pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi – vain 9,50 €/kk synttärien kunniaksi! Tilaa tästä

Uusi Rovaniemi

Kelkkaleiri syntyi rovaniemeläisten nuorten omasta innosta – "Kun kuulimme että jatkoa ei ole tulossa, päätimme järjestää leirin itse"
Uusi Rovaniemi suosittelee
Tilaajille

Kelk­ka­lei­ri syntyi ro­va­nie­me­läis­ten nuorten omasta innosta – "Kun kuu­lim­me että jatkoa ei ole tu­los­sa, pää­tim­me jär­jes­tää leirin itse"

14:44 2
Töissä täällä: Filippiiniläinen lähihoitaja tähtää oman alan maisteriopintoihin – rovaniemeläisessä palvelutalossa hän pitää eniten kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa

Töissä täällä: Fi­lip­pii­ni­läi­nen lä­hi­hoi­ta­ja tähtää oman alan mais­te­ri­opin­toi­hin – ro­va­nie­me­läi­ses­sä pal­ve­lu­ta­los­sa hän pitää eniten koh­taa­mi­sis­ta eri­lais­ten ih­mis­ten kanssa

30.11.2023 07:00
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen päällikön mitta tuli täyteen: "Meidän koko porukka on loppuun palamisen partaalla"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen pääl­li­kön mitta tuli täy­teen: "Meidän koko porukka on loppuun pa­la­mi­sen par­taal­la"

28.11.2023 09:25 20
Tilaajille
Sari Juntunen loihti upean piparkakkutalon Rovaniemen kirkosta – pikkutarkan työn pohjaksi hän sai rakennuksen piirustukset seurakunnalta

Sari Jun­tu­nen loihti upean pi­par­kak­ku­ta­lon Ro­va­nie­men kir­kos­ta – pik­ku­tar­kan työn poh­jak­si hän sai ra­ken­nuk­sen pii­rus­tuk­set seu­ra­kun­nal­ta

27.11.2023 14:29 9
Tilaajille
Rovaniemen kauneinta jouluikkunaa etsitään taas – äänestä suosikkiasi!

Ro­va­nie­men kau­nein­ta jou­lu­ik­ku­naa et­si­tään taas – äänestä suo­sik­kia­si!

23.11.2023 08:00
Kelkkaleiri syntyi rovaniemeläisten nuorten omasta innosta – "Kun kuulimme että jatkoa ei ole tulossa, päätimme järjestää leirin itse"

Kelk­ka­lei­ri syntyi ro­va­nie­me­läis­ten nuorten omasta innosta – "Kun kuu­lim­me että jatkoa ei ole tu­los­sa, pää­tim­me jär­jes­tää leirin itse"

14:44 2
Tilaajille
Elokuva-arvio: Upseerin ja keisarin synkkä potretti – Ridley Scott kertaa Napoleonin vaiheet kiireellä, mutta taistelukuvaukset vakuuttavat

Elo­ku­va-ar­vio: Up­see­rin ja kei­sa­rin synkkä pot­ret­ti – Ridley Scott kertaa Na­po­leo­nin vaiheet kii­reel­lä, mutta tais­te­lu­ku­vauk­set va­kuut­ta­vat

30.11.2023 15:29
Tilaajille
Töissä täällä: Filippiiniläinen lähihoitaja tähtää oman alan maisteriopintoihin – rovaniemeläisessä palvelutalossa hän pitää eniten kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa
Töissä täällä
Tilaajille

Töissä täällä: Fi­lip­pii­ni­läi­nen lä­hi­hoi­ta­ja tähtää oman alan mais­te­ri­opin­toi­hin – ro­va­nie­me­läi­ses­sä pal­ve­lu­ta­los­sa hän pitää eniten koh­taa­mi­sis­ta eri­lais­ten ih­mis­ten kanssa

30.11.2023 07:00
Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kiireisen työkulttuurin kahvitaukojen maahan – Rovaniemellä hän rakastaa talvea ja revontulia

Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kii­rei­sen työ­kult­tuu­rin kah­vi­tau­ko­jen maahan – Ro­va­nie­mel­lä hän ra­kas­taa talvea ja re­von­tu­lia

25.11.2023 07:00 4
Tilaajille
Töissä täällä: Fabian Lewiksestä tuntuu töissä aivan kuin hän rakentaisi legoilla – walesilainen hitsaaja rakastaa elämäänsä Rovaniemellä

Töissä täällä: Fabian Le­wik­ses­tä tuntuu töissä aivan kuin hän ra­ken­tai­si le­goil­la – wa­le­si­lai­nen hit­saa­ja ra­kas­taa elä­mään­sä Ro­va­nie­mel­lä

15.11.2023 12:51 3
Tilaajille
Töissä täällä: Rovaniemeläistynyt britti on nähnyt matkailun muutoksen työssään kokkina ja keittiömestarina – hän toivoo lisää talvikävelyreittejä Ounasvaaralle ja ehdottaa kaupunkiin keskuspuistoa

Töissä täällä: Ro­va­nie­me­läis­ty­nyt britti on nähnyt mat­kai­lun muu­tok­sen työs­sään kokkina ja keit­tiö­mes­ta­ri­na – hän toivoo lisää tal­vi­kä­ve­ly­reit­te­jä Ou­nas­vaa­ral­le ja eh­dot­taa kau­pun­kiin kes­kus­puis­toa

08.11.2023 08:45 2
Tilaajille

Töissä täällä: Lat­via­lai­nen Sintija Dutka auttaa vauvoja ja per­hei­tä elämän her­kis­sä het­kis­sä – "Toivon jo­kai­sen van­hem­man ja perheen tulevan näh­dyk­si"

02.11.2023 08:00
Tilaajille
Kolumnit
Mitä se pysähtyminen hyödyttää?
Kolumni Hannu Paloniemi

Mitä se py­säh­ty­mi­nen hyö­dyt­tää?

30.11.2023 14:26
Toimittajalta: Aalto käy kalliiksi, mutta sillä on arvonsa
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Aalto käy kal­liik­si, mutta sillä on arvonsa

30.11.2023 11:06 8
Eduskunnasta: Leikkauksia lapsille, helpotuksia hyvätuloisille ja olutveroon – hallituksen epä-älylliset toimet eivät ole perusteltuja
Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Leik­kauk­sia lap­sil­le, hel­po­tuk­sia hy­vä­tu­loi­sil­le ja olut­ve­roon – hal­li­tuk­sen epä-älyl­li­set toimet eivät ole pe­rus­tel­tu­ja

29.11.2023 15:39 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Ensin on rajat turvattava – pystymme ratkaisemaan tilanteen jämäkästi ja samalla humaanisti.
Kolumni Heikki Autto

Edus­kun­nas­ta: Ensin on rajat tur­vat­ta­va – pys­tym­me rat­kai­se­maan ti­lan­teen jä­mä­käs­ti ja samalla hu­maa­nis­ti.

23.11.2023 15:02 2
Pyhällä tunturilla puhaltaa kylmä tuuli – energiayhtiöiden ahneus ei tunne rajoja
Kolumni Eleonora Alariesto

Pyhällä tun­tu­ril­la pu­hal­taa kylmä tuuli – ener­gia­yh­tiöi­den ahneus ei tunne rajoja

23.11.2023 09:35 7
Toimittajalta: Napapiirin supertähti on kovan paikan edessä
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Na­pa­pii­rin su­per­täh­ti on kovan paikan edessä

22.11.2023 14:09 3
Teatteriarvio: Joskus haaksirikko on onni onnettomuudessa – tässä Lapin ylioppilasteatterin esityksessä heittäytyminen on totaalista

Teat­te­riar­vio: Joskus haak­si­rik­ko on onni on­net­to­muu­des­sa – tässä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin esi­tyk­ses­sä heit­täy­ty­mi­nen on to­taa­lis­ta

30.11.2023 14:29
Tilaajille
Mitä se pysähtyminen hyödyttää?
Kolumni Hannu Paloniemi

Mitä se py­säh­ty­mi­nen hyö­dyt­tää?

