Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lappi

Northern Crown laajentaa Keminmaan toimitilojaan miljoonalla eurolla – teollisuutta palveleva konepajayritys on Keminmaan vuoden yritys
Tilaajille

Nort­hern Crown laa­jen­taa Ke­min­maan toi­mi­ti­lo­jaan mil­joo­nal­la eurolla – teol­li­suut­ta pal­ve­le­va ko­ne­pa­ja­yri­tys on Ke­min­maan vuoden yritys

20:30
Isojen puristuksessa pienen täytyy olla luova – Verkkokauppa tuo asiakkaita myymäläänkin, Rovaniemen vuoden yrittäjäksi valittu Rami Sutinen kertoo

Isojen pu­ris­tuk­ses­sa pienen täytyy olla luova – Verk­ko­kaup­pa tuo asiak­kai­ta myy­mä­lään­kin, Ro­va­nie­men vuoden yrit­tä­jäk­si valittu Rami Sutinen kertoo

20:30 1
Tilaajille
Pelkosenniemen Vuoden yrittäjä jalostaa Lapin kaskinaurista

Pel­ko­sen­nie­men Vuoden yrit­tä­jä ja­los­taa Lapin kas­ki­nau­ris­ta

20:30
Tilaajille
Kemissä toimiva domina on myynyt asiakkailleen kipua ja nöyryytystä jo 20 vuotta – mutta jotkut asiat ovat hänellekin liikaa

Kemissä toimiva domina on myynyt asiak­kail­leen kipua ja nöy­ryy­tys­tä jo 20 vuotta – mutta jotkut asiat ovat hä­nel­le­kin liikaa

15:47 2
Tilaajille
Mies kuoli pudottuaan sillalta Torniossa

Mies kuoli pu­dot­tuaan sil­lal­ta Tor­nios­sa

14:27
Tilaajille
IL: Finnairin kone ajautui kiitotieltä lumipenkkaan Ivalossa, voimakkaan jarrutuksen myötä moottoriin tuli vika

IL: Finn­ai­rin kone ajautui kii­to­tiel­tä lu­mi­penk­kaan Iva­los­sa, voi­mak­kaan jar­ru­tuk­sen myötä moot­to­riin tuli vika

12:54
Tilaajille
Henkilöauto syttyi palamaan rakennuksen vierustalla Inarin Saariselällä, paikalla olleiden toiminta esti palon leviämisen

Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan ra­ken­nuk­sen vie­rus­tal­la Inarin Saa­ri­se­läl­lä, pai­kal­la ol­lei­den toi­min­ta esti palon le­viä­mi­sen

11:26
Tilaajille
Lääkäri Pekka Peltoniemi päätti laskea Ylläksen kuukkelit – 15 vuotta myöhemmin hän on rengastanut yli 2500 onnenlintua, tuntee niiden suosikki- ja inhokkiruuat ja tietää senkin, miten kuukkeleita tutkimalla voi pelastaa ihmishenkiä

Lääkäri Pekka Pel­to­nie­mi päätti laskea Yl­läk­sen kuuk­ke­lit – 15 vuotta myö­hem­min hän on ren­gas­ta­nut yli 2500 on­nen­lin­tua, tuntee niiden suo­sik­ki- ja in­hok­ki­ruuat ja tietää senkin, miten kuuk­ke­lei­ta tut­ki­mal­la voi pe­las­taa ih­mis­hen­kiä

06:00 3
Tilaajille
"En halunnut uskoa, että isä on kuollut ja äiti on hukassa" – Ylitorniolainen Pauli Kantomaa kertoi sisarusten traumaattisesta evakkomatkasta, kun Rosa Liksom keräsi tietoa Väylä-kirjaansa varten

"En ha­lun­nut uskoa, että isä on kuollut ja äiti on hu­kas­sa" – Yli­tor­nio­lai­nen Pauli Kan­to­maa kertoi si­sa­rus­ten trau­maat­ti­ses­ta evak­ko­mat­kas­ta, kun Rosa Liksom keräsi tietoa Väy­lä-kir­jaan­sa varten

