Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Uusi Rovaniemi

"Olen uudestaan kuin joku kaksikymppinen" – keski-ikäinen nainen voi puhjeta kukkaan, tietävät suositun Kuumia aaltoja -esityksen näyttelijät Kylli Köngäs ja Jaana Pesonen
Uusi Rovaniemi suosittelee

"Olen uu­des­taan kuin joku kak­si­kymp­pi­nen" – kes­ki-ikäi­nen nainen voi puhjeta kuk­kaan, tie­tä­vät suo­si­tun Kuumia aaltoja -e­si­tyk­sen näyt­te­li­jät Kylli Köngäs ja Jaana Pesonen

14:37
Äidiltä tyttärelle – Taija ja Jaana Aikio brändäsivät Wigelin poronnahkaiset laukut ja kukkarot Anna-mummon mukaan

Äidiltä tyt­tä­rel­le – Taija ja Jaana Aikio brän­dä­si­vät Wigelin po­ron­nah­kai­set laukut ja kuk­ka­rot An­na-mum­mon mukaan

20.10.2021 11:37
Liiku, istuva ihminen! – Korkalovaarasta Zürichiin fysioterapian professoriksi ponnistanut Hannu Luomajoki kirjoitti kipukirjan istumatyöläiselle

Liiku, istuva ih­mi­nen! – ­Kor­ka­lo­vaa­ras­ta Zü­ri­chiin fy­sio­te­ra­pian pro­fes­so­rik­si pon­nis­ta­nut Hannu Luo­ma­jo­ki kir­joit­ti ki­pu­kir­jan is­tu­ma­työ­läi­sel­le

20.10.2021 10:55
Neljätoistametrinen pihakuusi matkasi Rovaniemen Kiehismutkasta kävelykadulle – "Tässä molemmat osapuolet voittavat"

Nel­jä­tois­ta­met­ri­nen pi­ha­kuu­si matkasi Ro­va­nie­men Kie­his­mut­kas­ta kä­ve­ly­ka­dul­le – "Tässä mo­lem­mat osa­puo­let voit­ta­vat"

19.10.2021 15:20
"Olen uudestaan kuin joku kaksikymppinen" – keski-ikäinen nainen voi puhjeta kukkaan, tietävät suositun Kuumia aaltoja -esityksen näyttelijät Kylli Köngäs ja Jaana Pesonen

"Olen uu­des­taan kuin joku kak­si­kymp­pi­nen" – kes­ki-ikäi­nen nainen voi puhjeta kuk­kaan, tie­tä­vät suo­si­tun Kuumia aaltoja -e­si­tyk­sen näyt­te­li­jät Kylli Köngäs ja Jaana Pesonen

14:37
Harrastus: Iloinen kaamos kutsuu teatterin harrastajia

Har­ras­tus: Iloinen kaamos kutsuu teat­te­rin har­ras­ta­jia

20.10.2021 11:44
Panokset huipussaan – Vain voitto avaa RoPS:lle tien Veikkausliigan karsintoihin
Rovaniemellä tapahtuu

Pa­nok­set hui­pus­saan – Vain voitto avaa RoPS:l­le tien Veik­kaus­lii­gan kar­sin­toi­hin

19.10.2021 15:01
Milana Misic näyttelee äitiään – Laila Kinnusesta kertova laulunäytelmä vierailee Korundissa

Milana Misic näyt­te­lee äitiään – Laila Kin­nu­ses­ta kertova lau­lu­näy­tel­mä vie­rai­lee Ko­run­dis­sa

11.10.2021 14:06 1
Jorma Eton muistojuhla Rovaniemen kirjastossa – kulttuurivaikuttajan syntymästä 90 vuotta

Jorma Eton muis­to­juh­la Ro­va­nie­men kir­jas­tos­sa – kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jan syn­ty­mäs­tä 90 vuotta

11.10.2021 13:59
Arctic Weekendin päiväohjelma siirtyy Ounasvaaralle – hiihtokeskus avaa oman kautensa tapahtuman yhteydessä

Arctic Wee­ken­din päi­vä­oh­jel­ma siirtyy Ou­nas­vaa­ral­le – hiih­to­kes­kus avaa oman kau­ten­sa ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä

07.10.2021 10:05

Huhuu! am­men­taa iloa sa­na­tai­tees­ta – uusi fes­ti­vaa­li on suun­nat­tu lap­sil­le ja per­heil­le

