Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jä­ne­li­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Lapin matkailu
Kuukausi
Inari-Saariselkä valittiin vuoden matkailualueeksi

Ina­ri-Saa­ri­sel­kä va­lit­tiin vuoden mat­kai­lu­alueek­si

20.01.2023 10:04
Tilaajille
Lapissa ei näy loppiaisen niiausta – kiinalaiset ja venäläiset väistyivät, Lappiin tullaan nyt enemmän "lähimatkailemaan" Euroopasta

Lapissa ei näy lop­piai­sen niiaus­ta – kii­na­lai­set ja ve­nä­läi­set väis­tyi­vät, Lappiin tullaan nyt enemmän "lä­hi­mat­kai­le­maan" Eu­roo­pas­ta

10.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Hiihtokeskusten kävijämäärät ovat pudonneet alkukaudella viime talvesta – "Tämä talvi on ollut paljon oikkuilevampi"

Hiih­to­kes­kus­ten kä­vi­jä­mää­rät ovat pu­don­neet al­ku­kau­del­la viime tal­ves­ta – "Tämä talvi on ollut paljon oik­kui­le­vam­pi"

08.01.2023 16:00 5
Lapin talvimatkailu elpyi pandemiasta kertarysäyksellä – ennätyksiä hipova joulusesonki on tuonut mukanaan lieveilmiöitä, jotka on otettava vakavasti
Pääkirjoitus

Lapin tal­vi­mat­kai­lu elpyi pan­de­mias­ta ker­ta­ry­säyk­sel­lä – en­nä­tyk­siä hipova jou­lu­se­son­ki on tuonut mu­ka­naan lie­veil­miöi­tä, jotka on otet­ta­va va­ka­vas­ti

03.01.2023 21:32 11
Tilaajille
Pöllöt turistit
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pöllöt tu­ris­tit

03.01.2023 05:01 3
Tilaajille
Vanhemmat
Tenon kalastusturismi on ehkä tullut tiensä päähän – Utsjoella tarvitaan jotain ja äkkiä, sanoo kunnan matkailukoordinaattori

Tenon ka­las­tus­tu­ris­mi on ehkä tullut tiensä päähän – Uts­joel­la tar­vi­taan jotain ja äkkiä, sanoo kunnan mat­kai­lu­koor­di­naat­to­ri

31.12.2022 05:00 12
Tilaajille
Turistit ostavat rovaniemeläiskaupoista pullovettä ja talvivaatteita – "Monelle tulee yllätyksenä, kuinka kylmä täällä oikeasti on"

Tu­ris­tit ostavat ro­va­nie­me­läis­kau­pois­ta pul­lo­vet­tä ja tal­vi­vaat­tei­ta – "Mo­nel­le tulee yl­lä­tyk­se­nä, kuinka kylmä täällä oi­keas­ti on"

30.12.2022 20:10 14
Tilaajille
Rovaniemellä turisteja on nyt niin paljon, että takseja ei riitä aina edes Kela-kyyteihin – "erittäin haastava ja ikävä tilanne", sanoo yrittäjä

Ro­va­nie­mel­lä tu­ris­te­ja on nyt niin paljon, että takseja ei riitä aina edes Ke­la-kyy­tei­hin – "e­rit­täin haas­ta­va ja ikävä ti­lan­ne", sanoo yrit­tä­jä

28.12.2022 19:30 28
Tilaajille
Vesisateisena joulupäivänä Rovaniemen kentälle laskeutui lento, joka mullisti Lapin matkailun

Ve­si­sa­tei­se­na jou­lu­päi­vä­nä Ro­va­nie­men ken­täl­le las­keu­tui lento, joka mul­lis­ti Lapin mat­kai­lun

25.12.2022 13:18 5
Tilaajille
Lapin loppuvuoden majoitukset ovat pitkälti täynnä – "Palautuminen koronasta tapahtunut huomattavasti nopeammin kuin osattiin ajatella"

Lapin lop­pu­vuo­den ma­joi­tuk­set ovat pit­käl­ti täynnä – "Pa­lau­tu­mi­nen ko­ro­nas­ta ta­pah­tu­nut huo­mat­ta­vas­ti no­peam­min kuin osat­tiin aja­tel­la"

24.12.2022 17:44 14
Tilaajille
Satu Luiro jatkaa House of Laplandin toimitusjohtajana

Satu Luiro jatkaa House of Lap­lan­din toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

