Uusi Rovaniemi

Retkeilijä tuupertui hypotermiaan keskiviikkona Ounasvaaralla – retkikaveri sai pelastettua miehen lämpimään ohikulkijan avulla

Ret­kei­li­jä tuu­per­tui hy­po­ter­miaan kes­ki­viik­ko­na Ou­nas­vaa­ral­la – ret­ki­ka­ve­ri sai pe­las­tet­tua miehen läm­pi­mään ohi­kul­ki­jan avulla

15.01.2021 11:04 2
Tieliikennelaki täydentyi moottorikelkkailun osalta – Kelkkareitille ei ole asiaa maastopyörällä tai koiravaljakolla, ellei lisäkilpi sitä salli

Tie­lii­ken­ne­la­ki täy­den­tyi moot­to­ri­kelk­kai­lun osalta – Kelk­ka­rei­til­le ei ole asiaa maas­to­pyö­räl­lä tai koi­ra­val­ja­kol­la, ellei li­sä­kil­pi sitä salli

14.01.2021 15:23 1
Uskallatko avantoon? Rakastu talviuintiin -tapahtuma tarjoaa raikkaan pulahduksen Kemijokeen

Us­kal­lat­ko avan­toon? Rakastu tal­vi­uin­tiin -ta­pah­tu­ma tarjoaa raik­kaan pu­lah­duk­sen Ke­mi­jo­keen

13.01.2021 15:55
Uskallatko avantoon? Rakastu talviuintiin -tapahtuma tarjoaa raikkaan pulahduksen Kemijokeen
Menot

Us­kal­lat­ko avan­toon? Rakastu tal­vi­uin­tiin -ta­pah­tu­ma tarjoaa raik­kaan pu­lah­duk­sen Ke­mi­jo­keen

13.01.2021 15:55
Harrastus: Koko perhe Siepakoissa – tanssin iloa ja talkootyötä

Har­ras­tus: Koko perhe Sie­pa­kois­sa – tanssin iloa ja tal­koo­työ­tä

07.01.2021 17:51
Elokuva-arvio: Pohjoisen luonto ei sanoja kaipaisi –Tunturin tarina loistaa visuaalisuudellaan, mutta ääniraita ei yllä samaan

Elo­ku­va-ar­vio: Poh­joi­sen luonto ei sanoja kai­pai­si –Tun­tu­rin tarina loistaa vi­suaa­li­suu­del­laan, mutta ää­ni­rai­ta ei yllä samaan

07.01.2021 16:49
Mammutin syöksyhammas esille Arktikumiin

Mam­mu­tin syök­sy­ham­mas esille Ark­ti­ku­miin

05.01.2021 13:29

Tans­si­ja-not­keu­sak­ro­baat­ti Marina Cherry koet­te­lee ra­jo­jaan – Val­tion­pal­kit­tu Kallo Col­lec­ti­ve tuo uu­sim­man Only Bones -ver­sion en­si-il­taan Ro­va­nie­mel­le

22.12.2020 15:01
Kevättä kohti – Valoisa aika lisääntyy nyt lähes tunnilla viikossa

Kevättä kohti – Valoisa aika li­sään­tyy nyt lähes tun­nil­la vii­kos­sa

13.01.2021 15:07
Toimittajalta: Riskisijoitus tulee kalliiksi Rovaniemelle, mutta myös sen poliittinen hinta voi olla raskas
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ris­ki­si­joi­tus tulee kal­liik­si Ro­va­nie­mel­le, mutta myös sen po­liit­ti­nen hinta voi olla raskas

13.01.2021 08:47 3
Emil kaipaa koirakavereita – Etenkin narttukoirat ovat tervetulleita Nivankylän erähenkiseen koirapuistoon

Emil kaipaa koi­ra­ka­ve­rei­ta – Etenkin nart­tu­koi­rat ovat ter­ve­tul­lei­ta Ni­van­ky­län erä­hen­ki­seen koi­ra­puis­toon

12.01.2021 15:12
Ounasvaaran lumiukosta tuli Ounastelija UR:n nimiäänestyksessä

Ou­nas­vaa­ran lu­mi­ukos­ta tuli Ou­nas­te­li­ja UR:n ni­mi­ää­nes­tyk­ses­sä

12.01.2021 14:48
Kolumni: Pesukarhuja odotellessa – tulokkaita ei voi valikoida, kun ilmasto lämpenee
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: Pe­su­kar­hu­ja odo­tel­les­sa – tu­lok­kai­ta ei voi va­li­koi­da, kun ilmasto läm­pe­nee

