Penkkarit tänään: Abit juh­li­vat re­kois­saan useam­man poik­keus­vuo­den jälkeen

Liikenteessä tänään: Pre­si­dent­ti Nii­nis­tön vie­rai­lu voi ai­heut­taa lii­ken­ne­kat­kok­sia Ro­va­nie­mel­lä

Työtaistelu: Lakko sulkee Kemin ja Tornion Prismat kah­dek­si päi­väk­si, Lapin Ci­ty­mar­ke­tit pysyvät auki

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Uusi Rovaniemi

”Kellään ei ole oikeutta kajota toiseen luvatta ilman suostumusta” – Tukinaisen Rovaniemen pisteellä tarjotaan tukea seksuaaliväkivallan uhreille
Uusi Rovaniemi suosittelee
Tilaajille

”Kel­lään ei ole oi­keut­ta kajota toiseen luvatta ilman suos­tu­mus­ta” – ­Tu­ki­nai­sen Ro­va­nie­men pis­teel­lä tar­jo­taan tukea sek­suaa­li­vä­ki­val­lan uh­reil­le

06:30
Kemijokivarren naiset jatkoivat sukunsa nimeä ja olivat korkeassa asemassa 1800-luvun alkupuolella – Arktikumin kapioarkkunäyttely avaa "wäkewien waimojen" tarinoita

Ke­mi­jo­ki­var­ren naiset jat­koi­vat sukunsa nimeä ja olivat kor­keas­sa ase­mas­sa 1800-lu­vun al­ku­puo­lel­la – Ark­ti­ku­min ka­pio­ark­ku­näyt­te­ly avaa "wä­ke­wien wai­mo­jen" ta­ri­noi­ta

07.02.2023 11:41
Tilaajille
Rovaniemeläiset Iiro Paakkari ja Arttu Istala jättivät lukion kesken ja lähtivät tekemään musiikkia – tuottajakaksikko Los Rollos on napannut kaksi Emma-ehdokkuutta tämän illan musiikkigaalasta

Ro­va­nie­me­läi­set Iiro Paak­ka­ri ja Arttu Istala jät­ti­vät lukion kesken ja läh­ti­vät te­ke­mään mu­siik­kia – tuot­ta­ja­kak­sik­ko Los Rollos on na­pan­nut kaksi Em­ma-eh­dok­kuut­ta tämän illan mu­siik­ki­gaa­las­ta

03.02.2023 13:34
Tilaajille
Lumiauraaja rikkoi Rovaniemen taidemuseon lasivitriinin viikonloppuna – Voodoo-tytölle ei käynyt kuinkaan

Lu­mi­au­raa­ja rikkoi Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon la­si­vit­rii­nin vii­kon­lop­pu­na – Voo­doo-ty­töl­le ei käynyt kuin­kaan

02.02.2023 15:10 12
Tilaajille
”Kellään ei ole oikeutta kajota toiseen luvatta ilman suostumusta” – Tukinaisen Rovaniemen pisteellä tarjotaan tukea seksuaaliväkivallan uhreille

”Kel­lään ei ole oi­keut­ta kajota toiseen luvatta ilman suos­tu­mus­ta” – ­Tu­ki­nai­sen Ro­va­nie­men pis­teel­lä tar­jo­taan tukea sek­suaa­li­vä­ki­val­lan uh­reil­le

06:30
Tilaajille
Toimittajalta: Suostumus avaa ovet hyvälle seksille
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Suos­tu­mus avaa ovet hyvälle sek­sil­le

06:00
Nyt pääsee jäällekin hiihtämään Rovaniemellä – latu Kirkonjyrhämältä Alakorkaloon avautui keskiviikkona
Rovaniemellä tapahtuu
Tilaajille

Nyt pääsee jääl­le­kin hiih­tä­mään Ro­va­nie­mel­lä – latu Kir­kon­jyr­hä­mäl­tä Ala­kor­ka­loon avautui kes­ki­viik­ko­na

