Lukijalta: Kii­tok­set hoi­va­ko­ti Jo­ki­kul­le­ron hoi­ta­jil­le

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Uusi Rovaniemi

"Moni nuori voisi saada lyhytterapiasta nopean avun" – Korona on tuonut rovaniemeläisen Paula Kähkösen vastaanotolle uusia asiakkaita
Uusi Rovaniemi suosittelee
Tilaajille

"Moni nuori voisi saada ly­hyt­te­ra­pias­ta nopean avun" – Korona on tuonut ro­va­nie­me­läi­sen Paula Käh­kö­sen vas­taan­otol­le uusia asiak­kai­ta

19.01.2022 07:48
Meillä muotoiltu: Jenni Pulskan Rovaniemi-koruista tuli ilmiö – "Kun aloitin, en tiennyt korusuunnittelusta mitään"

Meillä muo­toil­tu: Jenni Pulskan Ro­va­nie­mi-ko­ruis­ta tuli ilmiö – "Kun aloi­tin, en tiennyt ko­ru­suun­nit­te­lus­ta mitään"

18.01.2022 20:01 1
Tilaajille
Rovakadun ja Pekankadun kulmaan on avattu jälleen uusi ravintola – Sriprai Luksua kaipasi oikean thairuuan makua ja alkoi tehdä sitä itse

Ro­va­ka­dun ja Pe­kan­ka­dun kulmaan on avattu jälleen uusi ra­vin­to­la – Sriprai Luksua kaipasi oikean thai­ruuan makua ja alkoi tehdä sitä itse

18.01.2022 14:59 3
Tilaajille
"Sanotaanko näin, että on ollut kohtuu rauhallista" – Rovaniemen äänestysprosentti uhkaa jäädä hyvinvointialueen matalimpien joukkoon

"Sa­no­taan­ko näin, että on ollut kohtuu rau­hal­lis­ta" – Ro­va­nie­men ää­nes­tys­pro­sent­ti uhkaa jäädä hy­vin­voin­ti­alueen ma­ta­lim­pien jouk­koon

18.01.2022 13:05 2
Tilaajille
Toimittajalta: Ei huolta, Ounasvaaran Master Plan päätyy todennäköisesti ö-mappiin – sitä ennen siitä kannattaa poimia kehittämisen arvoiset ideat
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ei huolta, Ou­nas­vaa­ran Master Plan päätyy to­den­nä­köi­ses­ti ö-map­piin – sitä ennen siitä kan­nat­taa poimia ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­set ideat

19.01.2022 06:02 1
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Jenni Pulskan Rovaniemi-koruista tuli ilmiö – "Kun aloitin, en tiennyt korusuunnittelusta mitään"

Meillä muo­toil­tu: Jenni Pulskan Ro­va­nie­mi-ko­ruis­ta tuli ilmiö – "Kun aloi­tin, en tiennyt ko­ru­suun­nit­te­lus­ta mitään"

18.01.2022 20:01 1
Tilaajille
Matkapäiväkirja ulottuvuuksista – Yllättävät materiaalit ja tarinallisuus yhdistyvät Arktikumin uudessa näyttelyssä
Rovaniemellä tapahtuu

Mat­ka­päi­vä­kir­ja ulot­tu­vuuk­sis­ta – Yl­lät­tä­vät ma­te­riaa­lit ja ta­ri­nal­li­suus yh­dis­ty­vät Ark­ti­ku­min uudessa näyt­te­lys­sä

18.01.2022 14:40
Yleisöopastukset käynnistyvät Korundissa:  Osa Henri Hagmanin teoksista valmistuu vasta näyttelyssä

Ylei­sö­opas­tuk­set käyn­nis­ty­vät Ko­run­dis­sa: Osa Henri Hag­ma­nin teok­sis­ta val­mis­tuu vasta näyt­te­lys­sä

10.01.2022 15:10
Kun konevoima tuli Saamenmaahan – Kuvitusnäyttely käsittelee elämäntavan murrosta

Kun ko­ne­voi­ma tuli Saa­men­maa­han – Ku­vi­tus­näyt­te­ly kä­sit­te­lee elä­män­ta­van mur­ros­ta

10.01.2022 09:22
Tilaajille
Suosittu lintukurssi järjestetään jälleen Rovaniemellä – aiemmilla kursseilla yli sata osanottajaa

