Uusi Rovaniemi

Onko sinulla kaunein ikkunamaisema? Osallistu UR:n kuvakilpailuun!

Onko sinulla kaunein ik­ku­na­mai­se­ma? Osal­lis­tu UR:n ku­va­kil­pai­luun!

03.04.2020 13:02
Viikon vieras: Kannustuskirje koronan kurittamille yrittäjille
Kolumni Tuija Kauppinen

Viikon vieras: Kan­nus­tus­kir­je koronan ku­rit­ta­mil­le yrit­tä­jil­le

02.04.2020 15:03
Lukijalta: Olisi selkeintä, jos kaupunki hoitaisi yksityistiet
Mielipide Reino Vaaraniemi

Lu­ki­jal­ta: Olisi sel­kein­tä, jos kau­pun­ki hoi­tai­si yk­si­tyis­tiet

02.04.2020 14:58
Lukijalta: Apua – etätyö altistaa mässäilemään
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Apua – etätyö al­tis­taa mäs­säi­le­mään

02.04.2020 09:20
Viikon vieras: Kannustuskirje koronan kurittamille yrittäjille
Uusi Rovaniemi: Koronavirus
Kolumni
Tuija Kauppinen

Viikon vieras: Kan­nus­tus­kir­je koronan ku­rit­ta­mil­le yrit­tä­jil­le

02.04.2020 15:03
Yrittäjä tänään: Riikka Määttää nauratti koronahuolien keskellä se, kun lapsi soitti Ryhmä Haun apuun

Yrit­tä­jä tänään: Riikka Määttää nau­rat­ti ko­ro­na­huo­lien kes­kel­lä se, kun lapsi soitti Ryhmä Haun apuun

01.04.2020 13:08
Terveiset Lainaanrannasta: Kaksin kotona miehen kanssa – mies viihdyttää minua huonoilla vitseillään
Kolumni Leena Talvensaari

Ter­vei­set Lai­naan­ran­nas­ta: Kaksin kotona miehen kanssa – mies viih­dyt­tää minua huo­noil­la vit­seil­lään

01.04.2020 11:47
Nuorisotyössä ei kuulu vielä korona-ahdistusta – "Luulen, että ei ole vielä konkretisoitunut täällä pohjoisessa"

Nuo­ri­so­työs­sä ei kuulu vielä ko­ro­na-ah­dis­tus­ta – "Luu­len, että ei ole vielä konk­re­ti­soi­tu­nut täällä poh­joi­ses­sa"

01.04.2020 11:18

Nuorten raati: Etä­opis­ke­lus­sa on haas­teen­sa ja abia huo­let­taa, miten käy lak­kiais­ten

01.04.2020 11:14

Pankit pyy­tä­vät: vältä asioin­tia pankin kont­to­ris­sa var­sin­kin tällä vii­kol­la

01.04.2020 10:45
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Rahat tai henki – valinta on helppo mutta ei mus­ta­val­koi­nen

01.04.2020 09:01

Ro­va­nie­men ky­lä­avus­tuk­set ovat nyt haet­ta­va­na

01.04.2020 15:11
Yrittäjä tänään: Riikka Määttää nauratti koronahuolien keskellä se, kun lapsi soitti Ryhmä Haun apuun

Yrit­tä­jä tänään: Riikka Määttää nau­rat­ti ko­ro­na­huo­lien kes­kel­lä se, kun lapsi soitti Ryhmä Haun apuun

01.04.2020 13:08
Terveiset Lainaanrannasta: Kaksin kotona miehen kanssa – mies viihdyttää minua huonoilla vitseillään
Kolumni Leena Talvensaari

Ter­vei­set Lai­naan­ran­nas­ta: Kaksin kotona miehen kanssa – mies viih­dyt­tää minua huo­noil­la vit­seil­lään

01.04.2020 11:47
Nuorisotyössä ei kuulu vielä korona-ahdistusta – "Luulen, että ei ole vielä konkretisoitunut täällä pohjoisessa"

Nuo­ri­so­työs­sä ei kuulu vielä ko­ro­na-ah­dis­tus­ta – "Luu­len, että ei ole vielä konk­re­ti­soi­tu­nut täällä poh­joi­ses­sa"

01.04.2020 11:18
Nuorten raati: Etäopiskelussa on haasteensa ja abia huolettaa, miten käy lakkiaisten

Nuorten raati: Etä­opis­ke­lus­sa on haas­teen­sa ja abia huo­let­taa, miten käy lak­kiais­ten

01.04.2020 11:14
Pankit pyytävät: vältä asiointia pankin konttorissa varsinkin tällä viikolla

Pankit pyy­tä­vät: vältä asioin­tia pankin kont­to­ris­sa var­sin­kin tällä vii­kol­la

01.04.2020 10:45
Nalle tervehti hiihtäjiä Kemijoella – kerro kuvalla nallehaasteesta!