06.10.2021 13:36
Äidiltä tyttärelle – Taija ja Jaana Aikio brändäsivät Wigelin poronnahkaiset laukut ja kukkarot Anna-mummon mukaan

Äidiltä tyt­tä­rel­le – Taija ja Jaana Aikio brän­dä­si­vät Wigelin po­ron­nah­kai­set laukut ja kuk­ka­rot An­na-mum­mon mukaan

20.10.2021 11:37
Rakennuttajalla on päävastuu uudisrakentamisen laadusta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sipi Hintsanen

Ra­ken­nut­ta­jal­la on pää­vas­tuu uu­dis­ra­ken­ta­mi­sen laa­dus­ta

20.10.2021 11:05
Liiku, istuva ihminen! – Korkalovaarasta Zürichiin fysioterapian professoriksi ponnistanut Hannu Luomajoki kirjoitti kipukirjan istumatyöläiselle

Liiku, istuva ih­mi­nen! – ­Kor­ka­lo­vaa­ras­ta Zü­ri­chiin fy­sio­te­ra­pian pro­fes­so­rik­si pon­nis­ta­nut Hannu Luo­ma­jo­ki kir­joit­ti ki­pu­kir­jan is­tu­ma­työ­läi­sel­le

20.10.2021 10:55
Toimittajalta: Rovaniemen kasvuun luotetaan niin paljon, että yritykset uskaltavat investoida tänne isostikin
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kasvuun luo­te­taan niin paljon, että yri­tyk­set us­kal­ta­vat in­ves­toi­da tänne isos­ti­kin

20.10.2021 10:09 1
Kolumnit
Toimittajalta: Rovaniemen kasvuun luotetaan niin paljon, että yritykset uskaltavat investoida tänne isostikin
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kasvuun luo­te­taan niin paljon, että yri­tyk­set us­kal­ta­vat in­ves­toi­da tänne isos­ti­kin

20.10.2021 10:09 1
Eduskunnasta: Hyvinvointialueita rakentamaan – Niiden ylimmät päättäjät valitaan aluevaaleissa
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä (sd.)

Edus­kun­nas­ta: Hy­vin­voin­ti­aluei­ta ra­ken­ta­maan – Niiden ylimmät päät­tä­jät va­li­taan alue­vaa­leis­sa

19.10.2021 15:05 7
Norjalaiset menevät äärimmäisyyksiin – näin löysin black metalin 42-vuotiaana
Kolumni Henri Anundi

Nor­ja­lai­set menevät ää­rim­mäi­syyk­siin – näin löysin black metalin 42-vuo­tiaa­na

19.10.2021 10:00
Toimittajalta: Kaupunki kasvaa Rovaniemen rautatieaseman molemmin puolin – entäpä jos radan yli tai ali pääsisikin suoraan Lampelaan?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kau­pun­ki kasvaa Ro­va­nie­men rau­ta­tie­ase­man mo­lem­min puolin – entäpä jos radan yli tai ali pää­si­si­kin suoraan Lam­pe­laan?

13.10.2021 09:30 5
Eduskunnasta: Koronan varjoon on jäänyt isoja asioita – talouden kestävyys tulee arvioitavaksi ennemmin tai myöhemmin
Kolumni Markus Mustajärvi

Edus­kun­nas­ta: Koronan varjoon on jäänyt isoja asioita – ta­lou­den kes­tä­vyys tulee ar­vioi­ta­vak­si en­nem­min tai myö­hem­min

13.10.2021 08:35 2
Entäpä, jos Rovaniemelläkin pärjäisi ilman autoa – mihin sijoittaisit tästä reilussa vuosikymmenessä säästyvät 100 000 euroa?
Kolumni Väinö Jalkanen

Entäpä, jos Ro­va­nie­mel­lä­kin pär­jäi­si ilman autoa – mihin si­joit­tai­sit tästä rei­lus­sa vuo­si­kym­me­nes­sä sääs­ty­vät 100 000 euroa?

