Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lappi

Palvelutalo Luppokodin rakentaminen ongelmissa Enontekiöllä – kunta sanoo hyvinvointialueen viivyttelyn vaarantavan koko hankkeen
Tilaajille

Pal­ve­lu­ta­lo Lup­po­ko­din ra­ken­ta­mi­nen on­gel­mis­sa Enon­te­kiöl­lä – kunta sanoo hy­vin­voin­ti­alueen vii­vyt­te­lyn vaa­ran­ta­van koko hank­keen

11:22
Kahta alle 15-vuotiasta koulun oppilasta epäillään Ivalon koulu-uhkauksesta – epäillyillä ei ollut tarkoitusta toteuttaa uhkauksiaan

Kahta alle 15-vuo­tias­ta koulun op­pi­las­ta epäil­lään Ivalon kou­lu-uh­kauk­ses­ta – epäil­lyil­lä ei ollut tar­koi­tus­ta to­teut­taa uh­kauk­siaan

10:51 3
Tilaajille
Rovaniemeläinen Rovaseudun Hoivapalvelut myytiin Mainiokodeille – omistajavaihdoksella ei vaikutusta työsuhteisiin

Ro­va­nie­me­läi­nen Ro­va­seu­dun Hoi­va­pal­ve­lut myytiin Mai­nio­ko­deil­le – omis­ta­ja­vaih­dok­sel­la ei vai­ku­tus­ta työ­suh­tei­siin

10:04 2
Tilaajille
Lapin hyvinvointialueella ryhmäjumpat jumissa – "En todellakaan ole tyytyväinen tähän hommaan", inarilainen Kyllikki Tanhua puuskahtaa

Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la ryh­mä­jum­pat jumissa – "En to­del­la­kaan ole tyy­ty­väi­nen tähän hom­maan", ina­ri­lai­nen Kyl­lik­ki Tanhua puus­kah­taa

08:00
Tilaajille
Uuden yrityspuiston pohjatöistä sukeutui miljoonariita Keminmaassa

Uuden yri­tys­puis­ton poh­ja­töis­tä su­keu­tui mil­joo­na­rii­ta Ke­min­maas­sa

05:00 3
Tilaajille
A-streptokokki ja korona aiheuttavat nyt lappilaisten sairastumisia, influenssakauden alkua ei näy vielä

A-strep­to­kok­ki ja korona ai­heut­ta­vat nyt lap­pi­lais­ten sai­ras­tu­mi­sia, inf­luens­sa­kau­den alkua ei näy vielä

05:00 2
Tilaajille
Varapresidentti Lyndon B. Johnson sai suomalaiset nauramaan – katso kuvat historialliselta Lapin-vierailulta 60 vuotta sitten

Va­ra­pre­si­dent­ti Lyndon B. Johnson sai suo­ma­lai­set nau­ra­maan – katso kuvat his­to­rial­li­sel­ta La­pin-vie­rai­lul­ta 60 vuotta sitten

03.10.2023 20:23 3
Tilaajille
Nuuskaralli romahti länsirajalla – nikotiinipussien myynnin vapautuminen muutti tilanteen ainakin tilapäisesti

Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la – ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen ainakin ti­la­päi­ses­ti

03.10.2023 19:37 4
Tilaajille
Voiko lääkäriajan varata mihin vain? Entä saako palveluasumista muualta kuin kotipaikkakunnalta? Kysyimme hyvinvointialueelta kuntarajoista

Voiko lää­kä­ri­ajan varata mihin vain? Entä saako pal­ve­lu­asu­mis­ta muualta kuin ko­ti­paik­ka­kun­nal­ta? Ky­syim­me hy­vin­voin­ti­alueel­ta kun­ta­ra­jois­ta

03.10.2023 19:27 4
Tilaajille

Kahden ka­las­ta­maan läh­te­neen miehen epäil­lään huk­ku­neen Ka­li­xis­sa

03.10.2023 16:41
Tilaajille
Sosiaalisessa mediassa tehtiin Ivalon koulukeskukseen kohdistunut uhkaus – tunteja kestäneen eristyksen aikana noin 300 henkilöä oli suljettuna koulun sisälle

