Uusi Rovaniemi

Rovaniemen kotiseutumuseo kutsuu taas vierailemaan

Ro­va­nie­men ko­ti­seu­tu­mu­seo kutsuu taas vie­rai­le­maan

16:23 0
Onnea ylioppilaille ja ammatillisen tutkinnon suorittaneille! – Lista Rovaniemellä valmistuneista

Onnea yli­op­pi­lail­le ja am­ma­til­li­sen tut­kin­non suo­rit­ta­neil­le! – Lista Ro­va­nie­mel­lä val­mis­tu­neis­ta

16:12 0
Toimittajalta: Katsoin Saarenkylässä hiekkasäkkejä ja mietin, voiko vesi tosiaan nousta tänne asti
Uusi Rovaniemi: Tulvat
Kolumni
Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Katsoin Saa­ren­ky­läs­sä hiek­ka­säk­ke­jä ja mietin, voiko vesi tosiaan nousta tänne asti

15:00 0
Vapepa pyytää ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi tulvavahinkojen torjuntaan

Vapepa pyytää il­moit­tau­tu­maan va­paa­eh­toi­sek­si tul­va­va­hin­ko­jen tor­jun­taan

09:24 0
Tulvan aikana jätevettä lasketaan ehkä suoraan jokeen, mutta vessakäyntejä tuskin rajoitetaan

Tulvan aikana jä­te­vet­tä las­ke­taan ehkä suoraan jokeen, mutta ves­sa­käyn­te­jä tuskin ra­joi­te­taan

19.05.2020 15:20 0
Kaupunki selvitti kiinteistöjen tulvavaaraa – Katso kartasta oman talosi uhka-arvio

Kau­pun­ki sel­vit­ti kiin­teis­tö­jen tul­va­vaa­raa – Katso kar­tas­ta oman talosi uh­ka-ar­vio

14.05.2020 15:57 1

Suur­tul­va uhkaa jopa Ete­lä­kes­kuk­ses­sa – nyt on korkea aika sel­vit­tää oman kiin­teis­tön tul­va­ris­ki Ro­va­nie­mel­lä

13.05.2020 11:32 1

Raijan al­bu­mis­ta: Vuonna 1993 Lai­naal­la tulvi por­ras­pie­liin asti

12.05.2020 11:09 0
Terveiset Lainaanrannasta: Ehkä taivas ei putoakaan niskaan
Kolumni Leena Talvensaari

Ter­vei­set Lai­naan­ran­nas­ta: Ehkä taivas ei pu­toa­kaan niskaan

15:32 0
Toimittajalta: Katsoin Saarenkylässä hiekkasäkkejä ja mietin, voiko vesi tosiaan nousta tänne asti
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Katsoin Saa­ren­ky­läs­sä hiek­ka­säk­ke­jä ja mietin, voiko vesi tosiaan nousta tänne asti

15:00 0
Yrittäjän kanssa: Hoitopalveluyrittäjät tietävät, että hoitajan käynti voi olla nyt ikäihmisen ainoa kontakti
Uusi Rovaniemi: Koronavirus

Yrit­tä­jän kanssa: Hoi­to­pal­ve­lu­yrit­tä­jät tie­tä­vät, että hoi­ta­jan käynti voi olla nyt ikä­ih­mi­sen ainoa kon­tak­ti

26.05.2020 12:55 0
Eduskunnasta: Koronakriisi ja uusi arki
Kolumni Mikko Kärnä

Edus­kun­nas­ta: Ko­ro­na­krii­si ja uusi arki

20.05.2020 13:48 0
Eduskunnasta: Koronan jälkeen lomalle Lappiin
Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Koronan jälkeen lomalle Lappiin

15.05.2020 11:34 1
Kolumni: Liplattelua – jäät lähtivät, mutta milloin ne jäävät tulematta?
Kolumni Risto Ukkonen

Ko­lum­ni: Lip­lat­te­lua – jäät läh­ti­vät, mutta milloin ne jäävät tu­le­mat­ta?

