Uusi Rovaniemi

Rovaniemen Amarillon Sini Vähäkari palkittiin Vuoden S-Chefinä

Ro­va­nie­men Ama­ril­lon Sini Vä­hä­ka­ri pal­kit­tiin Vuoden S-Che­fi­nä

16.04.2021 15:26
Kelan palvelupiste Rovaniemellä palaa Hallituskadulle

Kelan pal­ve­lu­pis­te Ro­va­nie­mel­lä palaa Hal­li­tus­ka­dul­le

16.04.2021 14:18
Taidetta koteihin: Reipas Ruuna hurmasi läänineläinlääkärin

Tai­det­ta ko­tei­hin: Reipas Ruuna hurmasi lää­nin­eläin­lää­kä­rin

15.04.2021 12:26
Osallistu Lasten Rovaniemi -kilpaan! – Uusi Rovaniemi kutsuu alle kouluikäisiä valokuvaamaan kotikaupunkiaan
Rovaniemellä tapahtuu

Osal­lis­tu Lasten Ro­va­nie­mi -kil­paan! – Uusi Ro­va­nie­mi kutsuu alle kou­lu­ikäi­siä va­lo­ku­vaa­maan ko­ti­kau­pun­kiaan

13.04.2021 15:02
"Eskapismia parhaimmillaan" – Valokuvaaja Krista Kuusela keksi laittaa kristallin kännykkäkameran eteen, lopputuloksena syntyi unenomaisesti hajoavia näkymiä

"Es­ka­pis­mia par­haim­mil­laan" – Va­lo­ku­vaa­ja Krista Kuusela keksi laittaa kris­tal­lin kän­nyk­kä­ka­me­ran eteen, lop­pu­tu­lok­se­na syntyi unen­omai­ses­ti ha­joa­via näkymiä

07.04.2021 16:07 2
Niesi, Ylläsjärvi ja Kursu esittäytyvät Kylälle asumaan -illassa

Niesi, Yl­läs­jär­vi ja Kursu esit­täy­ty­vät Kylälle asumaan -il­las­sa

01.04.2021 13:58
"Erikoisin ensi-ilta ikinä" – Me Rosvolat ensi-iltaan ilman yleisöä Rovaniemen teatterissa

"E­ri­koi­sin en­si-il­ta ikinä" – Me Ros­vo­lat en­si-il­taan ilman yleisöä Ro­va­nie­men teat­te­ris­sa

26.03.2021 12:10

Ro­va­nie­mel­lä ko­ris­tel­laan jälleen pää­siäis­pui­ta yhdessä – nyt koh­tee­na Lor­din­au­kio

23.03.2021 14:55
Lättähattu tuli Rovaniemen torille – vaunun yhteyteen tulossa terassiravintola

Lät­tä­hat­tu tuli Ro­va­nie­men torille – vaunun yh­tey­teen tulossa te­ras­si­ra­vin­to­la

15.04.2021 11:21 19
Oma areena avautui – Rovaniemen käyttökoirat -yhdistys rakennutti harrastushallin Ounasrinteelle

Oma areena avautui – Ro­va­nie­men käyt­tö­koi­rat -yh­dis­tys ra­ken­nut­ti har­ras­tus­hal­lin Ou­nas­rin­teel­le

14.04.2021 15:43 1
Kotiinpaluun aika – Rovaniemelle paluumuuttanut Eemil Karila huomasi suurkaupungissa kaipaavansa luontoa

Ko­tiin­pa­luun aika – Ro­va­nie­mel­le pa­luu­muut­ta­nut Eemil Karila huomasi suur­kau­pun­gis­sa kai­paa­van­sa luontoa

14.04.2021 13:40
"Ei meinaa mitään löytää": Rovaniemen uudistetut verkkosivut saavat kritiikkiä – kaupunki vastaa, että kehitystyö jatkuu

"Ei meinaa mitään löy­tää": Ro­va­nie­men uu­dis­te­tut verk­ko­si­vut saavat kri­tiik­kiä – kau­pun­ki vastaa, että ke­hi­tys­työ jatkuu

14.04.2021 09:59 1
Rovaniemellä koronarokotusaikoja annetaan nyt 68 vuotta täyttäneille

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja an­ne­taan nyt 68 vuotta täyt­tä­neil­le

14.04.2021 09:23 2
Rovaniemellä koronarokotusaikoja annetaan nyt 68 vuotta täyttäneille
Koronavirus

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja an­ne­taan nyt 68 vuotta täyt­tä­neil­le

14.04.2021 09:23 2
Rovaniemi siirtyi koronaepidemian perustasolle

Ro­va­nie­mi siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le

07.04.2021 14:06
Kokoontumisrajoitus pysyy kuudessa henkilössä – Rovaniemellä koronarokottaminen jäissä alkuviikon

