Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Apteekit
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­kien sään­te­ly tarpeen

18.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen ap­teek­ki­uu­dis­tus po­ti­laan etu

15.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­te­taan, muttei rikota toi­mi­vaa

13.03.2023 05:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sel­le ap­teek­ki­uu­dis­tuk­sel­le on tarve

10.03.2023 05:00
Napapiirin Shell Rovaniemellä sai apteekin palvelupisteen – valikoimassa on huomioitu etenkin matkailijat

Na­pa­pii­rin Shell Ro­va­nie­mel­lä sai ap­tee­kin pal­ve­lu­pis­teen – va­li­koi­mas­sa on huo­mioi­tu etenkin mat­kai­li­jat

28.02.2023 19:17
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat vaativat apteekeille lisää palvelupisteitä

Lapin kun­ta­joh­ta­jat vaa­ti­vat ap­tee­keil­le lisää pal­ve­lu­pis­tei­tä

27.02.2023 15:51 3
Tilaajille
Apteekkitoimintaa uudistettava maltilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­ki­toi­min­taa uu­dis­tet­ta­va mal­til­la

22.02.2023 05:01
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­ke­ja­ke­lun uu­dis­ta­mi­nen ei ole uhka, vaan mah­dol­li­suus

18.02.2023 05:00
Juuri nyt on pula syöpä- ja tulehduslääkkeistä – saatavuusongelmat saattavat pahentua lähivuosina

Juuri nyt on pula syöpä- ja tu­leh­dus­lääk­keis­tä – saa­ta­vuus­on­gel­mat saat­ta­vat pa­hen­tua lä­hi­vuo­si­na

26.12.2022 05:00
Tilaajille
Kolmen apteekin päivystys päättyy Rovaniemellä vuoden vaihteessa – syynä henkilöstön vaikea saatavuus

Kolmen ap­tee­kin päi­vys­tys päättyy Ro­va­nie­mel­lä vuoden vaih­tees­sa – syynä hen­ki­lös­tön vaikea saa­ta­vuus

13.12.2022 13:08 7
Tilaajille
Lapin pikkukuntien apteekit säästyvät verorukkauksen avulla – Kemijärvellä kymmenen ihmistä työllistävä apteekkari pitää lääkesäästöjä silti kovana paikkana: "Maksaa meille yhden farmaseutin vuosipalkan verran"

Lapin pik­ku­kun­tien ap­tee­kit sääs­ty­vät ve­ro­ruk­kauk­sen avulla – ­Ke­mi­jär­vel­lä kym­me­nen ihmistä työl­lis­tä­vä ap­teek­ka­ri pitää lää­ke­sääs­tö­jä silti kovana paik­ka­na: "Maksaa meille yhden far­ma­seu­tin vuo­si­pal­kan verran"

21.11.2022 17:43 6
Tilaajille
Apteekkari iloitsee matkailun kasvusta – Jukka Hujaselle Sallan yrittäjäpalkinto

Ap­teek­ka­ri iloit­see mat­kai­lun kas­vus­ta – Jukka Hu­ja­sel­le Sallan yrit­tä­jä­pal­kin­to

12.11.2022 22:00
Tilaajille
Joditabletteja on taas apteekeista saatavana alkuviikosta – kiirettä hankkimiseen ei ole edes alle 40-vuotiailla

Jo­di­tab­let­te­ja on taas ap­tee­keis­ta saa­ta­va­na al­ku­vii­kos­ta – kii­ret­tä hank­ki­mi­seen ei ole edes alle 40-vuo­tiail­la

24.10.2022 12:19
Tilaajille
Yliopiston Apteekki vetää YA D-vitamiini 50 mikrog Salmiakki -ravintolisävalmisteen pois kuluttajilta

Yli­opis­ton Ap­teek­ki vetää YA D-vi­ta­mii­ni 50 mikrog Sal­miak­ki -ra­vin­to­li­sä­val­mis­teen pois ku­lut­ta­jil­ta

20.09.2022 16:15
Näin kannattaa toimia, kun apteekissa yhä useammin joudutaan myymään "ei oota" – Lääkkeiden saatavuusongelmista tuli uusi normaali

Näin kan­nat­taa toimia, kun ap­tee­kis­sa yhä useam­min jou­du­taan myymään "ei oota" – Lääk­kei­den saa­ta­vuus­on­gel­mis­ta tuli uusi nor­maa­li

28.08.2022 18:30
Tilaajille
Suomessa on loistava apteekkijärjestelmä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­mes­sa on lois­ta­va ap­teek­ki­jär­jes­tel­mä

20.08.2022 05:30
Tilaajille
Lääkesäästöistä hallituksen ja apteekkien välille kymmenien miljoonien eurojen kiista – Apteekkariliitto sälyttää vastuuta myös lääketeollisuudelle

Lää­ke­sääs­töis­tä hal­li­tuk­sen ja ap­teek­kien välille kym­me­nien mil­joo­nien eurojen kiista – Ap­teek­ka­ri­liit­to sä­lyt­tää vas­tuu­ta myös lää­ke­teol­li­suu­del­le

12.08.2022 17:12 1
Tilaajille
Hallitus on vähentämässä apteekkien tuloja ja lisäämässä velvoitteita
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus on vä­hen­tä­mäs­sä ap­teek­kien tuloja ja li­sää­mäs­sä vel­voit­tei­ta

11.07.2022 05:00
Tilaajille
Suomalaisten reseptilääkkeisiin käyttämä rahamäärä laski 15 prosentilla vuosikymmenessä – itsehoitolääkkeiden hinnat pysyneet ennallaan

Suo­ma­lais­ten re­sep­ti­lääk­kei­siin käyt­tä­mä ra­ha­mää­rä laski 15 pro­sen­til­la vuo­si­kym­me­nes­sä – it­se­hoi­to­lääk­kei­den hinnat py­sy­neet en­nal­laan

28.01.2022 18:57
Tilaajille
Itsehoitolääkkeiden myynti laski vuonna 2021 – monilla tutuilla lääkkeillä voi olla huolimattomasti käytettynä vakavia haittavaikutuksia

It­se­hoi­to­lääk­kei­den myynti laski vuonna 2021 – monilla tu­tuil­la lääk­keil­lä voi olla huo­li­mat­to­mas­ti käy­tet­ty­nä vakavia hait­ta­vai­ku­tuk­sia

03.01.2022 06:30
Tilaajille