Maastopalo: Pel­los­sa palaa neljän heh­taa­rin ko­koi­nen maas­to­pa­lo – Syt­ty­mis­syy­tä ei tiedetä

Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Uusi Rovaniemi

Työkyvyttömyyseläke on armollinen järjestelmä, joka pelastaa henkiä
Kolumni
Sonja Huhtaniska

Työ­ky­vyt­tö­myys­elä­ke on ar­mol­li­nen jär­jes­tel­mä, joka pe­las­taa henkiä

15:04 1
Linkkari siirtyy ensi viikolla talviaikatauluihin

Link­ka­ri siirtyy ensi vii­kol­la tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin

14:54
Vikakönkään laavu siirretään kauemmaksi parkkipaikalta – polttopuita varastettu melkoisesti, kun liitereiden viereen on päässyt autolla

Vi­ka­kön­kään laavu siir­re­tään kauem­mak­si park­ki­pai­kal­ta – polt­to­pui­ta va­ras­tet­tu mel­koi­ses­ti, kun lii­te­rei­den viereen on päässyt autolla

01.08.2021 14:14 7
Rovaniemellä kuullaan metallia maalaistyylillä, kun Bilefestit saa vieraakseen Steve ’n’ Seagullsit
Rovaniemellä tapahtuu

Ro­va­nie­mel­lä kuul­laan me­tal­lia maa­lais­tyy­lil­lä, kun Bi­le­fes­tit saa vie­raak­seen Steve ’n’ Sea­gull­sit

30.07.2021 10:32
Monikulttuurinen festari esittelee tuotteita ja palveluita Lauri-talossa Rovaniemellä

Mo­ni­kult­tuu­ri­nen festari esit­te­lee tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta Lau­ri-ta­los­sa Ro­va­nie­mel­lä

29.07.2021 12:41
Elokuussa nähdään entistä isompi Simerock – tapahtuma on välivuoden jälkeen kolmipäiväinen

Elo­kuus­sa nähdään entistä isompi Si­me­rock – ta­pah­tu­ma on vä­li­vuo­den jälkeen kol­mi­päi­väi­nen

27.07.2021 18:00
Vierailuesitys Konttisen kesäteatterissa: Yksi mies kertoo kolmen miehen tarinan

Vie­rai­lu­esi­tys Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ris­sa: Yksi mies kertoo kolmen miehen tarinan

20.07.2021 13:49

’’Joko mennään lii­ken­ne­puis­toon?’’ – Lii­ken­ne­puis­to on monelle lap­sel­le paikka, josta ei malt­tai­si lähteä pois

12.07.2021 14:53
Kansainväliset suurmarkkinat tulevat Rovaniemelle syyskuussa – korona huomioidaan turvatoimissa monin tavoin

Kan­sain­vä­li­set suur­mark­ki­nat tulevat Ro­va­nie­mel­le syys­kuus­sa – korona huo­mioi­daan tur­va­toi­mis­sa monin tavoin

30.07.2021 13:09
Rovaniemellä kuullaan metallia maalaistyylillä, kun Bilefestit saa vieraakseen Steve ’n’ Seagullsit

Ro­va­nie­mel­lä kuul­laan me­tal­lia maa­lais­tyy­lil­lä, kun Bi­le­fes­tit saa vie­raak­seen Steve ’n’ Sea­gull­sit

30.07.2021 10:32
Monikulttuurinen festari esittelee tuotteita ja palveluita Lauri-talossa Rovaniemellä

Mo­ni­kult­tuu­ri­nen festari esit­te­lee tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta Lau­ri-ta­los­sa Ro­va­nie­mel­lä

29.07.2021 12:41
Rovaniemellä etsitään positiivisinta kaupunkikeskustatekoa – äänestä ja osallistu arvontaan!

Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään po­si­tii­vi­sin­ta kau­pun­ki­kes­kus­ta­te­koa – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan!

28.07.2021 15:31
’’Välillä täytyy skeitata keittiössä’’ – skeittaamispaikoille on nyt kova tarve Rovaniemellä

’’­Vä­lil­lä täytyy skei­ta­ta keit­tiös­sä’’ – skeit­taa­mis­pai­koil­le on nyt kova tarve Ro­va­nie­mel­lä

28.07.2021 12:00
Viikon kesäfoto: Myrskylintu ja tummat pilvet Jätkänkynttilän yllä
Viikon kesäfoto

Viikon ke­sä­fo­to: Myrs­ky­lin­tu ja tummat pilvet Jät­kän­kynt­ti­län yllä

27.07.2021 14:48
Viikon kesäfoto: ”Vesi on lämmintä, mummi!”

Viikon ke­sä­fo­to: ”Vesi on läm­min­tä, mummi!”