So­siaa­li­ses­sa me­dias­sa tehtiin Ivalon kou­lu­kes­kuk­seen koh­dis­tu­nut uhkaus – tunteja kes­tä­neen eris­tyk­sen aikana noin 300 hen­ki­löä oli sul­jet­tu­na koulun sisälle

03.10.2023 21:22
Koulutus Nordenin johtaja Leif Lahti jättää tehtävänsä ensi kesänä

Kou­lu­tus Nor­de­nin johtaja Leif Lahti jättää teh­tä­vän­sä ensi kesänä

03.10.2023 14:17
Tilaajille
Yli kahden promillen humalassa ollut mies pakeni poliisia Kemissä – käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta ja sakkoja

Yli kahden pro­mil­len hu­ma­las­sa ollut mies pakeni po­lii­sia Kemissä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta ja sakkoja

03.10.2023 13:18
Tilaajille
Poliisi tutkii epäiltyä metsästysrikosta Rovaniemellä ja huutokauppaa tutkinnassa takavarikoidun hirven

Poliisi tutkii epäil­tyä met­säs­tys­ri­kos­ta Ro­va­nie­mel­lä ja huu­to­kaup­paa tut­kin­nas­sa ta­ka­va­ri­koi­dun hirven

03.10.2023 13:07 3
Tilaajille
Tulli: Nuuskan laiton maahantuonti romahtanut

Tulli: Nuuskan laiton maa­han­tuon­ti ro­mah­ta­nut

03.10.2023 11:27 1
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien alustava tulos on julki – katso nimilista

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien alus­ta­va tulos on julki – katso ni­mi­lis­ta

03.10.2023 11:10 17
Tilaajille
Työntekijöille mahdollisuus imettää tai pumpata maitoa työajalla Lapin keskussairaaloihin – imetysmyönteisyys vahvistaa viihtyvyyttä työpaikoilla

Työn­te­ki­jöil­le mah­dol­li­suus imettää tai pumpata maitoa työ­ajal­la Lapin kes­kus­sai­raa­loi­hin – ime­tys­myön­tei­syys vah­vis­taa viih­ty­vyyt­tä työ­pai­koil­la

03.10.2023 10:25
Tilaajille
Nuoret ovat yliedustettuina liikenneonnettomuuksissa – liikennekäyttäytyminen poliisin tehovalvontaan viikonloppuna

Nuoret ovat yli­edus­tet­tui­na lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sis­sa – lii­ken­ne­käyt­täy­ty­mi­nen po­lii­sin te­ho­val­von­taan vii­kon­lop­pu­na

03.10.2023 10:07 1
Tilaajille
Lappiin tehtiin kesällä 65 kilometriä uutta metsätietä valtion maille – Metsähallitus käytti tänä vuonna tienpitoon 10 miljoonaa euroa

Lappiin tehtiin kesällä 65 ki­lo­met­riä uutta met­sä­tie­tä valtion maille – Met­sä­hal­li­tus käytti tänä vuonna tien­pi­toon 10 mil­joo­naa euroa

03.10.2023 09:52 4
Tilaajille
Ylitornion kuntotalon remontti siirtyy –  kuntapäättäjät halusivat ottaa aikalisän

Yli­tor­nion kun­to­ta­lon re­mont­ti siirtyy – kun­ta­päät­tä­jät ha­lu­si­vat ottaa ai­ka­li­sän

03.10.2023 09:42 2
Tilaajille
Satelliittipaikannus ja tekoäly helpottavat laivojen kulkua jäässä ja pimeässä – jäänmurtaja Sampo mukana tutkimuksessa

Sa­tel­liit­ti­pai­kan­nus ja tekoäly hel­pot­ta­vat lai­vo­jen kulkua jäässä ja pi­meäs­sä – jään­mur­ta­ja Sampo mukana tut­ki­muk­ses­sa