Suo­sit­tu lin­tu­kurs­si jär­jes­te­tään jälleen Ro­va­nie­mel­lä – aiem­mil­la kurs­seil­la yli sata osan­ot­ta­jaa

13.12.2021 11:19

Ro­va­nie­mi on räp­pi­kau­pun­ki isolla ärrällä – "Noloa, etten ole aiemmin käynyt siel­lä", suo­mi­ra­pin pio­nee­ri tun­nus­taa

12.12.2021 17:24
Rovakadun ja Pekankadun kulmaan on avattu jälleen uusi ravintola – Sriprai Luksua kaipasi oikean thairuuan makua ja alkoi tehdä sitä itse

Ro­va­ka­dun ja Pe­kan­ka­dun kulmaan on avattu jälleen uusi ra­vin­to­la – Sriprai Luksua kaipasi oikean thai­ruuan makua ja alkoi tehdä sitä itse

18.01.2022 14:59 3
Tilaajille
Matkapäiväkirja ulottuvuuksista – Yllättävät materiaalit ja tarinallisuus yhdistyvät Arktikumin uudessa näyttelyssä

Mat­ka­päi­vä­kir­ja ulot­tu­vuuk­sis­ta – Yl­lät­tä­vät ma­te­riaa­lit ja ta­ri­nal­li­suus yh­dis­ty­vät Ark­ti­ku­min uudessa näyt­te­lys­sä

18.01.2022 14:40
Kansien välissä: Talvinen luonto kutsuu tutkimaan

Kansien vä­lis­sä: Tal­vi­nen luonto kutsuu tut­ki­maan

18.01.2022 14:35
Löytyykö seinältäsi täkänä? Rovaniemen kaupunginkirjastossa avattavaan näyttelyyn etsitään täkänöitä

Löy­tyy­kö sei­näl­tä­si täkänä? Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa avat­ta­vaan näyt­te­lyyn et­si­tään tä­kä­nöi­tä

18.01.2022 14:35
Kolumnit
Toimittajalta: Ei huolta, Ounasvaaran Master Plan päätyy todennäköisesti ö-mappiin – sitä ennen siitä kannattaa poimia kehittämisen arvoiset ideat
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ei huolta, Ou­nas­vaa­ran Master Plan päätyy to­den­nä­köi­ses­ti ö-map­piin – sitä ennen siitä kan­nat­taa poimia ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­set ideat

19.01.2022 06:02 1
Tilaajille
Kiireiset aamut ennen radion merisäätä ja ihana arki – onneksi on liukuva työaika
Kolumni Krista Heikkinen

Kii­rei­set aamut ennen radion me­ri­sää­tä ja ihana arki – onneksi on liukuva työaika

17.01.2022 18:35
Tilaajille
Tunnustan: olen urbaani lappilainen
Kolumni Henri Anundi

Tun­nus­tan: olen urbaani lap­pi­lai­nen

12.01.2022 09:23 1
Tilaajille
RoKi vetää historiansa parasta Mestis-kautta — toivottavasti pelit jatkuvat
Kolumni Markku Saukko

RoKi vetää his­to­rian­sa parasta Mes­tis-kaut­ta — toi­vot­ta­vas­ti pelit jat­ku­vat

12.01.2022 08:56 1
Tilaajille
Toimittajalta: Kortilla yli kynnyksen
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kor­til­la yli kyn­nyk­sen

11.01.2022 15:10
Tilaajille
Self helpin satumaailma ei auta köyhää, ja terapiakin on keskiluokkaisten etuoikeus
Kolumni Krista Vaarala

Self helpin sa­tu­maail­ma ei auta köyhää, ja te­ra­pia­kin on kes­ki­luok­kais­ten etu­oi­keus

05.01.2022 06:00 1
Tilaajille
"Sanotaanko näin, että on ollut kohtuu rauhallista" – Rovaniemen äänestysprosentti uhkaa jäädä hyvinvointialueen matalimpien joukkoon

"Sa­no­taan­ko näin, että on ollut kohtuu rau­hal­lis­ta" – Ro­va­nie­men ää­nes­tys­pro­sent­ti uhkaa jäädä hy­vin­voin­ti­alueen ma­ta­lim­pien jouk­koon

