Kannanotto: Por­mes­ta­ri ei innosta kaikkia Enon­te­kiöl­lä – vii­si­tois­ta val­tuu­tet­tua vaatii, ettei por­mes­ta­ria edes har­kit­tai­si

Historia: Pi­ka­luis­te­lun kul­tai­set vuodet osuivat 1960-lu­vul­le – Lapin Lukko oli ai­koi­naan Suomen joh­ta­via luis­te­lu­seu­ro­ja ja kas­vat­ti monta olym­pia­edus­ta­jaa

Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Uusi Rovaniemi

Valtuustoaloite Rovaniemellä: Kuninkaanlaavulle saatava turvallinen parkkipaikka pikaisesti
Uusi Rovaniemi suosittelee
Tilaajille

Val­tuus­to­aloi­te Ro­va­nie­mel­lä: Ku­nin­kaan­laa­vul­le saatava tur­val­li­nen park­ki­paik­ka pi­kai­ses­ti

25.01.2022 13:42 5
Rovaniemeläiset uudet aluevaltuutetut yllättyivät vaalituloksesta – "En nukkunut kuin kaksi tuntia viime yönä"

Ro­va­nie­me­läi­set uudet alue­val­tuu­te­tut yl­lät­tyi­vät vaa­li­tu­lok­ses­ta – "En nuk­ku­nut kuin kaksi tuntia viime yönä"

25.01.2022 08:29
Tilaajille
Uusi sarjakuvakirja kertoo sisällissodan talvesta Rovaniemellä nuoren Priitun silmin – "Kuin olisi pahaa unta kaikki"

Uusi sar­ja­ku­va­kir­ja kertoo si­säl­lis­so­dan tal­ves­ta Ro­va­nie­mel­lä nuoren Priitun silmin – "Kuin olisi pahaa unta kaikki"

24.01.2022 10:33 4
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Yrityksen nimi löytyi lähivaaroilta – Heikki Alakulppi ryhtyi tekemään puukkoja Viirinkylässä Kivaloiden juurella

Meillä muo­toil­tu: Yri­tyk­sen nimi löytyi lä­hi­vaa­roil­ta – Heikki Ala­kulp­pi ryhtyi te­ke­mään puuk­ko­ja Vii­rin­ky­läs­sä Ki­va­loi­den juu­rel­la

23.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Elämäntyönä luontokuvaus – Hannu Hautalan valokuvia kuudelta vuosikymmeneltä näyttelyssä Rovaniemellä

Elä­män­työ­nä luon­to­ku­vaus – Hannu Hau­ta­lan va­lo­ku­via kuu­del­ta vuo­si­kym­me­nel­tä näyt­te­lys­sä Ro­va­nie­mel­lä

09:09
Tilaajille
Santasportin pysäköintialueet muuttuvat kiekollisiksi

San­tas­por­tin py­sä­köin­ti­alueet muut­tu­vat kie­kol­li­sik­si

26.01.2022 11:41 1
Tilaajille
Elämäntyönä luontokuvaus – Hannu Hautalan valokuvia kuudelta vuosikymmeneltä näyttelyssä Rovaniemellä
Rovaniemellä tapahtuu
Tilaajille

Elä­män­työ­nä luon­to­ku­vaus – Hannu Hau­ta­lan va­lo­ku­via kuu­del­ta vuo­si­kym­me­nel­tä näyt­te­lys­sä Ro­va­nie­mel­lä

09:09
Pysäköintilaitoksilla vehreyttä keskustaan? – Rovaniemellä keskustellaan tulevaisuuden pysäköintiratkaisuista

Py­sä­köin­ti­lai­tok­sil­la veh­reyt­tä kes­kus­taan? – Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan tu­le­vai­suu­den py­sä­köin­ti­rat­kai­suis­ta

21.01.2022 14:48 1
Matkapäiväkirja ulottuvuuksista – Yllättävät materiaalit ja tarinallisuus yhdistyvät Arktikumin uudessa näyttelyssä

Mat­ka­päi­vä­kir­ja ulot­tu­vuuk­sis­ta – Yl­lät­tä­vät ma­te­riaa­lit ja ta­ri­nal­li­suus yh­dis­ty­vät Ark­ti­ku­min uudessa näyt­te­lys­sä

18.01.2022 14:40
Yleisöopastukset käynnistyvät Korundissa:  Osa Henri Hagmanin teoksista valmistuu vasta näyttelyssä

Ylei­sö­opas­tuk­set käyn­nis­ty­vät Ko­run­dis­sa: Osa Henri Hag­ma­nin teok­sis­ta val­mis­tuu vasta näyt­te­lys­sä

10.01.2022 15:10

Kun ko­ne­voi­ma tuli Saa­men­maa­han – Ku­vi­tus­näyt­te­ly kä­sit­te­lee elä­män­ta­van mur­ros­ta

10.01.2022 09:22
Tilaajille
Näitkö sateenkaaren väreissä loistavia helmiäispilviä tiistaina? – Lähetä lukijakuva!

