Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Uusi Rovaniemi

"Meinasin itsekin jättää äänestämättä, koska en tiedä ketä äänestäisin" – rovaniemeläisten nuorten mielestä äänestämisessä ei menetä mitään, mutta ehdokkaan valitseminen on työlästä
Uusi Rovaniemi suosittelee
Tilaajille

"Mei­na­sin itsekin jättää ää­nes­tä­mät­tä, koska en tiedä ketä ää­nes­täi­sin" – ro­va­nie­me­läis­ten nuorten mie­les­tä ää­nes­tä­mi­ses­sä ei menetä mitään, mutta eh­dok­kaan va­lit­se­mi­nen on työ­läs­tä

23.03.2023 07:00 5
"Jotkut kutsuvat minua tanssiäidikseen" – Saija Aksovaara on opettanut tanssia Rovaniemellä tuhansille nuorille ja nyt hänet palkitaan tekemästään työstään

"Jotkut kut­su­vat minua tans­siäi­dik­seen" – Saija Ak­so­vaa­ra on opet­ta­nut tanssia Ro­va­nie­mel­lä tu­han­sil­le nuo­ril­le ja nyt hänet pal­ki­taan te­ke­mäs­tään työs­tään

22.03.2023 14:48
Tilaajille
Arctic Pride alkaa jälleen maanantaina – Rovaniemen oma sateenkaaritapahtuma herättää kiinnostusta  myös kansainvälisesti

Arctic Pride alkaa jälleen maa­nan­tai­na – Ro­va­nie­men oma sa­teen­kaa­ri­ta­pah­tu­ma he­rät­tää kiin­nos­tus­ta myös kan­sain­vä­li­ses­ti

18.03.2023 09:42 4
Tilaajille
Menevästä melankoliasta tunnetut Maustetytöt nähdään lauantaina Half Moonin lavalla heti uuden albumin julkaisun jälkeen

Me­ne­väs­tä me­lan­ko­lias­ta tun­ne­tut Maus­te­ty­töt nähdään lauan­tai­na Half Moonin lavalla heti uuden albumin jul­kai­sun jälkeen

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Henkkarit mukaan ja discoon! Saarenkylän nuorisoseuralla bailataan lauantaina K-40-discossa

Henk­ka­rit mukaan ja dis­coon! Saa­ren­ky­län nuo­ri­so­seural­la bai­la­taan lauan­tai­na K-40-dis­cos­sa

23.03.2023 15:58
Tilaajille
"Tällä viikolla esitetään ensimmäistä kertaa pelkästään omaa musiikkia" – Oskari Nieminen Trio kiertää kolme rovaniemeläistä kuppilaa

"Tällä vii­kol­la esi­te­tään en­sim­mäis­tä kertaa pel­käs­tään omaa mu­siik­kia" – Os­ka­ri Nie­mi­nen Trio kiertää kolme ro­va­nie­me­läis­tä kup­pi­laa

23.03.2023 09:00
Tilaajille
"Meinasin itsekin jättää äänestämättä, koska en tiedä ketä äänestäisin" – rovaniemeläisten nuorten mielestä äänestämisessä ei menetä mitään, mutta ehdokkaan valitseminen on työlästä

"Mei­na­sin itsekin jättää ää­nes­tä­mät­tä, koska en tiedä ketä ää­nes­täi­sin" – ro­va­nie­me­läis­ten nuorten mie­les­tä ää­nes­tä­mi­ses­sä ei menetä mitään, mutta eh­dok­kaan va­lit­se­mi­nen on työ­läs­tä

23.03.2023 07:00 5
Tilaajille
Käärijän kummallinen kieli – suomalainen viisukärtyäjä uskoo lujasti, ettei tällä kielellä voi kuin hävitä
Kolumni Jaakko Laitinen

Kää­ri­jän kum­mal­li­nen kieli – suo­ma­lai­nen vii­su­kär­tyä­jä uskoo lu­jas­ti, ettei tällä kie­lel­lä voi kuin hävitä

22.03.2023 15:52 1
Kolumnit
Käärijän kummallinen kieli – suomalainen viisukärtyäjä uskoo lujasti, ettei tällä kielellä voi kuin hävitä
Kolumni Jaakko Laitinen

Kää­ri­jän kum­mal­li­nen kieli – suo­ma­lai­nen vii­su­kär­tyä­jä uskoo lu­jas­ti, ettei tällä kie­lel­lä voi kuin hävitä

22.03.2023 15:52 1
Korkealentoa: Mikä on Sinun sosiaalinen kädenjälkesi?
Kolumni Marko Palmgren

Kor­kea­len­toa: Mikä on Sinun so­siaa­li­nen kä­den­jäl­ke­si?