18.01.2022 13:05 2
Tilaajille
YIT myi opettajien asuintalon yksityishenkilölle – Asuntoihin etsitään jo uusia vuokralaisia

YIT myi opet­ta­jien asuin­ta­lon yk­si­tyis­hen­ki­löl­le – Asun­toi­hin et­si­tään jo uusia vuok­ra­lai­sia

17.01.2022 18:42 3
Tilaajille
Kiireiset aamut ennen radion merisäätä ja ihana arki – onneksi on liukuva työaika
Kolumni Krista Heikkinen

Kii­rei­set aamut ennen radion me­ri­sää­tä ja ihana arki – onneksi on liukuva työaika

17.01.2022 18:35
Tilaajille
Rovaniemeläisyritys rakensi luksusmatkailijoille yksityisen kylpylän keskelle metsää – Octolassa on vieraillut muun muassa ruhtinas Albert

Ro­va­nie­me­läis­yri­tys rakensi luk­sus­mat­kai­li­joil­le yk­si­tyi­sen kyl­py­län kes­kel­le metsää – Oc­to­las­sa on vie­rail­lut muun muassa ruh­ti­nas Albert

13.01.2022 08:48 2
Tilaajille
"Hyvässä huumorissa on usein totuuden siemen" – Tuomas Toivainen toivoo tekevänsä tarinankerrontaa työkseen tulevaisuudessakin

"Hy­väs­sä huu­mo­ris­sa on usein to­tuu­den siemen" – Tuomas Toi­vai­nen toivoo te­ke­vän­sä ta­ri­nan­ker­ron­taa työk­seen tu­le­vai­suu­des­sa­kin

12.01.2022 14:00
Tilaajille
Tunnustan: olen urbaani lappilainen
Kolumni Henri Anundi

Tun­nus­tan: olen urbaani lap­pi­lai­nen

12.01.2022 09:23 1
Tilaajille
Kansien välissä: Elämää Perunkajärvellä – Sylvin ja Kainon tarina kuvaa sota-aikaa kotitanhuvilla ja rintamalla

Kansien vä­lis­sä: Elämää Pe­run­ka­jär­vel­lä – Sylvin ja Kainon tarina kuvaa so­ta-ai­kaa ko­ti­tan­hu­vil­la ja rin­ta­mal­la

12.01.2022 09:18
Kansien välissä
Kansien välissä: Talvinen luonto kutsuu tutkimaan

Kansien vä­lis­sä: Tal­vi­nen luonto kutsuu tut­ki­maan

18.01.2022 14:35
Kansien välissä: Elämää Perunkajärvellä – Sylvin ja Kainon tarina kuvaa sota-aikaa kotitanhuvilla ja rintamalla

Kansien vä­lis­sä: Elämää Pe­run­ka­jär­vel­lä – Sylvin ja Kainon tarina kuvaa so­ta-ai­kaa ko­ti­tan­hu­vil­la ja rin­ta­mal­la

12.01.2022 09:18
Kansien välissä: Sarjakuvia pohjoisesta Suomesta

Kansien vä­lis­sä: Sar­ja­ku­via poh­joi­ses­ta Suo­mes­ta

05.01.2022 09:29
Kansien välissä: Millaista oli siirtolaisten elämä Amerikassa?

Kansien vä­lis­sä: Mil­lais­ta oli siir­to­lais­ten elämä Ame­ri­kas­sa?

29.12.2021 13:44
Kansien välissä: Näin joulupukista tuli maailmanlaajuinen brändi

Kansien vä­lis­sä: Näin jou­lu­pu­kis­ta tuli maail­man­laa­jui­nen brändi

15.12.2021 12:47
Kansien välissä: Mikä tarina pitää sinut hengissä? Siri Kolun dystopia kertoo viruksen mutatoimasta ihmisrodusta

Kansien vä­lis­sä: Mikä tarina pitää sinut hen­gis­sä? Siri Kolun dys­to­pia kertoo vi­ruk­sen mu­ta­toi­mas­ta ih­mis­ro­dus­ta

08.12.2021 15:40
Tilaajille
RoKi vetää historiansa parasta Mestis-kautta — toivottavasti pelit jatkuvat
Kolumni Markku Saukko

