Lentoliikenne
Viimeisin 4 tuntia
Meneekö Helsinki-Vantaan lentoaseman miljardipanostus hukkaan, jos lentoliikenne ei toivu koronasta? Näin Finavia vastaa

Meneekö Hel­sin­ki-Van­taan len­to­ase­man mil­jar­di­pa­nos­tus huk­kaan, jos len­to­lii­ken­ne ei toivu ko­ro­nas­ta? Näin Finavia vastaa

19:00 0
Tilaajille
Kommentti: Huutavan ääni korvesta kuultiin maakuntalentoratkaisussa, kirjoittaa Lännen Median toimittaja Tanja Nuotio

Kom­ment­ti: Huu­ta­van ääni kor­ves­ta kuul­tiin maa­kun­ta­len­to­rat­kai­sus­sa, kir­joit­taa Lännen Median toi­mit­ta­ja Tanja Nuotio

19:00 0
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Lapin Yrittäjät Kemin lentoliikenteen lakkauttamisesta: "Kohtalokas isku alueen elinvoimalle"

Lapin Yrit­tä­jät Kemin len­to­lii­ken­teen lak­kaut­ta­mi­ses­ta: "Koh­ta­lo­kas isku alueen elin­voi­mal­le"

12:13 1
Tilaajille
Kuukausi
Meri-Lappi ottaa mielellään lentoja takaisin– Finnair harkitsee Kemi-Tornion talvikauden jälkeisten lentojen kilpailutukseen osallistumista

Me­ri-Lap­pi ottaa mie­lel­lään lentoja ta­kai­sin– Finnair har­kit­see Ke­mi-Tor­nion tal­vi­kau­den jäl­keis­ten len­to­jen kil­pai­lu­tuk­seen osal­lis­tu­mis­ta

17.09.2020 18:21 0
Tilaajille
Finnair lopettaa kokonaan lennot Kemiin – ministeriön työryhmä esittää valtion koronatukemia lentoja

Finnair lo­pet­taa ko­ko­naan lennot Kemiin – mi­nis­te­riön työ­ryh­mä esittää valtion ko­ro­na­tu­ke­mia lentoja

17.09.2020 14:06 1
Iso joukko maakuntia ja kaupunkeja vaatii maakuntalennoista pikaista ratkaisua budjettiriiheen – "Pikkuisen takkuaa se Harakan porukka"

Iso joukko maa­kun­tia ja kau­pun­ke­ja vaatii maa­kun­ta­len­nois­ta pi­kais­ta rat­kai­sua bud­jet­ti­rii­heen – "Pik­kui­sen takkuaa se Harakan po­ruk­ka"

14.09.2020 17:14 1
Finnair karsii yli puolet suunnitelluista lennoistaan lokakuulta – Kittilään ja Ivaloon puolestaan yksi vuoro lisää

Finnair karsii yli puolet suun­ni­tel­luis­ta len­nois­taan lo­ka­kuul­ta – Kit­ti­lään ja Ivaloon puo­les­taan yksi vuoro lisää

09.09.2020 16:30 0
Lakiesitys: Lentoyhtiöille velvoite tarkastaa matkustajien negatiivinen koronatesti – Harakan mukaan muitakin lakimuutoksia tulossa

La­kie­si­tys: Len­to­yh­tiöil­le vel­voi­te tar­kas­taa mat­kus­ta­jien ne­ga­tii­vi­nen ko­ro­na­tes­ti – Harakan mukaan mui­ta­kin la­ki­muu­tok­sia tulossa

07.09.2020 21:13 0
Enontekiön lentoaseman kiitotielle uusi päällyste –  kunnanjohtaja uskoo, että turvallinen matkailu onnistuu myös koronan aikana, mutta päätöksiä pitää tehdä pian

Enon­te­kiön len­to­ase­man kii­to­tiel­le uusi pääl­lys­te –  kun­nan­joh­ta­ja uskoo, että tur­val­li­nen mat­kai­lu on­nis­tuu myös koronan aikana, mutta pää­tök­siä pitää tehdä pian

28.08.2020 06:30 0
Tilaajille
Vanhemmat
Hallitus lähtee pelastamaan maakuntalentoja – Liikenneministeri Harakka nyt perustettavasta työryhmästä: "Ostoliikennettä ei ole suunnitteilla"

