Uusi Rovaniemi

”Pitää oppia tekemään itse”– Arktiset maahanmuuttajat kehittävät yhdistysosaamistaan

”Pitää oppia te­ke­mään itse”– Ark­ti­set maa­han­muut­ta­jat ke­hit­tä­vät yh­dis­tys­osaa­mis­taan

08:31
Miepä sanon: Riemun kanssa Rovaniemelle – "Aitona luontoihmisenä tänne on helppo tulla"
Kolumni Johanna Ikävalko

Miepä sanon: Riemun kanssa Ro­va­nie­mel­le – "Aitona luon­to­ih­mi­se­nä tänne on helppo tulla"

08:21
Rovaniemen Reko siirtyy keskustaan – Lähiruokaringin jakelu tapahtuu torstaista lähtien kaupungintalon parkkipaikalla

Ro­va­nie­men Reko siirtyy kes­kus­taan – Lä­hi­ruo­ka­rin­gin jakelu ta­pah­tuu tors­tais­ta lähtien kau­pun­gin­ta­lon park­ki­pai­kal­la

02.03.2021 15:24
Vaaranlammella luistellaan taas – Asukkaiden ja päiväkodin vetoomus kuultiin ja kenttä jäädytettiin vuosien tauon jälkeen
Rovaniemellä tapahtuu

Vaa­ran­lam­mel­la luis­tel­laan taas – Asuk­kai­den ja päi­vä­ko­din ve­too­mus kuul­tiin ja kenttä jää­dy­tet­tiin vuosien tauon jälkeen

09.02.2021 15:46 1
Talvigolfkenttä avattiin Rovaniemellä – kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio teki hole-in-onen

Tal­vi­golf­kent­tä avat­tiin Ro­va­nie­mel­lä – kau­pun­gin­joh­ta­ja Ul­la-Kir­sik­ka Vainio teki ho­le-in-onen

08.02.2021 09:38
Entiset kilpatanssin suomenmestarit kohtaavat aihepiirin mustalla huumorilla Blackpool-esityksessä

Entiset kil­pa­tans­sin suo­men­mes­ta­rit koh­taa­vat ai­he­pii­rin mus­tal­la huu­mo­ril­la Black­pool-esi­tyk­ses­sä

29.01.2021 10:23
Arctic Pride järjestetään välivuoden jälkeen maaliskuussa – Teemana on koronaturvallisuus ja 30-vuotias Rovaniemen Seta

Arctic Pride jär­jes­te­tään vä­li­vuo­den jälkeen maa­lis­kuus­sa – Teemana on ko­ro­na­tur­val­li­suus ja 30-vuo­tias Ro­va­nie­men Seta

20.01.2021 11:29

Us­kal­lat­ko avan­toon? Rakastu tal­vi­uin­tiin -ta­pah­tu­ma tarjoaa raik­kaan pu­lah­duk­sen Ke­mi­jo­keen

13.01.2021 15:55
"Saattaisin olla jo mullan alla" – 22-vuotias rovaniemeläinen pääsi kuntoutuksen avulla irti peliriippuvuudesta

"Saat­tai­sin olla jo mullan alla" – 22-vuo­tias ro­va­nie­me­läi­nen pääsi kun­tou­tuk­sen avulla irti pe­li­riip­pu­vuu­des­ta

02.03.2021 15:02 1
Toimittajalta: Kohti vähemmän poikkeuksellisia aikoja
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kohti vä­hem­män poik­keuk­sel­li­sia aikoja

02.03.2021 14:46
Venepaikkojen vuokriin huima korotus Rovaniemellä – paikkaa jonottaa 164 veneilijää

Ve­ne­paik­ko­jen vuok­riin huima korotus Ro­va­nie­mel­lä – paikkaa jo­not­taa 164 ve­nei­li­jää

02.03.2021 14:41 4
Teatteriarvio: Niskavuoren Heta on hyytävä jyrä ja kivussa keitetty nainen

Teat­te­riar­vio: Nis­ka­vuo­ren Heta on hyytävä jyrä ja kivussa kei­tet­ty nainen

01.03.2021 12:36
"Näin tumman eläimen vedessä" – Sirpa Ulkuniemi meni Vikajärvelle kuvaamaan lintuja, mutta kohtasikin kaksi sympaattista sukeltelijaa

"Näin tumman eläimen ve­des­sä" – Sirpa Ul­ku­nie­mi meni Vi­ka­jär­vel­le ku­vaa­maan lin­tu­ja, mutta koh­ta­si­kin kaksi sym­paat­tis­ta su­kel­te­li­jaa

