Kolumni: Ketä vi­ran­omais­ten niu­kal­la tie­do­tus­lin­jal­la Maa­han­muut­to­vi­ras­ton uk­rai­na­lai­sia kos­ke­vas­sa pää­tök­ses­sä lopulta suo­jel­tiin?

Itäraja: Ra­ja-Joo­se­pis­sa rau­hal­li­nen yö, ei ra­jan­ylit­tä­jiä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työtaistelut
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meillä on painava syy lak­koi­hin

14.11.2023 07:46 3
Valmistautuuko Upseeriliitto työtaisteluun? – Everstiluutnantti Viita: "Voimme tehdä koviakin päätöksiä"

Val­mis­tau­tuu­ko Up­see­ri­liit­to työ­tais­te­luun? – Evers­ti­luut­nant­ti Viita: "Voimme tehdä ko­via­kin pää­tök­siä"

11.11.2023 08:00
Tilaajille
Ammattiliittojen valtakunnallinen lakkoaalto alkoi Lapista tiistaina – lakkokohteita yhdeksällä paikkakunnalla

Am­mat­ti­liit­to­jen val­ta­kun­nal­li­nen lak­ko­aal­to alkoi Lapista tiis­tai­na – lak­ko­koh­tei­ta yh­dek­säl­lä paik­ka­kun­nal­la

07.11.2023 12:19 11
Tilaajille
Nyt alkavat lakot – Ay-liikkeen ulosmarssit olivat lämmittelyä, SAK aloittaa täysimittaiset poliittiset lakot tiistaina

Nyt alkavat lakot – Ay-liik­keen ulos­mars­sit olivat läm­mit­te­lyä, SAK aloit­taa täy­si­mit­tai­set po­liit­ti­set lakot tiis­tai­na

31.10.2023 19:09 10
Tilaajille
Vanhemmat
Analyysi: Tällä viikolla maailma ajoi kirjaimellisesti ay-liikkeen ohi – Jääkö ponteva yleislakon valmistelu huomiotta, kun esiin puskee vielä vakavampia ongelmia?

Ana­lyy­si: Tällä vii­kol­la maailma ajoi kir­jai­mel­li­ses­ti ay-liik­keen ohi – Jääkö ponteva yleis­la­kon val­mis­te­lu huo­miot­ta, kun esiin puskee vielä va­ka­vam­pia on­gel­mia?

12.10.2023 17:30 2
Tilaajille
SAK kytkee lakkovaihteen päälle – JHL asettaa satamaratoja päiväksi poliittiseen lakkoon: "Tarvittaessa laitetaan Suomi seis"

SAK kytkee lak­ko­vaih­teen päälle – JHL asettaa sa­ta­ma­ra­to­ja päi­väk­si po­liit­ti­seen lak­koon: "Tar­vit­taes­sa lai­te­taan Suomi seis"

06.10.2023 17:39 4
Tilaajille
Analyysi: Lomautukset ja synkät suhdanteet pelaavat nyt ay-liikettä vastaan – Raahen terästehtaan 2 400 henkilöä koskevat muutosneuvottelut ovat kylmä suihku SAK:lle

Ana­lyy­si: Lo­mau­tuk­set ja synkät suh­dan­teet pe­laa­vat nyt ay-lii­ket­tä vastaan – Raahen te­räs­teh­taan 2 400 hen­ki­löä kos­ke­vat muu­tos­neu­vot­te­lut ovat kylmä suihku SAK:lle

26.09.2023 17:10 4
Tilaajille
Rovaniemen kelkkatehtaan työntekijät marssivat ulos tehtaalta tunniksi – näin ammattiliittojen työtaistelu hallitusta vastaan näkyi

Ro­va­nie­men kelk­ka­teh­taan työn­te­ki­jät mars­si­vat ulos teh­taal­ta tun­nik­si – näin am­mat­ti­liit­to­jen työ­tais­te­lu hal­li­tus­ta vastaan näkyi

26.09.2023 13:37 8
Tilaajille
Ammattiliittojen protestiviikot alkavat tänään – Lapissakin tunnin mittaisia ulosmarsseja ja työnseisauksia