14:49 1
Tilaajille
Kauppiaspariskunta jaksaa mielekkään työn vuoksi – K-market Tervolan kauppiaat Pia ja Jukka Palokangas ovat Tervolan vuoden yrittäjiä

Kaup­pias­pa­ris­kun­ta jaksaa mie­lek­kään työn vuoksi – K-mar­ket Ter­vo­lan kaup­piaat Pia ja Jukka Pa­lo­kan­gas ovat Ter­vo­lan vuoden yrit­tä­jiä

26.11.2021 21:00 3
Tilaajille
Kemissä pääsee jouluostoksille ilmaiseksi bussilla – maksuttomat vuorot ajetaan biodieseliä käyttäen

Kemissä pääsee jou­lu­os­tok­sil­le il­mai­sek­si bus­sil­la – mak­sut­to­mat vuorot ajetaan bio­die­se­liä käyt­täen

26.11.2021 20:58 1
Tilaajille
Ohitustilanne päättyi kolariin Tervolassa – neljä loukkaantui, ajokaista suljettiin liikenteeltä

Ohi­tus­ti­lan­ne päättyi ko­la­riin Ter­vo­las­sa – neljä louk­kaan­tui, ajo­kais­ta sul­jet­tiin lii­ken­teel­tä

26.11.2021 19:42 6
Tilaajille
Puistojen käyttö Kemissä ratkaistavana – Sauvosaaren urheilupuiston ja Mansikkanokan puiston tulevista käyttötarkoituksista saa nyt kertoa mielipiteensä

Puis­to­jen käyttö Kemissä rat­kais­ta­va­na – Sau­vo­saa­ren ur­hei­lu­puis­ton ja Man­sik­ka­no­kan puiston tu­le­vis­ta käyt­tö­tar­koi­tuk­sis­ta saa nyt kertoa mie­li­pi­teen­sä

26.11.2021 19:30
Tilaajille
Posion Vapepaa vahvistetaan etsintään keskittyvällä kelkkailuryhmällä – "Etsijän on oltava hyvin varustautunut"

Posion Vapepaa vah­vis­te­taan et­sin­tään kes­kit­ty­väl­lä kelk­kai­lu­ryh­mäl­lä – "Et­si­jän on oltava hyvin va­rus­tau­tu­nut"

26.11.2021 18:45
Tilaajille

Tehemä pois -jär­jes­tö­pal­kin­to Jär­jes­tö­kes­kus Kitinen ry:lle So­dan­ky­lään

26.11.2021 18:09
Tilaajille
Vuoden kenttämaksut kuluvat nurmen lämmitykseen – tällaiset ovat Rovaniemen keskuskentän tulot ja menot

Vuoden kent­tä­mak­sut kuluvat nurmen läm­mi­tyk­seen – täl­lai­set ovat Ro­va­nie­men kes­kus­ken­tän tulot ja menot

12:29 27
Tilaajille
Kemin Perinnelaiwa Katariinalla syttyi tulipalo kaminaa lämmittäessä – kipinävahti onneksi huomasi palonalun ja hälytti apua

Kemin Pe­rin­ne­lai­wa Ka­ta­rii­nal­la syttyi tu­li­pa­lo kaminaa läm­mit­täes­sä – ki­pi­nä­vah­ti onneksi huomasi pa­lon­alun ja hälytti apua

26.11.2021 17:58
Tilaajille
Pohjois-Lapin matkailu elpymässä – maahantulorajoitusten jatko saa kritiikkiä

Poh­jois-La­pin mat­kai­lu el­py­mäs­sä – maa­han­tu­lo­ra­joi­tus­ten jatko saa kri­tiik­kiä

26.11.2021 16:26 6
Tilaajille

Sähkön hinta jopa kol­min­ker­tais­tui Nor­jas­sa ja Suo­mes­sa

26.11.2021 15:11 4
Tilaajille
Kemi-Tornion lentoliikenne jatkuu valtion tukemana elokuuhun saakka