30.11.2023 14:26
Toimittajalta: Aalto käy kalliiksi, mutta sillä on arvonsa
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Aalto käy kal­liik­si, mutta sillä on arvonsa

30.11.2023 11:06 8
Laita tonttulakki päähän perjantaina – Rovaniemen joulukuu käynnistyy Tonttulakkipäivällä ja päiväkotilasten Tonttukarusellilla

Laita tont­tu­lak­ki päähän per­jan­tai­na – Ro­va­nie­men jou­lu­kuu käyn­nis­tyy Tont­tu­lak­ki­päi­väl­lä ja päi­vä­ko­ti­las­ten Tont­tu­ka­ru­sel­lil­la

30.11.2023 10:43
Tilaajille
Töissä täällä: Filippiiniläinen lähihoitaja tähtää oman alan maisteriopintoihin – rovaniemeläisessä palvelutalossa hän pitää eniten kohtaamisista erilaisten ihmisten kanssa

Töissä täällä: Fi­lip­pii­ni­läi­nen lä­hi­hoi­ta­ja tähtää oman alan mais­te­ri­opin­toi­hin – ro­va­nie­me­läi­ses­sä pal­ve­lu­ta­los­sa hän pitää eniten koh­taa­mi­sis­ta eri­lais­ten ih­mis­ten kanssa

30.11.2023 07:00
Tilaajille
Teatteriarvio: Joskus haaksirikko on onni onnettomuudessa – tässä Lapin ylioppilasteatterin esityksessä heittäytyminen on totaalista
Mene vaikka tänne
Tilaajille

Teat­te­riar­vio: Joskus haak­si­rik­ko on onni on­net­to­muu­des­sa – tässä Lapin yli­op­pi­las­teat­te­rin esi­tyk­ses­sä heit­täy­ty­mi­nen on to­taa­lis­ta

30.11.2023 14:29
Laita tonttulakki päähän perjantaina – Rovaniemen joulukuu käynnistyy Tonttulakkipäivällä ja päiväkotilasten Tonttukarusellilla

Laita tont­tu­lak­ki päähän per­jan­tai­na – Ro­va­nie­men jou­lu­kuu käyn­nis­tyy Tont­tu­lak­ki­päi­väl­lä ja päi­vä­ko­ti­las­ten Tont­tu­ka­ru­sel­lil­la

30.11.2023 10:43
Tilaajille
Rovaniemellä kuulee ammattimaista sanataidetta harrastelijoiden lausumana – Sanaseura juhlii perjantaina toimintansa viisivuotista taivalta

Ro­va­nie­mel­lä kuulee am­mat­ti­mais­ta sa­na­tai­det­ta har­ras­te­li­joi­den lau­su­ma­na – Sa­na­seu­ra juhlii per­jan­tai­na toi­min­tan­sa vii­si­vuo­tis­ta tai­val­ta

16.11.2023 18:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen kuvaaja ikuisti lähiluonnon ihmeitä – verkkonäyttelyssä näkee eläinten touhuja vuodenaikojen vaihtuessa

Ro­va­nie­me­läi­nen kuvaaja ikuisti lä­hi­luon­non ihmeitä – verk­ko­näyt­te­lys­sä näkee eläin­ten touhuja vuo­den­ai­ko­jen vaih­tues­sa

09.11.2023 10:34 2
Tilaajille

Päh­ki­nän­sär­ki­jä tuo op­pi­lai­den taidot Lap­pia-ta­lon suu­rel­le näyt­tä­möl­le

02.11.2023 15:11
Tilaajille
Kansien välissä
Kansien välissä: Zonin tarina on maailman raskain sarjakuva – kivielementit sisältävät huikean määrän yksityiskohtia

