Uusi Rovaniemi

Kolumni: 85 minuutissa Rovaniemeltä Ouluun ja vaivatta myös Luulajaan – suurempi talousalue menestyisi paremmin
Kolumni
Väinö Jalkanen

Ko­lum­ni: 85 mi­nuu­tis­sa Ro­va­nie­mel­tä Ouluun ja vai­vat­ta myös Luu­la­jaan – suu­rem­pi ta­lous­alue me­nes­tyi­si pa­rem­min

09:52 0
Toimittajalta: Rovaniemi hyppää sankkaan sumuun – päättäjät ratkaisevat, onko alastulo hallittu
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi hyppää sank­kaan sumuun – päät­tä­jät rat­kai­se­vat, onko alas­tu­lo hal­lit­tu

09:19 0
Rovaniemen kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys aiempaa laajempi: äänestää voi myös kappeleissa

Ro­va­nie­men kirk­ko­her­ran­vaa­lin en­nak­ko­ää­nes­tys aiempaa laa­jem­pi: ää­nes­tää voi myös kap­pe­leis­sa

27.10.2020 16:13 0
Titanic uppoaa kolmesti Lapin ylioppilasteatterin lavalla
Menot

Titanic uppoaa kol­mes­ti Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin lavalla

27.10.2020 14:10 0
Sellisti Lauri Angervo tarttui suureen haasteeseen – Torstaina kuullaan yksi kaikkien aikojen vaativimpia selloteoksia

Sel­lis­ti Lauri Angervo tarttui suureen haas­tee­seen – Tors­tai­na kuul­laan yksi kaik­kien aikojen vaa­ti­vim­pia sel­lo­teok­sia

27.10.2020 14:02 0
Everstinna tuo fasismin ja perheväkivallan Sinetän kylätalon näyttämölle – "Taustalla on aina rakkaudettomuus", sanoo monologin esittävä Virpi Peitso

Evers­tin­na tuo fa­sis­min ja per­he­vä­ki­val­lan Sinetän ky­lä­ta­lon näyt­tä­möl­le – "Taus­tal­la on aina rak­kau­det­to­muus", sanoo mo­no­lo­gin esit­tä­vä Virpi Peitso

21.10.2020 14:12 0
Rovaniemellä käynnistyi jo tapahtumien perumisaalto  – "En halua joutua miettimään sitä, että minun toiminnan takia joku menettää henkensä"

Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­tyi jo ta­pah­tu­mien pe­ru­mis­aal­to – "En halua joutua miet­ti­mään sitä, että minun toi­min­nan takia joku me­net­tää hen­ken­sä"

20.10.2020 14:59 1

Elo­ku­va-ar­vio: Kahden maail­man rajalla

20.10.2020 14:52 0
Eduskunnasta: Tieto on valtaa – pahimmillaan väkivaltaa
Kolumni Markus Mustajärvi (vas.)

Edus­kun­nas­ta: Tieto on valtaa – pa­him­mil­laan vä­ki­val­taa

27.10.2020 16:05 0
Lukijalta Mielipide Katja Mäntylä

Lu­ki­jal­ta: Osal­lis­tu­mi­sen haas­teet on tun­nis­tet­tu ja ke­hit­tä­mis­työ­tä tehdään jat­ku­vas­ti

27.10.2020 15:05 0
Tilaajille
Lukijalta: Uhraammeko Sairaalanniemen?
Lukijalta Mielipide Kaisa ja Heikki Annanpalo

Lu­ki­jal­ta: Uh­raam­me­ko Sai­raa­lan­nie­men?

27.10.2020 15:02 0
Satojen tuhansien eurojen tulonmenetys – turvaväleihin valuu noin puolet Rovaniemen teatterin ja Lapin kamariorkesterin lipputuloista

Satojen tu­han­sien eurojen tu­lon­me­ne­tys – tur­va­vä­lei­hin valuu noin puolet Ro­va­nie­men teat­te­rin ja Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin lip­pu­tu­lois­ta

27.10.2020 14:55 0
Titanic uppoaa kolmesti Lapin ylioppilasteatterin lavalla

Titanic uppoaa kol­mes­ti Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin lavalla

27.10.2020 14:10 0
Toimittajalta: Rovaniemi hyppää sankkaan sumuun – päättäjät ratkaisevat, onko alastulo hallittu
Koronavirus
Kolumni
Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi hyppää sank­kaan sumuun – päät­tä­jät rat­kai­se­vat, onko alas­tu­lo hal­lit­tu

