Uusi Rovaniemi

Nokkela ja hykerryttävä somesuhdesatiiri

Nokkela ja hy­ker­ryt­tä­vä so­me­suh­de­sa­tii­ri

14:56
Kansien välissä: 17 vuotta vanhasta levystä tehdyssä vinyylipainoksessa punkyhtye Sur-rur pysyy uskollisena tyylilleen, muttei kaihda kokeilla uutta

Kansien vä­lis­sä: 17 vuotta van­has­ta levystä teh­dys­sä vi­nyy­li­pai­nok­ses­sa punk­yh­tye Sur-rur pysyy us­kol­li­se­na tyy­lil­leen, muttei kaihda ko­keil­la uutta

13:57
Rollo soikoon: Siestassa loistaa napapiirin kesä – Rovaniemeläistynyt räppäri Kähinä-Pate teki yhteisen kesäbiisin Rosa Costen kanssa

Rollo soi­koon: Sies­tas­sa loistaa na­pa­pii­rin kesä – Ro­va­nie­me­läis­ty­nyt räppäri Kä­hi­nä-Pa­te teki yh­tei­sen ke­sä­bii­sin Rosa Costen kanssa

11.06.2021 16:07
Konttisen Kesäkiska avaa luukkunsa – kioskinpitäjä haluaa rovaniemeläisten keskuuteen enemmän yhteisöllisyyttä
Rovaniemellä tapahtuu

Kont­ti­sen Ke­sä­kis­ka avaa luuk­kun­sa – kios­kin­pi­tä­jä haluaa ro­va­nie­me­läis­ten kes­kuu­teen enemmän yh­tei­söl­li­syyt­tä

08.06.2021 14:50
Jopelokin taipui tanssiksi – Rimpparemmi tekee esityksiä päivän uutisaiheista yhdessä rovaniemeläisten kanssa

Jo­pe­lo­kin taipui tans­sik­si – Rimp­pa­rem­mi tekee esi­tyk­siä päivän uu­tis­ai­heis­ta yhdessä ro­va­nie­me­läis­ten kanssa

03.06.2021 13:39
Lauluyhtye Punctum tuo renessanssiajan säveliä Korkalovaaraan

Lau­lu­yh­tye Punctum tuo re­nes­sans­si­ajan säveliä Kor­ka­lo­vaa­raan

26.05.2021 10:12
Kaksi taiteilijaa kuin kaksi kotkaa – Reidar Särestöniemeä ja Kalervo Palsaa muistellaan Rovaniemellä Reidarin kuolinpäivänä

Kaksi tai­tei­li­jaa kuin kaksi kotkaa – Reidar Sä­res­tö­nie­meä ja Kalervo Palsaa muis­tel­laan Ro­va­nie­mel­lä Rei­da­rin kuo­lin­päi­vä­nä

20.05.2021 09:52

Rosa Lik­so­min ro­maa­nis­ta dra­ma­ti­soi­tu Evers­tin­na palaa näyt­tä­möl­le Ro­va­nie­mel­lä

20.05.2021 09:19
Toimittajalta: Jos autoilua halutaan vähentää, tarvitaan toimivia pyöräteitä
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Jos au­toi­lua ha­lu­taan vä­hen­tää, tar­vi­taan toi­mi­via pyö­rä­tei­tä

11.06.2021 15:47
Olen luullut, että Rovaniemi on ruma – sitten tajusin lähteä pois keskustasta
Kolumni Sonja Huhtaniska

Olen luul­lut, että Ro­va­nie­mi on ruma – sitten tajusin lähteä pois kes­kus­tas­ta

11.06.2021 15:32 3
Viikon kesäfoto: Kristiina Kivilompolo nappasi näyttävän kuvan siipiään räpyttelevästä kuikasta

Viikon ke­sä­fo­to: Kris­tii­na Ki­vi­lom­po­lo nappasi näyt­tä­vän kuvan sii­piään rä­pyt­te­le­väs­tä kui­kas­ta

11.06.2021 15:05
Vastine kaupunginjohtajan selityksiin: varainhoitajilta olisi saanut tietoa, jos vain olisi pyytänyt – kotiuttamisesta 2 miljoonan menetykset
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jussi Päkkilä

Vastine kau­pun­gin­joh­ta­jan se­li­tyk­siin: va­rain­hoi­ta­jil­ta olisi saanut tietoa, jos vain olisi pyy­tä­nyt – ko­tiut­ta­mi­ses­ta 2 mil­joo­nan me­ne­tyk­set

10.06.2021 12:07 10
Kirjasto alkaa lainaamaan kaupunkilaisille urheiluvälineitä – pian hyllystä löytyvät petankki, mölkky ja kahvakuulat

Kir­jas­to alkaa lai­naa­maan kau­pun­ki­lai­sil­le ur­hei­lu­vä­li­nei­tä – pian hyl­lys­tä löy­ty­vät pe­tank­ki, mölkky ja kah­va­kuu­lat

10.06.2021 10:40
Liikennemerkki muuttui: Saako Rovaniemen kävelykadulla ajaa polkupyörällä?

