Onnettomuus: SVT: Kii­ru­nas­sa ka­don­nut moot­to­ri­kelk­kai­li­ja löytyi kuol­lee­na

Pääkirjoitus: Kemin kohtalo osoit­taa, että kuntien ra­hoi­tus­poh­ja ri­kot­tiin sote-uu­dis­tuk­ses­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin matkailu
Kuukausi
Vaarallisiin paikkoihin pysäköidyt turistibussit ja vuokra-autot kuumentavat tunteita Rovaniemellä, poliisi vetoaa kuljettajien vastuuseen

Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

10.12.2023 16:25 22
Neljä uutta reittilentoa käynnisti Rovaniemen matkailun superjoulukuun – kaikki merkit viittaavat siihen, että Lapin matkailutalvesta on tulossa ennätyksellisen vilkas

Neljä uutta reit­ti­len­toa käyn­nis­ti Ro­va­nie­men mat­kai­lun su­per­jou­lu­kuun – kaikki merkit viit­taa­vat siihen, että Lapin mat­kai­lu­tal­ves­ta on tulossa en­nä­tyk­sel­li­sen vilkas

02.12.2023 17:00 18
Tilaajille
Jos kaikki menee hyvin, Enontekiön lentoasemalla rikotaan jälleen ennätyksiä – matkustajia on tulossa tänä talvena enemmän kuin koskaan

Jos kaikki menee hyvin, Enon­te­kiön len­to­ase­mal­la ri­ko­taan jälleen en­nä­tyk­siä – mat­kus­ta­jia on tulossa tänä talvena enemmän kuin koskaan

01.12.2023 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemen Airbnb-majoittajien toivotaan ohjeistavan matkailijoita joen vaaroista

Ro­va­nie­men Airbnb-ma­joit­ta­jien toi­vo­taan oh­jeis­ta­van mat­kai­li­joi­ta joen vaa­rois­ta

28.11.2023 14:13 4
"Vauhti kiihtyy koko ajan" – Lapin talvimatkailun kasvavat turistimäärät näkyvät myös autovuokraamoissa

"Vauhti kiihtyy koko ajan" – Lapin tal­vi­mat­kai­lun kas­va­vat tu­ris­ti­mää­rät näkyvät myös au­to­vuok­raa­mois­sa

28.11.2023 05:00 7
Tilaajille
Vuosikausia Rovaniemellä äimisteltiin saunan puutetta – vasta hyvinvointibuumi sai markkinat syttymään, arvelee Kesäraflan talvisaunaksi ideoinut Tero Mäntykangas

Vuo­si­kau­sia Ro­va­nie­mel­lä äi­mis­tel­tiin saunan puu­tet­ta – vasta hy­vin­voin­ti­buu­mi sai mark­ki­nat syt­ty­mään, arvelee Ke­sä­raf­lan tal­vi­sau­nak­si ideoi­nut Tero Män­ty­kan­gas

24.11.2023 16:52
Tilaajille
Uusi taksiparkki tuo selkeyttä Joulupukin pajakylän taksikaaokseen – myös Rovaniemen keskustaan on lisätty yksi taksitolppa

Uusi tak­si­park­ki tuo sel­keyt­tä Jou­lu­pu­kin pa­ja­ky­län tak­si­kaaok­seen – myös Ro­va­nie­men kes­kus­taan on lisätty yksi tak­si­tolp­pa

19.11.2023 17:00 15
Tilaajille
Suurlähettiläs varoittaa brittejä liukastelusta Lapissa – turvallisuusohje laitetaan paraatipaikalle lentokentän vessoihin, paikalliset voivat hakea omansa matkailuinfosta

Suur­lä­het­ti­läs va­roit­taa brit­te­jä liu­kas­te­lus­ta Lapissa – tur­val­li­suus­oh­je lai­te­taan pa­raa­ti­pai­kal­le len­to­ken­tän ves­soi­hin, pai­kal­li­set voivat hakea omansa mat­kai­lu­in­fos­ta

18.11.2023 09:00 4
Tilaajille
Matkailijat menevät arvaamattomalle jäälle usein tietämättömyyttään – Rovaniemi lisää tänä vuonna turvatoimia vaaratilanteiden estämiseksi

Mat­kai­li­jat menevät ar­vaa­mat­to­mal­le jäälle usein tie­tä­mät­tö­myyt­tään – Ro­va­nie­mi lisää tänä vuonna tur­va­toi­mia vaa­ra­ti­lan­tei­den es­tä­mi­sek­si

17.11.2023 17:30 1
Tilaajille
Kemin talvikaudesta odotetaan ennätysvilkasta – rekisteröityjen yöpymisten määrä kasvoi koronaa edeltävien vuosien ohi

