Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kirjallisuus
Kuukausi
Australialainen vompatti kaipaa lunta ja Joulupukkia – saksalaiskirjailijalta Lappi-teemainen lastenkirja

Aust­ra­lia­lai­nen vom­pat­ti kaipaa lunta ja Jou­lu­puk­kia – sak­sa­lais­kir­jai­li­jal­ta Lap­pi-tee­mai­nen las­ten­kir­ja

15.10.2021 17:00
Tilaajille
Kansien välissä: Tunnejumista toimintaan – Tunnesäätelyä voi opetella Fanni-norsun kanssa myös e-äänikirjasta

Kansien vä­lis­sä: Tun­ne­ju­mis­ta toi­min­taan – Tun­ne­sää­te­lyä voi ope­tel­la Fan­ni-nor­sun kanssa myös e-ää­ni­kir­jas­ta

13.10.2021 10:42
Jorma Eton muistojuhla Rovaniemen kirjastossa – kulttuurivaikuttajan syntymästä 90 vuotta

Jorma Eton muis­to­juh­la Ro­va­nie­men kir­jas­tos­sa – kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jan syn­ty­mäs­tä 90 vuotta

11.10.2021 13:59
Suomi-poika seikkailee illuusioiden maailmassa – Renny Harlin avautuu Hollywood-elämästään muistelmissa

Suo­mi-poi­ka seik­kai­lee il­luu­sioi­den maail­mas­sa – Renny Harlin avautuu Hol­ly­wood-elä­mäs­tään muis­tel­mis­sa

08.10.2021 09:19
Nobelin kirjallisuuspalkinnon saa Tansaniassa syntynyt Abdulrazak Gurnah

Nobelin kir­jal­li­suus­pal­kin­non saa Tan­sa­nias­sa syn­ty­nyt Ab­dul­ra­zak Gurnah

07.10.2021 15:25 1
"Kväänimaan oopperan kun näkisi vielä nousevan näyttämölle" – Ruska-tapahtuman vetäjä Bengt Pohjanen heittää viestikapulaa tuleville tulisieluille

"K­vää­ni­maan oop­pe­ran kun näkisi vielä nou­se­van näyt­tä­möl­le" – Rus­ka-ta­pah­tu­man vetäjä Bengt Poh­ja­nen heittää vies­ti­ka­pu­laa tu­le­vil­le tu­li­sie­luil­le

06.10.2021 12:49 1
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Vielä virtaa Väylänvarressa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Vielä virtaa Väy­län­var­res­sa

04.10.2021 20:13
Tilaajille
Ville Jaako kirjoitti kirjan Kolarin koltiaisista: "Kirjoitin tämän kirjan kavereille, jotka eivät lue paljon"

Ville Jaako kir­joit­ti kirjan Kolarin kol­tiai­sis­ta: "Kir­joi­tin tämän kirjan ka­ve­reil­le, jotka eivät lue paljon"

04.10.2021 20:14 2
Tilaajille
Minna Lindgren vierailee Rovaniemellä ja kertoo kirjastaan – tapahtumassa voi tukea Naisten Pankkia

Minna Lind­gren vie­rai­lee Ro­va­nie­mel­lä ja kertoo kir­jas­taan – ta­pah­tu­mas­sa voi tukea Naisten Pankkia

29.09.2021 10:30
Pipopäisen pojan sanaton pyyntö ja lohduton loppu jäivät vaivaamaan rikostutkijaa – Martti Karjula puhui pitkän poliisiuransa muistot kirjaksi

Pi­po­päi­sen pojan sanaton pyyntö ja loh­du­ton loppu jäivät vai­vaa­maan ri­kos­tut­ki­jaa – Martti Karjula puhui pitkän po­lii­si­uran­sa muistot kir­jak­si

25.09.2021 06:00 5
Tilaajille
1880-luvun susitragediasta romaanin kirjoittanut Päivi Alasalmi: "Sudet kuuluvat Suomen luontoon, mutta pitää varmistaa, että hyökkäyksiä ihmisiä vastaan ei pääse enää tapahtumaan"

1880-lu­vun su­si­tra­ge­dias­ta ro­maa­nin kir­joit­ta­nut Päivi Ala­sal­mi: "Sudet kuu­lu­vat Suomen luon­toon, mutta pitää var­mis­taa, että hyök­käyk­siä ihmisiä vastaan ei pääse enää ta­pah­tu­maan"

24.09.2021 20:13 1
Tilaajille
Kansien välissä: Uusia ääniä erätarinoihin

Kansien vä­lis­sä: Uusia ääniä erä­ta­ri­noi­hin

22.09.2021 09:43 1
Mauri Tammela lunasti lupaukseen isälleen ja kirjoitti novellikokoelman – kirjoitusurakka alkoi joka päivä kahden tunnin hiihtolenkillä

Mauri Tammela lunasti lu­pauk­seen isäl­leen ja kir­joit­ti no­vel­li­ko­koel­man – kir­joi­tus­urak­ka alkoi joka päivä kahden tunnin hiih­to­len­kil­lä

21.09.2021 10:21 1
Tilaajille
"Kuinka paljon sinun lääkitystäsi on oikein alennettu?" Oululainen Anni-Sofia Kauppila kertoo esikoisromaanissaan elämän vakavista perusasioista, mutta herkullisen huumorin siivittämänä

"Kuinka paljon sinun lää­ki­tys­tä­si on oikein alen­net­tu?" Ou­lu­lai­nen An­ni-So­fia Kaup­pi­la kertoo esi­kois­ro­maa­nis­saan elämän va­ka­vis­ta pe­ru­sa­siois­ta, mutta her­kul­li­sen huu­mo­rin sii­vit­tä­mä­nä

20.09.2021 17:14 1
Tilaajille
Vanhemmat
Kansien välissä: Tutkielma luontosuhteesta – Miksi arvot ja toiminta ovat ristiriidassa?

Kansien vä­lis­sä: Tut­kiel­ma luon­to­suh­tees­ta – Miksi arvot ja toi­min­ta ovat ris­ti­rii­das­sa?

15.09.2021 09:15
Kansien välissä: Kermi siellä, kulju täällä – Tunnetko jo nämä suotyypit?

Kansien vä­lis­sä: Kermi siellä, kulju täällä – Tun­net­ko jo nämä suo­tyy­pit?

01.09.2021 10:47
Kirja-arvostelu: Riemun värit valaisevat lohdutonta matkaa

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Riemun värit va­lai­se­vat loh­du­ton­ta matkaa

01.09.2021 06:00
Tilaajille
Kemiläisen rokkimimmin ja entisen Nicepapin solistin öinen puristus – Musiikki sitoo yhteen rock-elämän ja erityislapsen vanhemmuuden

Ke­mi­läi­sen rok­ki­mim­min ja entisen Ni­ce­pa­pin so­lis­tin öinen pu­ris­tus – Mu­siik­ki sitoo yhteen rock-elä­män ja eri­tyis­lap­sen van­hem­muu­den

28.08.2021 17:00
Tilaajille
Kansien välissä: Ajankohtainen kasvutarina – Suomellakin on historiansa alkuperäiskansojen kouluista asuntoloineen

Kansien vä­lis­sä: Ajan­koh­tai­nen kas­vu­ta­ri­na – Suo­mel­la­kin on his­to­rian­sa al­ku­pe­räis­kan­so­jen kou­luis­ta asun­to­loi­neen

25.08.2021 13:21
Olemmeko kaikki A.E. Järvisiä?
Kolumni

Olem­me­ko kaikki A.E. Jär­vi­siä?

24.08.2021 07:55 1
Tilaajille