Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Elokuvat
Kuukausi

Jalmari He­lan­de­rin uuden toi­min­ta­elo­ku­van ku­vauk­set al­koi­vat Nuor­ga­mis­sa

21.09.2021 11:23
Tilaajille

Näin Jus­si-gaa­la meni lap­pi­lai­sit­tain: Aalto, Lost Boys ja Neiti Aika pal­kit­tiin kaikki

15.09.2021 22:33
Tilaajille

So­dan­ky­län lap­sil­le elo­ku­va­kas­va­tus­ta ko­ti­ky­län elo­ku­va­juh­lil­ta

15.09.2021 15:52
Tilaajille

Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lil­la me­nes­ty­neen Hytti nro 6 -e­lo­ku­van toisena tuot­ta­ja­na toi­mi­nut Emilia Haukka sai en­si­ki­pi­nän alalle Lapista – "Poh­jois-Suo­mi tarjoaa elo­ku­vien te­ke­mi­seen hyvät puit­teet"

14.09.2021 13:24
Tilaajille

Hytti nro 6:lle pää­pal­kin­to Je­ru­sa­le­min kan­sain­vä­li­sel­lä elo­ku­va­fes­ti­vaa­lil­la

03.09.2021 12:01 1

Ar­vos­te­lu: Kehen tur­vau­tua, kun kaikki kääntyy sinua vas­taan?

03.09.2021 06:00
Tilaajille

Gree­na­wayn leikki on kylmää per­jan­tai-il­lan mus­tas­sa ko­me­dias­sa

27.08.2021 16:00
Tilaajille

Kino Ylläs venyy koko syys­kuun mit­tai­sek­si – oh­jel­mas­sa muun muassa Can­ne­sis­sa pal­kit­tu Hytti nro 6

27.08.2021 09:47
Tilaajille

Arvio: Kun­niai­hi­moi­sen idean to­teu­tus jää va­jaak­si tyt­tö­ener­giaa vyö­ryt­tä­väs­sä uu­tuus­ani­maa­tios­sa

26.08.2021 17:53
Tilaajille

Te­le­vi­sios­sa tors­tai­na: Murha tal­len­tuu ää­ni­nau­hal­le Brian De Palman klas­si­kos­sa

26.08.2021 16:00
Tilaajille

Hyp­no­ti­soi­tu mies teki ryöstön ja antoi pohjan kes­ki­viik­ko­il­lan psy­ko­lo­gi­sel­le jän­nä­ril­le

25.08.2021 16:00
Tilaajille

Poh­jois­mai­den neu­vos­ton elo­ku­va­pal­kin­non eh­dok­kaat on jul­kis­tet­tu – Suomen pal­kin­to­lau­ta­kun­nan valinta on ru­nol­li­nen En­si­lu­mi

24.08.2021 15:20
Tilaajille
Vanhemmat

Arvio: Jojo Moyesin chick lit -ro­maa­niin pe­rus­tu­va elokuva kertoo kahden ai­ka­ta­son naisten tarinan

19.08.2021 18:14
Tilaajille

Arvio: Ka­ris­maat­ti­nen Liam Neeson va­kuut­taa en­nal­ta-ar­vat­ta­vas­sa jää­hel­vet­tiin si­joit­tu­vas­sa jän­nä­ris­sä

19.08.2021 17:15
Tilaajille

Tiis­tai­na te­le­vi­sios­sa: Maailma tuli kylään Hel­sin­kiin – twist soi vuoteen 1962 si­joit­tu­vas­sa elo­ku­vas­sa

17.08.2021 16:00
Tilaajille

Ruot­sin­kie­li­sil­lä on lys­tim­pää – ste­reo­ty­pia näyt­täi­si käyvän toteen maa­nan­tai-il­lan kes­kus­te­lu­oh­jel­mas­sa

16.08.2021 19:57
Tilaajille

Te­le­vi­sios­sa per­jan­tai­na: Melkein kuin pe­ri­brit­ti­läi­nen mur­ha­fars­si

13.08.2021 16:00
Tilaajille

Elo­ku­vat: Pak­kas­vir­ta teki ai­ka­ko­neen

09.08.2021 16:00
Tilaajille

Arvio: Lais­kas­ti kä­si­kir­joi­tet­tu eläin­seik­kai­lu käy viih­teek­si perheen pie­nim­mil­le

06.08.2021 15:00
Tilaajille

Arvio: To­si­poh­jai­nen Kuriiri on asial­li­nen va­koo­ja­elo­ku­va sär­mät­tö­myy­teen asti

06.08.2021 12:00
Tilaajille