pääkirjoitus: Yh­teis­ym­mär­rys­asia­kir­ja avasi Suo­mel­le ja Ruot­sil­le ovet Naton jä­se­nyys­neu­vot­te­lui­hin – Turkki sai ha­lua­man­sa, vaikkei mikään muu­tu­kaan

Ruokahuolto: Suomen vil­ja­va­ras­tot hu­pe­ni­vat his­to­rial­li­sen vä­häi­sik­si

Mainos: Lapin Kansa Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Sote-palvelut
Kuukausi
Rovaniemeläinen Timo Lindholm hoiti vaimoaan vuosia ilman vapaapäiviä – avun saanti oli vähällä tyssätä muistisairaan liian nuoreen ikään

Ro­va­nie­me­läi­nen Timo Lind­holm hoiti vai­moaan vuosia ilman va­paa­päi­viä – avun saanti oli vähällä tyssätä muis­ti­sai­raan liian nuoreen ikään

20.06.2022 17:00 2
Tilaajille
Alueellisten sote-organisaatioiden rakentaminen on vielä kesken, mutta tiedossa on jo, ettei valtion projektiin lupaama raha riitä alkuunkaan – mikä yllättänee vain harvat
Pääkirjoitus

Alueel­lis­ten so­te-or­ga­ni­saa­tioi­den ra­ken­ta­mi­nen on vielä kesken, mutta tie­dos­sa on jo, ettei valtion pro­jek­tiin lupaama raha riitä al­kuun­kaan – mikä yl­lät­tä­nee vain harvat

16.06.2022 21:28 2
Tilaajille
Selvitysten tulos: Simo joutuu hyvästelemään Oulunkaaren ja kääntymään paluumuuttajaksi Lappiin

Sel­vi­tys­ten tulos: Simo joutuu hy­väs­te­le­mään Ou­lun­kaa­ren ja kään­ty­mään pa­luu­muut­ta­jak­si Lappiin

13.06.2022 06:30
Tilaajille
Kalustettu kesäkoti, elokuvalippuja ja satasia lisää palkkaa – kilpailu hoitoalan ammattilaisista johti Lapin kunnissa rekrytointikisaan

Ka­lus­tet­tu ke­sä­ko­ti, elo­ku­va­lip­pu­ja ja satasia lisää palkkaa – kil­pai­lu hoi­to­alan am­mat­ti­lai­sis­ta johti Lapin kun­nis­sa rek­ry­toin­ti­ki­saan

05.06.2022 11:22 4
Tilaajille
Hoitajapula kurittaa Lapin terveyskeskuksia ja vanhuspalveluita – kesän yli selvitään vain vaivoin, eikä särkymävaraa ole

Hoi­ta­ja­pu­la ku­rit­taa Lapin ter­veys­kes­kuk­sia ja van­hus­pal­ve­lui­ta – kesän yli sel­vi­tään vain vai­voin, eikä sär­ky­mä­va­raa ole

02.06.2022 06:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ­hy­vin­voin­ti so­te-pal­ve­lui­den laa­tu­kri­tee­rei­hin

02.06.2022 05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Pohjois-Pohjanmaa jaetaan sotessa kuuteen lähipalveluiden alueeseen – Lapissa koko asia on auki

Poh­jois-Poh­jan­maa jaetaan sotessa kuuteen lä­hi­pal­ve­lui­den aluee­seen – Lapissa koko asia on auki

23.03.2022 19:34 20
Tilaajille
Hyvinvointialuetta kootaan, mutta mikä ihme on hyvinvointi- ja yhdyspintalautakunta?
Kolumni

Hy­vin­voin­ti­aluet­ta koo­taan, mutta mikä ihme on hy­vin­voin­ti- ja yh­dys­pin­ta­lau­ta­kun­ta?

14.03.2022 20:00 8
Tilaajille
Länsi-Pohjan keskussairaalan äänitorvi ei hellitä – Kätilö Juha Berg keräsi aluevaalissa 977 ääntä puhumalla oman alueen sairaalan ja synnytyslaitoksen puolesta

Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan ää­ni­tor­vi ei hellitä – Kätilö Juha Berg keräsi alue­vaa­lis­sa 977 ääntä pu­hu­mal­la oman alueen sai­raa­lan ja syn­ny­tys­lai­tok­sen puo­les­ta

17.02.2022 17:00

Ka­ri­gas­nie­mel­le uusi hoiva- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen keskus – ra­ken­nus­työt tar­koi­tus aloit­taa jo tänä keväänä

20.01.2022 10:58 1
Tilaajille
Onko edessä lähipalveluita puolustavien karvalakkilähetystöjen aika?
Kolumni

Onko edessä lä­hi­pal­ve­lui­ta puo­lus­ta­vien kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö­jen aika?

19.01.2022 05:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Ihmiset tar­vit­se­vat so­te-pal­ve­lui­ta

18.01.2022 12:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt kan­nat­taa ää­nes­tää

18.01.2022 08:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Asuk­kai­den ja pal­ve­lu­jen puo­les­ta

17.01.2022 22:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Sote tuo enemmän hy­vin­voin­tia

11.01.2022 07:00
Tilaajille
Ehdokkaalta: Peruspalveluilla hyvinvointia Lappiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Pe­rus­pal­ve­luil­la hy­vin­voin­tia Lappiin

11.01.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Yh­den­ver­tai­set pal­ve­lut koko Lappiin

11.01.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Alue­val­tuus­tos­ta­ko uusi pe­li­kent­tä?

10.01.2022 21:00 1
Tilaajille
Lapin aluevaaliehdokkaat nostaisivat mieluummin veroja kuin karsisivat palveluista – maakuntavero ei ehdokkaita innosta

Lapin alue­vaa­li­eh­dok­kaat nos­tai­si­vat mie­luum­min veroja kuin kar­si­si­vat pal­ve­luis­ta – maa­kun­ta­ve­ro ei eh­dok­kai­ta innosta

09.01.2022 18:00 16
Tilaajille
Tarvitsemme kaksi sairaalaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me kaksi sai­raa­laa

08.01.2022 05:30 9
Tilaajille