Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Kulttuuri
Viimeisin tunti
Rovaniemen tunnetuin julkinen taideteos täyttää tasavuosia – kiitos taiteilijalle, joka piti päänsä
Kolumni

Ro­va­nie­men tun­ne­tuin jul­ki­nen tai­de­teos täyttää ta­sa­vuo­sia – kiitos tai­tei­li­jal­le, joka piti päänsä

06:00 1
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Rovaniemen kirkon Elämän lähde täyttää 70 vuotta – juhlakantaatti kutsuu freskon äärelle

Ro­va­nie­men kirkon Elämän lähde täyttää 70 vuotta – juh­la­kan­taat­ti kutsuu freskon äärelle

18.10.2021 19:30
Tilaajille
Näkökulma: Kesärannan bileet ja Kurvisen lista vasta alkusoittoa – jatkossa kulttuuri kilpailee samoista rahoista muiden kanssa

Nä­kö­kul­ma: Ke­sä­ran­nan bileet ja Kur­vi­sen lista vasta al­ku­soit­toa – jat­kos­sa kult­tuu­ri kil­pai­lee sa­mois­ta ra­hois­ta muiden kanssa

18.10.2021 19:29
Tilaajille
Arvostelu: Seitakuoron uusi albumi voi olla tulevaisuuden klassikko

Ar­vos­te­lu: Sei­ta­kuo­ron uusi albumi voi olla tu­le­vai­suu­den klas­sik­ko

18.10.2021 18:21
Tilaajille
Viikko
Arvio: Tunteet heittelevät hirvimetsällä

Arvio: Tunteet heit­te­le­vät hir­vi­met­säl­lä

17.10.2021 15:57
Tilaajille
Kun korona keskeytti kiertueen, Lordi teki historiaa ja siinä sivussa vähän diskoa: "Vastaan änkyröinti on suurin muusani"

Kun korona kes­keyt­ti kier­tueen, Lordi teki his­to­riaa ja siinä sivussa vähän diskoa: "Vas­taan än­ky­röin­ti on suurin muu­sa­ni"

16.10.2021 17:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Leik­kauk­set pe­rut­ta­va

16.10.2021 05:00
Tilaajille
Arvostelu: Marssi yli pienten lintujen

Ar­vos­te­lu: Marssi yli pienten lin­tu­jen

15.10.2021 19:01
Tilaajille
Arvostelu: Kamarisävelin yhteissoiton ytimessä

Ar­vos­te­lu: Ka­ma­ri­sä­ve­lin yh­teis­soi­ton yti­mes­sä

15.10.2021 19:00
Tilaajille
Australialainen vompatti kaipaa lunta ja Joulupukkia – saksalaiskirjailijalta Lappi-teemainen lastenkirja

Aust­ra­lia­lai­nen vom­pat­ti kaipaa lunta ja Jou­lu­puk­kia – sak­sa­lais­kir­jai­li­jal­ta Lap­pi-tee­mai­nen las­ten­kir­ja

15.10.2021 17:00
Tilaajille
Sadut antavat siivet mielikuvitukselle - Lapin kirjastot kannustavat lapsia ja nuoria lukemaan

Sadut antavat siivet mie­li­ku­vi­tuk­sel­le - Lapin kir­jas­tot kan­nus­ta­vat lapsia ja nuoria lu­ke­maan

14.10.2021 17:00
Tilaajille
Arvostelu: Puun sielu näyttelytilassa

Ar­vos­te­lu: Puun sielu näyt­te­ly­ti­las­sa

14.10.2021 15:47
Tilaajille
"Laulan itse, enkä pyytele anteeksi", sanoo Jarmo "Slim" Puhakka

"Laulan itse, enkä pyytele an­teek­si", sanoo Jarmo "Slim" Puhakka

14.10.2021 15:45
Tilaajille
Mikko Bredenbergin ensimmäiset myrskyisät päivät teatterinjohtajana – "Ajattelin, että hyvä juttu: Kemi kannattelee"

Mikko Bre­den­ber­gin en­sim­mäi­set myrs­kyi­sät päivät teat­te­rin­joh­ta­ja­na – "A­jat­te­lin, että hyvä juttu: Kemi kan­nat­te­lee"

13.10.2021 20:15
Tilaajille
Kansien välissä: Tunnejumista toimintaan – Tunnesäätelyä voi opetella Fanni-norsun kanssa myös e-äänikirjasta

Kansien vä­lis­sä: Tun­ne­ju­mis­ta toi­min­taan – Tun­ne­sää­te­lyä voi ope­tel­la Fan­ni-nor­sun kanssa myös e-ää­ni­kir­jas­ta

13.10.2021 10:42

Ar­vos­te­lu: Ke­peäs­ti suo­ma­lai­sit­tain

12.10.2021 18:03
Tilaajille
Punalippu liehui lauluissa 1970-luvulla – dokumentti kuvittaa muistoja sopivan etäältä

Pu­na­lip­pu liehui lau­luis­sa 1970-lu­vul­la – do­ku­ment­ti ku­vit­taa muis­to­ja sopivan etäältä

12.10.2021 16:00
Tilaajille
Opetus- ja kulttuuriministeriö: Taiteeseen ja kulttuuriin yli 18 miljoonan euron leikkaus rahapelituottojen vähenemän takia

Opetus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riö: Tai­tee­seen ja kult­tuu­riin yli 18 mil­joo­nan euron leik­kaus ra­ha­pe­li­tuot­to­jen vä­he­ne­män takia

12.10.2021 14:25
Vanhemmat
Anna Alm maalasi miehistä henkilökuvia, joista hän korosti ja häivytti henkilöllisyyden

Anna Alm maalasi mie­his­tä hen­ki­lö­ku­via, joista hän korosti ja häi­vyt­ti hen­ki­löl­li­syy­den

11.10.2021 17:07
Tilaajille
Arvostelu: Vapaus vallan saaliina

Ar­vos­te­lu: Vapaus vallan saa­lii­na

11.10.2021 15:14
Tilaajille