Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Uusi Rovaniemi

Gallup: Rovaniemen Napapiirillä kuhisee jälleen matkailijoita – Tapasimme heistä kahdeksan
Uusi Rovaniemi suosittelee
Tilaajille

Gallup: Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­lä kuhisee jälleen mat­kai­li­joi­ta – Ta­pa­sim­me heistä kah­dek­san

15:58 2
93-vuotias Pentti Tirri lähtee verstaalle joka tiistai – harrastanut puutöitä Rovaniemen kansalaisopistossa yli 50 vuotta

93-vuo­tias Pentti Tirri lähtee vers­taal­le joka tiistai – har­ras­ta­nut puu­töi­tä Ro­va­nie­men kan­sa­lais­opis­tos­sa yli 50 vuotta

15:34
Tilaajille
Rovaniemi vetää matkailijoita Euroopasta, mutta uusi variantti luo epävarmuutta alkavaan kauteen

Ro­va­nie­mi vetää mat­kai­li­joi­ta Eu­roo­pas­ta, mutta uusi va­riant­ti luo epä­var­muut­ta al­ka­vaan kauteen

16:07 4
Tilaajille
"Nyt jos koskaan jooga on ajankohtainen asia" – rovaniemeläinen Mimmu Rinne luottaa shaktajoogan elvyttävään voimaan

"Nyt jos koskaan jooga on ajan­koh­tai­nen asia" – ro­va­nie­me­läi­nen Mimmu Rinne luottaa shak­ta­joo­gan el­vyt­tä­vään voimaan

25.11.2021 10:02
Tilaajille
Gallup: Rovaniemen Napapiirillä kuhisee jälleen matkailijoita – Tapasimme heistä kahdeksan

Gallup: Ro­va­nie­men Na­pa­pii­ril­lä kuhisee jälleen mat­kai­li­joi­ta – Ta­pa­sim­me heistä kah­dek­san

15:58 2
Tilaajille
93-vuotias Pentti Tirri lähtee verstaalle joka tiistai – harrastanut puutöitä Rovaniemen kansalaisopistossa yli 50 vuotta

93-vuo­tias Pentti Tirri lähtee vers­taal­le joka tiistai – har­ras­ta­nut puu­töi­tä Ro­va­nie­men kan­sa­lais­opis­tos­sa yli 50 vuotta

15:34
Tilaajille
Tonttulakkipäivä avaa joulukuun Rovaniemellä
Rovaniemellä tapahtuu

Tont­tu­lak­ki­päi­vä avaa jou­lu­kuun Ro­va­nie­mel­lä

11:10
Metsätontun lyhtypolku kutsuu ensimmäisenä adventtisunnuntaina ulkoilemaan Pöyliövaaraan

Met­sä­ton­tun lyh­ty­pol­ku kutsuu en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na ul­koi­le­maan Pöy­liö­vaa­raan

26.11.2021 11:57
Rovaniemellä keskustellaan rakentamisen muoti-ilmiöistä: "Kaupunkisuunnittelua ei kannata ulkoistaa sijoitusyhtiöille"

Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan ra­ken­ta­mi­sen muo­ti-il­miöis­tä: "Kau­pun­ki­suun­nit­te­lua ei kannata ul­kois­taa si­joi­tu­syh­tiöil­le"

25.11.2021 13:01 1
Rovaniemellä tulossa lähituottajien joulumarkkinat – myyjäksi voi ilmoittautua maksutta

Ro­va­nie­mel­lä tulossa lä­hi­tuot­ta­jien jou­lu­mark­ki­nat – myy­jäk­si voi il­moit­tau­tua mak­sut­ta

24.11.2021 09:53 1

Nos­tu­riau­to, be­to­niau­to, so­ra­rek­ka ja muuta kul­je­tus­ka­lus­toa lauan­tain mak­sut­to­mas­sa per­he­ta­pah­tu­mas­sa Ro­va­nie­mel­lä

18.11.2021 09:23 1
Rovaniemi vetää matkailijoita Euroopasta, mutta uusi variantti luo epävarmuutta alkavaan kauteen

Ro­va­nie­mi vetää mat­kai­li­joi­ta Eu­roo­pas­ta, mutta uusi va­riant­ti luo epä­var­muut­ta al­ka­vaan kauteen

