Uusi Rovaniemi

Vaaranlammen-Länsikankaan koulu ei näy vielä Rovaniemen investointiohjelmassa – "Uusi koulu on kuitenkin tulossa"

Vaa­ran­lam­men-Län­si­kan­kaan koulu ei näy vielä Ro­va­nie­men in­ves­toin­ti­oh­jel­mas­sa – "Uusi koulu on kui­ten­kin tu­los­sa"

14:24
Lukijan kuvia: Talvi tulee, vedet jäätyvät
Mielipide Tiia Haapakangas

Lukijan kuvia: Talvi tulee, vedet jää­ty­vät

10:40
Toimittajalta: Rovaniemellä historiantaju hukassa
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mel­lä his­to­rian­ta­ju hukassa

19.10.2019 10:05
Mene vaikka tänne: Klubivierailu, sirkusta lapsille ja dokkari suklaasta

Mene vaikka tänne: Klu­bi­vie­rai­lu, sir­kus­ta lap­sil­le ja dokkari suk­laas­ta

18.10.2019 15:15
Ilmastonmuutos ja nuoret esillä Rovaniemi Arctic Spirit -konferenssissa

Il­mas­ton­muu­tos ja nuoret esillä Ro­va­nie­mi Arctic Spirit -kon­fe­rens­sis­sa

18.10.2019 15:05
Kuurankukkien kaikuja ja sammalten säveliä TÄ!-kulttuuriklubilla

Kuu­ran­kuk­kien kaikuja ja sam­mal­ten säveliä TÄ!-kult­tuu­rik­lu­bil­la

18.10.2019 15:03
Aarni Pahajoki viihdyttää Viiden tähden sirkuksessa

Aarni Pa­ha­jo­ki viih­dyt­tää Viiden tähden sir­kuk­ses­sa

18.10.2019 14:19
Isän sota: Lauri Honka jätti jälkeensä ainutlaatuisen aineiston sota-ajan kirjeitä ja päiväkirjoja –Tuomas Honka toimitti isänsä sotavuodet kirjaksi

Isän sota: Lauri Honka jätti jäl­keen­sä ai­nut­laa­tui­sen ai­neis­ton so­ta-ajan kir­jei­tä ja päi­vä­kir­jo­ja –Tuomas Honka toi­mit­ti isänsä so­ta­vuo­det kir­jak­si

18.10.2019 09:21
Lauantaivieras: Taideharrastukset vahvistavat empatiataitoja
Kolumni Sari Alatalo

Lauan­tai­vie­ras: Tai­de­har­ras­tuk­set vah­vis­ta­vat em­pa­tia­tai­to­ja

18.10.2019 08:57
Tapaus Kaukon koulu: verkostokonsultointi ei ole oikea keino kuulla asukkaita
Mielipide Saara Hartzell

Tapaus Kaukon koulu: ver­kos­to­kon­sul­toin­ti ei ole oikea keino kuulla asuk­kai­ta

17.10.2019 10:02
Levoton meno sulki iltakirjaston Ounasrinteellä

Levoton meno sulki il­ta­kir­jas­ton Ou­nas­rin­teel­lä

16.10.2019 14:24
Kaikukortin käyttö alkoi Rovaniemellä – Kortti tarjoaa vähävaraisille pääsyn kulttuuri- ja liikuntapalveluihin

Kai­ku­kor­tin käyttö alkoi Ro­va­nie­mel­lä – Kortti tarjoaa vä­hä­va­rai­sil­le pääsyn kult­tuu­ri- ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­hin

16.10.2019 14:21
Nyt voi Rovaniemellä kierrättää vanhat posliiniastiatkin – Lautasesta voi tulla tiilijauhetta

Nyt voi Ro­va­nie­mel­lä kier­rät­tää vanhat pos­lii­ni­as­tiat­kin – Lau­ta­ses­ta voi tulla tii­li­jau­het­ta

16.10.2019 13:43
Kolmelle luontopolulle rakennettiin langaton netti – Rovaniemi on hankkinut tänä vuonna paljon ulkoilutekniikkaa

Kol­mel­le luon­to­po­lul­le ra­ken­net­tiin lan­ga­ton netti – Ro­va­nie­mi on hank­ki­nut tänä vuonna paljon ul­koi­lu­tek­niik­kaa

16.10.2019 10:06
Akateemista arkea: Maria Huhmarniemeä itketti, kun hän kertoi luennolla Pajalan kaivoksesta

Aka­tee­mis­ta arkea: Maria Huh­mar­nie­meä it­ket­ti, kun hän kertoi luen­nol­la Pajalan kai­vok­ses­ta

