Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Koronarokotukset
Viimeisin 24 tuntia
"Erityistä huolta kannan..." – Inarin kunnan johtava lääkäri kirjoitti huolenilmauksen rokottamattomien raskaana olevien koronariskistä

"E­ri­tyis­tä huolta kan­nan..." – Inarin kunnan johtava lääkäri kir­joit­ti huo­len­il­mauk­sen ro­kot­ta­mat­to­mien ras­kaa­na olevien ko­ro­na­ris­kis­tä

20.01.2022 19:24
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Rokotuksen vastustajan kanta ratkaisee, jos vanhemmat ovat erimielisiä lapsen rokottamisesta

Ro­ko­tuk­sen vas­tus­ta­jan kanta rat­kai­see, jos van­hem­mat ovat eri­mie­li­siä lapsen ro­kot­ta­mi­ses­ta

18.01.2022 10:11 4
Tilaajille
Matala palkka ja koulutus ennakoivat rokottamattomuutta – "Kaikissa sosioekonomista asemaa kuvaavissa mittareissa toistuu sama kuvio"

Matala palkka ja kou­lu­tus en­na­koi­vat ro­kot­ta­mat­to­muut­ta – "Kai­kis­sa so­sio­eko­no­mis­ta asemaa ku­vaa­vis­sa mit­ta­reis­sa toistuu sama kuvio"

16.01.2022 18:30 5
Tilaajille
Sodankylässä voimakkaasti immuunipuutteiset voivat nyt hakea neljännen koronarokoteannoksen – liikuntahallilla käynnissä olevat massarokotukset alkaneet hyvin

So­dan­ky­läs­sä voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­set voivat nyt hakea nel­jän­nen ko­ro­na­ro­ko­te­an­nok­sen – lii­kun­ta­hal­lil­la käyn­nis­sä olevat mas­sa­ro­ko­tuk­set al­ka­neet hyvin

13.01.2022 19:05 3
Tilaajille
Miksi kahdesti rokotetut lapset joutuvat karanteeniin?

Miksi kah­des­ti ro­ko­te­tut lapset jou­tu­vat ka­ran­tee­niin?

13.01.2022 15:06 1
Tilaajille
Miksi Kemin koronarokotukset laahaavat, johtava lääkäri Tea Taskila?

Miksi Kemin ko­ro­na­ro­ko­tuk­set laa­haa­vat, johtava lääkäri Tea Tas­ki­la?

10.01.2022 12:32 5
Tilaajille
Miksi korona ei katoa rokotuksilla niin kuin isorokko tai polio – Hanna Nohynek kertoo, mikä on tärkein syy ja miten eri rokotteet toimivat

Miksi korona ei katoa ro­ko­tuk­sil­la niin kuin iso­rok­ko tai polio – Hanna Nohynek kertoo, mikä on tärkein syy ja miten eri ro­kot­teet toi­mi­vat

10.01.2022 06:30
Tilaajille
Tutkimus: Yli miljoonasta tarkastellusta rokotetusta vain riskiryhmiin kuuluville koronan vakavaa tautimuotoa

Tut­ki­mus: Yli mil­joo­nas­ta tar­kas­tel­lus­ta ro­ko­te­tus­ta vain ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le koronan vakavaa tau­ti­muo­toa

08.01.2022 14:24 2
Sodankylän hyvinvointikeskuksen akuutti- ja kuntoutusosastolle vierailukielto, kouluihin laaja maskisuositus

So­dan­ky­län hy­vin­voin­ti­kes­kuk­sen akuut­ti- ja kun­tou­tus­osas­tol­le vie­rai­lu­kiel­to, kou­lui­hin laaja mas­ki­suo­si­tus

07.01.2022 16:26 1
Tilaajille
Nämä asiat herättävät kysymyksiä lasten koronarokotuksissa, kokosimme vastaukset: "Miksi 5–12-vuotiaita ylipäätään pitää rokottaa?"

