Uusi Rovaniemi

Kansien välissä: Lapin-loma vie kuvitellun ja toden rajoille

Kansien vä­lis­sä: La­pin-lo­ma vie ku­vi­tel­lun ja toden ra­joil­le

15:31
Toimittajalta: Helle – autuus vai kauhunäytelmä?
Kolumni Aurora Kuusisto

Toi­mit­ta­jal­ta: Helle – autuus vai kau­hu­näy­tel­mä?

14:37 1
Jyväskylän Kankaasta mallia Rovaniemelle – Ihmislähtöinen kaavoitus luo edellytykset lähipalveluille, lähiluonnolle ja liikennemeluttomuudelle
Kolumni Väinö Jalkanen

Jy­väs­ky­län Kan­kaas­ta mallia Ro­va­nie­mel­le – Ih­mis­läh­töi­nen kaa­voi­tus luo edel­ly­tyk­set lä­hi­pal­ve­luil­le, lä­hi­luon­nol­le ja lii­ken­ne­me­lut­to­muu­del­le

14:32
Ronja Ryövärintytär ottaa Konttisen lavan haltuun – ”Tämän vuoden tuotanto ei ole verrattavissa millään tavalla muihin vuosiin”
Rovaniemellä tapahtuu

Ronja Ryö­vä­rin­ty­tär ottaa Kont­ti­sen lavan haltuun – ”Tämän vuoden tuo­tan­to ei ole ver­rat­ta­vis­sa millään tavalla muihin vuo­siin”

14:23
Kulttuurikävely todisti, että yksi asia on pysynyt Rovaniemen vanhalla torilla vuosikymmenestä toiseen, vaikka kaikki muu on muuttunut

Kult­tuu­ri­kä­ve­ly to­dis­ti, että yksi asia on pysynyt Ro­va­nie­men van­hal­la torilla vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen, vaikka kaikki muu on muut­tu­nut

18.06.2021 09:42 1
Napapiirin ryhmäpuutarhalla tapahtuu: Omenapuut kukkivat valloittavasti – niitäkin voi ihailla sunnuntaina Avoimet puutarhat -tapahtumassa

Na­pa­pii­rin ryh­mä­puu­tar­hal­la ta­pah­tuu: Ome­na­puut kuk­ki­vat val­loit­ta­vas­ti – nii­tä­kin voi ihailla sun­nun­tai­na Avoimet puu­tar­hat -ta­pah­tu­mas­sa

16.06.2021 13:57
Rovaniemeläinen Jatta Sipola kyllästyi hauiskääntöön – nyt hän kääntää 240-kiloista rengasta ja tavoittelee Lapin riskein -kisan voittoa

Ro­va­nie­me­läi­nen Jatta Sipola kyl­läs­tyi hauis­kään­töön – nyt hän kääntää 240-ki­lois­ta ren­gas­ta ja ta­voit­te­lee Lapin riskein -kisan voittoa

15.06.2021 13:50

Kont­ti­sen Ke­sä­kis­ka avaa luuk­kun­sa – kios­kin­pi­tä­jä haluaa ro­va­nie­me­läis­ten kes­kuu­teen enemmän yh­tei­söl­li­syyt­tä

08.06.2021 14:50
Ronja Ryövärintytär ottaa Konttisen lavan haltuun – ”Tämän vuoden tuotanto ei ole verrattavissa millään tavalla muihin vuosiin”

Ronja Ryö­vä­rin­ty­tär ottaa Kont­ti­sen lavan haltuun – ”Tämän vuoden tuo­tan­to ei ole ver­rat­ta­vis­sa millään tavalla muihin vuo­siin”

14:23
Monet eivät tiedä, että koira-asiakkaat ovat tervetulleita yli 100 eri yrityksen tiloihin Rovaniemellä

Monet eivät tiedä, että koi­ra-asiak­kaat ovat ter­ve­tul­lei­ta yli 100 eri yri­tyk­sen ti­loi­hin Ro­va­nie­mel­lä

