Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Sote-palvelut
Kuukausi

Ka­ri­gas­nie­mel­le uusi hoiva- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lu­jen keskus – ra­ken­nus­työt tar­koi­tus aloit­taa jo tänä keväänä

20.01.2022 10:58 1
Tilaajille
Onko edessä lähipalveluita puolustavien karvalakkilähetystöjen aika?
Kolumni

Onko edessä lä­hi­pal­ve­lui­ta puo­lus­ta­vien kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö­jen aika?

19.01.2022 05:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Ihmiset tar­vit­se­vat so­te-pal­ve­lui­ta

18.01.2022 12:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt kan­nat­taa ää­nes­tää

18.01.2022 08:13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Asuk­kai­den ja pal­ve­lu­jen puo­les­ta

17.01.2022 22:06
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Sote tuo enemmän hy­vin­voin­tia

11.01.2022 07:00
Tilaajille
Ehdokkaalta: Peruspalveluilla hyvinvointia Lappiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Pe­rus­pal­ve­luil­la hy­vin­voin­tia Lappiin

11.01.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Yh­den­ver­tai­set pal­ve­lut koko Lappiin

11.01.2022 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eh­dok­kaal­ta: Alue­val­tuus­tos­ta­ko uusi pe­li­kent­tä?

10.01.2022 21:00 1
Tilaajille
Lapin aluevaaliehdokkaat nostaisivat mieluummin veroja kuin karsisivat palveluista – maakuntavero ei ehdokkaita innosta

Lapin alue­vaa­li­eh­dok­kaat nos­tai­si­vat mie­luum­min veroja kuin kar­si­si­vat pal­ve­luis­ta – maa­kun­ta­ve­ro ei eh­dok­kai­ta innosta

09.01.2022 18:00 16
Tilaajille
Tarvitsemme kaksi sairaalaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me kaksi sai­raa­laa

08.01.2022 05:30 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­set in­no­vaa­tiot ovat soten yti­mes­sä

08.01.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-pal­ve­lut kai­kil­le

08.01.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­ve­lut siellä, missä sattuu asumaan

05.01.2022 04:30
Tilaajille
Kyseessä julkisen sektorin suurin uudistus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ky­sees­sä jul­ki­sen sek­to­rin suurin uu­dis­tus

05.01.2022 04:30
Tilaajille
Hyvinvointivaltion valta on jaossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­val­tion valta on jaossa

04.01.2022 05:00 1
Tilaajille
Kahden sairaalan mallilla vahva kannatus aluevaaliehdokkaiden keskuudessa – mahdollisia säästökohteita harva antautuu pohtimaan

Kahden sai­raa­lan mal­lil­la vahva kan­na­tus alue­vaa­li­eh­dok­kai­den kes­kuu­des­sa – mah­dol­li­sia sääs­tö­koh­tei­ta harva an­tau­tuu poh­ti­maan

30.12.2021 06:30 7
Tilaajille
Vanhemmat
Sote-uudistus kolkuttaa ovella
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­te-uu­dis­tus kol­kut­taa ovella

22.12.2021 04:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnat uudessa ti­lan­tees­sa

22.12.2021 04:00
Tilaajille
Hoitotakuun tiukentaminen epärealistista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hoi­to­ta­kuun tiu­ken­ta­mi­nen epä­rea­lis­tis­ta

16.12.2021 05:45 1
Tilaajille