Pelastaja: Nuorena Sakke Py­hä­jär­vi ajat­te­li ole­van­sa kuo­le­ma­ton, mutta omien lasten syntymä pani pe­las­ta­jan arvot uu­sik­si: "Meillä jo­kai­sel­la on antaa vain se sata pro­sent­tia"

Seksuaalisuus: On­ly­Fan­sin tuot­toi­suus tuli yl­lä­tyk­se­nä ja nyt Marika Fin­ger­roos suuntaa sek­si­vä­li­nei­den kas­va­vil­le mark­ki­noil­le

Pääkirjoitus: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ki­ris­tä­mi­sen lyk­kää­mi­nen lykkää myös on­gel­man rat­kai­se­mis­ta – kei­no­te­koi­ses­ta am­mat­ti­ra­jo­jen ra­ken­te­lus­ta on luo­vut­ta­va pi­kim­mi­ten

Elokuvat
Viikko
Elokuvia katsotaan Aslakissa kuin viimeistä päivää – elokuvateatterin olisi pitänyt siirtyä jo Ivalon uuteen koulukeskukseen

Elo­ku­via kat­so­taan As­la­kis­sa kuin vii­meis­tä päivää – elo­ku­va­teat­te­rin olisi pitänyt siirtyä jo Ivalon uuteen kou­lu­kes­kuk­seen

26.01.2023 18:10
Tilaajille
Jälleennäkemisiä ja ravisuttavia dokumentteja – Skábmagovat kokoaa elokuvien ystävät Inariin

Jäl­leen­nä­ke­mi­siä ja ra­vi­sut­ta­via do­ku­ment­te­ja – Skáb­ma­go­vat kokoaa elo­ku­vien ystävät Inariin

25.01.2023 17:20 1
Tilaajille
Suolle upotettiin jäätävät määrät dynamiittia”, ohjaaja Jalmari Helander kuvailee Sisu-elokuvan viimeistä kuvauspäivää Inarissa

Suolle upo­tet­tiin jää­tä­vät määrät dy­na­miit­tia”, ohjaaja Jalmari He­lan­der ku­vai­lee Si­su-elo­ku­van vii­meis­tä ku­vaus­päi­vää Ina­ris­sa

24.01.2023 14:25 4
Tilaajille
Kuka murhasi käsikirjoittajan? Kassilan tiistai-illan jännäri tuntuu paremmalta kuin 1990-luvulla

Kuka murhasi kä­si­kir­joit­ta­jan? Kas­si­lan tiis­tai-il­lan jännäri tuntuu pa­rem­mal­ta kuin 1990-lu­vul­la

24.01.2023 14:04
Tilaajille
Kuukausi
Elokuva-arvio: Lumikenttien ja hillopurkkien kutsu – Markku Pölösen Hamsterit-elokuva on pullollaan kilttiä nostalgiaa

Elo­ku­va-ar­vio: Lu­mi­kent­tien ja hil­lo­purk­kien kutsu – Markku Pölösen Hams­te­rit-elo­ku­va on pul­lol­laan kilttiä nos­tal­giaa

18.01.2023 13:05
Tilaajille
Hitit eivät kerro koko totuutta tähdestä, mutta torstain henkilökuva avaa lisää

Hitit eivät kerro koko to­tuut­ta täh­des­tä, mutta tors­tain hen­ki­lö­ku­va avaa lisää

12.01.2023 12:00
Tilaajille
Epäkypsiä ja todellisia ihmisiä – Pamela Tola haluaa elokuviin aitoutta

Epä­kyp­siä ja to­del­li­sia ihmisiä – Pamela Tola haluaa elo­ku­viin ai­tout­ta

10.01.2023 17:30
Karhu sulattaa sydämet loppiaisen sympaattisessa brittiseikkailussa

Karhu su­lat­taa sydämet lop­piai­sen sym­paat­ti­ses­sa brit­ti­seik­kai­lus­sa

06.01.2023 12:00
Tilaajille
Jope Ruonansuusta kertova dokumenttielokuva on pian valmis –  Jope Ite on kasvutarina kemiläisestä työläiskodista koko kansan viihdyttäjäksi

Jope Ruo­nan­suus­ta kertova do­ku­ment­tie­lo­ku­va on pian valmis –  Jope Ite on kas­vu­ta­ri­na ke­mi­läi­ses­tä työ­läis­ko­dis­ta koko kansan viih­dyt­tä­jäk­si

