Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kulttuuri
Viimeisin 24 tuntia
Näin Baskimaassa – matkareportaasi opintomatkalta

Näin Bas­ki­maas­sa – mat­ka­re­por­taa­si opin­to­mat­kal­ta

02.12.2023 16:10
Onko painetulla kirjalla tulevaisuutta? – "Painetun kirjan on todettu vähentävän stressiä ja auttavan unen saamisessa"

Onko pai­ne­tul­la kir­jal­la tu­le­vai­suut­ta? – "Pai­ne­tun kirjan on todettu vä­hen­tä­vän stres­siä ja aut­ta­van unen saa­mi­ses­sa"

02.12.2023 15:19 1
Tilaajille
Posiolaissyntyiselle oopperalaulaja Soile Isokoskelle Suomen Leijonan komentajamerkki – Katso lista Lappiin myönnetyistä itsenäisyyspäivän kunniamerkeistä

Po­sio­lais­syn­tyi­sel­le oop­pe­ra­lau­la­ja Soile Iso­kos­kel­le Suomen Lei­jo­nan ko­men­ta­ja­merk­ki – Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

02.12.2023 17:04 1
Tilaajille
Hautojen määrä ällistyttää Oulun yliopiston arkeologia – Simojoella näyttää olevan suurin kivikauden hautausmaa Pohjoismaissa

Hau­to­jen määrä äl­lis­tyt­tää Oulun yli­opis­ton ar­keo­lo­gia – Si­mo­joel­la näyttää olevan suurin ki­vi­kau­den hau­taus­maa Poh­jois­mais­sa

02.12.2023 10:00
Tilaajille
Annikin rakkaustarina

Annikin rak­kaus­ta­ri­na

02.12.2023 09:36
Viikko ja vanhemmat
Hälytyskeskuksen tontille Rovaniemen keskustaan voisi nousta skeittihalli – toinen vaihtoehto liikunnalliselle nuorisotilalle on Susivoudin kenttä

Hä­ly­tys­kes­kuk­sen ton­til­le Ro­va­nie­men kes­kus­taan voisi nousta skeit­ti­hal­li – toinen vaih­to­eh­to lii­kun­nal­li­sel­le nuo­ri­so­ti­lal­le on Su­si­vou­din kenttä

02.12.2023 06:00 5
Tilaajille
Lahjat pääsevät kiertämään – Professori Maaretta Jaukkuri halusi antaa kotiseudun museolle kansainvälisen taidekokoelmansa

Lahjat pää­se­vät kier­tä­mään – Pro­fes­so­ri Maa­ret­ta Jauk­ku­ri halusi antaa ko­ti­seu­dun mu­seol­le kan­sain­vä­li­sen tai­de­ko­koel­man­sa

01.12.2023 17:00 1
Tilaajille
Kemi-palkinto Meri-Lapin teatteriyhdistykselle – sen työn myös merilappilaiset voivat edelleen kokea ammattilaisten voimin tehtyä teatteritaidetta

Ke­mi-pal­kin­to Me­ri-La­pin teat­te­ri­yh­dis­tyk­sel­le – sen työn myös me­ri­lap­pi­lai­set voivat edel­leen kokea am­mat­ti­lais­ten voimin tehtyä teat­te­ri­tai­det­ta

01.12.2023 14:53
Tilaajille
Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Thanksgiving esittelee uuden tappajan, tallitontulla palaa käämi ja kotimaisessa maantie-elokuvassa ollaan kärpäsenä autossa

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Thanks­gi­ving esit­te­lee uuden tap­pa­jan, tal­li­ton­tul­la palaa käämi ja ko­ti­mai­ses­sa maan­tie-elo­ku­vas­sa ollaan kär­pä­se­nä autossa

01.12.2023 11:00
Tilaajille
Lappilaisen kulttuurin äänitorvi hiljentyi

Lap­pi­lai­sen kult­tuu­rin ää­ni­tor­vi hil­jen­tyi

01.12.2023 09:13 2
Elokuva-arvio: Upseerin ja keisarin synkkä potretti – Ridley Scott kertaa Napoleonin vaiheet kiireellä, mutta taistelukuvaukset vakuuttavat

Elo­ku­va-ar­vio: Up­see­rin ja kei­sa­rin synkkä pot­ret­ti – Ridley Scott kertaa Na­po­leo­nin vaiheet kii­reel­lä, mutta tais­te­lu­ku­vauk­set va­kuut­ta­vat

30.11.2023 15:29
Tilaajille
Teatteriarvio: Joskus haaksirikko on onni onnettomuudessa – tässä Lapin ylioppilasteatterin esityksessä heittäytyminen on totaalista

Teat­te­riar­vio: Joskus haak­si­rik­ko on onni on­net­to­muu­des­sa – tässä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin esi­tyk­ses­sä heit­täy­ty­mi­nen on to­taa­lis­ta

30.11.2023 14:29
Tilaajille
Toimittajalta: Aalto käy kalliiksi, mutta sillä on arvonsa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Aalto käy kal­liik­si, mutta sillä on arvonsa

30.11.2023 11:06 8
Pölyisiä mielikuvia käymättömyydestä
Kolumni

Pö­lyi­siä mie­li­ku­via käy­mät­tö­myy­des­tä

30.11.2023 05:51
Joulunodotuksen sietämätön keveys
Pääkirjoitus

Jou­lun­odo­tuk­sen sie­tä­mä­tön keveys

30.11.2023 05:00
Antti Järven teos Neuvostoliittoon kadonneesta isoisoisästä pokkasi tietokirjallisuuden Finlandian

Antti Järven teos Neu­vos­to­liit­toon ka­don­nees­ta iso­iso­isäs­tä pokkasi tie­to­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian

29.11.2023 21:55 1
Lasten ja nuorten Finlandian vei Magdalena Hain Sarvijumala – Se kertoo surusta, syyllisyydestä ja surusta irti päästämisestä

Lasten ja nuorten Fin­lan­dian vei Mag­da­le­na Hain Sar­vi­ju­ma­la – Se kertoo su­rus­ta, syyl­li­syy­des­tä ja surusta irti pääs­tä­mi­ses­tä

29.11.2023 20:00
Tilaajille
Sirpa Kähkösen rakkaudentunnustus äidille vei kaunokirjallisuuden Finlandian – Miki Liukkonen on lukijoiden suosikki

Sirpa Käh­kö­sen rak­kau­den­tun­nus­tus äidille vei kau­no­kir­jal­li­suu­den Fin­lan­dian – Miki Liuk­ko­nen on lu­ki­joi­den suo­sik­ki

29.11.2023 19:55
Linnan juhlissa tarjoillaan Niinistön vuosien suosikkiherkkuja yhdeksästä maakunnasta – "käsidesimiehillä" on taas taskussa huuhdetta presidenttiparille

Linnan juh­lis­sa tar­joil­laan Nii­nis­tön vuosien suo­sik­ki­herk­ku­ja yh­dek­säs­tä maa­kun­nas­ta – "kä­si­de­si­mie­hil­lä" on taas tas­kus­sa huuh­det­ta pre­si­dent­ti­pa­ril­le

29.11.2023 12:40 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miet­tei­tä Ke­mi­jo­ki-oop­pe­ras­ta

29.11.2023 05:30