Kirjallisuus
Kirja-arvostelu: Ei niin säädyllinen murhenäytelmä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Ei niin sää­dyl­li­nen mur­he­näy­tel­mä

23.07.2020 17:34 0
Tilaajille
Päiväkirja: Dominoefekti liikkeelle kirjasta
Kolumni Tuulikki Kourilehto

Päi­vä­kir­ja: Do­mi­no­efek­ti liik­keel­le kir­jas­ta

13.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Kesäyö ihmettelee kirkkauttaan silmäripset avoinna – Suvinen luonto on innoittanut kirjailijoita ja säveltäjiä kautta aikojen niin pohjoisessa kuin muuallakin

Kesäyö ih­met­te­lee kirk­kaut­taan sil­mä­rip­set avoinna – Suvinen luonto on in­noit­ta­nut kir­jai­li­joi­ta ja sä­vel­tä­jiä kautta aikojen niin poh­joi­ses­sa kuin muual­la­kin

01.07.2020 18:00 0
Tilaajille
Oikeus epäsi Trumpin veljentyttären paljastuskirjan – psykologi Mary Trump lupaa kertoa sukunsa "painajaismaisista traumoista ja tuhoavista ihmissuhteista"

Oikeus epäsi Trumpin vel­jen­tyt­tä­ren pal­jas­tus­kir­jan – psy­ko­lo­gi Mary Trump lupaa kertoa sukunsa "pai­na­jais­mai­sis­ta trau­mois­ta ja tu­hoa­vis­ta ih­mis­suh­teis­ta"

01.07.2020 14:56 0
Liftausmatka Iraniin, rahtilaivalla Atlantin yli ja filosofointia Intiassa – matkakirjat vievät uusiin maisemiin ja kirjailijan ajatuksiin

Lif­taus­mat­ka Ira­niin, rah­ti­lai­val­la At­lan­tin yli ja fi­lo­so­foin­tia In­tias­sa – mat­ka­kir­jat vievät uusiin mai­se­miin ja kir­jai­li­jan aja­tuk­siin

24.06.2020 07:00 0
Tilaajille
"Suosituimmat kurssit ovat täynnä jo vartissa" – Kesän paras kirjoituskupla muutti Luostolle

"Suo­si­tuim­mat kurssit ovat täynnä jo var­tis­sa" – Kesän paras kir­joi­tus­kup­la muutti Luos­tol­le

21.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Hieman orastava kesäihminen  – Kirjailija Pauliina Vanhatalo on vasta tykästymässä kesään, oman puutarhan kautta

Hieman oras­ta­va ke­sä­ih­mi­nen – Kir­jai­li­ja Pau­lii­na Van­ha­ta­lo on vasta ty­käs­ty­mäs­sä kesään, oman puu­tar­han kautta

20.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Päiväkirja: Mysteeri, joka uhkaa kadota
Kolumni Johanna Metsänheimo

Päi­vä­kir­ja: Mys­tee­ri, joka uhkaa kadota

09.06.2020 07:00 0
Tilaajille
"Sakottaako poliisi naapurin Perttiä?" – Vuoden johtolangalla palkittu dekkaristi ruotii tilanteita, joissa ihminen joutuu punnitsemaan omaa moraaliaan

"Sa­kot­taa­ko poliisi naa­pu­rin Pert­tiä?" – Vuoden joh­to­lan­gal­la pal­kit­tu dek­ka­ris­ti ruotii ti­lan­tei­ta, joissa ihminen joutuu pun­nit­se­maan omaa mo­raa­liaan

07.06.2020 08:00 0
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Dekkari Kemin kapinasta herkuttelee historian jossittelulla

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Dekkari Kemin ka­pi­nas­ta her­kut­te­lee his­to­rian jos­sit­te­lul­la