11.10.2021 12:46 5
Harrastus: Siepaikoissa harrastetaan kansantanssia Tenavista Fossiileihin

Har­ras­tus: Sie­pai­kois­sa har­ras­te­taan kan­san­tans­sia Te­na­vis­ta Fos­sii­lei­hin

20.10.2021 10:07
Ruokaboksi-palvelu laajeni Rovaniemelle

Ruo­ka­bok­si-pal­ve­lu laajeni Ro­va­nie­mel­le

20.10.2021 09:56
Rovaniemi rakensi uuden leikkipaikan Vennivaarantielle – Puistolammen leikkipaikka peruskorjattiin

Ro­va­nie­mi rakensi uuden leik­ki­pai­kan Ven­ni­vaa­ran­tiel­le – Puis­to­lam­men leik­ki­paik­ka pe­rus­kor­jat­tiin

20.10.2021 09:39 1
Neljätoistametrinen pihakuusi matkasi Rovaniemen Kiehismutkasta kävelykadulle – "Tässä molemmat osapuolet voittavat"

Nel­jä­tois­ta­met­ri­nen pi­ha­kuu­si matkasi Ro­va­nie­men Kie­his­mut­kas­ta kä­ve­ly­ka­dul­le – "Tässä mo­lem­mat osa­puo­let voit­ta­vat"

19.10.2021 15:20
Eduskunnasta: Hyvinvointialueita rakentamaan – Niiden ylimmät päättäjät valitaan aluevaaleissa
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä (sd.)

Edus­kun­nas­ta: Hy­vin­voin­ti­aluei­ta ra­ken­ta­maan – Niiden ylimmät päät­tä­jät va­li­taan alue­vaa­leis­sa

19.10.2021 15:05 7
Panokset huipussaan – Vain voitto avaa RoPS:lle tien Veikkausliigan karsintoihin

Pa­nok­set hui­pus­saan – Vain voitto avaa RoPS:l­le tien Veik­kaus­lii­gan kar­sin­toi­hin

19.10.2021 15:01
Brittiläinen teryleenintuottaja sponsoroi Rovaniemelle muotitapahtuman syksyllä 1964 – Ulla Karttunen oli  nuori kauppakoululainen, joka pääsi avustamaan tulevaa Miss Suomea

Brit­ti­läi­nen te­ry­lee­nin­tuot­ta­ja spon­so­roi Ro­va­nie­mel­le muo­ti­ta­pah­tu­man syk­syl­lä 1964 – Ulla Kart­tu­nen oli nuori kaup­pa­kou­lu­lai­nen, joka pääsi avus­ta­maan tulevaa Miss Suomea

19.10.2021 14:22
Kansien välissä
Kansien välissä: Tunnejumista toimintaan – Tunnesäätelyä voi opetella Fanni-norsun kanssa myös e-äänikirjasta

Kansien vä­lis­sä: Tun­ne­ju­mis­ta toi­min­taan – Tun­ne­sää­te­lyä voi ope­tel­la Fan­ni-nor­sun kanssa myös e-ää­ni­kir­jas­ta

13.10.2021 10:42
Kansien välissä: Sinä sait kirjeen!

Kansien vä­lis­sä: Sinä sait kir­jeen!

06.10.2021 13:26
Kansien välissä: Tervetuloa K-popin maailmaan!

Kansien vä­lis­sä: Ter­ve­tu­loa K-popin maail­maan!

29.09.2021 12:34
Kansien välissä: Uusia ääniä erätarinoihin

Kansien vä­lis­sä: Uusia ääniä erä­ta­ri­noi­hin

22.09.2021 09:43 1
Kansien välissä: Tutkielma luontosuhteesta – Miksi arvot ja toiminta ovat ristiriidassa?

Kansien vä­lis­sä: Tut­kiel­ma luon­to­suh­tees­ta – Miksi arvot ja toi­min­ta ovat ris­ti­rii­das­sa?

15.09.2021 09:15
Kansien välissä: Arjen vinksahduksia sallalaislähtöisen kirjailijan esikoisessa

Kansien vä­lis­sä: Arjen vink­sah­duk­sia sal­la­lais­läh­töi­sen kir­jai­li­jan esi­koi­ses­sa

09.09.2021 11:48
Norjalaiset menevät äärimmäisyyksiin – näin löysin black metalin 42-vuotiaana
Kolumni Henri Anundi

Nor­ja­lai­set menevät ää­rim­mäi­syyk­siin – näin löysin black metalin 42-vuo­tiaa­na

19.10.2021 10:00
Kansien välissä: Tunnejumista toimintaan – Tunnesäätelyä voi opetella Fanni-norsun kanssa myös e-äänikirjasta

Kansien vä­lis­sä: Tun­ne­ju­mis­ta toi­min­taan – Tun­ne­sää­te­lyä voi ope­tel­la Fan­ni-nor­sun kanssa myös e-ää­ni­kir­jas­ta

