Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Uusi Rovaniemi

Ehjään kauteen ja kohti unelmia – rovaniemeläinen lumilautailija Eveliina Taka, 21, toipui sääriluun murtumasta ja tähtää lajinsa huipulle
Uusi Rovaniemi suosittelee
Tilaajille

Ehjään kauteen ja kohti unelmia – ro­va­nie­me­läi­nen lu­mi­lau­tai­li­ja Eve­lii­na Taka, 21, toipui sää­ri­luun mur­tu­mas­ta ja tähtää lajinsa hui­pul­le

16:05
”Keskustelun voi aina avata” – professori Mari Vaattovaara ehdottaa lain vaatimusta laajempaa kansalaiskeskustelua tornitalojen mittakaavan rakennushankkeista

”Kes­kus­te­lun voi aina avata” – pro­fes­so­ri Mari Vaat­to­vaa­ra eh­dot­taa lain vaa­ti­mus­ta laa­jem­paa kan­sa­lais­kes­kus­te­lua tor­ni­ta­lo­jen mit­ta­kaa­van ra­ken­nus­hank­keis­ta

15:55
Tilaajille
Tältä näyttää Rovaniemen Vanhan torin uusi leikkipaikka – peruskorjaus valmistuu ensi viikolla

Tältä näyttää Ro­va­nie­men Vanhan torin uusi leik­ki­paik­ka – pe­rus­kor­jaus val­mis­tuu ensi vii­kol­la

28.09.2023 16:07 4
Tilaajille
Viime talveksi Rovaniemelle saapui lähes 600 ulkomaalaista kausityöntekijää – nyt tekijöitä tarvitaan jopa neljännes enemmän

Viime tal­vek­si Ro­va­nie­mel­le saapui lähes 600 ul­ko­maa­lais­ta kau­si­työn­te­ki­jää – nyt te­ki­jöi­tä tar­vi­taan jopa nel­jän­nes enemmän

27.09.2023 16:00 2
Tilaajille
Ehjään kauteen ja kohti unelmia – rovaniemeläinen lumilautailija Eveliina Taka, 21, toipui sääriluun murtumasta ja tähtää lajinsa huipulle

Ehjään kauteen ja kohti unelmia – ro­va­nie­me­läi­nen lu­mi­lau­tai­li­ja Eve­lii­na Taka, 21, toipui sää­ri­luun mur­tu­mas­ta ja tähtää lajinsa hui­pul­le

16:05
Tilaajille
”Keskustelun voi aina avata” – professori Mari Vaattovaara ehdottaa lain vaatimusta laajempaa kansalaiskeskustelua tornitalojen mittakaavan rakennushankkeista

”Kes­kus­te­lun voi aina avata” – pro­fes­so­ri Mari Vaat­to­vaa­ra eh­dot­taa lain vaa­ti­mus­ta laa­jem­paa kan­sa­lais­kes­kus­te­lua tor­ni­ta­lo­jen mit­ta­kaa­van ra­ken­nus­hank­keis­ta

15:55
Tilaajille
Toimittajalta: Tornihotellin vai Lordinaukion ehdoilla?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Tor­ni­ho­tel­lin vai Lor­din­au­kion eh­doil­la?

15:54
Retkellä: Jylhiä maisemia ja uittokulttuurin historiaa – Auttikönkään luontopolku kuljettaa vesiputoukselta latvojen ylle
Retkellä
Tilaajille

Ret­kel­lä: Jylhiä mai­se­mia ja uit­to­kult­tuu­rin his­to­riaa – Aut­ti­kön­kään luon­to­pol­ku kul­jet­taa ve­si­pu­touk­sel­ta lat­vo­jen ylle

29.08.2023 10:31 3
Retkellä: Patikkapolku rauhallisempaa retkeilykohdetta kaipaavalle – Rovaniemen Möötikkärakalta avautuu kuvankaunis Sonkajärvi

Ret­kel­lä: Pa­tik­ka­pol­ku rau­hal­li­sem­paa ret­kei­ly­koh­det­ta kai­paa­val­le – Ro­va­nie­men Möö­tik­kä­ra­kal­ta avautuu ku­van­kau­nis Son­ka­jär­vi

22.07.2023 09:00 2
Tilaajille
Retkellä: Piknikretki kallioiselle laelle – Rovaniemen Karhunulkilta avautuu jylhä maisema aina Lehtojärvelle saakka

Ret­kel­lä: Pik­nik­ret­ki kal­lioi­sel­le laelle – Ro­va­nie­men Kar­hu­nul­kil­ta avautuu jylhä maisema aina Leh­to­jär­vel­le saakka

04.07.2023 12:32
Tilaajille
Retkellä: Rovaniemen Koivusaari on oikea lintubongarin paratiisisaari – luontokohde sijaitsee vain parin kilometrin päässä keskustasta