Näitkö sa­teen­kaa­ren vä­reis­sä lois­ta­via hel­miäis­pil­viä tiis­tai­na? – Lähetä lu­ki­ja­ku­va!

26.01.2022 11:14
Toimittajalta: Vaalituloksessa näkyy, että rovaniemeläiset antoivat yli 2000 ääntä vieropalkisille
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Vaa­li­tu­lok­ses­sa näkyy, että ro­va­nie­me­läi­set an­toi­vat yli 2000 ääntä vie­ro­pal­ki­sil­le

26.01.2022 06:30 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Kansa äänesti lähipalveluiden puolesta ja keskittämistä vastaan
Kolumni Mikko Kärnä

Edus­kun­nas­ta: Kansa äänesti lä­hi­pal­ve­lui­den puo­les­ta ja kes­kit­tä­mis­tä vastaan

26.01.2022 06:11
Tilaajille
Kansien välissä: Ystävyys suojelee vielä kuoleman jälkeenkin

Kansien vä­lis­sä: Ys­tä­vyys suo­je­lee vielä kuo­le­man jäl­keen­kin

25.01.2022 15:36
Kolumnit
Toimittajalta: Vaalituloksessa näkyy, että rovaniemeläiset antoivat yli 2000 ääntä vieropalkisille
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Vaa­li­tu­lok­ses­sa näkyy, että ro­va­nie­me­läi­set an­toi­vat yli 2000 ääntä vie­ro­pal­ki­sil­le

26.01.2022 06:30 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Kansa äänesti lähipalveluiden puolesta ja keskittämistä vastaan
Kolumni Mikko Kärnä

Edus­kun­nas­ta: Kansa äänesti lä­hi­pal­ve­lui­den puo­les­ta ja kes­kit­tä­mis­tä vastaan

26.01.2022 06:11
Tilaajille
Toimittajalta: Ei huolta, Ounasvaaran Master Plan päätyy todennäköisesti ö-mappiin – sitä ennen siitä kannattaa poimia kehittämisen arvoiset ideat
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ei huolta, Ou­nas­vaa­ran Master Plan päätyy to­den­nä­köi­ses­ti ö-map­piin – sitä ennen siitä kan­nat­taa poimia ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­set ideat

19.01.2022 06:02 2
Tilaajille
Kiireiset aamut ennen radion merisäätä ja ihana arki – onneksi on liukuva työaika
Kolumni Krista Heikkinen

Kii­rei­set aamut ennen radion me­ri­sää­tä ja ihana arki – onneksi on liukuva työaika

17.01.2022 18:35
Tilaajille
Tunnustan: olen urbaani lappilainen
Kolumni Henri Anundi

Tun­nus­tan: olen urbaani lap­pi­lai­nen

12.01.2022 09:23 1
Tilaajille
RoKi vetää historiansa parasta Mestis-kautta — toivottavasti pelit jatkuvat
Kolumni Markku Saukko

RoKi vetää his­to­rian­sa parasta Mes­tis-kaut­ta — toi­vot­ta­vas­ti pelit jat­ku­vat

12.01.2022 08:56 1
Tilaajille
Kirkonmäen arkkitehtuuria ja arvoja ei saa tuhota Sairaalanniemen uusilla rakennuksilla
Lukijalta Mielipidekirjoitus Olli Tiuraniemi

Kir­kon­mäen ark­ki­teh­tuu­ria ja arvoja ei saa tuhota Sai­raa­lan­nie­men uusilla ra­ken­nuk­sil­la

25.01.2022 15:12 4
Tilaajille
Valtuustoaloite Rovaniemellä: Kuninkaanlaavulle saatava turvallinen parkkipaikka pikaisesti

Val­tuus­to­aloi­te Ro­va­nie­mel­lä: Ku­nin­kaan­laa­vul­le saatava tur­val­li­nen park­ki­paik­ka pi­kai­ses­ti

