Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Uusi Rovaniemi

Heijastinmies iskee taas – rovaniemeläinen Esko Palovaara on lahjoittanut lappilaisille tuhansia heijastimia

Hei­jas­tin­mies iskee taas – ro­va­nie­me­läi­nen Esko Pa­lo­vaa­ra on lah­joit­ta­nut lap­pi­lai­sil­le tu­han­sia hei­jas­ti­mia

12:35 1
Lapin yliopiston Tieteen päivät tuo tutkimuksen lähelle arkea – aiheena muun muassa terveellinen ruoka ja lasten kasvatus

Lapin yli­opis­ton Tieteen päivät tuo tut­ki­muk­sen lähelle arkea – aiheena muun muassa ter­veel­li­nen ruoka ja lasten kas­va­tus

24.09.2021 12:39
Oikaraisen kyläkoulu koki tähdenlennon
Lukijalta Mielipidekirjoitus Becky Hastings, Mervi Löfgren Autti, Jenni-Liisa Yliniva

Oi­ka­rai­sen ky­lä­kou­lu koki täh­den­len­non

24.09.2021 09:37
Lapin yliopiston Tieteen päivät tuo tutkimuksen lähelle arkea – aiheena muun muassa terveellinen ruoka ja lasten kasvatus
Rovaniemellä tapahtuu

Lapin yli­opis­ton Tieteen päivät tuo tut­ki­muk­sen lähelle arkea – aiheena muun muassa ter­veel­li­nen ruoka ja lasten kas­va­tus

24.09.2021 12:39
Luovaa maalausta, eläinteatteria ja monitaide-esitys – Porokarin kylässä pidetään Taidepäivät

Luovaa maa­laus­ta, eläin­teat­te­ria ja mo­ni­tai­de-esi­tys – Po­ro­ka­rin kylässä pi­de­tään Tai­de­päi­vät

23.09.2021 15:05
Kelekkamessut pystyyn puolessatoista kuukaudessa – järjestäjä vetoaa yleisöön: ottakaa koronarokotus

Ke­lek­ka­mes­sut pystyyn puo­les­sa­tois­ta kuu­kau­des­sa – jär­jes­tä­jä vetoaa ylei­söön: ottakaa ko­ro­na­ro­ko­tus

17.09.2021 12:56
"Kyllä Pohjanhovissa kummittelee" – Mauri Karvonen on koonnut aavekirjaansa tarinoita myös rovaniemeläishotellista

"Kyllä Poh­jan­ho­vis­sa kum­mit­te­lee" – Mauri Kar­vo­nen on koonnut aa­ve­kir­jaan­sa ta­ri­noi­ta myös ro­va­nie­me­läis­ho­tel­lis­ta

13.09.2021 09:45

Ou­nas­vaa­ra vä­räh­te­lee taiteen voi­mas­ta Kult­tuu­rin kint­tu­po­lul­la

09.09.2021 12:00
Luovaa maalausta, eläinteatteria ja monitaide-esitys – Porokarin kylässä pidetään Taidepäivät

Luovaa maa­laus­ta, eläin­teat­te­ria ja mo­ni­tai­de-esi­tys – Po­ro­ka­rin kylässä pi­de­tään Tai­de­päi­vät

23.09.2021 15:05
Posiolta pinnalle –  RoKin 18-vuotias puolustaja Emmi Mourujärvi tähtää naisjääkiekon huipulle

Po­siol­ta pin­nal­le –  RoKin 18-vuo­tias puo­lus­ta­ja Emmi Mou­ru­jär­vi tähtää nais­jää­kie­kon hui­pul­le

22.09.2021 09:57
Kansien välissä: Uusia ääniä erätarinoihin

Kansien vä­lis­sä: Uusia ääniä erä­ta­ri­noi­hin

22.09.2021 09:43
Toimittajalta: Kuinka käy Kauppayhtiön hengen?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuinka käy Kaup­pa­yh­tiön hengen?

22.09.2021 09:33
Harrastus: Aikidon voi aloittaa Rovaniemellä milloin vain

Har­ras­tus: Aikidon voi aloit­taa Ro­va­nie­mel­lä milloin vain

22.09.2021 09:17
Mikä näistä upeista valokuvista voittaa Kesäfoto-kisan? Äänestä suosikkiasi finalisteista!
Viikon kesäfoto

Mikä näistä upeista va­lo­ku­vis­ta voittaa Ke­sä­fo­to-ki­san? Äänestä suo­sik­kia­si fi­na­lis­teis­ta!

