Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Uusi Rovaniemi

Rovaniemellä ehtii vielä lahjoittaa vähävaraisille lapsille – joululahjatoiveita on toteutettu Hope ry:n keräyksessä tänä vuonna tavallista hitaammin
Uusi Rovaniemi suosittelee
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä ehtii vielä lah­joit­taa vä­hä­va­rai­sil­le lap­sil­le – jou­lu­lah­ja­toi­vei­ta on to­teu­tet­tu Hope ry:n ke­räyk­ses­sä tänä vuonna ta­val­lis­ta hi­taam­min

08.12.2023 15:00
Vasta viidennes Rovaniemen omakotiasujista lajittelee biojätteen – ilmoitus keräystavasta tulee tehdä jo lähiviikkoina

Vasta vii­den­nes Ro­va­nie­men oma­ko­ti­asu­jis­ta la­jit­te­lee bio­jät­teen – il­moi­tus ke­räys­ta­vas­ta tulee tehdä jo lä­hi­viik­koi­na

07.12.2023 16:18 3
Tilaajille
Auttin kappelista kauppa? Kauppias Reino Rinne ostaisi rakennuksen, mutta Rovaniemen seurakunta ei voi myydä

Auttin kap­pe­lis­ta kauppa? Kaup­pias Reino Rinne ostaisi ra­ken­nuk­sen, mutta Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta ei voi myydä

05.12.2023 15:23 18
Tilaajille
Perinteisiä juhlallisuuksia, talviuintia ja yhteislaulua – näin itsenäisyyspäivää vietetään Rovaniemellä

Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

05.12.2023 10:53 5
Tilaajille
Rovaniemen kauneinta jouluikkunaa etsitään taas – äänestä suosikkiasi!

Ro­va­nie­men kau­nein­ta jou­lu­ik­ku­naa et­si­tään taas – äänestä suo­sik­kia­si!

23.11.2023 08:00
Töissä täällä: Taylor Horsfall jätti vanhan elämänsä Teksasissa ja lähti unelmansa perässä Rovaniemelle – "Tahdon kannustaa ihmisiä ottamaan riskejä ja jahtaamaan unelmiaan"

Töissä täällä: Taylor Hors­fall jätti vanhan elä­män­sä Tek­sa­sis­sa ja lähti unel­man­sa perässä Ro­va­nie­mel­le – "Tahdon kan­nus­taa ihmisiä ot­ta­maan riskejä ja jah­taa­maan unel­miaan"

08:00
Tilaajille
Kulma: Arctic Volleyn otteluita on leimannut epätasaisuus, mutta nyt peli ja tulokset ovat parantuneet
Kolumni Markku Saukko

Kulma: Arctic Volleyn ot­te­lui­ta on lei­man­nut epä­ta­sai­suus, mutta nyt peli ja tu­lok­set ovat pa­ran­tu­neet

08:00 1
Töissä täällä: Taylor Horsfall jätti vanhan elämänsä Teksasissa ja lähti unelmansa perässä Rovaniemelle – "Tahdon kannustaa ihmisiä ottamaan riskejä ja jahtaamaan unelmiaan"
Töissä täällä
Tilaajille

Töissä täällä: Taylor Hors­fall jätti vanhan elä­män­sä Tek­sa­sis­sa ja lähti unel­man­sa perässä Ro­va­nie­mel­le – "Tahdon kan­nus­taa ihmisiä ot­ta­maan riskejä ja jah­taa­maan unel­miaan"

08:00
Töissä täällä: Filippiiniläinen lähihoitaja tähtää oman alan maisteriopintoihin – rovaniemeläisessä palvelutalossa hän pitää eniten kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa

Töissä täällä: Fi­lip­pii­ni­läi­nen lä­hi­hoi­ta­ja tähtää oman alan mais­te­ri­opin­toi­hin – ro­va­nie­me­läi­ses­sä pal­ve­lu­ta­los­sa hän pitää eniten koh­taa­mi­sis­ta eri­lais­ten ih­mis­ten kanssa

