Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Uusi Rovaniemi

Uusi katsomo kesäteatterille Rovaniemen Konttisenpuistoon? – Myös wc-tilojen hankinta puistoihin tulee lautakunnan päätettäväksi
Uusi Rovaniemi suosittelee
Tilaajille

Uusi katsomo ke­sä­teat­te­ril­le Ro­va­nie­men Kont­ti­sen­puis­toon? – Myös wc-ti­lo­jen han­kin­ta puis­toi­hin tulee lau­ta­kun­nan pää­tet­tä­väk­si

20.05.2022 13:52
Majava kävi iltauinnilla Lainaanrannassa – rovaniemeläinen Ira Piippola kuvasi harvinaisen havainnon videolle

Majava kävi il­ta­uin­nil­la Lai­naan­ran­nas­sa – ro­va­nie­me­läi­nen Ira Piip­po­la kuvasi har­vi­nai­sen ha­vain­non vi­deol­le

20.05.2022 09:55 1
Tilaajille
Hyötyliikuntaa roska kerrallaan – rovaniemeläinen Janne Posio on poiminut satoja maskeja tien varresta

Hyö­ty­lii­kun­taa roska ker­ral­laan – ro­va­nie­me­läi­nen Janne Posio on poi­mi­nut satoja maskeja tien var­res­ta

19.05.2022 12:32 1
Tilaajille
Opiskelijaelämää: Leevi Kinnunen haaveilee omasta tontista ja isosta autotallista

Opis­ke­li­jae­lä­mää: Leevi Kin­nu­nen haa­vei­lee omasta ton­tis­ta ja isosta au­to­tal­lis­ta

18.05.2022 15:18
Tilaajille
Uusi katsomo kesäteatterille Rovaniemen Konttisenpuistoon? – Myös wc-tilojen hankinta puistoihin tulee lautakunnan päätettäväksi

Uusi katsomo ke­sä­teat­te­ril­le Ro­va­nie­men Kont­ti­sen­puis­toon? – Myös wc-ti­lo­jen han­kin­ta puis­toi­hin tulee lau­ta­kun­nan pää­tet­tä­väk­si

20.05.2022 13:52
Tilaajille
Majava kävi iltauinnilla Lainaanrannassa – rovaniemeläinen Ira Piippola kuvasi harvinaisen havainnon videolle

Majava kävi il­ta­uin­nil­la Lai­naan­ran­nas­sa – ro­va­nie­me­läi­nen Ira Piip­po­la kuvasi har­vi­nai­sen ha­vain­non vi­deol­le

20.05.2022 09:55 1
Tilaajille
Toimitusjohtaja kieppuu kuolemanpyörässä – Saarni Sirkuksen kesäkiertue starttaa Rovaniemeltä
Rovaniemellä tapahtuu
Tilaajille

Toi­mi­tus­joh­ta­ja kieppuu kuo­le­man­pyö­räs­sä – Saarni Sir­kuk­sen ke­sä­kier­tue start­taa Ro­va­nie­mel­tä

12.05.2022 14:39 2
Rovaniemen wanhat markkinat järjestetään taas tauon jälkeen – Nyt tapahtuma hakee myyjiä, talkoolaisia ja perinneruokia

Ro­va­nie­men wanhat mark­ki­nat jär­jes­te­tään taas tauon jälkeen – Nyt ta­pah­tu­ma hakee myyjiä, tal­koo­lai­sia ja pe­rin­ne­ruo­kia

04.05.2022 09:38
Tilaajille
Korkalovaaran historia ja asukkaiden tarinat talteen työpajoissa

Kor­ka­lo­vaa­ran his­to­ria ja asuk­kai­den tarinat talteen työ­pa­jois­sa

29.04.2022 14:36 7
Tilaajille
Rovaniemellä tehdään yhteisötaideteos veteraanipäivän kunniaksi – työpajat avoimia kaikille

Ro­va­nie­mel­lä tehdään yh­tei­sö­tai­de­teos ve­te­raa­ni­päi­vän kun­niak­si – työ­pa­jat avoimia kai­kil­le

21.04.2022 10:00

Erä­nais­ten ko­ke­muk­sis­ta kir­joit­ta­nut Jenni Räinä kir­jai­li­ja­vie­raa­na Ro­va­nie­mel­lä