16:07 4
Tilaajille
Korundin kahvilan suosio innosti Arktikum-palvelun uudistamaan myös Arktikumin ravintolan

Ko­run­din kah­vi­lan suosio innosti Ark­ti­kum-pal­ve­lun uu­dis­ta­maan myös Ark­ti­ku­min ra­vin­to­lan

13:30
Tilaajille
Tonttulakkipäivä avaa joulukuun Rovaniemellä

Tont­tu­lak­ki­päi­vä avaa jou­lu­kuun Ro­va­nie­mel­lä

11:10
Metsätontun lyhtypolku kutsuu ensimmäisenä adventtisunnuntaina ulkoilemaan Pöyliövaaraan

Met­sä­ton­tun lyh­ty­pol­ku kutsuu en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­sun­nun­tai­na ul­koi­le­maan Pöy­liö­vaa­raan

26.11.2021 11:57
Kolumnit
Toimittajalta: Ei-toivottu vieras himmentää taas jouluiloa – miksi Suomessa ei määrätä maskipakkoa ja laajenneta koronapassin käyttöä?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ei-toi­vot­tu vieras him­men­tää taas jou­lu­iloa – miksi Suo­mes­sa ei määrätä mas­ki­pak­koa ja laa­jen­ne­ta ko­ronapas­sin käyt­töä?

24.11.2021 06:00 5
Tilaajille
Eduskunnasta: Hallitusoven saranat rasvattiin Rovaniemellä
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tus­oven saranat ras­vat­tiin Ro­va­nie­mel­lä

23.11.2021 07:03 11
Tilaajille
Perhearki pienten lasten kanssa kouluttaa myös johtajaksi ja työkaveriksi – älänkääntö toimii molemmissa
Kolumni Krista Heikkinen

Per­he­ar­ki pienten lasten kanssa kou­lut­taa myös joh­ta­jak­si ja työ­ka­ve­rik­si – älän­kään­tö toimii mo­lem­mis­sa

22.11.2021 15:15
Tilaajille
Eduskunnasta: Aluevaalit ovat linjavaalit lähipalveluiden ja keskittämisen välillä
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Alue­vaa­lit ovat lin­ja­vaa­lit lä­hi­pal­ve­lui­den ja kes­kit­tä­mi­sen välillä

17.11.2021 14:05
Tilaajille
Meillä on luoja, mutta hän ei näe eikä kuule meitä
Kolumni Henri Anundi

Meillä on luoja, mutta hän ei näe eikä kuule meitä

17.11.2021 10:29 2
Tilaajille
Toimittajalta: Ei merkkejä pukkisodasta – On oikeastaan ihme, että joulupukki ei ole löytänyt tietään Rovaniemen keskustaan jo aiemmin
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Ei merk­ke­jä puk­ki­so­das­ta – On oi­keas­taan ihme, että jou­lu­puk­ki ei ole löy­tä­nyt tietään Ro­va­nie­men kes­kus­taan jo aiemmin

16.11.2021 14:14 1
Tilaajille
Rovaniemen kuvataidekoulu muuttaa väistötiloihin Keltakankaalle – sitten alkaa ensimmäisten ihka omien tilojen suunnittelu

Ro­va­nie­men ku­va­tai­de­kou­lu muuttaa väis­tö­ti­loi­hin Kel­ta­kan­kaal­le – sitten alkaa en­sim­mäis­ten ihka omien tilojen suun­nit­te­lu

26.11.2021 09:10
Tilaajille
Rovaniemellä keskustellaan rakentamisen muoti-ilmiöistä: "Kaupunkisuunnittelua ei kannata ulkoistaa sijoitusyhtiöille"

Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan ra­ken­ta­mi­sen muo­ti-il­miöis­tä: "Kau­pun­ki­suun­nit­te­lua ei kannata ul­kois­taa si­joi­tu­syh­tiöil­le"

25.11.2021 13:01 1
"Nyt jos koskaan jooga on ajankohtainen asia" – rovaniemeläinen Mimmu Rinne luottaa shaktajoogan elvyttävään voimaan