08.02.2023 18:35
Näin tulvi Kemijoki Rovaniemen kirkon edustalla vuonna 1910 – Hildur Larssonin valokuviin ja elämään tutustutaan lauantaina Lapin maakuntamuseossa

Näin tulvi Ke­mi­jo­ki Ro­va­nie­men kirkon edus­tal­la vuonna 1910 – Hildur Lars­so­nin va­lo­ku­viin ja elämään tu­tus­tu­taan lauan­tai­na Lapin maa­kun­ta­mu­seos­sa

31.01.2023 09:35
Tilaajille
Seurakunta halusi tarjota lahjan Rovaniemelle – maanantaina ilmaisia luentoja kasvattajille

Seu­ra­kun­ta halusi tarjota lahjan Ro­va­nie­mel­le – maa­nan­tai­na il­mai­sia luen­to­ja kas­vat­ta­jil­le

27.01.2023 09:55
Tilaajille
Lapin lennosto siivittää RoKin Mestis-kamppailua – Ilmavoimat esittäytyy kiekkotapahtumassa Lappi-areenalla

Lapin len­nos­to sii­vit­tää RoKin Mes­tis-kamp­pai­lua – Il­ma­voi­mat esit­täy­tyy kiek­ko­ta­pah­tu­mas­sa Lap­pi-aree­nal­la

26.01.2023 13:38 1
Tilaajille

Lau­teil­la jo viisi vuotta – Kunnan pojat -or­kes­te­ri jul­kai­see lauan­tai­na levyn ja his­to­rii­kin

25.01.2023 15:15
Tilaajille
Korkealentoa: Kestävää kasvua osaamisesta – yli puolet Lapin yrityksistä on kokenut rekrytointiongelmia
Kolumni Riitta Rissanen

Kor­kea­len­toa: Kes­tä­vää kasvua osaa­mi­ses­ta – yli puolet Lapin yri­tyk­sis­tä on kokenut rek­ry­toin­ti­on­gel­mia

08.02.2023 15:40
Kansien välissä: Kuva ahvenista vie Piittisjokisuun pilkkikisoihin

Kansien vä­lis­sä: Kuva ah­ve­nis­ta vie Piit­tis­jo­ki­suun pilk­ki­ki­soi­hin

08.02.2023 15:37
Tilaajille
Nyt pääsee jäällekin hiihtämään Rovaniemellä – latu Kirkonjyrhämältä Alakorkaloon avautui keskiviikkona

Nyt pääsee jääl­le­kin hiih­tä­mään Ro­va­nie­mel­lä – latu Kir­kon­jyr­hä­mäl­tä Ala­kor­ka­loon avautui kes­ki­viik­ko­na

08.02.2023 18:35
Tilaajille
Kemijokivarren naiset jatkoivat sukunsa nimeä ja olivat korkeassa asemassa 1800-luvun alkupuolella – Arktikumin kapioarkkunäyttely avaa "wäkewien waimojen" tarinoita

Ke­mi­jo­ki­var­ren naiset jat­koi­vat sukunsa nimeä ja olivat kor­keas­sa ase­mas­sa 1800-lu­vun al­ku­puo­lel­la – Ark­ti­ku­min ka­pio­ark­ku­näyt­te­ly avaa "wä­ke­wien wai­mo­jen" ta­ri­noi­ta

07.02.2023 11:41
Tilaajille
Kolumnit
Toimittajalta: Suostumus avaa ovet hyvälle seksille
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Suos­tu­mus avaa ovet hyvälle sek­sil­le

06:00
Korkealentoa: Kestävää kasvua osaamisesta – yli puolet Lapin yrityksistä on kokenut rekrytointiongelmia
Kolumni Riitta Rissanen

Kor­kea­len­toa: Kes­tä­vää kasvua osaa­mi­ses­ta – yli puolet Lapin yri­tyk­sis­tä on kokenut rek­ry­toin­ti­on­gel­mia

08.02.2023 15:40
Kulma: Hyvävireinen Rovaniemen Kiekko taittaa talven selkää
Kolumni Markku Saukko