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus pysyy kuu­des­sa hen­ki­lös­sä – Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­nen jäissä al­ku­vii­kon

24.03.2021 10:58 1
Rovaniemellä pääsi verkkoajanvarauksella koronarokotukseen, vaikkei kuulu riskiryhmään – "Tämä todella jää kuntalaisen omantunnon asiaksi"

Ro­va­nie­mel­lä pääsi verk­ko­ajan­va­rauk­sel­la ko­ro­na­ro­ko­tuk­seen, vaikkei kuulu ris­ki­ryh­mään – "Tämä todella jää kun­ta­lai­sen oman­tun­non asiak­si"

12.03.2021 18:06 12
Miepä sanon: Tunnin ja vartin terveyskylpy pihasaunassa – sen jälkeen polkua pitkin saunakahville
Kolumni Juhani Pöykkö

Miepä sanon: Tunnin ja vartin ter­veys­kyl­py pi­ha­sau­nas­sa – sen jälkeen polkua pitkin sau­na­kah­vil­le

14.04.2021 08:56
Lukijalta: Koulu vai monitoimitalo Vaaranlammelle? – Miten käy kirjaston, neuvolan, nuorisotilojen ja hammashoitolan?
Lukijalta Mielipide Minni Haanpää

Lu­ki­jal­ta: Koulu vai mo­ni­toi­mi­ta­lo Vaa­ran­lam­mel­le? – Miten käy kir­jas­ton, neu­vo­lan, nuo­ri­so­ti­lo­jen ja ham­mas­hoi­to­lan?

14.04.2021 08:43
Kolumnit
Miepä sanon: Tunnin ja vartin terveyskylpy pihasaunassa – sen jälkeen polkua pitkin saunakahville
Kolumni Juhani Pöykkö

Miepä sanon: Tunnin ja vartin ter­veys­kyl­py pi­ha­sau­nas­sa – sen jälkeen polkua pitkin sau­na­kah­vil­le

14.04.2021 08:56
Kolumni: Korvanrannan mäntyjen vuosisatainen viesti – yhteiset kokemukset menneiden sukupolvien kanssa auttavat meitäkin menestyksen tiellä
Kolumni Väinö Jalkanen

Ko­lum­ni: Kor­van­ran­nan män­ty­jen vuo­si­sa­tai­nen viesti – yh­tei­set ko­ke­muk­set men­nei­den su­ku­pol­vien kanssa aut­ta­vat mei­tä­kin me­nes­tyk­sen tiellä

14.04.2021 08:32
Toimittajalta: Tarkkuutta vaativa yhtälö
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tark­kuut­ta vaativa yhtälö

13.04.2021 15:03
Kohti kuntavaaleja: Emme ole vain toisinajattelijoita vaan myös toisintekijöitä
Kolumni Miikka Keränen

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Emme ole vain toi­sin­ajat­te­li­joi­ta vaan myös toi­sin­te­ki­jöi­tä

07.04.2021 08:18 1
Toimittajalta: Vanha R palasi vaivihkaa Rovaniemelle, ja jotkut uskovat, että kyse on piilovaikuttamisesta
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Vanha R palasi vai­vih­kaa Ro­va­nie­mel­le, ja jotkut us­ko­vat, että kyse on pii­lo­vai­kut­ta­mi­ses­ta

06.04.2021 15:06 4
Kolumni: Korvanrannan mäntyjen vuosisatainen viesti – yhteiset kokemukset menneiden sukupolvien kanssa auttavat meitäkin menestyksen tiellä
Kolumni Väinö Jalkanen

Ko­lum­ni: Kor­van­ran­nan män­ty­jen vuo­si­sa­tai­nen viesti – yh­tei­set ko­ke­muk­set men­nei­den su­ku­pol­vien kanssa aut­ta­vat mei­tä­kin me­nes­tyk­sen tiellä

14.04.2021 08:32
Hiihtäjäpojat lipputangon juurella: kuvakin sen todistaa, että Ounasvaaran Juhannuskallion betonijalustat on tehty lipputankoja varten

Hiih­tä­jä­po­jat lip­pu­tan­gon juu­rel­la: kuvakin sen to­dis­taa, että Ou­nas­vaa­ran Ju­han­nus­kal­lion be­to­ni­ja­lus­tat on tehty lip­pu­tan­ko­ja varten

13.04.2021 16:50
Lukijalta: Radio Suomessa soi musiikki eri puolilta maata
Lukijalta Mielipide Jonna Ferm