12:00 3
Minun puuni: "Puut juurruttavat meidät Rovaniemelle"

Minun puuni: "Puut juur­rut­ta­vat meidät Ro­va­nie­mel­le"

21.06.2021 12:56
Viikon kesäfoto: Kullerot kesäyössä

Viikon ke­sä­fo­to: Kul­le­rot ke­sä­yös­sä

21.06.2021 12:00
Kilometrin mittainen taidenäyttely, kaupunkipulkkia ja kukkaloistoa – avoimeen kulttuuri-ideahakuun tuli 20 ehdotusta

Ki­lo­met­rin mit­tai­nen tai­de­näyt­te­ly, kau­pun­ki­pulk­kia ja kuk­ka­lois­toa – avoi­meen kult­tuu­ri-idea­ha­kuun tuli 20 eh­do­tus­ta

18.06.2021 11:47
Viikon kesäfoto: Kullerot kesäyössä
Viikon kesäfoto

Viikon ke­sä­fo­to: Kul­le­rot ke­sä­yös­sä

21.06.2021 12:00
Viikon kesäfoto: Uninen orava keikkuu oksalla

Viikon ke­sä­fo­to: Uninen orava keikkuu oksalla

16.06.2021 09:29
Viikon kesäfoto: Kristiina Kivilompolo nappasi näyttävän kuvan siipiään räpyttelevästä kuikasta

Viikon ke­sä­fo­to: Kris­tii­na Ki­vi­lom­po­lo nappasi näyt­tä­vän kuvan sii­piään rä­pyt­te­le­väs­tä kui­kas­ta

11.06.2021 15:05
Viikon kesäfoto: Janne Kukkola ikuisti upean superkuun Rovaniemen yllä

Viikon ke­sä­fo­to: Janne Kukkola ikuisti upean su­per­kuun Ro­va­nie­men yllä

02.06.2021 12:15
Kulttuurikävely todisti, että yksi asia on pysynyt Rovaniemen vanhalla torilla vuosikymmenestä toiseen, vaikka kaikki muu on muuttunut

Kult­tuu­ri­kä­ve­ly to­dis­ti, että yksi asia on pysynyt Ro­va­nie­men van­hal­la torilla vuo­si­kym­me­nes­tä toi­seen, vaikka kaikki muu on muut­tu­nut

18.06.2021 09:42 1
Rovaniemen seurakunta hakee isoja säästöjä: henkilöstö ehkä lomautetaan ja kaksi kappelia puretaan

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta hakee isoja sääs­tö­jä: hen­ki­lös­tö ehkä lo­mau­te­taan ja kaksi kap­pe­lia pu­re­taan

17.06.2021 15:38 7
Kolumnit
Toimittajalta: Helle – autuus vai kauhunäytelmä?
Kolumni Aurora Kuusisto

Toi­mit­ta­jal­ta: Helle – autuus vai kau­hu­näy­tel­mä?

14:37 1
Jyväskylän Kankaasta mallia Rovaniemelle – Ihmislähtöinen kaavoitus luo edellytykset lähipalveluille, lähiluonnolle ja liikennemeluttomuudelle
Kolumni Väinö Jalkanen

Jy­väs­ky­län Kan­kaas­ta mallia Ro­va­nie­mel­le – Ih­mis­läh­töi­nen kaa­voi­tus luo edel­ly­tyk­set lä­hi­pal­ve­luil­le, lä­hi­luon­nol­le ja lii­ken­ne­me­lut­to­muu­del­le

14:32
Miepä sanon: Päädyin taloyhtiön hallitukseen vahingossa – pian innostuin kun huomasin, kuinka paljon taloyhtiön asioihin voi vaikuttaa
Kolumni Kati Ylivirta

Miepä sanon: Päädyin ta­lo­yh­tiön hal­li­tuk­seen va­hin­gos­sa – pian in­nos­tuin kun huo­ma­sin, kuinka paljon ta­lo­yh­tiön asioi­hin voi vai­kut­taa