Kansien vä­lis­sä: Zonin tarina on maail­man raskain sar­ja­ku­va – ­ki­vie­le­men­tit si­säl­tä­vät huikean määrän yk­si­tyis­koh­tia

14.11.2023 09:52
Tilaajille
Kansien välissä: Metsien ja puiden viestejä

Kansien vä­lis­sä: Metsien ja puiden vies­te­jä

25.10.2023 16:03
Tilaajille
Kansien välissä: Tarinoita muurin takaa

Kansien vä­lis­sä: Ta­ri­noi­ta muurin takaa

18.10.2023 14:30
Tilaajille
Kansien välissä: Tuhti teos tekee suot tutuiksi

Kansien vä­lis­sä: Tuhti teos tekee suot tu­tuik­si

04.10.2023 14:56
Tilaajille
Kansien välissä: Fyffen oma opas auttaa lapsia käymään kirjastossa

Kansien vä­lis­sä: Fyffen oma opas auttaa lapsia käymään kir­jas­tos­sa

28.09.2023 10:03
Tilaajille
Kansien välissä: Introvertti androidi avaruudessa

Kansien vä­lis­sä: Int­ro­vert­ti and­roi­di ava­ruu­des­sa

07.09.2023 12:39
Tilaajille
Eduskunnasta: Leikkauksia lapsille, helpotuksia hyvätuloisille ja olutveroon – hallituksen epä-älylliset toimet eivät ole perusteltuja
Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Leik­kauk­sia lap­sil­le, hel­po­tuk­sia hy­vä­tu­loi­sil­le ja olut­ve­roon – hal­li­tuk­sen epä-älyl­li­set toimet eivät ole pe­rus­tel­tu­ja

29.11.2023 15:39 2
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueen matkapalvelukeskuksen päällikön mitta tuli täyteen: "Meidän koko porukka on loppuun palamisen partaalla"

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen mat­ka­pal­ve­lu­kes­kuk­sen pääl­li­kön mitta tuli täy­teen: "Meidän koko porukka on loppuun pa­la­mi­sen par­taal­la"

28.11.2023 09:25 20
Tilaajille
Sari Juntunen loihti upean piparkakkutalon Rovaniemen kirkosta – pikkutarkan työn pohjaksi hän sai rakennuksen piirustukset seurakunnalta

Sari Jun­tu­nen loihti upean pi­par­kak­ku­ta­lon Ro­va­nie­men kir­kos­ta – pik­ku­tar­kan työn poh­jak­si hän sai ra­ken­nuk­sen pii­rus­tuk­set seu­ra­kun­nal­ta

27.11.2023 14:29 9
Tilaajille
Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kiireisen työkulttuurin kahvitaukojen maahan – Rovaniemellä hän rakastaa talvea ja revontulia

Töissä täällä: Jolly Law vaihtoi Hong Kongin kii­rei­sen työ­kult­tuu­rin kah­vi­tau­ko­jen maahan – Ro­va­nie­mel­lä hän ra­kas­taa talvea ja re­von­tu­lia

25.11.2023 07:00 4
Tilaajille
Lukijalta: 92-vuotias rovaniemeläinen pääsi pitkän jonotuksen ja tylyjen vastausten kautta piikille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Keskipoikela

Lu­ki­jal­ta: 92-vuo­tias ro­va­nie­me­läi­nen pääsi pitkän jo­no­tuk­sen ja tylyjen vas­taus­ten kautta pii­kil­le

24.11.2023 08:00
Tilaajille
Ehdolla Presidentiksi: Sari Essayah suuntaisi maakuntamatkoille, vaikka virtuaalisesti

Ehdolla Pre­si­den­tik­si: Sari Essayah suun­tai­si maa­kun­ta­mat­koil­le, vaikka vir­tuaa­li­ses­ti

24.11.2023 06:05
Tilaajille
Elokuva-arvio: Matka Tokiosta tuonpuoleiseen – Hayao Miyazakin uusi animaatio antaa tilaa sekä myyteille että arkimaailmalle

