Lappi

Maitoa korvaavia juomia ei Lapin kouluissa juurikaan käytetä

Maitoa kor­vaa­via juomia ei Lapin kou­luis­sa juu­ri­kaan käytetä

07:30
Tähän on tultu: Pellon kunta saattaa myydä virastotalon 2 000 eurolla

Tähän on tultu: Pellon kunta saattaa myydä vi­ras­to­ta­lon 2 000 eurolla

18.09.2019 22:05
Rovaniemen kävelykadun terassiyrittäjä joutui taas talvea vasten purkuhommiin – ”Järkyttävä päätös, yrittäjiltä viedään toimintaedellytykset”

Ro­va­nie­men kä­ve­ly­ka­dun te­ras­si­yrit­tä­jä joutui taas talvea vasten pur­ku­hom­miin – ”Jär­kyt­tä­vä päätös, yrit­tä­jil­tä viedään toi­min­tae­del­ly­tyk­set”

18.09.2019 20:38
Lappiin saapuu kymmeniä filippiiniläiskokkeja ruokkimaan talvituristeja – matkailuala on saanut työvoimaa paremmin kuin viime vuonna

Lappiin saapuu kym­me­niä fi­lip­pii­ni­läis­kok­ke­ja ruok­ki­maan tal­vi­tu­ris­te­ja – mat­kai­lu­ala on saanut työ­voi­maa pa­rem­min kuin viime vuonna

18.09.2019 18:30
Tilaajille
Henkilöauto suistui metsään valtatie 21:llä, kuljettaja poistui paikalta jo ennen pelastuslaitoksen saapumista

Hen­ki­lö­au­to suistui metsään val­ta­tie 21:llä, kul­jet­ta­ja poistui pai­kal­ta jo ennen pe­las­tus­lai­tok­sen saa­pu­mis­ta

18.09.2019 18:20
"Älä tule neuvomaan, miten luonnossa ollaan" – Tutkija Mikko Jokinen antaa kaksi neuvoa, joilla vältetään ympäristökiistat Lapissa

"Älä tule neu­vo­maan, miten luon­nos­sa ollaan" – Tutkija Mikko Jokinen antaa kaksi neuvoa, joilla väl­te­tään ym­pä­ris­tö­kiis­tat Lapissa

18.09.2019 18:00
Pajalan Käymävaaraan suunnitellaan 58 tuulimyllyn puistoa

Pajalan Käy­mä­vaa­raan suun­ni­tel­laan 58 tuu­li­myl­lyn puistoa

18.09.2019 16:45
Hallitus ei jarruta Lapin metsäinvestointeja, Kemin sataman syventäminen etenee

Hal­li­tus ei jarruta Lapin met­säin­ves­toin­te­ja, Kemin sataman sy­ven­tä­mi­nen etenee

18.09.2019 14:52
Liikennemäärät kasvavat kaivosten ja matkailun takia: Budjettiriihi löysi viimeinkin 7,5 miljonaa Köngäs-Hanhimaan tien remonttiin

Lii­ken­ne­mää­rät kas­va­vat kai­vos­ten ja mat­kai­lun takia: Bud­jet­ti­rii­hi löysi vii­mein­kin 7,5 mil­jo­naa Kön­gäs-Han­hi­maan tien re­mont­tiin

18.09.2019 14:14
Saanalle satoi lunta, Sallan Naruskalla oli lähes 6 astetta pakkasta – kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu Lapissa

Saa­nal­le satoi lunta, Sallan Na­rus­kal­la oli lähes 6 astetta pak­kas­ta – kolea poh­joi­nen il­ma­vir­taus jatkuu Lapissa

18.09.2019 13:52
Lapset saivat liikettä ja opettajat vinkkejä Simossa

Lapset saivat lii­ket­tä ja opet­ta­jat vink­ke­jä Simossa

18.09.2019 13:20

Huol­to­ajo­neu­von pa­ko­put­ken päälle valunut polt­to­ai­ne syttyi pa­la­maan Kit­ti­län kul­ta­kai­vok­ses­sa maan alla – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

18.09.2019 13:07
Päiväkirja: Lisäys lintukirjaan
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Lisäys lin­tu­kir­jaan

18.09.2019 11:48
Kukaan ei ollut kelvollinen: Kunnanhallitus pyytää valtuustoa keskeyttämään Kittilän kunnanjohtajan haun

Kukaan ei ollut kel­vol­li­nen: Kun­nan­hal­li­tus pyytää val­tuus­toa kes­keyt­tä­mään Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­jan haun

18.09.2019 10:34
Päivi Vauhkonen johtaa Lapin pienintä kuntaa hymyssä suin – kunnalla on ylijäämää 2 500 euroa asukasta kohden

Päivi Vauh­ko­nen johtaa Lapin pie­nin­tä kuntaa hymyssä suin – kun­nal­la on yli­jää­mää 2 500 euroa asu­kas­ta kohden

18.09.2019 08:00
Jari Vilén toppuuttelee EU:n arktisen toimiston perustamispuheita – "Asiasta ei ole käyty keskusteluja"

Jari Vilén top­puut­te­lee EU:n ark­ti­sen toi­mis­ton pe­rus­ta­mis­pu­hei­ta – "A­sias­ta ei ole käyty kes­kus­te­lu­ja"