01.03.2021 10:55
Toimittajalta: Kohti vähemmän poikkeuksellisia aikoja
Koronavirus
Kolumni
Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kohti vä­hem­män poik­keuk­sel­li­sia aikoja

02.03.2021 14:46
Hoitajat jaksamisen rajoilla koronan takia Rovaniemellä – "Kuka tekee jäljitystyön, jos tartuntamäärät kasvavat"

Hoi­ta­jat jak­sa­mi­sen ra­joil­la koronan takia Ro­va­nie­mel­lä – "Kuka tekee jäl­ji­tys­työn, jos tar­tun­ta­mää­rät kas­va­vat"

25.02.2021 14:25 6
Kiihtymisvaihe rajaa kokoontumiset 20 henkilöön – Testaus paikoin ruuhkautunut Rovaniemellä

Kiih­ty­mis­vai­he rajaa ko­koon­tu­mi­set 20 hen­ki­löön – Testaus paikoin ruuh­kau­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä

24.02.2021 14:02
Miepä sanon: Tässäkö tämä villi opiskeluaikani oli – koronasta tulee meille sukupolvikokemus, joka jättää jäljen
Kolumni Elina Kuula

Miepä sanon: Tässäkö tämä villi opis­ke­lu­ai­ka­ni oli – ko­ro­nas­ta tulee meille su­ku­pol­vi­ko­ke­mus, joka jättää jäljen

18.02.2021 08:42 2
Mobiililippu käyttöön Linkkarissa – lippuja voi ostaa myös automaatista, joka tulee Rinteenkulmaan

Mo­bii­li­lip­pu käyt­töön Link­ka­ris­sa – lippuja voi ostaa myös au­to­maa­tis­ta, joka tulee Rin­teen­kul­maan

26.02.2021 12:24
Hoitajat jaksamisen rajoilla koronan takia Rovaniemellä – "Kuka tekee jäljitystyön, jos tartuntamäärät kasvavat"

Hoi­ta­jat jak­sa­mi­sen ra­joil­la koronan takia Ro­va­nie­mel­lä – "Kuka tekee jäl­ji­tys­työn, jos tar­tun­ta­mää­rät kas­va­vat"

25.02.2021 14:25 6
Kolumnit
Miepä sanon: Riemun kanssa Rovaniemelle – "Aitona luontoihmisenä tänne on helppo tulla"
Kolumni Johanna Ikävalko

Miepä sanon: Riemun kanssa Ro­va­nie­mel­le – "Aitona luon­to­ih­mi­se­nä tänne on helppo tulla"

08:21
Toimittajalta: Kohti vähemmän poikkeuksellisia aikoja
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Kohti vä­hem­män poik­keuk­sel­li­sia aikoja

02.03.2021 14:46
Kolumni: Tutkittu juttu – jääkiekkoilija ei ehkä olekaan juntti
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Tut­kit­tu juttu – jää­kiek­koi­li­ja ei ehkä olekaan juntti

24.02.2021 12:00 1
Toimittajalta: Perutaan Rovaniemen kuntavaalit ja huudetaan kilpaa somessa – kammikeskustelu näytti huonoa esimerkkiä päätöksenteosta
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­ru­taan Ro­va­nie­men kun­ta­vaa­lit ja huu­de­taan kilpaa somessa – kam­mi­kes­kus­te­lu näytti huonoa esi­merk­kiä pää­tök­sen­teos­ta

23.02.2021 14:41 7
Kohti kuntavaaleja: Arjen ymmärryksellä lähelle ihmistä
Kolumni Terhi Heikkilä

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Arjen ym­mär­ryk­sel­lä lähelle ihmistä

23.02.2021 14:11
Kiihtymisvaihe rajaa kokoontumiset 20 henkilöön – Testaus paikoin ruuhkautunut Rovaniemellä

Kiih­ty­mis­vai­he rajaa ko­koon­tu­mi­set 20 hen­ki­löön – Testaus paikoin ruuh­kau­tu­nut Ro­va­nie­mel­lä

24.02.2021 14:02
Viikonlopun MM-ralli tuo ruuhkaa ja poikkeusjärjestelyjä Ounasvaaralle

Vii­kon­lo­pun MM-ral­li tuo ruuhkaa ja poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Ou­nas­vaa­ral­le

24.02.2021 13:01
Kolumni: Tutkittu juttu – jääkiekkoilija ei ehkä olekaan juntti
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Tut­kit­tu juttu – jää­kiek­koi­li­ja ei ehkä olekaan juntti

24.02.2021 12:00 1
Rovaniemen vanha asema tyhjillään jo vuosia – Lapin taiteilijaseura on kiinnostunut vuokraamisesta, mutta ei halua ottaa riskejä