03.10.2023 08:43
Tilaajille
Kemissä pääsee pian ajamaan moottoritietä sujuvasti, kun Jarkon alikulkusilta valmistuu ja Rautiolan alikulkusillan kunnostaminen menee talvitauolle

Kemissä pääsee pian ajamaan moot­to­ri­tie­tä su­ju­vas­ti, kun Jarkon ali­kul­kusil­ta val­mis­tuu ja Rau­tio­lan ali­kul­kusil­lan kun­nos­ta­mi­nen menee tal­vi­tauol­le

03.10.2023 05:00 1
Tilaajille
Veitsiluodon irtisanomisten hoitamiseen on käytetty loton päävoiton verran rahaa – mitä on saatu aikaan?

Veit­si­luo­don ir­ti­sa­no­mis­ten hoi­ta­mi­seen on käy­tet­ty loton pää­voi­ton verran rahaa – mitä on saatu aikaan?

03.10.2023 09:41 5
Tilaajille
Syyskuu oli Lapissa poikkeuksellisen sateinen ja varsin lämmin – ensilumi satoi Lappiin tavanomaista aikaisemmin

Syyskuu oli Lapissa poik­keuk­sel­li­sen sa­tei­nen ja varsin lämmin – en­si­lu­mi satoi Lappiin ta­van­omais­ta ai­kai­sem­min

02.10.2023 21:30
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto kutistui Suomen pienimmäksi: kunnassa on enää 11 valtuutettua, mutta silti kuusi valtuustoryhmää

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to ku­tis­tui Suomen pie­nim­mäk­si: kun­nas­sa on enää 11 val­tuu­tet­tua, mutta silti kuusi val­tuus­to­ryh­mää

02.10.2023 19:55 4
Tilaajille
Rovaniemeläinen Minea Kaippio, 15, hyppää päiväksi urheiluministerin saappaisiin – "Tyttöjen urheiluun liittyy yhä aika paljon vähättelyä"

Ro­va­nie­me­läi­nen Minea Kaip­pio, 15, hyppää päi­väk­si ur­hei­lu­mi­nis­te­rin saap­pai­siin – "Tyt­tö­jen ur­hei­luun liittyy yhä aika paljon vä­hät­te­lyä"

02.10.2023 19:40
Tilaajille
Saamelaiskäräjävaalien ääntenlaskenta on alkanut – ensimmäiset epäviralliset tulokset ilmoitetaan tiistaiaamuna

Saa­me­lais­kä­rä­jä­vaa­lien ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­tai­aa­mu­na

02.10.2023 19:22
Tilaajille
Kemin valtuusto teki historiallisen kouluverkkopäätöksen – kouluja suljetaan ja keskustaan yksi yläkoulu

Kemin val­tuus­to teki his­to­rial­li­sen kou­lu­verk­ko­pää­tök­sen – kouluja sul­je­taan ja kes­kus­taan yksi ylä­kou­lu

02.10.2023 20:00 4
Tilaajille
Rovaniemellä Kokintien ja Tukkipojantien väliseen kortteliin suunnitteilla viisikerroksinen kerrostalo – kaavamuutos asetettiin nähtäville

Ro­va­nie­mel­lä Ko­kin­tien ja Tuk­ki­po­jan­tien vä­li­seen kort­te­liin suun­nit­teil­la vii­si­ker­rok­si­nen ker­ros­ta­lo – kaa­va­muu­tos ase­tet­tiin näh­tä­vil­le

02.10.2023 18:39
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin tämän vuoden talousennuste on odotettua parempi – tilikauden ylijäämäennuste on noin 7,6 miljoonaa euroa

Ro­va­nie­men kau­pun­gin tämän vuoden ta­lous­en­nus­te on odo­tet­tua parempi – ti­li­kau­den yli­jää­mä­en­nus­te on noin 7,6 mil­joo­naa euroa

02.10.2023 18:14 1
Tilaajille