Kulma: Hy­vä­vi­rei­nen Ro­va­nie­men Kiekko taittaa talven selkää

02.02.2023 10:59
Tilaajille
Siivoojan työ on merkityksellistä, mutta tunnen myös sen nöyryyttävät puolet
Kolumni Krista Vaarala

Sii­voo­jan työ on mer­ki­tyk­sel­lis­tä, mutta tunnen myös sen nöy­ryyt­tä­vät puolet

01.02.2023 15:20 4
Tilaajille
Korkealentoa: Yhteistyötä ihmisen kokoisessa yliopistokaupungissa
Kolumni Antti Syväjärvi

Kor­kea­len­toa: Yh­teis­työ­tä ihmisen ko­koi­ses­sa yli­opis­to­kau­pun­gis­sa

30.01.2023 11:04
Tilaajille
Toimittajalta: Salailun linjalla ei ole pitkälle päästy – Rovaniemen kylien kehittämissäätiö saisi jo kehittyä
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Sa­lai­lun lin­jal­la ei ole pit­käl­le päästy – Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö saisi jo ke­hit­tyä

26.01.2023 07:00 4
Tilaajille
Korkealentoa: Saamen kielet elävät kaupungeissa – ne ovat uhanalaisia, mutta elinvoimaisia tulevaisuuden kieliä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erika Katjaana Sarivaara

Kor­kea­len­toa: Saamen kielet elävät kau­pun­geis­sa – ne ovat uha­na­lai­sia, mutta elin­voi­mai­sia tu­le­vai­suu­den kieliä

06.02.2023 06:13
Tilaajille
Elokuva-arvio: Natsikäristystä natsimuusilla – Jalmari Helanderin Lappi-seikkailu tarjoaa hillittömät verikekkerit

Elo­ku­va-ar­vio: Nat­si­kä­ris­tys­tä nat­si­muu­sil­la – Jalmari He­lan­de­rin Lap­pi-seik­kai­lu tarjoaa hil­lit­tö­mät ve­ri­kek­ke­rit

04.02.2023 10:30
Tilaajille
Teatteriarvio: Nuoruuden innolla ja suurella sydämellä – Lapin ylioppilasteatteri johdattaa katsojat syvälle pimeään metsään

Teat­te­riar­vio: Nuo­ruu­den innolla ja suu­rel­la sy­dä­mel­lä – Lapin yli­op­pi­las­teat­te­ri joh­dat­taa kat­so­jat syvälle pimeään metsään

04.02.2023 10:00
Tilaajille
Rovaniemeläiset Iiro Paakkari ja Arttu Istala jättivät lukion kesken ja lähtivät tekemään musiikkia – tuottajakaksikko Los Rollos on napannut kaksi Emma-ehdokkuutta tämän illan musiikkigaalasta

Ro­va­nie­me­läi­set Iiro Paak­ka­ri ja Arttu Istala jät­ti­vät lukion kesken ja läh­ti­vät te­ke­mään mu­siik­kia – tuot­ta­ja­kak­sik­ko Los Rollos on na­pan­nut kaksi Em­ma-eh­dok­kuut­ta tämän illan mu­siik­ki­gaa­las­ta

03.02.2023 13:34
Tilaajille
Lumiauraaja rikkoi Rovaniemen taidemuseon lasivitriinin viikonloppuna – Voodoo-tytölle ei käynyt kuinkaan

Lu­mi­au­raa­ja rikkoi Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon la­si­vit­rii­nin vii­kon­lop­pu­na – Voo­doo-ty­töl­le ei käynyt kuin­kaan

02.02.2023 15:10 12
Tilaajille
Kulma: Hyvävireinen Rovaniemen Kiekko taittaa talven selkää
Kolumni Markku Saukko

Kulma: Hy­vä­vi­rei­nen Ro­va­nie­men Kiekko taittaa talven selkää

02.02.2023 10:59
Tilaajille
Siivoojan työ on merkityksellistä, mutta tunnen myös sen nöyryyttävät puolet
Kolumni Krista Vaarala

