Lakot
Valiokunnassa pähkäillään jo kevään pahinta skenaariota - koronavirus leviää, kausi-influenssa jyllää ja hoitohenkilökunta lakkoilee

Va­lio­kun­nas­sa päh­käil­lään jo kevään pahinta ske­naa­rio­ta - ko­ro­na­vi­rus leviää, kau­si-inf­luens­sa jyllää ja hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta lak­koi­lee

27.02.2020 14:08 0
Vehviläinen: Pahin skenaario on koronapandemia, kausi-influenssa ja hoitoalan lakko

Veh­vi­läi­nen: Pahin ske­naa­rio on ko­ro­na­pan­de­mia, kau­si-inf­luens­sa ja hoi­to­alan lakko

27.02.2020 12:11 0
Ammattiliitto Pron ja Metsäteollisuuden tuore sopimus on kuin duunareiden vastaava – Työnantajien mielestä ratkaisu ei paranna kilpailukykyä

Am­mat­ti­liit­to Pron ja Met­sä­teol­li­suu­den tuore sopimus on kuin duu­na­rei­den vas­taa­va – Työn­an­ta­jien mie­les­tä rat­kai­su ei paranna kil­pai­lu­ky­kyä

19.02.2020 18:15 0

Pa­pe­ri­teol­li­suu­den toi­mi­hen­ki­löt pa­laa­vat töihin – työ­kiis­tan so­vin­to­eh­do­tus hy­väk­syt­tiin

19.02.2020 17:20 0
Energia-alan toimihenkilöiden työriitaan saatiin sovintoesitys

Ener­gia-alan toi­mi­hen­ki­löi­den työ­rii­taan saatiin so­vin­to­esi­tys

11.02.2020 23:01 0
EK:n Jyri Häkämies ei myönnä kiky-tuntien poistumista: "Kiky vain muuttaa muotoaan"

EK:n Jyri Hä­kä­mies ei myönnä ki­ky-tun­tien pois­tu­mis­ta: "Kiky vain muuttaa muo­toaan"

07.02.2020 14:31 0
Suurin osa ruokakaupasta jäisi lakon ulkopuolelle, vaikka Prismat ja Citymarketit tulisivat PAM:n työtaistelujen piiriin

Suurin osa ruo­ka­kau­pas­ta jäisi lakon ul­ko­puo­lel­le, vaikka Prismat ja Ci­ty­mar­ke­tit tu­li­si­vat PAM:n työ­tais­te­lu­jen piiriin

07.02.2020 12:35 0
PAM laajentaa lakkovaroitustaan myös kiinteistöpalvelualalla

PAM laa­jen­taa lak­ko­va­roi­tus­taan myös kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alal­la

07.02.2020 12:16 0
SOK lakonuhasta: Valtaosa Prismoista pystytään pitämään avoinna poikkeusjärjestelyillä

SOK la­ko­nu­has­ta: Val­ta­osa Pris­mois­ta pys­ty­tään pi­tä­mään avoinna poik­keus­jär­jes­te­lyil­lä

07.02.2020 12:00 0
PAM laajentaa lakkoja ja iskee nyt K-ryhmään: Citymarketit ja Keskon logistiikka mukaan helmikuun lopulla

PAM laa­jen­taa lakkoja ja iskee nyt K-ryh­mään: Ci­ty­mar­ke­tit ja Keskon lo­gis­tiik­ka mukaan hel­mi­kuun lopulla

07.02.2020 09:27 0
Metsäteollisuus ja Paperiliitto ratkoivat työkiistaa aamuyöhön, mutta neuvottelutulosta ei syntynyt

Met­sä­teol­li­suus ja Pa­pe­ri­liit­to rat­koi­vat työ­kiis­taa aa­muyö­hön, mutta neu­vot­te­lu­tu­los­ta ei syn­ty­nyt

07.02.2020 08:28 0
Tilaajille
VR Transpoint: Puujunat eivät kulje enää lainkaan

VR Trans­point: Puu­ju­nat eivät kulje enää lain­kaan

06.02.2020 16:54 0
Tilaajille
Keväällä taitaa olla vähemmän töitä, arvioivat lappilaiset koneyrittäjät lakon vaikutuksia

Ke­vääl­lä taitaa olla vä­hem­män töitä, ar­vioi­vat lap­pi­lai­set ko­ne­yrit­tä­jät lakon vai­ku­tuk­sia

06.02.2020 16:53 0
Tilaajille
Lakko pysäyttää metsäalan yrittäjien töitä Lapissakin: Metsä Group lopetti hakkuut, Stora Enso jatkaa vielä

Lakko py­säyt­tää met­sä­alan yrit­tä­jien töitä La­pis­sa­kin: Metsä Group lopetti hak­kuut, Stora Enso jatkaa vielä

06.02.2020 15:19 0
Tilaajille
Matkailu- ja ravintolapalveluiden yhdistys: PAMin lakolla merkittävät haittavaikutukset Pohjois-Suomen matkailuun

Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la­pal­ve­lui­den yh­dis­tys: PAMin lakolla mer­kit­tä­vät hait­ta­vai­ku­tuk­set Poh­jois-Suo­men mat­kai­luun

06.02.2020 10:07 0
Tutkija: Kemianteollisuuden neuvottelutulos vauhdittanee koko neuvottelukierrosta

Tut­ki­ja: Ke­mian­teol­li­suu­den neu­vot­te­lu­tu­los vauh­dit­ta­nee koko neu­vot­te­lu­kier­ros­ta

05.02.2020 14:38 0
Lukijalta Mielipide Mikko Lehtonen

Am­mat­ti­lii­tot la­kos­sa, mutta työt eivät

05.02.2020 08:17 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Piia Hanni

Lu­ki­jal­ta: Miksi PAM koh­dis­taa lakon S-ryh­mään?

05.02.2020 08:15 0
Tilaajille
Pam päätti lakoista ja iskee lujasti S-ryhmään: eturintamassa työt pysähtyvät Prismoissa – "Harmittaa tietenkin"

Pam päätti la­kois­ta ja iskee lujasti S-ryh­mään: etu­rin­ta­mas­sa työt py­säh­ty­vät Pris­mois­sa – "Har­mit­taa tie­ten­kin"

03.02.2020 09:40 0
Metsäteollisuus laaja kolmeviikkoinen lakko alkoi – alan tuotanto pysähtyy lähes kokonaan Suomessa

Met­sä­teol­li­suus laaja kol­me­viik­koi­nen lakko alkoi – alan tuo­tan­to py­säh­tyy lähes ko­ko­naan Suo­mes­sa

27.01.2020 07:34 0