Elokuvat
Viimeisin tunti
Perjantain nostalgista televisioiltaa säestää manserock – vuonna 1985 oltiin rakastavaisia

Per­jan­tain nos­tal­gis­ta te­le­vi­sio­il­taa säestää man­se­rock – vuonna 1985 oltiin ra­kas­ta­vai­sia

16:00
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Pekka Erosen televisiokolumni: Seitsemän kertaa seitsemän on...
Kolumni Pekka Eronen

Pekka Erosen te­le­vi­sio­ko­lum­ni: Seit­se­män kertaa seit­se­män on...

08.04.2021 16:19
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Päiväkirja: Alvar Aalto suunnitteli kaiken, minä kompastun jo pelkkään kynnyslistaan
Kolumni Tiia Haapakangas

Päi­vä­kir­ja: Alvar Aalto suun­nit­te­li kaiken, minä kom­pas­tun jo pelk­kään kyn­nys­lis­taan

07.04.2021 13:33 3
Tilaajille
Heikki Kinnunen seikkailee kelteisillään elokuvassa Aatamin puvussa ja vähän Eevankin

Heikki Kin­nu­nen seik­kai­lee kel­tei­sil­lään elo­ku­vas­sa Aatamin puvussa ja vähän Ee­van­kin

06.04.2021 12:53
Tilaajille
Arvostelu: Koululehti Moxie aloittaa nuorten vallankumouksen
Mielipide Mette Oikarinen

Ar­vos­te­lu: Kou­lu­leh­ti Moxie aloit­taa nuorten val­lan­ku­mouk­sen

02.04.2021 06:00
Tilaajille
Tervolalainen elokuvaohjaaja teki elokuvan punkkitautiepidemiasta – Joonas Berghäll sairastaa itsekin borrelioosia

Ter­vo­la­lai­nen elo­ku­va­oh­jaa­ja teki elo­ku­van punk­ki­tau­ti­epi­de­mias­ta – Joonas Berg­häll sai­ras­taa itsekin bor­re­lioo­sia

31.03.2021 12:52 1
Elokuvateatteri toimii koronarajoitusten aikanakin – näytökseen korkeintaan kuusi katsojaa

Elo­ku­va­teat­te­ri toimii ko­ro­na­ra­joi­tus­ten ai­ka­na­kin – näy­tök­seen kor­kein­taan kuusi kat­so­jaa

31.03.2021 11:27
Marja Pyykkö ohjaa Skimbagirls-elokuvaa Ivalossa – Filmiteollisuus edistää matkailua ja auttaa myös yrittäjyyttä Lapissa

Marja Pyykkö ohjaa Skim­ba­girls-elo­ku­vaa Iva­los­sa – Fil­mi­teol­li­suus edistää mat­kai­lua ja auttaa myös yrit­tä­jyyt­tä Lapissa

29.03.2021 17:00
Tilaajille
Televisiossa maanantaina – Lastensuojelijan kovat paineet näkyvät kotimaisessa uutuussarjassa

Te­le­vi­sios­sa maa­nan­tai­na – Las­ten­suo­je­li­jan kovat paineet näkyvät ko­ti­mai­ses­sa uu­tuus­sar­jas­sa

29.03.2021 16:00
Tilaajille
Lost Boys -elokuva poistettiin Yle Areenan palvelusta – KAVI nosti elokuvan ikärajaa kahdella vuodella

Lost Boys -e­lo­ku­va pois­tet­tiin Yle Areenan pal­ve­lus­ta – KAVI nosti elo­ku­van ikä­ra­jaa kah­del­la vuo­del­la

26.03.2021 14:18 1
Tilaajille
Televisiossa keskiviikkona: Varpu tarttuu rattiin, kun äiti on enemmän lapsi kuin hän itse

Te­le­vi­sios­sa kes­ki­viik­ko­na: Varpu tarttuu rat­tiin, kun äiti on enemmän lapsi kuin hän itse

24.03.2021 16:39
Tilaajille
Televisiossa sunnuntaina: Nicole Kidman ottelee mennyttä vastaan

Te­le­vi­sios­sa sun­nun­tai­na: Nicole Kidman ottelee men­nyt­tä vastaan

21.03.2021 16:00
Tilaajille
Lauantain televisiokolumni: Pari iltaa ulkonäköasioita
Kolumni Pekka Eronen

Lauan­tain te­le­vi­sio­ko­lum­ni: Pari iltaa ul­ko­nä­kö­asioi­ta

20.03.2021 16:00
Tilaajille
Televisiossa perjantaina: Amerikkalaisen sisällissodan tuntua

Te­le­vi­sios­sa per­jan­tai­na: Ame­rik­ka­lai­sen si­säl­lis­so­dan tuntua

19.03.2021 17:07
Tilaajille
Kuinka me kehtaamme?
Mielipide Kerttu Pakkasvirta

Kuinka me keh­taam­me?

19.03.2021 06:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kolonialismin monet kasvot – ”Me suomalaiset – anteeksi, me saamelaiset.”

Elo­ku­va-ar­vio: Ko­lo­nia­lis­min monet kasvot – ”Me suo­ma­lai­set – an­teek­si, me saa­me­lai­set.”

17.03.2021 08:52 2
Suvi Westin ohjaama dokumenttielokuva palkittiin Tampereen elokuvajuhlilla

Suvi Westin ohjaama do­ku­ment­ti­elo­ku­va pal­kit­tiin Tam­pe­reen elo­ku­va­juh­lil­la

14.03.2021 17:06
Televisiossa tänään: Sydämet ovat syrjällään Dublinissa nöyrässä musikaalissa

Te­le­vi­sios­sa tänään: Sydämet ovat syr­jäl­lään Dub­li­nis­sa nöy­räs­sä mu­si­kaa­lis­sa

12.03.2021 16:00
Tilaajille
Elokuvaohjaajan pitkä ja kallis borrelioositaistelu – tervolalainen Joonas Berghäll söi kassikaupalla lääkkeitä ja käytti yli 80 000 euroa sairautensa hoitoon

Elo­ku­va­oh­jaa­jan pitkä ja kallis bor­re­lioo­si­tais­te­lu – ter­vo­la­lai­nen Joonas Berg­häll söi kas­si­kau­pal­la lääk­kei­tä ja käytti yli 80 000 euroa sai­rau­ten­sa hoitoon

11.03.2021 18:30
Tilaajille
Pakotonta kotimaista elokuvaa ilman tuotantotukea – Tyhjiö syntyi rakkaudesta lajiin

Pa­ko­ton­ta ko­ti­mais­ta elo­ku­vaa ilman tuo­tan­to­tu­kea – Tyhjiö syntyi rak­kau­des­ta lajiin

10.03.2021 16:00
Tilaajille