Lapin matkailu
Viimeisin tunti
Ensi sesonkiin: ”Kirjoitin taas yhden työsopimuksen”

Ensi se­son­kiin: ”Kir­joi­tin taas yhden työ­so­pi­muk­sen”

12:29 0
Kuukausi
Tunturi-Lapissa iloitaan jopa sata miljoonaa euroa tuovasta sopimuksesta, alueella uskotaan positiivisen kehän nyt alkaneen – "Ostan heille kaljat!"

Tun­tu­ri-La­pis­sa iloi­taan jopa sata mil­joo­naa euroa tuo­vas­ta so­pi­muk­ses­ta, alueel­la us­ko­taan po­si­tii­vi­sen kehän nyt al­ka­neen – "Ostan heille kal­jat!"

31.07.2020 16:34 2
Tilaajille
Lapissa pudottiin puoleen: Kotimaanmatkailu elpyi pahimmasta korona-alhosta kesäkuussa, mutta ei ole palannut ennalleen

Lapissa pu­dot­tiin puo­leen: Ko­ti­maan­mat­kai­lu elpyi pa­him­mas­ta ko­ro­na-al­hos­ta ke­sä­kuus­sa, mutta ei ole pa­lan­nut en­nal­leen

30.07.2020 11:50 1
Kolumni: Matkusta sinne minne todella tahdot
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: Mat­kus­ta sinne minne todella tahdot

29.07.2020 09:22 2
Lukijalta: Koronan runtelema matkailu elpyy nopeasti
Lukijalta Mielipide Keijo Posio

Lu­ki­jal­ta: Koronan run­te­le­ma mat­kai­lu elpyy no­peas­ti

28.07.2020 21:59 0
Tilaajille
Ensi sesonkiin: ”Matkailijat palaavat, ja meidän täytyy valmistautua siihen hyvin", sanoo luontoelämysyrittäjä Juho Uutela

Ensi se­son­kiin: ”Mat­kai­li­jat pa­laa­vat, ja meidän täytyy val­mis­tau­tua siihen hyvin", sanoo luon­to­elä­mys­yrit­tä­jä Juho Uutela

28.07.2020 14:51 0
Syksyn budjettiriihen pääaihe on jo tiedossa, eikä se ole pandemia
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Syksyn bud­jet­ti­rii­hen pääaihe on jo tie­dos­sa, eikä se ole pan­de­mia

25.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Pohjoisen pakkascharmille on löytynyt kilpailija – nyt meillä on kesä, joka on uusi talvi
Kolumni Juhani Henriksson

Poh­joi­sen pak­kas­char­mil­le on löy­ty­nyt kil­pai­li­ja – nyt meillä on kesä, joka on uusi talvi

22.07.2020 11:03 2
Matkalla lähiympäristössä – Pyörällä matkustaessa maiseman kokee uudella tavalla

Mat­kal­la lä­hi­ym­pä­ris­tös­sä – Pyö­räl­lä mat­kus­taes­sa mai­se­man kokee uudella tavalla

17.07.2020 07:00 0
Valtio satsaa retkeilykohteiden kunnostukseen miljoonia euroja kreivin aikaan
Pääkirjoitus

Valtio satsaa ret­kei­ly­koh­tei­den kun­nos­tuk­seen mil­joo­nia euroja kreivin aikaan

16.07.2020 18:23 1
Tilaajille
Ensi sesonkiin: Tavoitteena ympärivuotinen matkailu – Salla-Mari Koistinen toivoo, että matkailutoimijoiden sisukkuus kantaisi hedelmää tulevina vuosina

Ensi se­son­kiin: Ta­voit­tee­na ym­pä­ri­vuo­ti­nen mat­kai­lu – Sal­la-Ma­ri Kois­ti­nen toivoo, että mat­kai­lu­toi­mi­joi­den si­suk­kuus kan­tai­si he­del­mää tu­le­vi­na vuosina

