Uusi Rovaniemi

Toimittajalta: Kotimainen kieli, josta koulussa ei kerrottu
Kolumni
Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Ko­ti­mai­nen kieli, josta kou­lus­sa ei ker­rot­tu

13:10
Rovaniemi juhlii itsenäisyyttä verkossa – juhla lähetetään kulttuuritalo Korundista

Ro­va­nie­mi juhlii it­se­näi­syyt­tä ver­kos­sa – juhla lä­he­te­tään kult­tuu­ri­ta­lo Ko­run­dis­ta

11:44
70-vuotias Risto Ikäheimo lahjoittaa 70 ruokakoria vähävaraisille perheille

70-vuo­tias Risto Ikä­hei­mo lah­joit­taa 70 ruo­ka­ko­ria vä­hä­va­rai­sil­le per­heil­le

09:12 1
Rovaniemi juhlii itsenäisyyttä verkossa – juhla lähetetään kulttuuritalo Korundista
Menot

Ro­va­nie­mi juhlii it­se­näi­syyt­tä ver­kos­sa – juhla lä­he­te­tään kult­tuu­ri­ta­lo Ko­run­dis­ta

11:44
Risto Immosen Runo-teos on saarenkyläläisille tärkeä – saa jälleen kynttilävalaistuksen itsenäisyyspäivänä

Risto Immosen Ru­no-teos on saa­ren­ky­lä­läi­sil­le tärkeä – saa jälleen kynt­ti­lä­va­lais­tuk­sen it­se­näi­syys­päi­vä­nä

29.11.2020 11:13 0
Mene vaikka tänne: Nukketeatteria, konsertteja ja kauneimmat joululaulut pakkassäässä

Mene vaikka tänne: Nuk­ke­teat­te­ria, kon­sert­te­ja ja kau­neim­mat jou­lu­lau­lut pak­kas­sääs­sä

28.11.2020 06:05 0
Ounasvaaran hiihtokeskus avautuu lauantaina

Ou­nas­vaa­ran hiih­to­kes­kus avautuu lauan­tai­na

27.11.2020 15:14 0

Tont­tu­lak­ki päähän tiis­tai­na – Tont­tu­lak­ki­päi­vä avaa myös Ro­va­nie­men elävän jou­lu­ka­len­te­rin

27.11.2020 14:26 0
Eduskunnasta: Emme hyväksy maaseudun kurjistamista – Halla-aho on lausunnostaan selityksen velkaa
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Emme hyväksy maa­seu­dun kur­jis­ta­mis­ta – Hal­la-aho on lau­sun­nos­taan se­li­tyk­sen velkaa

08:00 3
Kolumni: Qanon, 5G ja salainen valtaeliitti – harhatietoa jakavat ”valaistuneet” ovat vaarallisia hulluja
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Qanon, 5G ja sa­lai­nen val­ta­eliit­ti – har­ha­tie­toa jakavat ”va­lais­tu­neet” ovat vaa­ral­li­sia hulluja

01.12.2020 14:46
RoPS katsoo nöyränä eteenpäin: "Joukkue luo toki omat tavoitteensa, mutta seurana me ei lähdetä hevostelemaan tulevaan kauteen isolla pelaajabudjetilla"

RoPS katsoo nöyränä eteen­päin: "Jouk­kue luo toki omat ta­voit­teen­sa, mutta seurana me ei lähdetä he­vos­te­le­maan tu­le­vaan kauteen isolla pe­laa­ja­bud­je­til­la"

01.12.2020 14:00
Itse tehty: Käytetty nahkalaukku sai uuden designin –  kahvipusseja, tylliä ja kadulta löytyneitä paljetteja

Itse tehty: Käy­tet­ty nah­ka­lauk­ku sai uuden de­sig­nin – kah­vi­pus­se­ja, tylliä ja kadulta löy­ty­nei­tä pal­jet­te­ja

30.11.2020 13:39
Kolumni: Koulujen kielitarjontaa kannattaisi monipuolistaa jo ala-asteelta – tämä tukisi niin kauppasuhteita kuin ymmärrystämme maailmasta
Kolumni Väinö Jalkanen

Ko­lum­ni: Kou­lu­jen kie­li­tar­jon­taa kan­nat­tai­si mo­ni­puo­lis­taa jo ala-as­teel­ta – tämä tukisi niin kaup­pa­suh­tei­ta kuin ym­mär­rys­täm­me maail­mas­ta

