Uusi Rovaniemi

Lukijalta: Kylältä huudetaan, mutta kuuleeko kaupunki? – Nivankylä tarvitsee koulunsa
Lukijalta
Mielipide
Martta Lahtinen

Lu­ki­jal­ta: Kylältä huu­de­taan, mutta kuu­lee­ko kau­pun­ki? – Ni­van­ky­lä tar­vit­see kou­lun­sa

15:44 0
Lauantaivieras: Jukolassa näkyy valoa tunnelin päässä
Kolumni Martti Anttila

Lauan­tai­vie­ras: Ju­ko­las­sa näkyy valoa tun­ne­lin päässä

15:41 0
Nyt ratkaistaan Kesäfoto 2020 -voittaja! – Äänestys on käynnissä, ehdolla 21 kuvaa

Nyt rat­kais­taan Ke­sä­fo­to 2020 -voit­ta­ja! – Ää­nes­tys on käyn­nis­sä, ehdolla 21 kuvaa

11.09.2020 10:00 2
Teatteriarvio: Lempistä ei puutu rohkeutta eikä intohimoa
Menot

Teat­te­riar­vio: Lem­pis­tä ei puutu roh­keut­ta eikä in­to­hi­moa

17.09.2020 13:48 0
Lastenmusiikkiyhtye Mimmit kutsuu mukaan leikkiin ja tanssiin! – Esteetön konsertti lauantaina

Las­ten­mu­siik­ki­yh­tye Mimmit kutsuu mukaan leik­kiin ja tans­siin! – Es­tee­tön kon­sert­ti lauan­tai­na

17.09.2020 10:00 0
Sole Azul hitsaa yhteen tangon ja jazzin – yhtye keikkailee Rovaniemellä viikonloppuna

Sole Azul hitsaa yhteen tangon ja jazzin – yhtye keik­kai­lee Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na

16.09.2020 09:52 0
Elokuva-arvio: Tehtaan tarina ei tavoita katsojaa

Elo­ku­va-ar­vio: Tehtaan tarina ei tavoita kat­so­jaa

11.09.2020 09:51 0

Ou­nas­rin­teen as­falt­ti­kent­tä täyttyy lauan­tai­na su­per­san­ka­reis­ta – lapset piir­tä­neet jo monta luon­nos­ta

10.09.2020 16:20 0
Maalaustaide solahti hypermarketiin – Sisustussuunnittelija Tuula Ylinenpää inspiroituu työssään taiteesta, joten hän perusti toimistoonsa gallerian

Maa­laus­tai­de solahti hy­per­mar­ke­tiin – Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja Tuula Yli­nen­pää ins­pi­roi­tuu työs­sään tai­tees­ta, joten hän perusti toi­mis­toon­sa gal­le­rian

18.09.2020 17:05 0
Esitys: Uusi koulu vanhan Vaaranlammen koulun tontille

Esitys: Uusi koulu vanhan Vaa­ran­lam­men koulun ton­til­le

18.09.2020 15:40 0
Toimittajalta: Nuorena astuu helposti sellaiseen autoon, jossa perille mennään tuurin turvin
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Nuorena astuu hel­pos­ti sel­lai­seen autoon, jossa perille mennään tuurin turvin

18.09.2020 15:39 0
Lukijalta: Päiväkotikokemuksemme erityislasten vanhempina – Säästettäisiinkö kuitenkin jostakin muusta?
Lukijalta Mielipide Elisa ja Petteri Maljamäki

Lu­ki­jal­ta: Päi­vä­ko­ti­ko­ke­muk­sem­me eri­tyis­las­ten van­hem­pi­na – Sääs­tet­täi­siin­kö kui­ten­kin jos­ta­kin muusta?