Ro­va­nie­men vanha asema tyh­jil­lään jo vuosia – Lapin tai­tei­li­ja­seu­ra on kiin­nos­tu­nut vuok­raa­mi­ses­ta, mutta ei halua ottaa riskejä

24.02.2021 11:42
Rollo soikoon: Teinipoikien vuonna 1990 perustama Chris Middletown Psycho palasi yhteen ja levytti ep:llisen bändin alkuperäisiä biisejä

Rollo soi­koon: Tei­ni­poi­kien vuonna 1990 pe­rus­ta­ma Chris Midd­le­town Psycho palasi yhteen ja levytti ep:l­li­sen bändin al­ku­pe­räi­siä biisejä

24.02.2021 10:34
Haavikon Kenkä on Rovaniemen viimeinen kenkäkauppa – tuleva kevät ratkaisee, odottaako 40-vuotiasta yritystä kilpailijoidensa kohtalo

Haa­vi­kon Kenkä on Ro­va­nie­men vii­mei­nen ken­kä­kaup­pa – tuleva kevät rat­kai­see, odot­taa­ko 40-vuo­tias­ta yri­tys­tä kil­pai­li­joi­den­sa kohtalo

24.02.2021 09:00
Toimittajalta: Perutaan Rovaniemen kuntavaalit ja huudetaan kilpaa somessa – kammikeskustelu näytti huonoa esimerkkiä päätöksenteosta
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­ru­taan Ro­va­nie­men kun­ta­vaa­lit ja huu­de­taan kilpaa somessa – kam­mi­kes­kus­te­lu näytti huonoa esi­merk­kiä pää­tök­sen­teos­ta

23.02.2021 14:41 7
Kohti kuntavaaleja: Arjen ymmärryksellä lähelle ihmistä
Kolumni Terhi Heikkilä

Kohti kun­ta­vaa­le­ja: Arjen ym­mär­ryk­sel­lä lähelle ihmistä

23.02.2021 14:11
Utelias saukko jätti jälkensä hautausmaalle Rovaniemellä, seikkaili myös omakotitalojen pihoilla – tutkija: "Ei tarkoita, että olisi erityisen tottunut ihmisiin"

Utelias saukko jätti jäl­ken­sä hau­taus­maal­le Ro­va­nie­mel­lä, seik­kai­li myös oma­ko­ti­ta­lo­jen pi­hoil­la – tut­ki­ja: "Ei tar­koi­ta, että olisi eri­tyi­sen tot­tu­nut ih­mi­siin"

23.02.2021 09:32 5
Omaishoitajien Taukopirtti toimii Rovaniemellä korona-aikanakin

Omais­hoi­ta­jien Tau­ko­pirt­ti toimii Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na-ai­ka­na­kin

19.02.2021 09:57
Lukijalta: Koiranpissa ei kuulu penkille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Koi­ran­pis­sa ei kuulu pen­kil­le

19.02.2021 09:01 4
Lukijalta: Pysäköintikiekko pois Rovaniemen uimahallin kulmilta
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Py­sä­köin­ti­kiek­ko pois Ro­va­nie­men ui­ma­hal­lin kul­mil­ta

18.02.2021 14:37 2
Miepä sanon: Tässäkö tämä villi opiskeluaikani oli – koronasta tulee meille sukupolvikokemus, joka jättää jäljen
Kolumni Elina Kuula

Miepä sanon: Tässäkö tämä villi opis­ke­lu­ai­ka­ni oli – ko­ro­nas­ta tulee meille su­ku­pol­vi­ko­ke­mus, joka jättää jäljen

18.02.2021 08:42 2
Rosa Costen esikoissingle Musta kuvaa suorasanaisesti, miltä tuntuu kasvaa erivärisenä Rovaniemellä

Rosa Costen esi­kois­sing­le Musta kuvaa suo­ra­sa­nai­ses­ti, miltä tuntuu kasvaa eri­vä­ri­se­nä Ro­va­nie­mel­lä

17.02.2021 16:07
MM-rallit ilman yleisöä – Kisaviikonloppu tuo Rovaniemelle tuhansia majoittujia, liikenne ruuhkautunee Ounasvaaralla

MM-ral­lit ilman yleisöä – Ki­sa­vii­kon­lop­pu tuo Ro­va­nie­mel­le tu­han­sia ma­joit­tu­jia, lii­ken­ne ruuh­kau­tu­nee Ou­nas­vaa­ral­la

17.02.2021 11:41 1
300 senioria sai käsintehdyn ystävänpäiväkortin Rovaniemellä

300 se­nio­ria sai kä­sin­teh­dyn ys­tä­vän­päi­vä­kor­tin Ro­va­nie­mel­lä

17.02.2021 09:48