Uusi Rovaniemi

Lauantaivieras: Koirakaveri keventää askelta juoksulenkillä
Kolumni
Kati Mansikkasalo-Jurvelin

Lau­an­tai­vie­ras: Koi­ra­ka­ve­ri ke­ven­tää askelta juok­su­len­kil­lä

13.09.2019 15:40
Elokuva-arvio: Olen suomalainen jää vaisuksi, vaikka tarina on hyvä

E­lo­ku­va-ar­vi­o: Olen suo­ma­lai­nen jää vai­suk­si, vaikka tarina on hyvä

13.09.2019 15:25
Marja-Liisa Orgelsuite soi kuuden harmoonin voimin

Mar­ja-Lii­sa Or­gel­sui­te soi kuuden har­moo­nin voimin

13.09.2019 14:21
Äänestä paras Kesäfoto – ehdolla 22 kuvaa!

Äänestä paras Ke­sä­fo­to – ehdolla 22 kuvaa!

13.09.2019 13:10
Toimittajalta: Pieniä huomioita
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Pieniä huo­mi­oi­ta

13.09.2019 11:39
Täältä alkoi Jaakko Laitisen musiikkimatka

Täältä alkoi Jaakko Lai­ti­sen mu­siik­ki­mat­ka

13.09.2019 10:01
Elokuva-arvio: Zombeja ja maailmanloppu – entä sitten?

E­lo­ku­va-ar­vi­o: Zombeja ja maa­il­man­lop­pu – entä sitten?

11.09.2019 15:06
Lauantaina Yläkemijoen koululla kuullaan musiikkia ja sanoja naisen elämästä

Lau­an­tai­na Y­lä­ke­mi­jo­en kou­lul­la kuul­laan mu­siik­ki­a ja sanoja naisen e­lä­mäs­tä

11.09.2019 15:00
Kolumni: Maailma muuttui 18 vuotta sitten – missä olit, kun WTC sortui?
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Maailma muuttui 18 vuotta sitten – missä olit, kun WTC sortui?

11.09.2019 08:00
Eduskunnasta: Lähde luontoon ja ota ystävät mukaan!
Kolumni Markus Lohi (kesk.)

E­dus­kun­nas­ta: Lähde luon­toon ja ota ystävät mukaan!

11.09.2019 08:00

Di­a­ko­ni­a-leh­ti lo­pet­taa il­mes­ty­mi­sen tänä vuonna – Pal­ve­lee jat­kos­sa netissä

10.09.2019 21:05
Kävele Naiselle Ammatti ja lähde sieniretkelle Ounasvaaralle

Kävele Nai­sel­le Ammatti ja lähde sie­ni­ret­kel­le Ou­nas­vaa­ral­le

10.09.2019 21:00
Lukijalta: Tuottaako pienten koulujen lakkauttaminen säästöjä?
Mielipide Hannu Rahko

Lu­ki­jal­ta: Tuot­taa­ko pienten kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­nen sääs­tö­jä?

10.09.2019 20:40
Matkailijoille yritetään seuraavaksi myydä Lapin syksyä

Mat­kai­li­joil­le y­ri­te­tään seu­raa­vak­si myydä Lapin syksyä

10.09.2019 19:00
LKS:n pysäköinti maksulliseksi – automaattia moititaan hankalaksi

LKS:n py­sä­köin­ti mak­sul­li­sek­si – au­to­maat­ti­a moi­ti­taan han­ka­lak­si

10.09.2019 15:14
Toimittajalta: Rovaniemi-viikko on onnistunut konsepti – se saa asukkaatkin toimimaan
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­mi-viik­ko on on­nis­tu­nut kon­sep­ti – se saa a­suk­kaat­kin toi­mi­maan

10.09.2019 14:56
Pesispuulaakin voitti Pappalandia – Kausi päättyi, mutta pesiksen juniorijoukkueisiin voi ilmoittautua syksylläkin

Pe­sis­puu­laa­kin voitti Pap­pa­lan­di­a – Kausi päät­tyi, mutta pe­sik­sen ju­ni­o­ri­jouk­ku­ei­siin voi il­moit­tau­tu­a syk­syl­lä­kin

