Lappi

Kemin hyvinvointijohtajan virkaan tuli kuusi hakemusta – vs. sivistysjohtajaa Kaisa Rauvalaa esitetään tehtävään
Tilaajille

Kemin hy­vin­voin­ti­joh­ta­jan virkaan tuli kuusi ha­ke­mus­ta – vs. si­vis­tys­joh­ta­jaa Kaisa Rau­va­laa esi­te­tään teh­tä­vään

19:52 1
Rovaniemen kaupunki yllättyi teatteriravintolasopimuksen irtisanomisesta – Ratkaisun taustalla on kyse valtionosuuksista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki yl­lät­tyi teat­te­ri­ra­vin­to­la­so­pi­muk­sen ir­ti­sa­no­mi­ses­ta – Rat­kai­sun taus­tal­la on kyse val­tion­osuuk­sis­ta

22:01 8
Tilaajille
Huutelua kaupungilla, alastonkuvien lähettelyä ja painostusta – Rovaniemellä yläkoululaiset tekivät kyselyn seksuaalisesta häirinnästä, koska se on nuorille niin arkipäiväistä

Huu­te­lua kau­pun­gil­la, alas­ton­ku­vien lä­het­te­lyä ja pai­nos­tus­ta – Ro­va­nie­mel­lä ylä­kou­lu­lai­set tekivät kyselyn sek­suaa­li­ses­ta häi­rin­näs­tä, koska se on nuo­ril­le niin ar­ki­päi­väis­tä

19:30 1
Tilaajille
Kemijärven valtuusto vaihtoi hallitusta ja hyväksyi viime vuoden ylitykset

Ke­mi­jär­ven val­tuus­to vaihtoi hal­li­tus­ta ja hy­väk­syi viime vuoden yli­tyk­set

19:27
Tilaajille
Lapista pääsee Norjaan ilman karanteenia, jos maahantulon muut ehdot täyttyvät – Turistit eivät edelleenkään saa ylittää rajaa

Lapista pääsee Norjaan ilman ka­ran­tee­nia, jos maa­han­tu­lon muut ehdot täyt­ty­vät – Tu­ris­tit eivät edel­leen­kään saa ylittää rajaa

19:22
Tilaajille

Sa­vu­kos­ki korjaa kir­jas­to-lii­kun­ta­sa­lia noin mil­joo­nal­la eurolla

18:58
Tilaajille
Rovaniemi käyttää etuosto-oikeutta Ounasvaaran metsätilaan – Kaupunginhallitus kokousti maanantaina ja päätti maahankinnoista ja tonttiasioista

Ro­va­nie­mi käyttää etu­os­to-oi­keut­ta Ou­nas­vaa­ran met­sä­ti­laan – Kau­pun­gin­hal­li­tus ko­kous­ti maa­nan­tai­na ja päätti maa­han­kin­nois­ta ja tont­ti­asiois­ta

18:12
Tilaajille
Teatteriravintolan toiminnan muutos tuli Rovaniemen kaupungille yllätyksenä – Kaupungin ja teatterin johto kokoontuvat keskustelemaan asiasta

Teat­te­ri­ra­vin­to­lan toi­min­nan muutos tuli Ro­va­nie­men kau­pun­gil­le yl­lä­tyk­se­nä – Kau­pun­gin ja teat­te­rin johto ko­koon­tu­vat kes­kus­te­le­maan asiasta

17:59 5
Tilaajille
Maija Pihlajamäki aloittaa Ylitornion kunnanjohtajana kesällä

Maija Pih­la­ja­mä­ki aloit­taa Yli­tor­nion kun­nan­joh­ta­ja­na kesällä

17:42
Tilaajille
Karanteeni koskee yli 200 lasta ja aikuista Torniossa – Pääsiäisen tienoon altistumiset sulkivat koulut ja päiväkodit kahdeksi viikoksi