30.11.2023 07:00
Tilaajille
Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kiireisen työkulttuurin kahvitaukojen maahan – Rovaniemellä hän rakastaa talvea ja revontulia

Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kii­rei­sen työ­kult­tuu­rin kah­vi­tau­ko­jen maahan – Ro­va­nie­mel­lä hän ra­kas­taa talvea ja re­von­tu­lia

25.11.2023 07:00 4
Tilaajille
Töissä täällä: Fabian Lewiksestä tuntuu töissä aivan kuin hän rakentaisi legoilla – walesilainen hitsaaja rakastaa elämäänsä Rovaniemellä

Töissä täällä: Fabian Le­wik­ses­tä tuntuu töissä aivan kuin hän ra­ken­tai­si le­goil­la – wa­le­si­lai­nen hit­saa­ja ra­kas­taa elä­mään­sä Ro­va­nie­mel­lä

15.11.2023 12:51 3
Tilaajille

Töissä täällä: Ro­va­nie­me­läis­ty­nyt britti on nähnyt mat­kai­lun muu­tok­sen työs­sään kokkina ja keit­tiö­mes­ta­ri­na – hän toivoo lisää tal­vi­kä­ve­ly­reit­te­jä Ou­nas­vaa­ral­le ja eh­dot­taa kau­pun­kiin kes­kus­puis­toa

08.11.2023 08:45 2
Tilaajille
Kolumnit
Kulma: Arctic Volleyn otteluita on leimannut epätasaisuus, mutta nyt peli ja tulokset ovat parantuneet
Kolumni Markku Saukko

Kulma: Arctic Volleyn ot­te­lui­ta on lei­man­nut epä­ta­sai­suus, mutta nyt peli ja tu­lok­set ovat pa­ran­tu­neet

08:00 1
Huoruuteni lyhyt historia, eli kuinka kehityin autonomiseksi keski-ikäiseksi naiseksi
Kolumni Krista Vaarala

Huo­ruu­te­ni lyhyt his­to­ria, eli kuinka ke­hi­tyin au­to­no­mi­sek­si kes­ki-ikäi­sek­si nai­sek­si

10.12.2023 10:00 2
Eduskunnasta: Velka uhkaa itsenäisyyttämme – mitä vahvempi taloutemme on, sitä paremmin olemme varautuneet kriiseihin
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Velka uhkaa it­se­näi­syyt­täm­me – mitä vah­vem­pi ta­lou­tem­me on, sitä pa­rem­min olemme va­rau­tu­neet krii­sei­hin

08.12.2023 09:31 5
Toimittajalta: Voisin aina palata Uuteen-Seelantiin – se on tunne, jota ulkomaalaiset työntekijät kaipaavat Suomesta
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Voisin aina palata Uu­teen-See­lan­tiin – se on tunne, jota ul­ko­maa­lai­set työn­te­ki­jät kai­paa­vat Suo­mes­ta

08.12.2023 09:27
Mitä se pysähtyminen hyödyttää?
Kolumni Hannu Paloniemi

Mitä se py­säh­ty­mi­nen hyö­dyt­tää?

30.11.2023 14:26
Toimittajalta: Aalto käy kalliiksi, mutta sillä on arvonsa
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Aalto käy kal­liik­si, mutta sillä on arvonsa

30.11.2023 11:06 8
Huoruuteni lyhyt historia, eli kuinka kehityin autonomiseksi keski-ikäiseksi naiseksi
Kolumni Krista Vaarala

Huo­ruu­te­ni lyhyt his­to­ria, eli kuinka ke­hi­tyin au­to­no­mi­sek­si kes­ki-ikäi­sek­si nai­sek­si

10.12.2023 10:00 2
Rovaniemellä ehtii vielä lahjoittaa vähävaraisille lapsille – joululahjatoiveita on toteutettu Hope ry:n keräyksessä tänä vuonna tavallista hitaammin

