Lappi

Lapin vuoden erästäjälle saalis ei ole enää pääasia: "Löysään koiran irti ja nakkaan päivärepun selkään"

Lapin vuoden eräs­tä­jäl­le saalis ei ole enää pääa­sia: "Löy­sään koiran irti ja nakkaan päi­vä­re­pun sel­kään"

06:30
SAKK:n opiskelija kuvasi revontulia Inarissa ja latasi videot nettiin – kaksi vuotta myöhemmin soi puhelin ja aineisto päätyi Yhdysvaltojen listaykkösen musiikkivideolle

SAKK:n opis­ke­li­ja kuvasi re­von­tu­lia Ina­ris­sa ja latasi videot nettiin – kaksi vuotta myö­hem­min soi puhelin ja ai­neis­to päätyi Yh­dys­val­to­jen lis­ta­yk­kö­sen mu­siik­ki­vi­deol­le

25.01.2020 19:24
Raju isku Lapin matkailulle: Kiina peruu ryhmämatkojaan, tuhansia turisteja voi jäädä tulematta Lappiin lähiviikkoina

Raju isku Lapin mat­kai­lul­le: Kiina peruu ryh­mä­mat­ko­jaan, tu­han­sia tu­ris­te­ja voi jäädä tu­le­mat­ta Lappiin lä­hi­viik­koi­na

25.01.2020 19:10
Tiesitkö tällaisesta lajista? Alppisuunnistus on suosittua Kiinassa –  Suomulla järjestetyssä kisassa Kiinan-matkan voitti kemijärveläiskolmikko, palkinnot jakoi Katri Kulmuni

Tie­sit­kö täl­lai­ses­ta la­jis­ta? Alp­pi­suun­nis­tus on suo­sit­tua Kii­nas­sa –  Suo­mul­la jär­jes­te­tys­sä kisassa Kii­nan-mat­kan voitti ke­mi­jär­ve­läis­kol­mik­ko, pal­kin­not jakoi Katri Kulmuni

25.01.2020 18:37
Koirille avoimia ravintoloita on Lapissa harvassa – Eniten niitä on Kolarissa ja Rovaniemellä, jossa koirille tarjoillaan vettä: "Joskus niille on tilattu myös kanaa"

Koi­ril­le avoimia ra­vin­to­loi­ta on Lapissa har­vas­sa – Eniten niitä on Ko­la­ris­sa ja Ro­va­nie­mel­lä, jossa koi­ril­le tar­joil­laan vettä: "Joskus niille on tilattu myös kanaa"

25.01.2020 18:00
Tilaajille
Poliisi kaipaa yhä havaintoja Saariselällä uuden vuoden aikaan sattuneesta ra­vin­to­la­tap­pe­lus­ta, vaikka epäilty ilmoittautuikin jo

Poliisi kaipaa yhä ha­vain­to­ja Saa­ri­se­läl­lä uuden vuoden aikaan sat­tu­nees­ta ra­vin­to­la­tap­pe­lus­ta, vaikka epäilty il­moit­tau­tui­kin jo

25.01.2020 14:41
Lumikuorma romahdutti Ivalossa varastohallin, jossa oli kelkkoja ja autoja: "Aika pahannäköistä jälkeä"

Lu­mi­kuor­ma ro­mah­dut­ti Iva­los­sa va­ras­to­hal­lin, jossa oli kelk­ko­ja ja autoja: "Aika pa­han­nä­köis­tä jälkeä"

25.01.2020 13:04
Kemiläismies törmäsi matkustajia kuljettaneeseen taksiin huumeissa ja humalassa – yksi loukkaantui sairaalakuntoon

Ke­mi­läis­mies törmäsi mat­kus­ta­jia kul­jet­ta­nee­seen taksiin huu­meis­sa ja hu­ma­las­sa – yksi louk­kaan­tui sai­raa­la­kun­toon

25.01.2020 10:12
Pihabongaus päivittää keskitalven lintutilanteen – Suomen suurin lintutapahtuma liikuttaa viikonloppuna tuhansia

Pi­ha­bon­gaus päi­vit­tää kes­ki­tal­ven lin­tu­ti­lan­teen – Suomen suurin lin­tu­ta­pah­tu­ma lii­kut­taa vii­kon­lop­pu­na tu­han­sia

