Lappi

Perussuomalaiset jyräsi voittoon Rovaniemellä – Keskusta säilytti paikkansa valtuuston suurimpana puolueena
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lai­set jyräsi voit­toon Ro­va­nie­mel­lä – Kes­kus­ta säi­lyt­ti paik­kan­sa val­tuus­ton suu­rim­pa­na puo­luee­na

23:49 3
Kokoomus palasi Sallan valtuustoon

Ko­koo­mus palasi Sallan val­tuus­toon

23:07
Tilaajille
Jan-Erik Wiens teki historiaa – Hänet valittiin Keminmaan ensimmäiseksi vihreäksi kuntapoliitikoksi

Jan-Erik Wiens teki his­to­riaa – Hänet va­lit­tiin Ke­min­maan en­sim­mäi­sek­si vih­reäk­si kun­ta­po­lii­ti­kok­si

23:14
Tilaajille
Perussuomalaiset ottivat komean vaalivoiton – Kaisa Juuson lisäksi valtuustoon tulossa seitsemän perussuomalaista ja vaaliliitossa KD, Keskusta piti pintansa Kulmunin vetoavulla

Pe­rus­suo­ma­lai­set ottivat komean vaa­li­voi­ton – Kaisa Juuson lisäksi val­tuus­toon tulossa seit­se­män pe­rus­suo­ma­lais­ta ja vaa­li­lii­tos­sa KD, Kes­kus­ta piti pin­tan­sa Kul­mu­nin ve­to­avul­la

23:04
Tilaajille
Kemijärvellä Keskustan ja Vasemmistoliiton valta murenee ja uusia kasvoja valtuustoon

Ke­mi­jär­vel­lä Kes­kus­tan ja Va­sem­mis­to­lii­ton valta murenee ja uusia kasvoja val­tuus­toon

22:53
Tilaajille
Sitoutumattomille murskavoitto Kolarissa – Valtuustoon nousee neljä lähes yhtä suurta ryhmää, keskustasta tuli suurin häviäjä

Si­tou­tu­mat­to­mil­le murs­ka­voit­to Ko­la­ris­sa – Val­tuus­toon nousee neljä lähes yhtä suurta ryhmää, kes­kus­tas­ta tuli suurin häviäjä

23:08
Tilaajille

Pe­rus­suo­ma­lai­set voitti Sa­vu­kos­kel­la

22:12
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto uusiksi

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to uusiksi

22:09
Tilaajille

Pellon li­sä­pai­kat ja­kaan­tu­vat nel­jäl­le – Martti Ko­va­lai­sen ää­ni­saa­lis toi li­sä­pai­kan ko­koo­muk­sel­le

22:38
Tilaajille
Poroisäntä ponkaisi RKP:n listalta Utsjoen ääniharavaksi: "Kunnan parasta lähden ajamaan"

Po­ro­isän­tä pon­kai­si RKP:n lis­tal­ta Utsjoen ää­ni­ha­ra­vak­si: "Kunnan parasta lähden aja­maan"

22:48
Tilaajille
Sitoutumattomat näyttävät jyräävän Kolarissa

Si­tou­tu­mat­to­mat näyt­tä­vät jy­rää­vän Ko­la­ris­sa

20:42
Tilaajille
Simossa Helvi Hamari jälleen ääniharava – toiseksi eniten ääniä sai yrittäjä Harri Posti

Simossa Helvi Hamari jälleen ää­ni­ha­ra­va – toi­sek­si eniten ääniä sai yrit­tä­jä Harri Posti

22:14
Tilaajille
Ennakkoäänet lupaavat perussuomalaisille voittoa Rovaniemellä, Ojala-Niemelällä eniten ääniä

En­nak­ko­ää­net lu­paa­vat pe­rus­suo­ma­lai­sil­le voittoa Ro­va­nie­mel­lä, Oja­la-Nie­me­läl­lä eniten ääniä

20:29 1
Tilaajille
Keskustan valta säilyy Posiolla – Moni kunnan nykyinen valtuutettu tippui, vaikka olisi halunnut jatkaa

Kes­kus­tan valta säilyy Po­siol­la – Moni kunnan ny­kyi­nen val­tuu­tet­tu tippui, vaikka olisi ha­lun­nut jatkaa

22:11
Tilaajille
Perussuomalaiset ja Vihreät vaalivoittajia Keminmaassa - Keskusta edelleen suurin, KemPar kakkonen

Pe­rus­suo­ma­lai­set ja Vihreät vaa­li­voit­ta­jia Ke­min­maas­sa - Kes­kus­ta edel­leen suurin, KemPar kak­ko­nen

21:51
Tilaajille
Keskusta Torniossa ykkösenä, kakkospaikalla nyt Perussuomalaiset

Kes­kus­ta Tor­nios­sa yk­kö­se­nä, kak­kos­pai­kal­la nyt Pe­rus­suo­ma­lai­set

20:24
Tilaajille

Yli­tor­nion par­haak­si ry­ti­näl­lä val­tuus­toon – Uusi ryhmä vie yhden paikan va­sem­mis­to­lii­tol­ta ja yhden kes­kus­tal­ta ja kaikki val­tuus­ton li­sä­pai­kat