21.04.2022 08:06
Hyötyliikuntaa roska kerrallaan – rovaniemeläinen Janne Posio on poiminut satoja maskeja tien varresta

Hyö­ty­lii­kun­taa roska ker­ral­laan – ro­va­nie­me­läi­nen Janne Posio on poi­mi­nut satoja maskeja tien var­res­ta

19.05.2022 12:32 1
Tilaajille
Opiskelijaelämää: Leevi Kinnunen haaveilee omasta tontista ja isosta autotallista

Opis­ke­li­jae­lä­mää: Leevi Kin­nu­nen haa­vei­lee omasta ton­tis­ta ja isosta au­to­tal­lis­ta

18.05.2022 15:18
Tilaajille
150 lasta per leikkipaikka – Rovaniemellä puretaan pois 15 leikkipaikkaa ja rakennetaan tilalle 8 uutta

150 lasta per leik­ki­paik­ka – Ro­va­nie­mel­lä pu­re­taan pois 15 leik­ki­paik­kaa ja ra­ken­ne­taan tilalle 8 uutta

18.05.2022 14:17 2
Tilaajille
Sakaroilla tai jopa ilman – kampanisukampanjaan ilmoitettiin yli 70 reseptiä eri puolilta Lappia

Sa­ka­roil­la tai jopa ilman – kam­pa­ni­su­kam­pan­jaan il­moi­tet­tiin yli 70 re­sep­tiä eri puo­lil­ta Lappia

18.05.2022 09:00 2
Tilaajille
Kolumnit
Nokipannukahveilla demokratian ytimessä
Kolumni Leena Talvensaari

No­ki­pan­nu­kah­veil­la de­mo­kra­tian yti­mes­sä

18.05.2022 06:21
Tilaajille
Euroopan kansat ovat puhuneet – pulinat pois
Kolumni Jaakko Laitinen

Eu­roo­pan kansat ovat pu­hu­neet – pulinat pois

17.05.2022 19:55 1
Tilaajille
Eduskunnasta: Nyt kannattaisi kuunnella kolmea vanhempaa viisasta miestä ja katsoa nykyhetken yli
Kolumni Markus Mustajärvi

Edus­kun­nas­ta: Nyt kan­nat­tai­si kuun­nel­la kolmea van­hem­paa vii­sas­ta miestä ja katsoa ny­ky­het­ken yli

17.05.2022 08:38 12
Tilaajille
Toimittajalta: Lohi nousee oopperaan
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Lohi nousee oop­pe­raan

11.05.2022 09:42
Tilaajille
Eduskunnasta: Kannatan Suomen Nato-jäsenyyttä, sillä liittoutumattomuus ei takaa turvallisuuttamme
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Kan­na­tan Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, sillä liit­tou­tu­mat­to­muus ei takaa tur­val­li­suut­tam­me

10.05.2022 08:28 5
Tilaajille
Kävimme esikoululaisen kanssa kurkistamassa kouluun – käynti oli lapselleni matka tulevaisuuteen, mutta minulle matka menneisyyteen
Kolumni Krista Heikkinen

Kävimme esi­kou­lu­lai­sen kanssa kur­kis­ta­mas­sa kouluun – käynti oli lap­sel­le­ni matka tu­le­vai­suu­teen, mutta minulle matka men­nei­syy­teen

09.05.2022 08:37
Tilaajille
Kansien välissä: Campion ja kollegat – Parhaan ohjauksen Oscar on myönnetty vasta kolmelle naiselle

Kansien vä­lis­sä: Campion ja kol­le­gat – Parhaan oh­jauk­sen Oscar on myön­net­ty vasta kol­mel­le nai­sel­le

18.05.2022 08:24
Tilaajille
Nokipannukahveilla demokratian ytimessä
Kolumni Leena Talvensaari

No­ki­pan­nu­kah­veil­la de­mo­kra­tian yti­mes­sä

18.05.2022 06:21
Tilaajille
Euroopan kansat ovat puhuneet – pulinat pois
Kolumni Jaakko Laitinen

