Uusi Rovaniemi

Metsämörrin polku vie perheet metsäretkelle Ounasvaaralle lauantaista alkaen

Met­sä­mör­rin polku vie perheet met­sä­ret­kel­le Ou­nas­vaa­ral­le lauan­tais­ta alkaen

05.05.2021 10:47
Rovaniemellä yhteislähtö maailmanlaajuiseen hyväntekeväisyysjuoksuun

Ro­va­nie­mel­lä yh­teis­läh­tö maail­man­laa­jui­seen hy­vän­te­ke­väi­syys­juok­suun

05.05.2021 10:35
Oman kylän pojan paluu – Simo Roiha aikoo johdattaa RoPSin takaisin Veikkausliigaan

Oman kylän pojan paluu – Simo Roiha aikoo joh­dat­taa RoPSin ta­kai­sin Veik­kaus­lii­gaan

05.05.2021 09:00 1
Metsämörrin polku vie perheet metsäretkelle Ounasvaaralle lauantaista alkaen
Rovaniemellä tapahtuu

Met­sä­mör­rin polku vie perheet met­sä­ret­kel­le Ou­nas­vaa­ral­le lauan­tais­ta alkaen

05.05.2021 10:47
Rovaniemellä yhteislähtö maailmanlaajuiseen hyväntekeväisyysjuoksuun

Ro­va­nie­mel­lä yh­teis­läh­tö maail­man­laa­jui­seen hy­vän­te­ke­väi­syys­juok­suun

05.05.2021 10:35
Jätkä sai jo lakkinsa – Lakituksen voi katsoa videolta vappuaattona

Jätkä sai jo lak­kin­sa – La­ki­tuk­sen voi katsoa vi­deol­ta vap­pu­aat­to­na

27.04.2021 15:14
Ilmastonmuutos uhkaa inuiittien perinteistä metsästyskulttuuria

Il­mas­ton­muu­tos uhkaa inuiit­tien pe­rin­teis­tä met­säs­tys­kult­tuu­ria

21.04.2021 10:59

Osal­lis­tu Lasten Ro­va­nie­mi -kil­paan! – Uusi Ro­va­nie­mi kutsuu alle kou­lu­ikäi­siä va­lo­ku­vaa­maan ko­ti­kau­pun­kiaan

13.04.2021 15:02
Kulma: RoPSin kausi alkaa sunnuntaina – lunastaako joukkue pikaisen paluun parrasvaloihin?
Kolumni Markku Saukko

Kulma: RoPSin kausi alkaa sun­nun­tai­na – lu­nas­taa­ko joukkue pi­kai­sen paluun par­ras­va­loi­hin?

05.05.2021 08:59 2
Kohti kuntavaaleja: Kaikille arki vailla pelkoa
Kolumni Riikka Ilander

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Kai­kil­le arki vailla pelkoa

05.05.2021 08:49
Toukokuussa keskustellaan kylien elinvoimaisuudesta – kumppanuuspöydät kokoontuvat viisi kertaa vaihtuvin teemoin

Tou­ko­kuus­sa kes­kus­tel­laan kylien elin­voi­mai­suu­des­ta – kump­pa­nuus­pöy­dät ko­koon­tu­vat viisi kertaa vaih­tu­vin teemoin

04.05.2021 15:00
Toimittajalta: Rovaniemen rannat kaipaavat elämää
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men rannat kai­paa­vat elämää

04.05.2021 14:56 2
"Ei tällainen voi toimia Rovaniemellä", sanottiin Jaakko Tossavaiselle vuosia sitten – nyt vesiurheilukeskus toteutuu Ounaspaviljongille kumppaneiden kera

"Ei täl­lai­nen voi toimia Ro­va­nie­mel­lä", sa­not­tiin Jaakko Tos­sa­vai­sel­le vuosia sitten – nyt ve­si­ur­hei­lu­kes­kus to­teu­tuu Ou­nas­pa­vil­jon­gil­le kump­pa­nei­den kera

04.05.2021 14:33 3
Kolumni: Aarteita roskalavalla – rispaantuneita kirjojakin puolustetaan, mutta kuka puolustaisi kulttuurin tekijöitä?
Koronavirus
Kolumni
Jaakko Laitinen

Ko­lum­ni: Aar­tei­ta ros­ka­la­val­la – ris­paan­tu­nei­ta kir­jo­ja­kin puo­lus­te­taan, mutta kuka puo­lus­tai­si kult­tuu­rin te­ki­jöi­tä?