Sii­voo­jan työ on mer­ki­tyk­sel­lis­tä, mutta tunnen myös sen nöy­ryyt­tä­vät puolet

01.02.2023 15:20 4
Tilaajille
Kansien välissä
Kansien välissä: Kuva ahvenista vie Piittisjokisuun pilkkikisoihin

Kansien vä­lis­sä: Kuva ah­ve­nis­ta vie Piit­tis­jo­ki­suun pilk­ki­ki­soi­hin

08.02.2023 15:37
Tilaajille
Kansien välissä: Unelma löytää revontulet – tämä lastenkirja on värikäs, vauhdikas ja taianomainen kunnianosoitus Lapille

Kansien vä­lis­sä: Unelma löytää re­von­tu­let – tämä las­ten­kir­ja on vä­ri­käs, vauh­di­kas ja taian­omai­nen kun­nian­osoi­tus Lapille

25.01.2023 15:36
Tilaajille
Kansien välissä: Vieraisilla värien valtakunnassa

Kansien vä­lis­sä: Vie­rai­sil­la värien val­ta­kun­nas­sa

18.01.2023 13:14
Tilaajille
Kansien välissä: Tähtitieteen tyttäriä

Kansien vä­lis­sä: Täh­ti­tie­teen tyt­tä­riä

13.01.2023 12:36
Tilaajille
Kansien välissä: Herkkyys on vahvuus – olemalla rehellinen itsellesi, voit olla myös rehellinen muille

Kansien vä­lis­sä: Herk­kyys on vahvuus – ole­mal­la re­hel­li­nen it­sel­le­si, voit olla myös re­hel­li­nen muille

29.12.2022 16:27
Tilaajille
Kansien välissä: Lämminhenkinen tarina huokuu ystävyyttä ja luonnosta huolehtimista

Kansien vä­lis­sä: Läm­min­hen­ki­nen tarina huokuu ys­tä­vyyt­tä ja luon­nos­ta huo­leh­ti­mis­ta

21.12.2022 13:25
Tilaajille
Verikokeeseen ilman ajanvarausta – Nordlab avasi uuden Ajaton-toimipisteen Rovaniemen Rinteenkulmaan

Ve­ri­ko­kee­seen ilman ajan­va­raus­ta – Nordlab avasi uuden Aja­ton-toi­mi­pis­teen Ro­va­nie­men Rin­teen­kul­maan

01.02.2023 14:58 4
Tilaajille
Näin tulvi Kemijoki Rovaniemen kirkon edustalla vuonna 1910 – Hildur Larssonin valokuviin ja elämään tutustutaan lauantaina Lapin maakuntamuseossa

Näin tulvi Ke­mi­jo­ki Ro­va­nie­men kirkon edus­tal­la vuonna 1910 – Hildur Lars­so­nin va­lo­ku­viin ja elämään tu­tus­tu­taan lauan­tai­na Lapin maa­kun­ta­mu­seos­sa

31.01.2023 09:35
Tilaajille
Mukana "tunnerakennus" myös Rovaniemen Karinrakalta – kokeellinen Vesitornisinfonia-elokuva saa ensi-iltansa Docpointissa

Mukana "tun­ne­ra­ken­nus" myös Ro­va­nie­men Ka­rin­ra­kal­ta – ko­keel­li­nen Ve­si­tor­ni­sin­fo­nia-elo­ku­va saa en­si-il­tan­sa Doc­poin­tis­sa

30.01.2023 16:49
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ei ole "lopullisesti tyrmännyt" Santa Open Air -festivaalin järjestämistä Aalto-keskuksessa – ensiksi kaupunki aikoo laatia tontille käyttöehdot

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei ole "lo­pul­li­ses­ti tyr­män­nyt" Santa Open Air -fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­mis­tä Aal­to-kes­kuk­ses­sa – en­sik­si kau­pun­ki aikoo laatia ton­til­le käyt­tö­eh­dot