Ro­va­nie­mel­lä ehtii vielä lah­joit­taa vä­hä­va­rai­sil­le lap­sil­le – jou­lu­lah­ja­toi­vei­ta on to­teu­tet­tu Hope ry:n ke­räyk­ses­sä tänä vuonna ta­val­lis­ta hi­taam­min

08.12.2023 15:00
Tilaajille
Ehdolla presidentiksi: Li Andersson pitää tärkeänä, että ehdokas avaa arvomaailmaansa äänestäjille rehellisesti ja selväsanaisesti

Ehdolla pre­si­den­tik­si: Li An­ders­son pitää tär­keä­nä, että ehdokas avaa ar­vo­maail­maan­sa ää­nes­tä­jil­le re­hel­li­ses­ti ja sel­vä­sa­nai­ses­ti

08.12.2023 14:01
Tilaajille
Joulukonserteissa on nyt mistä valita – nämä kolme saattelevat lähipäivinä joulun tunnelmaan Rovaniemen kirkossa

Jou­lu­kon­ser­teis­sa on nyt mistä valita – nämä kolme saat­te­le­vat lä­hi­päi­vi­nä joulun tun­nel­maan Ro­va­nie­men kir­kos­sa

08.12.2023 12:07 1
Tilaajille
Elokuva-arvio: Kohtaamisia maagisella maantiellä — Kokenut näyttelijäkaarti kannattelee Kaisa El Ramlyn lempeänhaikeaa esikoisohjausta

Elo­ku­va-ar­vio: Koh­taa­mi­sia maa­gi­sel­la maan­tiel­lä — Kokenut näyt­te­li­jä­kaar­ti kan­nat­te­lee Kaisa El Ramlyn lem­peän­hai­keaa esi­kois­oh­jaus­ta

08.12.2023 11:51
Tilaajille
Joulukonserteissa on nyt mistä valita – nämä kolme saattelevat lähipäivinä joulun tunnelmaan Rovaniemen kirkossa
Mene vaikka tänne
Tilaajille

Jou­lu­kon­ser­teis­sa on nyt mistä valita – nämä kolme saat­te­le­vat lä­hi­päi­vi­nä joulun tun­nel­maan Ro­va­nie­men kir­kos­sa

08.12.2023 12:07 1
Perinteisiä juhlallisuuksia, talviuintia ja yhteislaulua – näin itsenäisyyspäivää vietetään Rovaniemellä

Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

05.12.2023 10:53 5
Tilaajille
Teatteriarvio: Joskus haaksirikko on onni onnettomuudessa – tässä Lapin ylioppilasteatterin esityksessä heittäytyminen on totaalista

Teat­te­riar­vio: Joskus haak­si­rik­ko on onni on­net­to­muu­des­sa – tässä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin esi­tyk­ses­sä heit­täy­ty­mi­nen on to­taa­lis­ta

30.11.2023 14:29
Tilaajille
Laita tonttulakki päähän perjantaina – Rovaniemen joulukuu käynnistyy Tonttulakkipäivällä ja päiväkotilasten Tonttukarusellilla

Laita tont­tu­lak­ki päähän per­jan­tai­na – Ro­va­nie­men jou­lu­kuu käyn­nis­tyy Tont­tu­lak­ki­päi­väl­lä ja päi­vä­ko­ti­las­ten Tont­tu­ka­ru­sel­lil­la

30.11.2023 10:43
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä kuulee am­mat­ti­mais­ta sa­na­tai­det­ta har­ras­te­li­joi­den lau­su­ma­na – Sa­na­seu­ra juhlii per­jan­tai­na toi­min­tan­sa vii­si­vuo­tis­ta tai­val­ta

16.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Kansien välissä
Kansien välissä: Koskettava teos traumojen kehistä ja äidistä, joka pelkää menettävänsä lapsensa

Kansien vä­lis­sä: Kos­ket­ta­va teos trau­mo­jen kehistä ja äi­dis­tä, joka pelkää me­net­tä­vän­sä lap­sen­sa

