kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Sopu hoi­ta­ja­liit­to­jen pitkän työ­kiis­taan tär­kein­tä, kiis­te­ly voit­ta­jis­ta ja hä­viä­jis­tä toiss­si­jais­ta

Lapin matkailu
Kuukausi
Kemijärvi aikoo jättää osan Suomutunturin laduista kunnostamatta – mökkiläiset polkaisivat pystyyn adressin, joka vastustaa kaupungin päätöstä

Ke­mi­jär­vi aikoo jättää osan Suo­mu­tun­tu­rin la­duis­ta kun­nos­ta­mat­ta – mök­ki­läi­set pol­kai­si­vat pystyyn ad­res­sin, joka vas­tus­taa kau­pun­gin pää­tös­tä

03.10.2022 20:00 12
Tilaajille
Ainoa Pohjoismaissa: Sallaan muuttanut perhe muunsi koulubussin majoitustilaksi – brittipariskunta löysi paikan unelmansa toteuttamiseen

Ainoa Poh­jois­mais­sa: Sallaan muut­ta­nut perhe muunsi kou­lu­bus­sin ma­joi­tus­ti­lak­si – brit­ti­pa­ris­kun­ta löysi paikan unel­man­sa to­teut­ta­mi­seen

29.09.2022 06:30 1
Tilaajille
Itärajalle ei odoteta Lapissa painetta Baltian ja Puolan sulkiessa rajansa venäläisiltä turisteilta – rajaliikenne on hyvin rauhallista

Itä­ra­jal­le ei odoteta Lapissa pai­net­ta Baltian ja Puolan sul­kies­sa rajansa ve­nä­läi­sil­tä tu­ris­teil­ta – ra­ja­lii­ken­ne on hyvin rau­hal­lis­ta

18.09.2022 17:17 3
Tilaajille
Suomen lentoliikenne on palautunut koronaturbulenssista muuta Pohjolaa hitaammin, arvioi Norwegianin toimitusjohtaja – yhtiö kaavailee muutoksia Suomen-reittiliikenteeseen

Suomen len­to­lii­ken­ne on pa­lau­tu­nut ko­ro­na­tur­bu­lens­sis­ta muuta Poh­jo­laa hi­taam­min, arvioi Nor­we­gia­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja – yhtiö kaa­vai­lee muu­tok­sia Suo­men-reit­ti­lii­ken­tee­seen

17.09.2022 19:30 3
Jos historia olisi mennyt toisin, suurin tunturikeskus ei olisi Levi eikä Ruka
Kolumni

Jos his­to­ria olisi mennyt toisin, suurin tun­tu­ri­kes­kus ei olisi Levi eikä Ruka

15.09.2022 06:00 7
Tilaajille
Talventekijöissä etsitään osaajia – Matkailu- ja ravintola-alan rekrytointitapahtuma pidetään keskiviikkona Rovaniemellä

Tal­ven­te­ki­jöis­sä et­si­tään osaajia – Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan rek­ry­toin­ti­ta­pah­tu­ma pi­de­tään kes­ki­viik­ko­na Ro­va­nie­mel­lä

06.09.2022 15:49
Tilaajille
Vanhemmat
Juhani Eiramo suunnittelee matkailukohdetta Utsjoen arvokkaalle harjualueelle – kunta jarruttaa

Juhani Eiramo suun­nit­te­lee mat­kai­lu­koh­det­ta Utsjoen ar­vok­kaal­le har­ju­alueel­le – kunta jar­rut­taa

02.09.2022 09:55 13
Tilaajille
Kaksi keskieurooppalaista lentoyhtiötä aloittaa uudet suorat lennot Pariisista ja Düsseldorfista Kittilään – lentoja koko talvikauden ajan

Kaksi kes­ki­eu­roop­pa­lais­ta len­to­yh­tiö­tä aloit­taa uudet suorat lennot Pa­rii­sis­ta ja Düs­sel­dor­fis­ta Kit­ti­lään – lentoja koko tal­vi­kau­den ajan

31.08.2022 09:22 1
Tilaajille
"Pitkät suorat, pusikosta ilmestyvine poroineen, ovat haastavia", sanoo espanjalainen Manuel Barnesin – moottoripyöräsafarit ja Trans Euro Trail -reitti houkuttelevat matkailijoita Lappiin

"Pitkät suorat, pu­si­kos­ta il­mes­ty­vi­ne po­roi­neen, ovat haas­ta­via", sanoo es­pan­ja­lai­nen Manuel Bar­ne­sin – moot­to­ri­pyö­rä­sa­fa­rit ja Trans Euro Trail -reitti hou­kut­te­le­vat mat­kai­li­joi­ta Lappiin

18.08.2022 17:02 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­tat­ko kiittää työn­te­ki­jää­si?