Lii­ken­ne­merk­ki muut­tui: Saako Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dul­la ajaa pol­ku­pyö­räl­lä?

09.06.2021 16:14 2
Minun puuni: Möötikkarakan valtias

Minun puuni: Möö­tik­ka­ra­kan valtias

09.06.2021 13:04
Kolumnit
Toimittajalta: Jos autoilua halutaan vähentää, tarvitaan toimivia pyöräteitä
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Jos au­toi­lua ha­lu­taan vä­hen­tää, tar­vi­taan toi­mi­via pyö­rä­tei­tä

11.06.2021 15:47
Olen luullut, että Rovaniemi on ruma – sitten tajusin lähteä pois keskustasta
Kolumni Sonja Huhtaniska

Olen luul­lut, että Ro­va­nie­mi on ruma – sitten tajusin lähteä pois kes­kus­tas­ta

11.06.2021 15:32 3
Toimittajalta: Tuhannet äänet etsivät ottajaa Rovaniemellä – ääniharavien vetäytyminen voi vaikuttaa vaalitulokseen merkittävästikin
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Tu­han­net äänet etsivät ottajaa Ro­va­nie­mel­lä – ää­ni­ha­ra­vien ve­täy­ty­mi­nen voi vai­kut­taa vaa­li­tu­lok­seen mer­kit­tä­väs­ti­kin

09.06.2021 09:02 6
Haluaisitko tehdä 11-tuntista työpäivää maanantaista sunnuntaihin? Mika haluaa sinun tekevän
Kolumni Henri Anundi

Ha­luai­sit­ko tehdä 11-tun­tis­ta työ­päi­vää maa­nan­tais­ta sun­nun­tai­hin? Mika haluaa sinun tekevän

09.06.2021 08:18 6
Toimittajalta: Pelattiinko rovaniemeläisten rahoilla Monopolia? – Hyvä, että kaupunginjohtaja laittoi pelin poikki
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­lat­tiin­ko ro­va­nie­me­läis­ten ra­hoil­la Mo­no­po­lia? – Hyvä, että kau­pun­gin­joh­ta­ja laittoi pelin poikki

04.06.2021 15:13 3
Minun puuni: "Tunnen, että siitä huokuu voimaa"

Minun puuni: "Tun­nen, että siitä huokuu voimaa"

09.06.2021 11:03 2
Toimittajalta: Tuhannet äänet etsivät ottajaa Rovaniemellä – ääniharavien vetäytyminen voi vaikuttaa vaalitulokseen merkittävästikin
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Tu­han­net äänet etsivät ottajaa Ro­va­nie­mel­lä – ää­ni­ha­ra­vien ve­täy­ty­mi­nen voi vai­kut­taa vaa­li­tu­lok­seen mer­kit­tä­väs­ti­kin

09.06.2021 09:02 6
Haluaisitko tehdä 11-tuntista työpäivää maanantaista sunnuntaihin? Mika haluaa sinun tekevän
Kolumni Henri Anundi

Ha­luai­sit­ko tehdä 11-tun­tis­ta työ­päi­vää maa­nan­tais­ta sun­nun­tai­hin? Mika haluaa sinun tekevän

09.06.2021 08:18 6
Tilintarkastajan muistutus Rovaniemen kaupunginjohtajalle  taitaa sittenkin olla aiheellinen
Lukijalta Mielipide Matti Konstenius

Ti­lin­tar­kas­ta­jan muis­tu­tus Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­jal­le taitaa sit­ten­kin olla ai­heel­li­nen

08.06.2021 15:13 5
Kansien välissä: Ruhtinaanpoppeli ja muita puujättiläisiä – Suomen suurimpia puita esittelevä kirja kertoo myös Sairaalanniemessä kasvavan poppelin koordinaatit

Kansien vä­lis­sä: Ruh­ti­naan­pop­pe­li ja muita puu­jät­ti­läi­siä – Suomen suu­rim­pia puita esit­te­le­vä kirja kertoo myös Sai­raa­lan­nie­mes­sä kas­va­van pop­pe­lin koor­di­naa­tit

08.06.2021 15:00 1
Konttisen Kesäkiska avaa luukkunsa – kioskinpitäjä haluaa rovaniemeläisten keskuuteen enemmän yhteisöllisyyttä

