kolumni: Il­mas­to­pää­tök­sis­sä me­ga­luo­kan ai­ka­tau­lu­vir­he

tähtijuttu: Yhden lähtö tarjosi toi­sel­le kodin – ta­voi­tim­me kolmen muut­ta­jan ketjun ja kur­kis­tim­me kuntien väes­tö­en­nus­tei­siin

pääkirjoitus: Tuu­li­voi­ma tar­vit­see tuek­seen sää­tö­voi­maa, jonka riit­tä­vyys on uhat­tu­na

Uusi Rovaniemi

Oletko sinäkin jonottanut tähän pieneen kauppaan? Asemieskadun K-market sulkee ovensa perjantaina
Uusi Rovaniemi suosittelee
Tilaajille

Oletko sinäkin jo­not­ta­nut tähän pieneen kaup­paan? Ase­mies­ka­dun K-mar­ket sulkee ovensa per­jan­tai­na

29.09.2022 10:55 9
Sielunpaimen, esimies ja puheenjohtaja – Rovaniemen uusi kirkkoherra Ilari Kinnunen nimitettiin viimein virkaansa

Sie­lun­pai­men, esimies ja pu­heen­joh­ta­ja – Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra Ilari Kin­nu­nen ni­mi­tet­tiin viimein vir­kaan­sa

28.09.2022 12:10 1
Tilaajille
Rovaniemen palloseuran entisen bingotalon väri vaihtuu peruskorjauksessa – rakennukselle ei ole määritelty rakentamistapaohjetta

Ro­va­nie­men pal­lo­seu­ran entisen bin­go­ta­lon väri vaihtuu pe­rus­kor­jauk­ses­sa – ra­ken­nuk­sel­le ei ole mää­ri­tel­ty ra­ken­ta­mis­ta­pa­oh­jet­ta

27.09.2022 15:07 8
Tilaajille
"Illan mietin, että nyt voisi olla sen kirpputorin aika" – Rovaniemen keskustaan avataan uusi kirpputori, jonka pöydät muovautuvat myyjiensä näköisiksi

"Illan mietin, että nyt voisi olla sen kirp­pu­to­rin aika" – Ro­va­nie­men kes­kus­taan avataan uusi kirp­pu­to­ri, jonka pöydät muo­vau­tu­vat myy­jien­sä nä­köi­sik­si

23.09.2022 15:30 4
Tilaajille
Oletko sinäkin jonottanut tähän pieneen kauppaan? Asemieskadun K-market sulkee ovensa perjantaina

Oletko sinäkin jo­not­ta­nut tähän pieneen kaup­paan? Ase­mies­ka­dun K-mar­ket sulkee ovensa per­jan­tai­na

29.09.2022 10:55 9
Tilaajille
"Naisten peleissä pallo elää miesten lentopalloa enemmän" – Arctic Volley hakee kärkisijoja

"Nais­ten pe­leis­sä pallo elää miesten len­to­pal­loa enem­män" – Arctic Volley hakee kär­ki­si­jo­ja

28.09.2022 16:00
Tilaajille
Turriharrastajat kokoontuvat Mondella – turriharrastuksessa fanitetaan erilaisia fiktiivisiä, ihmisten kaltaisia eläinhahmoja
Rovaniemellä tapahtuu
Tilaajille

Tur­ri­har­ras­ta­jat ko­koon­tu­vat Mon­del­la – tur­ri­har­ras­tuk­ses­sa fa­ni­te­taan eri­lai­sia fik­tii­vi­siä, ih­mis­ten kal­tai­sia eläin­hah­mo­ja

28.09.2022 09:04
Häiritseviä kysymyksiä syksyyn – Mökin kanssa ajattelu avaa syksyn luentosarjan

Häi­rit­se­viä ky­sy­myk­siä syksyyn – Mökin kanssa ajat­te­lu avaa syksyn luen­to­sar­jan

21.09.2022 12:57
Tilaajille
"On ihanaa, että perinne jatkuu vuosi vuodelta" – Rovaniemen Cineman maanantainäytöksissä näkee elokuvia, jotka ovat saaneet vähemmän huomiota

"On ihanaa, että perinne jatkuu vuosi vuo­del­ta" – Ro­va­nie­men Cineman maa­nan­tai­näy­tök­sis­sä näkee elo­ku­via, jotka ovat saaneet vä­hem­män huo­mio­ta

20.09.2022 08:26 2
Tilaajille
Taidetta, teknoa ja hävikkiherkkuja – tapahtuma tuo alakulttuurien kirjoa Rovaniemen kaupunkipuutarhaan

Tai­det­ta, teknoa ja hä­vik­ki­herk­ku­ja – ta­pah­tu­ma tuo ala­kult­tuu­rien kirjoa Ro­va­nie­men kau­pun­ki­puu­tar­haan

