Lappi

Lempin touhutunneilla mielekästä kesäpuuhaa lapsille – Kemin Jalokivigallerian ja sarjakuvanäyttelyn tiloissa lapset voivat puuhailla kesällä sarjakuvahahmon kanssa
Tilaajille

Lempin tou­hu­tun­neil­la mie­le­käs­tä ke­sä­puu­haa lap­sil­le – Kemin Ja­lo­ki­vi­gal­le­rian ja sar­ja­ku­va­näyt­te­lyn ti­lois­sa lapset voivat puu­hail­la kesällä sar­ja­ku­va­hah­mon kanssa

08:00 0
Enontekiö taistelee taas kerran lentokentästään:  jos kiitotietä ei saada pian peruskorjattua valtion rahalla, formulatähti saattoi olla viimeisiä tulijoita

Enon­te­kiö tais­te­lee taas kerran len­to­ken­täs­tään: jos kii­to­tie­tä ei saada pian pe­rus­kor­jat­tua valtion ra­hal­la, for­mu­la­täh­ti saattoi olla vii­mei­siä tu­li­joi­ta

06:00 0
Tilaajille
Ministerin pestistä eronneen Katri Kulmunin tie politiikan huipulle on ollut suoraviivainen ja nopea – "Kuvittelin pitkään, että kaikki kansanedustajat ovat superihmisiä"

Mi­nis­te­rin pes­tis­tä eron­neen Katri Kul­mu­nin tie po­li­tii­kan hui­pul­le on ollut suo­ra­vii­vai­nen ja nopea – "Ku­vit­te­lin pit­kään, että kaikki kan­san­edus­ta­jat ovat su­pe­rih­mi­siä"

06:00 0
Tilaajille
Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien yhteinen koronaviesti lappilaisille: Toimitaan koronaturvallisesti myös kesällä!

Lapin ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rien yh­tei­nen ko­ro­na­vies­ti lap­pi­lai­sil­le: Toi­mi­taan ko­ro­na­tur­val­li­ses­ti myös ke­säl­lä!

05.06.2020 21:19 0
Tilaajille
Rovaniemen yrityksiin pumpataan uutta koronan jälkeistä elinvoimaa – yritystukiseteleihin varattu 150 000 euroa

Ro­va­nie­men yri­tyk­siin pum­pa­taan uutta koronan jäl­keis­tä elin­voi­maa – yri­tys­tu­ki­se­te­lei­hin varattu 150 000 euroa

05.06.2020 21:02 0
Tilaajille
Jari Jokela sote-uudistuksesta: "Lapin kannalta linjaukset näyttävät olevan positiivisia"

Jari Jokela so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: "Lapin kan­nal­ta lin­jauk­set näyt­tä­vät olevan po­si­tii­vi­sia"

05.06.2020 21:00 0
Tilaajille
Altan maanvyöryjen syytä tutkitaan - juoksusavimaan vyöry ei anna ennakkomerkkejä

Altan maan­vyö­ry­jen syytä tut­ki­taan - juok­su­sa­vi­maan vyöry ei anna en­nak­ko­merk­ke­jä

05.06.2020 20:03 0
Tilaajille
Opiskelijoita tukevan säätiön rahoista valtaosa oli huveta hallintoon – Viranomainen esti rovaniemeläistä säätiötä maksamasta 270 000 euron palkkioita asiamiehelleen

Opis­ke­li­joi­ta tukevan säätiön ra­hois­ta val­ta­osa oli huveta hal­lin­toon – Vi­ran­omai­nen esti ro­va­nie­me­läis­tä sää­tiö­tä mak­sa­mas­ta 270 000 euron palk­kioi­ta asia­mie­hel­leen

05.06.2020 19:57 0
Tilaajille
Paikkatietoaineisto apuna korvasienijahdissa – Lapin Sieniseuran paperista korvasienikarttaa ei tuoteta tänä vuonna

Paik­ka­tie­to­ai­neis­to apuna kor­va­sie­ni­jah­dis­sa – Lapin Sie­ni­seu­ran pa­pe­ris­ta kor­va­sie­ni­kart­taa ei tuoteta tänä vuonna