"Nyt jos koskaan jooga on ajan­koh­tai­nen asia" – ro­va­nie­me­läi­nen Mimmu Rinne luottaa shak­ta­joo­gan el­vyt­tä­vään voimaan

25.11.2021 10:02
Tilaajille
Rovaniemen vanhaan pääpostiin avattiin pakettien noutopiste joulusesongin ajaksi

Ro­va­nie­men vanhaan pää­pos­tiin avat­tiin pa­ket­tien nou­to­pis­te jou­lu­se­son­gin ajaksi

25.11.2021 09:42
"Hyvää ilmapiiriä ei voi näytellä" – Mustosten palkitussa rovaniemeläiskaupassa tehdään töitä tosissaan mutta ei totisena

"Hyvää il­ma­pii­riä ei voi näy­tel­lä" – Mus­tos­ten pal­ki­tus­sa ro­va­nie­me­läis­kau­pas­sa tehdään töitä to­sis­saan mutta ei to­ti­se­na

24.11.2021 15:31 1
Tilaajille
Rovaniemellä tulossa lähituottajien joulumarkkinat – myyjäksi voi ilmoittautua maksutta

Ro­va­nie­mel­lä tulossa lä­hi­tuot­ta­jien jou­lu­mark­ki­nat – myy­jäk­si voi il­moit­tau­tua mak­sut­ta

24.11.2021 09:53 1
Rovaniemen seudun eläkkeensaajat valssin tahdissa digiaikaan
Lukijalta

Ro­va­nie­men seudun eläk­keen­saa­jat valssin tah­dis­sa di­gi­ai­kaan

24.11.2021 09:28
Kansien välissä
Kansien välissä: Aluu! sanoo Pipaluk – Inuittityttö vie lukijan jäiseen seikkailuun

Kansien vä­lis­sä: Aluu! sanoo Pipaluk – Inuit­ti­tyt­tö vie lukijan jäiseen seik­kai­luun

24.11.2021 09:22
Kansien välissä: Rakkauden lähettiläs suurlähetystön murheenkryyninä

Kansien vä­lis­sä: Rak­kau­den lä­het­ti­läs suur­lä­he­tys­tön mur­heen­kryy­ni­nä

16.11.2021 14:10
Kansien välissä: Lumimiehiä ja meren petoja jahtaamassa

Kansien vä­lis­sä: Lu­mi­mie­hiä ja meren petoja jah­taa­mas­sa

09.11.2021 14:00
Kansien välissä: Askel tuntemattomaan – Tutkimusmatkat Luoteisväylän löytämiseksi maksoivat ihmishenkiä

Kansien vä­lis­sä: Askel tun­te­mat­to­maan – Tut­ki­mus­mat­kat Luo­teis­väy­län löy­tä­mi­sek­si mak­soi­vat ih­mis­hen­kiä

04.11.2021 10:41
Kansien välissä: Kurpitsat esiin, on Helloween!

Kansien vä­lis­sä: Kur­pit­sat esiin, on Hel­lo­ween!

30.10.2021 19:07
Kansien välissä: Reseptejä etätyöelämään – Lukujärjestyksestä se lähtee

Kansien vä­lis­sä: Re­sep­te­jä etä­työ­elä­mään – Lu­ku­jär­jes­tyk­ses­tä se lähtee

26.10.2021 14:54
Rovaniemen varhaiskasvatus ongelmissa: Päiväkoti tyhjennettiin ja piha jyrättiin, nyt se otetaankin taas käyttöön – suunnitteilla myös vuokra-ale yksityiselle

Ro­va­nie­men var­hais­kas­va­tus on­gel­mis­sa: Päi­vä­ko­ti tyh­jen­net­tiin ja piha jy­rät­tiin, nyt se ote­taan­kin taas käyt­töön – suun­nit­teil­la myös vuok­ra-ale yk­si­tyi­sel­le

24.11.2021 09:25 1
Tilaajille
Kansien välissä: Aluu! sanoo Pipaluk – Inuittityttö vie lukijan jäiseen seikkailuun

Kansien vä­lis­sä: Aluu! sanoo Pipaluk – Inuit­ti­tyt­tö vie lukijan jäiseen seik­kai­luun

24.11.2021 09:22
Toimittajalta: Ei-toivottu vieras himmentää taas jouluiloa – miksi Suomessa ei määrätä maskipakkoa ja laajenneta koronapassin käyttöä?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ei-toi­vot­tu vieras him­men­tää taas jou­lu­iloa – miksi Suo­mes­sa ei määrätä mas­ki­pak­koa ja laa­jen­ne­ta ko­ronapas­sin käyt­töä?