22.03.2023 15:41
Toimittajalta: Kyse ei ole vain viihtyisyydestä – Tuoko viimein EU kaivattua vihreyttä Rovaniemen keskustaan?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kyse ei ole vain viih­tyi­syy­des­tä – Tuoko viimein EU kai­vat­tua vih­reyt­tä Ro­va­nie­men kes­kus­taan?

22.03.2023 15:17
Tilaajille
Tuleva presidentti tai supersankari – lapsella on arvokas kyky, jota aikuisen ei kannata torpata alkuunsa
Kolumni Krista Heikkinen

Tuleva pre­si­dent­ti tai su­per­san­ka­ri – lap­sel­la on arvokas kyky, jota ai­kui­sen ei kannata torpata al­kuun­sa

17.03.2023 09:58 1
Toimittajalta: Onnellinen nuoruus ei saisi jäädä sateenkaarinuorilla vain haaveeksi
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: On­nel­li­nen nuoruus ei saisi jäädä sa­teen­kaa­ri­nuo­ril­la vain haa­veek­si

16.03.2023 07:00 2
Kulma: Perungan Poikien kausi oli pettymys ja tulevaisuus on vakavasti uhattuna
Kolumni Markku Saukko

Kulma: Pe­run­gan Poikien kausi oli pet­ty­mys ja tu­le­vai­suus on va­ka­vas­ti uhat­tu­na

15.03.2023 15:42 1
Kuppilassa: Psykiatri, psykologi ja baarimikko – Sinetän kylä krouvin Arto Ruonelalle asiakkaat ovat elämän suola ja sokeri
Kuppilassa
Tilaajille

Kup­pi­las­sa: Psy­kiat­ri, psy­ko­lo­gi ja baa­ri­mik­ko – Sinetän kylä krouvin Arto Ruo­ne­lal­le asiak­kaat ovat elämän suola ja sokeri

03.03.2023 13:07 8
Kuppilassa: "Viime vuodet opettivat elämään enemmän hetkessä" – Pahan Kurjen baarimestari Martin Lilleberg on virkeimmillään aamuyöstä

Kup­pi­las­sa: "Viime vuodet opet­ti­vat elämään enemmän het­kes­sä" – Pahan Kurjen baa­ri­mes­ta­ri Martin Lil­le­berg on vir­keim­mil­lään aa­mu­yös­tä

17.02.2023 15:00
Tilaajille
Kuppilassa: Aarni Lipponen ajatteli ravintola-alan töiden olevan väliaikainen etappi, mutta toisin kävi – Rovaniemen Oluthuoneen baarimestarille yhteisöllisyys on tärkeä osa pubikulttuuria

Kup­pi­las­sa: Aarni Lip­po­nen ajat­te­li ra­vin­to­la-alan töiden olevan vä­li­ai­kai­nen etappi, mutta toisin kävi – Ro­va­nie­men Olut­huo­neen baa­ri­mes­ta­ril­le yh­tei­söl­li­syys on tärkeä osa pu­bi­kult­tuu­ria

10.02.2023 15:00 1
Tilaajille
Kuppilassa: Kanta-asiakkaat palasivat "Roippariin" koronasulkujen jälkeen – rovaniemeläisessä klassikkoyökerhossa on biletetty jo vuodesta 1985

Kup­pi­las­sa: Kan­ta-asiak­kaat pa­la­si­vat "Roip­pa­riin" ko­ro­na­sul­ku­jen jälkeen – ro­va­nie­me­läi­ses­sä klas­sik­ko­yö­ker­hos­sa on bi­le­tet­ty jo vuo­des­ta 1985

30.01.2023 10:45
Tilaajille

Kup­pi­las­sa: "Ra­kas­tan omaa työ­tä­ni" – Janica Tervo nauttii työs­tään lä­hiö­ra­vin­to­lan tiskin takana Ro­va­nie­men Kor­ka­lo­vaa­ras­sa

13.01.2023 13:08 3
Tilaajille
Korkealentoa: Mikä on Sinun sosiaalinen kädenjälkesi?
Kolumni Marko Palmgren

Kor­kea­len­toa: Mikä on Sinun so­siaa­li­nen kä­den­jäl­ke­si?

