Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lakot
Viimeisin 4 tuntia
Ammattiliitto Pro ja Teollisuusliitto ilmoittivat ensi torstain työnseisauksista, listoilla satoja yrityksiä

Am­mat­ti­liit­to Pro ja Teol­li­suus­liit­to il­moit­ti­vat ensi tors­tain työn­sei­sauk­sis­ta, lis­toil­la satoja yri­tyk­siä

15:07 1
Ammattiliitto Pro järjestää poliittisen työnseisauksen 14. joulukuuta

Am­mat­ti­liit­to Pro jär­jes­tää po­liit­ti­sen työn­sei­sauk­sen 14. jou­lu­kuu­ta

13:12
Tilaajille
Vanhemmat
Kemijärven saha sekä liimapuutehdas ja Lappset Group vuorokauden kestävään lakkoon ensi tiistaina

Ke­mi­jär­ven saha sekä lii­ma­puu­teh­das ja Lappset Group vuo­ro­kau­den kes­tä­vään lakkoon ensi tiis­tai­na

02.11.2023 12:52 14
Tilaajille
Nyt alkavat lakot – Ay-liikkeen ulosmarssit olivat lämmittelyä, SAK aloittaa täysimittaiset poliittiset lakot tiistaina

Nyt alkavat lakot – Ay-liik­keen ulos­mars­sit olivat läm­mit­te­lyä, SAK aloit­taa täy­si­mit­tai­set po­liit­ti­set lakot tiis­tai­na

31.10.2023 19:09 10
Tilaajille
SAK kytkee lakkovaihteen päälle – JHL asettaa satamaratoja päiväksi poliittiseen lakkoon: "Tarvittaessa laitetaan Suomi seis"

SAK kytkee lak­ko­vaih­teen päälle – JHL asettaa sa­ta­ma­ra­to­ja päi­väk­si po­liit­ti­seen lak­koon: "Tar­vit­taes­sa lai­te­taan Suomi seis"

06.10.2023 17:39 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jotain rajaa ay-po­li­ti­koin­tiin

03.10.2023 06:00 1
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan löytyi sopu – neuvottelutulos menossa vielä liittojen hallintojen hyväksyttäväksi

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­taan löytyi sopu – neu­vot­te­lu­tu­los menossa vielä liit­to­jen hal­lin­to­jen hy­väk­syt­tä­väk­si

08.06.2023 17:34
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa ei vielä sopua – uudet lakot uhkaavat alkaa keskiviikkona

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

30.05.2023 07:52
Yksityisen sosiaalipalvelualan lakot alkoivat – Lapissa kiinni 15 päiväkotia

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan lakot al­koi­vat – Lapissa kiinni 15 päi­vä­ko­tia

22.05.2023 13:44 3
Kiinteistöpalvelualan työriidassa sopu – lakko vältettiin viime hetkellä

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa sopu – lakko väl­tet­tiin viime het­kel­lä

30.03.2023 07:44
PAM hylkäsi sovintoehdotuksen – kiinteistöpalvelualan lakko alkaa torstaina, lisää lakkovaroituksia huhtikuulle

PAM hylkäsi so­vin­to­eh­do­tuk­sen – kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakko alkaa tors­tai­na, lisää lak­ko­va­roi­tuk­sia huh­ti­kuul­le

29.03.2023 11:28 1
Tilaajille
Lakkosuman takana ovat neuvottelujärjestelmän muutos, inflaatio ja "kiky-sopimuksen kaiut" – Työnantaja ja AKT:n pomo näkevät vastakkainasettelun lisääntyneen

Lak­ko­su­man takana ovat neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­män muutos, inf­laa­tio ja "ki­ky-so­pi­muk­sen kaiut" – Työn­an­ta­ja ja AKT:n pomo näkevät vas­tak­kain­aset­te­lun li­sään­ty­neen

26.03.2023 17:10
Tilaajille
Lakosta lankeaa VR:lle miljoonatappiot – Kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä: "Tunnelmat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vaikutti mielettömän monen arkeen"

Lakosta lankeaa VR:lle mil­joo­na­tap­piot – Kau­ko­lii­ken­teen johtaja Piia Tyy­ni­lä: "Tun­nel­mat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vai­kut­ti mie­let­tö­män monen arkeen"

23.03.2023 18:10 2
Tilaajille
Veturinkuljettajien lakko päättyy – junat alkavat liikennöidä jälleen perjantaina aamuyöllä

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakko päättyy – junat alkavat lii­ken­nöi­dä jälleen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:48
Lapissa noin tuhat kiinteistötyöntekijää ja siivoojaa menee lakkoon – lumityöt ja hiekoitukset jäävät tekemättä, vain leikkaussalit ja teurastamot siivotaan

Lapissa noin tuhat kiin­teis­tö­työn­te­ki­jää ja sii­voo­jaa menee lakkoon – lu­mi­työt ja hie­koi­tuk­set jäävät te­ke­mät­tä, vain leik­kaus­sa­lit ja teu­ras­ta­mot sii­vo­taan

22.03.2023 16:53 5
Tilaajille
Siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko toteutuu – viime hetken neuvotteluissa ei sopua

Sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko to­teu­tuu – viime hetken neu­vot­te­luis­sa ei sopua

22.03.2023 16:48
PAM hylkäsi sovintoesityksen kiinteistöpalvelualan työriidassa, osapuolet yrittävät neuvotella vielä tänään

PAM hylkäsi so­vin­to­esi­tyk­sen kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa, osa­puo­let yrit­tä­vät neu­vo­tel­la vielä tänään

22.03.2023 10:57
Junalakko on lisännyt linja-autojen lipunmyyntiä merkittävästi – suosituimmille reiteille myydään jo ei-oota

Ju­na­lak­ko on li­sän­nyt lin­ja-au­to­jen li­pun­myyn­tiä mer­kit­tä­väs­ti – suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le myydään jo ei-oota

20.03.2023 17:30
Tilaajille
Junalakko alkaa maanantaina, kaikki junavuorot perutaan päivä kerrallaan – lipunostajille automaattiset palautukset

Ju­na­lak­ko alkaa maa­nan­tai­na, kaikki ju­na­vuo­rot pe­ru­taan päivä ker­ral­laan – li­pun­os­ta­jil­le au­to­maat­ti­set pa­lau­tuk­set

19.03.2023 16:43 3
Tilaajille
Maanantaina mahdollisesti alkava rautatiealan lakko pysäyttää Suomen lähi- ja kaukojunaliikenteen kokonaan – VR korvaa lakon ajalle ostetut junaliput

Maa­nan­tai­na mah­dol­li­ses­ti alkava rau­ta­tie­alan lakko py­säyt­tää Suomen lähi- ja kau­ko­ju­na­lii­ken­teen ko­ko­naan – VR korvaa lakon ajalle ostetut ju­na­li­put

16.03.2023 16:50
Tilaajille