Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Koronarokotukset
Kuukausi
Rokotusjonotko vanhusten syy?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­ko­tus­jo­not­ko van­hus­ten syy?

28.11.2023 06:29
Rovaniemen Rinteenkulman rokotuspisteen kävijämäärä tyrehtynyt – Lapha laajentaa rokotettavien ryhmää 65-vuotiaisiin ja 18 vuotta täyttäneisiin riskiryhmäläisiin

Ro­va­nie­men Rin­teen­kul­man ro­ko­tus­pis­teen kä­vi­jä­mää­rä ty­reh­ty­nyt – Lapha laa­jen­taa ro­ko­tet­ta­vien ryhmää 65-vuo­tiai­siin ja 18 vuotta täyt­tä­nei­siin ris­ki­ryh­mä­läi­siin

25.11.2023 15:34 8
Tilaajille
Lukijalta: 92-vuotias rovaniemeläinen pääsi pitkän jonotuksen ja tylyjen vastausten kautta piikille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: 92-vuo­tias ro­va­nie­me­läi­nen pääsi pitkän jo­no­tuk­sen ja tylyjen vas­taus­ten kautta pii­kil­le

24.11.2023 08:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huonoja ko­ro­na­ro­ko­tus­ko­ke­muk­sia

22.11.2023 05:00 2
Rovaniemellä annetaan jälleen koronarokotuksia ilman ajanvarausta

Ro­va­nie­mel­lä an­ne­taan jälleen ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta

21.11.2023 16:50 14
Tilaajille
Rokotusryysis johtui eläkeläisten turhasta jonottamaan rynnimisestä
Kolumni

Ro­ko­tus­ryy­sis johtui elä­ke­läis­ten tur­has­ta jo­not­ta­maan ryn­ni­mi­ses­tä

21.11.2023 05:00 64
Koronarokotteille on ollut kysyntää ympäri Lappia, mutta Rovaniemellä nähtyä rokotekaaosta ei ole päässyt muualla syntymään – kunnissa on käytössä omia rokotuskäytäntöjä

Ko­ro­na­ro­kot­teil­le on ollut ky­syn­tää ympäri Lappia, mutta Ro­va­nie­mel­lä nähtyä ro­ko­te­kaaos­ta ei ole päässyt muualla syn­ty­mään – kun­nis­sa on käy­tös­sä omia ro­ko­tus­käy­tän­tö­jä

20.11.2023 19:30 2
Tilaajille
Rovaniemen rokotekaaos laantui sunnuntaille ja järjestelyt toimivat taas ilman jonoja: "Toivottavasti ihmiset uskaltavat tulla paikalle"

Ro­va­nie­men ro­ko­te­kaaos laantui sun­nun­tail­le ja jär­jes­te­lyt toi­mi­vat taas ilman jonoja: "Toi­vot­ta­vas­ti ihmiset us­kal­ta­vat tulla pai­kal­le"

19.11.2023 12:25 26
Tilaajille
Kommentti: Rovaniemen rokotekaaos oli häpeällistä katsottavaa
Kolumni

Kom­ment­ti: Ro­va­nie­men ro­ko­te­kaaos oli hä­peäl­lis­tä kat­sot­ta­vaa

18.11.2023 14:45 27
Tilaajille
Terveysjohtaja Rovaniemen rokotekaaoksesta: Olemme tosi pahoillamme

Ter­veys­joh­ta­ja Ro­va­nie­men ro­ko­te­kaaok­ses­ta: Olemme tosi pa­hoil­lam­me

18.11.2023 14:44 66
Tilaajille
Yli 80-vuotiaille tarkoitetun walk in -rokotustapahtuman järjestelyt pettivät täysin Rovaniemellä – ikäihmiset pyörtyilivät aulassa ilman mitään opastusta tai valvontaa

