Uusi Rovaniemi

Lukijalta: Olipa mahtava pesistapahtuma Keskuskentällä!
Lukijalta
Mielipide
Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: Olipa mahtava pe­sis­ta­pah­tu­ma Kes­kus­ken­täl­lä!

08:23 1
Korona hätäännytti rovaniemeläiset ja ruuhkautti palvelut – Lue tästä ylilääkärin ohjeet testeistä ja koronakyselyistä

Korona hä­tään­nyt­ti ro­va­nie­me­läi­set ja ruuh­kaut­ti pal­ve­lut – Lue tästä yli­lää­kä­rin ohjeet tes­teis­tä ja ko­ro­na­ky­se­lyis­tä

10.08.2020 11:35 3
Rahkon-Alakulpin suvut kokoontuvat elokuussa – Jättimäinen maakauppa taustoittaa Rovaniemen Saarenkylän historiaa

Rah­kon-Ala­kul­pin suvut ko­koon­tu­vat elo­kuus­sa – Jät­ti­mäi­nen maa­kaup­pa taus­toit­taa Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­län his­to­riaa

06.08.2020 15:16 0
Heinäkuun ukonilmat ikuistettiin kesäfotoihin – tässä kuukauden voittajakuvat
Rovaniemen kesä

Hei­nä­kuun ukon­il­mat ikuis­tet­tiin ke­sä­fo­toi­hin – tässä kuu­kau­den voit­ta­ja­ku­vat

05.08.2020 10:29 0
Historian pohjoisinta superpesistä lauantaina – Pattijoen Urheilijat ja Sotkamon Jymy kohtaavat stadionottelussa keskuskentällä lauantaina

His­to­rian poh­joi­sin­ta su­per­pe­sis­tä lauan­tai­na – Pat­ti­joen Ur­hei­li­jat ja Sot­ka­mon Jymy koh­taa­vat sta­dion­ot­te­lus­sa kes­kus­ken­täl­lä lauan­tai­na

04.08.2020 15:04 0
Suomea kiertävä Helsingin Sanomien 130-vuotisjuhlanäyttely saapuu Rovaniemelle elokuussa

Suomea kier­tä­vä Hel­sin­gin Sa­no­mien 130-vuo­tis­juh­la­näyt­te­ly saapuu Ro­va­nie­mel­le elo­kuus­sa

30.07.2020 09:47 0
Kolumni: Matkusta sinne minne todella tahdot
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: Mat­kus­ta sinne minne todella tahdot

29.07.2020 09:22 2

Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tas­sa ly­myi­lee tun­te­ma­ton be­to­ni­hal­li – Ensi vii­kol­la sen täyttää me­dia­tai­de­teos, mutta vain het­kek­si

29.07.2020 09:04 2
Uuden Rovaniemen Kesäfoto-kilpailu on käynnissä – kuvia saa lähettää 23. elokuuta asti

Uuden Ro­va­nie­men Ke­sä­fo­to-kil­pai­lu on käyn­nis­sä – kuvia saa lä­het­tää 23. elo­kuu­ta asti

03.06.2020 09:24 0
Toimittajalta: Keväällä sanottiin, että koronan kanssa on opittava elämään – Nyt se uusi arki sitten alkaa
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Ke­vääl­lä sa­not­tiin, että koronan kanssa on opit­ta­va elämään – Nyt se uusi arki sitten alkaa

06.08.2020 14:23 2
Kolumnit
Toimittajalta: Keväällä sanottiin, että koronan kanssa on opittava elämään – Nyt se uusi arki sitten alkaa
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Ke­vääl­lä sa­not­tiin, että koronan kanssa on opit­ta­va elämään – Nyt se uusi arki sitten alkaa

06.08.2020 14:23 2
Eduskunnasta: Veronkorotuskierre pitää katkaista
Kolumni Heikki Autto

Edus­kun­nas­ta: Ve­ron­ko­ro­tus­kier­re pitää kat­kais­ta

05.08.2020 15:05 3
Kolumni: Hän, joka puhuu ja pussaa
Kolumni Risto Ukkonen

Ko­lum­ni: Hän, joka puhuu ja pussaa

05.08.2020 09:25 1
Kolumni: Matkusta sinne minne todella tahdot
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: Mat­kus­ta sinne minne todella tahdot

29.07.2020 09:22 2
Eduskunnasta: Miekkailua koronaa vastaan
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä

Edus­kun­nas­ta: Miek­kai­lua koronaa vastaan

29.07.2020 06:48 1
Toimittajalta: Puistojen vessapulma korjattiin, mutta taas väliaikaisesti – miksi kesto-ongelmaa ei saada ratkaistua?
Kolumni Anni Kavander

Toi­mit­ta­jal­ta: Puis­to­jen ves­sa­pul­ma kor­jat­tiin, mutta taas vä­li­ai­kai­ses­ti – miksi kes­to-on­gel­maa ei saada rat­kais­tua?