RoKi vetää his­to­rian­sa parasta Mes­tis-kaut­ta — toi­vot­ta­vas­ti pelit jat­ku­vat

12.01.2022 08:56 1
Tilaajille
Tunturirallissa ajetaan lauantaina alas Ounasvaaralta – "Palautetta ei ole  oikeastaan tullut"

Tun­tu­ri­ral­lis­sa ajetaan lauan­tai­na alas Ou­nas­vaa­ral­ta – "Pa­lau­tet­ta ei ole oi­keas­taan tullut"

12.01.2022 06:33 22
Tilaajille
Viirinkankaan Sivutiellä kiinnitettiin uuden kerrostalon seinään pala alueen historiaa– Laineet ideoivat yhdessä taideteoksen

Vii­rin­kan­kaan Si­vu­tiel­lä kiin­ni­tet­tiin uuden ker­ros­ta­lon seinään pala alueen his­to­riaa– Laineet ideoi­vat yhdessä tai­de­teok­sen

11.01.2022 19:51 3
Tilaajille
Toimittajalta: Kortilla yli kynnyksen
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kor­til­la yli kyn­nyk­sen

11.01.2022 15:10
Tilaajille
Kaikukortilla uimaan ja uusiin paikkoihin – Rovaniemen ykköskohde on Vesihiisi

Kai­ku­kor­til­la uimaan ja uusiin paik­koi­hin – Ro­va­nie­men yk­kös­koh­de on Ve­si­hii­si

11.01.2022 14:31
Tilaajille
Yleisöopastukset käynnistyvät Korundissa:  Osa Henri Hagmanin teoksista valmistuu vasta näyttelyssä

Ylei­sö­opas­tuk­set käyn­nis­ty­vät Ko­run­dis­sa: Osa Henri Hag­ma­nin teok­sis­ta val­mis­tuu vasta näyt­te­lys­sä

10.01.2022 15:10
Kun konevoima tuli Saamenmaahan – Kuvitusnäyttely käsittelee elämäntavan murrosta

Kun ko­ne­voi­ma tuli Saa­men­maa­han – Ku­vi­tus­näyt­te­ly kä­sit­te­lee elä­män­ta­van mur­ros­ta

10.01.2022 09:22
Tilaajille
Kakkukahvit jäivät kahden vauvan päähän: Lapin keskussairaalassa syntyi viime vuonna 998 vauvaa

Kak­ku­kah­vit jäivät kahden vauvan päähän: Lapin kes­kus­sai­raa­las­sa syntyi viime vuonna 998 vauvaa

07.01.2022 11:29
Tilaajille
Rollo soikoon: "Tätä voisi tehdä useamminkin" – Ensi-ep:nsä julkaissut Wuthering Pines mielii keikoille

Rollo soi­koon: "Tätä voisi tehdä useam­min­kin" – En­si-ep:n­sä jul­kais­sut Wut­he­ring Pines mielii kei­koil­le

05.01.2022 14:28
Tilaajille
Kansien välissä: Sarjakuvia pohjoisesta Suomesta

Kansien vä­lis­sä: Sar­ja­ku­via poh­joi­ses­ta Suo­mes­ta

05.01.2022 09:29
Ovatko Lapin aluevaalit kahden kauppa? – Rovaniemi ja Länsi-Pohja ovat ainoita varmoja menestyjiä, tutkija arvioi

Ovatko Lapin alue­vaa­lit kahden kauppa? – Ro­va­nie­mi ja Län­si-Poh­ja ovat ainoita varmoja me­nes­ty­jiä, tutkija arvioi

05.01.2022 06:30 23
Tilaajille
Self helpin satumaailma ei auta köyhää, ja terapiakin on keskiluokkaisten etuoikeus
Kolumni Krista Vaarala

Self helpin sa­tu­maail­ma ei auta köyhää, ja te­ra­pia­kin on kes­ki­luok­kais­ten etu­oi­keus

05.01.2022 06:00 1
Tilaajille
Ei vain kylien kaupunki, vaan myös lähiöiden – Korkalovaara on jopa 6 000 rovaniemeläisen koti

Ei vain kylien kau­pun­ki, vaan myös lä­hiöi­den – Kor­ka­lo­vaa­ra on jopa 6 000 ro­va­nie­me­läi­sen koti

04.01.2022 15:18 5
Tilaajille