Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Kirjallisuus
Kuukausi
Vinkkejä ja varoituksia tiiliskivien maailmaan – Alastalon salin tai Karamazovin veljekset voi jättää myös kesken
Kolumni

Vink­ke­jä ja va­roi­tuk­sia tii­lis­ki­vien maail­maan – Alas­ta­lon salin tai Ka­ra­ma­zo­vin vel­jek­set voi jättää myös kesken

25.01.2023 15:31 1
Tilaajille
Nuoren pojan surun sävyttämä kasvutarina – Lappilaisen Hannu Paloniemen esikoisteos piirtää ajankuvaa teollistuvasta rajaseudusta

Nuoren pojan surun sä­vyt­tä­mä kas­vu­ta­ri­na – Lap­pi­lai­sen Hannu Pa­lo­nie­men esi­kois­teos piirtää ajan­ku­vaa teol­lis­tu­vas­ta ra­ja­seu­dus­ta

23.01.2023 17:30
Tilaajille
Saagat ja laulut käsi kädessä – Oiva Arvolan tekstit kohtaavat musiikin Oodeja oivalluksille -esityksessä

Saagat ja laulut käsi kädessä – Oiva Arvolan tekstit koh­taa­vat mu­sii­kin Oodeja oi­val­luk­sil­le -e­si­tyk­ses­sä

20.01.2023 09:50
Tilaajille
Kirja-arvio: Älykköperheen vesat sanailevat moniulotteisesti kirjeiden välityksellä

Kir­ja-ar­vio: Älyk­kö­per­heen vesat sa­nai­le­vat mo­niu­lot­tei­ses­ti kir­jei­den vä­li­tyk­sel­lä

19.01.2023 15:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Kova koulu kunnon emännäksi – Anne Laurilan Mettä-Hannun Selma kertoo elämästä yli sata vuotta sitten Savukosken ja Nousun kylissä

Kir­ja-ar­vio: Kova koulu kunnon emän­näk­si – Anne Lau­ri­lan Met­tä-Han­nun Selma kertoo elä­mäs­tä yli sata vuotta sitten Sa­vu­kos­ken ja Nousun kylissä

18.01.2023 15:49
Tilaajille
Kirja-arvio: Isojen teemojen äärellä – Keskiajan nainen ottaa elämän omiin käsiinsä Tuula Väisäsen Houkassa

Kir­ja-ar­vio: Isojen tee­mo­jen äärellä – Kes­kia­jan nainen ottaa elämän omiin kä­siin­sä Tuula Väi­sä­sen Hou­kas­sa

15.01.2023 11:00
Tilaajille
Kansien välissä: Tähtitieteen tyttäriä

Kansien vä­lis­sä: Täh­ti­tie­teen tyt­tä­riä

13.01.2023 12:36
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Merirosvofantasiaa nuorille

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Me­ri­ros­vo­fan­ta­siaa nuo­ril­le

06.01.2023 05:15
Tilaajille
"Alaspäin on tultu vuoteen 2021 verrattuna" – Kirjojen joulumyynti notkahti, mutta yksi kirjallisuuden laji on pitänyt pintansa

"A­las­päin on tultu vuoteen 2021 ver­rat­tu­na" – Kir­jo­jen jou­lu­myyn­ti not­kah­ti, mutta yksi kir­jal­li­suu­den laji on pitänyt pin­tan­sa

05.01.2023 17:30 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Mierolaisesta suvun matriarkaksi – Janne Huilajan romaani on elämänläheinen kuvaus suomalaisen työläisnaisen elämästä

Kir­ja-ar­vio: Mie­ro­lai­ses­ta suvun mat­riar­kak­si – Janne Hui­la­jan romaani on elä­män­lä­hei­nen kuvaus suo­ma­lai­sen työ­läis­nai­sen elä­mäs­tä

