Uusi Rovaniemi

Rovaniemellä käynnistyi jo tapahtumien perumisaalto  – "En halua joutua miettimään sitä, että minun toiminnan takia joku menettää henkensä"

Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­tyi jo ta­pah­tu­mien pe­ru­mis­aal­to – "En halua joutua miet­ti­mään sitä, että minun toi­min­nan takia joku me­net­tää hen­ken­sä"

14:59 0
Elokuva-arvio: Kahden maailman rajalla

Elo­ku­va-ar­vio: Kahden maail­man rajalla

14:52 0
Mitä jos älyvaate karkottaisi sääskiä? – Näyttely Arktikumissa esittelee, miten sellainen suunnitellaan

Mitä jos äly­vaa­te kar­kot­tai­si sääs­kiä? – Näyt­te­ly Ark­ti­ku­mis­sa esit­te­lee, miten sel­lai­nen suun­ni­tel­laan

14:14 0
Rovaniemellä käynnistyi jo tapahtumien perumisaalto  – "En halua joutua miettimään sitä, että minun toiminnan takia joku menettää henkensä"
Menot

Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­tyi jo ta­pah­tu­mien pe­ru­mis­aal­to – "En halua joutua miet­ti­mään sitä, että minun toi­min­nan takia joku me­net­tää hen­ken­sä"

14:59 0
Elokuva-arvio: Kahden maailman rajalla

Elo­ku­va-ar­vio: Kahden maail­man rajalla

14:52 0
Mitä jos älyvaate karkottaisi sääskiä? – Näyttely Arktikumissa esittelee, miten sellainen suunnitellaan

Mitä jos äly­vaa­te kar­kot­tai­si sääs­kiä? – Näyt­te­ly Ark­ti­ku­mis­sa esit­te­lee, miten sel­lai­nen suun­ni­tel­laan

14:14 0
Mene vaikka tänne: Ulkoliikuntaa, kuvataidetta, tankarunoja ja Israelin kokemuksia

Mene vaikka tänne: Ul­ko­lii­kun­taa, ku­va­tai­det­ta, tan­ka­ru­no­ja ja Is­rae­lin ko­ke­muk­sia

16.10.2020 08:54 0

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin muu­si­kot jal­kau­tu­vat Ro­va­nie­men kyliin

15.10.2020 16:35 0
Uusi Rovaniemi jälleen finaalissa – Arvaa, mikä kymmenestä lehdestä on Vuoden 2020 kaupunkilehti!

Uusi Ro­va­nie­mi jälleen fi­naa­lis­sa – Arvaa, mikä kym­me­nes­tä leh­des­tä on Vuoden 2020 kau­pun­ki­leh­ti!

19.10.2020 10:15 0
Viikon kasvo: Kynän kanssa lenkkipolulle – Eläkepäivillään riimittelyn löytänyt Raimo Haaja on kirjoittanut jo 2 500 runoa

Viikon kasvo: Kynän kanssa lenk­ki­po­lul­le – Elä­ke­päi­vil­lään rii­mit­te­lyn löy­tä­nyt Raimo Haaja on kir­joit­ta­nut jo 2 500 runoa

16.10.2020 19:07 0
Lukijan juttu: Rovaniemi sai koulun 150 vuotta sitten – koulun vastustajat häiriköivät kuntakokouksia

Lukijan juttu: Ro­va­nie­mi sai koulun 150 vuotta sitten – koulun vas­tus­ta­jat häi­ri­köi­vät kun­ta­ko­kouk­sia

16.10.2020 13:18 0
Toimittajalta: Viikossa aktivistiksi – kaupunkilainen joutuu epäreiluun asemaan, kun yrittää puolustaa palveluita
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Vii­kos­sa ak­ti­vis­tik­si – kau­pun­ki­lai­nen joutuu epä­rei­luun ase­maan, kun yrittää puo­lus­taa pal­ve­lui­ta

16.10.2020 13:03 0
Nuori taitaja Hannes Toppi jäi täpärästi toiseksi Makeamestari-kilpailussa, mutta tulevaisuudessa häämöttää kaksikin mestarin tutkintoa