18.09.2020 15:32 0
Teatteriarvio: Lempistä ei puutu rohkeutta eikä intohimoa

Teat­te­riar­vio: Lem­pis­tä ei puutu roh­keut­ta eikä in­to­hi­moa

17.09.2020 13:48 0
Lauantaivieras: Jukolassa näkyy valoa tunnelin päässä
Koronavirus
Kolumni
Martti Anttila

Lauan­tai­vie­ras: Ju­ko­las­sa näkyy valoa tun­ne­lin päässä

15:41 0
Uusi ohjeistus lasten koronatesteihin – Kouluikäinen on testattava jatkossa lievissäkin flunssaoireissa

Uusi oh­jeis­tus lasten ko­ro­na­tes­tei­hin – Kou­lu­ikäi­nen on tes­tat­ta­va jat­kos­sa lie­vis­sä­kin fluns­sa­oi­reis­sa

16.09.2020 09:46 0
Heikki Autto pyrki ja pääsi kokoomuksen puoluevaltuuston johtoon – "Puolueen toiseksi tärkein tehtävä heti puheenjohtajan jälkeen"

Heikki Autto pyrki ja pääsi ko­koo­muk­sen puo­lue­val­tuus­ton johtoon – "Puo­lueen toi­sek­si tärkein tehtävä heti pu­heen­joh­ta­jan jäl­keen"

10.09.2020 12:40 0
Toimittajalta: Sulaako buumi?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Sulaako buumi?

09.09.2020 14:34 0
Lastenmusiikkiyhtye Mimmit kutsuu mukaan leikkiin ja tanssiin! – Esteetön konsertti lauantaina

Las­ten­mu­siik­ki­yh­tye Mimmit kutsuu mukaan leik­kiin ja tans­siin! – Es­tee­tön kon­sert­ti lauan­tai­na

17.09.2020 10:00 0
Lukijalta: Elävien kylien koulut on säilytettävä
Mielipide Esa Tikkala

Lu­ki­jal­ta: Elävien kylien koulut on säi­ly­tet­tä­vä

16.09.2020 14:40 0
Kolumnit
Lauantaivieras: Jukolassa näkyy valoa tunnelin päässä
Kolumni Martti Anttila

Lauan­tai­vie­ras: Ju­ko­las­sa näkyy valoa tun­ne­lin päässä

15:41 0
Toimittajalta: Nuorena astuu helposti sellaiseen autoon, jossa perille mennään tuurin turvin
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Nuorena astuu hel­pos­ti sel­lai­seen autoon, jossa perille mennään tuurin turvin

18.09.2020 15:39 0
Kolumni: Hyvinvointi – uusi metsäteollisuus?
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Hy­vin­voin­ti – uusi met­sä­teol­li­suus?

16.09.2020 14:10 0
Toimittajalta: Rovaniemen kaupungin arvo nousi 100 miljoonaa euroa kymmenessä vuodessa
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kau­pun­gin arvo nousi 100 mil­joo­naa euroa kym­me­nes­sä vuo­des­sa

16.09.2020 13:34 0
Lauantaivieras: Koirakävelyllä kotikaupungissa – "Koira ei ihmettele roskapussin kanssa kyykkivää emäntää"
Kolumni Pirjo Rautiainen

Lauan­tai­vie­ras: Koi­ra­kä­ve­lyl­lä ko­ti­kau­pun­gis­sa – "Koira ei ih­met­te­le ros­ka­pus­sin kanssa kyyk­ki­vää emän­tää"

11.09.2020 14:46 0
Lukijalta: Vaaranlammen koulun sijainti ratkaiseva Korkalovaaran elinvoimaisuudelle
Mielipide Piia Hanni

Lu­ki­jal­ta: Vaa­ran­lam­men koulun si­jain­ti rat­kai­se­va Kor­ka­lo­vaa­ran elin­voi­mai­suu­del­le

16.09.2020 14:36 0
Kolumni: Hyvinvointi – uusi metsäteollisuus?
Kolumni Juhani Henriksson

Ko­lum­ni: Hy­vin­voin­ti – uusi met­sä­teol­li­suus?

16.09.2020 14:10 0
Lauantaivieras: Oppivelvollisuuden pidennys ei riitä ratkaisuksi
Kolumni Tapio Lindfors

Lauan­tai­vie­ras: Op­pi­vel­vol­li­suu­den pi­den­nys ei riitä rat­kai­suk­si

26.08.2020 14:28 0
Taas uusia päiväkoteja yksityistämislistalla Rovaniemellä – Teerikallion vanhemmat pelkäävät, että hyvä päiväkoti romuttuu täysin

Taas uusia päi­vä­ko­te­ja yk­si­tyis­tä­mis­lis­tal­la Ro­va­nie­mel­lä – Tee­ri­kal­lion van­hem­mat pel­kää­vät, että hyvä päi­vä­ko­ti ro­mut­tuu täysin