25.01.2020 09:06
Nuorimmaksi oikeustieteen tohtoriksi ennätysajassa – rovaniemeläinen Eelis Paukku, 24, on oikeustieteen tohtori, kauppatieteen maisteri ja tekniikan kandidaatti

Nuo­rim­mak­si oi­keus­tie­teen toh­to­rik­si en­nä­tys­ajas­sa – ro­va­nie­me­läi­nen Eelis Paukku, 24, on oi­keus­tie­teen toh­to­ri, kaup­pa­tie­teen mais­te­ri ja tek­nii­kan kan­di­daat­ti

25.01.2020 07:00
Päiväkirja: Monipuolinen tet-viikkoni

Päi­vä­kir­ja: Mo­ni­puo­li­nen tet-viik­ko­ni

25.01.2020 07:00
Metsomies vie myyttisen linnun jäljille – katso upeat kuvat talvijahdista, josta tuli totta ensi kertaa 55 vuoteen

Met­so­mies vie myyt­ti­sen linnun jäl­jil­le – katso upeat kuvat tal­vi­jah­dis­ta, josta tuli totta ensi kertaa 55 vuoteen

25.01.2020 06:30
Tilaajille
Ounashalli ei enää riitä – Liikuntatiloista on Rovaniemellä huutava pula, tarvitsijoina seurat palloilijoista ja voimistelijoista kamppailulajeihin

Ou­nas­hal­li ei enää riitä – Lii­kun­ta­ti­lois­ta on Ro­va­nie­mel­lä huutava pula, tar­vit­si­joi­na seurat pal­loi­li­jois­ta ja voi­mis­te­li­jois­ta kamp­pai­lu­la­jei­hin

24.01.2020 20:39
Kolttamuusikko Jaakko Gauriloff palkittiin elämän mittaisesta kulttuurityöstä

Kolt­ta­muu­sik­ko Jaakko Gau­ri­loff pal­kit­tiin elämän mit­tai­ses­ta kult­tuu­ri­työs­tä

24.01.2020 20:04
Kemin uimahalli aukeaa kokonaan ensi viikolla – kuntoallas tulee käyttöön 15 kuukauden tauon jälkeen

Kemin ui­ma­hal­li aukeaa ko­ko­naan ensi vii­kol­la – kun­to­al­las tulee käyt­töön 15 kuu­kau­den tauon jälkeen

24.01.2020 18:14
Tilaajille
Kaupunginhallituksen repiminen auki ei saa tukea - demarit jäämässä vaille paikkaa loppukaudeksi

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen re­pi­mi­nen auki ei saa tukea - demarit jää­mäs­sä vaille paikkaa lop­pu­kau­dek­si

24.01.2020 17:52
SVT: Ruotsalainen matkailuyhtiö perui kiinalaisryhmien matkan Norrbotteniin koronaviruksen pelossa

SVT: Ruot­sa­lai­nen mat­kai­lu­yh­tiö perui kii­na­lais­ryh­mien matkan Norr­bot­te­niin ko­ro­na­vi­ruk­sen pelossa

24.01.2020 17:10
Ivalossa huokaistiin helpotuksesta – THL: Kiinalaismatkailijoiden näytteet tutkittu, ei koronaa Suomessa

Iva­los­sa huo­kais­tiin hel­po­tuk­ses­ta – THL: Kii­na­lais­mat­kai­li­joi­den näyt­teet tut­kit­tu, ei koronaa Suo­mes­sa

24.01.2020 14:13
Lapin matkanjärjestäjät seuraavat tarkkaan Ivalon koronavirusepäilyä – haasteena ovat omatoimimatkailijat, jotka kiertävät usean maan kautta

Lapin mat­kan­jär­jes­tä­jät seu­raa­vat tark­kaan Ivalon ko­ro­na­vi­rus­epäi­lyä – haas­tee­na ovat oma­toi­mi­mat­kai­li­jat, jotka kier­tä­vät usean maan kautta

24.01.2020 13:27
Yksi maailman suurimmista kaivosyhtiöistä iski silmänsä Lounais-Lappiin – aikoo sijoittaa miljoonia