Ka­ran­tee­ni koskee yli 200 lasta ja ai­kuis­ta Tor­nios­sa – Pää­siäi­sen tienoon al­tis­tu­mi­set sul­ki­vat koulut ja päi­vä­ko­dit kah­dek­si vii­kok­si

17:40
Tilaajille
Kannabista kasvatettiin teollisuushallissa Kotkassa ja navetassa Posiolla, päätekijät tienasivat syyttäjän mukaan lähes 1,5 miljoonaa euroa

Kan­na­bis­ta kas­va­tet­tiin teol­li­suus­hal­lis­sa Kot­kas­sa ja na­ve­tas­sa Po­siol­la, pää­te­ki­jät tie­na­si­vat syyt­tä­jän mukaan lähes 1,5 mil­joo­naa euroa

16:00
Lapissa ensirekisteröitiin alkuvuonna 590 henkilöautoa – Täyssähköautoja ostettiin 21 kappaletta

Lapissa en­si­re­kis­te­röi­tiin al­ku­vuon­na 590 hen­ki­lö­au­toa – Täys­säh­kö­au­to­ja os­tet­tiin 21 kap­pa­let­ta

13:10 4
Tilaajille
Tornion Timo Nousiainen hakee kaupunginjohtajaksi Ylöjärvelle – valinta ratkeaa toukokuun lopussa

Tornion Timo Nou­siai­nen hakee kau­pun­gin­joh­ta­jak­si Ylö­jär­vel­le – valinta ratkeaa tou­ko­kuun lopussa

10:19
Tilaajille
Maanantain päivittyvä koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä todettiin viikonloppuna kolme uutta tartuntaa, Suomessa 225 uutta koronatartuntaa, Länsi-Pohjassa neljä tartuntaa viikonloppuna

Maa­nan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä to­det­tiin vii­kon­lop­pu­na kolme uutta tar­tun­taa, Suo­mes­sa 225 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa neljä tar­tun­taa vii­kon­lop­pu­na

17:44
Entinen kemijärveläinen kansanedustaja Artturi Niemelä on kuollut

Entinen ke­mi­jär­ve­läi­nen kan­san­edus­ta­ja Artturi Niemelä on kuollut

08:21
Tilaajille
Kittilän uusi koulu tulee nousemaan hupun alla – rakentaminen käynnistyy ensi keväänä

Kit­ti­län uusi koulu tulee nou­se­maan hupun alla – ra­ken­ta­mi­nen käyn­nis­tyy ensi keväänä

07:00
Tilaajille
Korona tuo miljoonien tappioita myös pankeille – "Keinot alkavat olla jo tosi vähissä"

Korona tuo mil­joo­nien tap­pioi­ta myös pan­keil­le – "Keinot alkavat olla jo tosi vä­his­sä"

06:30 3
Tilaajille
Päiväkirja: Mikä siinä EU:ssa ennen viehätti?
Kolumni Pekka Rytkönen

Päi­vä­kir­ja: Mikä siinä EU:ssa ennen vie­hät­ti?

11.04.2021 20:00 6
Tilaajille
Hyvä sisäilma ja ekologisuus myyvät hirsitaloja – Perttu Pörhölän uudeksi toimitusjohtajaksi palkanneella Pellopuulla on kovat kasvutavoitteet

Hyvä si­sä­il­ma ja eko­lo­gi­suus myyvät hir­si­ta­lo­ja – Perttu Pör­hö­län uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si pal­kan­neel­la Pel­lo­puul­la on kovat kas­vu­ta­voit­teet

11.04.2021 19:29 4
Tilaajille
Hiihtokelit jatkuvat Lapissa ainakin ensi viikon – Loppuviikosta luvassa lämpöaalto

Hiih­to­ke­lit jat­ku­vat Lapissa ainakin ensi viikon – Lop­pu­vii­kos­ta luvassa läm­pö­aal­to

