Kirjallisuus
Lukijalta Mielipide

Eilistä vai ny­ky­päi­vää?

15.01.2021 05:10
Tilaajille
"Tuntuu, että vihapuhe on ryöstäytynyt käsistä" – Kirjailija Pirjo Hassinen pöyristyi populismin noususta, mutta sai siitä mehukkaat ainekset romaanitrilogiaan

"Tun­tuu, että vi­ha­pu­he on ryös­täy­ty­nyt kä­sis­tä" – Kir­jai­li­ja Pirjo Has­si­nen pöy­ris­tyi po­pu­lis­min nou­sus­ta, mutta sai siitä me­huk­kaat ai­nek­set ro­maa­ni­tri­lo­giaan

03.01.2021 08:22 11
Venäläiset sieppasivat 1700-luvulla jopa 30 000 suomalaislasta ja veivät orjiksi Uzbekistaniin asti – Isonvihan ajasta kertovista romaaneista on suunnitteilla tv-sarja

Ve­nä­läi­set siep­pa­si­vat 1700-lu­vul­la jopa 30 000 suo­ma­lais­las­ta ja veivät orjiksi Uz­be­kis­ta­niin asti – Ison­vi­han ajasta ker­to­vis­ta ro­maa­neis­ta on suun­nit­teil­la tv-sar­ja

28.11.2020 15:01 1
Tilaajille
Näin Kemin lyseon lukiolaiset arvioivat Finlandia-ehdokkaita - palkinnot jaetaan tänään keskiviikkona

Näin Kemin lyseon lu­kio­lai­set ar­vioi­vat Fin­lan­dia-eh­dok­kai­ta - pal­kin­not jaetaan tänään kes­ki­viik­ko­na

25.11.2020 12:40 1
Puolet fiktiota, puolet totta – Haaparantalaisduon dekkaritrilogian kolmas osa valmistui

Puolet fik­tio­ta, puolet totta – Haa­pa­ran­ta­lais­duon dek­ka­ri­tri­lo­gian kolmas osa val­mis­tui

16.11.2020 17:00
Tilaajille
"Haluaisin ajatella, että teokset ovat naisen luomia" – Supersuositun Elena Ferranten suomentaja ei tiedä itsekään kuka kirjailija on, mutta ymmärtää, miksi hän ei halua tulla esiin

"Ha­luai­sin aja­tel­la, että teokset ovat naisen luomia" – Su­per­suo­si­tun Elena Fer­ran­ten suo­men­ta­ja ei tiedä it­se­kään kuka kir­jai­li­ja on, mutta ym­mär­tää, miksi hän ei halua tulla esiin

15.11.2020 08:00
Tilaajille
Nyt puhuu salaperäinen menestyskirjailija Elena Ferrante: "Pikkutyttönä valehtelin paljon ja minua usein rangaistiin valheistani"

Nyt puhuu sa­la­pe­räi­nen me­nes­tys­kir­jai­li­ja Elena Fer­ran­te: "Pik­ku­tyt­tö­nä va­leh­te­lin paljon ja minua usein ran­gais­tiin val­heis­ta­ni"

15.11.2020 08:00
Tilaajille
Korona-ajasta on seurannut hieman myönteistäkin: Kirjamessuilla käynti onnistui hyvin satojen kilometrien päästä, ja paluu etätöihin sujui rutiinilla
Kolumni Tanja Nuotio

Ko­ro­na-ajas­ta on seu­ran­nut hieman myön­teis­tä­kin: Kir­ja­mes­suil­la käynti on­nis­tui hyvin satojen ki­lo­met­rien päästä, ja paluu etä­töi­hin sujui ru­tii­nil­la

06.11.2020 08:00
Yllätysnimiä ja pari tuttua tekijää Finlandia-ehdokkaiden listassa – voittajan valitsee tänä vuonna kapellimestari Hannu Lintu

Yl­lä­tys­ni­miä ja pari tuttua tekijää Fin­lan­dia-eh­dok­kai­den lis­tas­sa – voit­ta­jan va­lit­see tänä vuonna ka­pel­li­mes­ta­ri Hannu Lintu

05.11.2020 10:30
Finlandia-ehdokkaissa muinaissuomalaista fantasiaa, ötököiden ihmeellistä elämää ja yksinäisen lapsen radiolähetyksiä – Kuusi ehdolla lasten ja nuorten kirjallisuudessa