30.11.2020 11:44 1
Kolumni: Qanon, 5G ja salainen valtaeliitti – harhatietoa jakavat ”valaistuneet” ovat vaarallisia hulluja
Koronavirus
Kolumni
Henri Anundi

Ko­lum­ni: Qanon, 5G ja sa­lai­nen val­ta­eliit­ti – har­ha­tie­toa jakavat ”va­lais­tu­neet” ovat vaa­ral­li­sia hulluja

01.12.2020 14:46
Eduskunnasta: Sietämätön tilanne matkailulle – sosiaali- ja terveysministeriö kohonnut koronan ylituomariksi
Kolumni Katri Kulmuni (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Sie­tä­mä­tön tilanne mat­kai­lul­le – so­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­riö ko­hon­nut koronan yli­tuo­ma­rik­si

24.11.2020 14:29 5
Toimittajalta: Maksaisitko lumilomasta?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Mak­sai­sit­ko lu­mi­lo­mas­ta?

17.11.2020 14:24
Toimittajalta: Pikkujoulujen riskipistebingo – mitä vähemmän pisteitä, sen parempi
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Pik­ku­jou­lu­jen ris­ki­pis­te­bin­go – mitä vä­hem­män pis­tei­tä, sen parempi

13.11.2020 15:31
Toimittajalta: Harmittaa, että talviuintipaikkaa ei saatu Rovaniemen keskustaan, mutta eteenpäin on mentävä
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Har­mit­taa, että tal­vi­uin­ti­paik­kaa ei saatu Ro­va­nie­men kes­kus­taan, mutta eteen­päin on mentävä

30.11.2020 08:57 0
Risto Immosen Runo-teos on saarenkyläläisille tärkeä – saa jälleen kynttilävalaistuksen itsenäisyyspäivänä

Risto Immosen Ru­no-teos on saa­ren­ky­lä­läi­sil­le tärkeä – saa jälleen kynt­ti­lä­va­lais­tuk­sen it­se­näi­syys­päi­vä­nä

29.11.2020 11:13 0
Kolumnit
Toimittajalta: Kotimainen kieli, josta koulussa ei kerrottu
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Ko­ti­mai­nen kieli, josta kou­lus­sa ei ker­rot­tu

13:10
Eduskunnasta: Emme hyväksy maaseudun kurjistamista – Halla-aho on lausunnostaan selityksen velkaa
Kolumni Mikko Kärnä (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Emme hyväksy maa­seu­dun kur­jis­ta­mis­ta – Hal­la-aho on lau­sun­nos­taan se­li­tyk­sen velkaa

08:00 3
Kolumni: Qanon, 5G ja salainen valtaeliitti – harhatietoa jakavat ”valaistuneet” ovat vaarallisia hulluja
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Qanon, 5G ja sa­lai­nen val­ta­eliit­ti – har­ha­tie­toa jakavat ”va­lais­tu­neet” ovat vaa­ral­li­sia hulluja

01.12.2020 14:46
Kolumni: Koulujen kielitarjontaa kannattaisi monipuolistaa jo ala-asteelta – tämä tukisi niin kauppasuhteita kuin ymmärrystämme maailmasta
Kolumni Väinö Jalkanen

Ko­lum­ni: Kou­lu­jen kie­li­tar­jon­taa kan­nat­tai­si mo­ni­puo­lis­taa jo ala-as­teel­ta – tämä tukisi niin kaup­pa­suh­tei­ta kuin ym­mär­rys­täm­me maail­mas­ta

30.11.2020 11:44 1
Toimittajalta: Harmittaa, että talviuintipaikkaa ei saatu Rovaniemen keskustaan, mutta eteenpäin on mentävä
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Har­mit­taa, että tal­vi­uin­ti­paik­kaa ei saatu Ro­va­nie­men kes­kus­taan, mutta eteen­päin on mentävä

30.11.2020 08:57 0
Mene vaikka tänne: Nukketeatteria, konsertteja ja kauneimmat joululaulut pakkassäässä

Mene vaikka tänne: Nuk­ke­teat­te­ria, kon­sert­te­ja ja kau­neim­mat jou­lu­lau­lut pak­kas­sääs­sä

28.11.2020 06:05 0
Lauantaivieras: Rovaniemellä tunsin heti kuuluvani joukkoon
Kolumni Miia Taivalantti