Hal­li­tus lähtee pe­las­ta­maan maa­kun­ta­len­to­ja – Lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Harakka nyt pe­rus­tet­ta­vas­ta työ­ryh­mäs­tä: "Os­to­lii­ken­net­tä ei ole suun­nit­teil­la"

19.08.2020 06:00 0
Finnair  lisää lentoja Lappiin, vähentää Euroopan lentoja

Finnair lisää lentoja Lap­piin, vä­hen­tää Eu­roo­pan lentoja

12.08.2020 11:06 1
Helsinki-Vantaalle saapuu tällä hetkellä joka päivä riskimaista noin tuhat matkustajaa – viime päivinä riskimaista on tullut noin 30 lentoa päivässä

Hel­sin­ki-Van­taal­le saapuu tällä het­kel­lä joka päivä ris­ki­mais­ta noin tuhat mat­kus­ta­jaa – viime päivinä ris­ki­mais­ta on tullut noin 30 lentoa päi­väs­sä

11.08.2020 16:53 0
Valtiolla ei ole varaa jättää Meri-Lappia mottiin lentoliikenteessä. Keinot löytyvät, jos niitä jaksetaan yhdessä etsiä.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Val­tiol­la ei ole varaa jättää Me­ri-Lap­pia mottiin len­to­lii­ken­tees­sä. Keinot löy­ty­vät, jos niitä jak­se­taan yhdessä etsiä.

09.08.2020 06:00 0
Tilaajille
Lentoliikenteet vähyys kiusaa autovuokraamoja – "Saa nähdä, miten talven kanssa käy"

Len­to­lii­ken­teet vähyys kiusaa au­to­vuok­raa­mo­ja – "Saa nähdä, miten talven kanssa käy"

07.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Pienten maakuntien lentoreittien tulevaisuus on edelleen auki – "Valtion puolelta ratkaisuesityksiä ei ole"

Pienten maa­kun­tien len­to­reit­tien tu­le­vai­suus on edel­leen auki – "Val­tion puo­lel­ta rat­kai­su­esi­tyk­siä ei ole"

05.08.2020 06:15 0
Henri Mattila järjesteli kuin vimmassa lentoja, hotelleja, viisumeita ja kaveritapaamisia – Nyt hän on nähnyt maailman kaikki maat ja kertoo, mitä oppi

Henri Mattila jär­jes­te­li kuin vim­mas­sa len­to­ja, ho­tel­le­ja, vii­su­mei­ta ja ka­ve­ri­ta­paa­mi­sia – Nyt hän on nähnyt maail­man kaikki maat ja kertoo, mitä oppi

29.07.2020 08:00 0
Tilaajille
Finnair teki keväällä ja alkukesällä 2 miljoona euroa tappiota joka päivä – lentoliiketoiminnan näkyvyys on yhä heikko

Finnair teki ke­vääl­lä ja al­ku­ke­säl­lä 2 mil­joo­na euroa tap­pio­ta joka päivä – len­to­lii­ke­toi­min­nan nä­ky­vyys on yhä heikko

24.07.2020 10:00 0
Finnair aloittaa jälleen lennot Kiinaan – Helsingistä Shanghaihin lennetään kerran viikossa

Finnair aloit­taa jälleen lennot Kiinaan – Hel­sin­gis­tä Shang­hai­hin len­ne­tään kerran vii­kos­sa

20.07.2020 17:16 0
Tilaajille
Korona aiheutti Finavian lentoasemille matkustajakadon, mutta elpymisen merkkejä näkyy

Korona ai­heut­ti Fi­na­vian len­to­ase­mil­le mat­kus­ta­ja­ka­don, mutta el­py­mi­sen merk­ke­jä näkyy

07.07.2020 10:53 0
Finnairilta saattaa olla luvassa lisää pettymyksen aihetta Kemille ja Kajaanille – reitit olleet jo pitkään heikkoja

Finn­ai­ril­ta saattaa olla luvassa lisää pet­ty­myk­sen aihetta Kemille ja Ka­jaa­nil­le – reitit olleet jo pitkään heik­ko­ja

03.07.2020 20:02 2
Tilaajille