Fin­lan­dia-eh­dok­kais­sa mui­nais­suo­ma­lais­ta fan­ta­siaa, ötö­köi­den ih­meel­lis­tä elämää ja yk­si­näi­sen lapsen ra­dio­lä­he­tyk­siä – Kuusi ehdolla lasten ja nuorten kir­jal­li­suu­des­sa

04.11.2020 10:18
Seitsemäs kerta toden sanoo – Sonja Arstio kirjoitti palkitun novellin, joka sai alkunsa jossittelusta

Seit­se­mäs kerta toden sanoo – Sonja Arstio kir­joit­ti pal­ki­tun no­vel­lin, joka sai alkunsa jos­sit­te­lus­ta

03.11.2020 17:11
Tilaajille
Tieto-Finlandian saajaksi ehdolla kirjat terrorismista, norpista ja somesta – Kirjallisuuspalkinnot jaetaan tänä vuonna suorassa tv-lähetyksessä

Tie­to-Fin­lan­dian saa­jak­si ehdolla kirjat ter­ro­ris­mis­ta, nor­pis­ta ja somesta – Kir­jal­li­suus­pal­kin­not jaetaan tänä vuonna suo­ras­sa tv-lä­he­tyk­ses­sä

03.11.2020 10:30
Runoilija varjeli salaisuutta – Tua Forsström luki valekansiin puettuja kirjoja ja keskusteli niistä verkossa koodinumeroilla

Ru­noi­li­ja varjeli sa­lai­suut­ta – Tua Fors­ström luki va­le­kan­siin puet­tu­ja kirjoja ja kes­kus­te­li niistä ver­kos­sa koo­di­nu­me­roil­la

24.10.2020 15:01
Tilaajille
Susidraamalle Botnia-palkinto – Jouni Tikkanen loi narratiivisen tietokirjan, jossa historiallisen tapahtuman pääroolissa on eläinlauma

Su­si­draa­mal­le Bot­nia-pal­kin­to – Jouni Tik­ka­nen loi nar­ra­tii­vi­sen tie­to­kir­jan, jossa his­to­rial­li­sen ta­pah­tu­man pää­roo­lis­sa on eläin­lau­ma

15.10.2020 15:06
Tilaajille
Jussi Halla-ahon kirjoitukset läpivalaistaan aiempaa tarkemmin tuoreessa kirjassa – Halla-aho itse ei antanut kirjaan haastattelua

Jussi Hal­la-ahon kir­joi­tuk­set lä­pi­va­lais­taan aiempaa tar­kem­min tuo­rees­sa kir­jas­sa – Hal­la-aho itse ei antanut kirjaan haas­tat­te­lua

15.10.2020 14:28 1
Runoilija Louise Glück saa Nobelin kirjallisuuspalkinnon ja aikoo ottaa sen myös vastaan

Ru­noi­li­ja Louise Glück saa Nobelin kir­jal­li­suus­pal­kin­non ja aikoo ottaa sen myös vastaan

08.10.2020 18:02
Lauantaina vietetään Aleksis Kiven päivää ja sen kunniaksi Rotaryt toivovat lisää lukemista Sampokeskuksen avoimeen kirjahyllyyn

Lauan­tai­na vie­te­tään Aleksis Kiven päivää ja sen kun­niak­si Rotaryt toi­vo­vat lisää lu­ke­mis­ta Sam­po­kes­kuk­sen avoi­meen kir­ja­hyl­lyyn

08.10.2020 14:54
Kirja-arvostelu: Ilmastonmuutoksesta aivoilla ja sydämellä

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Il­mas­ton­muu­tok­ses­ta ai­voil­la ja sy­dä­mel­lä

06.10.2020 16:59
Tilaajille
Päiväkirja: Jukolan tassua antava kissa
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Jukolan tassua antava kissa

05.10.2020 07:30
Tilaajille
Pellolaislähtöinen kirjailija Maria Peura katuu sumua jonka alkoholi toi elämään 11 vuoden ajan – Silti hän ei koskaan haluaisi olla päivääkään nuorempi

Pel­lo­lais­läh­töi­nen kir­jai­li­ja Maria Peura katuu sumua jonka al­ko­ho­li toi elämään 11 vuoden ajan – Silti hän ei koskaan ha­luai­si olla päi­vää­kään nuo­rem­pi

28.09.2020 19:30
Tilaajille