16.12.2022 13:49
Tilaajille
Lapin matkailijoiden parissa tehtävä hengellinen työ sai kirkolta 140 000 euroa – rahasta osa käytetään Muonion kirkkoherran palkkaukseen

Lapin mat­kai­li­joi­den parissa tehtävä hen­gel­li­nen työ sai kir­kol­ta 140 000 euroa – rahasta osa käy­te­tään Muonion kirk­ko­her­ran palk­kauk­seen

13.12.2022 14:38
Tilaajille
Sata vuotta sitten Helsingistä saapui nuorukainen, joka toi hiihtäjät Lapin tuntureille – Gunnar Stenfors teki Ylläksen tunnetuksi, ennen kuin lähti kohtalokkaalle kanoottiretkelle

Sata vuotta sitten Hel­sin­gis­tä saapui nuo­ru­kai­nen, joka toi hiih­tä­jät Lapin tun­tu­reil­le – Gunnar Sten­fors teki Yl­läk­sen tun­ne­tuk­si, ennen kuin lähti koh­ta­lok­kaal­le ka­noot­ti­ret­kel­le

10.12.2022 09:16 8
Tilaajille
Lapin talvimatkailusesonki on lähtenyt vilkkaasti käyntiin ja sen odotetaan kiihtyvän joulua kohti – turistit haluavat nähdä huskeja, poroja ja revontulia

Lapin tal­vi­mat­kai­lu­se­son­ki on läh­te­nyt vilk­kaas­ti käyn­tiin ja sen odo­te­taan kiih­ty­vän joulua kohti – tu­ris­tit ha­lua­vat nähdä hus­ke­ja, poroja ja re­von­tu­lia

09.12.2022 19:30 6
Tilaajille
Tutkija: Rovaniemi on perikuva siitä, miten asiat eivät saisi matkailualalla mennä – tämä ranskalaisyrittäjä tahtoo tehdä toisin ja kunnioittaa paikallista kulttuuria

Tut­ki­ja: Ro­va­nie­mi on pe­ri­ku­va siitä, miten asiat eivät saisi mat­kai­lu­alal­la mennä – tämä rans­ka­lais­yrit­tä­jä tahtoo tehdä toisin ja kun­nioit­taa pai­kal­lis­ta kult­tuu­ria

08.12.2022 10:00 9
Tilaajille
Toimittajalta: Riistoa ja eksotisointia Rovaniemellä – palaako matkailu taas tutuille massaturismin urilleen?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Riistoa ja ek­so­ti­soin­tia Ro­va­nie­mel­lä – ­pa­laa­ko mat­kai­lu taas tu­tuil­le mas­sa­tu­ris­min uril­leen?

08.12.2022 09:47 4
Tilaajille
Sallatunturin vetovoima kasvanut kansallispuiston myötä – kunnassa on pulaa vakituisista asunnoista

Sal­la­tun­tu­rin ve­to­voi­ma kas­va­nut kan­sal­lis­puis­ton myötä – kun­nas­sa on pulaa va­ki­tui­sis­ta asun­nois­ta

26.11.2022 11:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men täytyy herätä ko­ti­maan mat­kai­luun, Va­lion­ran­nan kyl­py­lä­han­ke on saatava vauh­tiin pi­kim­mi­ten

22.11.2022 06:01 1
Tilaajille
Finnairin matkustamopalvelua koskeva lakko jatkuu maanantaina – viisi lentoa Helsingistä Lappiin peruttu, myös lentoja Lapista etelään peruttu

Finn­ai­rin mat­kus­ta­mo­pal­ve­lua koskeva lakko jatkuu maa­nan­tai­na – viisi lentoa Hel­sin­gis­tä Lappiin pe­rut­tu, myös lentoja Lapista etelään peruttu

21.11.2022 08:02
Hullu Poro oy sai 2,2 miljoonaa euroa koronatukea – koronatukia saivat lähes kaikkien alojen yritykset, saajien joukossa on myös putkiliikkeitä ja asianajotoimistoja

Hullu Poro oy sai 2,2 mil­joo­naa euroa ko­ro­na­tu­kea – ko­ro­na­tu­kia saivat lähes kaik­kien alojen yri­tyk­set, saajien jou­kos­sa on myös put­ki­liik­kei­tä ja asian­ajo­toi­mis­to­ja

18.11.2022 19:30 41
Tilaajille