18.08.2022 05:00
Tilaajille
Muonio ja Enontekiö yhdistävät voimansa matkailun kehittämisessä: Muonion matkailuyhdistys laajentaa toimintaansa naapurikuntaan

Muonio ja Enon­te­kiö yh­dis­tä­vät voi­man­sa mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­ses­sä: Muonion mat­kai­lu­yh­dis­tys laa­jen­taa toi­min­taan­sa naa­pu­ri­kun­taan

12.08.2022 20:03
Tilaajille
KLM aloittaa joulukuussa lennot Amsterdamista Rovaniemelle – lentoyhtiön mukaan talvimatkojen kysyntä Lappiin on kasvussa

KLM aloit­taa jou­lu­kuus­sa lennot Ams­ter­da­mis­ta Ro­va­nie­mel­le – len­to­yh­tiön mukaan tal­vi­mat­ko­jen kysyntä Lappiin on kas­vus­sa

08.08.2022 18:13
Leirintäkesä on ollut kansainvälinen – matkailuautot ovat mukavuuskeskuksia, jossa sähköä kuluu niin lämmitykseen kuin viilennykseenkin

Lei­rin­tä­ke­sä on ollut kan­sain­vä­li­nen – mat­kai­lu­au­tot ovat mu­ka­vuus­kes­kuk­sia, jossa sähköä kuluu niin läm­mi­tyk­seen kuin vii­len­nyk­seen­kin

02.08.2022 19:30 1
Tilaajille
Yosuke Shoyama ajeli Honda Monkeyllä Japanista Lappiin – "Täällä on hyvät tiet"

Yosuke Shoyama ajeli Honda Mon­keyl­lä Ja­pa­nis­ta Lappiin – "Täällä on hyvät tiet"

02.08.2022 19:30 1
Tilaajille
Kahden huippukauden jälkeen Lapin matkailukesä uhkaa jäädä suutariksi – kotimaisia matkailijoita houkuttavat nyt etenkin ulkomaat ja festarit
Pääkirjoitus

Kahden huip­pu­kau­den jälkeen Lapin mat­kai­lu­ke­sä uhkaa jäädä suu­ta­rik­si – ko­ti­mai­sia mat­kai­li­joi­ta hou­kut­ta­vat nyt etenkin ul­ko­maat ja fes­ta­rit

19.07.2022 20:00 8
Tilaajille
Mäkäräisiä on Lapissa runsaasti juuri kesälomakaudella, mutta se ei hetkauta kotimaan matkailijoita – "Ei niiden takia reissuja peruta"

Mä­kä­räi­siä on Lapissa run­saas­ti juuri ke­sä­lo­ma­kau­del­la, mutta se ei het­kau­ta ko­ti­maan mat­kai­li­joi­ta – "Ei niiden takia reis­su­ja peruta"

14.07.2022 19:28 4
Tilaajille
Kakslauttasen yrittäjä Juhani Eiramo haluaa ajeluttaa matkailijoita moottorikelkoilla Utsjoen kylän kupeessa – kunta puoltaa ideaa, osa kyläläisistä haraa vastaan

Kaks­laut­ta­sen yrit­tä­jä Juhani Eiramo haluaa aje­lut­taa mat­kai­li­joi­ta moot­to­ri­kel­koil­la Utsjoen kylän ku­pees­sa – kunta puoltaa ideaa, osa ky­lä­läi­sis­tä haraa vastaan

16.06.2022 06:30 20
Tilaajille
Päiväkirja: Parin tunnin ajomatka tunturiin ja vuokramökki viidellä kympillä – Lapin kesä tarjoaa paikallisille huikeat puitteet lähimatkailuun
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Parin tunnin ajo­mat­ka tun­tu­riin ja vuok­ra­mök­ki vii­del­lä kym­pil­lä – Lapin kesä tarjoaa pai­kal­li­sil­le huikeat puit­teet lä­hi­mat­kai­luun

15.06.2022 05:00 1
Tilaajille
Työvoimapula sai matkailualan yritykset liikkeelle: ensi talven kausitöihin etsitään "hyviä tyyppejä" jo nyt

Työ­voi­ma­pu­la sai mat­kai­lu­alan yri­tyk­set liik­keel­le: ensi talven kau­si­töi­hin et­si­tään "hyviä tyyp­pe­jä" jo nyt

22.05.2022 18:00 7
Tilaajille
Venäjän hyökkäys tekee ison kolon Lapin matkailuun – menetetyille aasialaisille ja venäläisille matkailijoille etsitään korvaajia Euroopasta ja Yhdysvalloista

Venäjän hyök­käys tekee ison kolon Lapin mat­kai­luun – me­ne­te­tyil­le aa­sia­lai­sil­le ja ve­nä­läi­sil­le mat­kai­li­joil­le et­si­tään kor­vaa­jia Eu­roo­pas­ta ja Yh­dys­val­lois­ta

08.04.2022 14:00 9
Tilaajille