03.09.2021 08:53
Viikon kesäfoto: Tämän kesän kisa päättyy Kettuiluun – seuraavaksi vuorossa finaali ja yleisöäänestys

Viikon ke­sä­fo­to: Tämän kesän kisa päättyy Ket­tui­luun – seu­raa­vak­si vuo­ros­sa finaali ja ylei­sö­ää­nes­tys

24.08.2021 12:15
Viikon kesäfoto: Soljuva putous Vähäojankönkäällä

Viikon ke­sä­fo­to: Soljuva putous Vä­hä­ojan­kön­kääl­lä

17.08.2021 12:00 2
Viikon kesäfoto: Kesäaamu valkenee Inarijärvellä

Viikon ke­sä­fo­to: Ke­sä­aa­mu val­ke­nee Ina­ri­jär­vel­lä

11.08.2021 13:45
"Minä en olekaan yksin" – rovaniemeläinen Tuuli Kangasniemi toipui anoreksiasta vertaistuen avulla ja auttaa nyt muita syömishäiriön kanssa kamppailevia

"Minä en olekaan yksin" – ro­va­nie­me­läi­nen Tuuli Kan­gas­nie­mi toipui ano­rek­sias­ta ver­tais­tuen avulla ja auttaa nyt muita syö­mis­häi­riön kanssa kamp­pai­le­via

22.09.2021 08:41
"Porotkin jo motivoituneita töihin" – Rovaniemen vilkastunut matkailu luo uskoa alan tulevaisuuteen

"Po­rot­kin jo mo­ti­voi­tu­nei­ta töihin" – Ro­va­nie­men vil­kas­tu­nut mat­kai­lu luo uskoa alan tu­le­vai­suu­teen

21.09.2021 15:07 3
Kolumnit
Toimittajalta: Kuinka käy Kauppayhtiön hengen?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kuinka käy Kaup­pa­yh­tiön hengen?

22.09.2021 09:33
Eduskunnasta: Kaivosvero kuuluu kunnalle
Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Kai­vos­ve­ro kuuluu kun­nal­le

21.09.2021 11:53 8
Nuoriso keulii kovemmin, ja keski-ikäinen kadehtii
Kolumni Henri Anundi

Nuoriso keulii ko­vem­min, ja kes­ki-ikäi­nen ka­deh­tii

21.09.2021 08:13
Toimittajalta: RoPS:n kasvatustyö kantaa nyt hedelmää, mutta mihin yleisö katosi Keskuskentältä?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: RoPS:n kas­va­tus­työ kantaa nyt he­del­mää, mutta mihin yleisö katosi Kes­kus­ken­täl­tä?

14.09.2021 14:51 13
Eduskunnasta: Edunvalvonta ei ole kyläpolitikointia
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Edun­val­von­ta ei ole ky­lä­po­li­ti­koin­tia

14.09.2021 12:40
Oman elinajan kehityssuunnat tuntuvat helposti lopullisilta – kunnes historia opettaa, että kaikki voi kääntyä päälaelleen muutamassa sukupolvessa
Kolumni Väinö Jalkanen

Oman elin­ajan ke­hi­tys­suun­nat tun­tu­vat hel­pos­ti lo­pul­li­sil­ta – kunnes his­to­ria opet­taa, että kaikki voi kääntyä pää­lael­leen muu­ta­mas­sa su­ku­pol­ves­sa

14.09.2021 09:03 2
Valtuustoaloite esittää vessojen rakentamista Angry Birds -puistoon ja Vanhan torin leikkipuistoon

Val­tuus­to­aloi­te esittää ves­so­jen ra­ken­ta­mis­ta Angry Birds -puis­toon ja Vanhan torin leik­ki­puis­toon

21.09.2021 14:20 1
Eduskunnasta: Kaivosvero kuuluu kunnalle
Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Kai­vos­ve­ro kuuluu kun­nal­le

21.09.2021 11:53 8
Nuoriso keulii kovemmin, ja keski-ikäinen kadehtii
Kolumni Henri Anundi

Nuoriso keulii ko­vem­min, ja kes­ki-ikäi­nen ka­deh­tii

21.09.2021 08:13
"Kyllä maailmaan pieruja mahtuu" – mainoselokuvilla uraa tehnyt rovaniemeläislähtöinen Pete Riski kirjoitti lastenkirjan yksinäisestä pierusta

"Kyllä maail­maan pieruja mahtuu" – mai­nos­elo­ku­vil­la uraa tehnyt ro­va­nie­me­läis­läh­töi­nen Pete Riski kir­joit­ti las­ten­kir­jan yk­si­näi­ses­tä pie­rus­ta