14.09.2022 15:43 1
Tilaajille

Tal­ven­te­ki­jöis­sä et­si­tään osaajia – Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­ma pi­de­tään kes­ki­viik­ko­na Ro­va­nie­mel­lä

06.09.2022 15:49
Tilaajille
"Seuralla on komeat perinteet" – Perungan poikien uusi valmentaja Guntis Atars aikoo palauttaa taistelun ja voittamisen kulttuurin opistolle

"Seu­ral­la on komeat pe­rin­teet" – ­Pe­run­gan poikien uusi val­men­ta­ja Guntis Atars aikoo pa­laut­taa tais­te­lun ja voit­ta­mi­sen kult­tuu­rin opis­tol­le

28.09.2022 16:00
Tilaajille
Kansien välissä: Tummanpuhuvaa sarjakuvakauhua –Suomen kaunis luonto kääntyy helposti pelottavaksi

Kansien vä­lis­sä: Tum­man­pu­hu­vaa sar­ja­ku­va­kau­hua –Suomen kaunis luonto kääntyy hel­pos­ti pe­lot­ta­vak­si

28.09.2022 14:40
Tilaajille
Sielunpaimen, esimies ja puheenjohtaja – Rovaniemen uusi kirkkoherra Ilari Kinnunen nimitettiin viimein virkaansa

Sie­lun­pai­men, esimies ja pu­heen­joh­ta­ja – Ro­va­nie­men uusi kirk­ko­her­ra Ilari Kin­nu­nen ni­mi­tet­tiin viimein vir­kaan­sa

28.09.2022 12:10 1
Tilaajille
Turriharrastajat kokoontuvat Mondella – turriharrastuksessa fanitetaan erilaisia fiktiivisiä, ihmisten kaltaisia eläinhahmoja

Tur­ri­har­ras­ta­jat ko­koon­tu­vat Mon­del­la – tur­ri­har­ras­tuk­ses­sa fa­ni­te­taan eri­lai­sia fik­tii­vi­siä, ih­mis­ten kal­tai­sia eläin­hah­mo­ja

28.09.2022 09:04
Tilaajille
Kolumnit
Eduskunnasta: Venäjä on terroristivaltio
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Venäjä on ter­ro­ris­ti­val­tio

27.09.2022 15:52 6
Tilaajille
Bingotalo päivittyy burgeritaloksi ja samalla vaihtuu julkisivun väri – peruskorjaaminen keskustassa kaipaa tarkempaa ohjastusta
Kolumni Veera Vasara

Bin­go­ta­lo päi­vit­tyy bur­ge­ri­ta­lok­si ja samalla vaihtuu jul­ki­si­vun väri – pe­rus­kor­jaa­mi­nen kes­kus­tas­sa kaipaa tar­kem­paa oh­jas­tus­ta

27.09.2022 15:49 3
Tilaajille
Vaikka en osaa vastata lasteni vaikeisiin kysymyksiin, yritän toimia heidän tulevaisuutensa takia
Kolumni Krista Heikkinen

Vaikka en osaa vastata lasteni vai­kei­siin ky­sy­myk­siin, yritän toimia heidän tu­le­vai­suu­ten­sa takia

26.09.2022 09:33
Tilaajille
Kulma: RoKi on yksi suosikeista – ”Kirnu” tulee olemaan vieraille pelottava paikka
Kolumni Markku Saukko

Kulma: RoKi on yksi suo­si­keis­ta – ”Kirnu” tulee olemaan vie­rail­le pe­lot­ta­va paikka

21.09.2022 14:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen jakaminen sähkön hinta-alueisiin palvelisi teollisuutta
Lukijalta Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Suomen ja­ka­mi­nen sähkön hin­ta-aluei­siin pal­ve­li­si teol­li­suut­ta

21.09.2022 09:19
Tilaajille
Ketä kiinnostaa kuvaamasi keikkavideo? Ole läsnä, älä kerro olevasi paikalla
Kolumni Henri Anundi

Ketä kiin­nos­taa ku­vaa­ma­si keik­ka­vi­deo? Ole läsnä, älä kerro olevasi pai­kal­la

21.09.2022 07:00 6
Tilaajille
Eduskunnasta: Venäjä on terroristivaltio
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Venäjä on ter­ro­ris­ti­val­tio

27.09.2022 15:52 6
Tilaajille
Bingotalo päivittyy burgeritaloksi ja samalla vaihtuu julkisivun väri – peruskorjaaminen keskustassa kaipaa tarkempaa ohjastusta
Kolumni Veera Vasara

Bin­go­ta­lo päi­vit­tyy bur­ge­ri­ta­lok­si ja samalla vaihtuu jul­ki­si­vun väri – pe­rus­kor­jaa­mi­nen kes­kus­tas­sa kaipaa tar­kem­paa oh­jas­tus­ta

