Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Elokuvat
Viimeisin 4 tuntia
Torniossa kuvattiin urheiludraamaa

Tor­nios­sa ku­vat­tiin ur­hei­lu­draa­maa

09:25
Kuukausi
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Uutuusdokumentti paljastaa, ettei Michael Monroe ole aina helppo ihminen ja Spede-elokuva tarjoaa aikamatkan 1960- ja 1970-lukujen taitteeseen

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Uu­tuus­do­ku­ment­ti pal­jas­taa, ettei Michael Monroe ole aina helppo ihminen ja Spe­de-elo­ku­va tarjoaa ai­ka­mat­kan 1960- ja 1970-lu­ku­jen tait­tee­seen

28.09.2023 17:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Onnea kuolleiden lehtien keskellä – Aki Kaurismäen romanssissa rakastavaiset eivät ole vain kohtalon armoilla

Elo­ku­va-ar­vio: Onnea kuol­lei­den lehtien kes­kel­lä – Aki Kau­ris­mäen ro­mans­sis­sa ra­kas­ta­vai­set eivät ole vain koh­ta­lon ar­moil­la

28.09.2023 09:56
Tilaajille
Elokuvan taikaa Meri-Lapissa – torniolainen ravintolasali muuntui urheiludraaman kuvauspaikaksi

Elo­ku­van taikaa Me­ri-La­pis­sa – tor­nio­lai­nen ra­vin­to­la­sa­li muuntui ur­hei­lu­draa­man ku­vaus­pai­kak­si

22.09.2023 18:00 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Muumiseikkailun kunniakierros – äänet on pantu uusiksi, mutta tärkeintä on edelleen animaation henki

Elo­ku­va-ar­vio: Muu­mi­seik­kai­lun kun­nia­kier­ros – äänet on pantu uu­sik­si, mutta tär­kein­tä on edel­leen ani­maa­tion henki

22.09.2023 13:06
Tilaajille
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Brysselin lähiöstä ISISin riveihin, Rebel on kouraiseva draama Syyrian sodasta

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Brys­se­lin lä­hiös­tä ISISin ri­vei­hin, Rebel on kou­rai­se­va draama Syyrian sodasta

22.09.2023 09:35
Tilaajille
Kuuletko jättiläisten puhuvan?
Kolumni

Kuu­let­ko jät­ti­läis­ten pu­hu­van?

21.09.2023 05:34
Museomaailmaan sijoittuva uusi saamelaiselokuva Máhccan – kotiinpaluu lähtee Suomen kiertueelle

Mu­seo­maail­maan si­joit­tu­va uusi saa­me­lais­elo­ku­va Máhccan – ko­tiin­pa­luu lähtee Suomen kier­tueel­le

19.09.2023 15:00
Tilaajille
Kolarin kulttuuripalkinto Elokuvakerho Napapiirin sankareille

Kolarin kult­tuu­ri­pal­kin­to Elo­ku­va­ker­ho Na­pa­pii­rin san­ka­reil­le

18.09.2023 12:26
Tilaajille
Jussi Vatanen ja Alma Pöysti hurmaavat Kaurismäen maailmassa

Jussi Vatanen ja Alma Pöysti hur­maa­vat Kau­ris­mäen maail­mas­sa

18.09.2023 09:18
Lue viikonlopun elokuva-arviot tästä: Aki Kaurismäen pelkistetyssä tragikomediassa palaset ovat kohdillaan ja Venetsiassa koetaan kauhun väristyksiä

Lue vii­kon­lo­pun elo­ku­va-ar­viot tästä: Aki Kau­ris­mäen pel­kis­te­tys­sä tra­gi­ko­me­dias­sa palaset ovat koh­dil­laan ja Ve­net­sias­sa koetaan kauhun vä­ris­tyk­siä

15.09.2023 12:30 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Patruunatehtaan Romeo ja Julia – Lapua 1976 kertoo näyttävästi onnettomuudesta mutta kompastuu romantiikkaan

Elo­ku­va-ar­vio: Pat­ruu­na­teh­taan Romeo ja Julia – Lapua 1976 kertoo näyt­tä­väs­ti on­net­to­muu­des­ta mutta kom­pas­tuu ro­man­tiik­kaan

13.09.2023 15:05 1
Tilaajille
Piinaa ja täyttymyksen hetkiä – hammaslääkärin pora kuvaa osuvasti kitarasoundia, jota kuullaan Yle Areenan dokumentissakin

Piinaa ja täyt­ty­myk­sen hetkiä – ham­mas­lää­kä­rin pora kuvaa osu­vas­ti ki­ta­ra­soun­dia, jota kuul­laan Yle Areenan do­ku­men­tis­sa­kin

11.09.2023 12:00
Tilaajille
Matka tasoittaa kuoppia sunnuntai-illan hienossa reissutarinassa

Matka ta­soit­taa kuoppia sun­nun­tai-il­lan hie­nos­sa reis­su­ta­ri­nas­sa

10.09.2023 12:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Ilvekset ihmisnaapurin silmin – Ilveskuiskaaja Hannu Rantala tuo Juha Suonpään dokumenttiin omaperäisen näkökulman

Elo­ku­va-ar­vio: Il­vek­set ih­mis­naa­pu­rin silmin – Il­ves­kuis­kaa­ja Hannu Rantala tuo Juha Suon­pään do­ku­ment­tiin oma­pe­räi­sen nä­kö­kul­man

08.09.2023 12:00
Tilaajille
Kuolleet lehdet tuo tähdet tunturiin – Kino Ylläksen Ihmisen Ringissä nähdään ennakkonäytöksiä ja ensi-iltoja

Kuol­leet lehdet tuo tähdet tun­tu­riin – Kino Yl­läk­sen Ihmisen Rin­gis­sä nähdään en­nak­ko­näy­tök­siä ja en­si-il­to­ja

07.09.2023 20:00 2
Tilaajille
Dokumenttielokuva Revontulten räppäri esitetään koulukiertueella Ylä-Lapissa syyskuussa

Do­ku­ment­ti­elo­ku­va Re­von­tul­ten räppäri esi­te­tään kou­lu­kier­tueel­la Ylä-La­pis­sa syys­kuus­sa

04.09.2023 15:17
Tilaajille
Väkivalloin katkaistu yhteys esivanhempiin – Suvi Westin museomaailman murrosta käsittelevä uusi dokumentti saa maailman ensi-iltansa Toronton elokuvajuhlilla

Vä­ki­val­loin kat­kais­tu yhteys esi­van­hem­piin – Suvi Westin mu­seo­maail­man mur­ros­ta kä­sit­te­le­vä uusi do­ku­ment­ti saa maail­man en­si-il­tan­sa To­ron­ton elo­ku­va­juh­lil­la

03.09.2023 05:00 12
Tilaajille
Lue viikonlopun leffa-arviot tästä: Lapuan patruunatehtaan räjähdyksestä kertovassa draamassa on suuren elokuvan tuntua, dokumentaarisuutta on mukana myös kahdessa muussa

Lue vii­kon­lo­pun lef­fa-ar­viot tästä: Lapuan pat­ruu­na­teh­taan rä­jäh­dyk­ses­tä ker­to­vas­sa draa­mas­sa on suuren elo­ku­van tuntua, do­ku­men­taa­ri­suut­ta on mukana myös kah­des­sa muussa

01.09.2023 15:30
Tilaajille
Vanhemmat
Elokuva-arvostelu: Ghostface palaa valkokankaalle

Elo­ku­va-ar­vos­te­lu: Ghost­fa­ce palaa val­ko­kan­kaal­le

01.09.2023 05:30
Tilaajille