Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lääkkeet
Biologisia lääkkeitä vaihdetaan halvempiin apteekeissa ensi keväästä alkaen

Bio­lo­gi­sia lääk­kei­tä vaih­de­taan hal­vem­piin ap­tee­keis­sa ensi ke­vääs­tä alkaen

26.11.2023 12:14
Stressi nousee, kun lääkepurkin pohja alkaa häämöttää – näin lääkepula vaikuttaa adhd:sta, diabeteksesta ja eturauhasvaivoista kärsivien elämään

Stressi nousee, kun lää­ke­pur­kin pohja alkaa hää­möt­tää – näin lää­ke­pu­la vai­kut­taa adhd:s­ta, dia­be­tek­ses­ta ja etu­rau­has­vai­vois­ta kär­si­vien elämään

20.11.2023 18:30
Tilaajille
Nyt loppui eturauhasvaivojen hoidossa käytettävä lääke – myös adhd-, skitsofrenia- ja diabeteslääkkeistä on yhä pulaa

Nyt loppui etu­rau­has­vai­vo­jen hoi­dos­sa käy­tet­tä­vä lääke – myös adhd-, skit­so­fre­nia- ja dia­be­tes­lääk­keis­tä on yhä pulaa

08.10.2023 18:30 1
Tilaajille
Nuuskaralli romahti länsirajalla – nikotiinipussien myynnin vapautuminen muutti tilanteen ainakin tilapäisesti

Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la – ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen ainakin ti­la­päi­ses­ti

03.10.2023 19:37 6
Tilaajille
Harrastetaanko seksiä nyt vai huomenna, se vaikuttaa lääkkeen valintaan – miehellä voi olla myös kiihottumisvaikeuksia tai lost penis -ongelma

Har­ras­te­taan­ko seksiä nyt vai huo­men­na, se vai­kut­taa lääk­keen va­lin­taan – mie­hel­lä voi olla myös kii­hot­tu­mis­vai­keuk­sia tai lost penis -on­gel­ma

14.08.2023 06:30 4
Tilaajille
Lääkelaskun nousua odotetaan pelolla – "En voi valita käytänkö lääkkeitä vai en", sanoo Ville-Veikko Kovanen, joka käyttää 200 euroa lääkkeisiin kuukausittain

Lää­ke­las­kun nousua odo­te­taan pelolla – "En voi valita käy­tän­kö lääk­kei­tä vai en", sanoo Vil­le-Veik­ko Ko­va­nen, joka käyttää 200 euroa lääk­kei­siin kuu­kau­sit­tain

13.08.2023 20:30 8
Tilaajille
Apua särkyyn tai flunssaan apteekin palvelupisteeltä kotikylältä – lähipalveluilla kilpaillaan kaupunkiin menoa vastaan Rovaniemellä

Apua särkyyn tai fluns­saan ap­tee­kin pal­ve­lu­pis­teel­tä ko­ti­ky­läl­tä – lä­hi­pal­ve­luil­la kil­pail­laan kau­pun­kiin menoa vastaan Ro­va­nie­mel­lä

26.07.2023 14:19 1
Tilaajille
Hankalan migreenin hoitoon tarkoitettujen biologisten estolääkkeiden suosio räjähti kasvuun

Han­ka­lan mig­ree­nin hoitoon tar­koi­tet­tu­jen bio­lo­gis­ten es­to­lääk­kei­den suosio räjähti kasvuun

04.06.2023 15:24
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­ke­kaup­pa vai ter­veys­toi­mi­pis­te?

20.04.2023 05:30 1
"Joillekin kipuklinikoille ei pääse ennen kuin opioidilääkitys on ajettu alas" – kipupotilas Pia Kirvesoja tietää, että opioidit ovat kuuma aihe Suomessakin

"Joil­le­kin ki­pu­kli­ni­koil­le ei pääse ennen kuin opioi­di­lää­ki­tys on ajettu alas" – ki­pu­po­ti­las Pia Kir­ves­oja tietää, että opioi­dit ovat kuuma aihe Suo­mes­sa­kin

03.04.2023 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei lääk­kei­tä li­ha­tis­kil­le

29.03.2023 05:30
Adhd-lääkehoito on selvästi yleisempää Lapissa ja Itä-Suomessa kuin muualla maassa – "Valitettavan usein potilas saa pelkän reseptin käteen"

Adhd-lää­ke­hoi­to on sel­väs­ti ylei­sem­pää Lapissa ja Itä-Suo­mes­sa kuin muualla maassa – "Va­li­tet­ta­van usein potilas saa pelkän re­sep­tin käteen"

05.03.2023 12:26 1
Tilaajille
Napapiirin Shell Rovaniemellä sai apteekin palvelupisteen – valikoimassa on huomioitu etenkin matkailijat

Na­pa­pii­rin Shell Ro­va­nie­mel­lä sai ap­tee­kin pal­ve­lu­pis­teen – va­li­koi­mas­sa on huo­mioi­tu etenkin mat­kai­li­jat

28.02.2023 19:17
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat vaativat apteekeille lisää palvelupisteitä

Lapin kun­ta­joh­ta­jat vaa­ti­vat ap­tee­keil­le lisää pal­ve­lu­pis­tei­tä

27.02.2023 15:51 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­ke­ja­ke­lun uu­dis­ta­mi­nen ei ole uhka, vaan mah­dol­li­suus

18.02.2023 05:00
Lääkepula koskee lähes kaikkia lääkkeitä, nyt tilattu lääke saattaa olla Suomessa puolen vuoden päästä – tilanne tulee pysymään haasteellisena

Lää­ke­pu­la koskee lähes kaikkia lääk­kei­tä, nyt tilattu lääke saattaa olla Suo­mes­sa puolen vuoden päästä – tilanne tulee py­sy­mään haas­teel­li­se­na

11.02.2023 11:29 3
Orion: Teollisuusliiton lakko voi aiheuttaa useiden lääkkeiden tuotepuutteita

Orion: Teol­li­suus­lii­ton lakko voi ai­heut­taa useiden lääk­kei­den tuo­te­puut­tei­ta

01.02.2023 17:48
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mo­ti­vaa­tio­ta lii­kun­taan

27.01.2023 05:00
Tilaajille
Opioidien ongelmakäytön yleistyminen jatkuu –  "Ilmapiiri on muuttunut huumausainemyönteisemmäksi."

Opioi­dien on­gel­ma­käy­tön yleis­ty­mi­nen jatkuu –  "Il­ma­pii­ri on muut­tu­nut huu­mau­sai­ne­myön­tei­sem­mäk­si."

06.01.2023 20:23
Juuri nyt on pula syöpä- ja tulehduslääkkeistä – saatavuusongelmat saattavat pahentua lähivuosina

Juuri nyt on pula syöpä- ja tu­leh­dus­lääk­keis­tä – saa­ta­vuus­on­gel­mat saat­ta­vat pa­hen­tua lä­hi­vuo­si­na

26.12.2022 05:00
Tilaajille