05.01.2023 14:00 2
Tilaajille
Päiväkirja: Luin viime vuonna paljon kirjoja, vaikka omaatuntoa kolkutti
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Luin viime vuonna paljon kir­jo­ja, vaikka omaa­tun­toa kol­kut­ti

03.01.2023 07:30
Tilaajille
Hotakainen ruoskii ostosparatiisissa armottomuutta, josta uusi romaani on megapläjäys: "On järjetöntä sanoa työttömälle, että kannattaa vaan yrittää"

Ho­ta­kai­nen ruoskii os­tos­pa­ra­tii­sis­sa ar­mot­to­muut­ta, josta uusi romaani on me­gap­lä­jäys: "On jär­je­tön­tä sanoa työt­tö­mäl­le, että kan­nat­taa vaan yrit­tää"

31.12.2022 06:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kirja-arvio: Hurjan Allun vaarallinen lasti

Kir­ja-ar­vio: Hurjan Allun vaa­ral­li­nen lasti

28.12.2022 17:30
Tilaajille
Kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, kirjailija Paula Nivukoski tajusi romaaninsa ajankohtaisuuden – "Mietin, tuleeko kirjasta liiankin humaani venäläisille"

Kun Venäjä hyök­kä­si Uk­rai­naan, kir­jai­li­ja Paula Ni­vu­kos­ki tajusi ro­maa­nin­sa ajan­koh­tai­suu­den – "Mie­tin, tuleeko kir­jas­ta liian­kin humaani ve­nä­läi­sil­le"

24.12.2022 18:30 1
Tilaajille
Kansien välissä: Lämminhenkinen tarina huokuu ystävyyttä ja luonnosta huolehtimista

Kansien vä­lis­sä: Läm­min­hen­ki­nen tarina huokuu ys­tä­vyyt­tä ja luon­nos­ta huo­leh­ti­mis­ta

21.12.2022 13:25
Tilaajille
Kirja-arvio: Kemijärven punainen kirkkoherra haki rauhaa ja löysi riitaa – ristiriitojen mies Lauri Laitinen oli kristitty ja kommunisti

Kir­ja-ar­vio: Ke­mi­jär­ven pu­nai­nen kirk­ko­her­ra haki rauhaa ja löysi riitaa – ­ris­ti­rii­to­jen mies Lauri Lai­ti­nen oli kris­tit­ty ja kom­mu­nis­ti

19.12.2022 05:00
Tilaajille
Kittilä sai ensimmäisen historiakirjansa – teos on ensimmäinen julkaisu, jossa Kittilän historia on koottu yksien kansien väliin

Kittilä sai en­sim­mäi­sen his­to­ria­kir­jan­sa – teos on en­sim­mäi­nen jul­kai­su, jossa Kit­ti­län his­to­ria on koottu yksien kansien väliin

09.12.2022 17:37 5
Tilaajille
Kansien välissä: Jännittävää joulun odotusta – joulukalenterikirjassa on 24 lukua

Kansien vä­lis­sä: Jän­nit­tä­vää joulun odo­tus­ta – jou­lu­ka­len­te­ri­kir­jas­sa on 24 lukua

09.12.2022 13:26
Tilaajille
Kemin lukiolaiset veikkasivat Finlandia-voittajan oikein -  lukuraati oli iso urakka koeviikolle

Kemin lu­kio­lai­set veik­ka­si­vat Fin­lan­dia-voit­ta­jan oikein - lu­ku­raa­ti oli iso urakka koe­vii­kol­le

09.12.2022 13:24
Lapin miesten tuotannossa tihkuu vapauden kaipuu – rap-lyriikka ja kirjallisuus ammentavat toisistaan Pekka Juntin ja Talonpoika Lallin tuotannossa

Lapin miesten tuo­tan­nos­sa tihkuu va­pau­den kaipuu – ­rap-ly­riik­ka ja kir­jal­li­suus am­men­ta­vat toi­sis­taan Pekka Juntin ja Ta­lon­poi­ka Lallin tuo­tan­nos­sa

07.12.2022 18:12
Tilaajille