Lapin Kansa live: Arctic Volley kohtaa lii­gas­sa Jy­my­Vol­leyn – katso huip­pu­len­to­pal­loa suorana kello 18.30

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lappi

Lastenhoitaja teippasi taaperon pussilakanan sisään  – Rovaniemen hovioikeus korotti hieman kärsimyskorvauksia
Tilaajille

Las­ten­hoi­ta­ja teip­pa­si taa­pe­ron pus­si­la­ka­nan sisään – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus korotti hieman kär­si­mys­kor­vauk­sia

12:40
Metsähallitus karsii 43 vakituista työtehtävää muutosneuvotteluiden päätteeksi

Met­sä­hal­li­tus karsii 43 va­ki­tuis­ta työ­teh­tä­vää muu­tos­neu­vot­te­lui­den päät­teek­si

11:00
Tilaajille
Rivitaloja jälleen purkuun Posiolla – tältä näyttää, kun ihmiset lähtevät ja paikalle tulevat porot

Ri­vi­ta­lo­ja jälleen purkuun Po­siol­la – tältä näyt­tää, kun ihmiset läh­te­vät ja pai­kal­le tulevat porot

10:53
Tilaajille
Valorikko aiheutti palohälytyksen Rovaniemen Teollisuuskylässä

Va­lo­rik­ko ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­men Teol­li­suus­ky­läs­sä

11:18
Tilaajille
Poliisi on turhautunut puhallusratsiailmiöön Meri-Lapissa "eikä ymmärrä, mitä kuljettajien päässä oikein liikkuu"

Poliisi on tur­hau­tu­nut pu­hal­lus­rat­sia­il­miöön Me­ri-La­pis­sa "eikä ym­mär­rä, mitä kul­jet­ta­jien päässä oikein liik­kuu"

09:58 4
Tilaajille
Onko tuulivoimabuumi ohi? – Tänä vuonna on tehty rakentamispäätös vain kuudesta uudesta voimalasta

Onko tuu­li­voi­ma­buu­mi ohi? – Tänä vuonna on tehty ra­ken­ta­mis­pää­tös vain kuu­des­ta uudesta voi­ma­las­ta

05:00 1
Tilaajille
Moni soittaa porokolarista ensin tutulle poromiehelle, vaikka pitäisi ilmoittaa hätäkeskukseen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

03.12.2023 13:08 21
Tilaajille
Ravintolassa tapeltiin ja näpistettiin ginipullo Kemissä

Ra­vin­to­las­sa ta­pel­tiin ja nä­pis­tet­tiin gi­ni­pul­lo Kemissä

03.12.2023 10:06 1
Tilaajille
Neljä uutta reittilentoa käynnisti Rovaniemen matkailun superjoulukuun – kaikki merkit viittaavat siihen, että Lapin matkailutalvesta on tulossa ennätyksellisen vilkas

Neljä uutta reit­ti­len­toa käyn­nis­ti Ro­va­nie­men mat­kai­lun su­per­jou­lu­kuun – kaikki merkit viit­taa­vat siihen, että Lapin mat­kai­lu­tal­ves­ta on tulossa en­nä­tyk­sel­li­sen vilkas

02.12.2023 17:00 16
Tilaajille
Kemijärven Saukkolammen tuulivoimapuistoon tulisi 20–30 voimalaa – tavoite on ottaa ne käyttöön vuonna  2030

Ke­mi­jär­ven Sauk­ko­lam­men tuu­li­voi­ma­puis­toon tulisi 20–30 voi­ma­laa – tavoite on ottaa ne käyt­töön vuonna 2030

03.12.2023 11:14 3
Tilaajille
Saariselällä ammuttiin autosta ilotulitteita ihmisiä kohti, poliisi selvitti myös useita liikenneonnettomuuksia Lapissa

Saa­ri­se­läl­lä am­mut­tiin autosta ilo­tu­lit­tei­ta ihmisiä kohti, poliisi sel­vit­ti myös useita lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sia Lapissa

02.12.2023 15:03
Tilaajille
Pohjoisen junat myöhästelevät vielä vähän lauantaina – kiskoilta suistunutta veturia nostetaan Tampereella

