Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kirjallisuus
Kuukausi
Kansien välissä: Koskettava teos traumojen kehistä ja äidistä, joka pelkää menettävänsä lapsensa

Kansien vä­lis­sä: Kos­ket­ta­va teos trau­mo­jen kehistä ja äi­dis­tä, joka pelkää me­net­tä­vän­sä lap­sen­sa

05.12.2023 16:10
Tilaajille
Arvio: Saanantauti iskee Kilpisjärven-kävijään – Sinikka Labban romaanissa Saanatunturin läheisyys saa ihmiset tolaltaan

Arvio: Saa­nan­tau­ti iskee Kil­pis­jär­ven-kä­vi­jään – Sinikka Labban ro­maa­nis­sa Saa­na­tun­tu­rin lä­hei­syys saa ihmiset to­lal­taan

04.12.2023 17:30
Tilaajille
Antti Järven teos Neuvostoliittoon kadonneesta isoisoisästä pokkasi tietokirjallisuuden Finlandian

Antti Järven teos Neu­vos­to­liit­toon ka­don­nees­ta iso­iso­isäs­tä pokkasi tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian

29.11.2023 21:55 1
Lasten ja nuorten Finlandian vei Magdalena Hain Sarvijumala – Se kertoo surusta, syyllisyydestä ja surusta irti päästämisestä

Lasten ja nuorten Fin­lan­dian vei Mag­da­le­na Hain Sar­vi­ju­ma­la – Se kertoo su­rus­ta, syyl­li­syy­des­tä ja surusta irti pääs­tä­mi­ses­tä

29.11.2023 20:00
Tilaajille
Särkynyt haave lapsesta romaaniksi – perimätiedon saaminen on ollut Katja Ketulle tärkeää myös työstäessä surua lapsettomuudesta

Sär­ky­nyt haave lap­ses­ta ro­maa­nik­si – pe­ri­mä­tie­don saa­mi­nen on ollut Katja Ketulle tärkeää myös työs­täes­sä surua lap­set­to­muu­des­ta

28.11.2023 17:30
Tilaajille
Tuomo Heikkisen esikoisromaani on järkälemäinen, syvällinen ja mieliinpainuva lukukokemus

Tuomo Heik­ki­sen esi­kois­ro­maa­ni on jär­kä­le­mäi­nen, sy­väl­li­nen ja mie­liin­pai­nu­va lu­ku­ko­ke­mus

28.11.2023 15:00
Kirjailija Pirjo Hassinen on tottunut puhumaan ahdistuksesta Toisella tavalla onnellinen -kirjan jälkeen –  "Käsite on liestynyt reunoiltaan"

Kir­jai­li­ja Pirjo Has­si­nen on tot­tu­nut pu­hu­maan ah­dis­tuk­ses­ta Toi­sel­la tavalla on­nel­li­nen -kirjan jälkeen –  "Käsite on lies­ty­nyt reu­noil­taan"

27.11.2023 06:30
Tilaajille
Lapin ensimmäiset kirjallisuusfestarit lupaavat rikastuttavia kohtaamisia – festareiden järjestäjä, kirjailija ja kääntäjä kertovat, mitä he ajattelevat lappilaisesta kirjallisuudesta

Lapin en­sim­mäi­set kir­jal­li­suus­fes­ta­rit lu­paa­vat ri­kas­tut­ta­via koh­taa­mi­sia – fes­ta­rei­den jär­jes­tä­jä, kir­jai­li­ja ja kään­tä­jä ker­to­vat, mitä he ajat­te­le­vat lap­pi­lai­ses­ta kir­jal­li­suu­des­ta

15.11.2023 17:30 4
Tilaajille
Kansien välissä: Zonin tarina on maailman raskain sarjakuva – kivielementit sisältävät huikean määrän yksityiskohtia

Kansien vä­lis­sä: Zonin tarina on maail­man raskain sar­ja­ku­va – ­ki­vie­le­men­tit si­säl­tä­vät huikean määrän yk­si­tyis­koh­tia

14.11.2023 09:52
Tilaajille
Arvio: Mikä kuuluu, kun joki hiljenee? – Hannele Pokka palaa jokien valjastamisen teemaan viidennessä romaanissaan