19.07.2021 15:46
Viikon kesäfoto: Tulipunainen taivas nelostien yllä

Viikon ke­sä­fo­to: Tu­li­pu­nai­nen taivas ne­los­tien yllä

14.07.2021 18:00
Viikon kesäfoto: Kuninkaanlaavulta löytyi maisemahuussi

Viikon ke­sä­fo­to: Ku­nin­kaan­laa­vul­ta löytyi mai­se­ma­huus­si

07.07.2021 14:53
Rovaniemeläiset kaipaavat tietoa paikallishistoriasta kasvattaakseen juuriaan ja identiteettiään
Lukijalta Mielipidekirjoitus Rovaniemen 1. kaupunginosan asukasyhdistys

Ro­va­nie­me­läi­set kai­paa­vat tietoa pai­kal­lis­his­to­rias­ta kas­vat­taak­seen juu­riaan ja iden­ti­teet­tiään

28.07.2021 09:42
Rovaniemen koronatilanne yhä räjähdysherkkä – Markku Broas kannustaa kaupunkilaisia rokottautumaan

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ti­lan­ne yhä rä­jäh­dys­herk­kä – Markku Broas kan­nus­taa kau­pun­ki­lai­sia ro­kot­tau­tu­maan

28.07.2021 06:00 5
Kolumnit
Työkyvyttömyyseläke on armollinen järjestelmä, joka pelastaa henkiä
Kolumni Sonja Huhtaniska

Työ­ky­vyt­tö­myys­elä­ke on ar­mol­li­nen jär­jes­tel­mä, joka pe­las­taa henkiä

15:04 1
Toimittajalta: Rovaniemi kehittää kaupungin keskustaa erillisessä hankkeessa, mutta samaan aikaan kävelykadulle ei saada edes kunnon kesäkukkia
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi ke­hit­tää kau­pun­gin kes­kus­taa eril­li­ses­sä hank­kees­sa, mutta samaan aikaan kä­ve­ly­ka­dul­le ei saada edes kunnon ke­sä­kuk­kia

27.07.2021 15:08 3
Pikaruokalan myyjä pelasti räjähdysherkän lomahetken ja nosti samalla suuryrityksen mainetta enemmän kuin miljoonien mainoskampanjat
Kolumni Henri Anundi

Pi­ka­ruo­ka­lan myyjä pelasti rä­jäh­dys­her­kän lo­ma­het­ken ja nosti samalla suur­yri­tyk­sen mai­net­ta enemmän kuin mil­joo­nien mai­nos­kam­pan­jat

26.07.2021 15:15
Toimittajalta: Muutama sana vihapuheesta ja siitä, miksi kriitikin esittämisessä mennään henkilökohtaisuuksiin
Kolumni Aurora Kuusisto

Toi­mit­ta­jal­ta: Muutama sana vi­ha­pu­hees­ta ja siitä, miksi krii­ti­kin esit­tä­mi­ses­sä mennään hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin

21.07.2021 08:43 2
Turussa vesibussit vievät Ruissaloon – Rovaniemellä ne voisivat viedä kotiseutumuseolle, Ounasjoen suistoon tai vaikka Lammassaareen
Kolumni Väinö Jalkanen

Turussa ve­si­bus­sit vievät Ruis­sa­loon – Ro­va­nie­mel­lä ne voi­si­vat viedä ko­ti­seu­tu­mu­seol­le, Ou­nas­joen suis­toon tai vaikka Lam­mas­saa­reen

20.07.2021 08:43 4
Toimittajalta: Melu pitää voida kyseenalaistaa – Ounasjoen sillalla se tapahtuisi pienentämällä ajonopeuksia
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Melu pitää voida ky­seen­alais­taa – Ou­nas­joen sil­lal­la se ta­pah­tui­si pie­nen­tä­mäl­lä ajo­no­peuk­sia

13.07.2021 14:58 8
Elokuussa nähdään entistä isompi Simerock – tapahtuma on välivuoden jälkeen kolmipäiväinen

Elo­kuus­sa nähdään entistä isompi Si­me­rock – ta­pah­tu­ma on vä­li­vuo­den jälkeen kol­mi­päi­väi­nen

27.07.2021 18:00
Rollo soikoon: Harhala maalaa varmoilla vedoilla

Rollo soi­koon: Harhala maalaa var­moil­la ve­doil­la

27.07.2021 18:00
Toimittajalta: Rovaniemi kehittää kaupungin keskustaa erillisessä hankkeessa, mutta samaan aikaan kävelykadulle ei saada edes kunnon kesäkukkia
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi ke­hit­tää kau­pun­gin kes­kus­taa eril­li­ses­sä hank­kees­sa, mutta samaan aikaan kä­ve­ly­ka­dul­le ei saada edes kunnon ke­sä­kuk­kia

27.07.2021 15:08 3
Viikon kesäfoto: Myrskylintu ja tummat pilvet Jätkänkynttilän yllä

Viikon ke­sä­fo­to: Myrs­ky­lin­tu ja tummat pilvet Jät­kän­kynt­ti­län yllä

27.07.2021 14:48
Jatkuuko RoPS:n tappioton putki kotipelissä – nuoressa ja nälkäisessä ryhmässä on potentiaalia edelleen jopa sarjanousuun