Eu­roo­pan kansat ovat pu­hu­neet – pulinat pois

17.05.2022 19:55 1
Tilaajille
Nitetrain, Maxims, Herttarouva, Vaskooli ja nyt Hook – Sporttiravintola avautuu monelle rovaniemeläiselle tuttuun liiketilaan

Ni­tet­rain, Maxims, Hert­ta­rou­va, Vas­koo­li ja nyt Hook – Sport­ti­ra­vin­to­la avautuu monelle ro­va­nie­me­läi­sel­le tuttuun lii­ke­ti­laan

17.05.2022 14:16 2
Tilaajille
Miska Ylitolva yllättyi totaalisesti, kun puhelimesta kuului ”Kanervan Markku tässä terve!”  – rovaniemeläinen loikkasi tuntemattomuudesta A-maajoukkueeseen

Miska Yli­tol­va yl­lät­tyi to­taa­li­ses­ti, kun pu­he­li­mes­ta kuului ”Ka­ner­van Markku tässä terve!” – ro­va­nie­me­läi­nen loik­ka­si tun­te­mat­to­muu­des­ta A-maa­jouk­kuee­seen

17.05.2022 13:38
Tilaajille
Nyt pääsee Revontuli-kirjastoon – avajaispäivä toi jonoa ovelle asti

Nyt pääsee Re­von­tu­li-kir­jas­toon – ava­jais­päi­vä toi jonoa ovelle asti

17.05.2022 09:08
Tilaajille
Eduskunnasta: Nyt kannattaisi kuunnella kolmea vanhempaa viisasta miestä ja katsoa nykyhetken yli
Kolumni Markus Mustajärvi

Edus­kun­nas­ta: Nyt kan­nat­tai­si kuun­nel­la kolmea van­hem­paa vii­sas­ta miestä ja katsoa ny­ky­het­ken yli

17.05.2022 08:38 12
Tilaajille
Kansien välissä
Kansien välissä: Campion ja kollegat – Parhaan ohjauksen Oscar on myönnetty vasta kolmelle naiselle

Kansien vä­lis­sä: Campion ja kol­le­gat – Parhaan oh­jauk­sen Oscar on myön­net­ty vasta kol­mel­le nai­sel­le

18.05.2022 08:24
Tilaajille
Kansien välissä: Musiikkikirjasto, maaginen paikka

Kansien vä­lis­sä: Mu­siik­ki­kir­jas­to, maa­gi­nen paikka

26.04.2022 14:50
Kansien välissä: Kaikenkarvaisia eläimiä

Kansien vä­lis­sä: Kai­ken­kar­vai­sia eläimiä

14.04.2022 06:00
Kansien välissä: Rauha luonnon sylissä

Kansien vä­lis­sä: Rauha luonnon sylissä

05.04.2022 14:30
Kansien välissä: Teslan tarinoita tulevaisuudesta

Kansien vä­lis­sä: Teslan ta­ri­noi­ta tu­le­vai­suu­des­ta

23.03.2022 09:01
Kansien välissä: Puolustuspuhe ihmisen ja pohjoisen luonnon vapaudelle

Kansien vä­lis­sä: Puo­lus­tus­pu­he ihmisen ja poh­joi­sen luonnon va­pau­del­le

08.03.2022 14:22
Suomen Tivoli ei saavu tänäkään kesänä Rovaniemelle – Syynä työvoimapula ja kasvaneet kulut

Suomen Tivoli ei saavu tä­nä­kään kesänä Ro­va­nie­mel­le – Syynä työ­voi­ma­pu­la ja kas­va­neet kulut

13.05.2022 11:10 4
Tilaajille
Toimitusjohtaja kieppuu kuolemanpyörässä – Saarni Sirkuksen kesäkiertue starttaa Rovaniemeltä

Toi­mi­tus­joh­ta­ja kieppuu kuo­le­man­pyö­räs­sä – Saarni Sir­kuk­sen ke­sä­kier­tue start­taa Ro­va­nie­mel­tä

12.05.2022 14:39 2
Tilaajille
Rovaniemellä etsitään jälleen vuoden positiivisinta kaupunkikeskustatekoa – äänestä ja osallistu arvontaan!

