Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Rokotukset
Lukijalta: 92-vuotias rovaniemeläinen pääsi pitkän jonotuksen ja tylyjen vastausten kautta piikille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: 92-vuo­tias ro­va­nie­me­läi­nen pääsi pitkän jo­no­tuk­sen ja tylyjen vas­taus­ten kautta pii­kil­le

24.11.2023 08:00
Tilaajille
Vaikka koronasta on tullut yksi tartuntatauti muiden joukossa, se voi yhä olla vaarallinen erityisesti riskiryhmille – suojautuminen on edelleen suositeltavaa
Pääkirjoitus

Vaikka ko­ro­nas­ta on tullut yksi tar­tun­ta­tau­ti muiden jou­kos­sa, se voi yhä olla vaa­ral­li­nen eri­tyi­ses­ti ris­ki­ryh­mil­le – suo­jau­tu­mi­nen on edel­leen suo­si­tel­ta­vaa

06.11.2023 05:00 6
Koronarokotuksista alkaa taas uusi kierros syksyllä – vakavasta immuunipuutteisille rokotetta tarjolla jo lähiaikoina

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta alkaa taas uusi kierros syk­syl­lä – va­ka­vas­ta im­muu­ni­puut­tei­sil­le ro­ko­tet­ta tar­jol­la jo lä­hi­ai­koi­na

08.09.2023 16:59 6
Tilaajille
Punkkien haitoilta voi suojautua

Punk­kien hai­toil­ta voi suo­jau­tua

27.07.2023 09:00 1
Rovaniemi tarjoa apinarokkorokotteita riskiryhmiin kuuluville

Ro­va­nie­mi tarjoa api­na­rok­ko­ro­kot­tei­ta ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le

21.12.2022 08:42
Tilaajille
Rovaniemellä ei vielä anneta uuden suosituksen mukaisia koronan tehosterokotuksia – myöskään influenssarokotuksia ei vielä saa

Ro­va­nie­mel­lä ei vielä anneta uuden suo­si­tuk­sen mu­kai­sia koronan te­hos­te­ro­ko­tuk­sia – myös­kään inf­luens­sa­ro­ko­tuk­sia ei vielä saa

02.09.2022 14:36 1
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa viidennet koronarokotukset voimakkaasti immuunipuutteisille

Ro­va­nie­mi aloit­taa vii­den­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

21.06.2022 13:34
Tilaajille
Koronakurimuksen loppu häämöttää – koordinaatioryhmä: sairastuneiden eristyksistä ja koululaisten maskisuosituksesta voidaan luopua, tehohoito ei kuormittunut Lapissa

Ko­ro­na­ku­ri­muk­sen loppu hää­möt­tää – koor­di­naa­tio­ryh­mä: sai­ras­tu­nei­den eris­tyk­sis­tä ja kou­lu­lais­ten mas­ki­suo­si­tuk­ses­ta voidaan luopua, te­ho­hoi­to ei kuor­mit­tu­nut Lapissa

11.02.2022 13:06 9
Tilaajille
Rovaniemeläinen Jari Nykänen tahtoi auttaa rokotusurakassa ja alkoi vapaaehtoiseksi – ”On mukavaa auttaa ihmisiä ja olla heille ystävällinen”

Ro­va­nie­me­läi­nen Jari Nykänen tahtoi auttaa ro­ko­tus­ura­kas­sa ja alkoi va­paa­eh­toi­sek­si – ”On mukavaa auttaa ihmisiä ja olla heille ys­tä­väl­li­nen”

21.01.2022 16:18 2
Tilaajille
Rokotuksen vastustajan kanta ratkaisee, jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen rokottamisesta

Ro­ko­tuk­sen vas­tus­ta­jan kanta rat­kai­see, jos van­hem­mat ovat eri­mie­li­siä lapsen ro­kot­ta­mi­ses­ta

18.01.2022 10:11 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Opet­ta­jil­le kolmas rokote

11.01.2022 05:00
Tilaajille
Koronapäivärahojen maksu räjähti käsiin – "Aina kun altistuu, saa vielä palkallista lomaa palkkioksi rokottamattomuudesta"

Ko­ro­na­päi­vä­ra­ho­jen maksu räjähti käsiin – "Aina kun al­tis­tuu, saa vielä pal­kal­lis­ta lomaa palk­kiok­si ro­kot­ta­mat­to­muu­des­ta"

14.12.2021 15:41 6
Tilaajille
Olen kiitollinen valistuneille vanhemmilleni
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olen kii­tol­li­nen va­lis­tu­neil­le van­hem­mil­le­ni

13.12.2021 22:28 1
Tilaajille
Ruotsin puolella Haaparanta vaatii jo rokotukset uusilta hoitajilta

Ruotsin puo­lel­la Haa­pa­ran­ta vaatii jo ro­ko­tuk­set uusilta hoi­ta­jil­ta

10.12.2021 17:15 1
Tilaajille
Kolmansien koronarokotteiden anto 60 vuotta täyttäneille on aloitettu Lapin kunnissa – Torniossa koronatilanne on huonompi kuin vuoteen

Kol­man­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den anto 60 vuotta täyt­tä­neil­le on aloi­tet­tu Lapin kun­nis­sa – Tor­nios­sa ko­ro­na­ti­lan­ne on huo­nom­pi kuin vuoteen

20.10.2021 13:18 1
Tilaajille
Influenssakaudesta voi tulla välivuoden jälkeen tavanomaista ärhäkämpi – riskiryhmiin kuuluvien rokotukset alkavat marraskuussa

Inf­luens­sa­kau­des­ta voi tulla vä­li­vuo­den jälkeen ta­van­omais­ta är­hä­käm­pi – ­ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tuk­set alkavat mar­ras­kuus­sa

14.10.2021 14:52 1
Tilaajille
Oikeusasiamies toteaa THL:n ja ministeriön rikkoneen useita lakeja, mutta seurauksena on pelkkä huomautus –  Onko laki kaikille sama?
Pääkirjoitus

Oi­keus­asia­mies toteaa THL:n ja mi­nis­te­riön rik­ko­neen useita lakeja, mutta seu­rauk­se­na on pelkkä huo­mau­tus – Onko laki kai­kil­le sama?

26.07.2021 22:18 6
Tilaajille
Posiolla alkavat jo 30-vuotiaiden perusterveiden rokotukset, Kemissä menossa vasta 60-vuotiaat, kysyimme miksi ero on näin suuri?

Po­siol­la alkavat jo 30-vuo­tiai­den pe­rus­ter­vei­den ro­ko­tuk­set, Kemissä menossa vasta 60-vuo­tiaat, ky­syim­me miksi ero on näin suuri?

20.05.2021 08:13
Tilaajille
Rokottamisurakka uhkaa venyä kesän yli kahden rokotteen ongelmien vuoksi
Pääkirjoitus

Ro­kot­ta­mis­urak­ka uhkaa venyä kesän yli kahden ro­kot­teen on­gel­mien vuoksi

15.04.2021 17:00 2
Tilaajille
Astra Zeneca -rokotusten peruuntuminen aiheuttaa kysymyksiä – Kuntien käytännöt vaihtelevat

Astra Zeneca -ro­ko­tus­ten pe­ruun­tu­mi­nen ai­heut­taa ky­sy­myk­siä – Kuntien käy­tän­nöt vaih­te­le­vat

19.03.2021 19:44 7