Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin matkailu
Kuukausi
Viime talveksi Rovaniemelle saapui lähes 600 ulkomaalaista kausityöntekijää – nyt tekijöitä tarvitaan jopa neljännes enemmän

Viime tal­vek­si Ro­va­nie­mel­le saapui lähes 600 ul­ko­maa­lais­ta kau­si­työn­te­ki­jää – nyt te­ki­jöi­tä tar­vi­taan jopa nel­jän­nes enemmän

27.09.2023 16:00 2
Tilaajille
Lappiin pääsee talvikaudella 43 suoralla reittilennolla – Suomeen saapuminen vähähiilisesti on vaikeaa

Lappiin pääsee tal­vi­kau­del­la 43 suo­ral­la reit­ti­len­nol­la – Suomeen saa­pu­mi­nen vä­hä­hii­li­ses­ti on vaikeaa

27.09.2023 08:53 8
Tilaajille
Rovaniemen Keskuskenttä herää eloon talveksi – luvassa päivittäisiä sirkusesityksiä ja talvista puuhaa erityisesti lapsiperheille

Ro­va­nie­men Kes­kus­kent­tä herää eloon tal­vek­si – luvassa päi­vit­täi­siä sir­kus­esi­tyk­siä ja tal­vis­ta puuhaa eri­tyi­ses­ti lap­si­per­heil­le

21.09.2023 19:30 7
Tilaajille
Toimittajalta: Yksikin matkailuyritys voi pilata kaupungin maineen kausityöntekijöiden keskuudessa
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Yksikin mat­kai­lu­yri­tys voi pilata kau­pun­gin maineen kau­si­työn­te­ki­jöi­den kes­kuu­des­sa

20.09.2023 14:16 4
Teollisuusneuvos Veikko Lesosen luksushotellihanke viedään härkäpäisesti uudestaan Inarin valtuustoon – uutta on vain ulkolamppuja koskeva määräys

Teol­li­suus­neu­vos Veikko Lesosen luk­sus­ho­tel­li­han­ke viedään här­kä­päi­ses­ti uu­des­taan Inarin val­tuus­toon – uutta on vain ul­ko­lamp­pu­ja koskeva määräys

20.09.2023 05:00 15
Tilaajille
Golfkentäntien tontit eivät ensin käyneet kaupaksi, mutta nyt niille suunnitellaan kahta eri hotellia – kokosimme yhteen Rovaniemen hotellihankkeet

Golf­ken­tän­tien tontit eivät ensin käyneet kau­pak­si, mutta nyt niille suun­ni­tel­laan kahta eri ho­tel­lia – ko­ko­sim­me yhteen Ro­va­nie­men ho­tel­li­hank­keet

15.09.2023 20:34 6
Tilaajille
Matkailun kestävä kasvu edellyttää sitä, että työntekijöitä kohdellaan asiallisesti
Pääkirjoitus

Mat­kai­lun kestävä kasvu edel­lyt­tää sitä, että työn­te­ki­jöi­tä koh­del­laan asial­li­ses­ti

14.09.2023 20:00 3
Nyt puhuvat rovaniemeläisen matkailuyrityksen entiset työntekijät: "Elämäni hirvein työpaikka", sanoo ranskalainen Lea

Nyt puhuvat ro­va­nie­me­läi­sen mat­kai­lu­yri­tyk­sen entiset työn­te­ki­jät: "E­lä­mä­ni hirvein työ­paik­ka", sanoo rans­ka­lai­nen Lea

14.09.2023 09:05 54
Tilaajille
"Harvinaista jopa maailman mittakaavassa" – Lapin matkailun kasvu jatkuu hurjana: tulevan talven lennoilla 1,6 miljoonaa matkustajapaikkaa

"Har­vi­nais­ta jopa maail­man mit­ta­kaa­vas­sa" – Lapin mat­kai­lun kasvu jatkuu hur­ja­na: tulevan talven len­noil­la 1,6 mil­joo­naa mat­kus­ta­ja­paik­kaa

13.09.2023 17:59 28
Tilaajille
Väki vähenee, itsetunto kasvaa ja kalat yhä syödään
Kolumni

Väki vä­he­nee, it­se­tun­to kasvaa ja kalat yhä syödään

09.09.2023 05:00 4
Rovaniemi haaveilee turistiverosta – pieni lisämaksu on Euroopassa yleinen, mutta Suomessa laki ei sitä salli

