Rovaniemen sijoitussotkut: Ro­va­nie­mi ei voi antaa meille toi­mioh­jei­ta, sanoo kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön pu­heen­joh­ta­ja kau­pun­gin vaa­ti­muk­ses­ta erottaa Heli Vä­li­kan­gas

Rovaniemen matkailutalvi: Suo­ral­la reit­ti­len­nol­la pääsee 11:een Eu­roo­pan kau­pun­kiin

kolumni: Yh­tey­den­pi­to on vaikea laji

Elokuvat
Viimeisin 24 tuntia
Mielensäpahoittajan harharetki – Mika Kaurismäen elokuvaversiosta uupuvat romaanin mehukkaat käänteet

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan har­ha­ret­ki – Mika Kau­ris­mäen elo­ku­va­ver­sios­ta uupuvat ro­maa­nin me­huk­kaat kään­teet

27.09.2022 15:20 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Metsuri ei menetä toivoaan – lappilaislähtöinen Mikko Myllylahti rakensi esikoiselokuvansa pohjoisen maisemiin

Metsuri ei menetä toi­voaan – lap­pi­lais­läh­töi­nen Mikko Myl­ly­lah­ti rakensi esi­kois­elo­ku­van­sa poh­joi­sen mai­se­miin

26.09.2022 17:31
Tilaajille
Äidillä ja tyttärellä on omat totuudet keskiviikon ranskalaiselokuvassa

Äidillä ja tyt­tä­rel­lä on omat to­tuu­det kes­ki­vii­kon rans­ka­lais­elo­ku­vas­sa

21.09.2022 12:00
Tilaajille
"On ihanaa, että perinne jatkuu vuosi vuodelta" – Rovaniemen Cineman maanantainäytöksissä näkee elokuvia, jotka ovat saaneet vähemmän huomiota

"On ihanaa, että perinne jatkuu vuosi vuo­del­ta" – Ro­va­nie­men Cineman maa­nan­tai­näy­tök­sis­sä näkee elo­ku­via, jotka ovat saaneet vä­hem­män huo­mio­ta

20.09.2022 08:26 2
Tilaajille
Se on teidän oma asianne
Kolumni

Se on teidän oma asianne

20.09.2022 06:35 11
Tilaajille
Lappilaiskäsikirjoittaja Daniela Hakulisen Tytöt tytöt tytöt -elokuva on Suomen Oscar-ehdokas – raadin mukaan elokuva on lajityyppinsä kirkkainta kärkeä

Lap­pi­lais­kä­si­kir­joit­ta­ja Daniela Ha­ku­li­sen Tytöt tytöt tytöt -e­lo­ku­va on Suomen Os­car-eh­do­kas – raadin mukaan elokuva on la­ji­tyyp­pin­sä kirk­kain­ta kärkeä

13.09.2022 16:22
Tilaajille
Tiedonjulkistamispalkinto tenonsaamelaiselle Suvi Westille – 14 000 euron arvoinen palkinto myönnettiin saamelaisten oikeuksien puolustamisesta kertovasta dokumenttielokuvasta

Tie­don­jul­kis­ta­mis­pal­kin­to te­non­saa­me­lai­sel­le Suvi Wes­til­le – 14 000 euron ar­voi­nen pal­kin­to myön­net­tiin saa­me­lais­ten oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­ses­ta ker­to­vas­ta do­ku­ment­ti­elo­ku­vas­ta

13.09.2022 15:01 4
Ranskalaislehti: Elokuvaohjaaja Jean-Luc Godard on kuollut

Rans­ka­lais­leh­ti: Elo­ku­va­oh­jaa­ja Jean-Luc Godard on kuollut

13.09.2022 14:00
Televisiossa perjantaina: Tuhdin Tapsan majatalo yllättelee positiivisesti

Te­le­vi­sios­sa per­jan­tai­na: Tuhdin Tapsan ma­ja­ta­lo yl­lät­te­lee po­si­tii­vi­ses­ti

09.09.2022 12:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Pelle Hermanni isäukon jäljillä – Vesa Vierikko on pääroolissa mainio, mutta elokuva ei välty tyhjäkäynniltä

Elo­ku­va-ar­vio: Pelle Her­man­ni isäukon jäl­jil­lä – Vesa Vie­rik­ko on pää­roo­lis­sa mainio, mutta elokuva ei välty tyh­jä­käyn­nil­tä

08.09.2022 06:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Rujonkaunis kamppailu vedestä — Emmi Itärannan dystopiaromaani on käännetty omillaan toimivaksi elokuvaksi

Elo­ku­va-ar­vio: Ru­jon­kau­nis kamp­pai­lu vedestä — Emmi Itä­ran­nan dys­to­pia­ro­maa­ni on kään­net­ty omil­laan toi­mi­vak­si elo­ku­vak­si

07.09.2022 15:16
Tilaajille
Elokuva tarttuu ylisukupolvisiin kokemuksiin – Kari Väänäselle uusin Mielensäpahoittaja on 120. elokuva

Elokuva tarttuu yli­su­ku­pol­vi­siin ko­ke­muk­siin – Kari Vää­nä­sel­le uusin Mie­len­sä­pa­hoit­ta­ja on 120. elokuva

06.09.2022 17:36
Tilaajille
Loiri ja suku saman katon alla – maanantain elokuvan inhimillinen lämpö herkistää enemmän kuin ensi-illan aikoihin

Loiri ja suku saman katon alla – maa­nan­tain elo­ku­van in­hi­mil­li­nen lämpö her­kis­tää enemmän kuin en­si-il­lan ai­koi­hin

05.09.2022 12:01 1
Tilaajille
Sieppaaja vaatii paljastuksia uudessa tv-sarjassa, joka alkaa sunnuntai-iltana

Siep­paa­ja vaatii pal­jas­tuk­sia uudessa tv-sar­jas­sa, joka alkaa sun­nun­tai-il­ta­na

04.09.2022 12:00
Tilaajille
Alussa oli perhe – lauantai-illan elokuvan soinnut soivat elämän alakuloa

Alussa oli perhe – lauan­tai-il­lan elo­ku­van soinnut soivat elämän ala­ku­loa

03.09.2022 12:00
Tilaajille
Linnut hyökkäävät äidin puolesta – perjantai-illan jännäriklassikossa voi nähdä monenlaisia tulkintoja

Linnut hyök­kää­vät äidin puo­les­ta – per­jan­tai-il­lan jän­nä­ri­klas­si­kos­sa voi nähdä mo­nen­lai­sia tul­kin­to­ja

02.09.2022 12:00 1
Tilaajille

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Diva of Finland

02.09.2022 05:30
Tilaajille
Todella upee kaupunkikierros – Patsyn tulkki johdattaa tv-katsojia torstai-iltana Euroopan suurkaupunkeihin

Todella upee kau­pun­ki­kier­ros – Patsyn tulkki joh­dat­taa tv-kat­so­jia tors­tai-il­ta­na Eu­roo­pan suur­kau­pun­kei­hin

01.09.2022 13:45
Tilaajille
Netflix yhteistyöhön saamelaiselokuvien instituutin kanssa

Netflix yh­teis­työ­hön saa­me­lais­elo­ku­vien ins­ti­tuu­tin kanssa

31.08.2022 13:26
Tilaajille
Beirutin lapsille ei päivä paista keskiviikon elokuvassa

Bei­ru­tin lap­sil­le ei päivä paista kes­ki­vii­kon elo­ku­vas­sa

31.08.2022 12:00
Tilaajille