Nuori taitaja Hannes Toppi jäi tä­pä­räs­ti toi­sek­si Ma­kea­mes­ta­ri-kil­pai­lus­sa, mutta tu­le­vai­suu­des­sa hää­möt­tää kak­si­kin mes­ta­rin tut­kin­toa

16.10.2020 09:26 0
Rovaniemellä käynnistyi jo tapahtumien perumisaalto  – "En halua joutua miettimään sitä, että minun toiminnan takia joku menettää henkensä"
Koronavirus

Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­tyi jo ta­pah­tu­mien pe­ru­mis­aal­to – "En halua joutua miet­ti­mään sitä, että minun toi­min­nan takia joku me­net­tää hen­ken­sä"

14:59 0
Kolumni: Korona lopetti monelta työt kuin seinään
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Korona lopetti monelta työt kuin seinään

14.10.2020 08:04 0
Maskin käytöllä myös taloudellinen hyöty: Parhaimmassa tapauksessa ketään ei tarvitse asettaa karanteeniin, jos käytetään maskeja, sanoo infektioylilääkäri Markku Broas

Maskin käy­töl­lä myös ta­lou­del­li­nen hyöty: Par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa ketään ei tar­vit­se asettaa ka­ran­tee­niin, jos käy­te­tään mas­ke­ja, sanoo in­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas

13.10.2020 15:05 0
Toimittajalta: Maskikynnys ylittyi
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Mas­ki­kyn­nys ylittyi

13.10.2020 14:50 1
Mene vaikka tänne: Ulkoliikuntaa, kuvataidetta, tankarunoja ja Israelin kokemuksia

Mene vaikka tänne: Ul­ko­lii­kun­taa, ku­va­tai­det­ta, tan­ka­ru­no­ja ja Is­rae­lin ko­ke­muk­sia

16.10.2020 08:54 0
Lauantaivieras: Taiteen kautta voi avautua uusia ovia myös pandemian keskellä
Kolumni Niina Oinas

Lauan­tai­vie­ras: Taiteen kautta voi avautua uusia ovia myös pan­de­mian kes­kel­lä

16.10.2020 08:43 0
Kolumnit
Toimittajalta: Viikossa aktivistiksi – kaupunkilainen joutuu epäreiluun asemaan, kun yrittää puolustaa palveluita
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Vii­kos­sa ak­ti­vis­tik­si – kau­pun­ki­lai­nen joutuu epä­rei­luun ase­maan, kun yrittää puo­lus­taa pal­ve­lui­ta

16.10.2020 13:03 0
Lauantaivieras: Taiteen kautta voi avautua uusia ovia myös pandemian keskellä
Kolumni Niina Oinas

Lauan­tai­vie­ras: Taiteen kautta voi avautua uusia ovia myös pan­de­mian kes­kel­lä

16.10.2020 08:43 0
Eduskunnasta: Pohjoisen ensihoitokopteritoimintaa ei saa vaarantaa – ministeriön peli poikki nyt
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Poh­joi­sen en­si­hoi­to­kop­te­ri­toi­min­taa ei saa vaa­ran­taa – mi­nis­te­riön peli poikki nyt

14.10.2020 08:14 1
Kolumni: Korona lopetti monelta työt kuin seinään
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Korona lopetti monelta työt kuin seinään

14.10.2020 08:04 0
Toimittajalta: Maskikynnys ylittyi
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Mas­ki­kyn­nys ylittyi

13.10.2020 14:50 1
Lapin kamariorkesterin muusikot jalkautuvat Rovaniemen kyliin

Lapin ka­ma­ri­or­kes­te­rin muu­si­kot jal­kau­tu­vat Ro­va­nie­men kyliin

15.10.2020 16:35 0
Rovaniemi selvittää vanhan aseman käyttöä ja korjausta: ei myydä eikä pureta

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää vanhan aseman käyttöä ja kor­jaus­ta: ei myydä eikä pureta

15.10.2020 15:57 0
Mr. Lordista elämäkerta keväällä 2022: "Annan palaa ja puhun suoraan"

Mr. Lor­dis­ta elä­mä­ker­ta ke­vääl­lä 2022: "Annan palaa ja puhun suo­raan"

