tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Nobel-palkinto
Nobelin rauhanpalkinto iranilaiselle naisten oikeuksien puolustajalle

Nobelin rau­han­pal­kin­to ira­ni­lai­sel­le naisten oi­keuk­sien puo­lus­ta­jal­le

06.10.2023 13:19 3
Lääketieteen Nobelin pokkasivat koronarokotteiden kehitystä edesauttaneet tutkijat

Lää­ke­tie­teen Nobelin pok­ka­si­vat ko­ro­na­ro­kot­tei­den ke­hi­tys­tä edes­aut­ta­neet tut­ki­jat

02.10.2023 14:12
Nobelin rauhanpalkinto vangitulle valkovenäläisaktivistille sekä ihmisoikeusjärjestöille Venäjältä ja Ukrainasta

Nobelin rau­han­pal­kin­to van­gi­tul­le val­ko­ve­nä­läis­ak­ti­vis­til­le sekä ih­mis­oi­keus­jär­jes­töil­le Ve­nä­jäl­tä ja Uk­rai­nas­ta

07.10.2022 12:59
Nobelin kirjallisuuspalkinnon saa ranskalainen Annie Ernaux

Nobelin kir­jal­li­suus­pal­kin­non saa rans­ka­lai­nen Annie Ernaux

06.10.2022 14:38

Nobelin rau­han­pal­kin­to kah­del­le sa­nan­va­pau­den puo­les­ta toi­mi­val­le toi­mit­ta­jal­le

08.10.2021 13:32
Nobelin kirjallisuuspalkinnon saa Tansaniassa syntynyt Abdulrazak Gurnah

Nobelin kir­jal­li­suus­pal­kin­non saa Tan­sa­nias­sa syn­ty­nyt Ab­dul­ra­zak Gurnah

07.10.2021 15:25 1
Runoilija varjeli salaisuutta – Tua Forsström luki valekansiin puettuja kirjoja ja keskusteli niistä verkossa koodinumeroilla

Ru­noi­li­ja varjeli sa­lai­suut­ta – Tua Fors­ström luki va­le­kan­siin puet­tu­ja kirjoja ja kes­kus­te­li niistä ver­kos­sa koo­di­nu­me­roil­la

24.10.2020 15:01
Tilaajille
Taloustieteen Nobel huutokauppateorian parantajille

Ta­lous­tie­teen Nobel huu­to­kaup­pa­teo­rian pa­ran­ta­jil­le

12.10.2020 14:34
Nobelin rauhanpalkinto jaetaan perjantaina Oslossa – Greta Thunberg on jälleen ennakkosuosikki, mutta voittaja voi tulla parrasvalojen ulkopuolelta

Nobelin rau­han­pal­kin­to jaetaan per­jan­tai­na Oslossa – Greta Thun­berg on jälleen en­nak­ko­suo­sik­ki, mutta voit­ta­ja voi tulla par­ras­va­lo­jen ul­ko­puo­lel­ta

08.10.2020 18:36
Runoilija Louise Glück saa Nobelin kirjallisuuspalkinnon ja aikoo ottaa sen myös vastaan

Ru­noi­li­ja Louise Glück saa Nobelin kir­jal­li­suus­pal­kin­non ja aikoo ottaa sen myös vastaan

08.10.2020 18:02

Ta­lous­tie­teen Nobel meni kol­mel­le köy­hyys­tut­ki­jal­le

14.10.2019 13:41
Nobelin rauhanpalkinnon sai Etiopian pääministeri Abiy Ahmed

Nobelin rau­han­pal­kin­non sai Etio­pian pää­mi­nis­te­ri Abiy Ahmed

11.10.2019 12:23
Tilaajille

Kir­jal­li­suu­den Nobelit Olga To­karc­zu­kil­le ja Peter Hand­kel­le

10.10.2019 15:57
Kirjallisuuden Nobeleita jaetaan tänään tuplasti – Tiesitkö, että tämä kuuluisa dynamiitinkeksijäperhe asui myös Suomessa?

Kir­jal­li­suu­den No­be­lei­ta jaetaan tänään tup­las­ti – Tie­sit­kö, että tämä kuu­lui­sa dy­na­mii­tin­kek­si­jä­per­he asui myös Suo­mes­sa?

10.10.2019 15:23
Kemian Nobel myönnettiin kolmelle litiumakkujen kehittäjille

Kemian Nobel myön­net­tiin kol­mel­le li­tium­ak­ku­jen ke­hit­tä­jil­le

10.10.2019 14:16
Tilaajille
Onko maapallon ulkopuolella elämää? – Fysiikan Nobel-voittajien tutkimukset tuovat kosmologian askeleen lähemmäs "ikuista kysymystä"

Onko maa­pal­lon ul­ko­puo­lel­la elämää? – Fy­sii­kan No­bel-voit­ta­jien tut­ki­muk­set tuovat kos­mo­lo­gian as­ke­leen lä­hem­mäs "i­kuis­ta ky­sy­mys­tä"

08.10.2019 19:53
Ymmärrys ympäristötuhosta vei Greta Thunbergin vuosia sitten sairaalakuntoon, kunnes ilmastoaktivismi palautti terveyden

Ym­mär­rys ym­pä­ris­tö­tu­hos­ta vei Greta Thun­ber­gin vuosia sitten sai­raa­la­kun­toon, kunnes il­mas­to­ak­ti­vis­mi pa­laut­ti ter­vey­den

08.10.2019 17:36
Lääketieteen Nobel-palkinnosta pisteet myös Suomeen – professori Panu Jaakkola oli tekemässä ratkaisevaa löydöstä Oxfordissa

Lää­ke­tie­teen No­bel-pal­kin­nos­ta pisteet myös Suomeen – pro­fes­so­ri Panu Jaak­ko­la oli te­ke­mäs­sä rat­kai­se­vaa löy­dös­tä Ox­for­dis­sa

07.10.2019 17:01