Elo­ku­va-ar­vio: Matka To­kios­ta tuon­puo­lei­seen – Hayao Miya­za­kin uusi ani­maa­tio antaa tilaa sekä myy­teil­le että ar­ki­maail­mal­le

23.11.2023 15:13
Tilaajille
Eduskunnasta: Ensin on rajat turvattava – pystymme ratkaisemaan tilanteen jämäkästi ja samalla humaanisti.
Kolumni Heikki Autto

Edus­kun­nas­ta: Ensin on rajat tur­vat­ta­va – pys­tym­me rat­kai­se­maan ti­lan­teen jä­mä­käs­ti ja samalla hu­maa­nis­ti.

23.11.2023 15:02 2
Lukijalta: Sara Seppäsen väitteissä vääriä käsityksiä ja virheitä
Mielipidekirjoitus Outi Korvela

Lu­ki­jal­ta: Sara Sep­pä­sen väit­teis­sä vääriä kä­si­tyk­siä ja vir­hei­tä

23.11.2023 12:50 5
Tilaajille
Lukijalta: Lapin ylioppilaslehden lakkauttamisinnosta uupuu selkäranka
Mielipidekirjoitus Sampsa Hannonen

Lu­ki­jal­ta: Lapin yli­op­pi­las­leh­den lak­kaut­ta­mis­in­nos­ta uupuu sel­kä­ran­ka

23.11.2023 12:40 1
Tilaajille
Matkalla mediataiteen reidariksi – rovaniemeläinen Arttu Nieminen taltioi luontoa ja luonnon puhetta

Mat­kal­la me­dia­tai­teen rei­da­rik­si – ro­va­nie­me­läi­nen Arttu Nie­mi­nen taltioi luontoa ja luonnon puhetta

23.11.2023 12:33 2
Tilaajille
Lukijalta: Ukrainan sotapakolaisia autetaan yhä Rovaniemen Saarenkylässä – nyt kaivataan toppavaatteita, leluja, mattoja ja keittiövälineitä
Mielipidekirjoitus Liisa Isomaa ja Marjo Romakkaniemi

Lu­ki­jal­ta: Uk­rai­nan so­ta­pa­ko­lai­sia au­te­taan yhä Ro­va­nie­men Saa­ren­ky­läs­sä – nyt kai­va­taan top­pa­vaat­tei­ta, leluja, mattoja ja keit­tiö­vä­li­nei­tä

23.11.2023 09:38
Tilaajille
Pyhällä tunturilla puhaltaa kylmä tuuli – energiayhtiöiden ahneus ei tunne rajoja
Kolumni Eleonora Alariesto

Pyhällä tun­tu­ril­la pu­hal­taa kylmä tuuli – ener­gia­yh­tiöi­den ahneus ei tunne rajoja

23.11.2023 09:35 7
Aalto esiin joulupukin varjosta – Rovaniemi haluaa nousta nyt Alvar Aalto -kaupungiksi matkailunkin saralla

Aalto esiin jou­lu­pu­kin var­jos­ta – ­Ro­va­nie­mi haluaa nousta nyt Alvar Aalto -kau­pun­gik­si mat­kai­lun­kin saralla

22.11.2023 16:27 7
Tilaajille
Toimittajalta: Napapiirin supertähti on kovan paikan edessä
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Na­pa­pii­rin su­per­täh­ti on kovan paikan edessä

22.11.2023 14:09 3
Vastine: Näytelmän isä ei juo
Mielipidekirjoitus Leena Talvensaari

Vas­ti­ne: Näy­tel­män isä ei juo

21.11.2023 10:55
Tilaajille
Kuntalaisaloite: Pihateiden tukkiminen pitäisi kieltää – mikään laki ei tällaiseen kiusaan oikeuta
Mielipidekirjoitus Heikki Kauppinen

Kun­ta­lai­sa­loi­te: Pi­ha­tei­den tuk­ki­mi­nen pitäisi kieltää – mikään laki ei täl­lai­seen kiusaan oikeuta

20.11.2023 08:25 31
Tilaajille