Uusi Rovaniemi

Lukijalta: Populismi voitti uimahallipäätöksessä
Mielipide
Leena Jääskeläinen

Lu­ki­jal­ta: Po­pu­lis­mi voitti ui­ma­hal­li­pää­tök­ses­sä

10:12
Teatteriarvio: Onko naaman vika, jos peili on vino – draamakomedia puhuu tämän päivän äänellä

Teat­te­riar­vio: Onko naaman vika, jos peili on vino – draa­ma­ko­me­dia puhuu tämän päivän äänellä

09:50
Onko tonttulakki hukassa? – Kannattaa etsiä, sillä kahden viikon päästä koko Rovaniemi viettää tonttulakkipäivää

Onko tont­tu­lak­ki hu­kas­sa? – Kan­nat­taa etsiä, sillä kahden viikon päästä koko Ro­va­nie­mi viettää tont­tu­lak­ki­päi­vää

15.11.2019 14:47
Hannu Jänkälä aloitti yli viisikymppisenä uuden uran spinningohjaajana – "Ei se helppoa ollut"

Hannu Jänkälä aloitti yli vii­si­kymp­pi­se­nä uuden uran spin­nin­goh­jaa­ja­na – "Ei se helppoa ollut"

15.11.2019 13:21
Kirjastolla pikatreffit runojen äärellä – 15 minuuttia aikaa runolle ja keskustelulle

Kir­jas­tol­la pi­ka­tref­fit runojen äärellä – 15 mi­nuut­tia aikaa runolle ja kes­kus­te­lul­le

15.11.2019 12:59
Toimittajalta: Lapsuuden talvi muutti pohjoiseen
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Lap­suu­den talvi muutti poh­joi­seen

15.11.2019 12:57
Rovaniemen kirjastolla on heijastinpuu

Ro­va­nie­men kir­jas­tol­la on hei­jas­tin­puu

15.11.2019 12:47
Rovaniemen lakkautuslistalla viisi johtajanvirkaa – Kaupunginhallitus päättää maanantaina

Ro­va­nie­men lak­kau­tus­lis­tal­la viisi joh­ta­jan­vir­kaa – Kau­pun­gin­hal­li­tus päättää maa­nan­tai­na

15.11.2019 12:37
Luento kaupunginkirjastolla: Melkein itsenäinen Grönlanti

Luento kau­pun­gin­kir­jas­tol­la: Melkein it­se­näi­nen Grön­lan­ti

15.11.2019 12:25

Ke­las­ta­kin saa­te­taan soittaa pos­ti­la­kon vuoksi

15.11.2019 12:06
Lauantaivieras: Unelmassani hopeakylki nousee taas vastavirtaan
Kolumni Juhani Henriksson

Lauan­tai­vie­ras: Unel­mas­sa­ni ho­pea­kyl­ki nousee taas vas­ta­vir­taan

15.11.2019 10:58
Elokuva-arvio: Yksinhuoltajan sankaritarinassa on hetkensä, vaikka käsikirjoitus on kaavamainen

Elo­ku­va-ar­vio: Yk­sin­huol­ta­jan san­ka­ri­ta­ri­nas­sa on het­ken­sä, vaikka kä­si­kir­joi­tus on kaa­va­mai­nen

15.11.2019 08:50
City-Hotelli haluaa yhdeksän kerrosta ja hakee poikkeamislupaa – Kaupunginjohtaja ei myöntäisi

Ci­ty-Ho­tel­li haluaa yh­dek­sän ker­ros­ta ja hakee poik­kea­mis­lu­paa – Kau­pun­gin­joh­ta­ja ei myön­täi­si

14.11.2019 16:40
Oukun rinteet avataan perjantaina – "Laskettavaa on enemmän kuin aiemmin kauden alussa"

Oukun rinteet avataan per­jan­tai­na – "Las­ket­ta­vaa on enemmän kuin aiemmin kauden alussa"

13.11.2019 15:18
Partiolaiset myyvät jälleen adventtikalentereita

Par­tio­lai­set myyvät jälleen ad­vent­ti­ka­len­te­rei­ta

13.11.2019 14:42
Raijan albumista: Tähän nousi Kalotinlinna – uuteen kauppakeskukseen muodostui jono, kun H&M avasi ovensa kevättalvella 2002

Raijan al­bu­mis­ta: Tähän nousi Ka­lo­tin­lin­na – uuteen kaup­pa­kes­kuk­seen muo­dos­tui jono, kun H&M avasi ovensa ke­vät­tal­vel­la 2002