Nämä asiat he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­sa, ko­ko­sim­me vas­tauk­set: "Miksi 5–12-vuo­tiai­ta yli­pää­tään pitää ro­kot­taa?"

06.01.2022 19:40
Tilaajille
"Tämä ei ollutkaan se koronatesti" – lasten koronarokotuksia käynnistellään kunnissa hyvin eri tahtiin

"Tämä ei ol­lut­kaan se ko­ro­na­tes­ti" – lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia käyn­nis­tel­lään kun­nis­sa hyvin eri tahtiin

04.01.2022 06:30 2
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemien takaisinsoittopalvelu on väliaikaisesti pois käytöstä

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mien ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lu on vä­li­ai­kai­ses­ti pois käy­tös­tä

03.01.2022 12:43 6
Tilaajille
Lapissa kolmannen koronarokotuksen on saanut yli 43 000 ihmistä

Lapissa kol­man­nen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen on saanut yli 43 000 ihmistä

03.01.2022 10:26 4
Tilaajille
THL:n Salminen kehottaa päättäjiä harkitsemaan terveydenhuollon resurssien lisäämistä – "Koronaan ei voida ikuisesti suhtautua toisin kuin muihin tauteihin"

THL:n Sal­mi­nen ke­hot­taa päät­tä­jiä har­kit­se­maan ter­vey­den­huol­lon re­surs­sien li­sää­mis­tä – "Ko­ro­naan ei voida ikui­ses­ti suh­tau­tua toisin kuin muihin tau­tei­hin"

31.12.2021 08:00 5
Tilaajille
Rokottajaksi ei sovi kuka tahansa – nämä seikat otettava huomioon, jotta pistäminen sujuu turvallisesti

Ro­kot­ta­jak­si ei sovi kuka tahansa – nämä seikat otet­ta­va huo­mioon, jotta pis­tä­mi­nen sujuu tur­val­li­ses­ti

30.12.2021 18:30 2
Tilaajille
Osalla vuorossa jo neljäs koronarokote – kuinka monta tarvitaan, ennen kuin tauti on nujerrettu?

Osalla vuo­ros­sa jo neljäs ko­ro­na­ro­ko­te – kuinka monta tar­vi­taan, ennen kuin tauti on nu­jer­ret­tu?

29.12.2021 19:33 4
Tilaajille
Rovaniemeläisen Jouni Porsangerin Lordi-kuva nousi yllättäen maailmanmaineeseen: listattiin sekä vuoden epätodellisimpien että parhaiden uutiskuvien joukkoon

Ro­va­nie­me­läi­sen Jouni Por­san­ge­rin Lor­di-ku­va nousi yl­lät­täen maail­man­mai­nee­seen: lis­tat­tiin sekä vuoden epä­to­del­li­sim­pien että par­hai­den uu­tis­ku­vien jouk­koon

29.12.2021 15:16
Tilaajille
Eduskunnassa keskustellaan hoitohenkilöstön rokotevelvoitteesta – perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit esittivät velvoitteen hylkäämistä

Edus­kun­nas­sa kes­kus­tel­laan hoi­to­hen­ki­lös­tön ro­ko­te­vel­voit­tees­ta – ­pe­rus­suo­ma­lai­set ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit esit­ti­vät vel­voit­teen hyl­kää­mis­tä

28.12.2021 16:10 5
Inari ja Utsjoki aloittavat kolmansien koronarokotuksien antamisen lyhyemmällä rokotusvälillä

Inari ja Utsjoki aloit­ta­vat kol­man­sien ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien an­ta­mi­sen ly­hyem­mäl­lä ro­ko­tus­vä­lil­lä

22.12.2021 13:24
Tilaajille
Länsi-Pohjassa tartuntamäärät kasvussa – rokottamista pyritään nopeuttamaan

Län­si-Poh­jas­sa tar­tun­ta­mää­rät kas­vus­sa – ­ro­kot­ta­mis­ta py­ri­tään no­peut­ta­maan

22.12.2021 12:44
Tilaajille