10.09.2019 14:47
Asukkaiden olohuone avattiin Rovakadulle

A­suk­kai­den o­lo­huo­ne a­vat­tiin Ro­va­ka­dul­le

10.09.2019 14:45
Autiomaa viettää levyjulkkareita perjantaina Kauppayhtiöllä

Au­ti­o­maa viettää le­vy­julk­ka­rei­ta per­jan­tai­na Kaup­pa­yh­ti­öl­lä

10.09.2019 14:41
Lapin yliopiston näyttelysyksyssä lastenvaatteita ja satuja

Lapin y­li­o­pis­ton näyt­te­ly­syk­sys­sä las­ten­vaat­tei­ta ja satuja

10.09.2019 14:40
Milloin Rovaniemen miehen pukua alettiin käyttää? – Rovaniemen Kalevalaiset kaipaa tietoja kansallispuvun varhaisista vaiheista

Milloin Ro­va­nie­men miehen pukua a­let­tiin käyt­tää? – Ro­va­nie­men Ka­le­va­lai­set kaipaa tietoja kan­sal­lis­pu­vun var­hai­sis­ta vai­heis­ta

10.09.2019 14:39
Teatteriarvio: Korjaamo haastaa ja naurattaa – Syysmaa ja Koivukangas ovat huikea kombo

Te­at­te­ri­ar­vi­o: Kor­jaa­mo haastaa ja nau­rat­taa – Syysmaa ja Koi­vu­kan­gas ovat huikea kombo

09.09.2019 14:34
Elokuva-arvio: Menneisyys kantaa tulevaisuuteen Pedro Almodóvarin kiitellyssä uutuudessa

E­lo­ku­va-ar­vi­o: Men­nei­syys kantaa tu­le­vai­suu­teen Pedro Al­modó­va­rin kii­tel­lys­sä uu­tuu­des­sa

09.09.2019 12:22
Lauantaivieras: Seurakunnan lapsi- ja perhetyö on monessa mukana – mikä voisi olla teidän perheen juttu?

Lau­an­tai­vie­ras: Seu­ra­kun­nan lapsi- ja per­he­työ on monessa mukana – mikä voisi olla teidän perheen juttu?

07.09.2019 08:00
Toimittajalta: Rovaniemen kansallispuvun kiinnostavaa tarinaa etsittiin koko kesä

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kan­sal­lis­pu­vun kiin­nos­ta­vaa tarinaa et­sit­tiin koko kesä

06.09.2019 15:20
Kuka oli Rovaniemen kansallispuvun esikuvaksi mainittu Susanna Junkkara – 1700-luvun emäntä päätyi yllättävästi historiankirjoihin

Kuka oli Ro­va­nie­men kan­sal­lis­pu­vun e­si­ku­vak­si mai­nit­tu Susanna Junk­ka­ra – 1700-lu­vun emäntä päätyi yl­lät­tä­väs­ti his­to­ri­an­kir­joi­hin

06.09.2019 15:16
Rovaniemen lapsiperhekysely valmistui: Koti- ja lastenhoitoapua kaivataan – mutta millaista?

Ro­va­nie­men lap­si­per­he­ky­se­ly val­mis­tui: Koti- ja las­ten­hoi­to­a­pu­a kai­va­taan – mutta mil­lais­ta?

06.09.2019 15:08
Rovaniemeläisen nyrkkeilytuomarin Jarno Mustosen olympiahaave lähenee – tuomitsee  ainoana suomalaisena MM-kisoissa Venäjällä

Ro­va­nie­me­läi­sen nyrk­kei­ly­tuo­ma­rin Jarno Mus­to­sen o­lym­pi­a­haa­ve lähenee – tuo­mit­see ainoana suo­ma­lai­se­na MM-ki­sois­sa Ve­nä­jäl­lä

06.09.2019 09:53
Kirjasto sykkii ohjelmaa Taiteiden yössä

Kir­jas­to sykkii oh­jel­maa Tai­tei­den yössä

05.09.2019 16:10
Lukijan kuvat: Valtava sateenkaari Rovaniemen taivaalla

Lukijan kuvat: Valtava sa­teen­kaa­ri Ro­va­nie­men tai­vaal­la

05.09.2019 11:26