22:47
Tilaajille
Kokoomus nappasi kaksi lisäpaikkaa Muoniossa – Keskusta ja kristillisdemokraatit menettivät kumpikin yhden paikan

Ko­koo­mus nappasi kaksi li­sä­paik­kaa Muo­nios­sa – Kes­kus­ta ja kris­til­lis­de­mo­kraa­tit me­net­ti­vät kum­pi­kin yhden paikan

21:53
Tilaajille
Kuntalaiset-ryhmä haastoi keskustan Sodankylässä – Seitsemän valtuutettua uudesta ryhmästä, keskustan valtuutetut hupenivat kahdeksaan

Kun­ta­lai­set-ryh­mä haastoi kes­kus­tan So­dan­ky­läs­sä – Seit­se­män val­tuu­tet­tua uudesta ryh­mäs­tä, kes­kus­tan val­tuu­te­tut hu­pe­ni­vat kah­dek­saan

23:14
Tilaajille
Äänestysprosentti alhainen Rovaniemellä, Utsjoella äänesti 81 prosenttia

Ää­nes­tys­pro­sent­ti al­hai­nen Ro­va­nie­mel­lä, Uts­joel­la äänesti 81 pro­sent­tia

20:22
Tilaajille
Tervolassa vasemmistoliiton Pertti Keränen on edelleen äänikuningas – perussuomalaiset sai kaksi lisäpaikkaa

Ter­vo­las­sa va­sem­mis­to­lii­ton Pertti Keränen on edel­leen ää­ni­ku­nin­gas – pe­rus­suo­ma­lai­set sai kaksi li­sä­paik­kaa

22:19
Tilaajille
Inarissa jännitettiin viimeiseen ääneen asti – lopulta keskusta kiri suurimmaksi ohi kokoomuksen

Ina­ris­sa jän­ni­tet­tiin vii­mei­seen ääneen asti – lopulta kes­kus­ta kiri suu­rim­mak­si ohi ko­koo­muk­sen

23:22
Tilaajille
Kemissä sdp teki historiallisen tempun ja ohitti vasemmistoliiton - Paavo Väyrynen nousi suvereeniksi äänikuninkaaksi

Kemissä sdp teki his­to­rial­li­sen tempun ja ohitti va­sem­mis­to­lii­ton - Paavo Väy­ry­nen nousi su­ve­ree­nik­si ää­ni­ku­nin­kaak­si

23:09 6
Tilaajille
Aviopari pääsi valtuustoon perussuomalaisten listalta Ranualla – Keskustan valta-asema ei edelleenkään horju

Avio­pa­ri pääsi val­tuus­toon pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­tal­ta Ra­nual­la – Kes­kus­tan val­ta-ase­ma ei edel­leen­kään horju

22:11
Tilaajille
Enontekiöläisten ääni -yhteislista nousi selvään voittoon Enontekiöllä – Keskusta menetti kuusi valtuustopaikka

Enon­te­kiö­läis­ten ääni -yh­teis­lis­ta nousi selvään voit­toon Enon­te­kiöl­lä – Kes­kus­ta menetti kuusi val­tuus­to­paik­ka

21:58 1
Tilaajille
Äänestäjät laittoivat Kittilän valtuuston vaihtoon – Puolet läpimenijöistä uusia, Oikeudenmukainen Kittilä kärsi tappion ja keskustan ryhmä uusiutui liki kokonaan

Ää­nes­tä­jät lait­toi­vat Kit­ti­län val­tuus­ton vaih­toon – Puolet lä­pi­me­ni­jöis­tä uusia, Oi­keu­den­mu­kai­nen Kittilä kärsi tappion ja kes­kus­tan ryhmä uu­siu­tui liki ko­ko­naan

23:17 5
Tilaajille
Näin valtuustopaikat jaetaan: Ääni menee sekä ehdokkaalle että listalle ja ääniharavan äänistä on iso hyöty listan hännillä

Näin val­tuus­to­pai­kat jae­taan: Ääni menee sekä eh­dok­kaal­le että lis­tal­le ja ää­ni­ha­ra­van äänistä on iso hyöty listan hän­nil­lä

19:28
Tilaajille

Oikaisu

19:10
Kuinka vaaleissa kävi? Katso tästä kuntavaalien tulokset

Kuinka vaa­leis­sa kävi? Katso tästä kun­ta­vaa­lien tu­lok­set

18:15 4
Tilaajille
Rovaniemen poliisilla vauhdikas viikonloppu – venetraileri veneineen varastettiin ja kaksi nuorta loukkaantui mopo-onnettomuudessa

Ro­va­nie­men po­lii­sil­la vauh­di­kas vii­kon­lop­pu – ve­ne­trai­le­ri ve­nei­neen va­ras­tet­tiin ja kaksi nuorta louk­kaan­tui mo­po-on­net­to­muu­des­sa

17:19 2
Tilaajille