09:19 0
Eduskunnasta: Järjen ääntä politiikkaan ja suhteellisuudentajua koronaviruksen torjuntaan
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Järjen ääntä po­li­tiik­kaan ja suh­teel­li­suu­den­ta­jua ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taan

23.10.2020 09:07 0
Rovaniemellä käynnistyi jo tapahtumien perumisaalto  – "En halua joutua miettimään sitä, että minun toiminnan takia joku menettää henkensä"

Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­tyi jo ta­pah­tu­mien pe­ru­mis­aal­to – "En halua joutua miet­ti­mään sitä, että minun toi­min­nan takia joku me­net­tää hen­ken­sä"

20.10.2020 14:59 1
Kolumni: Korona lopetti monelta työt kuin seinään
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Korona lopetti monelta työt kuin seinään

14.10.2020 08:04 0
Sellisti Lauri Angervo tarttui suureen haasteeseen – Torstaina kuullaan yksi kaikkien aikojen vaativimpia selloteoksia

Sel­lis­ti Lauri Angervo tarttui suureen haas­tee­seen – Tors­tai­na kuul­laan yksi kaik­kien aikojen vaa­ti­vim­pia sel­lo­teok­sia

27.10.2020 14:02 0
Toimittajalta: Kommunikaatiota kansallisharrastukseen
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kom­mu­ni­kaa­tio­ta kan­sal­lis­har­ras­tuk­seen

23.10.2020 13:37 0
Kolumnit
Kolumni: 85 minuutissa Rovaniemeltä Ouluun ja vaivatta myös Luulajaan – suurempi talousalue menestyisi paremmin
Kolumni Väinö Jalkanen

Ko­lum­ni: 85 mi­nuu­tis­sa Ro­va­nie­mel­tä Ouluun ja vai­vat­ta myös Luu­la­jaan – suu­rem­pi ta­lous­alue me­nes­tyi­si pa­rem­min

09:52 0
Toimittajalta: Rovaniemi hyppää sankkaan sumuun – päättäjät ratkaisevat, onko alastulo hallittu
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi hyppää sank­kaan sumuun – päät­tä­jät rat­kai­se­vat, onko alas­tu­lo hal­lit­tu

09:19 0
Eduskunnasta: Tieto on valtaa – pahimmillaan väkivaltaa
Kolumni Markus Mustajärvi (vas.)

Edus­kun­nas­ta: Tieto on valtaa – pa­him­mil­laan vä­ki­val­taa

27.10.2020 16:05 0
Toimittajalta: Kommunikaatiota kansallisharrastukseen
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kom­mu­ni­kaa­tio­ta kan­sal­lis­har­ras­tuk­seen

23.10.2020 13:37 0
Lauantaivieras: Rovaniemi tuntuu siltä, että täällä on hyvän elämän ainekset
Kolumni Touko Heikkinen

Lauan­tai­vie­ras: Ro­va­nie­mi tuntuu siltä, että täällä on hyvän elämän ai­nek­set

23.10.2020 10:57 0
Lappi Areenalla kasvanut Tommi Ronkainen on osa RoKin omien kasvattien esiinmarssia Mestiksessä

Lappi Aree­nal­la kas­va­nut Tommi Ron­kai­nen on osa RoKin omien kas­vat­tien esiin­mars­sia Mes­tik­ses­sä

23.10.2020 13:26 0
Lauantaivieras: Rovaniemi tuntuu siltä, että täällä on hyvän elämän ainekset
Kolumni Touko Heikkinen

Lauan­tai­vie­ras: Ro­va­nie­mi tuntuu siltä, että täällä on hyvän elämän ai­nek­set

23.10.2020 10:57 0
Mene vaikka tänne: Kitarakonsertti kirkossa, lastenmusiikkia kylissä ja uusia näyttelyitä

Mene vaikka tänne: Ki­ta­ra­kon­sert­ti kir­kos­sa, las­ten­mu­siik­kia kylissä ja uusia näyt­te­lyi­tä

23.10.2020 10:48 0
Eduskunnasta: Järjen ääntä politiikkaan ja suhteellisuudentajua koronaviruksen torjuntaan
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Järjen ääntä po­li­tiik­kaan ja suh­teel­li­suu­den­ta­jua ko­ro­na­vi­ruk­sen tor­jun­taan

