Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Elokuvat
Kuukausi
Elokuva-arvio: Anteeksi, jos näit minusta unta – Nicolas Cage luimistelee riemastuttavasti norjalaisen Kristoffer Borglin Dream Scenariossa

Elo­ku­va-ar­vio: An­teek­si, jos näit minusta unta – Nicolas Cage lui­mis­te­lee rie­mas­tut­ta­vas­ti nor­ja­lai­sen Kris­tof­fer Borglin Dream Sce­na­rios­sa

28.02.2024 09:00
Tilaajille
Mies elokuvien takana – Juha Topilla on taitoja, joiden vuoksi elokuva- ja tv-sarjojen tuotannot soittavat hänelle

Mies elo­ku­vien takana – Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va- ja tv-sar­jo­jen tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

27.02.2024 20:52
Tilaajille
Elokuva-arvio: Gracelandin samea kalamalja – Sofia Coppolan elokuva kertoo pelkistetyn tarinan Priscilla Presleyn ilottomasta elämästä

Elo­ku­va-ar­vio: Gra­ce­lan­din samea ka­la­mal­ja – Sofia Cop­po­lan elokuva kertoo pel­kis­te­tyn tarinan Pris­cil­la Pres­leyn ilot­to­mas­ta elä­mäs­tä

21.02.2024 15:45
Tilaajille
Suomalaistaustainen Nadia Tereszkiewicz nähdään kolonialismia purkavassa draamassa

Suo­ma­lais­taus­tai­nen Nadia Te­resz­kie­wicz nähdään ko­lo­nia­lis­mia pur­ka­vas­sa draa­mas­sa

20.02.2024 17:30
Elokuva-arvio: Todellisuutta todempi kuolema – Justine Triet’n oikeusdraamassa punoutuvat yhteen kovan luokan jännitys ja häiritsevän osuvat kysymykset

Elo­ku­va-ar­vio: To­del­li­suut­ta todempi kuolema – Justine Triet’n oi­keus­draa­mas­sa pu­nou­tu­vat yhteen kovan luokan jän­ni­tys ja häi­rit­se­vän osuvat ky­sy­myk­set

15.02.2024 10:04
Tilaajille
Kultainen nuoruus häkissä – rooli Priscilla Presleynä on näyttelijä Cailee Spaenyn uran haastavin

Kul­tai­nen nuoruus häkissä – rooli Pris­cil­la Pres­ley­nä on näyt­te­li­jä Cailee Spaenyn uran haas­ta­vin

14.02.2024 19:46
Elokuva-arviot: Palkintoja kahminut oikeussalidraama jättää arvoituksia ilmaan ja lastenlaulusta tuttu alligaattori seikkailee animaatiotarinoissa

Elo­ku­va-ar­viot: Pal­kin­to­ja kah­mi­nut oi­keus­sa­li­draa­ma jättää ar­voi­tuk­sia ilmaan ja las­ten­lau­lus­ta tuttu al­li­gaat­to­ri seik­kai­lee ani­maa­tio­ta­ri­nois­sa

09.02.2024 12:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Eripariset veljekset reikien jäljillä – Räkä ja Roiskis -elokuvassa on Juicea vain nimeksi, mutta jännittävää lasten scifiä seikkailu tarjoaa

Elo­ku­va-ar­vio: Eri­pa­ri­set vel­jek­set reikien jäl­jil­lä – Räkä ja Roiskis -e­lo­ku­vas­sa on Juicea vain ni­mek­si, mutta jän­nit­tä­vää lasten scifiä seik­kai­lu tarjoaa

07.02.2024 14:49
Tilaajille
Lyhytelokuvien näytös Saamenmaan sydämestä – Lapin yliopistolla voi nähdä perjantaina kolme saamelaista elokuvaa maksutta

Ly­hyt­elo­ku­vien näytös Saa­men­maan sy­dä­mes­tä – Lapin yli­opis­tol­la voi nähdä per­jan­tai­na kolme saa­me­lais­ta elo­ku­vaa mak­sut­ta

07.02.2024 14:44
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Amélie on elokuva, joka saa sekä nauramaan että itkemään

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Amélie on elo­ku­va, joka saa sekä nau­ra­maan että it­ke­mään