04.05.2021 13:52
Toimittajalta: Pieni lapsi itki koronatestissä, ja itse huomasin tuijottavani omaan napaani
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Pieni lapsi itki ko­ro­na­tes­tis­sä, ja itse huo­ma­sin tui­jot­ta­va­ni omaan napaani

28.04.2021 09:38
Rovaniemellä koronarokotusaikoja annetaan nyt 68 vuotta täyttäneille

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­ro­ko­tus­ai­ko­ja an­ne­taan nyt 68 vuotta täyt­tä­neil­le

14.04.2021 09:23 2
Rovaniemi siirtyi koronaepidemian perustasolle

Ro­va­nie­mi siirtyi ko­ro­na­epi­de­mian pe­rus­ta­sol­le

07.04.2021 14:06
Kolumni: Aarteita roskalavalla – rispaantuneita kirjojakin puolustetaan, mutta kuka puolustaisi kulttuurin tekijöitä?
Kolumni Jaakko Laitinen

Ko­lum­ni: Aar­tei­ta ros­ka­la­val­la – ris­paan­tu­nei­ta kir­jo­ja­kin puo­lus­te­taan, mutta kuka puo­lus­tai­si kult­tuu­rin te­ki­jöi­tä?

04.05.2021 13:52
Napapiirin ryhmäpuutarhalla tapahtuu: Sinivuokko kukkii ensimmäisenä ja kestää takatalvenkin

Na­pa­pii­rin ryh­mä­puu­tar­hal­la ta­pah­tuu: Si­ni­vuok­ko kukkii en­sim­mäi­se­nä ja kestää ta­ka­tal­ven­kin

04.05.2021 13:09
Kolumnit
Kulma: RoPSin kausi alkaa sunnuntaina – lunastaako joukkue pikaisen paluun parrasvaloihin?
Kolumni Markku Saukko

Kulma: RoPSin kausi alkaa sun­nun­tai­na – lu­nas­taa­ko joukkue pi­kai­sen paluun par­ras­va­loi­hin?

05.05.2021 08:59 2
Kohti kuntavaaleja: Kaikille arki vailla pelkoa
Kolumni Riikka Ilander

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Kai­kil­le arki vailla pelkoa

05.05.2021 08:49
Toimittajalta: Rovaniemen rannat kaipaavat elämää
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men rannat kai­paa­vat elämää

04.05.2021 14:56 2
Kolumni: Aarteita roskalavalla – rispaantuneita kirjojakin puolustetaan, mutta kuka puolustaisi kulttuurin tekijöitä?
Kolumni Jaakko Laitinen

Ko­lum­ni: Aar­tei­ta ros­ka­la­val­la – ris­paan­tu­nei­ta kir­jo­ja­kin puo­lus­te­taan, mutta kuka puo­lus­tai­si kult­tuu­rin te­ki­jöi­tä?

04.05.2021 13:52
Toimittajalta: Uusia kokemuksia – Korona-ajan lapsi ei ole käynyt huvipuistossa, tai juuri kauppakeskuksessakaan
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Uusia ko­ke­muk­sia – Ko­ro­na-ajan lapsi ei ole käynyt hu­vi­puis­tos­sa, tai juuri kaup­pa­kes­kuk­ses­sa­kaan

28.04.2021 10:50
Ounaskosken yläasteen kohtalo vielä auki Rovaniemellä: suojeluesitys tehtiin vuonna 2010 – ely-keskuksen päätös tulossa tällä viikolla

Ou­nas­kos­ken ylä­as­teen kohtalo vielä auki Ro­va­nie­mel­lä: suo­je­lu­esi­tys tehtiin vuonna 2010 – ely-kes­kuk­sen päätös tulossa tällä vii­kol­la

03.05.2021 11:11 2
Kielan kakkosvaihe etenee Rovaniemellä: Ounaskosken yläaste puretaan 2022 ja maalaiskunnan kunnantalo 2024

Kielan kak­kos­vai­he etenee Ro­va­nie­mel­lä: Ou­nas­kos­ken yläaste pu­re­taan 2022 ja maa­lais­kun­nan kun­nan­ta­lo 2024

30.04.2021 12:52 5
Konttisen kesäteatteri ansaitsee kattonsa, mutta ei muiden kustannuksella
Lukijalta Mielipide Eino Hantula

Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri an­sait­see kat­ton­sa, mutta ei muiden kus­tan­nuk­sel­la

30.04.2021 08:58 1
Pöllö valittiin Lapin kirjaston lukumaskotiksi – Napapiirin päiväkodin Tonttuset keksivät pöllölle Hiihku-nimen

Pöllö va­lit­tiin Lapin kir­jas­ton lu­ku­mas­ko­tik­si – Na­pa­pii­rin päi­vä­ko­din Tont­tu­set kek­si­vät pöl­löl­le Hiih­ku-ni­men

