suomen nato-jäsenyys: Ruotsi joutuu va­ro­maan sa­no­jaan Turk­ki-so­pi­muk­sen vuoksi – Odo­tet­tu yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja he­rät­tää myös Suo­mes­sa vai­kei­ta ky­sy­myk­siä

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Elokuvat
Kuukausi
Mimmit puuhaavat keikkaa keskiviikkoillan veijarikomediassa

Mimmit puu­haa­vat keikkaa kes­ki­viik­ko­il­lan vei­ja­ri­ko­me­dias­sa

22.06.2022 12:00
Tilaajille
Tiistai-illan elokuvassa viha hellittää ja mieli avartuu

Tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa viha hel­lit­tää ja mieli avartuu

21.06.2022 12:00
Tilaajille
Sodankylän elokuvajuhlia saapui nauttimaan 30 000 kävijää – yli 30 näytöstä myytiin loppuun

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lia saapui naut­ti­maan 30 000 kävijää – yli 30 näy­tös­tä myytiin loppuun

20.06.2022 12:12 4
Tilaajille
Kun The Doors palasi perusasioihin – Rockin klassikkolevyt -sarjan tuoreessa jaksossa kuullaan kiehtovia tarinoita

Kun The Doors palasi pe­rus­asioi­hin – Rockin klas­sik­ko­le­vyt -sarjan tuo­rees­sa jak­sos­sa kuul­laan kieh­to­via ta­ri­noi­ta

20.06.2022 12:00
Tilaajille
John Simm jatkaa murhatutkimuksia brittisarjan toisella kaudella

John Simm jatkaa mur­ha­tut­ki­muk­sia brit­ti­sar­jan toi­sel­la kau­del­la

19.06.2022 12:00
Tilaajille
Pikku insinöörit selvittävät kaiken – sankaripoikien Pertsan ja Kilun paluuelokuva esitetään televisiossa lauantaina alkuillasta

Pikku in­si­nöö­rit sel­vit­tä­vät kaiken – san­ka­ri­poi­kien Pertsan ja Kilun pa­luu­elo­ku­va esi­te­tään te­le­vi­sios­sa lauan­tai­na al­ku­il­las­ta

18.06.2022 12:00
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Batman teki mystiikkaa uhkuvan paluun

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Batman teki mys­tiik­kaa uhkuvan paluun

17.06.2022 05:30
Tilaajille
Camorrapomo jakelee oikeutta keskiviikko-illan elokuvassa, jonka kuvissa on urbaania karheutta

Ca­mor­ra­po­mo jakelee oi­keut­ta kes­ki­viik­ko-il­lan elo­ku­vas­sa, jonka kuvissa on ur­baa­nia kar­heut­ta

15.06.2022 12:00
Tilaajille
Sodankylä täyttyy taas elokuvaväestä –  kokosimme filkkarikävijöiden vinkit festivaaliohjelmiston runsaudensarvesta

So­dan­ky­lä täyttyy taas elo­ku­va­väes­tä –  ko­ko­sim­me filk­ka­ri­kä­vi­jöi­den vinkit fes­ti­vaa­li­oh­jel­mis­ton run­sau­den­sar­ves­ta

14.06.2022 17:30 2
Tilaajille
Tiistai-illan elokuvassa yksinäisten sielut kaahailevat suurkaupungin yössä

Tiis­tai-il­lan elo­ku­vas­sa yk­si­näis­ten sielut kaa­hai­le­vat suur­kau­pun­gin yössä

07.06.2022 12:00
Tilaajille
Lähteminen sattuu eniten niihin, jotka jäävät: kuluneena viikonloppuna tuhansissa kodeissa vietettiin juhlia – ja jäähyväisiä
Kolumni

Läh­te­mi­nen sattuu eniten niihin, jotka jäävät: ku­lu­nee­na vii­kon­lop­pu­na tu­han­sis­sa ko­deis­sa vie­tet­tiin juhlia – ja jää­hy­väi­siä

06.06.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Kielletty hedelmä maistuu parhaalta lapsen suussa – keski-ikäinen järkeilee niin, että syntiä ei edes pääse tekemään
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Kiel­let­ty hedelmä maistuu par­haal­ta lapsen suussa – kes­ki-ikäi­nen jär­kei­lee niin, että syntiä ei edes pääse te­ke­mään

04.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Everything Everywhere All at Once räjäyttää luokittelut — Viiden tähden ilotulitus kertoo toivosta, valinnoista ja supervoimista

Elo­ku­va-ar­vio: Eve­ryt­hing Eve­ryw­he­re All at Once rä­jäyt­tää luo­kit­te­lut — Viiden tähden ilo­tu­li­tus kertoo toi­vos­ta, va­lin­nois­ta ja su­per­voi­mis­ta

02.06.2022 16:44
Tilaajille
Elokuva-arvio: Tom Cruise palaa hävittäjä-ässäksi tutuin elkein — Top Gunin kesyssä jatko-osassa kaikki on kuin ennenkin

Elo­ku­va-ar­vio: Tom Cruise palaa hä­vit­tä­jä-äs­säk­si tutuin elkein — Top Gunin kesyssä jat­ko-osas­sa kaikki on kuin en­nen­kin

31.05.2022 15:11
Tilaajille
Kahdeksan surmanluotia uusintaensi-illassa Sodankylän elokuvajuhlilla – Peter von Baghin unelma klassikkoelokuvan restauroinnista toteutui

Kah­dek­san sur­man­luo­tia uu­sin­ta­en­si-il­las­sa So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lil­la – Peter von Baghin unelma klas­sik­ko­elo­ku­van res­tau­roin­nis­ta to­teu­tui

31.05.2022 13:15 1
Tilaajille
Poliisi petaa pankkikeikkaa – tiistai-illan elokuva kuvaa Pariisia tuttujen turistikortteleiden ulkopuolelta

Poliisi petaa pank­ki­keik­kaa – tiis­tai-il­lan elokuva kuvaa Pa­rii­sia tut­tu­jen tu­ris­ti­kort­te­lei­den ul­ko­puo­lel­ta

31.05.2022 12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Arvokas herra ryöstelee pankkeja perjantai-illan elokuvassa – pääosassa loistaa konkaritähti Robert Redford

Arvokas herra ryös­te­lee pank­ke­ja per­jan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa – pää­osas­sa loistaa kon­ka­ri­täh­ti Robert Redford

27.05.2022 12:00
Tilaajille
Kansien välissä: Campion ja kollegat – Parhaan ohjauksen Oscar on myönnetty vasta kolmelle naiselle

Kansien vä­lis­sä: Campion ja kol­le­gat – Parhaan oh­jauk­sen Oscar on myön­net­ty vasta kol­mel­le nai­sel­le

18.05.2022 08:24
Tilaajille
Elokuva-arvostelu: Muutoksen tuulia Tornionlaaksosta

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Muu­tok­sen tuulia Tor­nion­laak­sos­ta

13.05.2022 06:00
Tilaajille
Arvio: Stephen Kingin romaaniin perustuva uudelleen filmatisointi toistaa tuttua kaavaa

Arvio: Stephen Kingin ro­maa­niin pe­rus­tu­va uu­del­leen fil­ma­ti­soin­ti toistaa tuttua kaavaa

12.05.2022 16:40
Tilaajille