Ret­kel­lä: Ro­va­nie­men Koi­vu­saa­ri on oikea lin­tu­bon­ga­rin pa­ra­tii­si­saa­ri – luon­to­koh­de si­jait­see vain parin ki­lo­met­rin päässä kes­kus­tas­ta

12.06.2023 15:48 1
Tilaajille

Ret­kel­lä: Ro­va­nie­men Rau­tio­saa­res­sa pääsee Ison Hiiden asuin­si­joil­le Su­ku­lan­ra­kan hii­den­kir­nuil­la

05.06.2023 08:04 3
Tilaajille
Kolumnit
Toimittajalta: Tornihotellin vai Lordinaukion ehdoilla?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Tor­ni­ho­tel­lin vai Lor­din­au­kion eh­doil­la?

15:54
Eduskunnasta: On aika nähdä Suomi uusin silmin
Kolumni Sara Seppänen

Edus­kun­nas­ta: On aika nähdä Suomi uusin silmin

28.09.2023 12:00 5
Oodi lukutaidolle, mielen mullan rikastuttajalle
Kolumni Eleonora Alariesto

Oodi lu­ku­tai­dol­le, mielen mullan ri­kas­tut­ta­jal­le

28.09.2023 10:05
Pyöräkausari Oukulle? Ottakaa rahani, kun siinä on tolkkua
Kolumni Henri Anundi

Pyö­rä­kau­sa­ri Ou­kul­le? Ottakaa rahani, kun siinä on tolkkua

23.09.2023 07:00 3
Eduskunnasta: Hallitus leikkaa pienituloisilta ja antaa veronkevennyksiä suurituloisille
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tus leikkaa pie­ni­tu­loisil­ta ja antaa ve­ron­ke­ven­nyk­siä suu­ri­tu­loi­sil­le

20.09.2023 15:10 1
Toimittajalta: Yksikin matkailuyritys voi pilata kaupungin maineen kausityöntekijöiden keskuudessa
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Yksikin mat­kai­lu­yri­tys voi pilata kau­pun­gin maineen kau­si­työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa

20.09.2023 14:16 4
Tältä näyttää Rovaniemen Vanhan torin uusi leikkipaikka – peruskorjaus valmistuu ensi viikolla

Tältä näyttää Ro­va­nie­men Vanhan torin uusi leik­ki­paik­ka – pe­rus­kor­jaus val­mis­tuu ensi vii­kol­la

28.09.2023 16:07 4
Tilaajille
Eduskunnasta: On aika nähdä Suomi uusin silmin
Kolumni Sara Seppänen

Edus­kun­nas­ta: On aika nähdä Suomi uusin silmin

28.09.2023 12:00 5
Oodi lukutaidolle, mielen mullan rikastuttajalle
Kolumni Eleonora Alariesto

Oodi lu­ku­tai­dol­le, mielen mullan ri­kas­tut­ta­jal­le

28.09.2023 10:05
Kansien välissä: Fyffen oma opas auttaa lapsia käymään kirjastossa

Kansien vä­lis­sä: Fyffen oma opas auttaa lapsia käymään kir­jas­tos­sa

28.09.2023 10:03
Tilaajille
Elokuva-arvio: Onnea kuolleiden lehtien keskellä – Aki Kaurismäen romanssissa rakastavaiset eivät ole vain kohtalon armoilla

Elo­ku­va-ar­vio: Onnea kuol­lei­den lehtien kes­kel­lä – Aki Kau­ris­mäen ro­mans­sis­sa ra­kas­ta­vai­set eivät ole vain koh­ta­lon ar­moil­la

28.09.2023 09:56
Tilaajille
Rovaniemellä pääsee tanssimaan kerran kuussa elektronisen musiikin tahtiin – Liito-klubi syntyi täyttämään tyhjiötä kaupungin yöelämässä
Mene vaikka tänne
Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä pääsee tans­si­maan kerran kuussa elekt­ro­ni­sen mu­sii­kin tahtiin – ­Lii­to-klu­bi syntyi täyt­tä­mään tyh­jiö­tä kau­pun­gin yö­elä­mäs­sä

15.09.2023 07:00
RoPS ja RoKi mainittu – Esa-Matti Smolander ohjasi Rovaniemen teatterille komedian urheilun ja kulttuurin räjähdysherkästä liitosta

RoPS ja RoKi mai­nit­tu – Esa-Mat­ti Smo­lan­der ohjasi Ro­va­nie­men teat­te­ril­le ko­me­dian ur­hei­lun ja kult­tuu­rin rä­jäh­dys­her­käs­tä lii­tos­ta

07.09.2023 12:38
Tilaajille
Rovaniemen Kontissa varaudutaan jo kesäsesonkiin – näin lahjoitettu tavara kulkee linjaston läpi myyntikuntoiseksi

