Uusi Rovaniemi

Biljardi täyttää Santaparkin

Bil­jar­di täyttää San­ta­par­kin

18.09.2019 15:59
Rovaniemi sai uuden kerrostalomuraalin: "Toivottavasti se luo hyvää kuvaa taloyhtiöstä"

Ro­va­nie­mi sai uuden ker­ros­ta­lo­mu­raa­lin: "Toi­vot­ta­vas­ti se luo hyvää kuvaa ta­loyh­tiös­tä"

18.09.2019 10:33

Kir­jas­to­mak­su­ja voi nyt maksaa verk­ko­mak­sui­na

18.09.2019 10:08
Jaakko Laitisella kaksi palkintoehdokkuutta Etnogaalassa: Vuoden artisti ja Vuoden kansanmusiikintekijä

Jaakko Lai­ti­sel­la kaksi pal­kin­to­eh­dok­kuut­ta Et­no­gaa­las­sa: Vuoden artisti ja Vuoden kan­san­mu­sii­kin­te­ki­jä

18.09.2019 08:43
Eduskunnasta: Löysiä miljardeja liikkeellä – miksi kukaan ei kritisoi hävittäjähankintaa?
Kolumni Markus Mustajärvi (vas.)

Edus­kun­nas­ta: Löysiä mil­jar­de­ja liik­keel­lä – miksi kukaan ei kri­ti­soi hä­vit­tä­jä­han­kin­taa?

18.09.2019 08:00
Ylikylän valotaideteos tuo prosenttiperiaatteen Rovaniemen rakentamiseen

Yli­ky­län va­lo­tai­de­teos tuo pro­sent­ti­pe­ri­aat­teen Ro­va­nie­men ra­ken­ta­mi­seen

17.09.2019 15:25
Toimittajalta: Vuosisadan valotaideteos
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Vuo­si­sa­dan va­lo­tai­de­teos

17.09.2019 15:24
Martat lahjoittavat keittiövälineitä opiskelijakeittiöihin

Martat lah­joit­ta­vat keit­tiö­vä­li­nei­tä opis­ke­li­ja­keit­tiöi­hin

17.09.2019 15:07
Kirjaston syksyn lukupiireissä voi jakaa lukukokemuksia

Kir­jas­ton syksyn lu­ku­pii­reis­sä voi jakaa lu­ku­ko­ke­muk­sia

17.09.2019 14:57
Kirkkomusiikkipäivä esittelee kuoroja ja musiikkiryhmiä Rovaniemen kirkossa tällä viikolla

Kirk­ko­mu­siik­ki­päi­vä esit­te­lee kuoroja ja mu­siik­ki­ryh­miä Ro­va­nie­men kir­kos­sa tällä vii­kol­la

17.09.2019 14:56
Hampun henki: mitä kannabisaktivistit haluavat?

Hampun henki: mitä kan­na­bis­ak­ti­vis­tit ha­lua­vat?

17.09.2019 14:47
Saalot tuo näyttämölle komediallisen dekkarin – montako rikosta löydät?

Saalot tuo näyt­tä­möl­le ko­me­dial­li­sen dek­ka­rin – montako rikosta löydät?

17.09.2019 14:29
Kolumni: Turistivero kävisi järkeen ja oikeustajuun
Kolumni Kirsi Jääskö

Ko­lum­ni: Tu­ris­ti­ve­ro kävisi järkeen ja oi­keus­ta­juun

17.09.2019 14:08
Mikkelinmarkkinat huipentaa steinerkoulun juhlavuoden Rovaniemellä

Mik­ke­lin­mark­ki­nat hui­pen­taa stei­ner­kou­lun juh­la­vuo­den Ro­va­nie­mel­lä

16.09.2019 13:27
Taskuparkkeerauksen SM-kisat saapuvat Rovaniemelle ensi viikonloppuna

Tas­ku­park­kee­rauk­sen SM-ki­sat saa­pu­vat Ro­va­nie­mel­le ensi vii­kon­lop­pu­na

16.09.2019 11:54
Lauantaivieras: Koirakaveri keventää askelta juoksulenkillä
Kolumni Kati Mansikkasalo-Jurvelin

Lauan­tai­vie­ras: Koi­ra­ka­ve­ri ke­ven­tää askelta juok­su­len­kil­lä

13.09.2019 15:40
Elokuva-arvio: Olen suomalainen jää vaisuksi, vaikka tarina on hyvä

Elo­ku­va-ar­vio: Olen suo­ma­lai­nen jää vai­suk­si, vaikka tarina on hyvä

13.09.2019 15:25
Marja-Liisa Orgelsuite soi kuuden harmoonin voimin

Mar­ja-Lii­sa Or­gel­sui­te soi kuuden har­moo­nin voimin

13.09.2019 14:21
Äänestä paras Kesäfoto – ehdolla 22 kuvaa!

Äänestä paras Ke­sä­fo­to – ehdolla 22 kuvaa!

13.09.2019 13:10
Toimittajalta: Pieniä huomioita
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Pieniä huo­mioi­ta

13.09.2019 11:39
Täältä alkoi Jaakko Laitisen musiikkimatka

Täältä alkoi Jaakko Lai­ti­sen mu­siik­ki­mat­ka

13.09.2019 10:01
Elokuva-arvio: Zombeja ja maailmanloppu – entä sitten?

Elo­ku­va-ar­vio: Zombeja ja maail­man­lop­pu – entä sitten?

11.09.2019 15:06
Lauantaina Yläkemijoen koululla kuullaan musiikkia ja sanoja naisen elämästä

Lauan­tai­na Ylä­ke­mi­joen kou­lul­la kuul­laan mu­siik­kia ja sanoja naisen elä­mäs­tä

11.09.2019 15:00
Kolumni: Maailma muuttui 18 vuotta sitten – missä olit, kun WTC sortui?
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Maailma muuttui 18 vuotta sitten – missä olit, kun WTC sortui?

11.09.2019 08:00
Eduskunnasta: Lähde luontoon ja ota ystävät mukaan!
Kolumni Markus Lohi (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Lähde luon­toon ja ota ystävät mukaan!

11.09.2019 08:00

Dia­ko­nia-leh­ti lo­pet­taa il­mes­ty­mi­sen tänä vuonna – Pal­ve­lee jat­kos­sa netissä

10.09.2019 21:05
Kävele Naiselle Ammatti ja lähde sieniretkelle Ounasvaaralle

Kävele Nai­sel­le Ammatti ja lähde sie­ni­ret­kel­le Ou­nas­vaa­ral­le

10.09.2019 21:00
Lukijalta: Tuottaako pienten koulujen lakkauttaminen säästöjä?
Mielipide Hannu Rahko

Lu­ki­jal­ta: Tuot­taa­ko pienten kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­nen sääs­tö­jä?

10.09.2019 20:40
Matkailijoille yritetään seuraavaksi myydä Lapin syksyä

Mat­kai­li­joil­le yri­te­tään seu­raa­vak­si myydä Lapin syksyä

10.09.2019 19:00
LKS:n pysäköinti maksulliseksi – automaattia moititaan hankalaksi

LKS:n py­sä­köin­ti mak­sul­li­sek­si – au­to­maat­tia moi­ti­taan han­ka­lak­si

10.09.2019 15:14