Uusi Rovaniemi

Rovaniemeläinen Sulo Laukkanen, 16, näyttelee uudessa Häräntappoaseessa – valittiin lähes 200 hakijan joukosta

Ro­va­nie­me­läi­nen Sulo Lauk­ka­nen, 16, näyt­te­lee uudessa Hä­rän­tap­po­asees­sa – va­lit­tiin lähes 200 hakijan jou­kos­ta

11:31 0
Koskipuiston kuusista alaoksat pois: ei enää suojaa puskapissaajille – myös puiston pihlaja-angervot katkotaan mataliksi

Kos­ki­puis­ton kuu­sis­ta ala­ok­sat pois: ei enää suojaa pus­ka­pis­saa­jil­le – myös puiston pih­la­ja-an­ger­vot kat­ko­taan ma­ta­lik­si

03.07.2020 14:12 0
Kesäfoto-kilpailuun lähetettiin kesäkuussa yhteensä 142 kuvaa – kuukauden parhaiksi valittiin tulviva järvi, keskiöinen kuha ja pienet kesäkaverit
Rovaniemen kesä

Ke­sä­fo­to-kil­pai­luun lä­he­tet­tiin ke­sä­kuus­sa yh­teen­sä 142 kuvaa – kuu­kau­den par­haik­si va­lit­tiin tulviva järvi, kes­ki­öi­nen kuha ja pienet ke­sä­ka­ve­rit

01.07.2020 10:23 0
Paavo Alanteen valokuvat vievät lämpimiin lapsuuden kesiin – kuvat nyt ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä

Paavo Alan­teen va­lo­ku­vat vievät läm­pi­miin lap­suu­den kesiin – kuvat nyt en­sim­mäis­tä kertaa yleisön näh­tä­vil­lä

01.07.2020 10:00 0
E-urheiluhanke huipentuu kolmipäiväiseen pelitapahtumaan – yleisö pääsee seuraamaan livenä CS:GO-turnausta

E-ur­hei­lu­han­ke hui­pen­tuu kol­mi­päi­väi­seen pe­li­ta­pah­tu­maan – yleisö pääsee seu­raa­maan livenä CS:GO-tur­naus­ta

30.06.2020 15:16 0
Martta Ruotsala viettää Villa Mustikan avajaisia viisivuotissynttäreillään

Martta Ruot­sa­la viettää Villa Mus­ti­kan ava­jai­sia vii­si­vuo­tis­synt­tä­reil­lään

30.06.2020 14:52 0

Arctic War­riors avaa kas­vi­maan­sa vie­rai­li­joil­le – tar­jol­la tietoa Lapin voi­ma­yr­teis­tä

30.06.2020 14:51 0
Kesäfoto-kilpailuun lähetettiin kesäkuussa yhteensä 142 kuvaa – kuukauden parhaiksi valittiin tulviva järvi, keskiöinen kuha ja pienet kesäkaverit

Ke­sä­fo­to-kil­pai­luun lä­he­tet­tiin ke­sä­kuus­sa yh­teen­sä 142 kuvaa – kuu­kau­den par­haik­si va­lit­tiin tulviva järvi, kes­ki­öi­nen kuha ja pienet ke­sä­ka­ve­rit

01.07.2020 10:23 0
Paavo Alanteen valokuvat vievät lämpimiin lapsuuden kesiin – kuvat nyt ensimmäistä kertaa yleisön nähtävillä

Paavo Alan­teen va­lo­ku­vat vievät läm­pi­miin lap­suu­den kesiin – kuvat nyt en­sim­mäis­tä kertaa yleisön näh­tä­vil­lä

01.07.2020 10:00 0
Kolumnit
Toimittajalta: Pitääkö Koskipuistossa pelätä, että tuuli lennättää käytetyn vessapaperinpalan päin pläsiä?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Pitääkö Kos­ki­puis­tos­sa pelätä, että tuuli len­nät­tää käy­te­tyn ves­sa­pa­pe­rin­pa­lan päin pläsiä?

01.07.2020 09:03 1
Eduskunnasta: Tavataan toisiamme kesällä!
Kolumni Katri Kulmuni (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Ta­va­taan toi­siam­me ke­säl­lä!

01.07.2020 08:00 0
Saako enää sanoa intersektionaalinen?
Kolumni Tenka Issakainen

Saako enää sanoa in­ter­sek­tio­naa­li­nen?