16.09.2020 14:02 1
Koronakevät viivästytti – Lähteentien rivitalon huutokauppa on määrä viimeistellä syyskuun aikana

Ko­ro­na­ke­vät vii­väs­tyt­ti – Läh­teen­tien ri­vi­ta­lon huu­to­kaup­pa on määrä vii­meis­tel­lä syys­kuun aikana

16.09.2020 13:38 0
Toimittajalta: Rovaniemen kaupungin arvo nousi 100 miljoonaa euroa kymmenessä vuodessa
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men kau­pun­gin arvo nousi 100 mil­joo­naa euroa kym­me­nes­sä vuo­des­sa

16.09.2020 13:34 0
Korundissa oli kaikkien aikojen heinäkuu – museossa vierailtiin lähes tuplasti vilkkaammin

Ko­run­dis­sa oli kaik­kien aikojen hei­nä­kuu – mu­seos­sa vie­rail­tiin lähes tup­las­ti vilk­kaam­min

16.09.2020 09:55 0
Sole Azul hitsaa yhteen tangon ja jazzin – yhtye keikkailee Rovaniemellä viikonloppuna

Sole Azul hitsaa yhteen tangon ja jazzin – yhtye keik­kai­lee Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na

16.09.2020 09:52 0
Uusi ohjeistus lasten koronatesteihin – Kouluikäinen on testattava jatkossa lievissäkin flunssaoireissa

Uusi oh­jeis­tus lasten ko­ro­na­tes­tei­hin – Kou­lu­ikäi­nen on tes­tat­ta­va jat­kos­sa lie­vis­sä­kin fluns­sa­oi­reis­sa

16.09.2020 09:46 0
Sampokeskukseen koulutettiin kolme nojaa eli nuorten omaa järjestyksenvalvojaa – toimivat tukena ja juttukavereina kauppakeskuksessa oleskeleville nuorille

Sam­po­kes­kuk­seen kou­lu­tet­tiin kolme nojaa eli nuorten omaa jär­jes­tyk­sen­val­vo­jaa – toi­mi­vat tukena ja jut­tu­ka­ve­rei­na kaup­pa­kes­kuk­ses­sa oles­ke­le­vil­le nuo­ril­le

15.09.2020 15:14 0
Vuosikymmenet RoPS:lle tuloja tahkonnut bingo sulki ovensa – Pian Koskikadun kulmaukseen avautuu uusia liikkeitä

Vuo­si­kym­me­net RoPS:l­le tuloja tah­kon­nut bingo sulki ovensa – Pian Kos­ki­ka­dun kul­mauk­seen avautuu uusia liik­kei­tä

15.09.2020 14:44 0
Rovaniemen kouluilla on vaalisyksy – Nuorisovaltuuston ehdokasasettelu alkaa lokakuussa

Ro­va­nie­men kou­luil­la on vaa­li­syk­sy – Nuo­ri­so­val­tuus­ton eh­do­kas­aset­te­lu alkaa lo­ka­kuus­sa

14.09.2020 10:59 0
Rovaniemellä alkaa gluteenittoman ruoan ruoka-apu – Ensimmäinen jakelu viikon päästä

Ro­va­nie­mel­lä alkaa glu­tee­nit­to­man ruoan ruo­ka-apu – En­sim­mäi­nen jakelu viikon päästä

14.09.2020 09:11 0
Uuden Rovaniemen lukijoiden löytöjä metsästä: Romukuorma rinteessä ja mystinen kantopeikko

Uuden Ro­va­nie­men lu­ki­joi­den löytöjä met­säs­tä: Ro­mu­kuor­ma rin­tees­sä ja mys­ti­nen kan­to­peik­ko

13.09.2020 10:56 2
Haaste polkupyörävarkauksien vähentämiseksi
Lukijalta

Haaste pol­ku­pyö­rä­var­kauk­sien vä­hen­tä­mi­sek­si

12.09.2020 10:45 1
Lukijalta: Vastuu Suomen luonnosta lepää päättäjien harteilla
Lukijalta Mielipide Ikonen Mari

Lu­ki­jal­ta: Vastuu Suomen luon­nos­ta lepää päät­tä­jien har­teil­la

12.09.2020 10:28 1