Ulkomaat: Boris Johnson eroaa kon­ser­va­tii­vi­puo­lueen joh­dos­ta, jatkaa pää­mi­nis­te­ri­nä syksyyn

Kulttuuri: Ro­va­nie­mi vah­vas­ti esillä Antti Tuiskun sta­dion­kei­koil­la syk­syl­lä

Kolumni: En muista, että olisin koskaan tun­te­nut tar­vet­ta suu­ko­tel­la tun­te­mat­to­man ihmisen kättä kadulla – en ku­vit­te­le, että miehet ovat ole­mas­sa vain minua varten

Koronarokotukset
Rovaniemi aloittaa viidennet koronarokotukset voimakkaasti immuunipuutteisille

Ro­va­nie­mi aloit­taa vii­den­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le

21.06.2022 13:34
Tilaajille
Voimakkaasti immuunipuutteiset yli 12-vuotiaat voivat varata ajan viidenteen koronarokotukseen Sodankylässä

Voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set yli 12-vuo­tiaat voivat varata ajan vii­den­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen So­dan­ky­läs­sä

17.06.2022 09:29
Tilaajille
Länsi-Pohjan koronatilanne tartuntalukuja valoisampi – "Oleellisempaa on yksittäisen kunnan tartuntalukujen sijaan katsoa sairaanhoitopiirin ja koko maan tilannetta"

Län­si-Poh­jan ko­ro­na­ti­lan­ne tar­tun­ta­lu­ku­ja va­loi­sam­pi – "O­leel­li­sem­paa on yk­sit­täi­sen kunnan tar­tun­ta­lu­ku­jen sijaan katsoa sai­raan­hoi­to­pii­rin ja koko maan ti­lan­net­ta"

02.06.2022 18:21
Tilaajille
Rovaniemellä 70–79-vuotiaat riskiryhmäläiset voivat varata ajan neljänteen koronarokotukseen

Ro­va­nie­mel­lä 70–79-vuo­tiaat ris­ki­ryh­mä­läi­set voivat varata ajan nel­jän­teen ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen

02.06.2022 15:28 2
Tilaajille
Neljänsiä koronarokotuksia saavien iäkkäiden ryhmä laajenee Rovaniemellä – nyt rokotteen saavat myös järjestetyn kotihoidon ja omaishoidon piirissä olevat

Nel­jän­siä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia saavien iäk­käi­den ryhmä laa­je­nee Ro­va­nie­mel­lä – nyt ro­kot­teen saavat myös jär­jes­te­tyn ko­ti­hoi­don ja omais­hoi­don pii­ris­sä olevat

09.05.2022 10:25 1
Tilaajille
THL:n suositus neljänsistä koronarokotteista laajenee – koronaepidemia helpottanut

THL:n suo­si­tus nel­jän­sis­tä ko­ro­na­ro­kot­teis­ta laa­je­nee – ko­ro­na­epi­de­mia hel­pot­ta­nut

05.05.2022 10:47 2
Rovaniemen koronarokotukset siirtyvät kaupungintalolta kauppakeskukseen – jatkossa rokotuksiin tulee varata aina aika

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­tuk­set siir­ty­vät kau­pun­gin­ta­lol­ta kaup­pa­kes­kuk­seen – jat­kos­sa ro­ko­tuk­siin tulee varata aina aika

26.04.2022 11:36
Tilaajille
Koronapandemia ei ole vielä ohi, mutta kaikki merkit viittaavat siihen, että pahin painajainen on takana päin – rokotteita tarvitaan jatkossakin
Pääkirjoitus

Ko­ro­na­pan­de­mia ei ole vielä ohi, mutta kaikki merkit viit­taa­vat siihen, että pahin pai­na­jai­nen on takana päin – ro­kot­tei­ta tar­vi­taan jat­kos­sa­kin

22.04.2022 21:00 2
Tilaajille
Rovaniemi aloittaa neljännet koronarokotukset 80 vuotta täyttäneille

Ro­va­nie­mi aloit­taa nel­jän­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set 80 vuotta täyt­tä­neil­le

28.03.2022 13:15
Tilaajille
Kittilä, Muonio, Salla ja Sodankylä aloittavat neljänsien koronarokotteiden antamisen 80 vuotta täyttäneille