05.01.2023 12:49 1
Tilaajille
Nuoret suomalaisia käännyttämässä – torstain dokumentin katsoja pystyy symppaamaan sanoman levittäjiä

Nuoret suo­ma­lai­sia kään­nyt­tä­mäs­sä – tors­tain do­ku­men­tin katsoja pystyy symp­paa­maan sanoman le­vit­tä­jiä

05.01.2023 12:00
Tilaajille
Elämä kaihertaa ystäväporukkaa – keskiviikon elokuva kaivelee onnistuneesti heikkouksia kirpeän myötätunnon kera

Elämä kai­her­taa ys­tä­vä­po­ruk­kaa – kes­ki­vii­kon elokuva kai­ve­lee on­nis­tu­nees­ti heik­kouk­sia kirpeän myö­tä­tun­non kera

04.01.2023 12:00
Tilaajille
Meri-Lapissa kuvattu Huonot naiset nousi Kemin vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi

Me­ri-La­pis­sa kuvattu Huonot naiset nousi Kemin vuoden toi­sek­si kat­so­tuim­mak­si elo­ku­vak­si

04.01.2023 10:00
Rovaniemeläislähtöisen Miia Tervon uusi elokuva kertoo Inarijärven ohjusepisodista – esikoisohjaus Aurora keräsi seitsemän Jussi-palkintoa

Ro­va­nie­me­läis­läh­töi­sen Miia Tervon uusi elokuva kertoo Ina­ri­jär­ven oh­ju­se­pi­so­dis­ta – e­si­koi­soh­jaus Aurora keräsi seit­se­män Jus­si-pal­kin­toa

03.01.2023 13:40
Tilaajille
Vanhemmat
Elokuva-arvio: Pari ympäristötietoista muuttujaa – Juha Wuolijoen ohjaama neljäs Napapiirin sankarit on kummalla tavalla korrekti

Elo­ku­va-ar­vio: Pari ym­pä­ris­tö­tie­tois­ta muut­tu­jaa – Juha Wuo­li­joen ohjaama neljäs Na­pa­pii­rin san­ka­rit on kum­mal­la tavalla kor­rek­ti

30.12.2022 14:54 2
Tilaajille
Koivusalo palaa tähtihetkiin perjantai-illan elokuvassa tangokuninkaasta

Koi­vu­sa­lo palaa täh­ti­het­kiin per­jan­tai-il­lan elo­ku­vas­sa tan­go­ku­nin­kaas­ta

30.12.2022 12:00
Tilaajille
Kesä ja nuoruus loppuvat joskus – torstain ruotsalaiselokuvassa tärkeintä ovat kasvot

Kesä ja nuoruus lop­pu­vat joskus – tors­tain ruot­sa­lai­se­lo­ku­vas­sa tär­kein­tä ovat kasvot

29.12.2022 12:00
Tilaajille
Napapiirin sankareista tuli romanttista komediaa ympäristöteemalla – Pekko Pesonen jatkaa suosikkielokuvasarjan käsikirjoittajana

Na­pa­pii­rin san­ka­reis­ta tuli ro­mant­tis­ta ko­me­diaa ym­pä­ris­tö­tee­mal­la – Pekko Pesonen jatkaa suo­sik­kie­lo­ku­va­sar­jan kä­si­kir­joit­ta­ja­na

21.12.2022 18:00 1
Tilaajille
Kari Ketosen esikoisohjauksesta tuli yllätyshitti myös taiteilijalle itselleen: "En olisi uskonut, että se tulee saamaan niin paljon katsojia"

Kari Ketosen esi­koi­soh­jauk­ses­ta tuli yl­lä­tys­hit­ti myös tai­tei­li­jal­le it­sel­leen: "En olisi us­ko­nut, että se tulee saamaan niin paljon kat­so­jia"

20.12.2022 17:30
Elokuva-arvio: Paluu siniselle avaruuslaguunille – James Cameron ylittää itsensä näyttävyydessä, mutta juoni on uudessa Avatarissa vanhan kertausta

Elo­ku­va-ar­vio: Paluu si­ni­sel­le ava­ruus­la­guu­nil­le – James Cameron ylittää itsensä näyt­tä­vyy­des­sä, mutta juoni on uudessa Ava­ta­ris­sa vanhan ker­taus­ta

19.12.2022 15:26
Tilaajille
Antti Haaselle parhaan elokuvaohjaajan palkinto Italiassa

Antti Haa­sel­le parhaan elo­ku­vaoh­jaa­jan pal­kin­to Ita­lias­sa

14.12.2022 13:02 1