12.01.2021 14:43
Toimittajalta: Kärsivällisyyttä tarvitaan edelleen, mutta koronan kukistumiseen täytyy uskoa
Koronavirus
Kolumni
Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Kär­si­väl­li­syyt­tä tar­vi­taan edel­leen, mutta koronan ku­kis­tu­mi­seen täytyy uskoa

07.01.2021 17:47
Lukijan kuva: Maski, korona ja kupla –Ritvan piha-asetelma tiivistää vuoden 2020

Lukijan kuva: Maski, korona ja kupla –Ritvan pi­ha-ase­tel­ma tii­vis­tää vuoden 2020

30.12.2020 14:24
Rovaniemellä käytetään koronapikatestejä vain erikoistapauksissa, koska näytteiden kuljetus ei ole ongelma

Ro­va­nie­mel­lä käy­te­tään ko­ro­na­pi­ka­tes­te­jä vain eri­kois­ta­pauk­sis­sa, koska näyt­tei­den kul­je­tus ei ole ongelma

29.12.2020 14:05
Sairaalakadun drive in -testaus toimii Rovaniemellä läpi pyhien — koronatesti on maksuton kaikille

Sai­raa­la­ka­dun drive in -tes­taus toimii Ro­va­nie­mel­lä läpi pyhien — ko­ro­na­tes­ti on mak­su­ton kai­kil­le

22.12.2020 14:41
Ruusuja jäälyhdyssä: Titta Georgievin kauniit lyhdyt ilahduttavat myös naapureita Rantavitikalla

Ruusuja jää­lyh­dys­sä: Titta Geor­gie­vin kauniit lyhdyt ilah­dut­ta­vat myös naa­pu­rei­ta Ran­ta­vi­ti­kal­la

12.01.2021 14:31 1
Kiipeily- ja joogakeskus Väki rakensi Rovaniemen Eteläkeskukseen noin 250 neliötä kiipeilyseinää – Paikallinen kiipeilyseura sulki oman treenipaikkansa hyvillä mielin

Kii­pei­ly- ja joo­ga­kes­kus Väki rakensi Ro­va­nie­men Ete­lä­kes­kuk­seen noin 250 neliötä kii­pei­ly­sei­nää – Pai­kal­li­nen kii­pei­ly­seu­ra sulki oman tree­ni­paik­kan­sa hyvillä mielin

12.01.2021 14:26
Kolumnit
Toimittajalta: Riskisijoitus tulee kalliiksi Rovaniemelle, mutta myös sen poliittinen hinta voi olla raskas
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ris­ki­si­joi­tus tulee kal­liik­si Ro­va­nie­mel­le, mutta myös sen po­liit­ti­nen hinta voi olla raskas

13.01.2021 08:47 3
Kolumni: Pesukarhuja odotellessa – tulokkaita ei voi valikoida, kun ilmasto lämpenee
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: Pe­su­kar­hu­ja odo­tel­les­sa – tu­lok­kai­ta ei voi va­li­koi­da, kun ilmasto läm­pe­nee

12.01.2021 14:43
Toimittajalta: Kärsivällisyyttä tarvitaan edelleen, mutta koronan kukistumiseen täytyy uskoa
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Kär­si­väl­li­syyt­tä tar­vi­taan edel­leen, mutta koronan ku­kis­tu­mi­seen täytyy uskoa

07.01.2021 17:47
Kolumni: Terapia on tilaisuus tehdä välttämättömiä muutoksia – miksi moni silti valehtelee?
Kolumni Sonja Huhtaniska

Ko­lum­ni: Terapia on ti­lai­suus tehdä vält­tä­mät­tö­miä muu­tok­sia – miksi moni silti va­leh­te­lee?

07.01.2021 13:35 3
Kolumni: Se oli sellainen vuosi – mitä 2020 meille opetti?
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Se oli sel­lai­nen vuosi – mitä 2020 meille opetti?