25.05.2020 18:52 0
Tilaajille
Mekko hyvin, kaikki hyvin – Kemiläislähtöinen Essi Kummu kirjoittaa uudessa romaanissaan sitä, millaisia asioita kaksi toisiinsa rakastunutta naista joutuu parisuhteessaan kohtaamaan

Mekko hyvin, kaikki hyvin – Ke­mi­läis­läh­töi­nen Essi Kummu kir­joit­taa uudessa ro­maa­nis­saan sitä, mil­lai­sia asioita kaksi toi­siin­sa ra­kas­tu­nut­ta naista joutuu pa­ri­suh­tees­saan koh­taa­maan

08.05.2020 21:15 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kirjan maailmoissa, kaukana koronasta, paitsi ei sittenkään kovin kaukana
Kolumni Eero Leppänen

Päi­vä­kir­ja: Kirjan maail­mois­sa, kaukana ko­ro­nas­ta, paitsi ei sit­ten­kään kovin kaukana

21.04.2020 12:34 0
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Kuntakentän ongelmalinko löytyi Kittilästä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Kun­ta­ken­tän on­gel­ma­lin­ko löytyi Kit­ti­läs­tä

21.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Mikä erottaa hevostytön Mannerheimista? Toinen on ihailtu ja toinen heppahöperö

Mikä erottaa he­vos­ty­tön Man­ner­hei­mis­ta? Toinen on ihailtu ja toinen hep­pa­hö­pe­rö

09.04.2020 10:45 0
Tilaajille
Palkittu dekkaristi kuuluu Natt och Dagin sukuun, jonka rikkaudet yksi mies hassasi – "Siitä lähtien olemme olleet köyhä aatelissuku"

Pal­kit­tu dek­ka­ris­ti kuuluu Natt och Dagin sukuun, jonka rik­kau­det yksi mies hassasi – "Siitä lähtien olemme olleet köyhä aa­te­lis­su­ku"

05.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Kirjastojen kiinniolot jatkuvat toukokuulle – lainojen eräpäiviä on pidennetty kesäkuun alkuun

Kir­jas­to­jen kiin­ni­olot jat­ku­vat tou­ko­kuul­le – lai­no­jen erä­päi­viä on pi­den­net­ty ke­sä­kuun alkuun

03.04.2020 12:11 0
Tilaajille
Tutkija selvitti Viiltäjä-Jackin uhrien tarinat ja järkyttyi: "Luulin tietäväni, mitä prostituutio on – Kaikki tietoni näistä naisista olivat vääriä"

Tutkija sel­vit­ti Viil­tä­jä-Jac­kin uhrien tarinat ja jär­kyt­tyi: "Luulin tie­tä­vä­ni, mitä pros­ti­tuu­tio on – Kaikki tietoni näistä nai­sis­ta olivat vääriä"

29.03.2020 08:00 0
Tilaajille
Lapset ihmettelemässä aikuisten maailmaa: klassikko "Kuin tappaisi satakielen" kertoo myös nykypäivästä
Mielipide Elli Alasaari

Lapset ih­met­te­le­mäs­sä ai­kuis­ten maail­maa: klas­sik­ko "Kuin tap­pai­si sa­ta­kie­len" kertoo myös ny­ky­päi­väs­tä

27.03.2020 06:00 0
Kaikille ei enää ole selvää, oliko 7 veljeksen isä Aleksis Kivi vai Mauri Kunnas – Uusi lukuopas neuvoo alkuperäisten veljesten jäljille

Kai­kil­le ei enää ole selvää, oliko 7 vel­jek­sen isä Aleksis Kivi vai Mauri Kunnas – Uusi lu­ku­opas neuvoo al­ku­pe­räis­ten vel­jes­ten jäl­jil­le

22.03.2020 07:58 0
Tilaajille
Arvostelu: Lappi on erakkojen luvattu maa

Ar­vos­te­lu: Lappi on erak­ko­jen luvattu maa

19.03.2020 09:17 0
Tilaajille