16.06.2021 13:38 1
Toimittajalta: Edes vaalivoittajan ei kannata paukutella henkseleitään – Rovaniemen päätöksenteossa puolueet tarvitsevat toisiaan entistä enemmän
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Edes vaa­li­voit­ta­jan ei kannata pau­ku­tel­la henk­se­lei­tään – Ro­va­nie­men pää­tök­sen­teos­sa puo­lueet tar­vit­se­vat toi­siaan entistä enemmän

16.06.2021 07:12 1
Pelkoa ja uteliaisuutta Norppalivessä – köllöttely ei ollutkaan huoletonta loikoilua vaan ankaraa norpantyötä
Kolumni Jaakko Laitinen

Pelkoa ja ute­liai­suut­ta Norp­pa­li­ves­sä – köl­löt­te­ly ei ol­lut­kaan huo­le­ton­ta loi­koi­lua vaan ankaraa nor­pan­työ­tä

15.06.2021 15:00
Toimittajalta: Jos autoilua halutaan vähentää, tarvitaan toimivia pyöräteitä
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Jos au­toi­lua ha­lu­taan vä­hen­tää, tar­vi­taan toi­mi­via pyö­rä­tei­tä

11.06.2021 15:47
Minun puuni: "Vielä yli 60 vuoden jälkeenkin se jatkaa vinoa kasvuaan"

Minun puuni: "Vielä yli 60 vuoden jäl­keen­kin se jatkaa vinoa kas­vuaan"

16.06.2021 14:05
Napapiirin ryhmäpuutarhalla tapahtuu: Omenapuut kukkivat valloittavasti – niitäkin voi ihailla sunnuntaina Avoimet puutarhat -tapahtumassa

Na­pa­pii­rin ryh­mä­puu­tar­hal­la ta­pah­tuu: Ome­na­puut kuk­ki­vat val­loit­ta­vas­ti – nii­tä­kin voi ihailla sun­nun­tai­na Avoimet puu­tar­hat -ta­pah­tu­mas­sa

16.06.2021 13:57
Miepä sanon: Päädyin taloyhtiön hallitukseen vahingossa – pian innostuin kun huomasin, kuinka paljon taloyhtiön asioihin voi vaikuttaa
Kolumni Kati Ylivirta

Miepä sanon: Päädyin ta­lo­yh­tiön hal­li­tuk­seen va­hin­gos­sa – pian in­nos­tuin kun huo­ma­sin, kuinka paljon ta­lo­yh­tiön asioi­hin voi vai­kut­taa

16.06.2021 13:38 1
Viikon kesäfoto: Uninen orava keikkuu oksalla

Viikon ke­sä­fo­to: Uninen orava keikkuu oksalla

16.06.2021 09:29
Keitä he oikein ovat? – Rovaniemen valtuustoon nousi monta uutta nimeä, esittelemme heistä puolueidensa kärkinimiä

Keitä he oikein ovat? – Ro­va­nie­men val­tuus­toon nousi monta uutta nimeä, esit­te­lem­me heistä puo­luei­den­sa kär­ki­ni­miä

16.06.2021 08:00 3
Toimittajalta: Edes vaalivoittajan ei kannata paukutella henkseleitään – Rovaniemen päätöksenteossa puolueet tarvitsevat toisiaan entistä enemmän
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Edes vaa­li­voit­ta­jan ei kannata pau­ku­tel­la henk­se­lei­tään – Ro­va­nie­men pää­tök­sen­teos­sa puo­lueet tar­vit­se­vat toi­siaan entistä enemmän

16.06.2021 07:12 1
Sara Seppänen siivitti perussuomalaiset voittoon, vaikkei ole vielä puolueen jäsen – Katso Rovaniemen ääniharavat ja valtuustosta pudonneet

Sara Sep­pä­nen sii­vit­ti pe­rus­suo­ma­lai­set voit­toon, vaikkei ole vielä puo­lueen jäsen – Katso Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­vat ja val­tuus­tos­ta pu­don­neet

