Uusi Rovaniemi

Kolumni
Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Yh­tei­nen kokemus tekee juhlan

06.12.2019 09:00
Lauantaivieras: Kaveria ei jätetä – oman seinän takana voi olla joku, joka tarvitsee apuasi
Kolumni Hannele Simonen

Lauan­tai­vie­ras: Kaveria ei jätetä – oman seinän takana voi olla joku, joka tar­vit­see apuasi

06.12.2019 08:43
Ounasvaaran joulutähteen saadaan valot ensi viikolla

Ou­nas­vaa­ran jou­lu­täh­teen saadaan valot ensi vii­kol­la

05.12.2019 14:19
Lukijoiden joulukransseja: 3-vuotias Riku maalasi komean kranssin tiskiharjalla - Iloinen yllätys kotiin saapuvalle äidille

Lu­ki­joi­den jou­luk­rans­se­ja: 3-vuo­tias Riku maalasi komean krans­sin tis­ki­har­jal­la - Iloinen yllätys kotiin saa­pu­val­le äidille

25.11.2019 14:08
Isän tarinoista jäi jälki sisimpään – Yrjö Säkkisen työssä koskettavinta on veteraanien tapaaminen

Isän ta­ri­nois­ta jäi jälki si­sim­pään – Yrjö Säk­ki­sen työssä kos­ket­ta­vin­ta on ve­te­raa­nien ta­paa­mi­nen

05.12.2019 12:30
Mikä on Rovaniemen paras jouluikkuna? Äänestä ja osallistu arvontaan!

Mikä on Ro­va­nie­men paras jou­luik­ku­na? Äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan!

05.12.2019 11:00
Lukijalta: Kunnioitetaan toistemme harrastuksia: kaikille on omat reitit Ounasvaaralla
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kun­nioi­te­taan tois­tem­me har­ras­tuk­sia: kai­kil­le on omat reitit Ou­nas­vaa­ral­la

04.12.2019 16:15
Toimittajalta: Sukupolvi vaihtuu Rovaniemen johdossa
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Su­ku­pol­vi vaihtuu Ro­va­nie­men joh­dos­sa

04.12.2019 09:52
Kolumni: Suomi 102 ja kaikki hyvin – muistakaamme brittiläistä homoseksuaalia
Kolumni

Ko­lum­ni: Suomi 102 ja kaikki hyvin – muis­ta­kaam­me brit­ti­läis­tä ho­mo­sek­suaa­lia

04.12.2019 08:55
Akateemista arkea: Paula Perttunen kohtaa työssään hienoja persoonia – "Toivon, että opiskelijat löytävät mielekkäitä elämänpolkuja"

Aka­tee­mis­ta arkea: Paula Pert­tu­nen kohtaa työs­sään hienoja per­soo­nia – "Toi­von, että opis­ke­li­jat löy­tä­vät mie­lek­käi­tä elä­män­pol­ku­ja"

04.12.2019 08:15
Uusia reittejä Rovaniemeltä: suora lento Istanbulin lämpöön ja bussivuoro Jäämeren rannalle

Uusia reit­te­jä Ro­va­nie­mel­tä: suora lento Is­tan­bu­lin lämpöön ja bus­si­vuo­ro Jää­me­ren ran­nal­le

03.12.2019 15:27
Valtuuston kokouksessa vain kourallinen yleisöpaikkoja – Kaupunginjohtajavalinta pitää katsoa nettilähetyksenä

Val­tuus­ton ko­kouk­ses­sa vain kou­ral­li­nen ylei­sö­paik­ko­ja – Kau­pun­gin­joh­ta­ja­va­lin­ta pitää katsoa net­ti­lä­he­tyk­se­nä

03.12.2019 14:41
Lainaanrannassa lauletaan yhdessä isänmaalle jo kahdeksannen kerran

Lai­naan­ran­nas­sa lau­le­taan yhdessä isän­maal­le jo kah­dek­san­nen kerran

03.12.2019 14:39
Perinteiset joulumyyjäiset viikonloppuna Lapin urheiluopistolla

Pe­rin­tei­set jou­lu­myy­jäi­set vii­kon­lop­pu­na Lapin ur­hei­lu­opis­tol­la

03.12.2019 14:26
Itsenäisyyspäivän aattona kansainvälinen itsenäisyysjuhla Rovaniemellä

It­se­näi­syys­päi­vän aattona kan­sain­vä­li­nen it­se­näi­syys­juh­la Ro­va­nie­mel­lä

03.12.2019 10:59
Mirva-Mari Määttä on uusi Miss Rovaniemi

Mir­va-Ma­ri Määttä on uusi Miss Ro­va­nie­mi

02.12.2019 13:48
Avi jyrähti Rovaniemen laittomasta lääkäritilanteesta – Kaupunki alkoi ostaa vastaanottoaikoja Terveystalolta ja perusti viisi uutta virkaa