14.07.2020 15:18 0
Päiväkirja: Joen piilottelu saa loppua

Päi­vä­kir­ja: Joen pii­lot­te­lu saa loppua

11.07.2020 06:15 2
Tilaajille
Pientä lohtua luvassa Lapin matkailukesään
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pientä lohtua luvassa Lapin mat­kai­lu­ke­sään

10.07.2020 06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen napapiirille ilmestyi 100 metriä pitkä lampi – Pian sen ympärille nousee kylpylä, ekologista majoitusta ja saarisauna

Ro­va­nie­men na­pa­pii­ril­le il­mes­tyi 100 metriä pitkä lampi – Pian sen ym­pä­ril­le nousee kyl­py­lä, eko­lo­gis­ta ma­joi­tus­ta ja saa­ri­sau­na

06.07.2020 14:56 5
Tilaajille
Ylläs taikoi pyöräilystä ruskan veroisen sesongin keskelle kesää – Alamäki- ja maastopyöräilybuumissa iskee välillä jo uupelo pyöristä

Ylläs taikoi pyö­räi­lys­tä ruskan ve­roi­sen se­son­gin kes­kel­le kesää – Ala­mä­ki- ja maas­to­pyö­räi­ly­buu­mis­sa iskee välillä jo uupelo pyö­ris­tä

06.07.2020 06:30 0
Tilaajille
Koronan jälkeisessä matkailukisassa pärjääminen vaatii Lapin matkailulta saumatonta yhteistyökykyä
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Koronan jäl­kei­ses­sä mat­kai­lu­ki­sas­sa pär­jää­mi­nen vaatii Lapin mat­kai­lul­ta sau­ma­ton­ta yh­teis­työ­ky­kyä

05.07.2020 13:26 0
Tilaajille
Hotellien ennusteet matkailijamääristä menivät alakanttiin – matkailijat suuntaavat tänä vuonna pohjoiseen, hotelleissa yövytään yö tai kaksi

Ho­tel­lien en­nus­teet mat­kai­li­ja­mää­ris­tä menivät ala­kant­tiin – mat­kai­li­jat suun­taa­vat tänä vuonna poh­joi­seen, ho­tel­leis­sa yö­vy­tään yö tai kaksi

04.07.2020 15:08 2
Tilaajille
Pähkähullu idea vai tulevaisuuden matkailuvaltti? Rovaniemeläisyrittäjä ehdottaa kaupunkiin gondolihissiä, joka veisi keskustasta Ounasvaaran huipulle

Päh­kä­hul­lu idea vai tu­le­vai­suu­den mat­kai­lu­valt­ti? Ro­va­nie­me­läis­yrit­tä­jä eh­dot­taa kau­pun­kiin gon­do­li­his­siä, joka veisi kes­kus­tas­ta Ou­nas­vaa­ran hui­pul­le

28.06.2020 17:00 2
Tilaajille
Matkanjärjestäjä tyrmistyi Enontekiön lentoaseman tilanteesta, yhtiön mukaan kasvua tulisi koronasta huolimatta – perjantaina toiveikas neuvottelupäivä

Mat­kan­jär­jes­tä­jä tyr­mis­tyi Enon­te­kiön len­to­ase­man ti­lan­tees­ta, yhtiön mukaan kasvua tulisi ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – per­jan­tai­na toi­vei­kas neu­vot­te­lu­päi­vä

26.06.2020 19:29 1
Tilaajille
Ruotsinsuomalainen Pia-Karin Nikkinen vannoi, ettei koskaan muuta lökäpöksyjen maahan –  toisin kävi, nyt hän elää Sodankylässä

Ruot­sin­suo­ma­lai­nen Pia-Ka­rin Nik­ki­nen vannoi, ettei koskaan muuta lö­kä­pök­sy­jen maahan –  toisin kävi, nyt hän elää So­dan­ky­läs­sä

25.06.2020 21:57 1
Tilaajille