Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Lappi

Mopokuskeja jäi poliisin haaviin Meri-Lapissa – usealle napsahti sakko ja ajokielto, yksi pakeni poliisia juopuneena mönkijällä
Tilaajille

Mo­po­kus­ke­ja jäi po­lii­sin haaviin Me­ri-La­pis­sa – usealle nap­sah­ti sakko ja ajo­kiel­to, yksi pakeni po­lii­sia juo­pu­nee­na mön­ki­jäl­lä

13:40
Salama sytytti maastopalon Kemijärvellä – ilmoittaja onnistui estämään palon leviämisen

Salama sytytti maas­to­pa­lon Ke­mi­jär­vel­lä – il­moit­ta­ja on­nis­tui es­tä­mään palon le­viä­mi­sen

13:08
Tilaajille
65 vuotta täyttänyt saa valita mrna-rokotteen tai Astra Zenecan rokotteen – Kuntien rokotusohjeet uusittiin keväällä

65 vuotta täyt­tä­nyt saa valita mrna-ro­kot­teen tai Astra Zenecan ro­kot­teen – Kuntien ro­ko­tus­oh­jeet uu­sit­tiin ke­vääl­lä

13:00
Tilaajille
Keskiviikon koronaseuranta: Tokion koronatilanne pahenee, Lapin sairaanhoitopiirissä ei uusia tapauksia, Länsi-Pohjassa kolme uutta tartuntaa, Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Tokion ko­ro­na­ti­lan­ne pa­he­nee, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei uusia ta­pauk­sia, Län­si-Poh­jas­sa kolme uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa

14:16 1
Lappiin hirvenpyyntiin 8714 lupaa – kannan leikkaukselle tarvetta etenkin Inarissa ja Länsi-Lapissa, muualla Lapissa hirvien määrä hyvällä tasolla

Lappiin hir­ven­pyyn­tiin 8714 lupaa – ­kan­nan leik­kauk­sel­le tar­vet­ta etenkin Ina­ris­sa ja Län­si-La­pis­sa, muualla Lapissa hirvien määrä hyvällä tasolla

11:44 5
Tilaajille
Lukija ihmetteli, loppuivatko sunnuntailennot Kemin ja Helsingin välillä – kysyimme asiaa lentoaseman päälliköltä

Lukija ih­met­te­li, lop­pui­vat­ko sun­nun­tai­len­not Kemin ja Hel­sin­gin välillä – ky­syim­me asiaa len­to­ase­man pääl­li­köl­tä

10:27 2
Tilaajille
Bensiinin hinta nousi – Lapista löytyy niin Suomen kallein kuin halvin bensa

Ben­sii­nin hinta nousi – Lapista löytyy niin Suomen kallein kuin halvin bensa

09:39 3
Tilaajille

Oikaisu

09:13
Tornion Liakanjoen sillalle painorajoitus korjaustöiden ajaksi

Tornion Lia­kan­joen sil­lal­le pai­no­ra­joi­tus kor­jaus­töi­den ajaksi

08:20
Tilaajille
"Viime kesän piti olla kaikkien aikojen kotimaanmatkailukesä, väärässä oltiin" – Ruka-Kuusamon vuokramökkien kysyntä kasvanut jo 30 prosenttia viime kesään verrattuna

"Viime kesän piti olla kaik­kien aikojen ko­ti­maan­mat­kai­lu­ke­sä, vää­räs­sä oltiin" – Ru­ka-Kuu­sa­mon vuok­ra­mök­kien kysyntä kas­va­nut jo 30 pro­sent­tia viime kesään ver­rat­tu­na

07:57
Tilaajille
Päiväkirja: Tilaisin retken Sokliin
Kolumni Katja Palmqvist

Päi­vä­kir­ja: Ti­lai­sin retken Sokliin

07:00
Tilaajille
Luonnonmarjojen myynti- ja ostosesonki on käynnissä – Viime vuonna luonnonmarjoista kertyi poimintatuloja 19 miljoonaa euroa

Luon­non­mar­jo­jen myynti- ja os­to­se­son­ki on käyn­nis­sä – Viime vuonna luon­non­mar­jois­ta kertyi poi­min­ta­tu­lo­ja 19 mil­joo­naa euroa

06:30 6
Tilaajille
Ylitorniolla havaittiin sunnuntaina täysin valkoinen haarapääsky – Albiinot ovat yleensä lyhytikäisiä

Yli­tor­niol­la ha­vait­tiin sun­nun­tai­na täysin val­koi­nen haa­ra­pääs­ky – Al­bii­not ovat yleensä ly­hyt­ikäi­siä

27.07.2021 21:05
Tilaajille

Vene kaatui Posion Sär­ki­lam­mel­la – Ve­nei­li­jä pääsi ka­pua­maan veneen päälle, pe­las­tus­lai­tos hinasi rantaan

27.07.2021 20:29
Tilaajille
Rokotukset purevat Ruotsin tartuntoihin – Pajalassa yksityisjuhlien tautiketjut jatkuvat, mutta muut Tornionlaakson kunnat jatkavat nollilla

Ro­ko­tuk­set purevat Ruotsin tar­tun­toi­hin – Pa­ja­las­sa yk­si­tyis­juh­lien tau­ti­ket­jut jat­ku­vat, mutta muut Tor­nion­laak­son kunnat jat­ka­vat nol­lil­la