05.12.2023 16:10
Tilaajille
Kansien välissä: Zonin tarina on maailman raskain sarjakuva – kivielementit sisältävät huikean määrän yksityiskohtia

Kansien vä­lis­sä: Zonin tarina on maail­man raskain sar­ja­ku­va – ­ki­vie­le­men­tit si­säl­tä­vät huikean määrän yk­si­tyis­koh­tia

14.11.2023 09:52
Tilaajille
Kansien välissä: Metsien ja puiden viestejä

Kansien vä­lis­sä: Metsien ja puiden vies­te­jä

25.10.2023 16:03
Tilaajille
Kansien välissä: Tarinoita muurin takaa

Kansien vä­lis­sä: Ta­ri­noi­ta muurin takaa

18.10.2023 14:30
Tilaajille
Kansien välissä: Tuhti teos tekee suot tutuiksi

Kansien vä­lis­sä: Tuhti teos tekee suot tu­tuik­si

04.10.2023 14:56
Tilaajille
Kansien välissä: Fyffen oma opas auttaa lapsia käymään kirjastossa

Kansien vä­lis­sä: Fyffen oma opas auttaa lapsia käymään kir­jas­tos­sa

28.09.2023 10:03
Tilaajille
Lukijalta: Auttin kappelin purku aiheuttaisi pitkäaikaisen trauman
Mielipidekirjoitus Kaisa Karhula ja Lea Vaarala

Lu­ki­jal­ta: Auttin kap­pe­lin purku ai­heut­tai­si pit­kä­ai­kai­sen trauman

08.12.2023 11:25 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Velka uhkaa itsenäisyyttämme – mitä vahvempi taloutemme on, sitä paremmin olemme varautuneet kriiseihin
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Velka uhkaa it­se­näi­syyt­täm­me – mitä vah­vem­pi ta­lou­tem­me on, sitä pa­rem­min olemme va­rau­tu­neet krii­sei­hin

08.12.2023 09:31 5
Toimittajalta: Voisin aina palata Uuteen-Seelantiin – se on tunne, jota ulkomaalaiset työntekijät kaipaavat Suomesta
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Voisin aina palata Uu­teen-See­lan­tiin – se on tunne, jota ul­ko­maa­lai­set työn­te­ki­jät kai­paa­vat Suo­mes­ta

08.12.2023 09:27
Vasta viidennes Rovaniemen omakotiasujista lajittelee biojätteen – ilmoitus keräystavasta tulee tehdä jo lähiviikkoina

Vasta vii­den­nes Ro­va­nie­men oma­ko­ti­asu­jis­ta la­jit­te­lee bio­jät­teen – il­moi­tus ke­räys­ta­vas­ta tulee tehdä jo lä­hi­viik­koi­na

07.12.2023 16:18 3
Tilaajille
Ehdolla presidentiksi: ”Rapsakka kotiyleisö” – Olli Rehn on pelannut RoPS:ia vastaan ja tilannut revontulet Lapin-vieraille

Ehdolla pre­si­den­tik­si: ”Rap­sak­ka ko­tiy­lei­sö” – Olli Rehn on pe­lan­nut RoPS:ia vastaan ja ti­lan­nut re­von­tu­let La­pin-vie­rail­le

05.12.2023 16:21 6
Tilaajille
Kansien välissä: Koskettava teos traumojen kehistä ja äidistä, joka pelkää menettävänsä lapsensa

Kansien vä­lis­sä: Kos­ket­ta­va teos trau­mo­jen kehistä ja äi­dis­tä, joka pelkää me­net­tä­vän­sä lap­sen­sa

05.12.2023 16:10
Tilaajille
Auttin kappelista kauppa? Kauppias Reino Rinne ostaisi rakennuksen, mutta Rovaniemen seurakunta ei voi myydä

Auttin kap­pe­lis­ta kauppa? Kaup­pias Reino Rinne ostaisi ra­ken­nuk­sen, mutta Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta ei voi myydä