Ro­va­nie­mel­lä et­si­tään jälleen vuoden po­si­tii­vi­sin­ta kau­pun­ki­kes­kus­ta­te­koa – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan!

12.05.2022 08:35 2
"Mietin, että pitääkö näillä poikasilla oikeasti Kakkosta pelata" – Nuori ja ennakkoluuloton RoPS haastaa kokeneemmat

"Mie­tin, että pitääkö näillä poi­ka­sil­la oi­keas­ti Kak­kos­ta pelata" – Nuori ja en­nak­ko­luu­lo­ton RoPS haastaa ko­ke­neem­mat

11.05.2022 10:15
Tilaajille
Toimittajalta: Lohi nousee oopperaan
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Lohi nousee oop­pe­raan

11.05.2022 09:42
Tilaajille
“Kun meni työ ja meni maisema” – Ooppera karvalakkilähetystöstä valtaa syyskuussa Korundin

“Kun meni työ ja meni mai­se­ma” – Ooppera kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tös­tä valtaa syys­kuus­sa Ko­run­din

10.05.2022 18:00 1
Tilaajille
Rovaniemellä on tulossa vilkas vihkikesä, mutta jopa kirkkohäiden järjestäminen onnistuu vielä: vapaata on elo-syyskuussa

Ro­va­nie­mel­lä on tulossa vilkas vih­ki­ke­sä, mutta jopa kirk­ko­häi­den jär­jes­tä­mi­nen on­nis­tuu vielä: vapaata on elo-syys­kuus­sa

10.05.2022 15:19
Tilaajille
Eduskunnasta: Kannatan Suomen Nato-jäsenyyttä, sillä liittoutumattomuus ei takaa turvallisuuttamme
Kolumni Markus Lohi

Edus­kun­nas­ta: Kan­na­tan Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä, sillä liit­tou­tu­mat­to­muus ei takaa tur­val­li­suut­tam­me

10.05.2022 08:28 5
Tilaajille
Kävimme esikoululaisen kanssa kurkistamassa kouluun – käynti oli lapselleni matka tulevaisuuteen, mutta minulle matka menneisyyteen
Kolumni Krista Heikkinen

Kävimme esi­kou­lu­lai­sen kanssa kur­kis­ta­mas­sa kouluun – käynti oli lap­sel­le­ni matka tu­le­vai­suu­teen, mutta minulle matka men­nei­syy­teen

09.05.2022 08:37
Tilaajille
Rovaniemen jäänlähtömerkki lähti liikkeelle tiistaina 3.5. kello  6.38

Ro­va­nie­men jään­läh­tö­merk­ki lähti liik­keel­le tiis­tai­na 3.5. kello 6.38

06.05.2022 08:49 3
Tilaajille
Mel­la­vaa­ran laa­vul­ta tutun Timo Luiron hiih­to­kau­si jatkuu edel­leen – tar­jon­nut talven aikana kahvit ainakin sadalle hiih­tä­jäl­le

Mel­la­vaa­ran laa­vul­ta tutun Timo Luiron hiih­to­kau­si jatkuu edel­leen – tar­jon­nut talven aikana kahvit ainakin sadalle hiih­tä­jäl­le

05.05.2022 12:51 1
Tilaajille
"Huomioi oma äiti ja se millaisita karkeista tai kukista hän pitää" – Rovaniemeläinen Elina Ahokas panostaa kakuissaan ensiksi makuun ja sitten vasta ulkonäköön

"Huo­mioi oma äiti ja se mil­lai­si­ta kar­keis­ta tai kukista hän pitää" – Ro­va­nie­me­läi­nen Elina Ahokas pa­nos­taa ka­kuis­saan ensiksi makuun ja sitten vasta ul­ko­nä­köön

04.05.2022 15:24
Tilaajille
Kulma: RoKi täyttää rovaniemeläistä huippu-urheilutyhjiötä – seurasta on tullut yhteisö, joka välittää jäsenistään
Kolumni Markku Saukko

Kulma: RoKi täyttää ro­va­nie­me­läis­tä huip­pu-ur­hei­lu­tyh­jiö­tä – seu­ras­ta on tullut yh­tei­sö, joka vä­lit­tää jä­se­nis­tään

04.05.2022 14:00
Tilaajille