13.11.2019 12:19
Lukijalta: Latu kuuluu vain hiihtäjille – kävellä voi muuallakin
Mielipide Aila Salmela

Lu­ki­jal­ta: Latu kuuluu vain hiih­tä­jil­le – kävellä voi muual­la­kin

13.11.2019 10:26
Akateemista arkea: Matkailututkija rakastui Lappiin – José-Carlos García-Rosell arvostaa puhdasta ilmaa ja luonnonläheisyyttä

Aka­tee­mis­ta arkea: Mat­kai­lu­tut­ki­ja ra­kas­tui Lappiin – José-Car­los García-Ro­sell ar­vos­taa puh­das­ta ilmaa ja luon­non­lä­hei­syyt­tä

13.11.2019 09:16
Eduskunnasta: Kuntapäättäjien kova vastuu - järkilinja voitti Rovaniemellä
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä (sd.)

Edus­kun­nas­ta: Kun­ta­päät­tä­jien kova vastuu - jär­ki­lin­ja voitti Ro­va­nie­mel­lä

13.11.2019 08:44
Toimittajalta: Rovaniemen kaupunkilehden pitää olla moniääninen ja monikasvoinen
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kau­pun­ki­leh­den pitää olla mo­ni­ää­ni­nen ja mo­ni­kas­voi­nen

13.11.2019 08:41
Mihin voi valittaa liian kauniista syksystä? – Luminen marraskuu yllätti minut housut nilkoissa
Kolumni Kirsi Jääskö

Mihin voi va­lit­taa liian kau­niis­ta syk­sys­tä? – Luminen mar­ras­kuu yllätti minut housut nil­kois­sa

13.11.2019 08:00
Housuihin pissaamista vai vastuullista päätöksentekoa? – Lue, miten Rovaniemen valtuustoryhmien puheenjohtajat kommentoivat talousarviota 2020

Hou­sui­hin pis­saa­mis­ta vai vas­tuul­lis­ta pää­tök­sen­te­koa? – Lue, miten Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mien pu­heen­joh­ta­jat kom­men­toi­vat ta­lous­ar­vio­ta 2020

12.11.2019 15:12
Rovaniemellä vuonna 2020: Kuntavero nousee, henkilökunnan tyky-etuja leikataan, teatterin avustus säilyy, kouluille lisää rahaa

Ro­va­nie­mel­lä vuonna 2020: Kun­ta­ve­ro nousee, hen­ki­lö­kun­nan ty­ky-etu­ja lei­ka­taan, teat­te­rin avustus säilyy, kou­luil­le lisää rahaa

12.11.2019 15:08
Vanha asema pois myyntilistalta: kaupunki selvittää, miten se saataisiin kulttuurikäyttöön

Vanha asema pois myyn­ti­lis­tal­ta: kau­pun­ki sel­vit­tää, miten se saa­tai­siin kult­tuu­ri­käyt­töön

12.11.2019 14:59
Big bändejä ja hardbopia Korundijazzeilla

Big bändejä ja hard­bo­pia Ko­run­di­jaz­zeil­la

12.11.2019 14:51
Kun postilakko pysäytti kirjepostin, kaupunki aikoo soittaa tärkeistä asioista asiakkaille

Kun pos­ti­lak­ko py­säyt­ti kir­je­pos­tin, kau­pun­ki aikoo soittaa tär­keis­tä asiois­ta asiak­kail­le

12.11.2019 14:40
Lordin rumpalina muusikon uransa aloittanut Sampsa Astala tulee kahdelle keikalle Rovaniemelle

Lordin rum­pa­li­na muu­si­kon uransa aloit­ta­nut Sampsa Astala tulee kah­del­le kei­kal­le Ro­va­nie­mel­le

12.11.2019 14:28
Bollywood-tanssin alkeiskursseja tarjolla Rovaniemellä

Bol­ly­wood-tans­sin al­keis­kurs­se­ja tar­jol­la Ro­va­nie­mel­lä

12.11.2019 14:24
Kulttuuritoimijat järjestivät kansanjuhlan vanhalla asemalla – odottavat kaupungin vastausta vuokrausehdotukseen

Kult­tuu­ri­toi­mi­jat jär­jes­ti­vät kan­san­juh­lan van­hal­la ase­mal­la – odot­ta­vat kau­pun­gin vas­taus­ta vuok­raus­eh­do­tuk­seen

11.11.2019 16:35
Lukijalta: Vanha asema kulttuuriväelle!
Mielipide Tiina Outila, Maarit Simoska

Lu­ki­jal­ta: Vanha asema kult­tuu­ri­väel­le!

11.11.2019 15:39