05.06.2020 19:27 0
Tilaajille
”Nyt täytyy haukkoa happea” – Keskustan Markus Lohi piti Kulmunin päätöstä erota valtiovarainministerin työstään pysäyttävänä

”Nyt täytyy haukkoa happea” – Kes­kus­tan Markus Lohi piti Kul­mu­nin pää­tös­tä erota val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin työs­tään py­säyt­tä­vä­nä

05.06.2020 19:17 2
Tilaajille
"Ei oikein uskonut, että se nousee näin paljon" – Katso videolta, miten Rovaniemen tulva eteni

"Ei oikein us­ko­nut, että se nousee näin paljon" – Katso vi­deol­ta, miten Ro­va­nie­men tulva eteni

05.06.2020 17:46 0
Tilaajille
Katri Kulmuni eroaa valtiovarainministerin pestistään – Katso Kulmunin uran aikajana

Katri Kulmuni eroaa val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pes­tis­tään – Katso Kul­mu­nin uran ai­ka­ja­na

05.06.2020 15:13 6
Tilaajille
Enontekiön kenttä sai viisi miljoonaa

Enon­te­kiön kenttä sai viisi mil­joo­naa

05.06.2020 14:31 0
Tilaajille
Lemmikiksi otettu poronvasa Einokki viettää päivänsä  sisällä – "Poron elämäntyylin oppii tuntemaan, kun poroja ruokkii ja kasvattaa"

Lem­mi­kik­si otettu po­ron­va­sa Einokki viettää päi­vän­sä sisällä – "Poron elä­män­tyy­lin oppii tun­te­maan, kun poroja ruokkii ja kas­vat­taa"

05.06.2020 13:52 0
Tilaajille
Metsässä kulkenut henkilö jäi kahden mönkijän väliin Rovaniemellä

Met­säs­sä kul­ke­nut henkilö jäi kahden mön­ki­jän väliin Ro­va­nie­mel­lä

05.06.2020 13:09 0
Tilaajille
Tulvatilanne helpottaa Kemijoella, Tornionjoella tulvahuippu ensi viikolla

Tul­va­ti­lan­ne hel­pot­taa Ke­mi­joel­la, Tor­nion­joel­la tul­va­huip­pu ensi vii­kol­la

05.06.2020 11:48 0
Tilaajille
Kulmunia valmentanut viestintäkonsultti: Ministerin ja puheenjohtajan rooleja on varmaan toisinaan vaikea erottaa toisistaan

Kul­mu­nia val­men­ta­nut vies­tin­tä­kon­sult­ti: Mi­nis­te­rin ja pu­heen­joh­ta­jan rooleja on varmaan toi­si­naan vaikea erottaa toi­sis­taan

05.06.2020 11:24 0
Hotellibisnes alkaa elpyä hiljalleen – isot ketjut avaamassa puolet hotelleistaan, suurimmat iskut ottaa Helsinki ja Lappi

Ho­tel­li­bis­nes alkaa elpyä hil­jal­leen – isot ketjut avaa­mas­sa puolet ho­tel­leis­taan, suu­rim­mat iskut ottaa Hel­sin­ki ja Lappi

05.06.2020 11:09 0
Ulkoilijan jalka juuttui liejuun Inarin Suopunkitiellä – pelastuslaitos saapui irrotusavuksi

Ul­koi­li­jan jalka juuttui liejuun Inarin Suo­pun­ki­tiel­lä – pe­las­tus­lai­tos saapui ir­ro­tus­avuk­si

05.06.2020 10:12
Tilaajille
Kuuntele Viikkoraati: Kulmuni ja Keskusta kompastelee, tulvat täyttivät joentörmät katselijoista, jotka korona vasta eristi ja miksi #BlackLivesMatter on tärkeä juuri nyt?

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Kulmuni ja Kes­kus­ta kom­pas­te­lee, tulvat täyt­ti­vät joen­tör­mät kat­se­li­jois­ta, jotka korona vasta eristi ja miksi #B­lack­Li­ves­Mat­ter on tärkeä juuri nyt?