Kit­ti­lä, Muonio, Salla ja So­dan­ky­lä aloit­ta­vat nel­jän­sien ko­ro­na­ro­kot­tei­den an­ta­mi­sen 80 vuotta täyt­tä­neil­le

27.03.2022 19:30
Tilaajille
Voiko sairastua kuinka pian uudestaan, onko pitkään kestävä väsymys tavallista,  koska alkaa neljäs rokotekierros – esitimme nämä ja 11 muuta ajankohtaista kysymystä koronasta Markku Broakselle

Voiko sai­ras­tua kuinka pian uu­des­taan, onko pitkään kestävä väsymys ta­val­lis­ta, koska alkaa neljäs ro­ko­te­kier­ros – esi­tim­me nämä ja 11 muuta ajan­koh­tais­ta ky­sy­mys­tä ko­ro­nas­ta Markku Broak­sel­le

18.03.2022 13:51 6
Tilaajille
Kolmas rokotuskierros käynnistyy Rovaniemellä 12–17-vuotiaille

Kolmas ro­ko­tus­kier­ros käyn­nis­tyy Ro­va­nie­mel­lä 12–17-vuo­tiail­le

08.03.2022 13:29
Rokotuspakosta ei näytä tulevan pelättyä pommia: Lapin sote-henkilöstön rokotuskattavuus on 95–99 prosenttia

Ro­ko­tus­pa­kos­ta ei näytä tulevan pe­lät­tyä pommia: Lapin so­te-hen­ki­lös­tön ro­ko­tus­kat­ta­vuus on 95–99 pro­sent­tia

31.01.2022 19:30 2
Tilaajille
Jos terveydenalan ammattilainen vastustaa rokotuksia, onko hän oikealla alalla?
Pääkirjoitus

Jos ter­vey­den­alan am­mat­ti­lai­nen vas­tus­taa ro­ko­tuk­sia, onko hän oi­keal­la alalla?

31.01.2022 17:15 24
Tilaajille
Rovaniemellä kaikki koronarokotukset saa tiistaista alkaen ilman ajanvarausta – vain lapsille tulee varata aika

Ro­va­nie­mel­lä kaikki ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa tiis­tais­ta alkaen ilman ajan­va­raus­ta – vain lap­sil­le tulee varata aika

31.01.2022 11:49
Tilaajille
Rovaniemen kaupungintalolla annetaan jopa tuhat koronarokotusta päivässä – kävimme tutustumassa Lapin suurimpaan rokotusoperaatioon

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­ta­lol­la an­ne­taan jopa tuhat ko­ro­na­ro­ko­tus­ta päi­väs­sä – kävimme tu­tus­tu­mas­sa Lapin suu­rim­paan ro­ko­tus­ope­raa­tioon

28.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Sodankylässä koronarokotus varataan toistaiseksi vain puhelimitse

So­dan­ky­läs­sä ko­ro­na­ro­ko­tus va­ra­taan tois­tai­sek­si vain pu­he­li­mit­se

26.01.2022 09:42
Tilaajille
Rovaniemeläinen Jari Nykänen tahtoi auttaa rokotusurakassa ja alkoi vapaaehtoiseksi – ”On mukavaa auttaa ihmisiä ja olla heille ystävällinen”

Ro­va­nie­me­läi­nen Jari Nykänen tahtoi auttaa ro­ko­tus­ura­kas­sa ja alkoi va­paa­eh­toi­sek­si – ”On mukavaa auttaa ihmisiä ja olla heille ys­tä­väl­li­nen”

21.01.2022 16:18 2
Tilaajille
"Erityistä huolta kannan..." – Inarin kunnan johtava lääkäri kirjoitti huolenilmauksen rokottamattomien raskaana olevien koronariskistä

"E­ri­tyis­tä huolta kan­nan..." – Inarin kunnan johtava lääkäri kir­joit­ti huo­len­il­mauk­sen ro­kot­ta­mat­to­mien ras­kaa­na olevien ko­ro­na­ris­kis­tä

20.01.2022 19:24
Tilaajille
Rokotuksen vastustajan kanta ratkaisee, jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen rokottamisesta

Ro­ko­tuk­sen vas­tus­ta­jan kanta rat­kai­see, jos van­hem­mat ovat eri­mie­li­siä lapsen ro­kot­ta­mi­ses­ta

18.01.2022 10:11 4
Tilaajille