16.10.2019 09:33
Miksei puistoihin istuteta syötäviä kasveja – niitä saisi ihailla, hoitaa, nauttia ja käyttää
Kolumni Kirsi Jääskö

Miksei puis­toi­hin is­tu­te­ta syö­tä­viä kasveja – niitä saisi ihail­la, hoitaa, nauttia ja käyttää

16.10.2019 09:10
Uusi silta tukahduttaa suojellun asemarakennuksen
Mielipide Mervi Löfgren Autti

Uusi silta tu­kah­dut­taa suo­jel­lun ase­ma­ra­ken­nuk­sen

16.10.2019 08:42
Toimittajalta: Annetaan Kulttuuriasemalle mahdollisuus
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: An­ne­taan Kult­tuu­ri­ase­mal­le mah­dol­li­suus

15.10.2019 14:44
Uusi yhteys yhä ummessa: Rinteenkulman osuus odottaa valmiina, Revontuli vaitonainen aikataulusta

Uusi yhteys yhä um­mes­sa: Rin­teen­kul­man osuus odottaa val­mii­na, Re­von­tu­li vai­to­nai­nen ai­ka­tau­lus­ta

15.10.2019 13:53
Marko Jouste luennoi Rovaniemellä saamelaisesta nykymusiikista

Marko Jouste luennoi Ro­va­nie­mel­lä saa­me­lai­ses­ta ny­ky­mu­sii­kis­ta

15.10.2019 13:41
Kulttuurijuhla herättää vanhan aseman eloon

Kult­tuu­ri­juh­la he­rät­tää vanhan aseman eloon

15.10.2019 13:09
Teatteriarvio: Pikku Prinssi opettaa kohtaamisen aakkosia

Teat­te­riar­vio: Pikku Prinssi opettaa koh­taa­mi­sen aak­ko­sia

14.10.2019 12:44
Elokuva-arvio: Fingerpori ei toimi elokuvana – sarjakuvan sovittaminen vaatisi ihmeen

Elo­ku­va-ar­vio: Fin­ger­po­ri ei toimi elo­ku­va­na – sar­ja­ku­van so­vit­ta­mi­nen vaatisi ihmeen

11.10.2019 20:18
Lajin vapaus vei mennessään – Tomi Rajala vaihtoi moottorikelkan snowscootiin ja teki lajin ensimmäisiin kuuluvan elokuvan.

Lajin vapaus vei men­nes­sään – Tomi Rajala vaihtoi moot­to­ri­kel­kan snows­coo­tiin ja teki lajin en­sim­mäi­siin kuu­lu­van elo­ku­van.

11.10.2019 11:43
Lordilta uusi levy tammikuussa

Lor­dil­ta uusi levy tam­mi­kuus­sa

11.10.2019 10:49
Aleksis Kivi ja Johan Padovalainen kohtaavat näyttämöllä, esitys vierailee Wiljamissa ja Muurolassa

Aleksis Kivi ja Johan Pa­do­va­lai­nen koh­taa­vat näyt­tä­möl­lä, esitys vie­rai­lee Wil­ja­mis­sa ja Muu­ro­las­sa

11.10.2019 10:45
Lauantaivieras: Poronhoitaja voi olla ylpeä – elinkeino elää ja kehittyy
Kolumni Iida Melamies

Lauan­tai­vie­ras: Po­ron­hoi­ta­ja voi olla ylpeä – elin­kei­no elää ja ke­hit­tyy

11.10.2019 09:49
Toimittajalta: Kourtney otti erilaisia kuvia Lapista – huhtikuun harmaita päiviä ja loskaisia teitä
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Kourt­ney otti eri­lai­sia kuvia Lapista – huh­ti­kuun har­mai­ta päiviä ja los­kai­sia teitä

11.10.2019 09:48
Perinteikäs Nuutisen autokoulu on Vuoden Likiliike – Pekka Rinne sai Likiteko-palkinnon

Pe­rin­tei­käs Nuu­ti­sen au­to­kou­lu on Vuoden Li­ki­lii­ke – Pekka Rinne sai Li­ki­te­ko-pal­kin­non

11.10.2019 09:25
Nämä rovaniemeläisyritykset voivat nyt mainostaa: Kourtney söi täällä!  "Muut asiakkaat kysyivät, että mitä täällä tapahtuu?"

Nämä ro­va­nie­me­läis­yri­tyk­set voivat nyt mai­nos­taa: Kourt­ney söi täällä!  "Muut asiak­kaat ky­syi­vät, että mitä täällä ta­pah­tuu?"

10.10.2019 12:22