05.06.2020 09:00 0
Koronakevät sai aikaan puutarhainnostuksen Lapissa –jopa mullasta alkaa olla pulaa

Ko­ro­na­ke­vät sai aikaan puu­tar­ha­in­nos­tuk­sen Lapissa –jopa mul­las­ta alkaa olla pulaa

05.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Kesätyöpaikkoja voi avautua vielä pitkin kesää – nuoria kannustetaan ottamaan ohjat omiin käsiinsä

Ke­sä­työ­paik­ko­ja voi avautua vielä pitkin kesää – nuoria kan­nus­te­taan ot­ta­maan ohjat omiin kä­siin­sä

05.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Päiväkirja: Kielletty ajosuunta
Kolumni Tuulikki Kourilehto

Päi­vä­kir­ja: Kiel­let­ty ajo­suun­ta

05.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Soiden suojeluun odotetaan lisää vauhtia – uudessa ohjelmassa suojelu on vapaaehtoista ja maanomistaja saa siitä korvauksia

Soiden suo­je­luun odo­te­taan lisää vauhtia – uudessa oh­jel­mas­sa suojelu on va­paa­eh­tois­ta ja maan­omis­ta­ja saa siitä kor­vauk­sia

04.06.2020 21:35 0
Tilaajille
Lappi Areenan miljoonan euron peruskorjaus on kohta maalissa – "Kaikki on pyritty hoitamaan kertajunttauksella kuntoon"

Lappi Areenan mil­joo­nan euron pe­rus­kor­jaus on kohta maa­lis­sa – "Kaikki on pyritty hoi­ta­maan ker­ta­junt­tauk­sel­la kun­toon"

04.06.2020 19:45 0
Tilaajille
Tulvan kehittymistä Tornionjoella seurataan tiiviisti, huippua odotetaan ensi viikolle – pelastuslaitos luopui tulvatilanteen yleisjohtovastuusta

Tulvan ke­hit­ty­mis­tä Tor­nion­joel­la seu­ra­taan tii­viis­ti, huippua odo­te­taan ensi vii­kol­le – pe­las­tus­lai­tos luopui tul­va­ti­lan­teen yleis­joh­to­vas­tuus­ta

04.06.2020 19:40 0
Tilaajille
Rajakauppias vaatii Suomelta korvauksia rajan sulkemisesta – Rajalla eivät olleet samat säännöt jokivarressa

Ra­ja­kaup­pias vaatii Suo­mel­ta kor­vauk­sia rajan sul­ke­mi­ses­ta – Rajalla eivät olleet samat säännöt jo­ki­var­res­sa

04.06.2020 18:31 1
Tilaajille
Museo tulee nuorten olohuoneisiin – Rovaniemen taidemuseolle on myönnetty 80 000 euron rahoitus nuorille suunnattuun taidehankkeeseen

Museo tulee nuorten olo­huo­nei­siin – Ro­va­nie­men tai­de­mu­seol­le on myön­net­ty 80 000 euron ra­hoi­tus nuo­ril­le suun­nat­tuun tai­de­hank­kee­seen

04.06.2020 18:04 0
Tilaajille
Psykiatriataloa esitellään uudelleen poliitikoille – kiistaa miten suuri hanke Meri-Lappiin tarvitaan

Psy­kiat­ria­ta­loa esi­tel­lään uu­del­leen po­lii­ti­koil­le – kiistaa miten suuri hanke Me­ri-Lap­piin tar­vi­taan

04.06.2020 17:37 0
Tilaajille
Utsjoen kunta haluaa pikaiset neuvottelut Norjan rajan aukaisemiseksi jo kesäkuun aikana – kunnan elinkeinoelämä on lamaantunut

Utsjoen kunta haluaa pi­kai­set neu­vot­te­lut Norjan rajan au­kai­se­mi­sek­si jo ke­sä­kuun aikana – kunnan elin­kei­no­elä­mä on la­maan­tu­nut

04.06.2020 17:34 1
Tilaajille