23.10.2020 09:07 0
Napapiirin Residuum laskee puujätteen hintaa, jotta puu lajiteltaisiin paremmin – Joidenkin jätelajien hinta taas nousee

Na­pa­pii­rin Re­si­duum laskee puu­jät­teen hintaa, jotta puu la­ji­tel­tai­siin pa­rem­min – Joi­den­kin jä­te­la­jien hinta taas nousee

22.10.2020 14:44 0
Kaikukortti-toiminnalle Rovaniemen seudun mielenterveyspalkinto

Kai­ku­kort­ti-toi­min­nal­le Ro­va­nie­men seudun mie­len­ter­veys­pal­kin­to

22.10.2020 14:41 0
Kaupunki joutui antamaan periksi ylikyläläisten ruokakaupan sijainnissa – Arinalle tontti Talvitieltä

Kau­pun­ki joutui an­ta­maan periksi yli­ky­lä­läis­ten ruo­ka­kau­pan si­jain­nis­sa – Ari­nal­le tontti Tal­vi­tiel­tä

21.10.2020 14:18 0
Everstinna tuo fasismin ja perheväkivallan Sinetän kylätalon näyttämölle – "Taustalla on aina rakkaudettomuus", sanoo monologin esittävä Virpi Peitso

Evers­tin­na tuo fa­sis­min ja per­he­vä­ki­val­lan Sinetän ky­lä­ta­lon näyt­tä­möl­le – "Taus­tal­la on aina rak­kau­det­to­muus", sanoo mo­no­lo­gin esit­tä­vä Virpi Peitso

21.10.2020 14:12 0
Kumpi näistä rakennetaan Rovaniemen Sairaalanniemeen? Kaavaluonnos esittää kaksi kilpailutöistä tiivistynyttä vaihtoehtoa

Kumpi näistä ra­ken­ne­taan Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­meen? Kaa­va­luon­nos esittää kaksi kil­pai­lu­töis­tä tii­vis­ty­nyt­tä vaih­to­eh­toa

21.10.2020 13:02 1
Luntahan voi paalata, hoksasi sekatyömies Kauko Mäntyjärvi ja keksi uuden laitteen – "Mietin, että eihän tuossa ole mitään järkeä, ilmaa kuljettavat"

Lun­ta­han voi paa­la­ta, hoksasi se­ka­työ­mies Kauko Män­ty­jär­vi ja keksi uuden lait­teen – "Mie­tin, että eihän tuossa ole mitään järkeä, ilmaa kul­jet­ta­vat"

21.10.2020 11:31 6
Kolumni: Mustafa Norvajärven mausoleumissa
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: Mustafa Nor­va­jär­ven mau­so­leu­mis­sa

21.10.2020 11:23 0
Joko Rovaniemelle tuli pysyvä lumi? – Ei varmaan, vastaa meteorologi

Joko Ro­va­nie­mel­le tuli pysyvä lumi? – Ei var­maan, vastaa me­teo­ro­lo­gi

21.10.2020 09:46 0
Toimittajalta: Kunnes toisin päätetään – kouluratkaisu jälleen yksi esimerkki Rovaniemen poukkoilevasta päätöksenteosta
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Kunnes toisin pää­te­tään – kou­lu­rat­kai­su jälleen yksi esi­merk­ki Ro­va­nie­men pouk­koi­le­vas­ta pää­tök­sen­teos­ta

21.10.2020 08:26 1
”Kukaan ei halua kivitettäväksi” – Rovaniemen nykyisistä valtuutetuista viidennes ei lähde ehdolle kevään vaaleissa

”Kukaan ei halua ki­vi­tet­tä­väk­si” – Ro­va­nie­men ny­kyi­sis­tä val­tuu­te­tuis­ta vii­den­nes ei lähde ehdolle kevään vaa­leis­sa

21.10.2020 08:00 3
Rovaniemellä käynnistyi jo tapahtumien perumisaalto  – "En halua joutua miettimään sitä, että minun toiminnan takia joku menettää henkensä"

Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­tyi jo ta­pah­tu­mien pe­ru­mis­aal­to – "En halua joutua miet­ti­mään sitä, että minun toi­min­nan takia joku me­net­tää hen­ken­sä"

20.10.2020 14:59 1
Elokuva-arvio: Kahden maailman rajalla

Elo­ku­va-ar­vio: Kahden maail­man rajalla

20.10.2020 14:52 0