13.05.2020 16:26 0
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Korona kil­kat­taa ruo­ka­kau­pan kas­sal­la

13.05.2020 14:49 0

Yrit­tä­jän kanssa: "Ket­ju­reak­tio­han tämä on", pohtii mai­nos­yrit­tä­jä ko­ro­na­vai­ku­tuk­sis­ta

13.05.2020 04:00 0

Ro­va­nie­mi-avus­ta soi­tet­tu jo melkein kai­kil­le, joiden numero on tie­dos­sa – Lue tästä ylei­sim­mät ky­sy­myk­set ja pu­heen­ai­heet

12.05.2020 14:19 0
Ounasvaaralle raivataan uusia reittejä – Miksi?

Ou­nas­vaa­ral­le rai­va­taan uusia reit­te­jä – Miksi?

14:22 0
MLL järjestää pikku koululaisille kesäkerhoja Rovaniemellä

MLL jär­jes­tää pikku kou­lu­lai­sil­le ke­sä­ker­ho­ja Ro­va­nie­mel­lä

11:51 0
Kolumni: Vedellä on muisti
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Vedellä on muisti

09:33 0
Vapepa pyytää ilmoittautumaan vapaaehtoiseksi tulvavahinkojen torjuntaan

Vapepa pyytää il­moit­tau­tu­maan va­paa­eh­toi­sek­si tul­va­va­hin­ko­jen tor­jun­taan

09:24 0
Eduskunnasta: Poliittista peliä lentoliikenteellä
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Po­liit­tis­ta peliä len­to­lii­ken­teel­lä

26.05.2020 15:54 0
Korona karsi kesän ensi-iltoja: Konttisen juhlanäytelmä siirtyi ensi vuoteen, mutta Valdemariin valmistuu heinäkuuksi tuoretta kesäteatteria

Korona karsi kesän en­si-il­to­ja: Kont­ti­sen juh­la­näy­tel­mä siirtyi ensi vuo­teen, mutta Val­de­ma­riin val­mis­tuu hei­nä­kuuk­si tuo­ret­ta ke­sä­teat­te­ria

26.05.2020 15:01 0
Yrittäjän kanssa: Hoitopalveluyrittäjät tietävät, että hoitajan käynti voi olla nyt ikäihmisen ainoa kontakti

Yrit­tä­jän kanssa: Hoi­to­pal­ve­lu­yrit­tä­jät tie­tä­vät, että hoi­ta­jan käynti voi olla nyt ikä­ih­mi­sen ainoa kon­tak­ti

26.05.2020 12:55 0
Yksi Esko Lotvosen viimeisiä töitä oli kertoa lapsille ranskaksi, että joulupukilla ei ole koronaa

Yksi Esko Lot­vo­sen vii­mei­siä töitä oli kertoa lap­sil­le rans­kak­si, että jou­lu­pu­kil­la ei ole koronaa

22.05.2020 15:30 1
Lukijan kuva: Memmun komea sporttihaalari

Lukijan kuva: Memmun komea sport­ti­haa­la­ri

21.05.2020 15:14 1
Lukijalta: Miksi emme kuulu joukkoon? Rovaniemi-avun yhteystietolista on puuttellinen
Mielipide Aila ja Erkki Vierimaa

Lu­ki­jal­ta: Miksi emme kuulu jouk­koon? Ro­va­nie­mi-avun yh­teys­tie­to­lis­ta on puut­tel­li­nen

20.05.2020 14:15 0
Lukijalta: Suojelualueen torjuminen oli harkitsematon päätös
Mielipide Seppo Väinönheimo