18.09.2019 07:00
"Tule kuukkeli, mulla on sulle rusinoita!" Kokeilimme, millaista on vaeltaa tunturissa pienten lasten kanssa – Näin sinäkin onnistut

"Tule kuuk­ke­li, mulla on sulle ru­si­noi­ta!" Ko­kei­lim­me, mil­lais­ta on vaeltaa tun­tu­ris­sa pienten lasten kanssa – Näin sinäkin on­nis­tut

17.09.2019 21:34
Pohjoisen ratalinjoista on monta mieltä – Arktisen politiikan puute voi haitata alueen yhteistyöhankkeita

Poh­joi­sen ra­ta­lin­jois­ta on monta mieltä – Ark­ti­sen po­li­tii­kan puute voi haitata alueen yh­teis­työ­hank­kei­ta

17.09.2019 21:31
Kolarin kunnanvaltuusto vastaanotti kaivoshanketta vastustavan adressin –  hankkeen kaavoituksesta päätetään myöhemmin

Kolarin kun­nan­val­tuus­to vas­taan­ot­ti kai­vos­han­ket­ta vas­tus­ta­van ad­res­sin –  hank­keen kaa­voi­tuk­ses­ta pää­te­tään myö­hem­min

17.09.2019 19:24
Lapin kasarmit saavat pian päivitystä – Remontti alkaa Rovaniemellä lokakuussa ja Ivalossa ensi kesänä

Lapin ka­sar­mit saavat pian päi­vi­tys­tä – Re­mont­ti alkaa Ro­va­nie­mel­lä lo­ka­kuus­sa ja Iva­los­sa ensi kesänä

17.09.2019 18:30
Tilaajille
Aika on pysähtynyt, mutta voi myös ajaa kaiken ohi – Andreas Alarieston mökki uinuu ja rapistuu Sodankylän Vuotsossa

Aika on py­säh­ty­nyt, mutta voi myös ajaa kaiken ohi – Andreas Ala­ries­ton mökki uinuu ja ra­pis­tuu So­dan­ky­län Vuot­sos­sa

17.09.2019 18:00
Kunnanhallitus myi tontin Inarin vanhan koulun alta ja koulu meni kaupan päälle

Kun­nan­hal­li­tus myi tontin Inarin vanhan koulun alta ja koulu meni kaupan päälle

17.09.2019 15:30
Hunajayritys on ostamassa Ranualta entistä koulua – kaupan hinta olisi noin 13 000 euroa

Hu­na­ja­yri­tys on os­ta­mas­sa Ra­nual­ta entistä koulua – kaupan hinta olisi noin 13 000 euroa

17.09.2019 14:17
Kalavaleita vastaan jo vuodesta 1953: 16-vuotias särkimestari oli Lapin Kansan ensimmäisen kalakilpailun sankari

Ka­la­va­lei­ta vastaan jo vuo­des­ta 1953: 16-vuo­tias sär­ki­mes­ta­ri oli Lapin Kansan en­sim­mäi­sen ka­la­kil­pai­lun sankari

17.09.2019 13:46
Metsä Groupin Kemin tehtaalla aloitetaan oppisopimuskoulutus – koulutuksen käyneet työllistyvät tehtaalle

Metsä Groupin Kemin teh­taal­la aloi­te­taan op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus – kou­lu­tuk­sen käyneet työl­lis­ty­vät teh­taal­le

17.09.2019 13:34
Rovaniemi etsii uutta kaupunginjohtajaa ilmoituksella, jossa esiintyvät tavalliset asukkaat ja joulupukki – "Halusimme muutakin kuin tuntureita, siltoja ja poroja"

Ro­va­nie­mi etsii uutta kau­pun­gin­joh­ta­jaa il­moi­tuk­sel­la, jossa esiin­ty­vät ta­val­li­set asuk­kaat ja jou­lu­puk­ki – "Ha­lu­sim­me muu­ta­kin kuin tun­tu­rei­ta, siltoja ja poroja"

17.09.2019 12:39

Tu­lo­ku­nin­gat­ta­re­na­kin tun­ne­tun lap­pi­lais­yrit­tä­jän ta­lous­ri­kos­tuo­mio jää voi­maan, KKO:sta ei va­li­tus­lu­paa

17.09.2019 10:55
Kuuntele Elämysten etsijät: Vapaalaskija Sanna Kaivantola kertoo mikä vuorissa kiehtoo ja kuinka vaaroja voidaan hallita?

Kuun­te­le Elä­mys­ten et­si­jät: Va­paa­las­ki­ja Sanna Kai­van­to­la kertoo mikä vuo­ris­sa kiehtoo ja kuinka vaaroja voidaan hal­li­ta?

17.09.2019 10:34
Finnair uudistaa kotimaan lento-ohjelmaansa – vaikuttaa Kemin lentoihin

Finnair uu­dis­taa ko­ti­maan len­to-oh­jel­maan­sa – vai­kut­taa Kemin len­toi­hin

17.09.2019 08:55
Päiväkirja: Jänölive olohuoneen ikkunassa
Kolumni Johanna Sarriola

Päi­vä­kir­ja: Jä­nö­li­ve olo­huo­neen ik­ku­nas­sa

17.09.2019 08:00