27.09.2022 15:49 3
Tilaajille
Mielensäpahoittajan harharetki – Mika Kaurismäen elokuvaversiosta uupuvat romaanin mehukkaat käänteet

Mie­len­sä­pa­hoit­ta­jan har­ha­ret­ki – Mika Kau­ris­mäen elo­ku­va­ver­sios­ta uupuvat ro­maa­nin me­huk­kaat kään­teet

27.09.2022 15:20 1
Tilaajille
Rovaniemen palloseuran entisen bingotalon väri vaihtuu peruskorjauksessa – rakennukselle ei ole määritelty rakentamistapaohjetta

Ro­va­nie­men pal­lo­seu­ran entisen bin­go­ta­lon väri vaihtuu pe­rus­kor­jauk­ses­sa – ra­ken­nuk­sel­le ei ole mää­ri­tel­ty ra­ken­ta­mis­ta­pa­oh­jet­ta

27.09.2022 15:07 8
Tilaajille
Vaikka en osaa vastata lasteni vaikeisiin kysymyksiin, yritän toimia heidän tulevaisuutensa takia
Kolumni Krista Heikkinen

Vaikka en osaa vastata lasteni vai­kei­siin ky­sy­myk­siin, yritän toimia heidän tu­le­vai­suu­ten­sa takia

26.09.2022 09:33
Tilaajille
"Illan mietin, että nyt voisi olla sen kirpputorin aika" – Rovaniemen keskustaan avataan uusi kirpputori, jonka pöydät muovautuvat myyjiensä näköisiksi

"Illan mietin, että nyt voisi olla sen kirp­pu­to­rin aika" – Ro­va­nie­men kes­kus­taan avataan uusi kirp­pu­to­ri, jonka pöydät muo­vau­tu­vat myy­jien­sä nä­köi­sik­si

23.09.2022 15:30 4
Tilaajille
"Kun menee kotiin, on ihanan raikas olo" – rovaniemeläiset koululaiset lähtevät lähes joka perjantai viettämään koulupäivää metsään

"Kun menee kotiin, on ihanan raikas olo" – ro­va­nie­me­läi­set kou­lu­lai­set läh­te­vät lähes joka per­jan­tai viet­tä­mään kou­lu­päi­vää metsään

21.09.2022 19:00
Tilaajille
Kansien välissä
Kansien välissä: Tummanpuhuvaa sarjakuvakauhua –Suomen kaunis luonto kääntyy helposti pelottavaksi

Kansien vä­lis­sä: Tum­man­pu­hu­vaa sar­ja­ku­va­kau­hua –Suomen kaunis luonto kääntyy hel­pos­ti pe­lot­ta­vak­si

28.09.2022 14:40
Tilaajille
Kansien välissä: Sampoa ryöstämässä – Suomalainen mytologia herää eloon nuortenkirjallisuudessa

Kansien vä­lis­sä: Sampoa ryös­tä­mäs­sä – Suo­ma­lai­nen my­to­lo­gia herää eloon nuor­ten­kir­jal­li­suu­des­sa

21.09.2022 09:52
Tilaajille
Kansien välissä: Romaani, joka kirjoitettiin Iphonella

Kansien vä­lis­sä: Ro­maa­ni, joka kir­joi­tet­tiin Ip­ho­nel­la

14.09.2022 09:48
Tilaajille
Kansien välissä: Jalkapallo, naisille sopiva peli

Kansien vä­lis­sä: Jal­ka­pal­lo, nai­sil­le sopiva peli

07.09.2022 15:15
Tilaajille
Kansien välissä: Päiväkodin vauhdikas yö – Varhaiskasvatus on pöllölapsellekin arvokas elämänvaihe

Kansien vä­lis­sä: Päi­vä­ko­din vauh­di­kas yö – Var­hais­kas­va­tus on pöl­lö­lap­sel­le­kin arvokas elä­män­vai­he

01.09.2022 13:59
Tilaajille
Kansien välissä: Rainbow radioaalloilla – Tässä levysarjassa on julkaistu aimo joukko nimekkäiden yhtyeiden radioituja konsertteja

Kansien vä­lis­sä: Rainbow ra­dio­aal­loil­la – Tässä le­vy­sar­jas­sa on jul­kais­tu aimo joukko ni­mek­käi­den yh­tyei­den ra­dioi­tu­ja kon­sert­te­ja

26.08.2022 14:48
Tilaajille
"Tavoitteena on olla toistuvasti neljän parhaan joukossa" – Rovaniemen kiekko aikoo taistella taas kannusta

"Ta­voit­tee­na on olla tois­tu­vas­ti neljän parhaan jou­kos­sa" – Ro­va­nie­men kiekko aikoo tais­tel­la taas kan­nus­ta