24.11.2021 06:00 5
Tilaajille
Rollo soikoon: Tanssi- ja iskelmämuusikkona tunnettu Jarkko Honkanen ottaa uudella levyllä askeleen rockin suuntaan

Rollo soi­koon: Tanssi- ja is­kel­mä­muu­sik­ko­na tun­net­tu Jarkko Hon­ka­nen ottaa uudella levyllä as­ke­leen rockin suun­taan

23.11.2021 19:15
Tilaajille
Moni haluaa poimia kuusesta tuntemattoman lapsen lahjatoiveen – auttaa voi myös tukemalla ensi vuoden harrastuksia

Moni haluaa poimia kuu­ses­ta tun­te­mat­to­man lapsen lah­ja­toi­veen – auttaa voi myös tu­ke­mal­la ensi vuoden har­ras­tuk­sia

23.11.2021 15:07 1
Tilaajille
Rokottamattomilla ja rokotetuilla on Rovaniemellä erilaiset koronatestiohjeet – saako tuplarokotettu mennä testiin muulloinkin?

Ro­kot­ta­mat­to­mil­la ja ro­ko­te­tuil­la on Ro­va­nie­mel­lä eri­lai­set ko­ro­na­tes­ti­oh­jeet – saako tup­la­ro­ko­tet­tu mennä testiin muul­loin­kin?

24.11.2021 08:48
Tilaajille
Käsityöläiset ovat keksineet uusia tuotteita korona-aikana – katso tästä Rovaniemen joulumyyjäiset

Kä­si­työ­läi­set ovat kek­si­neet uusia tuot­tei­ta ko­ro­na-ai­ka­na – katso tästä Ro­va­nie­men jou­lu­myy­jäi­set

25.11.2021 09:13
Tilaajille
Yhdeksänvuotias rovaniemeläispoika Urho Kuokkanen elokuvan pääosassa – ohjaajana palkittu Teemu Nikki

Yh­dek­sän­vuo­tias ro­va­nie­me­läis­poi­ka Urho Kuok­ka­nen elo­ku­van pää­osas­sa – oh­jaa­ja­na pal­kit­tu Teemu Nikki

23.11.2021 10:07
Tilaajille
Eduskunnasta: Hallitusoven saranat rasvattiin Rovaniemellä
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tus­oven saranat ras­vat­tiin Ro­va­nie­mel­lä

23.11.2021 07:03 11
Tilaajille
Perhearki pienten lasten kanssa kouluttaa myös johtajaksi ja työkaveriksi – älänkääntö toimii molemmissa
Kolumni Krista Heikkinen

Per­he­ar­ki pienten lasten kanssa kou­lut­taa myös joh­ta­jak­si ja työ­ka­ve­rik­si – älän­kään­tö toimii mo­lem­mis­sa

22.11.2021 15:15
Tilaajille
Kiitos esimerkillisestä vaikuttamisesta, Mimmi ja Oona!
Lukijalta Mielipidekirjoitus Katriina Sirkka

Kiitos esi­mer­kil­li­ses­tä vai­kut­ta­mi­ses­ta, Mimmi ja Oona!

22.11.2021 09:19
Damianin kirje joulupukille löytyi pesulan pyykkien seasta Rovaniemellä – pesula toimitti kirjeen perille

Da­mia­nin kirje jou­lu­pu­kil­le löytyi pesulan pyyk­kien seasta Ro­va­nie­mel­lä – pesula toi­mit­ti kirjeen perille

18.11.2021 15:15
Tilaajille
Antti-Jussi ja Jenni Toivonen aloittivat Rovaniemen K-Raudan kauppiaina

Ant­ti-Jus­si ja Jenni Toi­vo­nen aloit­ti­vat Ro­va­nie­men K-Rau­dan kaup­piai­na

18.11.2021 14:42