Avi jyrähti Ro­va­nie­men lait­to­mas­ta lää­kä­ri­ti­lan­tees­ta – Kau­pun­ki alkoi ostaa vas­taan­ot­to­ai­ko­ja Ter­veys­ta­lol­ta ja perusti viisi uutta virkaa

02.12.2019 13:39
Elokuva-arvio: Kotimatka pitkä niin – yksi elokuvavuoden positiivisista yllätyksistä

Elo­ku­va-ar­vio: Ko­ti­mat­ka pitkä niin – yksi elo­ku­va­vuo­den po­si­tii­vi­sis­ta yl­lä­tyk­sis­tä

02.12.2019 10:21
Kukkakauppa ja konditoria tempaisevat yhdessä: Rovaniemellä voi jälleen lähettää joulutervehdyksen ikäihmisille

Kuk­ka­kaup­pa ja kon­di­to­ria tem­pai­se­vat yh­des­sä: Ro­va­nie­mel­lä voi jälleen lä­het­tää jou­lu­ter­veh­dyk­sen ikä­ih­mi­sil­le

02.12.2019 09:33
”Sitä aina nuortuu”– Aila Lankinen ja Voitto Alajoki käyvät tansseissa aina tilaisuuden tullen

”Sitä aina nuor­tuu”– Aila Lan­ki­nen ja Voitto Alajoki käyvät tans­seis­sa aina ti­lai­suu­den tullen

29.11.2019 12:42
Lauantaivieras: Työskentely matkailualalla vaatii ajoittain akrobatiaa
Kolumni Miisa Pietilä

Lauan­tai­vie­ras: Työs­ken­te­ly mat­kai­lu­alal­la vaatii ajoit­tain ak­ro­ba­tiaa

29.11.2019 12:29
Toimittajalta: Turismi työllistää – myös pelastajia
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Turismi työl­lis­tää – myös pe­las­ta­jia

29.11.2019 11:12
Yleisöluento herätti kiinnostuksen ja monta tarinaa – Tutkija pyytää asukkailta muistoja Sahanperästä

Ylei­sö­luen­to herätti kiin­nos­tuk­sen ja monta tarinaa – Tutkija pyytää asuk­kail­ta muis­to­ja Sa­han­pe­räs­tä

27.11.2019 13:06
Kerrostaloasuntojen hinta romahti Korkalovaarassa – Välittäjien mukaan kyse on muustakin kuin alueen maineesta

Ker­ros­ta­lo­asun­to­jen hinta romahti Kor­ka­lo­vaa­ras­sa – Vä­lit­tä­jien mukaan kyse on muus­ta­kin kuin alueen mai­nees­ta

27.11.2019 10:32
Dokumenttielokuva tarjoaa uutta tietoa revontulista – ensi-ilta Rovaniemellä maanantaina

Do­ku­ment­ti­elo­ku­va tarjoaa uutta tietoa re­von­tu­lis­ta – en­si-il­ta Ro­va­nie­mel­lä maa­nan­tai­na

27.11.2019 09:04
Eduskunnasta: Kansalaisaloite kannabiksen laillistamisesta joutaa romukoppaan
Kolumni Kaisa Juuso (ps.)

Edus­kun­nas­ta: Kan­sa­lais­aloi­te kan­na­bik­sen lail­lis­ta­mi­ses­ta joutaa ro­mu­kop­paan

27.11.2019 08:58
Toimittajalta: Olisiko Rovaniemellä aika kypsä sille, että kirkkovaltuusto valitsisi kirkkoherran?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Olisiko Ro­va­nie­mel­lä aika kypsä sille, että kirk­ko­val­tuus­to va­lit­si­si kirk­ko­her­ran?

27.11.2019 08:44
Rovaniemen kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsisi uuden kirkkoherran

Ro­va­nie­men kirk­ko­neu­vos­to esit­tää, että kirk­ko­val­tuus­to va­lit­si­si uuden kirk­ko­her­ran

27.11.2019 08:26
Valtuustoaloite peruskoulun metsästäjätutkinnosta etenee Rovaniemellä – Pilotti meneillään Yläkemijoella

Val­tuus­to­aloi­te pe­rus­kou­lun met­säs­tä­jä­tut­kin­nos­ta etenee Ro­va­nie­mel­lä – Pilotti me­neil­lään Ylä­ke­mi­joel­la

26.11.2019 16:09
Akateemista arkea: Toni Raja-Hanhelan mielestä kiire on usein turhaa, sillä hosumatta tulee parempaa jälkeä

Aka­tee­mis­ta arkea: Toni Ra­ja-Han­he­lan mie­les­tä kiire on usein turhaa, sillä ho­su­mat­ta tulee pa­rem­paa jälkeä

26.11.2019 15:14