Nalle ter­veh­ti hiih­tä­jiä Ke­mi­joel­la – kerro kuvalla nal­le­haas­tees­ta!

01.04.2020 10:16
Lukijalta: Onko sähkölasku edes sähkölasku?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko säh­kö­las­ku edes säh­kö­las­ku?

01.04.2020 10:12
Kolumni: Rahat tai henki – valinta on helppo mutta ei mustavalkoinen
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Rahat tai henki – valinta on helppo mutta ei mus­ta­val­koi­nen

01.04.2020 09:01
Eduskunnasta: Turisti, lähde kotiin – ikäihminen, pysy kotonasi
Kolumni Mikko Kärnä

Edus­kun­nas­ta: Tu­ris­ti, lähde kotiin – ikäih­mi­nen, pysy ko­to­na­si

01.04.2020 08:53
Katso vaikka nämä: Uuden Rovaniemen "menovinkit" korona-aikaan

Katso vaikka nämä: Uuden Ro­va­nie­men "me­no­vin­kit" ko­ro­na-ai­kaan

31.03.2020 15:51
Herajärvi Car Center keskittyy nyt käytettyihin autoihin

He­ra­jär­vi Car Center kes­kit­tyy nyt käy­tet­tyi­hin au­toi­hin

31.03.2020 15:28
Ensi viikonloppuna on palmusunnuntai – Vaan saako nyt käydä virpomassa?

Ensi vii­kon­lop­pu­na on pal­mu­sun­nun­tai – Vaan saako nyt käydä vir­po­mas­sa?

31.03.2020 15:18
Toimittajalta: Hyvät uutiset ovat nyt kalliita – tarvitsemme näkökulmia, jotka vahvistavat uskoa kriisistä selviytymiseen
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Hyvät uutiset ovat nyt kal­lii­ta – tar­vit­sem­me nä­kö­kul­mia, jotka vah­vis­ta­vat uskoa krii­sis­tä sel­viy­ty­mi­seen

31.03.2020 15:16
Antti Tuisku toteutti haaveensa: suunnitteli oman vaatemalliston

Antti Tuisku to­teut­ti haa­veen­sa: suun­nit­te­li oman vaa­te­mal­lis­ton

31.03.2020 15:06
Näin Rovaniemi tukee yrityksiä: joustoa maksuissa, hankintoihin vauhtia... – Yrittäjille infolähetys keskiviikkona

Näin Ro­va­nie­mi tukee yri­tyk­siä: joustoa mak­suis­sa, han­kin­toi­hin vauh­tia... – Yrit­tä­jil­le in­fo­lä­he­tys kes­ki­viik­ko­na

31.03.2020 14:49
Paikallisliikenne Linkkari siirtyy keskiviikkona kesäaikatauluihin

Pai­kal­lis­lii­ken­ne Link­ka­ri siirtyy kes­ki­viik­ko­na ke­sä­ai­ka­tau­lui­hin

31.03.2020 11:05
Kotiseutuyhdistys kutsuu kirjoittamaan: Kerro, millaista oli nuoruutesi Rovaniemellä ja sen kylissä

Ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys kutsuu kir­joit­ta­maan: Kerro, mil­lais­ta oli nuo­ruu­te­si Ro­va­nie­mel­lä ja sen kylissä

26.03.2020 12:28
Viikon vieras: Lastensairaalan tarinasta oppia nykyhetkeen
Kolumni Vesa Toivanen

Viikon vieras: Las­ten­sai­raa­lan ta­ri­nas­ta oppia ny­ky­het­keen

25.03.2020 17:29
Eduskunnasta: Suomi selviää tästäkin
Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Suomi selviää täs­tä­kin

25.03.2020 15:07
Elämää poikkeusoloissa: Laatikko-ostoksia ja laatikkoaskarteluja
Mielipide Uusi Rovaniemi

Elämää poik­keu­so­lois­sa: Laa­tik­ko-os­tok­sia ja laa­tik­ko­as­kar­te­lu­ja

25.03.2020 14:48
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sai­raa­lan­nie­men ra­ken­nuk­set kor­jat­ta­va ter­vey­den­huol­lol­le

25.03.2020 13:11
Toimittajalta: Siedetään toisiamme – ja pidetään yhteyttä
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Sie­de­tään toi­siam­me – ja pi­de­tään yh­teyt­tä

25.03.2020 12:40
Kolumni: Olkaa hoopoja toisillenne

Ko­lum­ni: Olkaa hoopoja toi­sil­len­ne

25.03.2020 09:57
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Varo vaa­ral­lis­ta va­le­aut­ta­jaa

25.03.2020 09:50