30.06.2020 15:06 0
Eduskunnasta: Oma maa mansikka – nyt kannattaa matkustaa kotimaassa
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Oma maa man­sik­ka – nyt kan­nat­taa mat­kus­taa ko­ti­maas­sa

24.06.2020 08:00 0
Kaipaan kättelyä, mutta moikkaaminenkin auttaa
Kolumni Juhani Henriksson

Kaipaan kät­te­lyä, mutta moik­kaa­mi­nen­kin auttaa

23.06.2020 15:05 0
Eduskunnasta: Maltti on nyt valttia – pidetään epidemia kurissa ilman rajuja rajoituksia
Kolumni Heikki Autto

Edus­kun­nas­ta: Maltti on nyt valttia – pi­de­tään epi­de­mia kurissa ilman rajuja ra­joi­tuk­sia

17.06.2020 08:21 0
Toimittajalta: Pitääkö Koskipuistossa pelätä, että tuuli lennättää käytetyn vessapaperinpalan päin pläsiä?
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Pitääkö Kos­ki­puis­tos­sa pelätä, että tuuli len­nät­tää käy­te­tyn ves­sa­pa­pe­rin­pa­lan päin pläsiä?

01.07.2020 09:03 1
Eduskunnasta: Tavataan toisiamme kesällä!
Kolumni Katri Kulmuni (kesk.)

Edus­kun­nas­ta: Ta­va­taan toi­siam­me ke­säl­lä!

01.07.2020 08:00 0
E-urheiluhanke huipentuu kolmipäiväiseen pelitapahtumaan – yleisö pääsee seuraamaan livenä CS:GO-turnausta

E-ur­hei­lu­han­ke hui­pen­tuu kol­mi­päi­väi­seen pe­li­ta­pah­tu­maan – yleisö pääsee seu­raa­maan livenä CS:GO-tur­naus­ta

30.06.2020 15:16 0
Vessapaperit sen paljastavat: Koskipuiston kuusten alle tuli yleinen yövessa – bajamajoja puistoon ei silti ole tulossa

Ves­sa­pa­pe­rit sen pal­jas­ta­vat: Kos­ki­puis­ton kuusten alle tuli yleinen yövessa – ba­ja­ma­jo­ja puis­toon ei silti ole tulossa

30.06.2020 15:07 0
Saako enää sanoa intersektionaalinen?
Kolumni Tenka Issakainen

Saako enää sanoa in­ter­sek­tio­naa­li­nen?

30.06.2020 15:06 0
Ensi sesonkiin: ”Talvi on vielä arvoitus” – Ilkka Länkinen hyödynsi koronatauon kirjoittaen ja metsätöissä

Ensi se­son­kiin: ”Talvi on vielä ar­voi­tus” – Ilkka Län­ki­nen hyö­dyn­si ko­ro­na­tauon kir­joit­taen ja met­sä­töis­sä

30.06.2020 15:00 0
Martta Ruotsala viettää Villa Mustikan avajaisia viisivuotissynttäreillään

Martta Ruot­sa­la viettää Villa Mus­ti­kan ava­jai­sia vii­si­vuo­tis­synt­tä­reil­lään

30.06.2020 14:52 0
Arctic Warriors avaa kasvimaansa vierailijoille – tarjolla tietoa Lapin voimayrteistä

Arctic War­riors avaa kas­vi­maan­sa vie­rai­li­joil­le – tar­jol­la tietoa Lapin voi­ma­yr­teis­tä

30.06.2020 14:51 0
Rovaniemellä kaksi puutarhaa avaa porttinsa yleisölle

Ro­va­nie­mel­lä kaksi puu­tar­haa avaa port­tin­sa ylei­söl­le

30.06.2020 14:41 0
Pisto toiminut 60 vuotta samalla konseptilla – ovet avautuvat koronatauon jälkeen, mutta juhla siirtyy loppuvuoteen

Pisto toi­mi­nut 60 vuotta samalla kon­sep­til­la – ovet avau­tu­vat ko­ro­na­tauon jäl­keen, mutta juhla siirtyy lop­pu­vuo­teen

26.06.2020 15:57 0
Nelostien päällystystyöt haittaavat liikennettä Rovaniemellä

Ne­los­tien pääl­lys­tys­työt hait­taa­vat lii­ken­net­tä Ro­va­nie­mel­lä

25.06.2020 16:42 0
Rovaniemellä kaikkien aikojen terassikesä – ydinkeskustassa enemmän terassipaikkoja kuin Senaatintorin jättiterassilla