Lu­ki­jal­ta: Radio Suo­mes­sa soi mu­siik­ki eri puo­lil­ta maata

13.04.2021 15:13 2
Rovaniemen kaupunginhallitus kutsui Lapin alueteatterin neuvotteluun – ”Ei kaupungin rahoitusta ravintolatoimintaan”

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus kutsui Lapin alue­teat­te­rin neu­vot­te­luun – ”Ei kau­pun­gin ra­hoi­tus­ta ra­vin­to­la­toi­min­taan”

13.04.2021 15:10 2
Toimittajalta: Tarkkuutta vaativa yhtälö
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tark­kuut­ta vaativa yhtälö

13.04.2021 15:03
Osallistu Lasten Rovaniemi -kilpaan! – Uusi Rovaniemi kutsuu alle kouluikäisiä valokuvaamaan kotikaupunkiaan

Osal­lis­tu Lasten Ro­va­nie­mi -kil­paan! – Uusi Ro­va­nie­mi kutsuu alle kou­lu­ikäi­siä va­lo­ku­vaa­maan ko­ti­kau­pun­kiaan

13.04.2021 15:02
Rovaniemen uimakoulut palaavat Vesihiiteen – ilmoittautuminen meneillään

Ro­va­nie­men ui­ma­kou­lut pa­laa­vat Ve­si­hii­teen – il­moit­tau­tu­mi­nen me­neil­lään

13.04.2021 14:45
Lukijalta: Rovaniemen vaakuna edelleen arvokkaasti käytössä
Lukijalta Mielipide Heini-Tuuli Onnela

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men vaakuna edel­leen ar­vok­kaas­ti käy­tös­sä

12.04.2021 13:31 2
Eteneekö Valionrannan hotellihanke vihdoin: tältä näyttää nykyinen suunnitelma – katso jäävuori ja muut hurjat ideat vuosien takaa

Ete­nee­kö Va­lion­ran­nan ho­tel­li­han­ke vih­doin: tältä näyttää ny­kyi­nen suun­ni­tel­ma – katso jää­vuo­ri ja muut hurjat ideat vuosien takaa

09.04.2021 16:12 1
Anna-Liisa Palomaa kohtasi pöyhkeän fasaanikukon kahden naaraan seurassa: "Minähän en pakoon lähde"

An­na-Lii­sa Palomaa kohtasi pöyh­keän fa­saa­ni­ku­kon kahden naaraan seu­ras­sa: "Mi­nä­hän en pakoon lähde"

09.04.2021 14:38
Rollo soikoon: Lampun henki lupaa rakkautta, valoa ja toivoa – Tältä kuulostaa rovaniemeläisartisti Jaden uunituore sinkku

Rollo soi­koon: Lampun henki lupaa rak­kaut­ta, valoa ja toivoa – Tältä kuu­los­taa ro­va­nie­me­läis­ar­tis­ti Jaden uu­ni­tuo­re sinkku

09.04.2021 10:10
"Eskapismia parhaimmillaan" – Valokuvaaja Krista Kuusela keksi laittaa kristallin kännykkäkameran eteen, lopputuloksena syntyi unenomaisesti hajoavia näkymiä

"Es­ka­pis­mia par­haim­mil­laan" – Va­lo­ku­vaa­ja Krista Kuusela keksi laittaa kris­tal­lin kän­nyk­kä­ka­me­ran eteen, lop­pu­tu­lok­se­na syntyi unen­omai­ses­ti ha­joa­via näkymiä

07.04.2021 16:07 2
Rovaniemi siirtyi koronaepidemian perustasolle

Ro­va­nie­mi siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le

07.04.2021 14:06
Melkein paljasjalkainen rovaniemeläinen – Tiia Huikurista Revontulen kauppakeskuspäällikkö

Melkein pal­jas­jal­kai­nen ro­va­nie­me­läi­nen – Tiia Hui­ku­ris­ta Re­von­tu­len kaup­pa­kes­kus­pääl­lik­kö

07.04.2021 08:57
Kohti kuntavaaleja: Emme ole vain toisinajattelijoita vaan myös toisintekijöitä
Kolumni Miikka Keränen

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Emme ole vain toi­sin­ajat­te­li­joi­ta vaan myös toi­sin­te­ki­jöi­tä

07.04.2021 08:18 1
Soivatko hääkellot kesällä? Rovaniemen juhlapaikat ovat varattu kesälle lähes täyteen, mutta juhlien toteutumisesta ei tiedä vielä kukaan

Soi­vat­ko hää­kel­lot ke­säl­lä? Ro­va­nie­men juh­la­pai­kat ovat varattu kesälle lähes täy­teen, mutta juhlien to­teu­tu­mi­ses­ta ei tiedä vielä kukaan

06.04.2021 15:56