Lu­ki­jal­ta: Suo­je­lu­alueen tor­ju­mi­nen oli har­kit­se­ma­ton päätös

20.05.2020 14:09 0
Eduskunnasta: Koronakriisi ja uusi arki
Kolumni Mikko Kärnä

Edus­kun­nas­ta: Ko­ro­na­krii­si ja uusi arki

20.05.2020 13:48 0
Toimittajalta: Puuttomien puistojen kaupunki
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Puut­to­mien puis­to­jen kau­pun­ki

20.05.2020 13:39 3
Emmi haki kesätöitä, mutta alkoikin 16-vuotiaana yrittäjäksi – Koronakeväänä yrityskursseille ollut enemmän kysyntää

Emmi haki ke­sä­töi­tä, mutta al­koi­kin 16-vuo­tiaa­na yrit­tä­jäk­si – Ko­ro­na­ke­vää­nä yri­tys­kurs­seil­le ollut enemmän ky­syn­tää

20.05.2020 12:37 0
Viikon vieras: Koti, jonka säilymisestä vastaamme itse
Kolumni Tiitu Sulkko

Viikon vieras: Koti, jonka säi­ly­mi­ses­tä vas­taam­me itse

20.05.2020 12:16 0
Kolumni: Ota uusi normaali haltuun Wuxin sormiotteella
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Ota uusi nor­maa­li haltuun Wuxin sor­mi­ot­teel­la

20.05.2020 12:12 0
Ulla-Kirsikka Vainio aloittaa kaupunginjohtajana maanantaina – Töissä ratkottavana kaupungin talouskurimus, vapaa-ajalla metsästyskortin hankinta

Ul­la-Kir­sik­ka Vainio aloit­taa kau­pun­gin­joh­ta­ja­na maa­nan­tai­na – Töissä rat­kot­ta­va­na kau­pun­gin ta­lous­ku­ri­mus, va­paa-ajal­la met­säs­tys­kor­tin han­kin­ta

20.05.2020 10:28 0
Tulvan aikana jätevettä lasketaan ehkä suoraan jokeen, mutta vessakäyntejä tuskin rajoitetaan

Tulvan aikana jä­te­vet­tä las­ke­taan ehkä suoraan jokeen, mutta ves­sa­käyn­te­jä tuskin ra­joi­te­taan

19.05.2020 15:20 0
Eduskunnasta: Koronan jälkeen lomalle Lappiin
Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Koronan jälkeen lomalle Lappiin

15.05.2020 11:34 1
Salaiset päätökset voi saada sähköisestikin, kun Rovaniemi ottaa käyttöön Suomi.fi-palvelun

Sa­lai­set pää­tök­set voi saada säh­köi­ses­ti­kin, kun Ro­va­nie­mi ottaa käyt­töön Suo­mi.fi-pal­ve­lun

15.05.2020 09:53 0
"Vapaa seksuaalisuus, kansainvälinen avoimuus ja kestävä kehitys" – Virpi Suutarin rakkauselokuva Alvar ja Aino Aallosta ensi-iltaan syksyllä

"Vapaa sek­suaa­li­suus, kan­sain­vä­li­nen avoi­muus ja kestävä ke­hi­tys" – Virpi Suu­ta­rin rak­kaus­elo­ku­va Alvar ja Aino Aal­los­ta en­si-il­taan syk­syl­lä

15.05.2020 09:46 0
Kaupunki selvitti kiinteistöjen tulvavaaraa – Katso kartasta oman talosi uhka-arvio

Kau­pun­ki sel­vit­ti kiin­teis­tö­jen tul­va­vaa­raa – Katso kar­tas­ta oman talosi uh­ka-ar­vio

14.05.2020 15:57 1
Lukijan kuva: Kevät kuhisten tulevi

Lukijan kuva: Kevät ku­his­ten tulevi

14.05.2020 11:29 0
Viikon vieras: Kesä koittaa vielä – ihan varmasti
Kolumni Solja Upola

Viikon vieras: Kesä koittaa vielä – ihan var­mas­ti

14.05.2020 10:51 0