05.12.2023 15:23 18
Tilaajille
Perinteisiä juhlallisuuksia, talviuintia ja yhteislaulua – näin itsenäisyyspäivää vietetään Rovaniemellä

Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

05.12.2023 10:53 5
Tilaajille
Kelkkaleiri syntyi rovaniemeläisten nuorten omasta innosta – "Kun kuulimme että jatkoa ei ole tulossa, päätimme järjestää leirin itse"

Kelk­ka­lei­ri syntyi ro­va­nie­me­läis­ten nuorten omasta innosta – "Kun kuu­lim­me että jatkoa ei ole tu­los­sa, pää­tim­me jär­jes­tää leirin itse"

01.12.2023 14:44 5
Tilaajille
Elokuva-arvio: Upseerin ja keisarin synkkä potretti – Ridley Scott kertaa Napoleonin vaiheet kiireellä, mutta taistelukuvaukset vakuuttavat

Elo­ku­va-ar­vio: Up­see­rin ja kei­sa­rin synkkä pot­ret­ti – Ridley Scott kertaa Na­po­leo­nin vaiheet kii­reel­lä, mutta tais­te­lu­ku­vauk­set va­kuut­ta­vat

30.11.2023 15:29
Tilaajille
Teatteriarvio: Joskus haaksirikko on onni onnettomuudessa – tässä Lapin ylioppilasteatterin esityksessä heittäytyminen on totaalista

Teat­te­riar­vio: Joskus haak­si­rik­ko on onni on­net­to­muu­des­sa – tässä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin esi­tyk­ses­sä heit­täy­ty­mi­nen on to­taa­lis­ta

30.11.2023 14:29
Tilaajille
Mitä se pysähtyminen hyödyttää?
Kolumni Hannu Paloniemi

Mitä se py­säh­ty­mi­nen hyö­dyt­tää?

30.11.2023 14:26
Toimittajalta: Aalto käy kalliiksi, mutta sillä on arvonsa
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Aalto käy kal­liik­si, mutta sillä on arvonsa

30.11.2023 11:06 8
Laita tonttulakki päähän perjantaina – Rovaniemen joulukuu käynnistyy Tonttulakkipäivällä ja päiväkotilasten Tonttukarusellilla

Laita tont­tu­lak­ki päähän per­jan­tai­na – Ro­va­nie­men jou­lu­kuu käyn­nis­tyy Tont­tu­lak­ki­päi­väl­lä ja päi­vä­ko­ti­las­ten Tont­tu­ka­ru­sel­lil­la

30.11.2023 10:43
Tilaajille
Töissä täällä: Filippiiniläinen lähihoitaja tähtää oman alan maisteriopintoihin – rovaniemeläisessä palvelutalossa hän pitää eniten kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa

Töissä täällä: Fi­lip­pii­ni­läi­nen lä­hi­hoi­ta­ja tähtää oman alan mais­te­ri­opin­toi­hin – ro­va­nie­me­läi­ses­sä pal­ve­lu­ta­los­sa hän pitää eniten koh­taa­mi­sis­ta eri­lais­ten ih­mis­ten kanssa

30.11.2023 07:00
Tilaajille
Eduskunnasta: Leikkauksia lapsille, helpotuksia hyvätuloisille ja olutveroon – hallituksen epä-älylliset toimet eivät ole perusteltuja
Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Leik­kauk­sia lap­sil­le, hel­po­tuk­sia hy­vä­tu­loi­sil­le ja olut­ve­roon – hal­li­tuk­sen epä-älyl­li­set toimet eivät ole pe­rus­tel­tu­ja

29.11.2023 15:39 2
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen päällikön mitta tuli täyteen: "Meidän koko porukka on loppuun palamisen partaalla"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen pääl­li­kön mitta tuli täy­teen: "Meidän koko porukka on loppuun pa­la­mi­sen par­taal­la"

28.11.2023 09:25 20
Tilaajille