 07:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­ke­läis­köy­hyyt­tä tulee kitkeä

24.03.2023 07:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­hei­den apu tur­vat­ta­va

23.02.2023 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako köyhän asiasta puhua?

16.02.2023 09:56
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako köyhän asiasta puhua?

15.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lap­si­per­he­köy­hyy­teen puu­tut­ta­va li­sä­tuel­la

04.02.2023 13:46
Tilaajille
Hyväntekeväisyysryhmän kautta voi saada ruokaa, vaatteita tai vaikka sirkuslipun – auttajalle käteen jää hyvä mieli

Hy­vän­te­ke­väi­syys­ryh­män kautta voi saada ruokaa, vaat­tei­ta tai vaikka sir­kus­li­pun – aut­ta­jal­le käteen jää hyvä mieli

23.12.2022 15:34 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Toimia velkaantumisen ehkäisemiseksi – maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat lyhenevät joulukuussa
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Toimia vel­kaan­tu­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si – mak­su­häi­riö­mer­kin­tö­jen säi­ly­tys­ajat ly­he­ne­vät jou­lu­kuus­sa

09.12.2022 13:40
Tilaajille
Pitkä isien ketju kantaa meitä kaikkia tavallaan
Kolumni

Pitkä isien ketju kantaa meitä kaikkia ta­val­laan

12.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hin­to­jen nousu ku­rit­taa köy­him­piä

21.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Työssäkäyvien köyhien joukko kasvaa Suomessa ja yhteiskunnan koheesio rapautuu
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Työs­sä­käy­vien köyhien joukko kasvaa Suo­mes­sa ja yh­teis­kun­nan ko­hee­sio ra­pau­tuu

05.07.2022 07:58 3
Tilaajille
Jopa 13 000 lasta voi pudota Suomessa köyhyyteen hintojen noustessa

Jopa 13 000 lasta voi pudota Suo­mes­sa köy­hyy­teen hin­to­jen nous­tes­sa

21.04.2022 11:02 3
Ruoan kallistuminen näkyy jo ruoka-avun tarpeessa – tarve kasvaa samalla kun hävikkiruoan määrä vähenee

Ruoan kal­lis­tu­mi­nen näkyy jo ruo­ka-avun tar­pees­sa – tarve kasvaa samalla kun hä­vik­ki­ruoan määrä vähenee

28.03.2022 06:30 1
Tilaajille
Vähemmistöjä ei voi enää syrjiä tai nimitellä – paitsi köyhiä
Kolumni

Vä­hem­mis­tö­jä ei voi enää syrjiä tai ni­mi­tel­lä – paitsi köyhiä

31.01.2022 12:20 1
Tilaajille
Self helpin satumaailma ei auta köyhää, ja terapiakin on keskiluokkaisten etuoikeus
Kolumni

Self helpin sa­tu­maail­ma ei auta köyhää, ja te­ra­pia­kin on kes­ki­luok­kais­ten etu­oi­keus

05.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­sil­la joulu on ai­nai­nen

24.12.2021 07:01 5
Tilaajille