22.03.2023 15:41
Toimittajalta: Kyse ei ole vain viihtyisyydestä – Tuoko viimein EU kaivattua vihreyttä Rovaniemen keskustaan?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kyse ei ole vain viih­tyi­syy­des­tä – Tuoko viimein EU kai­vat­tua vih­reyt­tä Ro­va­nie­men kes­kus­taan?

22.03.2023 15:17
Tilaajille
Elokuva-arvio: Nuoren räppärin näköiskuva – dokumenttielokuva Mihkku Laitista on hetkittäin laimea mutta enimmäkseen vetävä

Elo­ku­va-ar­vio: Nuoren räp­pä­rin nä­köis­ku­va – do­ku­ment­ti­elo­ku­va Mihkku Lai­tis­ta on het­kit­täin laimea mutta enim­mäk­seen vetävä

22.03.2023 14:58
Tilaajille
Korkealentoa: Teknologian tutkimusta – ihmistä unohtamatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Siiri Paananen

Kor­kea­len­toa: Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­ta – ihmistä unoh­ta­mat­ta

22.03.2023 14:50
Henkkarit mukaan ja discoon! Saarenkylän nuorisoseuralla bailataan lauantaina K-40-discossa
Mene vaikka tänne
Tilaajille

Henk­ka­rit mukaan ja dis­coon! Saa­ren­ky­län nuo­ri­so­seural­la bai­la­taan lauan­tai­na K-40-dis­cos­sa

23.03.2023 15:58
"Tällä viikolla esitetään ensimmäistä kertaa pelkästään omaa musiikkia" – Oskari Nieminen Trio kiertää kolme rovaniemeläistä kuppilaa

"Tällä vii­kol­la esi­te­tään en­sim­mäis­tä kertaa pel­käs­tään omaa mu­siik­kia" – Os­ka­ri Nie­mi­nen Trio kiertää kolme ro­va­nie­me­läis­tä kup­pi­laa

23.03.2023 09:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Nuoren räppärin näköiskuva – dokumenttielokuva Mihkku Laitista on hetkittäin laimea mutta enimmäkseen vetävä

Elo­ku­va-ar­vio: Nuoren räp­pä­rin nä­köis­ku­va – do­ku­ment­ti­elo­ku­va Mihkku Lai­tis­ta on het­kit­täin laimea mutta enim­mäk­seen vetävä

22.03.2023 14:58
Tilaajille
Arctic Pride alkaa jälleen maanantaina – Rovaniemen oma sateenkaaritapahtuma herättää kiinnostusta  myös kansainvälisesti

Arctic Pride alkaa jälleen maa­nan­tai­na – Ro­va­nie­men oma sa­teen­kaa­ri­ta­pah­tu­ma he­rät­tää kiin­nos­tus­ta myös kan­sain­vä­li­ses­ti

18.03.2023 09:42 4
Tilaajille

"Laaja kattaus ark­tis­ta muo­toi­lu- ja ke­hit­tä­mi­so­saa­mis­ta" – Arc­tic Design Week alkaa maa­nan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

17.03.2023 09:59
Tilaajille
Kansien välissä
Kansien välissä: Tietokirja valottaa muinaissuomalaista maailmankatsomusta – koe kirjastossa myös dokumenttielokuva okkultismin saapumisesta Suomeen

Kansien vä­lis­sä: Tie­to­kir­ja va­lot­taa mui­nais­suo­ma­lais­ta maail­man­kat­so­mus­ta – koe kir­jas­tos­sa myös do­ku­ment­ti­elo­ku­va ok­kul­tis­min saa­pu­mi­ses­ta Suomeen

17.03.2023 13:34
Tilaajille
Kansien välissä: Talvilomalle pohjoiseen! Luka ja Lulu viettävät unelmien talvilomaa Kaamostunturin hiihtokeskuksessa

Kansien vä­lis­sä: Tal­vi­lo­mal­le poh­joi­seen! Luka ja Lulu viet­tä­vät unel­mien tal­vi­lo­maa Kaa­mos­tun­tu­rin hiih­to­kes­kuk­ses­sa

10.03.2023 09:42
Tilaajille
Kansien välissä: Myyttinen tunturipöllö

Kansien vä­lis­sä: Myyt­ti­nen tun­tu­ri­pöl­lö

01.03.2023 15:39
Kansien välissä: Hieman erilainen neulekirja – Olisitko arvannut, että neulottu kantapääkin oli aikoinaan ylellisyyttä?

