Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Apteekit
Biologisia lääkkeitä vaihdetaan halvempiin apteekeissa ensi keväästä alkaen

Bio­lo­gi­sia lääk­kei­tä vaih­de­taan hal­vem­piin ap­tee­keis­sa ensi ke­vääs­tä alkaen

26.11.2023 12:14
Nyt loppui eturauhasvaivojen hoidossa käytettävä lääke – myös adhd-, skitsofrenia- ja diabeteslääkkeistä on yhä pulaa

Nyt loppui etu­rau­has­vai­vo­jen hoi­dos­sa käy­tet­tä­vä lääke – myös adhd-, skit­so­fre­nia- ja dia­be­tes­lääk­keis­tä on yhä pulaa

08.10.2023 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­tee­kit voi­si­vat tukea hy­vin­voin­ti­aluei­ta

04.10.2023 06:02
Apua särkyyn tai flunssaan apteekin palvelupisteeltä kotikylältä – lähipalveluilla kilpaillaan kaupunkiin menoa vastaan Rovaniemellä

Apua särkyyn tai fluns­saan ap­tee­kin pal­ve­lu­pis­teel­tä ko­ti­ky­läl­tä – lä­hi­pal­ve­luil­la kil­pail­laan kau­pun­kiin menoa vastaan Ro­va­nie­mel­lä

26.07.2023 14:19 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­ke­kaup­pa vai ter­veys­toi­mi­pis­te?

20.04.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei lääk­kei­tä li­ha­tis­kil­le

29.03.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­kien sään­te­ly tarpeen

18.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­nen ap­teek­ki­uu­dis­tus po­ti­laan etu

15.03.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­dis­te­taan, muttei rikota toi­mi­vaa

13.03.2023 05:05
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tur­val­li­sel­le ap­teek­ki­uu­dis­tuk­sel­le on tarve

10.03.2023 05:00
Napapiirin Shell Rovaniemellä sai apteekin palvelupisteen – valikoimassa on huomioitu etenkin matkailijat

Na­pa­pii­rin Shell Ro­va­nie­mel­lä sai ap­tee­kin pal­ve­lu­pis­teen – va­li­koi­mas­sa on huo­mioi­tu etenkin mat­kai­li­jat

28.02.2023 19:17
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat vaativat apteekeille lisää palvelupisteitä

Lapin kun­ta­joh­ta­jat vaa­ti­vat ap­tee­keil­le lisää pal­ve­lu­pis­tei­tä

27.02.2023 15:51 3
Tilaajille
Apteekkitoimintaa uudistettava maltilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ap­teek­ki­toi­min­taa uu­dis­tet­ta­va mal­til­la

22.02.2023 05:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­ke­ja­ke­lun uu­dis­ta­mi­nen ei ole uhka, vaan mah­dol­li­suus

18.02.2023 05:00
Juuri nyt on pula syöpä- ja tulehduslääkkeistä – saatavuusongelmat saattavat pahentua lähivuosina

Juuri nyt on pula syöpä- ja tu­leh­dus­lääk­keis­tä – saa­ta­vuus­on­gel­mat saat­ta­vat pa­hen­tua lä­hi­vuo­si­na

26.12.2022 05:00
Tilaajille
Kolmen apteekin päivystys päättyy Rovaniemellä vuoden vaihteessa – syynä henkilöstön vaikea saatavuus

Kolmen ap­tee­kin päi­vys­tys päättyy Ro­va­nie­mel­lä vuoden vaih­tees­sa – syynä hen­ki­lös­tön vaikea saa­ta­vuus

13.12.2022 13:08 7
Tilaajille
Lapin pikkukuntien apteekit säästyvät verorukkauksen avulla – Kemijärvellä kymmenen ihmistä työllistävä apteekkari pitää lääkesäästöjä silti kovana paikkana: "Maksaa meille yhden farmaseutin vuosipalkan verran"

Lapin pik­ku­kun­tien ap­tee­kit sääs­ty­vät ve­ro­ruk­kauk­sen avulla – ­Ke­mi­jär­vel­lä kym­me­nen ihmistä työl­lis­tä­vä ap­teek­ka­ri pitää lää­ke­sääs­tö­jä silti kovana paik­ka­na: "Maksaa meille yhden far­ma­seu­tin vuo­si­pal­kan verran"

21.11.2022 17:43 6
Tilaajille
Apteekkari iloitsee matkailun kasvusta – Jukka Hujaselle Sallan yrittäjäpalkinto

Ap­teek­ka­ri iloit­see mat­kai­lun kas­vus­ta – Jukka Hu­ja­sel­le Sallan yrit­tä­jä­pal­kin­to

12.11.2022 22:00
Tilaajille
Joditabletteja on taas apteekeista saatavana alkuviikosta – kiirettä hankkimiseen ei ole edes alle 40-vuotiailla

Jo­di­tab­let­te­ja on taas ap­tee­keis­ta saa­ta­va­na al­ku­vii­kos­ta – kii­ret­tä hank­ki­mi­seen ei ole edes alle 40-vuo­tiail­la

24.10.2022 12:19
Tilaajille
Yliopiston Apteekki vetää YA D-vitamiini 50 mikrog Salmiakki -ravintolisävalmisteen pois kuluttajilta

Yli­opis­ton Ap­teek­ki vetää YA D-vi­ta­mii­ni 50 mikrog Sal­miak­ki -ra­vin­to­li­sä­val­mis­teen pois ku­lut­ta­jil­ta

20.09.2022 16:15