Poh­joi­sen junat myö­häs­te­le­vät vielä vähän lauan­tai­na – kis­koil­ta suis­tu­nut­ta veturia nos­te­taan Tam­pe­reel­la

02.12.2023 11:03
Tilaajille
Posiolaissyntyiselle oopperalaulaja Soile Isokoskelle Suomen Leijonan komentajamerkki – Katso lista Lappiin myönnetyistä itsenäisyyspäivän kunniamerkeistä

Po­sio­lais­syn­tyi­sel­le oop­pe­ra­lau­la­ja Soile Iso­kos­kel­le Suomen Lei­jo­nan ko­men­ta­ja­merk­ki – Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

09:55 6
Tilaajille
Hautojen määrä ällistyttää Oulun yliopiston arkeologia – Simojoella näyttää olevan suurin kivikauden hautausmaa Pohjoismaissa

Hau­to­jen määrä äl­lis­tyt­tää Oulun yli­opis­ton ar­keo­lo­gia – Si­mo­joel­la näyttää olevan suurin ki­vi­kau­den hau­taus­maa Poh­jois­mais­sa

02.12.2023 10:00
Tilaajille
Hälytyskeskuksen tontille Rovaniemen keskustaan voisi nousta skeittihalli – toinen vaihtoehto liikunnalliselle nuorisotilalle on Susivoudin kenttä

Hä­ly­tys­kes­kuk­sen ton­til­le Ro­va­nie­men kes­kus­taan voisi nousta skeit­ti­hal­li – toinen vaih­to­eh­to lii­kun­nal­li­sel­le nuo­ri­so­ti­lal­le on Su­si­vou­din kenttä

02.12.2023 06:00 7
Tilaajille
Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti posiolaisen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen kulissit pysyivät pitkään kasassa: "Näimme liian paljon"

Äidin vä­ki­val­tai­nen kuolema pakotti po­sio­lai­sen Milla Saa­re­lan, 37, vah­vak­si – Perheen ku­lis­sit py­syi­vät pitkään ka­sas­sa: "Näimme liian paljon"

02.12.2023 05:00 4
Tilaajille
Arto Köngäs on kipsannut lappilaisten raajoja yli 30 vuotta – työtä on ohjannut eteenpäin menemisen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elämänsä raskaimman suon

Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta – työtä on oh­jan­nut eteen­päin me­ne­mi­sen vimma, ja sen avulla hän tarpoi myös läpi elä­män­sä ras­kaim­man suon

02.12.2023 05:00 22
Tilaajille
Pelkosenniemen valtuusto hyväksyi talousarvion – kokouksessa jätettiin aloitteet valtuuston puheenjohtajiston ja rakennuslautakunnan erottamiseksi

Pel­ko­sen­nie­men val­tuus­to hy­väk­syi ta­lous­ar­vion – ko­kouk­ses­sa jä­tet­tiin aloit­teet val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­jis­ton ja ra­ken­nus­lau­ta­kun­nan erot­ta­mi­sek­si

01.12.2023 21:15 1
Tilaajille
Syvenevä yhteistyö, seurakuntayhtymä tai yksi seurakunta? Kolarissa, Pellossa ja Ylitorniolla mietitään, miten tulevaisuus turvataan

Sy­ve­ne­vä yh­teis­työ, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä tai yksi seu­ra­kun­ta? Ko­la­ris­sa, Pel­los­sa ja Yli­tor­niol­la mie­ti­tään, miten tu­le­vai­suus tur­va­taan

01.12.2023 19:30 2
Tilaajille
Rovaniemellä auton ja alaikäisen pyöräilijän yhteentörmäys suojatiellä – autoilija pakeni paikalta

Ro­va­nie­mel­lä auton ja ala­ikäi­sen pyö­räi­li­jän yh­teen­tör­mäys suo­ja­tiel­lä – au­toi­li­ja pakeni pai­kal­ta

01.12.2023 19:24 8
Tilaajille
Saamelaiskäräjälakiuudistus etenee aikataulun mukaisesti – hallituksen esitys laista annetaan vuoden loppuun mennessä

Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki­uu­dis­tus etenee ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti – hal­li­tuk­sen esitys laista an­ne­taan vuoden loppuun men­nes­sä