28.07.2020 14:57 6
Ensi sesonkiin: ”Kirjoitin taas yhden työsopimuksen”

Ensi se­son­kiin: ”Kir­joi­tin taas yhden työ­so­pi­muk­sen”

06.08.2020 12:29 0
Hilkka Liikkasen taidetta Varjo Galleriassa – Näyttelyssä nähdään tekijältä sekä uutta että vanhempaa tuotantoa

Hilkka Liik­ka­sen tai­det­ta Varjo Gal­le­rias­sa – Näyt­te­lys­sä nähdään te­ki­jäl­tä sekä uutta että van­hem­paa tuo­tan­toa

06.08.2020 10:00 0
Keskiviikkona tuuletetaan kansallispukuja: Kun Rovaniemen miehen puku suunniteltiin, laskulle ei meinannut löytyä maksajaa

Kes­ki­viik­ko­na tuu­le­te­taan kan­sal­lis­pu­ku­ja: Kun Ro­va­nie­men miehen puku suun­ni­tel­tiin, las­kul­le ei mei­nan­nut löytyä mak­sa­jaa

05.08.2020 15:57 0
Eduskunnasta: Veronkorotuskierre pitää katkaista
Kolumni Heikki Autto

Edus­kun­nas­ta: Ve­ron­ko­ro­tus­kier­re pitää kat­kais­ta

05.08.2020 15:05 3
Rovaniemelle toivotaan parempia pyöräparkkeja – telinepaikkoja on ydinkeskustassa satoja, mutta ne palvelevat nykyajan pyöräilijöitä huonosti

Ro­va­nie­mel­le toi­vo­taan pa­rem­pia pyö­rä­park­ke­ja – te­li­ne­paik­ko­ja on ydin­kes­kus­tas­sa satoja, mutta ne pal­ve­le­vat ny­ky­ajan pyö­räi­li­jöi­tä huo­nos­ti

05.08.2020 11:06 1
Heinäkuun ukonilmat ikuistettiin kesäfotoihin – tässä kuukauden voittajakuvat

Hei­nä­kuun ukon­il­mat ikuis­tet­tiin ke­sä­fo­toi­hin – tässä kuu­kau­den voit­ta­ja­ku­vat

05.08.2020 10:29 0
Kolumni: Hän, joka puhuu ja pussaa
Kolumni Risto Ukkonen

Ko­lum­ni: Hän, joka puhuu ja pussaa

05.08.2020 09:25 1
Historian pohjoisinta superpesistä lauantaina – Pattijoen Urheilijat ja Sotkamon Jymy kohtaavat stadionottelussa keskuskentällä lauantaina

His­to­rian poh­joi­sin­ta su­per­pe­sis­tä lauan­tai­na – Pat­ti­joen Ur­hei­li­jat ja Sot­ka­mon Jymy koh­taa­vat sta­dion­ot­te­lus­sa kes­kus­ken­täl­lä lauan­tai­na

04.08.2020 15:04 0
Koronatesteihin matalalla kynnyksellä – Resursseja testaamiseen lisätään tarpeen mukaan esimerkiksi syksyn flunssakaudella

Ko­ro­na­tes­tei­hin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä – Re­surs­se­ja tes­taa­mi­seen li­sä­tään tarpeen mukaan esi­mer­kik­si syksyn fluns­sa­kau­del­la

04.08.2020 14:56 0
Linkkarin keskuspysäkki palaa Ruokasenkadulle – Talviaikatauluihin siirrytään ensi viikolla

Link­ka­rin kes­kus­py­säk­ki palaa Ruo­ka­sen­ka­dul­le – Tal­vi­ai­ka­tau­lui­hin siir­ry­tään ensi vii­kol­la

