Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sote-palvelut
Kuukausi
Kittilän terveysasemalla aloittaa kaksi hoitotiimiä, joihin kuntalaiset on jaettu – uusi hoidon jatkuvuusmalli otetaan vähitellen käyttöön kaikissa Lapin kunnissa

Kit­ti­län ter­veys­ase­mal­la aloit­taa kaksi hoi­to­tii­miä, joihin kun­ta­lai­set on jaettu – uusi hoidon jat­ku­vuus­mal­li otetaan vä­hi­tel­len käyt­töön kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa

30.11.2023 12:56 5
Tilaajille
Rovaniemellä pitäisi nyt päästä entistä useammin tutun lääkärin vastaanotolle – uudessa tiimijaossa jokaiselle kaupunkilaiselle on nimetty lääkäri-hoitaja-työpari

Ro­va­nie­mel­lä pitäisi nyt päästä entistä useam­min tutun lää­kä­rin vas­taan­otol­le – uudessa tii­mi­jaos­sa jo­kai­sel­le kau­pun­ki­lai­sel­le on nimetty lää­kä­ri-hoi­ta­ja-työ­pa­ri

27.11.2023 19:30 14
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­san­ää­nes­tys Lapin so­te-pal­ve­luis­ta?

27.11.2023 19:00 2
Ikääntyneistä tulee huolehtia ja välittää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikään­ty­neis­tä tulee huo­leh­tia ja vä­lit­tää

21.11.2023 05:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kestävä muutos ei tapahdu hä­täi­le­mäl­lä

18.11.2023 07:30
Alijäämä paisuu ja Lapissa keskustellaan vain Mehiläisestä
Kolumni

Ali­jää­mä paisuu ja Lapissa kes­kus­tel­laan vain Me­hi­läi­ses­tä

18.11.2023 05:00 36
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valtio on kan­sa­lai­sia varten

15.11.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huonoja ko­ke­muk­sia hy­vin­voin­ti­aluees­ta

14.11.2023 07:47 1
Parantumaton aivosyöpä uhkaa viedä sodankyläläiseltä Krista Staufferilta lähimuistin mutta ei elämäniloa eikä halua vaikuttaa – "Potilaana tiedän, mitä tapahtuu, jos ihmiset eivät kuuntele toisiaan"

Pa­ran­tu­ma­ton ai­vo­syö­pä uhkaa viedä so­dan­ky­lä­läi­sel­tä Krista Stauf­fe­ril­ta lä­hi­muis­tin mutta ei elä­män­iloa eikä halua vai­kut­taa – "Po­ti­laa­na tiedän, mitä ta­pah­tuu, jos ihmiset eivät kuun­te­le toi­siaan"

11.11.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huoli pal­ve­lui­den kar­kaa­mi­ses­ta ai­heel­li­nen

09.11.2023 05:00 1
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­pal­ve­lui­den kar­sin­ta ei pelasta ta­lout­ta

28.10.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä mer­kit­see lää­kä­rin vala?

27.10.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

It­se­hoi­toa ap­tee­kis­ta

27.10.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko alue­hal­li­tus val­la­ton?

26.10.2023 05:00 2
Kaikkien aikojen kala(stelu)valhe
Kolumni

Kaik­kien aikojen ka­la(s­te­lu)­val­he

26.10.2023 05:00 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pedot pää­se­mäs­sä irti

19.10.2023 05:00
Keikkalääkäreiden jättipalkkiot kuumentavat tunteita – palveluita ei kannata ostaa paniikissa, mutta yksityistämisestä ei ole järkeä kokonaan luopua
Pääkirjoitus

Keik­ka­lää­kä­rei­den jät­ti­palk­kiot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta – pal­ve­lui­ta ei kannata ostaa pa­nii­kis­sa, mutta yk­si­tyis­tä­mi­ses­tä ei ole järkeä ko­ko­naan luopua

10.10.2023 19:59 2
Halin selvitys osoittaa: Julkinen vanhustenhoiva maksaa selvästi enemmän kuin yksityinen, koska palvelusetelien hinnat on poljettu alas

Halin sel­vi­tys osoit­taa: Jul­ki­nen van­hus­ten­hoi­va maksaa sel­väs­ti enemmän kuin yk­si­tyi­nen, koska pal­ve­lusete­lien hinnat on pol­jet­tu alas

10.10.2023 05:30 6
Tilaajille
Julkisia sote-palveluita vahvistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jul­ki­sia sote-pal­ve­lui­ta vah­vis­tet­ta­va

09.10.2023 22:17 1
Sairaaloiden työnjako syyniin, vuokratyövoimasta eroon, lähipalveluista ei luovuta – kysyimme Lapin aluehallituksen jäseniltä, miten he panisivat hyvinvointialueen taloutta kuntoon

Sai­raa­loi­den työn­ja­ko syy­niin, vuok­ra­työ­voi­mas­ta eroon, lä­hi­pal­ve­luis­ta ei luovuta – ky­syim­me Lapin alue­hal­li­tuk­sen jä­se­nil­tä, miten he pa­ni­si­vat hy­vin­voin­ti­alueen ta­lout­ta kuntoon

05.10.2023 05:00 15
Tilaajille