Kansien vä­lis­sä: Hieman eri­lai­nen neu­le­kir­ja – Oli­sit­ko ar­van­nut, että neu­lot­tu kan­ta­pää­kin oli ai­koi­naan ylel­li­syyt­tä?

23.02.2023 16:21
Tilaajille
Kansien välissä: Rosoisen hellyttävää sarjakuvaa nuoruudesta

Kansien vä­lis­sä: Ro­soi­sen hel­lyt­tä­vää sar­ja­ku­vaa nuo­ruu­des­ta

16.02.2023 12:55
Tilaajille
Kansien välissä: Kuva ahvenista vie Piittisjokisuun pilkkikisoihin

Kansien vä­lis­sä: Kuva ah­ve­nis­ta vie Piit­tis­jo­ki­suun pilk­ki­ki­soi­hin

08.02.2023 15:37
Tilaajille
"Jotkut kutsuvat minua tanssiäidikseen" – Saija Aksovaara on opettanut tanssia Rovaniemellä tuhansille nuorille ja nyt hänet palkitaan tekemästään työstään

"Jotkut kut­su­vat minua tans­siäi­dik­seen" – Saija Ak­so­vaa­ra on opet­ta­nut tanssia Ro­va­nie­mel­lä tu­han­sil­le nuo­ril­le ja nyt hänet pal­ki­taan te­ke­mäs­tään työs­tään

22.03.2023 14:48
Tilaajille
Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona – äänestysauto kiertää Rovaniemen kylillä

En­nak­ko­ää­nes­tys alkaa kes­ki­viik­ko­na – ää­nes­tys­au­to kiertää Ro­va­nie­men kylillä

20.03.2023 08:50
Tilaajille
Arctic Pride alkaa jälleen maanantaina – Rovaniemen oma sateenkaaritapahtuma herättää kiinnostusta  myös kansainvälisesti

Arctic Pride alkaa jälleen maa­nan­tai­na – Ro­va­nie­men oma sa­teen­kaa­ri­ta­pah­tu­ma he­rät­tää kiin­nos­tus­ta myös kan­sain­vä­li­ses­ti

18.03.2023 09:42 4
Tilaajille
Kansien välissä: Tietokirja valottaa muinaissuomalaista maailmankatsomusta – koe kirjastossa myös dokumenttielokuva okkultismin saapumisesta Suomeen

Kansien vä­lis­sä: Tie­to­kir­ja va­lot­taa mui­nais­suo­ma­lais­ta maail­man­kat­so­mus­ta – koe kir­jas­tos­sa myös do­ku­ment­ti­elo­ku­va ok­kul­tis­min saa­pu­mi­ses­ta Suomeen

17.03.2023 13:34
Tilaajille
"Laaja kattaus arktista muotoilu- ja kehittämisosaamista" – Arctic Design Week alkaa maanantaina Rovaniemellä

"Laaja kattaus ark­tis­ta muo­toi­lu- ja ke­hit­tä­mi­so­saa­mis­ta" – Arc­tic Design Week alkaa maa­nan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä

17.03.2023 09:59
Tilaajille
Tuleva presidentti tai supersankari – lapsella on arvokas kyky, jota aikuisen ei kannata torpata alkuunsa
Kolumni Krista Heikkinen

Tuleva pre­si­dent­ti tai su­per­san­ka­ri – lap­sel­la on arvokas kyky, jota ai­kui­sen ei kannata torpata al­kuun­sa

17.03.2023 09:58 1
Menevästä melankoliasta tunnetut Maustetytöt nähdään lauantaina Half Moonin lavalla heti uuden albumin julkaisun jälkeen