Kemin tal­vi­kau­des­ta odo­te­taan en­nä­tys­vil­kas­ta – re­kis­te­röi­ty­jen yö­py­mis­ten määrä kasvoi koronaa edel­tä­vien vuosien ohi

17.11.2023 09:12 3
Tilaajille
Kommentti: Kysyvä välttyy hintahuijauksilta
Kolumni

Kom­ment­ti: Kysyvä välttyy hin­ta­hui­jauk­sil­ta

17.11.2023 08:07 1
Tilaajille
Matkailusesonki houkuttelee kymmenittäin uusia takseja Rovaniemelle – helsinkiläistä Umair Hamidia turhauttaa, kun iso ketju vie kaikki lentoaseman kyydit

Mat­kai­lu­se­son­ki hou­kut­te­lee kym­me­nit­täin uusia takseja Ro­va­nie­mel­le – hel­sin­ki­läis­tä Umair Hamidia tur­haut­taa, kun iso ketju vie kaikki len­to­ase­man kyydit

17.11.2023 08:10 36
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki yrittää suitsia villejä revontulisafareita – Olkkajärven laavupaikalle tuotiin tulisijoja, jotka ovat tänä talvena yritysten vapaassa käytössä

Ro­va­nie­men kau­pun­ki yrittää suitsia villejä re­von­tu­li­sa­fa­rei­ta – Olk­ka­jär­ven laa­vu­pai­kal­le tuotiin tu­li­si­jo­ja, jotka ovat tänä talvena yri­tys­ten va­paas­sa käy­tös­sä

16.11.2023 05:00 17
Tilaajille
"Lainasimme vähän Rovaniemeltä" – Etelä-Suomeen Lohjalle avattiin joulupukin luola, Santaparkin yrittäjän mukaan asia ei aiheuta toimenpiteitä

"Lai­na­sim­me vähän Ro­va­nie­mel­tä" – Ete­lä-Suo­meen Loh­jal­le avat­tiin jou­lu­pu­kin luola, San­ta­par­kin yrit­tä­jän mukaan asia ei aiheuta toi­men­pi­tei­tä

13.11.2023 17:06 5
Tilaajille
Sallan talveen mahtuisi uusia toimijoita – Suomi koetaan Euroopassa turvalliseksi maaksi matkailla, vaikka Venäjän läheisyys vaikuttaakin osan päätöksiin

Sallan talveen mah­tui­si uusia toi­mi­joi­ta – Suomi koetaan Eu­roo­pas­sa tur­val­li­sek­si maaksi mat­kail­la, vaikka Venäjän lä­hei­syys vai­kut­taa­kin osan pää­tök­siin

12.11.2023 05:00 7
Tilaajille
Vanhemmat
Ilpo Ylijurva vuokraa tänäkin jouluna kotinsa turisteille – katso kartalta, kuinka matkailu levittäytyy Rovaniemellä jo omakotitaloalueillekin

Ilpo Yli­jur­va vuokraa tänäkin jouluna kotinsa tu­ris­teil­le – katso kar­tal­ta, kuinka mat­kai­lu le­vit­täy­tyy Ro­va­nie­mel­lä jo oma­ko­ti­ta­lo­alueil­le­kin

10.11.2023 17:30 14
Tilaajille
Lapin lentoasemille luvassa ennätyssesonki – talvikaudeksi avautuu 18 uutta Euroopan reittiyhteyttä

Lapin len­to­ase­mil­le luvassa en­nä­tys­se­son­ki – tal­vi­kau­dek­si avautuu 18 uutta Eu­roo­pan reit­ti­yh­teyt­tä

30.10.2023 09:11 8
Tilaajille
Aasialaiset matkailijat "verryttelevät" tuloaan Lappiin – talvikaudesta odotetaan edellisvuotta vilkkaampaa  eurooppalaisten voimin

Aa­sia­lai­set mat­kai­li­jat "ver­ryt­te­le­vät" tuloaan Lappiin – ­tal­vi­kau­des­ta odo­te­taan edel­lis­vuot­ta vilk­kaam­paa eu­roop­pa­lais­ten voimin

27.10.2023 17:00
Tilaajille
Aasialaisia vai eurooppalaisia matkailijoita  – minkämaalainen turisti on Lapille mieluisin?

Aa­sia­lai­sia vai eu­roop­pa­lai­sia mat­kai­li­joi­ta – min­kä­maa­lai­nen turisti on Lapille mie­lui­sin?

28.10.2023 09:11 4
Tilaajille
Matkailuala tarvitsee sosiaalisen toimiluvan paikallisilta asukkailta, kasvua ei pidä hakea hinnalla millä hyvänsä
Pääkirjoitus

Mat­kai­lu­ala tar­vit­see so­siaa­li­sen toi­mi­lu­van pai­kal­li­sil­ta asuk­kail­ta, kasvua ei pidä hakea hin­nal­la millä hyvänsä

27.10.2023 05:00 8