25.01.2022 13:42 5
Tilaajille
Rovaniemeläiset uudet aluevaltuutetut yllättyivät vaalituloksesta – "En nukkunut kuin kaksi tuntia viime yönä"

Ro­va­nie­me­läi­set uudet alue­val­tuu­te­tut yl­lät­tyi­vät vaa­li­tu­lok­ses­ta – "En nuk­ku­nut kuin kaksi tuntia viime yönä"

25.01.2022 08:29
Tilaajille
Uusi sarjakuvakirja kertoo sisällissodan talvesta Rovaniemellä nuoren Priitun silmin – "Kuin olisi pahaa unta kaikki"

Uusi sar­ja­ku­va­kir­ja kertoo si­säl­lis­so­dan tal­ves­ta Ro­va­nie­mel­lä nuoren Priitun silmin – "Kuin olisi pahaa unta kaikki"

24.01.2022 10:33 4
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Yrityksen nimi löytyi lähivaaroilta – Heikki Alakulppi ryhtyi tekemään puukkoja Viirinkylässä Kivaloiden juurella

Meillä muo­toil­tu: Yri­tyk­sen nimi löytyi lä­hi­vaa­roil­ta – Heikki Ala­kulp­pi ryhtyi te­ke­mään puuk­ko­ja Vii­rin­ky­läs­sä Ki­va­loi­den juu­rel­la

23.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Rovaniemeläinen Jari Nykänen tahtoi auttaa rokotusurakassa ja alkoi vapaaehtoiseksi – ”On mukavaa auttaa ihmisiä ja olla heille ystävällinen”

Ro­va­nie­me­läi­nen Jari Nykänen tahtoi auttaa ro­ko­tus­ura­kas­sa ja alkoi va­paa­eh­toi­sek­si – ”On mukavaa auttaa ihmisiä ja olla heille ys­tä­väl­li­nen”

21.01.2022 16:18 2
Tilaajille
Pysäköintilaitoksilla vehreyttä keskustaan? – Rovaniemellä keskustellaan tulevaisuuden pysäköintiratkaisuista

Py­sä­köin­ti­lai­tok­sil­la veh­reyt­tä kes­kus­taan? – Ro­va­nie­mel­lä kes­kus­tel­laan tu­le­vai­suu­den py­sä­köin­ti­rat­kai­suis­ta

21.01.2022 14:48 1
Kansien välissä
Kansien välissä: Ystävyys suojelee vielä kuoleman jälkeenkin

Kansien vä­lis­sä: Ys­tä­vyys suo­je­lee vielä kuo­le­man jäl­keen­kin

25.01.2022 15:36
Kansien välissä: Talvinen luonto kutsuu tutkimaan

Kansien vä­lis­sä: Tal­vi­nen luonto kutsuu tut­ki­maan

18.01.2022 14:35
Kansien välissä: Elämää Perunkajärvellä – Sylvin ja Kainon tarina kuvaa sota-aikaa kotitanhuvilla ja rintamalla

Kansien vä­lis­sä: Elämää Pe­run­ka­jär­vel­lä – Sylvin ja Kainon tarina kuvaa so­ta-ai­kaa ko­ti­tan­hu­vil­la ja rin­ta­mal­la

12.01.2022 09:18
Kansien välissä: Sarjakuvia pohjoisesta Suomesta

Kansien vä­lis­sä: Sar­ja­ku­via poh­joi­ses­ta Suo­mes­ta

05.01.2022 09:29
Kansien välissä: Millaista oli siirtolaisten elämä Amerikassa?

Kansien vä­lis­sä: Mil­lais­ta oli siir­to­lais­ten elämä Ame­ri­kas­sa?

29.12.2021 13:44
Kansien välissä: Näin joulupukista tuli maailmanlaajuinen brändi

Kansien vä­lis­sä: Näin jou­lu­pu­kis­ta tuli maail­man­laa­jui­nen brändi

15.12.2021 12:47
Uuden Rovaniemen vauvaliitteeseen ehtii vielä mukaan – myös kansikuva haussa

Uuden Ro­va­nie­men vau­va­liit­tee­seen ehtii vielä mukaan – myös kan­si­ku­va haussa

21.01.2022 13:40
Toimittajalta: Ei huolta, Ounasvaaran Master Plan päätyy todennäköisesti ö-mappiin – sitä ennen siitä kannattaa poimia kehittämisen arvoiset ideat
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Ei huolta, Ou­nas­vaa­ran Master Plan päätyy to­den­nä­köi­ses­ti ö-map­piin – sitä ennen siitä kan­nat­taa poimia ke­hit­tä­mi­sen ar­voi­set ideat