Ke­mi-Tor­nion len­to­lii­ken­ne jatkuu valtion tu­ke­ma­na elo­kuu­hun saakka

26.11.2021 13:01
Tilaajille
Havator investoi 60 miljoonaa kalustoon ja uusiin työntekijöihin – "Historian mittavin investointiohjelma"

Havator in­ves­toi 60 mil­joo­naa ka­lus­toon ja uusiin työn­te­ki­jöi­hin – "His­to­rian mit­ta­vin in­ves­toin­tioh­jel­ma"

26.11.2021 12:46
Tilaajille
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri hakee Mehiläis-ulkoistuksen purkua oikeusteitse – kunnilta ei kysytty mitään

Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­ri hakee Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen purkua oi­keus­teit­se – kun­nil­ta ei kysytty mitään

26.11.2021 16:56 54
Tilaajille
Ilman koronapassia anniskelu seis kello 17, ja ovet kiinni kuuteen mennessä – Uudet ravintolarajoitukset voimaan sunnuntaina Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella

Ilman ko­ronapas­sia an­nis­ke­lu seis kello 17, ja ovet kiinni kuuteen men­nes­sä – Uudet ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set voimaan sun­nun­tai­na Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

26.11.2021 11:16 9
Tilaajille
Työvoimapula kurittaa Lapissa erityisesti matkailu- ja palvelualoja sekä teollista sektoria – ulkomaisesta työvoimasta kova kilpailu ympäri Eurooppaa

Työ­voi­ma­pu­la ku­rit­taa Lapissa eri­tyi­ses­ti mat­kai­lu- ja pal­ve­lu­alo­ja sekä teol­lis­ta sek­to­ria – ul­ko­mai­ses­ta työ­voi­mas­ta kova kil­pai­lu ympäri Eu­roop­paa

26.11.2021 10:14 17
Tilaajille
THL palkitsi Muonion hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tehdystä työstä – päätyi tasatulokseen Espoon kanssa

THL pal­kit­si Muonion hy­vin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sek­si teh­dys­tä työstä – päätyi ta­sa­tu­lok­seen Espoon kanssa

26.11.2021 15:02 1
Tilaajille
Tornion entinen kaupunginjohtaja Timo Nousiainen siirtyy yritysmaailmaan

Tornion entinen kau­pun­gin­joh­ta­ja Timo Nou­siai­nen siirtyy yri­tys­maail­maan

26.11.2021 09:00
Tilaajille
Kemi siirtää lasten taidetoiminnan kulttuurikeskukseen, jonne ei mahdu Jalokivigalleriastakaan kuin kruunu

Kemi siirtää lasten tai­de­toi­min­nan kult­tuu­ri­kes­kuk­seen, jonne ei mahdu Ja­lo­ki­vi­gal­le­rias­ta­kaan kuin kruunu

26.11.2021 06:30 1
Tilaajille
Viikon kuva: Aurinkoinen pakkaspäivä
Pääkirjoitus

Viikon kuva: Au­rin­koi­nen pak­kas­päi­vä

26.11.2021 06:00
Tilaajille
Talouspuhe jyrää kiistoissa luonnonvaroista – Lapin yliopistossa tarkastettava väitöskirja pureutuu ajankohtaisiin konflikteihin

Ta­lous­pu­he jyrää kiis­tois­sa luon­non­va­rois­ta – Lapin yli­opis­tos­sa tar­kas­tet­ta­va väi­tös­kir­ja pu­reu­tuu ajan­koh­tai­siin konf­lik­tei­hin

25.11.2021 19:30 13
Tilaajille
Lapista vain Keminmaa saa harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta – neljä kuntaa jäi ilman

Lapista vain Ke­min­maa saa har­kin­nan­va­rais­ta val­tion­osuu­den ko­ro­tus­ta – neljä kuntaa jäi ilman

25.11.2021 18:28 1
Tilaajille