Lauan­tai­vie­ras: Ro­va­nie­mel­lä tunsin heti kuu­lu­va­ni jouk­koon

27.11.2020 15:45 0
Ounasvaaran hiihtokeskus avautuu lauantaina

Ou­nas­vaa­ran hiih­to­kes­kus avautuu lauan­tai­na

27.11.2020 15:14 0
Elämää kylille – Helsinkiläistynyt juotaslainen Anna Hurmalainen ehdottaa toimintakeskuksia maaseutukylien virkistämiseksi

Elämää kylille – Hel­sin­ki­läis­ty­nyt juo­tas­lai­nen Anna Hur­ma­lai­nen eh­dot­taa toi­min­ta­kes­kuk­sia maa­seu­tu­ky­lien vir­kis­tä­mi­sek­si

27.11.2020 14:45 0
Tonttulakki päähän tiistaina – Tonttulakkipäivä avaa myös Rovaniemen elävän joulukalenterin

Tont­tu­lak­ki päähän tiis­tai­na – Tont­tu­lak­ki­päi­vä avaa myös Ro­va­nie­men elävän jou­lu­ka­len­te­rin

27.11.2020 14:26 0
Mikä on Rovaniemen kaunein jouluikkuna? Äänestä suosikkiasi!

Mikä on Ro­va­nie­men kaunein jou­luik­ku­na? Äänestä suo­sik­kia­si!

27.11.2020 12:47 0
Lukijalta: Ounasvaara on pyhä äitivaaramme, kirjoittaa rauhanpapitar
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­vaa­ra on pyhä äi­ti­vaa­ram­me, kir­joit­taa rau­han­pa­pi­tar

27.11.2020 11:16 0
Hilda Lukkarinen kysyi tietä Rovaniemen käsityökoululle – nyt hänen jälkiään voi seurata Lapin yliopistoon saakka

Hilda Luk­ka­ri­nen kysyi tietä Ro­va­nie­men kä­si­työ­kou­lul­le – nyt hänen jäl­kiään voi seurata Lapin yli­opis­toon saakka

26.11.2020 16:35 0
Kiela-korttelin parkkihallin taidetyö valmistui – Seinämaalausta suomalaisista kansansaduista jopa 300 metrin mitalta

Kie­la-kort­te­lin park­ki­hal­lin tai­de­työ val­mis­tui – Sei­nä­maa­laus­ta suo­ma­lai­sis­ta kan­san­sa­duis­ta jopa 300 metrin mitalta

26.11.2020 13:01 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Onko Ro­va­nie­mi vain entinen ur­hei­lu­kau­pun­ki?

26.11.2020 11:12 1
Lukijan kuva: Aimo teki lumitöitä ja askaroi sen päälle veneen

Lukijan kuva: Aimo teki lu­mi­töi­tä ja askaroi sen päälle veneen

26.11.2020 11:10 0
Lukijan juttu: Koko perhe nyrkkeilykehässä – yksilölajista koko perheen harrastus

Lukijan juttu: Koko perhe nyrk­kei­ly­ke­häs­sä – yk­si­lö­la­jis­ta koko perheen har­ras­tus

26.11.2020 08:01 1
Huoltoaseman kanta-asiakasta ei karkota pitkä remonttikaan – "En minä heti tullut, vaan vasta reilun tunnin päästä"

Huol­to­ase­man kan­ta-asia­kas­ta ei karkota pitkä re­mont­ti­kaan – "En minä heti tullut, vaan vasta reilun tunnin päästä"

25.11.2020 13:48
Rovaniemen teatterin uusi duunarikomedia vie 1990-luvulle

Ro­va­nie­men teat­te­rin uusi duu­na­ri­ko­me­dia vie 1990-lu­vul­le

25.11.2020 11:09
Asutko Rovaniemen kolmannessa kaupunginosassa? – Sinut on haastattu mukaan kaunistamaan kaupunginosaa joulun alla

Asutko Ro­va­nie­men kol­man­nes­sa kau­pun­gi­no­sas­sa? – Sinut on haas­tat­tu mukaan kau­nis­ta­maan kau­pun­gin­osaa joulun alla

25.11.2020 10:58 1
Itse tehty: Jakkaran korjanneesta poikaystävästä tuli aviomies ja jakkarasta muistorikas

Itse tehty: Jak­ka­ran kor­jan­nees­ta poi­ka­ys­tä­väs­tä tuli avio­mies ja jak­ka­ras­ta muis­to­ri­kas

25.11.2020 09:03