14.10.2020 13:42 0
Lukijalta Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Saa­ren­ky­län tul­va­suo­je­lun ainoa rat­kai­su on te­ko­jär­vi

14.10.2020 10:16 1
LKS siirtyy hiljalleen sähköiseen ajanvarauspalveluun – Ennen ajan saattoi tarkistaa vain kirjeestä tai soittamalla

LKS siirtyy hil­jal­leen säh­köi­seen ajan­va­raus­pal­ve­luun – Ennen ajan saattoi tar­kis­taa vain kir­jees­tä tai soit­ta­mal­la

14.10.2020 10:02 0
Eduskunnasta: Pohjoisen ensihoitokopteritoimintaa ei saa vaarantaa – ministeriön peli poikki nyt
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Poh­joi­sen en­si­hoi­to­kop­te­ri­toi­min­taa ei saa vaa­ran­taa – mi­nis­te­riön peli poikki nyt

14.10.2020 08:14 1
Kolumni: Korona lopetti monelta työt kuin seinään
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Korona lopetti monelta työt kuin seinään

14.10.2020 08:04 0
Sairaalanniemen kaavoitus etenee – uudet luonnokset esille tänään

Sai­raa­lan­nie­men kaa­voi­tus etenee – uudet luon­nok­set esille tänään

14.10.2020 07:00 1
Maskin käytöllä myös taloudellinen hyöty: Parhaimmassa tapauksessa ketään ei tarvitse asettaa karanteeniin, jos käytetään maskeja, sanoo infektioylilääkäri Markku Broas

Maskin käy­töl­lä myös ta­lou­del­li­nen hyöty: Par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa ketään ei tar­vit­se asettaa ka­ran­tee­niin, jos käy­te­tään mas­ke­ja, sanoo in­fek­tio­yli­lää­kä­ri Markku Broas

13.10.2020 15:05 0
Revontulesta Rinteenkulmaan – kauppakeskusten tavoitteena avata uusi yhdyskäytävä vuonna 2021

Re­von­tu­les­ta Rin­teen­kul­maan – kaup­pa­kes­kus­ten ta­voit­tee­na avata uusi yh­dys­käy­tä­vä vuonna 2021

13.10.2020 14:54 0
Toimittajalta: Maskikynnys ylittyi
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Mas­ki­kyn­nys ylittyi

13.10.2020 14:50 1
Ylilääkäri: Rovaniemellä esiintyy koronaa piilevänä ja siksi maskit, käsihygienia ja turvavälit ovat tarpeen

Yli­lää­kä­ri: Ro­va­nie­mel­lä esiin­tyy koronaa pii­le­vä­nä ja siksi maskit, kä­si­hy­gie­nia ja tur­va­vä­lit ovat tarpeen

13.10.2020 14:33 1
Ylioppilaskunta pyytää Lapin yliopistolta keskustelua tasa-arvosta ja siitä, mikä on opiskelijan rooli päätöksenteossa

Yli­op­pi­las­kun­ta pyytää Lapin yli­opis­tol­ta kes­kus­te­lua ta­sa-ar­vos­ta ja siitä, mikä on opis­ke­li­jan rooli pää­tök­sen­teos­sa

13.10.2020 14:25 0
Milloin on altistunut koronalle? – Rovaniemen joukkoaltistuksista tuli paljon epäselvyyksiä, ylilääkäri laati selventävän ohjeen

Milloin on al­tis­tu­nut ko­ro­nal­le? – Ro­va­nie­men jouk­ko­al­tis­tuk­sis­ta tuli paljon epä­sel­vyyk­siä, yli­lää­kä­ri laati sel­ven­tä­vän ohjeen

13.10.2020 09:39 0
Meltosjärven Tuomiset kertovat yrttitarhansa tarinan

Mel­tos­jär­ven Tuo­mi­set ker­to­vat yrt­ti­tar­han­sa tarinan

13.10.2020 09:38 0
Zontat palkitsivat Nafisa Yeasminin Naisen teko -kunniamaininnalla

Zontat pal­kit­si­vat Nafisa Yeas­mi­nin Naisen teko -kun­nia­mai­nin­nal­la

13.10.2020 09:33 0