27.07.2021 19:52
Tilaajille
Loisteputkivalaisimen kuristin kärähti Rovaniemellä – Asunnossa ei paloa

Lois­te­put­ki­va­lai­si­men ku­ris­tin kärähti Ro­va­nie­mel­lä – Asun­nos­sa ei paloa

27.07.2021 19:25 1
Tilaajille
Elsa saa joka viikko vieraan – Pello ostaa seuraa viidelle vanhukselle

Elsa saa joka viikko vieraan – Pello ostaa seuraa vii­del­le van­huk­sel­le

27.07.2021 18:00 2
Tilaajille
Päivittyvä lista: Näissä paikoissa on voinut altistua koronavirukselle Lapissa

Päi­vit­ty­vä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

27.07.2021 17:08
Kaksi suurinta liittoutui Ylitorniolla – Keskusta ja Ylitornion parhaaksi solmivat teknisen vaaliliiton

Kaksi suu­rin­ta liit­tou­tui Yli­tor­niol­la – Kes­kus­ta ja Yli­tor­nion par­haak­si sol­mi­vat tek­ni­sen vaa­li­lii­ton

27.07.2021 20:12 1
Tilaajille
Korona vei poliisien hälytykset ravintoloiden edustalta neljän seinän sisälle – nyt rikosten osalta ollaan palaamassa tavalliseen arkeen

Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

27.07.2021 15:37
Tilaajille
Lapin sairaanhoitopiirissä 11 uutta tartuntaa – tapaukset painottuvat Rovaniemelle, jäljitystyössä on löytynyt lisää altistumispaikkoja

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 11 uutta tar­tun­taa – ta­pauk­set pai­not­tu­vat Ro­va­nie­mel­le, jäl­ji­tys­työs­sä on löy­ty­nyt lisää al­tis­tu­mis­paik­ko­ja

27.07.2021 15:33
Tilaajille
Ovatko tässä Lapin kesän viimeiset hellepäivät? Keskiviikkona on vielä kuumaa, sitten säässä tapahtuu täyskäännös

Ovatko tässä Lapin kesän vii­mei­set hel­le­päi­vät? Kes­ki­viik­ko­na on vielä kuumaa, sitten säässä ta­pah­tuu täys­kään­nös

27.07.2021 14:18
Tilaajille
Lukijamme hämähäkkien pauloissa – Mikä on tämä oranssi valtava hämähäkki, ja miten ristihämähäkki kohteli verkkoonsa joutunutta lelua?

Lu­ki­jam­me hä­mä­häk­kien pau­lois­sa – Mikä on tämä oranssi valtava hä­mä­häk­ki, ja miten ris­ti­hä­mä­häk­ki kohteli verk­koon­sa jou­tu­nut­ta lelua?

27.07.2021 13:23
Tilaajille
Tiistain koronakooste: Lapissa kolme uutta altistumispaikkaa, Lapin sairaanhoitopiirissä 11 uutta tartuntaa ja Länsi-Pohjassa nolla, Suomessa 612 uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­koos­te: Lapissa kolme uutta al­tis­tu­mis­paik­kaa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä 11 uutta tar­tun­taa ja Län­si-Poh­jas­sa nolla, Suo­mes­sa 612 uutta tar­tun­taa

27.07.2021 15:30 1
Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja – tuntemattomien tartunnan lähteiden osuus kasvanut

Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja – ­tun­te­mat­to­mien tar­tun­nan läh­tei­den osuus kas­va­nut

27.07.2021 11:14
Tilaajille
Kittilän Hukkakerossa räjäytellään taas elokuussa – räjäyttely aiheuttaa vaaraa lähiympäristöön

Kit­ti­län Huk­ka­ke­ros­sa rä­jäy­tel­lään taas elo­kuus­sa – rä­jäyt­te­ly ai­heut­taa vaaraa lä­hi­ym­pä­ris­töön

27.07.2021 10:29 2
Nousu kohti pintaa meneillään - Etenkin lomautettujen määrä Lapissa vähentynyt

Nousu kohti pintaa me­neil­lään - Etenkin lo­mau­tet­tu­jen määrä Lapissa vä­hen­ty­nyt

27.07.2021 10:26
Tilaajille
Simon Martimoaapalle uusitaan pitkospuita – käyntimäärät kasvaneet tasaisesti

Simon Mar­ti­moaa­pal­le uu­si­taan pit­kos­pui­ta – käyn­ti­mää­rät kas­va­neet ta­sai­ses­ti

27.07.2021 09:18
Tilaajille
Maastopyöräilystä on tullut uusi Lapin matkailun valttikortti – "Kukastunturin voi valloittaa, vaikka ei olisi aiempaa maastopyöräilykokemusta"

Maas­to­pyö­räi­lys­tä on tullut uusi Lapin mat­kai­lun valt­ti­kort­ti – "Ku­kas­tun­tu­rin voi val­loit­taa, vaikka ei olisi aiempaa maas­to­pyö­räi­ly­ko­ke­mus­ta"

27.07.2021 06:30 5
Tilaajille
Lapin löytöeläinkodeissa on nyt tavallista vähemmän kissoja – Koronan vaikutus kesäkissojen määrään selviää syksyllä

Lapin löy­tö­eläin­ko­deis­sa on nyt ta­val­lis­ta vä­hem­män kissoja – Koronan vai­ku­tus ke­sä­kis­so­jen määrään selviää syk­syl­lä

26.07.2021 20:25
Tilaajille