Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Lapin matkailu
Viimeisin 24 tuntia

Norja ki­ris­tää tu­ris­tien maa­han­pää­syä – maa­nan­tais­ta alkaen Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­tä pääsee Norjaan vain rokote- tai ko­ro­na­to­dis­tuk­sel­la

12:16 8
Tilaajille
Kuukausi

Lukija ih­met­te­li, lop­pui­vat­ko sun­nun­tai­len­not Kemin ja Hel­sin­gin välillä – ky­syim­me asiaa len­to­ase­man pääl­li­köl­tä

28.07.2021 10:27 4
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ti­lai­sin retken Sokliin

28.07.2021 07:00
Tilaajille

Kuivuus on pii­lot­ta­nut punkit maan uu­me­niin – Va­kiin­tu­nei­ta po­pu­laa­tioi­ta kor­keim­mil­laan ehkä So­dan­ky­läs­sä

24.07.2021 09:41

Si­sä­ra­ja­val­von­ta poistuu maa­nan­tais­ta alkaen – maa­han­tu­li­joi­ta seu­la­taan jat­kos­sa pis­to­ko­kein, eikä kaik­kien ko­ro­na­to­dis­tuk­sia ole mah­dol­lis­ta tar­kis­taa

23.07.2021 19:30 7
Tilaajille

Mi­ni­baa­rien tuot­teet kel­paa­vat ko­ti­mai­sil­le mat­kai­li­joil­le nyt ta­val­lis­ta pa­rem­min – Osa Lapin ho­tel­leis­ta täyt­tyy, osa ki­tuut­taa

22.07.2021 18:30 3
Tilaajille

Ju­na­mat­kus­ta­mi­sen suosio nou­sus­sa – VR lisää yö­ju­na­vuo­ro­ja Lappiin Ro­va­nie­mel­le ja Ko­la­riin

20.07.2021 13:01 2
Tilaajille

Mat­kai­lu­ala pettyi jälleen mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siin – "Täl­lais­ta lin­ja­muu­tos­ta ei to­del­la­kaan odo­tet­tu"

07.07.2021 19:30 22
Tilaajille

Näin näh­tä­vyyt­tä hoi­de­taan tal­koo­voi­min – "Kun tulee käymään täällä hel­teil­lä, hii­den­kir­nuis­ta hohkaa kylmää ilmaa"

06.07.2021 21:28 2
Tilaajille

Norjan ja Suomen rajalla val­mis­tau­dut­ta­va yhä jo­not­ta­maan – Katso ra­jan­yli­tys­pai­kat ja au­ki­olo­ajat

06.07.2021 20:27 1
Tilaajille

Del­ta­muun­nos sai hal­li­tuk­sen tiu­ken­ta­maan tur­val­li­sen maan mää­ri­tel­mää: Poh­jois-Nor­ja sopii jouk­koon, Ruotsi ei – Katso maa­nan­tai­na voimaan tulevat uudet ra­ja­toi­met

06.07.2021 20:04 9
Tilaajille

STM:n tie­do­tus­ti­lai­suus ra­ja­toi­mis­ta: 12.7. alkaen tiukat kri­tee­rit Suomeen tulolle – Ei koske Norjan ra­ja­kun­nis­ta tu­le­via, tur­val­li­sia läh­tö­mai­ta ar­vioi­daan ehkä kahden viikon välein

06.07.2021 18:24 7
Tilaajille

VR hank­ki­mas­sa uusia yö­ju­na­vau­nu­ja – vuoroja poh­joi­seen on lisätty viime vuosina

06.07.2021 10:31
Pääkirjoitus

Maa­han­tu­lon ra­joi­tuk­sia lie­ven­net­tiin edus­kun­ta­kä­sit­te­lys­sä, Lapin kan­sain­vä­li­sen tu­ris­min el­py­mi­sel­le on nyt toi­mi­vat läh­tö­koh­dat

02.07.2021 11:31 2
Tilaajille

Va­lion­ran­nan ho­tel­li­han­ke nyt­käh­ti eteen­päin – ky­sees­sä on Lapland Ho­tel­sil­le yli sadan mil­joo­nan euron in­ves­toin­ti, alueen val­mis­tu­mi­ses­sa vie­räh­tä­nee vuo­si­kym­men

02.07.2021 14:13 5
Tilaajille
Vanhemmat

Yr­jö­ta­pio Ki­vi­saa­ri siirtyy Visit Oulun toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Leviltä

01.07.2021 12:42
Tilaajille

So­te-va­lio­kun­ta lie­ven­si maa­han­tu­lo­mal­lia: al­hai­sen il­maan­tu­vuu­den maista pääsee va­paas­ti Suomeen

28.06.2021 17:06 3
Pääkirjoitus

Lasku Huuh­ka­ja-fa­nien ko­ro­na­fias­kos­ta ei saa päätyä mat­kai­lu­elin­kei­non mak­set­ta­vak­si

28.06.2021 15:16 5
Tilaajille

Lapin mat­kai­lu esittää toisen testin pois­ta­mis­ta tar­tun­ta­tau­ti­lain vä­li­ai­kai­ses­ta muu­tok­ses­ta – "Kan­sain­vä­li­sen mat­kai­lun avau­tu­mi­ses­sa ko­ro­na­pan­de­mian jäl­kei­sel­tä ajalta käydään kovaa kil­pa­juok­sua maiden kesken"

23.06.2021 16:01
Tilaajille

Kir­jas­ta au­toi­li­joil­le Poh­jois-Suo­men ret­kei­ly­vink­ke­jä

23.06.2021 09:39