30.01.2023 11:19 3
Tilaajille
Korkealentoa: Yhteistyötä ihmisen kokoisessa yliopistokaupungissa
Kolumni Antti Syväjärvi

Kor­kea­len­toa: Yh­teis­työ­tä ihmisen ko­koi­ses­sa yli­opis­to­kau­pun­gis­sa

30.01.2023 11:04
Tilaajille
Kuppilassa: Kanta-asiakkaat palasivat "Roippariin" koronasulkujen jälkeen – rovaniemeläisessä klassikkoyökerhossa on biletetty jo vuodesta 1985

Kup­pi­las­sa: Kan­ta-asiak­kaat pa­la­si­vat "Roip­pa­riin" ko­ro­na­sul­ku­jen jälkeen – ro­va­nie­me­läi­ses­sä klas­sik­ko­yö­ker­hos­sa on bi­le­tet­ty jo vuo­des­ta 1985

30.01.2023 10:45
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ei antanut Aalto-keskusta Santa Open Air -festivaalien käyttöön – "Jos puiston nimi on jo Kansalaistori niin eikö sillä pitäisi olla yhdenvertaiset säännöt?"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei antanut Aal­to-kes­kus­ta Santa Open Air -fes­ti­vaa­lien käyt­töön – "Jos puiston nimi on jo Kan­sa­lais­to­ri niin eikö sillä pitäisi olla yh­den­ver­tai­set sään­nöt?"

27.01.2023 16:20 22
Tilaajille
Seurakunta halusi tarjota lahjan Rovaniemelle – maanantaina ilmaisia luentoja kasvattajille

Seu­ra­kun­ta halusi tarjota lahjan Ro­va­nie­mel­le – maa­nan­tai­na il­mai­sia luen­to­ja kas­vat­ta­jil­le

27.01.2023 09:55
Tilaajille
Lapin lennosto siivittää RoKin Mestis-kamppailua – Ilmavoimat esittäytyy kiekkotapahtumassa Lappi-areenalla

Lapin len­nos­to sii­vit­tää RoKin Mes­tis-kamp­pai­lua – Il­ma­voi­mat esit­täy­tyy kiek­ko­ta­pah­tu­mas­sa Lap­pi-aree­nal­la

26.01.2023 13:38 1
Tilaajille
Luistimet vuokralle ja kupillinen kuumaa – Rovaniemen Vanhan torin punainen kioski heräsi henkiin uuden yrittäjän voimin

Luis­ti­met vuok­ral­le ja ku­pil­li­nen kuumaa – Ro­va­nie­men Vanhan torin pu­nai­nen kioski heräsi henkiin uuden yrit­tä­jän voimin

26.01.2023 13:13 6
Tilaajille
"Virta vetää nopeasti jään alle" – turistit eksyvät arvaamattomille jäille, mutta vaara vaanii rovaniemeläistäkin tänä talvena

"Virta vetää no­peas­ti jään alle" – tu­ris­tit eksyvät ar­vaa­mat­to­mil­le jäille, mutta vaara vaanii ro­va­nie­me­läis­tä­kin tänä talvena

26.01.2023 10:30 2
Tilaajille
Toimittajalta: Salailun linjalla ei ole pitkälle päästy – Rovaniemen kylien kehittämissäätiö saisi jo kehittyä
Kolumni Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Sa­lai­lun lin­jal­la ei ole pit­käl­le päästy – Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö saisi jo ke­hit­tyä

26.01.2023 07:00 4
Tilaajille
Kansien välissä: Unelma löytää revontulet – tämä lastenkirja on värikäs, vauhdikas ja taianomainen kunnianosoitus Lapille

Kansien vä­lis­sä: Unelma löytää re­von­tu­let – tämä las­ten­kir­ja on vä­ri­käs, vauh­di­kas ja taian­omai­nen kun­nian­osoi­tus Lapille

25.01.2023 15:36
Tilaajille