19.01.2022 06:02 2
Tilaajille
Meillä muotoiltu: Jenni Pulskan Rovaniemi-koruista tuli ilmiö – "Kun aloitin, en tiennyt korusuunnittelusta mitään"

Meillä muo­toil­tu: Jenni Pulskan Ro­va­nie­mi-ko­ruis­ta tuli ilmiö – "Kun aloi­tin, en tiennyt ko­ru­suun­nit­te­lus­ta mitään"

18.01.2022 20:01 1
Tilaajille
Rovakadun ja Pekankadun kulmaan on avattu jälleen uusi ravintola – Sriprai Luksua kaipasi oikean thairuuan makua ja alkoi tehdä sitä itse

Ro­va­ka­dun ja Pe­kan­ka­dun kulmaan on avattu jälleen uusi ra­vin­to­la – Sriprai Luksua kaipasi oikean thai­ruuan makua ja alkoi tehdä sitä itse

18.01.2022 14:59 3
Tilaajille
Matkapäiväkirja ulottuvuuksista – Yllättävät materiaalit ja tarinallisuus yhdistyvät Arktikumin uudessa näyttelyssä

Mat­ka­päi­vä­kir­ja ulot­tu­vuuk­sis­ta – Yl­lät­tä­vät ma­te­riaa­lit ja ta­ri­nal­li­suus yh­dis­ty­vät Ark­ti­ku­min uudessa näyt­te­lys­sä

18.01.2022 14:40
Kansien välissä: Talvinen luonto kutsuu tutkimaan

Kansien vä­lis­sä: Tal­vi­nen luonto kutsuu tut­ki­maan

18.01.2022 14:35
Löytyykö seinältäsi täkänä? Rovaniemen kaupunginkirjastossa avattavaan näyttelyyn etsitään täkänöitä

Löy­tyy­kö sei­näl­tä­si täkänä? Ro­va­nie­men kau­pun­gin­kir­jas­tos­sa avat­ta­vaan näyt­te­lyyn et­si­tään tä­kä­nöi­tä

18.01.2022 14:35
"Sanotaanko näin, että on ollut kohtuu rauhallista" – Rovaniemen äänestysprosentti uhkaa jäädä hyvinvointialueen matalimpien joukkoon

"Sa­no­taan­ko näin, että on ollut kohtuu rau­hal­lis­ta" – Ro­va­nie­men ää­nes­tys­pro­sent­ti uhkaa jäädä hy­vin­voin­ti­alueen ma­ta­lim­pien jouk­koon

18.01.2022 13:05 2
Tilaajille
YIT myi opettajien asuintalon yksityishenkilölle – Asuntoihin etsitään jo uusia vuokralaisia

YIT myi opet­ta­jien asuin­ta­lon yk­si­tyis­hen­ki­löl­le – Asun­toi­hin et­si­tään jo uusia vuok­ra­lai­sia

17.01.2022 18:42 3
Tilaajille
Kiireiset aamut ennen radion merisäätä ja ihana arki – onneksi on liukuva työaika
Kolumni Krista Heikkinen

Kii­rei­set aamut ennen radion me­ri­sää­tä ja ihana arki – onneksi on liukuva työaika

17.01.2022 18:35
Tilaajille
Rovaniemeläisyritys rakensi luksusmatkailijoille yksityisen kylpylän keskelle metsää – Octolassa on vieraillut muun muassa ruhtinas Albert

Ro­va­nie­me­läis­yri­tys rakensi luk­sus­mat­kai­li­joil­le yk­si­tyi­sen kyl­py­län kes­kel­le metsää – Oc­to­las­sa on vie­rail­lut muun muassa ruh­ti­nas Albert

13.01.2022 08:48 2
Tilaajille
"Hyvässä huumorissa on usein totuuden siemen" – Tuomas Toivainen toivoo tekevänsä tarinankerrontaa työkseen tulevaisuudessakin

"Hy­väs­sä huu­mo­ris­sa on usein to­tuu­den siemen" – Tuomas Toi­vai­nen toivoo te­ke­vän­sä ta­ri­nan­ker­ron­taa työk­seen tu­le­vai­suu­des­sa­kin

12.01.2022 14:00
Tilaajille
Tunnustan: olen urbaani lappilainen
Kolumni Henri Anundi

Tun­nus­tan: olen urbaani lap­pi­lai­nen

12.01.2022 09:23 1
Tilaajille