Ro­va­nie­men Kon­tis­sa va­rau­du­taan jo ke­sä­se­son­kiin – näin lah­joi­tet­tu tavara kulkee lin­jas­ton läpi myyn­ti­kun­toi­sek­si

06.09.2023 15:13 1
Tilaajille
Lähtisitkö Ounasvaaran satumetsään tai Argentiinan makumaailmaan? – lue tästä menotärpit Rovaniemi-viikolle

Läh­ti­sit­kö Ou­nas­vaa­ran sa­tu­met­sään tai Ar­gen­tii­nan ma­ku­maail­maan? – lue tästä me­no­tär­pit Ro­va­nie­mi-vii­kol­le

31.08.2023 07:00
Tilaajille

Puu­tar­ha kum­mas­tut­taa jo vii­det­tä kertaa Ro­va­nie­men Kirk­ko­lam­mel­la

23.08.2023 15:41
Tilaajille
Kansien välissä
Kansien välissä: Fyffen oma opas auttaa lapsia käymään kirjastossa

Kansien vä­lis­sä: Fyffen oma opas auttaa lapsia käymään kir­jas­tos­sa

28.09.2023 10:03
Tilaajille
Kansien välissä: Introvertti androidi avaruudessa

Kansien vä­lis­sä: Int­ro­vert­ti and­roi­di ava­ruu­des­sa

07.09.2023 12:39
Tilaajille
Kansien välissä: Goottikauhua kotimaisittain

Kansien vä­lis­sä: Goot­ti­kau­hua ko­ti­mai­sit­tain

31.08.2023 13:13
Tilaajille
Kansien välissä: Wingspania pelatessa aika lentää kuin siivillä

Kansien vä­lis­sä: Wings­pa­nia pe­la­tes­sa aika lentää kuin sii­vil­lä

24.08.2023 14:23
Tilaajille
Kansien välissä: Ryhmä Error -sarja jatkuu – ”Älä juo saastuneesta informaatiolähteestä!”

Kansien vä­lis­sä: Ryhmä Error -sarja jatkuu – ”Älä juo saas­tu­nees­ta in­for­maa­tio­läh­tees­tä!”

17.08.2023 13:00
Tilaajille
Kansien välissä: Sarjakuvaromaani näyttää kuinka hiekasta rakentui linna

Kansien vä­lis­sä: Sar­ja­ku­va­ro­maa­ni näyttää kuinka hie­kas­ta ra­ken­tui linna

26.07.2023 15:06
Tilaajille
Viime talveksi Rovaniemelle saapui lähes 600 ulkomaalaista kausityöntekijää – nyt tekijöitä tarvitaan jopa neljännes enemmän

Viime tal­vek­si Ro­va­nie­mel­le saapui lähes 600 ul­ko­maa­lais­ta kau­si­työn­te­ki­jää – nyt te­ki­jöi­tä tar­vi­taan jopa nel­jän­nes enemmän

27.09.2023 16:00 2
Tilaajille
Töissä täällä: Ranskalainen Marion Lefevre etsi aluksi oppaan hommia Rovaniemeltä, mutta työllistää nyt itsensä valokuvaajana – "Aika osoittautui täydelliseksi yrittäjyydelle"

Töissä täällä: Rans­ka­lai­nen Marion Lefevre etsi aluksi oppaan hommia Ro­va­nie­mel­tä, mutta työl­lis­tää nyt itsensä va­lo­ku­vaa­ja­na – "Aika osoit­tau­tui täy­del­li­sek­si yrit­tä­jyy­del­le"

25.09.2023 13:27 1
Tilaajille
Pyöräkausari Oukulle? Ottakaa rahani, kun siinä on tolkkua
Kolumni Henri Anundi

Pyö­rä­kau­sa­ri Ou­kul­le? Ottakaa rahani, kun siinä on tolkkua

23.09.2023 07:00 3
”Hallin pitää täyttyä ja yleisön viihtyä!” RoKin uusi päävalmentaja nostaa kauden ykköstavoitteeksi Rovaniemen kiekkobuumin ylläpitämisen

”Hallin pitää täyttyä ja yleisön viih­tyä!” RoKin uusi pää­val­men­ta­ja nostaa kauden yk­kös­ta­voit­teek­si Ro­va­nie­men kiek­ko­buu­min yl­lä­pi­tä­mi­sen

23.09.2023 07:00
Tilaajille
Elokuva-arvio: Muumiseikkailun kunniakierros – äänet on pantu uusiksi, mutta tärkeintä on edelleen animaation henki

Elo­ku­va-ar­vio: Muu­mi­seik­kai­lun kun­nia­kier­ros – äänet on pantu uu­sik­si, mutta tär­kein­tä on edel­leen ani­maa­tion henki

