Elokuvat
Viimeisin tunti
Rovaniemellä kuvattu Aurora kahmi Jussi-ehdokkuuksia -katso kaikki ehdokkaat

Ro­va­nie­mel­lä kuvattu Aurora kahmi Jus­si-eh­dok­kuuk­sia -katso kaikki eh­dok­kaat

11:56 0
Tilaajille
Viikko
Sodankylä ikuisesti -minifestivaali alkaa Lapinsuussa torstaina

So­dan­ky­lä ikui­ses­ti -mi­ni­fes­ti­vaa­li alkaa La­pin­suus­sa tors­tai­na

22.09.2020 10:27 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Raiskaus vaikuttaa moniin – kotimaisessa draamassa raiskaustapausta puidaan miesten näkökulmasta

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Rais­kaus vai­kut­taa moniin – ko­ti­mai­ses­sa draa­mas­sa rais­kaus­ta­paus­ta puidaan miesten nä­kö­kul­mas­ta

22.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Cruise tanssi samuraiden kanssa pitkässä seikkailudraamassa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Cruise tanssi sa­mu­rai­den kanssa pit­käs­sä seik­kai­lu­draa­mas­sa

21.09.2020 07:00 0
Arvio: Antebellum-elokuvassa kidutaan valkoisen pahuuden lonkeroissa

Arvio: An­te­bel­lum-elo­ku­vas­sa ki­du­taan val­koi­sen pa­huu­den lon­ke­rois­sa

17.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Arvio: Charles Dickensin klassikkoromaanin uusfilmatisointi on valloittavan viehättävä, ja kunnianosoitus ikuisen optimismin vankkumattomalle voimalle

Arvio: Charles Dic­ken­sin klas­sik­ko­ro­maa­nin uus­fil­ma­ti­soin­ti on val­loit­ta­van vie­hät­tä­vä, ja kun­nian­osoi­tus ikuisen op­ti­mis­min vank­ku­mat­to­mal­le voi­mal­le

17.09.2020 20:00 0
Tilaajille
Rovaniemi tarjoaa kuntalaisille uuden Aalto-elokuvan ilmaisnäytöksen – tilaisuudessa mukana ohjaaja Virpi Suutari

Ro­va­nie­mi tarjoaa kun­ta­lai­sil­le uuden Aal­to-elo­ku­van il­mais­näy­tök­sen – ti­lai­suu­des­sa mukana ohjaaja Virpi Suutari

17.09.2020 11:04 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Kun Eastwood ratsasti kaupunkiin – Sergio Leone nappasi samuraiseikkailusta aiheen länkkäriinsä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Kun East­wood rat­sas­ti kau­pun­kiin – Sergio Leone nappasi sa­mu­rai­seik­kai­lus­ta aiheen länk­kä­riin­sä

17.09.2020 07:00 0
Kuukausi ja vanhemmat
Rakkauden riski kannattaa ottaa – Pohjois-Italian kesän valo ja Sufjan Stevensin sisintä hivelevät laulut ripottelevat taikapölyä

Rak­kau­den riski kan­nat­taa ottaa – Poh­jois-Ita­lian kesän valo ja Sufjan Ste­ven­sin sisintä hi­ve­le­vät laulut ri­pot­te­le­vat tai­ka­pö­lyä

16.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Rovaniemellä tapahtuu ja sattuu – Jari Tervon romaaniin perustuvassa komediassa pudotellaan värikästä dialogia

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ro­va­nie­mel­lä ta­pah­tuu ja sattuu – Jari Tervon ro­maa­niin pe­rus­tu­vas­sa ko­me­dias­sa pu­do­tel­laan vä­ri­käs­tä dia­lo­gia

15.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Tim Robbins tekee huippuroolin vääryydellä vangittuna miehenä

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Tim Robbins tekee huip­pu­roo­lin vää­ryy­del­lä van­git­tu­na miehenä

14.09.2020 07:00 0
Päivän leffapoiminnat: Huikaisevissa kuvissa sukelletaan meren syvyyksiin, mutta sukeltajan tarina jää pintaan

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Hui­kai­se­vis­sa kuvissa su­kel­le­taan meren sy­vyyk­siin, mutta su­kel­ta­jan tarina jää pintaan

13.09.2020 07:00 0
Elokuva-arvio: Tehtaan tarina ei tavoita katsojaa

Elo­ku­va-ar­vio: Tehtaan tarina ei tavoita kat­so­jaa

11.09.2020 09:51 0
Arvio: Rento viikonloppu Airbnb-huvilalla jää vain haaveeksi – Dave Francon ohjausdebyytti on napakka trilleri

Arvio: Rento vii­kon­lop­pu Airbnb-hu­vi­lal­la jää vain haa­veek­si – Dave Francon oh­jaus­de­byyt­ti on napakka tril­le­ri

10.09.2020 19:05 0
Tilaajille
Arvio: Miika Nousiaisen romaaniin pohjautuva Metsäjätti on elokuvana sympaattinen, ja aiheensa puolesta siitä tuli yllättävän ajankohtainen

Arvio: Miika Nou­siai­sen ro­maa­niin poh­jau­tu­va Met­sä­jät­ti on elo­ku­va­na sym­paat­ti­nen, ja ai­heen­sa puo­les­ta siitä tuli yl­lät­tä­vän ajan­koh­tai­nen

10.09.2020 18:15 0
Tilaajille
Metsäjätti-elokuvasta tuli paperitehtaan lakkautusuutisen myötä ajankohtainen –  "Oli aika pysäyttävää katsoa uutislähetystä"

Met­sä­jät­ti-elo­ku­vas­ta tuli pa­pe­ri­teh­taan lak­kau­tus­uu­ti­sen myötä ajan­koh­tai­nen –  "Oli aika py­säyt­tä­vää katsoa uu­tis­lä­he­tys­tä"

10.09.2020 17:45 0
Tilaajille
Rovaniemi-viikon ilmaisnäytöksessä japanilainen romanssi – Paikat täytetään saapumisjärjestyksessä

Ro­va­nie­mi-vii­kon il­mais­näy­tök­ses­sä ja­pa­ni­lai­nen ro­mans­si – Paikat täy­te­tään saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä

09.09.2020 16:16 0
Päivän leffapoiminnat: Jokaisella on salaisuutensa – luettelomainen takaiskujen sarja ohentaa hyvin näyteltyä elokuvaa

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Jo­kai­sel­la on sa­lai­suu­ten­sa – luet­te­lo­mai­nen ta­ka­is­ku­jen sarja ohentaa hyvin näy­tel­tyä elo­ku­vaa

09.09.2020 07:00 0
Tilaajille
Päivän leffapoiminnat: Amerikassa kaveri jätettiin – havuntuoksuisessa seikkailussa yksinäinen mies käy eloonjäämistaistelua

Päivän lef­fa­poi­min­nat: Ame­ri­kas­sa kaveri jä­tet­tiin – ha­vun­tuok­sui­ses­sa seik­kai­lus­sa yk­si­näi­nen mies käy eloon­jää­mis­tais­te­lua

08.09.2020 07:00 0
Metsäjätti iski suoraan nykyhetkeen - Kino Ylläs tuo tunturiin kotimaisia uutuuselokuvia

Met­sä­jät­ti iski suoraan ny­ky­het­keen - Kino Ylläs tuo tun­tu­riin ko­ti­mai­sia uu­tuus­elo­ku­via

06.09.2020 16:59 0
Tilaajille