01.12.2023 16:50 1
Tilaajille
Kemin Ajoksen satamassa olisi heti laituripaikka jäänmurtajalle – Helsingissä ja Kotkassa kesät jäänmurtajiaan säilyttävä Arctia on valmis keskustelemaan muista sijoituspaikoista

Kemin Ajoksen sa­ta­mas­sa olisi heti lai­tu­ri­paik­ka jään­mur­ta­jal­le – Hel­sin­gis­sä ja Kot­kas­sa kesät jään­mur­ta­jiaan säi­lyt­tä­vä Arctia on valmis kes­kus­te­le­maan muista si­joi­tus­pai­kois­ta

01.12.2023 16:30 2
Tilaajille
Seuraavakin Tornionjoen yli rakennettava suurjännitejohto nimettiin tärkeäksi EU-hankkeeksi

Seu­raa­va­kin Tor­nion­joen yli ra­ken­net­ta­va suur­jän­ni­te­joh­to ni­met­tiin tär­keäk­si EU-hank­keek­si

01.12.2023 16:09 2
Tilaajille
Kemin Prisman noutohalli ja rautakaupan yritysmyynti sulkeutuvat Kemissä ensi keväänä – halli aiotaan purkaa

Kemin Prisman nou­to­hal­li ja rau­ta­kau­pan yri­tys­myyn­ti sul­keu­tu­vat Kemissä ensi keväänä – halli aiotaan purkaa

01.12.2023 14:44 2
Tilaajille
Marraskuu oli paikoin harvinaisen kylmä Lapissa, keskilämpötila jäi 12 pakkasasteeseen

Mar­ras­kuu oli paikoin har­vi­nai­sen kylmä La­pis­sa, kes­ki­läm­pö­ti­la jäi 12 pak­kas­as­tee­seen

01.12.2023 12:28
Tilaajille
Nyt kannattaa kaivaa villahousut esille, sillä ensi viikolla saattaa iskeä jopa liki 30 asteen paukkupakkanen

Nyt kan­nat­taa kaivaa vil­la­hou­sut esille, sillä ensi vii­kol­la saattaa iskeä jopa liki 30 asteen pauk­ku­pak­ka­nen

01.12.2023 12:25
Peltiä ryttääntyy usein Ounaskosken sillan rakenteisiin Rovaniemellä – vakuutusyhtiö on antanut palautetta kaupungille

Peltiä ryt­tään­tyy usein Ou­nas­kos­ken sillan ra­ken­tei­siin Ro­va­nie­mel­lä – va­kuu­tus­yh­tiö on antanut pa­lau­tet­ta kau­pun­gil­le

01.12.2023 14:06 28
Tilaajille
Palovaroittimet siirtyvät pian taloyhtiöiden vastuulle – asukkaan tehtäväksi jää ilmoittaa, kun paristot loppuvat

Pa­lo­va­roit­ti­met siir­ty­vät pian ta­lo­yh­tiöi­den vas­tuul­le – asuk­kaan teh­tä­väk­si jää il­moit­taa, kun pa­ris­tot lop­pu­vat

01.12.2023 09:00
Tilaajille
Jos kaikki menee hyvin, Enontekiön lentoasemalla rikotaan jälleen ennätyksiä – matkustajia on tulossa tänä talvena enemmän kuin koskaan

Jos kaikki menee hyvin, Enon­te­kiön len­to­ase­mal­la ri­ko­taan jälleen en­nä­tyk­siä – mat­kus­ta­jia on tulossa tänä talvena enemmän kuin koskaan

01.12.2023 05:00 3
Tilaajille
Ranuan uusi yläkoulu-lukio harjakorkeudessaan – luontoyrittäjyyteen painottuvassa koulussa tilat muun muassa puolijoukkueteltan kuivaamiseen

Ranuan uusi ylä­kou­lu-lu­kio har­ja­kor­keu­des­saan – luon­to­yrit­tä­jyy­teen pai­not­tu­vas­sa kou­lus­sa tilat muun muassa puo­li­jouk­kue­tel­tan kui­vaa­mi­seen

30.11.2023 20:28
Tilaajille