Ro­va­nie­mi haa­vei­lee tu­ris­ti­ve­ros­ta – pieni li­sä­mak­su on Eu­roo­pas­sa ylei­nen, mutta Suo­mes­sa laki ei sitä salli

07.09.2023 05:00 19
Tilaajille
Lapin matkailussa on yhä satoja vapaita työpaikkoja tulevalle kaudelle – safariyritysten suurin etsii erityisesti kahden kielen taitajia

Lapin mat­kai­lus­sa on yhä satoja vapaita työ­paik­ko­ja tu­le­val­le kau­del­le – ­sa­fa­riy­ri­tys­ten suurin etsii eri­tyi­ses­ti kahden kielen tai­ta­jia

07.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Matkailualan työntekijät kertovat ulkomaalaisten työntekijöiden huijaamisesta ja alati muuttuvista työvuoroista – "Meitä tulisi kohdella kunnioituksella"

Mat­kai­lu­alan työn­te­ki­jät ker­to­vat ul­ko­maa­lais­ten työn­te­ki­jöi­den hui­jaa­mi­ses­ta ja alati muut­tu­vis­ta työ­vuo­rois­ta – "Meitä tulisi koh­del­la kun­nioi­tuk­sel­la"

05.09.2023 19:55 12
Tilaajille
Kemijärvelle suunnitellaan reittimatkailuhanketta – tavoitteena erottua Lapin matkailussa

Ke­mi­jär­vel­le suun­ni­tel­laan reit­ti­mat­kai­lu­han­ket­ta – ta­voit­tee­na erottua Lapin mat­kai­lus­sa

04.09.2023 22:28 2
Tilaajille
Vanhemmat
Lentoliikenteen kasvu on jatkunut alkuvuoden aikana  – Rovaniemellä ylitetty vuoden 2019 matkustajamäärä

Len­to­lii­ken­teen kasvu on jat­ku­nut al­ku­vuo­den aikana  – ­Ro­va­nie­mel­lä yli­tet­ty vuoden 2019 mat­kus­ta­ja­mää­rä

31.08.2023 10:56 3
Tilaajille
Lyhytvuokraus pitää Rovaniemen asuntomarkkinat elossa läpi vaikeiden aikojen, arvioi kiinteistötalouden professori

Ly­hyt­vuok­raus pitää Ro­va­nie­men asun­to­mark­ki­nat elossa läpi vai­kei­den ai­ko­jen, arvioi kiin­teis­tö­ta­lou­den pro­fes­so­ri

30.08.2023 05:00 28
Tilaajille
Ensimmäinen ensilumenlatu aukeaa Rovaniemen Lehtojärvellä perjantaina – "Halusimme, että myös syyskauden matkailijat pääsisivät nauttimaan lumesta ja jäästä"

En­sim­mäi­nen en­si­lu­men­la­tu aukeaa Ro­va­nie­men Leh­to­jär­vel­lä per­jan­tai­na – "Ha­lu­sim­me, että myös syys­kau­den mat­kai­li­jat pää­si­si­vät naut­ti­maan lumesta ja jäästä"

29.08.2023 10:58 5
Tilaajille
Kuka suojelee ulkomaalaisia kausityöntekijöitä? Jonkun kannattaisi, sillä kyse on koko Lapin matkailun maineesta
Kolumni

Kuka suo­je­lee ul­ko­maa­lai­sia kau­si­työn­te­ki­jöi­tä? Jonkun kan­nat­tai­si, sillä kyse on koko Lapin mat­kai­lun mai­nees­ta

29.08.2023 08:43 22
Former employees of the igloo village raking in million-dollar profits report threats, rummaging through belongings, and compromising work safety – “We were treated like slaves”

Former emp­loyees of the igloo village raking in mil­lion-dol­lar profits report threats, rum­ma­ging through be­lon­gings, and comp­ro­mi­sing work safety – “We were treated like slaves”

28.08.2023 18:15 10
Tuhansia hevosvoimia ja kromin kiiltoa Saariselän vauhdittajana – Rautaa rajalle veti Inariin yli sata jenkkiautoa

Tu­han­sia he­vos­voi­mia ja kromin kiiltoa Saa­ri­se­län vauh­dit­ta­ja­na – Rautaa rajalle veti Inariin yli sata jenk­ki­au­toa

27.08.2023 15:03 4
Tilaajille