03.08.2020 14:47 0
Kansalaistalolla alkaa elokuussa koulujen ylijäämäruoan jako, mutta asukkaiden kohtaustila pysyy kiinni

Kan­sa­lais­ta­lol­la alkaa elo­kuus­sa kou­lu­jen yli­jää­mä­ruoan jako, mutta asuk­kai­den koh­taus­ti­la pysyy kiinni

03.08.2020 12:16 0
Rovaniemeläistutkijan mukaan ilmastonmuokkaus voisi auttaa maailmantaloutta, jota ikiroudasta vapautuva hiili ravisuttaa

Ro­va­nie­me­läis­tut­ki­jan mukaan il­mas­ton­muok­kaus voisi auttaa maail­man­ta­lout­ta, jota iki­rou­das­ta va­pau­tu­va hiili ra­vi­sut­taa

31.07.2020 14:43 2
Rovaniemi aloitti uuden yrityspalvelutuen – Ensimmäisellä hakukierroksella jaettiin 78 000 euron edestä palveluseteleitä

Ro­va­nie­mi aloitti uuden yri­tys­pal­ve­lu­tuen – En­sim­mäi­sel­lä ha­ku­kier­rok­sel­la jaet­tiin 78 000 euron edestä pal­ve­lu­se­te­lei­tä

30.07.2020 15:13 1
Lukijalta: Hei lappilainen, tulisiko sinusta poliisi?
Lukijalta Mielipide Henri Ramberg

Lu­ki­jal­ta: Hei lap­pi­lai­nen, tu­li­si­ko sinusta po­lii­si?

30.07.2020 15:05 0
Wanhojen markkinoiden talkoolaiset kutsutaan lauantaina lystinpitoon

Wan­ho­jen mark­ki­noi­den tal­koo­lai­set kut­su­taan lauan­tai­na lys­tin­pi­toon

30.07.2020 14:49 0
Ihmisen työ häipyy nopeasti Galleria Napan elokuun näyttelyssä

Ihmisen työ häipyy no­peas­ti Gal­le­ria Napan elokuun näyt­te­lys­sä

30.07.2020 14:40 0
Suomea kiertävä Helsingin Sanomien 130-vuotisjuhlanäyttely saapuu Rovaniemelle elokuussa

Suomea kier­tä­vä Hel­sin­gin Sa­no­mien 130-vuo­tis­juh­la­näyt­te­ly saapuu Ro­va­nie­mel­le elo­kuus­sa

30.07.2020 09:47 0
Helmin leikkimökki körötteli vaarin traktorin kyydissä Ranualta Rovaniemelle – mökki vieritettiin paikalleen tukkeja pitkin käsivoimin

Helmin leik­ki­mök­ki kö­röt­te­li vaarin trak­to­rin kyy­dis­sä Ra­nual­ta Ro­va­nie­mel­le – mökki vie­ri­tet­tiin pai­kal­leen tukkeja pitkin kä­si­voi­min

29.07.2020 11:59 0
Jenkkiautoharrastaja Ismo Tiainen teki autotallistaan "miesluolan" – projekti oli Tiaisen itselleen antama 60-vuotislahja ja se sisältää tallin lisäksi oman baarin

Jenk­ki­au­to­har­ras­ta­ja Ismo Tiainen teki au­to­tal­lis­taan "mies­luo­lan" – pro­jek­ti oli Tiaisen it­sel­leen antama 60-vuo­tis­lah­ja ja se si­säl­tää tallin lisäksi oman baarin

29.07.2020 10:47 1
Kolumni: Matkusta sinne minne todella tahdot
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: Mat­kus­ta sinne minne todella tahdot

29.07.2020 09:22 2
Rovaniemen ydinkeskustassa lymyilee tuntematon betonihalli – Ensi viikolla sen täyttää mediataideteos, mutta vain hetkeksi

Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­tas­sa ly­myi­lee tun­te­ma­ton be­to­ni­hal­li – Ensi vii­kol­la sen täyttää me­dia­tai­de­teos, mutta vain het­kek­si

29.07.2020 09:04 2
Eduskunnasta: Miekkailua koronaa vastaan
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä

Edus­kun­nas­ta: Miek­kai­lua koronaa vastaan

29.07.2020 06:48 1