Yli 80-vuo­tiail­le tar­koi­te­tun walk in -ro­ko­tus­ta­pah­tu­man jär­jes­te­lyt pet­ti­vät täysin Ro­va­nie­mel­lä – ikä­ih­mi­set pyör­tyi­li­vät aulassa ilman mitään opas­tus­ta tai val­von­taa

18.11.2023 12:02 90
Tilaajille
Rovaniemen terveysasemilla hoidetaan viikon ajan vain kiireellisiä tapauksia ja päivystyksessä on ruuhkaa – muuten flunssakauden kanssa pärjätään vielä kohtuullisesti

Ro­va­nie­men ter­veys­ase­mil­la hoi­de­taan viikon ajan vain kii­reel­li­siä ta­pauk­sia ja päi­vys­tyk­ses­sä on ruuhkaa – muuten fluns­sa­kau­den kanssa pär­jä­tään vielä koh­tuul­li­ses­ti

16.11.2023 16:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka vastaa ro­ko­tus­mo­kas­ta?

10.11.2023 05:00 5
"Yli 10 000 puhelua per päivä" – valtavat massat ruuhkauttivat koronarokotusajanvarauksen Rovaniemellä, lisäaikoja avataan ikääntyneille

"Yli 10 000 puhelua per päivä" – val­ta­vat massat ruuh­kaut­ti­vat ko­ro­na­ro­ko­tus­ajan­va­rauk­sen Ro­va­nie­mel­lä, li­sä­ai­ko­ja avataan ikään­ty­neil­le

09.11.2023 18:42 26
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen koronarokotusajat loppuivat ennen aamunkoittoa – "Aikoja tulee lisää", lupaa johtava hoitaja

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ro­ko­tus­ajat lop­pui­vat ennen aa­mun­koit­toa – "Aikoja tulee lisää", lupaa johtava hoitaja

08.11.2023 17:00 59
Tilaajille
Kysyimme, miksi Lapin kuntien koronarokotusten aikataulut poikkeavat niin paljon toisistaan? – katso jutusta oman kuntasi rokotusaikataulu ja ohjeet

Ky­syim­me, miksi Lapin kuntien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ai­ka­tau­lut poik­kea­vat niin paljon toi­sis­taan? – katso jutusta oman kuntasi ro­ko­tus­ai­ka­tau­lu ja ohjeet

03.11.2023 18:16 7
Tilaajille
Meri-Lapissa jo 48 sairaalahoidossa koronan vuoksi: "Hidastelimme rokotuksissa, ihmisillä olisi ollut kyllä halu rokotuksia ottaa"

Me­ri-La­pis­sa jo 48 sai­raa­la­hoi­dos­sa koronan vuoksi: "Hi­das­te­lim­me ro­ko­tuk­sis­sa, ih­mi­sil­lä olisi ollut kyllä halu ro­ko­tuk­sia ottaa"

03.11.2023 05:00 13
Tilaajille
Lääketieteen Nobelin pokkasivat koronarokotteiden kehitystä edesauttaneet tutkijat

Lää­ke­tie­teen Nobelin pok­ka­si­vat ko­ro­na­ro­kot­tei­den ke­hi­tys­tä edes­aut­ta­neet tut­ki­jat

02.10.2023 14:12
Koronarokotuksista alkaa taas uusi kierros syksyllä – vakavasta immuunipuutteisille rokotetta tarjolla jo lähiaikoina

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta alkaa taas uusi kierros syk­syl­lä – va­ka­vas­ta im­muu­ni­puut­tei­sil­le ro­ko­tet­ta tar­jol­la jo lä­hi­ai­koi­na

08.09.2023 16:59 6
Tilaajille
Keskustelu koronarokotuksista tuntuu kärjistyneen arvovaltakriisiksi – mistä STM:n ja THL:n omituinen nokittelu oikein johtuu?

Kes­kus­te­lu ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta tuntuu kär­jis­ty­neen ar­vo­val­ta­krii­sik­si – mistä STM:n ja THL:n omi­tui­nen no­kit­te­lu oikein johtuu?

28.01.2023 18:30 6
Tilaajille