11.04.2021 18:33
Tilaajille
Petovahinkoja tarkastavilla viranomaisilla on usein mahdoton tehtävä: "Samana päivänä pitäisi olla Kutturassa ja Sevetissä"

Pe­to­va­hin­ko­ja tar­kas­ta­vil­la vi­ran­omai­sil­la on usein mah­do­ton teh­tä­vä: "Samana päivänä pitäisi olla Kut­tu­ras­sa ja Se­ve­tis­sä"

11.04.2021 17:55 22
Tilaajille
Polkupyörävaras nukahti varastamiensa pyörien päälle Rovaniemellä – Toiset varkaat veivät verhoja, hajuvettä ja pelikonsolin

Pol­ku­pyö­rä­va­ras nukahti va­ras­ta­mien­sa pyörien päälle Ro­va­nie­mel­lä – Toiset varkaat veivät ver­ho­ja, ha­ju­vet­tä ja pe­li­kon­so­lin

11.04.2021 17:09
Tilaajille

Norja lie­ven­tää Lapin ja Län­si-Poh­jan alueel­ta saa­pu­vien maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sia

11.04.2021 20:12
Tilaajille
Torniossa jälleen uusi korona-altistuminen – Yksi koululuokka asetettiin karanteeniin

Tor­nios­sa jälleen uusi ko­ro­na-al­tis­tu­mi­nen – Yksi kou­lu­luok­ka ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin

11.04.2021 13:36
Tilaajille
Meri-Lapissa on liikkeellä väärennettyjä 10 ja 20 euron seteleitä – Näin tunnistat aidon setelin

Me­ri-La­pis­sa on liik­keel­lä vää­ren­net­ty­jä 10 ja 20 euron se­te­lei­tä – Näin tun­nis­tat aidon setelin

11.04.2021 10:19 2
Huumekuski aiheutti useita vaaratilanteita paetessaan poliisia Torniossa – autosta löytyi varastettua tavaraa

Huu­me­kus­ki ai­heut­ti useita vaa­ra­ti­lan­tei­ta pae­tes­saan po­lii­sia Tor­nios­sa – autosta löytyi va­ras­tet­tua tavaraa

11.04.2021 09:47 2
Putkirikko aiheutti isot vesivahingot omakotitaloon Keminmaassa – vedet jouduttiin katkaisemaan myös naapureilta

Put­ki­rik­ko ai­heut­ti isot ve­si­va­hin­got oma­ko­ti­ta­loon Ke­min­maas­sa – vedet jou­dut­tiin kat­kai­se­maan myös naa­pu­reil­ta

11.04.2021 08:44
Katupölyn harjaus alkaa Rovaniemellä luultavasti ensi viikolla – Lumisateet saattavat sekoittaa aikataulua

Ka­tu­pö­lyn harjaus alkaa Ro­va­nie­mel­lä luul­ta­vas­ti ensi vii­kol­la – Lu­mi­sa­teet saat­ta­vat se­koit­taa ai­ka­tau­lua

10.04.2021 18:25 9
Tilaajille
Kokoomuksen Rovaniemen valtuustoryhmä vaatii Lapin alueteatteriyhdistykseltä selvitystä yhdistyksen ravintolatoiminnan muutoksista

Ko­koo­muk­sen Ro­va­nie­men val­tuus­to­ryh­mä vaatii Lapin alue­teat­te­ri­yh­dis­tyk­sel­tä sel­vi­tys­tä yh­dis­tyk­sen ra­vin­to­la­toi­min­nan muu­tok­sis­ta

10.04.2021 16:02 7
Tilaajille
Viikonlopun koronaseuranta: Seminaarin koululla Torniossa on todettu koronatartunta, Suomessa on todettu 446 uutta koronatartuntaa

Vii­kon­lo­pun ko­ro­na­seu­ran­ta: Se­mi­naa­rin kou­lul­la Tor­nios­sa on todettu ko­ro­na­tar­tun­ta, Suo­mes­sa on todettu 446 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

11.04.2021 14:03 1