Ro­va­nie­mel­lä kaik­kien aikojen te­ras­si­ke­sä – ydin­kes­kus­tas­sa enemmän te­ras­si­paik­ko­ja kuin Se­naa­tin­to­rin jät­ti­te­ras­sil­la

24.06.2020 15:49 1
Lauantaina kesäillan valtaa kuuma flamenco – rento Peña-iltama kutsuu paikallisia tutustumaan vauhdikkaaseen tanssilajiin

Lauan­tai­na ke­sä­il­lan valtaa kuuma fla­men­co – rento Peña-il­ta­ma kutsuu pai­kal­li­sia tu­tus­tu­maan vauh­dik­kaa­seen tans­si­la­jiin

24.06.2020 12:29 0
Toimittajalta: Rovaniemen päättäjillä edessä totinen työmaa – pikkujoulupuheet eivät sovi valtuustoon

Toi­mit­ta­jal­ta: Ro­va­nie­men päät­tä­jil­lä edessä totinen työmaa – pik­ku­jou­lu­pu­heet eivät sovi val­tuus­toon

24.06.2020 11:32 1
Rovaniemen vanha asema pois myyntilistalta: kaupungin selvitettävä mahdollisuudet saada tukea kunnostamiseen

Ro­va­nie­men vanha asema pois myyn­ti­lis­tal­ta: kau­pun­gin sel­vi­tet­tä­vä mah­dol­li­suu­det saada tukea kun­nos­ta­mi­seen

24.06.2020 10:53 0
Eevin leikkimökki on rakennettu kokonaan hukkapuusta ja kierrätystavaroista – ovi saatiin puretusta saunasta ja sohvakin nikkaroitiin vanhasta kirjahyllystä

Eevin leik­ki­mök­ki on ra­ken­net­tu ko­ko­naan huk­ka­puus­ta ja kier­rä­tys­ta­va­rois­ta – ovi saatiin pu­re­tus­ta sau­nas­ta ja soh­va­kin nik­ka­roi­tiin van­has­ta kir­ja­hyl­lys­tä

24.06.2020 10:53 0
Eduskunnasta: Oma maa mansikka – nyt kannattaa matkustaa kotimaassa
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Oma maa man­sik­ka – nyt kan­nat­taa mat­kus­taa ko­ti­maas­sa

24.06.2020 08:00 0
Kaipaan kättelyä, mutta moikkaaminenkin auttaa
Kolumni Juhani Henriksson

Kaipaan kät­te­lyä, mutta moik­kaa­mi­nen­kin auttaa

23.06.2020 15:05 0
Uuden Näsmänkiepin rakentaminen alkanee ensi vuonna – valmista tulisi elokuussa 2022

Uuden Näs­män­kie­pin ra­ken­ta­mi­nen alkanee ensi vuonna – val­mis­ta tulisi elo­kuus­sa 2022

23.06.2020 14:55 1
Jutajaiset järjestetään vuoden tauon jälkeen Rovaniemi-viikon yhteydessä

Ju­ta­jai­set jär­jes­te­tään vuoden tauon jälkeen Ro­va­nie­mi-vii­kon yh­tey­des­sä

23.06.2020 14:53 0
Alkukesä on ollut jäätelökioskeilla odotettua parempi – helteet houkuttelevat kojuille nyt satoja asiakkaita pävässä: "Tämä on ollut positiivinen yllätys"

Al­ku­ke­sä on ollut jää­te­lö­kios­keil­la odo­tet­tua parempi – helteet hou­kut­te­le­vat ko­juil­le nyt satoja asiak­kai­ta pä­väs­sä: "Tämä on ollut po­si­tii­vi­nen yl­lä­tys"

23.06.2020 14:52 0
Lukijalta: Reko-jakelupaikka kannattaisi siirtää Pöykkölästä Kauppatorille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Re­ko-ja­ke­lu­paik­ka kan­nat­tai­si siirtää Pöyk­kö­läs­tä Kaup­pa­to­ril­le

23.06.2020 09:17 0
Ensi sesonkiin: Korona ja kesä vapauttivat Anne Airolan toimistotöistä hoitamaan koiria tarhalle

Ensi se­son­kiin: Korona ja kesä va­paut­ti­vat Anne Airolan toi­mis­to­töis­tä hoi­ta­maan koiria tar­hal­le

22.06.2020 16:18 0