30.12.2020 08:39
Harrastus: Koko perhe Siepakoissa – tanssin iloa ja talkootyötä

Har­ras­tus: Koko perhe Sie­pa­kois­sa – tanssin iloa ja tal­koo­työ­tä

07.01.2021 17:51
Toimittajalta: Kärsivällisyyttä tarvitaan edelleen, mutta koronan kukistumiseen täytyy uskoa
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Kär­si­väl­li­syyt­tä tar­vi­taan edel­leen, mutta koronan ku­kis­tu­mi­seen täytyy uskoa

07.01.2021 17:47
Elokuva-arvio: Pohjoisen luonto ei sanoja kaipaisi –Tunturin tarina loistaa visuaalisuudellaan, mutta ääniraita ei yllä samaan

Elo­ku­va-ar­vio: Poh­joi­sen luonto ei sanoja kai­pai­si –Tun­tu­rin tarina loistaa vi­suaa­li­suu­del­laan, mutta ää­ni­rai­ta ei yllä samaan

07.01.2021 16:49
Lähes juhlaton vuosi hiljensi pukukaupan, mutta uusiakin vaatekauppoja avattiin Rovaniemelle

Lähes juh­la­ton vuosi hil­jen­si pu­ku­kau­pan, mutta uu­sia­kin vaa­te­kaup­po­ja avat­tiin Ro­va­nie­mel­le

07.01.2021 16:38
Suosittu talvipyöräilyreitti kaipaa rahoitusapua – Matkailun hiipuminen vei läskipyöräturistit Ounasvaaralta

Suo­sit­tu tal­vi­pyö­räi­ly­reit­ti kaipaa ra­hoi­tus­apua – Mat­kai­lun hii­pu­mi­nen vei läs­ki­pyö­rä­tu­ris­tit Ou­nas­vaa­ral­ta

07.01.2021 16:23 2
Esikoululainen Heljä Erola suunnitteli Lukulogon – Rovaniemellä kampanjoidaan lasten lukuinnostuksen kasvattamiseksi

Esi­kou­lu­lai­nen Heljä Erola suun­nit­te­li Lu­ku­lo­gon – Ro­va­nie­mel­lä kam­pan­joi­daan lasten lu­ku­in­nos­tuk­sen kas­vat­ta­mi­sek­si

07.01.2021 16:15
Hyvästit Roikanille – Uuden Rovaniemen kaupunkijänis palaa luontoon, ja nyt etsimme sille seuraajaa

Hy­väs­tit Roi­ka­nil­le – Uuden Ro­va­nie­men kau­pun­ki­jä­nis palaa luon­toon, ja nyt etsimme sille seu­raa­jaa

07.01.2021 15:55
Kolumni: Terapia on tilaisuus tehdä välttämättömiä muutoksia – miksi moni silti valehtelee?
Kolumni Sonja Huhtaniska

Ko­lum­ni: Terapia on ti­lai­suus tehdä vält­tä­mät­tö­miä muu­tok­sia – miksi moni silti va­leh­te­lee?

07.01.2021 13:35 3
Mammutin syöksyhammas esille Arktikumiin

Mam­mu­tin syök­sy­ham­mas esille Ark­ti­ku­miin

05.01.2021 13:29
Lukijalta: Tyhjän päiten saastuttamista
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tyhjän päiten saas­tut­ta­mis­ta

31.12.2020 14:18 5
Festivaalin verran kamarimusiikkia loppiaisesta alkaen – Uusi tapahtuma näyttää Rovaniemen musiikilliset taidot

Fes­ti­vaa­lin verran ka­ma­ri­mu­siik­kia lop­piai­ses­ta alkaen – Uusi ta­pah­tu­ma näyttää Ro­va­nie­men mu­sii­kil­li­set taidot

31.12.2020 14:12
Postikorttiyrittäjä ei ehtinyt pitää omaa näyttelyä – Kalevi Asplundin kuvia nähdään nyt muistonäyttelyssä

Pos­ti­kort­ti­yrit­tä­jä ei ehtinyt pitää omaa näyt­te­lyä – Kalevi Asp­lun­din kuvia nähdään nyt muis­to­näyt­te­lys­sä

31.12.2020 09:33 1
Lukijan kuva: Maski, korona ja kupla –Ritvan piha-asetelma tiivistää vuoden 2020

Lukijan kuva: Maski, korona ja kupla –Ritvan pi­ha-ase­tel­ma tii­vis­tää vuoden 2020

30.12.2020 14:24
Kolumni: Se oli sellainen vuosi – mitä 2020 meille opetti?
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Se oli sel­lai­nen vuosi – mitä 2020 meille opetti?

30.12.2020 08:39
Toimittajalta: Meitä oli Ounasvaaralla jouluaattona monta – jokin on muuttunut vuoden aikana
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Meitä oli Ou­nas­vaa­ral­la jou­lu­aat­to­na monta – jokin on muut­tu­nut vuoden aikana

29.12.2020 14:44 4
Kulma: RoPS palaa nyt juurilleen
Kolumni Markku Saukko

Kulma: RoPS palaa nyt juu­ril­leen

29.12.2020 14:10 1