Lääkkeet
Antibiootit vanhenevat apteekkien hyllyille, kun flunssat jäävät sairastamatta

An­ti­bioo­tit van­he­ne­vat ap­teek­kien hyl­lyil­le, kun fluns­sat jäävät sai­ras­ta­mat­ta

25.04.2021 19:30 1
Tilaajille
Suomalainen lääkevalmistaja varoittaa hintaleikkureista – "Lääkevalmistuksen oltava kannattavaa normaalioloissa, jotta kriisissä on omavaraisuutta"

Suo­ma­lai­nen lää­ke­val­mis­ta­ja va­roit­taa hin­ta­leik­ku­reis­ta – "Lää­ke­val­mis­tuk­sen oltava kan­nat­ta­vaa nor­maa­lio­lois­sa, jotta krii­sis­sä on oma­va­rai­suut­ta"

09.04.2021 20:31
Tilaajille
Korkea ikä moninkertaistaa lääkehaittojen riskin – Katso, millaiset lääkkeet aiheuttavat eniten ongelmia ja mitkä eivät sovi ollenkaan yhteen

Korkea ikä mo­nin­ker­tais­taa lää­ke­hait­to­jen riskin – Katso, mil­lai­set lääk­keet ai­heut­ta­vat eniten on­gel­mia ja mitkä eivät sovi ol­len­kaan yhteen

25.01.2021 07:00 2
Tilaajille
Uusi sairaalalääke voi maksaa yli miljoona euroa potilasta kohden vuodessa – "Jos yhdessä neuvotellen saadaan osa pois, se kannattaa tehdä"

Uusi sai­raa­la­lää­ke voi maksaa yli mil­joo­na euroa po­ti­las­ta kohden vuo­des­sa – "Jos yhdessä neu­vo­tel­len saadaan osa pois, se kan­nat­taa tehdä"

20.12.2020 06:00
Lukijalta: "Meillä ei tapahdu virheitä” – turvallinen lääkehoito vaatii poikkeamien ilmoittamista ja prosessien seuraamista
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: "Meillä ei tapahdu vir­hei­tä” – tur­val­li­nen lää­ke­hoi­to vaatii poik­kea­mien il­moit­ta­mis­ta ja pro­ses­sien seu­raa­mis­ta

09.12.2020 10:15
Pohjoissuomalaisen perheen isä maksoi lapsen lääkkeistä lähes 200 000 euroa – "Mitään muuta ratkaisua en olisi voinut tehdä"

Poh­jois­suo­ma­lai­sen perheen isä maksoi lapsen lääk­keis­tä lähes 200 000 euroa – "Mitään muuta rat­kai­sua en olisi voinut tehdä"

09.11.2020 06:00 2
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysministeriö rajoittaa kahden kipu- ja kuumelääkkeen myyntiä – toinen on laajasti käytetty parasetamoli

So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ra­joit­taa kahden kipu- ja kuu­me­lääk­keen myyntiä – toinen on laa­jas­ti käy­tet­ty pa­ra­se­ta­mo­li

18.08.2020 19:27
Ebola-lääke remdesivir voi tulla koronapotilaiden käyttöön jo muutamassa viikossa – "Kaikki on täysin tuloksista kiinni"

Ebo­la-lää­ke rem­de­si­vir voi tulla ko­ro­na­po­ti­lai­den käyt­töön jo muu­ta­mas­sa vii­kos­sa – "Kaikki on täysin tu­lok­sis­ta kiinni"

22.05.2020 06:00
Selvitys: Suomi, Ruotsi ja Norja voisivat valmistella kriisiajan yhteistä lääketuotantoa

Sel­vi­tys: Suomi, Ruotsi ja Norja voi­si­vat val­mis­tel­la krii­si­ajan yh­teis­tä lää­ke­tuo­tan­toa

24.04.2020 06:00
Apteekkien henkilökunta välttynyt koronavirustartunnoilta –Kipu- ja kuumelääkkeitä saatavilla, käsidesien toimituksissa puutteita

Ap­teek­kien hen­ki­lö­kun­ta vält­ty­nyt ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­noil­ta –Kipu- ja kuu­me­lääk­kei­tä saa­ta­vil­la, kä­si­de­sien toi­mi­tuk­sis­sa puut­tei­ta

31.03.2020 08:16
Lääkkeiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden myyntiä voidaan rajoittaa – asetus voimassa heti

Lääk­kei­den ja ter­vey­den­huol­lon tar­vik­kei­den myyntiä voidaan ra­joit­taa – asetus voi­mas­sa heti

17.03.2020 17:02
Antibioottien käyttö vähenee, mutta ei samaan tahtiin – näin sinun sairaanhoitopiirissäsi kulutetaan lääkkeitä

An­ti­bioot­tien käyttö vä­he­nee, mutta ei samaan tahtiin – näin sinun sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä­si ku­lu­te­taan lääk­kei­tä

18.11.2019 08:31