13.10.2021 10:42
Ikäihmisiä palaa kaupungin kotihoitoon – Rovaniemi palkkaa lisää hoitajia, sillä yksityiset palveluntuottajat supistavat toimintaansa

Ikä­ih­mi­siä palaa kau­pun­gin ko­ti­hoi­toon – Ro­va­nie­mi palkkaa lisää hoi­ta­jia, sillä yk­si­tyi­set pal­ve­lun­tuot­ta­jat su­pis­ta­vat toi­min­taan­sa

13.10.2021 09:51 2
Toimittajalta: Kaupunki kasvaa Rovaniemen rautatieaseman molemmin puolin – entäpä jos radan yli tai ali pääsisikin suoraan Lampelaan?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kau­pun­ki kasvaa Ro­va­nie­men rau­ta­tie­ase­man mo­lem­min puolin – entäpä jos radan yli tai ali pää­si­si­kin suoraan Lam­pe­laan?

13.10.2021 09:30 5
Harrastus: Rovaniemen kansalaisopistossa kuoroja joka lähtöön

Har­ras­tus: Ro­va­nie­men kan­sa­lais­opis­tos­sa kuoroja joka lähtöön

13.10.2021 08:47
Eduskunnasta: Koronan varjoon on jäänyt isoja asioita – talouden kestävyys tulee arvioitavaksi ennemmin tai myöhemmin
Kolumni Markus Mustajärvi

Edus­kun­nas­ta: Koronan varjoon on jäänyt isoja asioita – ta­lou­den kes­tä­vyys tulee ar­vioi­ta­vak­si en­nem­min tai myö­hem­min

13.10.2021 08:35 2
Nivavaaran Raidetiellä tehtyä ruokaa syödään kodeissa ympäri maata – Lapin Krassi ja Choco Deli hakevat kasvua uusista tuotantotiloista

Ni­va­vaa­ran Rai­de­tiel­lä tehtyä ruokaa syödään ko­deis­sa ympäri maata – Lapin Krassi ja Choco Deli hakevat kasvua uusista tuo­tan­to­ti­lois­ta

13.10.2021 08:00
Rovaniemen asemaravintola etsii uutta omistajaa – Yrittäjän mukaan syynä ei ole korona, vaan mielessä poltteleva liikeidea

Ro­va­nie­men ase­ma­ra­vin­to­la etsii uutta omis­ta­jaa – Y­rit­tä­jän mukaan syynä ei ole korona, vaan mie­les­sä polt­te­le­va lii­ke­idea

12.10.2021 15:33 1
Milana Misic näyttelee äitiään – Laila Kinnusesta kertova laulunäytelmä vierailee Korundissa

Milana Misic näyt­te­lee äitiään – Laila Kin­nu­ses­ta kertova lau­lu­näy­tel­mä vie­rai­lee Ko­run­dis­sa

11.10.2021 14:06 1
Jorma Eton muistojuhla Rovaniemen kirjastossa – kulttuurivaikuttajan syntymästä 90 vuotta

Jorma Eton muis­to­juh­la Ro­va­nie­men kir­jas­tos­sa – kult­tuu­ri­vai­kut­ta­jan syn­ty­mäs­tä 90 vuotta

11.10.2021 13:59
Entäpä, jos Rovaniemelläkin pärjäisi ilman autoa – mihin sijoittaisit tästä reilussa vuosikymmenessä säästyvät 100 000 euroa?
Kolumni Väinö Jalkanen

Entäpä, jos Ro­va­nie­mel­lä­kin pär­jäi­si ilman autoa – mihin si­joit­tai­sit tästä rei­lus­sa vuo­si­kym­me­nes­sä sääs­ty­vät 100 000 euroa?

11.10.2021 12:46 5
Lenita Airisto tähditti Rovaniemen talvimuotipäiviä syksyllä 1964 – tiedätkö jotain tästä upeiden muotiluomusten tapahtumasta?

Lenita Airisto täh­dit­ti Ro­va­nie­men tal­vi­muo­ti­päi­viä syk­syl­lä 1964 – tie­dät­kö jotain tästä upeiden muo­ti­luo­mus­ten ta­pah­tu­mas­ta?

08.10.2021 14:28
Bond, joka päättää kaikki Bondit

Bond, joka päättää kaikki Bondit

07.10.2021 15:31