15.06.2021 15:02 11
Pelkoa ja uteliaisuutta Norppalivessä – köllöttely ei ollutkaan huoletonta loikoilua vaan ankaraa norpantyötä
Kolumni Jaakko Laitinen

Pelkoa ja ute­liai­suut­ta Norp­pa­li­ves­sä – köl­löt­te­ly ei ol­lut­kaan huo­le­ton­ta loi­koi­lua vaan ankaraa nor­pan­työ­tä

15.06.2021 15:00
Arktikumin puistoon ilmestyi outo rakennelma, joka onkin jopa Suomen suurin ötökkähotelli – ympäristötaideteos muuttuu kesän aikana niityksi

Ark­ti­ku­min puis­toon il­mes­tyi outo ra­ken­nel­ma, joka onkin jopa Suomen suurin ötök­kä­ho­tel­li – ym­pä­ris­tö­tai­de­teos muuttuu kesän aikana nii­tyk­si

15.06.2021 14:19 1
Näinkin voi käydä: Maarit Airaksinen jäi yhden äänen päähän Rovaniemen valtuustosta – Tarkastuslaskenta on menossa, mutta ihmettä hän ei odota

Näinkin voi käydä: Maarit Ai­rak­si­nen jäi yhden äänen päähän Ro­va­nie­men val­tuus­tos­ta – Tar­kas­tus­las­ken­ta on me­nos­sa, mutta ihmettä hän ei odota

15.06.2021 14:05 3
Rovaniemeläinen Jatta Sipola kyllästyi hauiskääntöön – nyt hän kääntää 240-kiloista rengasta ja tavoittelee Lapin riskein -kisan voittoa

Ro­va­nie­me­läi­nen Jatta Sipola kyl­läs­tyi hauis­kään­töön – nyt hän kääntää 240-ki­lois­ta ren­gas­ta ja ta­voit­te­lee Lapin riskein -kisan voittoa

15.06.2021 13:50
Nokkela ja hykerryttävä somesuhdesatiiri

Nokkela ja hy­ker­ryt­tä­vä so­me­suh­de­sa­tii­ri

14.06.2021 14:56
Kansien välissä: 17 vuotta vanhasta levystä tehdyssä vinyylipainoksessa punkyhtye Sur-rur pysyy uskollisena tyylilleen, muttei kaihda kokeilla uutta

Kansien vä­lis­sä: 17 vuotta van­has­ta levystä teh­dys­sä vi­nyy­li­pai­nok­ses­sa punk­yh­tye Sur-rur pysyy us­kol­li­se­na tyy­lil­leen, muttei kaihda ko­keil­la uutta

14.06.2021 13:57
Rollo soikoon: Siestassa loistaa napapiirin kesä – Rovaniemeläistynyt räppäri Kähinä-Pate teki yhteisen kesäbiisin Rosa Costen kanssa

Rollo soi­koon: Sies­tas­sa loistaa na­pa­pii­rin kesä – Ro­va­nie­me­läis­ty­nyt räppäri Kä­hi­nä-Pa­te teki yh­tei­sen ke­sä­bii­sin Rosa Costen kanssa

11.06.2021 16:07
Toimittajalta: Jos autoilua halutaan vähentää, tarvitaan toimivia pyöräteitä
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Jos au­toi­lua ha­lu­taan vä­hen­tää, tar­vi­taan toi­mi­via pyö­rä­tei­tä

11.06.2021 15:47
Olen luullut, että Rovaniemi on ruma – sitten tajusin lähteä pois keskustasta
Kolumni Sonja Huhtaniska

Olen luul­lut, että Ro­va­nie­mi on ruma – sitten tajusin lähteä pois kes­kus­tas­ta

11.06.2021 15:32 3
Viikon kesäfoto: Kristiina Kivilompolo nappasi näyttävän kuvan siipiään räpyttelevästä kuikasta

Viikon ke­sä­fo­to: Kris­tii­na Ki­vi­lom­po­lo nappasi näyt­tä­vän kuvan sii­piään rä­pyt­te­le­väs­tä kui­kas­ta

11.06.2021 15:05