Am­mat­ti­liit­to­jen pro­tes­ti­vii­kot alkavat tänään – La­pis­sa­kin tunnin mit­tai­sia ulos­mars­se­ja ja työn­sei­sauk­sia

26.09.2023 08:01 23
Teollisuusliitto ja ammattiliitto Pro aloittavat tiistaina työtaistelutoimet, ulosmarsseja Lapissa ja Oulussa

Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

22.09.2023 16:30 57
Tilaajille
SAK aloittamassa pistemäiset työtaistelut Orpon hallitusta vastaan ensi viikolla – Varapuheenjohtaja Syvärinen: "Tässä vaiheessa emme puhu yleislakosta"

SAK aloit­ta­mas­sa pis­te­mäi­set työ­tais­te­lut Orpon hal­li­tus­ta vastaan ensi vii­kol­la – Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Sy­vä­ri­nen: "Tässä vai­hees­sa emme puhu yleis­la­kos­ta"

21.09.2023 18:15 6
Tilaajille
SAK ja jäsenliitot aloittavat poliittiset työtaistelutoimet ensi viikolla – EK:n Häkämies toimintapäivistä: Äärimmäisen huolestuttavaa

SAK ja jä­sen­lii­tot aloit­ta­vat po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­met ensi vii­kol­la – EK:n Hä­kä­mies toi­min­ta­päi­vis­tä: Ää­rim­mäi­sen huo­les­tut­ta­vaa

21.09.2023 17:01 31
Orpon hallitus on jo ryhtynyt valmistelemaan työmarkkinareformeja, joista osa iskee ay-liikkeen arimpiin paikkoihin – työntekijäjärjestöjen on pakko reagoida
Pääkirjoitus

Orpon hal­li­tus on jo ryh­ty­nyt val­mis­te­le­maan työ­mark­ki­na­re­for­me­ja, joista osa iskee ay-liik­keen arim­piin paik­koi­hin – työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jen on pakko rea­goi­da

29.08.2023 22:39 19
Lastenhoitajan hymy ei hyydy edes palkkakuopassa
Kolumni

Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

05.06.2023 05:00 4
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa ei vielä sopua – uudet lakot uhkaavat alkaa keskiviikkona

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

30.05.2023 07:52
Yksityisen sosiaalipalvelualan sovittelu lopetettiin – mahdollinen lakko koskee yksityisiä päiväkoteja Lapissa

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan so­vit­te­lu lo­pe­tet­tiin – ­mah­dol­li­nen lakko koskee yk­si­tyi­siä päi­vä­ko­te­ja Lapissa

15.05.2023 15:13
Tilaajille
Ammattiliitot antoivat lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle – lakko koskisi 16 päiväkotia Lapissa

Am­mat­ti­lii­tot an­toi­vat lak­ko­va­roi­tuk­sen yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – lakko koskisi 16 päi­vä­ko­tia Lapissa

04.05.2023 15:16 4
Tilaajille
Kiinteistöpalvelualan työriidassa sopu – lakko vältettiin viime hetkellä

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa sopu – lakko väl­tet­tiin viime het­kel­lä

30.03.2023 07:44
PAM hylkäsi sovintoehdotuksen – kiinteistöpalvelualan lakko alkaa torstaina, lisää lakkovaroituksia huhtikuulle

PAM hylkäsi so­vin­to­eh­do­tuk­sen – kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakko alkaa tors­tai­na, lisää lak­ko­va­roi­tuk­sia huh­ti­kuul­le

29.03.2023 11:28 1
Tilaajille
Lakkosuman takana ovat neuvottelujärjestelmän muutos, inflaatio ja "kiky-sopimuksen kaiut" – Työnantaja ja AKT:n pomo näkevät vastakkainasettelun lisääntyneen

Lak­ko­su­man takana ovat neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­män muutos, inf­laa­tio ja "ki­ky-so­pi­muk­sen kaiut" – Työn­an­ta­ja ja AKT:n pomo näkevät vas­tak­kain­aset­te­lun li­sään­ty­neen

26.03.2023 17:10
Tilaajille