Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Työtaistelut
Työmarkkinoiden joulurauha loppui lyhyeen ja tällä kertaa riidan syyt ovat muualla kuin työehdoissa
Pääkirjoitus

Työ­mark­ki­noi­den jou­lu­rau­ha loppui lyhyeen ja tällä kertaa riidan syyt ovat muualla kuin työ­eh­dois­sa

30.12.2021 05:00 27
Tilaajille
Teollisuusliitto: Keitele Group kieltäytyi sovittelusta, jonka myötä työtaistelu olisi keskeytetty

Teol­li­suus­liit­to: Keitele Group kiel­täy­tyi so­vit­te­lus­ta, jonka myötä työ­tais­te­lu olisi kes­key­tet­ty

28.12.2021 18:46 22
Tilaajille
Hyvästi työmarkkinoiden yhteiskuntarauha
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyvästi työ­mark­ki­noi­den yh­teis­kun­ta­rau­ha

28.08.2021 05:00 4
Tilaajille
Mekaanisen metsäteollisuuden työriitaa sovitellaan seuraavan kerran perjantaina – lakko jatkuu

Me­kaa­ni­sen met­sä­teol­li­suu­den työ­rii­taa so­vi­tel­laan seu­raa­van kerran per­jan­tai­na – lakko jatkuu

28.01.2020 20:33
Näkökulma: Onko Björn Wahlroos oikeassa väittäessään, että paperikoneita suljetaan? – Paperiteollisuuden alamäki jatkuu Euroopassa eikä loppua näy

Nä­kö­kul­ma: Onko Björn Wahl­roos oi­keas­sa väit­täes­sään, että pa­pe­ri­ko­nei­ta sul­je­taan? – Pa­pe­ri­teol­li­suu­den alamäki jatkuu Eu­roo­pas­sa eikä loppua näy

27.01.2020 18:07
Tilaajille
Paperiduunari tienaa ennen veroja keskimäärin 3 900–5 100 euroa kuussa – Suomalaisten keskipalkka oli vuonna 2016 reilut 3 300 euroa

Pa­pe­ri­duu­na­ri tienaa ennen veroja kes­ki­mää­rin 3 900–5 100 euroa kuussa – Suo­ma­lais­ten kes­ki­palk­ka oli vuonna 2016 reilut 3 300 euroa

27.01.2020 18:05
Paperiliiton lakko sulki tehtaat – Veitsiluodon porteilla toivottiin, että sopu löytyisi pian

Pa­pe­ri­lii­ton lakko sulki tehtaat – Veit­si­luo­don por­teil­la toi­vot­tiin, että sopu löy­tyi­si pian

27.01.2020 18:10
Tilaajille
Metsäteollisuus laaja kolmeviikkoinen lakko alkoi – alan tuotanto pysähtyy lähes kokonaan Suomessa

Met­sä­teol­li­suus laaja kol­me­viik­koi­nen lakko alkoi – alan tuo­tan­to py­säh­tyy lähes ko­ko­naan Suo­mes­sa

27.01.2020 07:34
Kemin sellu- ja paperitehtaat uhkaavat pysähtyä maanantaina – "Kaikki kulminoituu nyt kikyyn"

Kemin sellu- ja pa­pe­ri­teh­taat uh­kaa­vat py­säh­tyä maa­nan­tai­na – "Kaikki kul­mi­noi­tuu nyt kikyyn"

22.01.2020 20:29
Tilaajille
Teknologiateollisuus lopettaa Ammattiliitto Pron ay-jäsenmaksujen perinnän lakonuhan takia – Pron Malinen: "Halutaan vaikeuttaa sovun syntymistä ja ärsyttää"

Tek­no­lo­gia­teol­li­suus lo­pet­taa Am­mat­ti­liit­to Pron ay-jä­sen­mak­su­jen pe­rin­nän la­kon­uhan takia – Pron Ma­li­nen: "Ha­lu­taan vai­keut­taa sovun syn­ty­mis­tä ja är­syt­tää"

13.01.2020 17:19
Valtakunnansovittelija aloittaa tammikuun lopun lahkouhkien sovittelun - tiistaina hän tapaa Teollisuusliiton ja Kemianteollisuuden neuvottelijat

Val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja aloit­taa tam­mi­kuun lopun lah­ko­uh­kien so­vit­te­lun - tiis­tai­na hän tapaa Teol­li­suus­lii­ton ja Ke­mian­teol­li­suu­den neu­vot­te­li­jat

13.01.2020 11:55
Työntekijöiden Palola: Neuvottelukulttuuri ei toimi, esittää sovittelujärjestelmän uudelleenarviointia

Työn­te­ki­jöi­den Palola: Neu­vot­te­lu­kult­tuu­ri ei toimi, esittää so­vit­te­lu­jär­jes­tel­män uu­del­leen­ar­vioin­tia

12.12.2019 11:51
Sovittelijan ovi käy yhä tiuhaan – Kiky-tunnit hiertävät useita liittoja

So­vit­te­li­jan ovi käy yhä tiuhaan – Ki­ky-tun­nit hier­tä­vät useita liit­to­ja

02.12.2019 08:20

Met­sä­teol­li­suus vastaa lakkoon työ­su­lul­la

27.11.2019 20:58
Tilaajille
Pääkirjoitus: Postilakko todisti taas kerran sen, että tukilakkoilua on syytä rajoittaa
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Pos­ti­lak­ko todisti taas kerran sen, että tu­ki­lak­koi­lua on syytä ra­joit­taa

27.11.2019 18:58
Tilaajille
Metsäteollisuus aloittaa joulukuussa työsulut sahoilla ja vaneritehtailla – kyseessä on vastatoimi työntekijöiden lakkoon

Met­sä­teol­li­suus aloit­taa jou­lu­kuus­sa työ­su­lut sa­hoil­la ja va­ne­ri­teh­tail­la – ky­sees­sä on vas­ta­toi­mi työn­te­ki­jöi­den lakkoon

27.11.2019 10:44
Postilakko laajenee: AKT maanantaina tukilakkoon postilaisten puolesta – Postin lähetysten käsittely seisahtuu viikoksi

Pos­ti­lak­ko laa­je­nee: AKT maa­nan­tai­na tu­ki­lak­koon pos­ti­lais­ten puo­les­ta – Postin lä­he­tys­ten kä­sit­te­ly sei­sah­tuu vii­kok­si

16.11.2019 12:59
Maya lähetti Pajakylästä joulukortin serkulleen  Myanmariin – se tuskin ehtii perille ennen joulua

Maya lähetti Pa­ja­ky­läs­tä jou­lu­kor­tin ser­kul­leen Myan­ma­riin – se tuskin ehtii perille ennen joulua

12.11.2019 16:11
Tilaajille
Lumisateessa lakkovahtina Rovaniemellä värjötellyt PAU:n pääluottamusmies: Tunnen kaikki, jotka ovat tulossa tänne töihin

Lu­mi­sa­tees­sa lak­ko­vah­ti­na Ro­va­nie­mel­lä vär­jö­tel­lyt PAU:n pää­luot­ta­mus­mies: Tunnen kaikki, jotka ovat tulossa tänne töihin

11.11.2019 16:08
Postin "aitagate" herättää ihmetystä - PAU:n puheenjohtaja kertoo, ettei uudesta kulkuväylästä päässyt sisään, ellei nimi ollut listalla

Postin "ai­ta­ga­te" he­rät­tää ih­me­tys­tä - PAU:n pu­heen­joh­ta­ja kertoo, ettei uudesta kul­ku­väy­läs­tä päässyt sisään, ellei nimi ollut lis­tal­la

11.11.2019 14:44