kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Työtaistelut
Lastenhoitajan hymy ei hyydy edes palkkakuopassa
Kolumni

Las­ten­hoi­ta­jan hymy ei hyydy edes palk­ka­kuo­pas­sa

05.06.2023 05:00 4
Yksityisen sosiaalipalvelualan työriidassa ei vielä sopua – uudet lakot uhkaavat alkaa keskiviikkona

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa ei vielä sopua – uudet lakot uh­kaa­vat alkaa kes­ki­viik­ko­na

30.05.2023 07:52
Yksityisen sosiaalipalvelualan sovittelu lopetettiin – mahdollinen lakko koskee yksityisiä päiväkoteja Lapissa

Yk­si­tyi­sen so­siaa­li­pal­ve­lu­alan so­vit­te­lu lo­pe­tet­tiin – ­mah­dol­li­nen lakko koskee yk­si­tyi­siä päi­vä­ko­te­ja Lapissa

15.05.2023 15:13
Tilaajille
Ammattiliitot antoivat lakkovaroituksen yksityiselle sosiaalipalvelualalle – lakko koskisi 16 päiväkotia Lapissa

Am­mat­ti­lii­tot an­toi­vat lak­ko­va­roi­tuk­sen yk­si­tyi­sel­le so­siaa­li­pal­ve­lu­alal­le – lakko koskisi 16 päi­vä­ko­tia Lapissa

04.05.2023 15:16 4
Tilaajille
Kiinteistöpalvelualan työriidassa sopu – lakko vältettiin viime hetkellä

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan työ­rii­das­sa sopu – lakko väl­tet­tiin viime het­kel­lä

30.03.2023 07:44
PAM hylkäsi sovintoehdotuksen – kiinteistöpalvelualan lakko alkaa torstaina, lisää lakkovaroituksia huhtikuulle

PAM hylkäsi so­vin­to­eh­do­tuk­sen – kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan lakko alkaa tors­tai­na, lisää lak­ko­va­roi­tuk­sia huh­ti­kuul­le

29.03.2023 11:28 1
Tilaajille
Lakkosuman takana ovat neuvottelujärjestelmän muutos, inflaatio ja "kiky-sopimuksen kaiut" – Työnantaja ja AKT:n pomo näkevät vastakkainasettelun lisääntyneen

Lak­ko­su­man takana ovat neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­män muutos, inf­laa­tio ja "ki­ky-so­pi­muk­sen kaiut" – Työn­an­ta­ja ja AKT:n pomo näkevät vas­tak­kain­aset­te­lun li­sään­ty­neen

26.03.2023 17:10
Tilaajille
Lakosta lankeaa VR:lle miljoonatappiot – Kaukoliikenteen johtaja Piia Tyynilä: "Tunnelmat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vaikutti mielettömän monen arkeen"

Lakosta lankeaa VR:lle mil­joo­na­tap­piot – Kau­ko­lii­ken­teen johtaja Piia Tyy­ni­lä: "Tun­nel­mat ovat nyt tosi hyvät, sillä lakko vai­kut­ti mie­let­tö­män monen arkeen"

23.03.2023 18:10 2
Tilaajille
Veturinkuljettajien lakko päättyy – junat alkavat liikennöidä jälleen perjantaina aamuyöllä

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lakko päättyy – junat alkavat lii­ken­nöi­dä jälleen per­jan­tai­na aa­mu­yöl­lä

23.03.2023 11:48
Veturinkuljettajien työriidassa syntyi valtakunnansovittelijan johdolla neuvottelutulos – lakon jatkuminen ratkeaa huomenna

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­rii­das­sa syntyi val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan joh­dol­la neu­vot­te­lu­tu­los – lakon jat­ku­mi­nen ratkeaa huo­men­na

22.03.2023 20:57
Siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko toteutuu – viime hetken neuvotteluissa ei sopua

Sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko to­teu­tuu – viime hetken neu­vot­te­luis­sa ei sopua

22.03.2023 16:48
Junalakko alkaa maanantaina, kaikki junavuorot perutaan päivä kerrallaan – lipunostajille automaattiset palautukset

Ju­na­lak­ko alkaa maa­nan­tai­na, kaikki ju­na­vuo­rot pe­ru­taan päivä ker­ral­laan – li­pun­os­ta­jil­le au­to­maat­ti­set pa­lau­tuk­set

19.03.2023 16:43 3
Tilaajille
Kiinteistöpalvelualan työriitaan ei saatu vieläkään sopua

Kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alan työ­rii­taan ei saatu vie­lä­kään sopua

10.03.2023 19:33 1
RAU hylkäsi sovintoehdotuksen veturinkuljettajia koskevassa työriidassa – junaliikenteen seisauttava lakko uhkaa 20. maaliskuuta

RAU hylkäsi so­vin­to­eh­do­tuk­sen ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia kos­ke­vas­sa työ­rii­das­sa – ju­na­lii­ken­teen sei­saut­ta­va lakko uhkaa 20. maa­lis­kuu­ta

10.03.2023 15:39 2
Veturinkuljettajia koskeva sovintoesitys hylättiin – junat pysäyttävä lakko siirtyi kahdella viikolla eteenpäin

Ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia koskeva so­vin­to­esi­tys hy­lät­tiin – junat py­säyt­tä­vä lakko siirtyi kah­del­la vii­kol­la eteen­päin

02.03.2023 19:33 5
Osapuolet pääsivät sopuun ahtausalan työriidassa – kaksi viikkoa kestänyt lakko satamissa päättyy

Osa­puo­let pää­si­vät sopuun ah­taus­alan työ­rii­das­sa – kaksi viikkoa kes­tä­nyt lakko sa­ta­mis­sa päättyy

01.03.2023 20:43
AKT hylkäsi ahtausalan työriitaan annetun sovintoehdotuksen, muissakaan neuvotteluissa ei edistystä – lakot jatkuvat

AKT hylkäsi ah­taus­alan työ­rii­taan annetun so­vin­toeh­do­tuk­sen, muis­sa­kaan neu­vot­te­luis­sa ei edis­tys­tä – lakot jat­ku­vat

20.02.2023 00:00
Lakot uhkaavat Suomen junaliikennettä kesken talvilomakauden – koskisivat veturinkuljettajia ja liikenteenohjaajia

Lakot uh­kaa­vat Suomen ju­na­lii­ken­net­tä kesken tal­vi­lo­ma­kau­den – kos­ki­si­vat ve­tu­rin­kul­jet­ta­jia ja lii­ken­teen­oh­jaa­jia

17.02.2023 15:42
Kaikki AKT:n lakot ovat käynnissä satamissa ja kuljetuksissa

Kaikki AKT:n lakot ovat käyn­nis­sä sa­ta­mis­sa ja kul­je­tuk­sis­sa

15.02.2023 06:16 4
Postin tukilakko voi vaikuttaa Kaleva Median lehtien päiväjakeluun

Postin tu­ki­lak­ko voi vai­kut­taa Kaleva Median lehtien päi­vä­ja­ke­luun

14.02.2023 16:05 1