21.09.2022 14:00
Tilaajille
Kulma: RoKi on yksi suosikeista – ”Kirnu” tulee olemaan vieraille pelottava paikka
Kolumni Markku Saukko

Kulma: RoKi on yksi suo­si­keis­ta – ”Kirnu” tulee olemaan vie­rail­le pe­lot­ta­va paikka

21.09.2022 14:00
Tilaajille
Häiritseviä kysymyksiä syksyyn – Mökin kanssa ajattelu avaa syksyn luentosarjan

Häi­rit­se­viä ky­sy­myk­siä syksyyn – Mökin kanssa ajat­te­lu avaa syksyn luen­to­sar­jan

21.09.2022 12:57
Tilaajille
Kansien välissä: Sampoa ryöstämässä – Suomalainen mytologia herää eloon nuortenkirjallisuudessa

Kansien vä­lis­sä: Sampoa ryös­tä­mäs­sä – Suo­ma­lai­nen my­to­lo­gia herää eloon nuor­ten­kir­jal­li­suu­des­sa

21.09.2022 09:52
Tilaajille
Pulkkamäki nousee Rovaniemen Vanhalle torille – Odotettu mäenlaskupaikka avautuu joulukuussa

Pulk­ka­mä­ki nousee Ro­va­nie­men Van­hal­le torille – O­do­tet­tu mäen­las­ku­paik­ka avautuu jou­lu­kuus­sa

21.09.2022 09:40
Tilaajille
Eduskunnasta: Suomen jakaminen sähkön hinta-alueisiin palvelisi teollisuutta
Lukijalta Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Suomen ja­ka­mi­nen sähkön hin­ta-aluei­siin pal­ve­li­si teol­li­suut­ta

21.09.2022 09:19
Tilaajille
Ketä kiinnostaa kuvaamasi keikkavideo? Ole läsnä, älä kerro olevasi paikalla
Kolumni Henri Anundi

Ketä kiin­nos­taa ku­vaa­ma­si keik­ka­vi­deo? Ole läsnä, älä kerro olevasi pai­kal­la

21.09.2022 07:00 6
Tilaajille
Metsälän näköinen Manner – Rovaniemeläisen kodinkonemyyjän esikoisdekkari vie lukijan Kantokadulle ja Katajarannan punaiselle tuvalle

Met­sä­län nä­köi­nen Manner – Ro­va­nie­me­läi­sen ko­din­ko­ne­myy­jän esi­kois­dek­ka­ri vie lukijan Kan­to­ka­dul­le ja Ka­ta­ja­ran­nan pu­nai­sel­le tuvalle

20.09.2022 15:29 3
Tilaajille
"On ihanaa, että perinne jatkuu vuosi vuodelta" – Rovaniemen Cineman maanantainäytöksissä näkee elokuvia, jotka ovat saaneet vähemmän huomiota

"On ihanaa, että perinne jatkuu vuosi vuo­del­ta" – Ro­va­nie­men Cineman maa­nan­tai­näy­tök­sis­sä näkee elo­ku­via, jotka ovat saaneet vä­hem­män huo­mio­ta

20.09.2022 08:26 2
Tilaajille
Tuiskun Antti täältä Rovaniemeltä pelasti kotimaisen pop-musiikin – hän esiintyy vielä, ole siihen valmis
Kolumni Mari Molkoselkä

Tuiskun Antti täältä Ro­va­nie­mel­tä pelasti ko­ti­mai­sen pop-mu­sii­kin – hän esiin­tyy vielä, ole siihen valmis

17.09.2022 09:00
Tilaajille
Ulkoilukaveriksi, juttuseuraksi tai vaikka laulamaan ja soittamaan – Rovaniemen Neuvokas etsii uusia vapaaehtoisia

Ul­koi­lu­ka­ve­rik­si, jut­tu­seu­rak­si tai vaikka lau­la­maan ja soit­ta­maan – ­Ro­va­nie­men Neu­vo­kas etsii uusia va­paa­eh­toi­sia

14.09.2022 15:54
Tilaajille
Taidetta, teknoa ja hävikkiherkkuja – tapahtuma tuo alakulttuurien kirjoa Rovaniemen kaupunkipuutarhaan

Tai­det­ta, teknoa ja hä­vik­ki­herk­ku­ja – ta­pah­tu­ma tuo ala­kult­tuu­rien kirjoa Ro­va­nie­men kau­pun­ki­puu­tar­haan

14.09.2022 15:43 1
Tilaajille
"Kirpsakkaa, niin kuin kuuluukin, mutta hyvää" – näin valmistuu puolukkahillo marttojen tapaan

"Kirp­sak­kaa, niin kuin kuu­luu­kin, mutta hyvää" – näin val­mis­tuu puo­luk­ka­hil­lo mart­to­jen tapaan

14.09.2022 12:17
Tilaajille