02.02.2024 06:00 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Rakkautta ja ydinsodan uhkaa – vakavat ja koomiset ainekset törmäilevät toisiinsa ohjusselkkaukseen palaavassa Miia Tervon elokuvassa

Elo­ku­va-ar­vio: Rak­kaut­ta ja ydin­so­dan uhkaa – vakavat ja koo­mi­set ai­nek­set tör­mäi­le­vät toi­siin­sa oh­jus­selk­kauk­seen pa­laa­vas­sa Miia Tervon elo­ku­vas­sa

01.02.2024 14:57
Tilaajille
Vanhemmat
Rikoselokuva eksyneestä nuoresta

Ri­kos­elo­ku­va ek­sy­nees­tä nuo­res­ta

26.01.2024 09:15
Oletko kuullut Inarin ohjuksesta? kysyi kaveri baarissa Miia Tervolta – siltä seisomalta elokuvaohjaaja loi tarinan rajoista ja niiden rikkomisesta

Oletko kuullut Inarin oh­juk­ses­ta? kysyi kaveri baa­ris­sa Miia Ter­vol­ta – siltä sei­so­mal­ta elo­ku­va­oh­jaa­ja loi tarinan ra­jois­ta ja niiden rik­ko­mi­ses­ta

25.01.2024 17:30 2
Tilaajille
Ohjaaja Katja Gauriloffin elokuva Je'vida keräsi seitsemän Jussi-ehdokkuutta, myös Suvi Westin elokuva ehdolla

Ohjaaja Katja Gau­ri­lof­fin elokuva Je'vida keräsi seit­se­män Jus­si-eh­dok­kuut­ta, myös Suvi Westin elokuva ehdolla

25.01.2024 14:23
Tilaajille
Elokuva-arvio: Elämän vaihtelevaa ristiaallokkoa –  sotavuosiin painottuva uusi Myrskyluoto etenee nykien, vaikka Amanda Jansson onnistuu Maijana

Elo­ku­va-ar­vio: Elämän vaih­te­le­vaa ris­ti­aal­lok­koa –  so­ta­vuo­siin pai­not­tu­va uusi Myrs­ky­luo­to etenee nykien, vaikka Amanda Jansson on­nis­tuu Maijana

24.01.2024 15:42
Tilaajille
Inarilainen Sunna Nousuniemi löysi elokuva-uransa Skabmagovan kautta ja tuo nyt kaksi lyhytfilmiä festivaalin ensi-iltoihin

Ina­ri­lai­nen Sunna Nou­su­nie­mi löysi elo­ku­va-uran­sa Skab­ma­go­van kautta ja tuo nyt kaksi ly­hyt­fil­miä fes­ti­vaa­lin en­si-il­toi­hin

23.01.2024 17:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Suurenmoinen matka ihmiseksi — Emma Stone lumoaa surrealistisen kasvukertomuksen pääosassa

Elo­ku­va-ar­vio: Suu­ren­moi­nen matka ih­mi­sek­si — Emma Stone lumoaa sur­rea­lis­ti­sen kas­vu­ker­to­muk­sen pää­osas­sa

18.01.2024 10:42
Tilaajille
Dokumentti rovaniemeläistaustaisesta nyrkkeilijästä valottaa Suomen syrjiviä käytäntöjä ja asenteita

Do­ku­ment­ti ro­va­nie­me­läis­taus­tai­ses­ta nyrk­kei­li­jäs­tä va­lot­taa Suomen syr­ji­viä käy­tän­tö­jä ja asen­tei­ta

18.01.2024 09:00
Tilaajille
Kemissä kuvattu elokuva Mun kaupunki vie huuruiseen alamaailmaan – ohjaaja poisti elokuvasta varsinaiset maininnat paikkakunnasta

Kemissä kuvattu elokuva Mun kau­pun­ki vie huu­rui­seen ala­maail­maan – ohjaaja poisti elo­ku­vas­ta var­si­nai­set mai­nin­nat paik­ka­kun­nas­ta

17.01.2024 18:12 1
Tilaajille
Kommentti: Mun kaupungissa elokuvassa ei eletä lintukodossa
Kolumni

Kom­ment­ti: Mun kau­pun­gis­sa elo­ku­vas­sa ei eletä lin­tu­ko­dos­sa

17.01.2024 18:16 1
Tilaajille