Arvio: Mikä kuuluu, kun joki hil­je­nee? – Hannele Pokka palaa jokien val­jas­ta­mi­sen teemaan vii­den­nes­sä ro­maa­nis­saan

13.11.2023 07:00
Tilaajille
Vanhemmat
Kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaiden joukossa esikoisteos Elolliset sekä Miki Liukkosen postuumisti julkaistu romaani

Kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­dok­kai­den jou­kos­sa esi­kois­teos Elol­li­set sekä Miki Liuk­ko­sen pos­tuu­mis­ti jul­kais­tu romaani

09.11.2023 11:56
Kansien välissä: Ihmissuhdekiemuroita kyynisellä otteella – Miska Valoksen esikoisteos pitää otteessaan ensimmäiseltä sivulta asti

Kansien vä­lis­sä: Ih­mis­suh­de­kie­mu­roi­ta kyy­ni­sel­lä ot­teel­la – Miska Va­lok­sen esi­kois­teos pitää ot­tees­saan en­sim­mäi­sel­tä sivulta asti

09.11.2023 10:30
Tilaajille
Lasten- ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-ehdokasteoksissa käsitellään muun muassa jalkapallomaailmaa ja elämäntyylien monimuotoisuutta

Lasten- ja nuorten kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­do­kas­teok­sis­sa kä­si­tel­lään muun muassa jal­ka­pal­lo­maail­maa ja elä­män­tyy­lien mo­ni­muo­toi­suut­ta

08.11.2023 12:20
Arvio: Tiina Laitila Kälvemark kirjoittaa ihmiseksi kypsymisen välttämättömyydestä

Arvio: Tiina Laitila Käl­ve­mark kir­joit­taa ih­mi­sek­si kyp­sy­mi­sen vält­tä­mät­tö­myy­des­tä

07.11.2023 17:30
Tilaajille
Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaina muiden muassa Ukrainassa sotineen suomalaisen tarina sekä Neuvosto-Karjalaan loikanneiden tragedia

Tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dia-eh­dok­kai­na muiden muassa Uk­rai­nas­sa so­ti­neen suo­ma­lai­sen tarina sekä Neu­vos­to-Kar­ja­laan loi­kan­nei­den tra­ge­dia

07.11.2023 14:04
Arvio: Irwin Goodmanista kirjoitettiin jälleen yksi uusi elämäkerta – tuorein on täydellisin ja tarkin raportti laulajan koko elämänmenosta

Arvio: Irwin Good­ma­nis­ta kir­joi­tet­tiin jälleen yksi uusi elä­mä­ker­ta – tuorein on täy­del­li­sin ja tarkin ra­port­ti lau­la­jan koko elä­män­me­nos­ta

02.11.2023 17:30
Tilaajille
Lappilainen mies eksyi parrasvaloissa
Kolumni

Lap­pi­lai­nen mies eksyi par­ras­va­lois­sa

02.11.2023 12:00 4
Kansien välissä: Metsien ja puiden viestejä

Kansien vä­lis­sä: Metsien ja puiden vies­te­jä

25.10.2023 16:03
Tilaajille
Kirja-arvio: Rovaniemeläisen Ilkka Metsälän uudessa jännärissä holokaustin kostaja leikkii opetusvideoilla

Kir­ja-ar­vio: Ro­va­nie­me­läi­sen Ilkka Met­sä­län uudessa jän­nä­ris­sä ho­lo­kaus­tin kostaja leikkii ope­tus­vi­deoil­la

23.10.2023 15:30 1
Tilaajille
Sanat ovat kemiläisten Ritva ja Markku Kokkolan yhteinen harrastus – tuotteliaan pariskunnan luomiskammioista putkahtaa julkaistavaa vuosittain

Sanat ovat ke­mi­läis­ten Ritva ja Markku Kok­ko­lan yh­tei­nen har­ras­tus – tuot­te­liaan pa­ris­kun­nan luo­mis­kam­miois­ta put­kah­taa jul­kais­ta­vaa vuo­sit­tain

22.10.2023 16:45
Tilaajille