29.04.2021 09:45
Lukijalta Mielipide Ilkka Ulkuniemi

Lu­ki­jal­ta: Kä­ve­ly­sil­lat tuotava ta­kai­sin Muu­ro­laan

29.04.2021 08:34 2
Rollo soikoon: Reggaen pohjoinen sanansaattaja – Katso Joonas Hauvelin uutukainen musiikkivideo

Rollo soi­koon: Reggaen poh­joi­nen sa­nan­saat­ta­ja – Katso Joonas Hau­ve­lin uu­tu­kai­nen mu­siik­ki­vi­deo

30.04.2021 13:30
Toimittajalta: Uusia kokemuksia – Korona-ajan lapsi ei ole käynyt huvipuistossa, tai juuri kauppakeskuksessakaan
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Uusia ko­ke­muk­sia – Ko­ro­na-ajan lapsi ei ole käynyt hu­vi­puis­tos­sa, tai juuri kaup­pa­kes­kuk­ses­sa­kaan

28.04.2021 10:50
Tervetuloa kevät ja roiskuvat lätäköt – Tältä näyttää Rovaniemi alle kouluikäisten valokuvaamana

Ter­ve­tu­loa kevät ja rois­ku­vat lätäköt – Tältä näyttää Ro­va­nie­mi alle kou­lu­ikäis­ten va­lo­ku­vaa­ma­na

28.04.2021 12:49
Toimittajalta: Pieni lapsi itki koronatestissä, ja itse huomasin tuijottavani omaan napaani
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Pieni lapsi itki ko­ro­na­tes­tis­sä, ja itse huo­ma­sin tui­jot­ta­va­ni omaan napaani

28.04.2021 09:38
"Nyt jatketaan vähän päivää" – Anne Airola järjestää huskyilleen uutta puuhaa: rovaniemeläiset pääsevät liikkumaan vetokoirien kanssa

"Nyt jat­ke­taan vähän päivää" – Anne Airola jär­jes­tää hus­kyil­leen uutta puuhaa: ro­va­nie­me­läi­set pää­se­vät liik­ku­maan ve­to­koi­rien kanssa

28.04.2021 09:09
Lukijalta: Katetaan Konttisen kesäteatteri – kustannukset Rovaniemen teatterin ja orkesterin budjetista
Lukijalta Mielipide Timo Tolonen

Lu­ki­jal­ta: Ka­te­taan Kont­ti­sen ke­sä­teat­te­ri – kus­tan­nuk­set Ro­va­nie­men teat­te­rin ja or­kes­te­rin bud­je­tis­ta

28.04.2021 08:36
Kolumni: Pessimisti järkyttyi – mitä hemmettiä, kaikki meni täydellisesti
Kolumni Sonja Huhtaniska

Ko­lum­ni: Pes­si­mis­ti jär­kyt­tyi – mitä hem­met­tiä, kaikki meni täy­del­li­ses­ti

28.04.2021 08:08 1
Jätkä sai jo lakkinsa – Lakituksen voi katsoa videolta vappuaattona

Jätkä sai jo lak­kin­sa – La­ki­tuk­sen voi katsoa vi­deol­ta vap­pu­aat­to­na

27.04.2021 15:14
Rovaniemen Alakorkaloon esteetön uimaranta – rantaa kunnostetaan ja laajennetaan myös muuten

Ro­va­nie­men Ala­kor­ka­loon es­tee­tön ui­ma­ran­ta – rantaa kun­nos­te­taan ja laa­jen­ne­taan myös muuten

27.04.2021 14:16 1
Lukijalta: Palautetaan Rovaniemelle alkuperäinen R-vaakuna ja tehdään nykyisestä vaakunasta Rovaniemen kylien tunnus
Lukijalta Mielipide Esa Tikkala

Lu­ki­jal­ta: Pa­lau­te­taan Ro­va­nie­mel­le al­ku­pe­räi­nen R-vaa­ku­na ja tehdään ny­kyi­ses­tä vaa­ku­nas­ta Ro­va­nie­men kylien tunnus

27.04.2021 08:02 9
Lapset keräävät roskia ja näyttävät mallia Rovaniemellä: "Jo yksi kerta parantaa mailmaa"

Lapset ke­rää­vät roskia ja näyt­tä­vät mallia Ro­va­nie­mel­lä: "Jo yksi kerta pa­ran­taa mail­maa"

26.04.2021 16:48 3
Hirvaslaisesta autotallista löytyy satojen taulujen mies – Reino Vaaraniemi yllättyi, kun maalaaminen vei mukanaan

Hir­vas­lai­ses­ta au­to­tal­lis­ta löytyy satojen tau­lu­jen mies – Reino Vaa­ra­nie­mi yl­lät­tyi, kun maa­laa­mi­nen vei mu­ka­naan

21.04.2021 13:49