Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Sote-palvelut

Hoi­ta­ja­pu­la johtaa po­ti­laan pom­pot­te­luun kodin ja sai­raa­lan välillä – "Meillä ei ole tar­peek­si pal­ve­lu­ta­lo­paik­ko­ja eikä hoi­ta­jia", sanoo Ro­va­nie­men pal­ve­lu­alue­pääl­lik­kö

14.09.2021 14:02 4
Tilaajille

Lappiin on avau­tu­nut muu­ta­mas­sa vuo­des­sa useita ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to­ko­te­ja – Sa­vu­kos­ke­lai­set Jarmo ja Maria Pekkala ha­lua­vat jakaa talonsa ja arkensa ikään­ty­nei­den kanssa

06.04.2021 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-jär­jes­töt uu­dis­tus­ten pyör­teis­sä

01.04.2021 05:50
Tilaajille

Kun­ta­lii­tol­ta ja yk­si­tyi­sil­tä kovaa kri­tiik­kiä so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: Hei­koim­pien pal­ve­lut uh­kaa­vat huo­non­tua ja kan­sa­lais­ta voidaan alkaa pal­lo­tel­la

08.12.2020 17:06 1

Hal­li­tus arvioi Län­si-Poh­jan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen kaa­tu­van "suu­rel­la to­den­nä­köi­syy­del­lä" – mutta ehkä vasta vuonna 2028

08.12.2020 17:03 2
Tilaajille
Kolumni

Yli 60 kun­nas­sa syntyy alle 15 lasta vuo­des­sa – soten jälkeen niillä kun­nil­la ei teh­tä­viä ole

04.12.2020 07:00

THL: Lapin so­te-pal­ve­lut ovat pirs­ta­lei­sia ja niihin koh­dis­tuu voi­ma­kas sääs­tö­pai­ne

16.11.2020 11:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tuk­sen kan­nus­tet­ta­va ter­vey­den edis­tä­mi­seen

26.10.2020 05:00
Tilaajille

Hal­li­tus pääsi sopuun so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: Hy­vin­voin­ti­aluei­ta tulee 21, lisäksi jär­jes­tä­nä toimii Hel­sin­ki – maa­kun­ta­ve­ro käyt­töön vii­meis­tään vuonna 2026

13.10.2020 14:42

Ter­veys­ta­lo ostaa Inarin kunnan ja osak­kai­den omis­ta­man Me­dI­na­ri Oy:n

08.09.2020 14:18
Tilaajille

Pe­rä­poh­jo­lan Kes­kus­ta ottaa kantaa: Lappiin kaksi kes­kus­sai­raa­laa – "Jos Län­si-Poh­jan toi­min­to­ja su­pis­tet­tai­siin, olisi asuk­kai­den luon­tai­nen asioin­ti­suun­ta Ou­lus­sa"

18.08.2020 18:44
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: So­te-lait sel­keyt­tä­vät Län­si-Poh­jan ti­lan­net­ta

07.07.2020 06:00
Tilaajille

Maa­kun­nil­le 190 mil­joo­naa so­te-pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen – "Tu­los­ta on tul­ta­va"

30.06.2020 20:10

Saa­me­lais­kä­rä­jät kam­pan­joi yh­den­ver­tais­ten so­te-pal­ve­lui­den puo­les­ta

17.06.2020 21:42
Tilaajille

Sote -ul­kois­tuk­set saa mi­tä­töi­dä pai­na­vis­ta yh­teis­kun­nal­li­sis­ta pe­rus­teis­ta – maa­kun­nil­le ei tule sakkoja

15.06.2020 14:40 1

Jari Jokela so­te-uu­dis­tuk­ses­ta: "Lapin kan­nal­ta lin­jauk­set näyt­tä­vät olevan po­si­tii­vi­sia"

05.06.2020 21:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­taan ikään­ty­vien toi­min­ta­ky­ky

29.04.2020 07:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: So­te-mo­no­po­li syntyy?

09.03.2020 06:00
Tilaajille
Kolumni

Ko­lum­ni: Pidän peuk­ku­ja ih­meel­le

21.01.2020 07:00
Tilaajille

So­dan­ky­län uudesta So­pu­kas­ta 140 euron lää­kä­ri­pal­ve­lu vii­to­sel­la

08.01.2020 20:59
Tilaajille