Jat­kuu­ko RoPS:n tap­pio­ton putki ko­ti­pe­lis­sä – nuo­res­sa ja näl­käi­ses­sä ryh­mäs­sä on po­ten­tiaa­lia edel­leen jopa sar­ja­nou­suun

27.07.2021 10:21
Pikaruokalan myyjä pelasti räjähdysherkän lomahetken ja nosti samalla suuryrityksen mainetta enemmän kuin miljoonien mainoskampanjat
Kolumni Henri Anundi

Pi­ka­ruo­ka­lan myyjä pelasti rä­jäh­dys­her­kän lo­ma­het­ken ja nosti samalla suur­yri­tyk­sen mai­net­ta enemmän kuin mil­joo­nien mai­nos­kam­pan­jat

26.07.2021 15:15
95-vuotias Tilma Kangas käy päivittäin lenkillä, mutta synttäriajelulle hän pääsi riksalla –  rollaattori joutaa pölyyntymään autotallissa

95-vuo­tias Tilma Kangas käy päi­vit­täin len­kil­lä, mutta synt­tä­ri­aje­lul­le hän pääsi rik­sal­la – rol­laat­to­ri joutaa pö­lyyn­ty­mään au­to­tal­lis­sa

26.07.2021 15:08
Elokuva-arvio: Ei tullut Mannerheim-elokuvaa, mutta tuli sentään Sinkkuristeily

Elo­ku­va-ar­vio: Ei tullut Man­ner­heim-elo­ku­vaa, mutta tuli sentään Sink­ku­ris­tei­ly

26.07.2021 10:37
Perunapellosta nousi kolme kivikautista esinettä – Jarmo Tirroniemi teki löydön Rovaniemen Tapionkylässä

Pe­ru­na­pel­los­ta nousi kolme ki­vi­kau­tis­ta esi­net­tä – Jarmo Tir­ro­nie­mi teki löydön Ro­va­nie­men Ta­pion­ky­läs­sä

23.07.2021 13:09
Salamointia ja myrskypilviä – katso upeat lukijan kuvat kesän sääilmiöistä

Sa­la­moin­tia ja myrs­ky­pil­viä – katso upeat lukijan kuvat kesän sää­il­miöis­tä

22.07.2021 10:47
Palojärven lomakeskuksella on nyt jackpot-kesä, sillä koronan vuoksi kesälomalla suunnataan yhä enemmän Lappiin

Pa­lo­jär­ven lo­ma­kes­kuk­sel­la on nyt jack­pot-ke­sä, sillä koronan vuoksi ke­sä­lo­mal­la suun­na­taan yhä enemmän Lappiin

21.07.2021 12:00 2
Tiistain sääilmiöt Rovaniemellä: ensin rakeita ja sitten uskomattoman komea sateenkaari

Tiis­tain sää­il­miöt Ro­va­nie­mel­lä: ensin rakeita ja sitten us­ko­mat­to­man komea sa­teen­kaa­ri

21.07.2021 09:13
Toimittajalta: Muutama sana vihapuheesta ja siitä, miksi kriitikin esittämisessä mennään henkilökohtaisuuksiin
Kolumni Aurora Kuusisto

Toi­mit­ta­jal­ta: Muutama sana vi­ha­pu­hees­ta ja siitä, miksi krii­ti­kin esit­tä­mi­ses­sä mennään hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin

21.07.2021 08:43 2
Vierailuesitys Konttisen kesäteatterissa: Yksi mies kertoo kolmen miehen tarinan

Vie­rai­lu­esi­tys Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ris­sa: Yksi mies kertoo kolmen miehen tarinan

20.07.2021 13:49
Turussa vesibussit vievät Ruissaloon – Rovaniemellä ne voisivat viedä kotiseutumuseolle, Ounasjoen suistoon tai vaikka Lammassaareen
Kolumni Väinö Jalkanen

Turussa ve­si­bus­sit vievät Ruis­sa­loon – Ro­va­nie­mel­lä ne voi­si­vat viedä ko­ti­seu­tu­mu­seol­le, Ou­nas­joen suis­toon tai vaikka Lam­mas­saa­reen

20.07.2021 08:43 4
Viikon kesäfoto: ”Vesi on lämmintä, mummi!”

Viikon ke­sä­fo­to: ”Vesi on läm­min­tä, mummi!”

19.07.2021 15:46
Rovaniemi suunnittelee ikäihmisten asumis- ja palvelukorttelia entiselle hätäkeskuksen tontille – ensivaiheessa 120 asuntoa

Ro­va­nie­mi suun­nit­te­lee ikä­ih­mis­ten asumis- ja pal­ve­lu­kort­te­lia en­ti­sel­le hä­tä­kes­kuk­sen ton­til­le – en­si­vai­hees­sa 120 asuntoa

19.07.2021 09:24 8