Kont­ti­sen Ke­sä­kis­ka avaa luuk­kun­sa – kios­kin­pi­tä­jä haluaa ro­va­nie­me­läis­ten kes­kuu­teen enemmän yh­tei­söl­li­syyt­tä

08.06.2021 14:50
”Tuohan se pikkuisen säpinää” – Osa Rovaniemen ääniharavoista ei enää ehdolla, uusjakoon jää tuhansia ääniä

”Tuohan se pik­kui­sen sä­pi­nää” – Osa Ro­va­nie­men ää­ni­ha­ra­vois­ta ei enää eh­dol­la, uus­ja­koon jää tu­han­sia ääniä

08.06.2021 14:17
Rovaniemen wanhat markkinat siirtyvät ensi vuoteen – tänä syksynä luvassa kaksi pienempää tapahtumaa

Ro­va­nie­men wanhat mark­ki­nat siir­ty­vät ensi vuoteen – tänä syksynä luvassa kaksi pie­nem­pää ta­pah­tu­maa

08.06.2021 14:04
Rovaniemen Keskuskentän katsomo on linnunkakan ja roskien peitossa – sotkut jäävät siivoamatta epäselvien sopimusten takia: "Tilanne on häpeällinen"

Ro­va­nie­men Kes­kus­ken­tän katsomo on lin­nun­ka­kan ja roskien pei­tos­sa – sotkut jäävät sii­voa­mat­ta epä­sel­vien so­pi­mus­ten takia: "Ti­lan­ne on hä­peäl­li­nen"

08.06.2021 14:00 11
Toimittajalta: Pelattiinko rovaniemeläisten rahoilla Monopolia? – Hyvä, että kaupunginjohtaja laittoi pelin poikki
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­lat­tiin­ko ro­va­nie­me­läis­ten ra­hoil­la Mo­no­po­lia? – Hyvä, että kau­pun­gin­joh­ta­ja laittoi pelin poikki

04.06.2021 15:13 3
Äidinkielinen kouluopetus on harvinaista herkkua – mareilla, komeilla ja udmurteilla ei ole sitä, mitä suomalaiset pitävät itsestäänselvyytenä
Kolumni Väinö Jalkanen

Äi­din­kie­li­nen kou­lu­ope­tus on har­vi­nais­ta herkkua – ma­reil­la, ko­meil­la ja ud­mur­teil­la ei ole sitä, mitä suo­ma­lai­set pitävät it­ses­tään­sel­vyy­te­nä

04.06.2021 14:58 2
Vaalien yhteydessä on kerätty rahaa hyväntekeväisyyteen viimeiset 114 vuotta – tämä vuosi uhkaa jäädä perinteen viimeiseksi

Vaalien yh­tey­des­sä on kerätty rahaa hy­vän­te­ke­väi­syy­teen vii­mei­set 114 vuotta – tämä vuosi uhkaa jäädä pe­rin­teen vii­mei­sek­si

04.06.2021 14:52 1
Oletko nähnyt tätä: kuusi täynnä pieniä, vaaleanpunaisia käpyjä

Oletko nähnyt tätä: kuusi täynnä pieniä, vaa­lean­pu­nai­sia käpyjä

04.06.2021 14:48
Poliisi ja nuorisotyö valvovat nuorten päättäjäisjuhlintaa näkyvästi tulevana viikonloppuna – nämä ohjeet on syytä muistaa

Poliisi ja nuo­ri­so­työ val­vo­vat nuorten päät­tä­jäis­juh­lin­taa nä­ky­väs­ti tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – nämä ohjeet on syytä muistaa

04.06.2021 11:48
Jopelokin taipui tanssiksi – Rimpparemmi tekee esityksiä päivän uutisaiheista yhdessä rovaniemeläisten kanssa

Jo­pe­lo­kin taipui tans­sik­si – Rimp­pa­rem­mi tekee esi­tyk­siä päivän uu­tis­ai­heis­ta yhdessä ro­va­nie­me­läis­ten kanssa

03.06.2021 13:39
Viikon kesäfoto: Janne Kukkola ikuisti upean superkuun Rovaniemen yllä

Viikon ke­sä­fo­to: Janne Kukkola ikuisti upean su­per­kuun Ro­va­nie­men yllä

02.06.2021 12:15
Napapiirin ryhmäpuutarhalla tapahtuu: Raparperi tuottaa jo satoa – miten käy taatelin ja mandariinipuun?

Na­pa­pii­rin ryh­mä­puu­tar­hal­la ta­pah­tuu: Ra­par­pe­ri tuottaa jo satoa – miten käy taa­te­lin ja man­da­rii­ni­puun?

02.06.2021 09:59