Yksi maail­man suu­rim­mis­ta kai­vos­yh­tiöis­tä iski sil­män­sä Lou­nais-Lap­piin – aikoo si­joit­taa mil­joo­nia

24.01.2020 12:39
Työttömiä on Lapissa vähemmän kuin 30 vuoteen – töitä olisi tarjoilijoille, siivoojille, myyjille ja hoivapalvelujen ammattilaisille

Työt­tö­miä on Lapissa vä­hem­män kuin 30 vuoteen – töitä olisi tar­joi­li­joil­le, sii­voo­jil­le, myy­jil­le ja hoi­va­pal­ve­lu­jen am­mat­ti­lai­sil­le

24.01.2020 12:16
Sairastuneet isä ja poika ovat eristyksissä Ivalon terveyskeskuksessa, äiti eristettiin myös. Muita mahdollisesti oireilevia pyydetään soittamaan hätänumeroon

Sai­ras­tu­neet isä ja poika ovat eris­tyk­sis­sä Ivalon ter­veys­kes­kuk­ses­sa, äiti eris­tet­tiin myös. Muita mah­dol­li­ses­ti oi­rei­le­via pyy­de­tään soit­ta­maan hä­tä­nu­me­roon

24.01.2020 12:06
Käytännöt vaihtelevat kunnissa: Osassa kokoaikaisille luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot kuukausipalkan lisäksi, osassa ei

Käy­tän­nöt vaih­te­le­vat kun­nis­sa: Osassa ko­ko­ai­kai­sil­le luot­ta­mus­hen­ki­löil­le mak­se­taan ko­kous­palk­kiot kuu­kau­si­pal­kan li­säk­si, osassa ei

24.01.2020 11:08
Koronavirus vai ei? Ivalon tapauksen analyysissä voi mennä pahimmillaan viikonlopun yli

Ko­ro­na­vi­rus vai ei? Ivalon ta­pauk­sen ana­lyy­sis­sä voi mennä pa­him­mil­laan vii­kon­lo­pun yli

24.01.2020 10:31
"Voi olla ihan tavallinen tauti" Kahden kiinalaismatkailijan epäillään sairastuneen koronaviruksesta Ivalossa – matkailijat tulivat Wuhanista Norjan kautta Suomeen

"Voi olla ihan ta­val­li­nen tauti" Kahden kii­na­lais­mat­kai­li­jan epäil­lään sai­ras­tu­neen ko­ro­na­vi­ruk­ses­ta Iva­los­sa – mat­kai­li­jat tulivat Wu­ha­nis­ta Norjan kautta Suomeen

24.01.2020 08:39
Päiväkirja: Sairauskertomus
Kolumni Sammeli Harve

Päi­vä­kir­ja: Sai­raus­ker­to­mus

24.01.2020 07:00
Yksi terapiakerta voi tuoda riittävän avun – Kertaterapiassa asiakas valitsee, paljonko terapiaa tarvitsee

Yksi te­ra­pia­ker­ta voi tuoda riit­tä­vän avun – Ker­ta­te­ra­pias­sa asiakas va­lit­see, pal­jon­ko te­ra­piaa tar­vit­see

24.01.2020 06:00
Tilaajille
Hevosvoimat vaihtuivat lihasvoimaan - Lappi muutti entisen kilpakuski Anette Latva-Piikkilän tavan ajatella ympäristöään

He­vos­voi­mat vaih­tui­vat li­has­voi­maan - Lappi muutti entisen kil­pa­kus­ki Anette Lat­va-Piik­ki­län tavan aja­tel­la ym­pä­ris­töään

24.01.2020 06:00
Auto ajoi toisen kylkeen Kolarissa torstai-iltana – onnettomuus ei aiheuttanut vakavia henkilövahinkoja

Auto ajoi toisen kylkeen Ko­la­ris­sa tors­tai-il­ta­na – on­net­to­muus ei ai­heut­ta­nut vakavia hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

23.01.2020 21:08
Valtuusto siunaili ja vei Liisa Ansalalta kokouspalkkiot, joista valtuutetut itse päättivät viime toukokuussa

Val­tuus­to siu­nai­li ja vei Liisa An­sa­lal­ta ko­kous­palk­kiot, joista val­tuu­te­tut itse päät­ti­vät viime tou­ko­kuus­sa

23.01.2020 20:23