17.09.2021 14:08
Kelekkamessut pystyyn puolessatoista kuukaudessa – järjestäjä vetoaa yleisöön: ottakaa koronarokotus

Ke­lek­ka­mes­sut pystyyn puo­les­sa­tois­ta kuu­kau­des­sa – jär­jes­tä­jä vetoaa ylei­söön: ottakaa ko­ro­na­ro­ko­tus

17.09.2021 12:56
Rovaniemi laittoi vireille Oppipojan tontin kaavamuutoksen – purkutyöt loppusuoralla

Ro­va­nie­mi laittoi vi­reil­le Op­pi­po­jan tontin kaa­va­muu­tok­sen – pur­ku­työt lop­pu­suo­ral­la

16.09.2021 10:48
Rovaniemen seurakunta tilaa Arttu Niemiseltä mediataideteoksen peruskorjattuun seurakuntakeskukseen

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta tilaa Arttu Nie­mi­sel­tä me­dia­tai­de­teok­sen pe­rus­kor­jat­tuun seu­ra­kun­ta­kes­kuk­seen

15.09.2021 15:23
Omin voimin – Rovaniemen teatterin ravintola uudistui

Omin voimin – Ro­va­nie­men teat­te­rin ra­vin­to­la uu­dis­tui

15.09.2021 12:28
Kansien välissä: Tutkielma luontosuhteesta – Miksi arvot ja toiminta ovat ristiriidassa?

Kansien vä­lis­sä: Tut­kiel­ma luon­to­suh­tees­ta – Miksi arvot ja toi­min­ta ovat ris­ti­rii­das­sa?

15.09.2021 09:15
Lainaanrannan kadut kapenevat tulevaisuudessa – Heppapuisto uudistetaan jo lähivuosina

Lai­naan­ran­nan kadut ka­pe­ne­vat tu­le­vai­suu­des­sa – Hep­pa­puis­to uu­dis­te­taan jo lä­hi­vuo­si­na

15.09.2021 08:29
Satavuotiaan Kauppayhtiön talon rinnalle halutaan rakentaa uutta –  Kaavoitus ratkaisee, mitkä osat rakennuksesta suojellaan

Sa­ta­vuo­tiaan Kaup­pa­yh­tiön talon rin­nal­le ha­lu­taan ra­ken­taa uutta – Kaa­voi­tus rat­kai­see, mitkä osat ra­ken­nuk­ses­ta suo­jel­laan

15.09.2021 09:54 2
Toimittajalta: RoPS:n kasvatustyö kantaa nyt hedelmää, mutta mihin yleisö katosi Keskuskentältä?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: RoPS:n kas­va­tus­työ kantaa nyt he­del­mää, mutta mihin yleisö katosi Kes­kus­ken­täl­tä?

14.09.2021 14:51 13
Eduskunnasta: Edunvalvonta ei ole kyläpolitikointia
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Edun­val­von­ta ei ole ky­lä­po­li­ti­koin­tia

14.09.2021 12:40
Oman elinajan kehityssuunnat tuntuvat helposti lopullisilta – kunnes historia opettaa, että kaikki voi kääntyä päälaelleen muutamassa sukupolvessa
Kolumni Väinö Jalkanen

Oman elin­ajan ke­hi­tys­suun­nat tun­tu­vat hel­pos­ti lo­pul­li­sil­ta – kunnes his­to­ria opet­taa, että kaikki voi kääntyä pää­lael­leen muu­ta­mas­sa su­ku­pol­ves­sa

14.09.2021 09:03 2
"Kyllä Pohjanhovissa kummittelee" – Mauri Karvonen on koonnut aavekirjaansa tarinoita myös rovaniemeläishotellista

"Kyllä Poh­jan­ho­vis­sa kum­mit­te­lee" – Mauri Kar­vo­nen on koonnut aa­ve­kir­jaan­sa ta­ri­noi­ta myös ro­va­nie­me­läis­ho­tel­lis­ta

13.09.2021 09:45
Kuvaajalla uskomaton hetki Rovaniemen Koivusaaressa: hevoset ilmestyivät sumun takaa

Ku­vaa­jal­la us­ko­ma­ton hetki Ro­va­nie­men Koi­vu­saa­res­sa: hevoset il­mes­tyi­vät sumun takaa

12.09.2021 11:00 5
Ounasvaaran luontopolku siirretään kauemmaksi lähteestä – maaperä lähteen ympäriltä pahoin kulunut

Ou­nas­vaa­ran luon­to­pol­ku siir­re­tään kauem­mak­si läh­tees­tä – maaperä lähteen ym­pä­ril­tä pahoin kulunut

09.09.2021 12:24