22.09.2023 13:06
Tilaajille
Lukijalta: Mitä Rovaniemen asukas tahtoo kotikaupungilta? Suunnitellaanpa kokonaisuus ensin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Miia Taivalantti

Lu­ki­jal­ta: Mitä Ro­va­nie­men asukas tahtoo ko­ti­kau­pun­gil­ta? Suun­ni­tel­laan­pa ko­ko­nai­suus ensin

21.09.2023 14:45
Tilaajille
UR kysyi: Enemmistö vastustaa Rovaniemelle suunniteltuja tornirakennuksia – kyselyyn vastasi yli 900 henkilöä

UR kysyi: Enem­mis­tö vas­tus­taa Ro­va­nie­mel­le suun­ni­tel­tu­ja tor­ni­ra­ken­nuk­sia – ky­se­lyyn vastasi yli 900 hen­ki­löä

21.09.2023 07:00 3
Tilaajille
Linkkarin linjoja 9 ja 10 uhkaa lopetus – Rovaniemen tekninen lautakunta hakee säästöjä paikallisliikenteestä ja kunnossapidosta

Link­ka­rin linjoja 9 ja 10 uhkaa lopetus – Ro­va­nie­men tek­ni­nen lau­ta­kun­ta hakee sääs­tö­jä pai­kal­lis­lii­ken­tees­tä ja kun­nos­sa­pi­dos­ta

20.09.2023 15:49 15
Tilaajille
Eduskunnasta: Hallitus leikkaa pienituloisilta ja antaa veronkevennyksiä suurituloisille
Kolumni Johanna Ojala-Niemelä

Edus­kun­nas­ta: Hal­li­tus leikkaa pie­ni­tu­loisil­ta ja antaa ve­ron­ke­ven­nyk­siä suu­ri­tu­loi­sil­le

20.09.2023 15:10 1
Toimittajalta: Yksikin matkailuyritys voi pilata kaupungin maineen kausityöntekijöiden keskuudessa
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Yksikin mat­kai­lu­yri­tys voi pilata kau­pun­gin maineen kau­si­työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa

20.09.2023 14:16 4
Eduskunnasta: Tarvitsemme ystäviä ja puhdasta luontoa – yksinäisyys on terveysriski
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Tar­vit­sem­me ystäviä ja puh­das­ta luontoa – yk­si­näi­syys on ter­veys­ris­ki

15.09.2023 16:15 4
Rovaniemen uusi Revontulilaavu odottaa vielä tulipaikan viimeistelyä – avajaiset pidetään lokakuun 16. päivä

Ro­va­nie­men uusi Re­von­tu­li­laa­vu odottaa vielä tu­li­pai­kan vii­meis­te­lyä – ava­jai­set pi­de­tään lo­ka­kuun 16. päivä

15.09.2023 16:12 8
Tilaajille
Rovaniemellä pääsee tanssimaan kerran kuussa elektronisen musiikin tahtiin – Liito-klubi syntyi täyttämään tyhjiötä kaupungin yöelämässä

Ro­va­nie­mel­lä pääsee tans­si­maan kerran kuussa elekt­ro­ni­sen mu­sii­kin tahtiin – ­Lii­to-klu­bi syntyi täyt­tä­mään tyh­jiö­tä kau­pun­gin yö­elä­mäs­sä

15.09.2023 07:00
Tilaajille
Muunneltua totuutta – vai sittenkin valhetta?
Kolumni Krista Vaarala

Muun­nel­tua to­tuut­ta – vai sit­ten­kin val­het­ta?

14.09.2023 15:59 1
Uusi Rovaniemi kysyy: Sopiiko korkea rakentaminen ja kaavaillut tornirakennukset mielestäsi Rovaniemelle?

Uusi Ro­va­nie­mi kysyy: Sopiiko korkea ra­ken­ta­mi­nen ja kaa­vail­lut tor­ni­ra­ken­nuk­set mie­les­tä­si Ro­va­nie­mel­le?

14.09.2023 14:47 11
Käytetty huumeruisku lasten koulutiellä herätti huolen Rovaniemellä – toimi näin, jos huomaat maassa käytetyn pistovälineen

Käy­tet­ty huu­me­ruis­ku lasten kou­lu­tiel­lä herätti huolen Ro­va­nie­mel­lä – toimi näin, jos huomaat maassa käy­te­tyn pis­to­vä­li­neen

14.09.2023 10:02 1
Tilaajille
Ensi kausi ja sarjanousu jo mielessä – RoPSin naisten edustusjoukkueen kausi on ollut nousujohteista

Ensi kausi ja sar­ja­nou­su jo mie­les­sä – RoPSin naisten edus­tus­jouk­kueen kausi on ollut nou­su­joh­teis­ta

13.09.2023 15:07
Tilaajille