Me­ne­väs­tä me­lan­ko­lias­ta tun­ne­tut Maus­te­ty­töt nähdään lauan­tai­na Half Moonin lavalla heti uuden albumin jul­kai­sun jälkeen

16.03.2023 15:00
Tilaajille
Toimittajalta: Onnellinen nuoruus ei saisi jäädä sateenkaarinuorilla vain haaveeksi
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: On­nel­li­nen nuoruus ei saisi jäädä sa­teen­kaa­ri­nuo­ril­la vain haa­veek­si

16.03.2023 07:00 2
Kulma: Perungan Poikien kausi oli pettymys ja tulevaisuus on vakavasti uhattuna
Kolumni Markku Saukko

Kulma: Pe­run­gan Poikien kausi oli pet­ty­mys ja tu­le­vai­suus on va­ka­vas­ti uhat­tu­na

15.03.2023 15:42 1
Siirto kerrallaan kohti shakkimattia ja turnausvoittoa – kolmen rovaniemeläisen koulun oppilaat innostuivat klassikkopelistä

Siirto ker­ral­laan kohti shak­ki­mat­tia ja tur­naus­voit­toa – kolmen ro­va­nie­me­läi­sen koulun op­pi­laat in­nos­tui­vat klas­sik­ko­pe­lis­tä

15.03.2023 15:27
Tilaajille
Rovaniemen levyt: Seitakuoron debyytti soi vakavasti, mutta intiimisti

Ro­va­nie­men levyt: Sei­ta­kuo­ron de­byyt­ti soi va­ka­vas­ti, mutta in­tii­mis­ti

15.03.2023 15:01
Tilaajille
Kuraattorikierros Korundissa – Tuija Hautala-Hirvioja esittelee keskiviikkona suomalaisesta eskpressionismista kokoamansa näyttelyn

Ku­raat­to­ri­kier­ros Ko­run­dis­sa – Tuija Hau­ta­la-Hir­vi­oja esit­te­lee kes­ki­viik­ko­na suo­ma­lai­ses­ta eskp­res­sio­nis­mis­ta ko­koa­man­sa näyt­te­lyn

13.03.2023 13:26
Tilaajille
Jätkänkynttilä Ski Marathon tuo taas hiihtäjät Rovaniemen keskustaan – tapahtuma haittaa paikoin liikennettä perjantaista lauantaihin

Jät­kän­kynt­ti­lä Ski Ma­rat­hon tuo taas hiih­tä­jät Ro­va­nie­men kes­kus­taan – ­ta­pah­tu­ma haittaa paikoin lii­ken­net­tä per­jan­tais­ta lauan­tai­hin

13.03.2023 12:23
Tilaajille
MLL aloittaa perhekahvilan ja läksykerhon Ounasrinteellä – entisen kirjaston tiloihin halutaan luoda perheiden kohtaamispaikka

MLL aloit­taa per­he­kah­vi­lan ja läk­sy­ker­hon Ou­nas­rin­teel­lä – entisen kir­jas­ton ti­loi­hin ha­lu­taan luoda per­hei­den koh­taa­mis­paik­ka

10.03.2023 14:44
Tilaajille
Korkealentoa: Epävarmat ajat näkyvät myös opiskelijoiden arjessa
Kolumni Viljo Vuorimäki

Kor­kea­len­toa: Epä­var­mat ajat näkyvät myös opis­ke­li­joi­den arjessa

10.03.2023 09:47
Kansien välissä: Talvilomalle pohjoiseen! Luka ja Lulu viettävät unelmien talvilomaa Kaamostunturin hiihtokeskuksessa

Kansien vä­lis­sä: Tal­vi­lo­mal­le poh­joi­seen! Luka ja Lulu viet­tä­vät unel­mien tal­vi­lo­maa Kaa­mos­tun­tu­rin hiih­to­kes­kuk­ses­sa

10.03.2023 09:42
Tilaajille
Joko fleksauskulttuurista päästään eroon? Z-sukupolvi näyttäisi kyllästyneen keulimiseen
Kolumni Henri Anundi

Joko flek­saus­kult­tuu­ris­ta pääs­tään eroon? Z-su­ku­pol­vi näyt­täi­si kyl­läs­ty­neen keu­li­mi­seen

10.03.2023 09:39
Tilaajille