Lapin matkailu
Viimeisin tunti
Finnairin pelastaminen on Lapin matkailun elinehto
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Finn­ai­rin pe­las­ta­mi­nen on Lapin mat­kai­lun elin­eh­to

06:00 0
Tilaajille
Viimeisin 24 tuntia
Luntahan voi paalata, hoksasi sekatyömies Kauko Mäntyjärvi ja keksi uuden laitteen – "Mietin, että eihän tuossa ole mitään järkeä, ilmaa kuljettavat"

Lun­ta­han voi paa­la­ta, hoksasi se­ka­työ­mies Kauko Män­ty­jär­vi ja keksi uuden lait­teen – "Mie­tin, että eihän tuossa ole mitään järkeä, ilmaa kul­jet­ta­vat"

21.10.2020 11:31 2
Viikko
Hallituksen uusi periaatepäätös maahantulon helpottamisesta tulossa ensi viikolla

Hal­li­tuk­sen uusi pe­ri­aa­te­pää­tös maa­han­tu­lon hel­pot­ta­mi­ses­ta tulossa ensi vii­kol­la

16.10.2020 16:54 0
Tilaajille
Lapin kauppakamari: Ruotsin Lappi hyötyy hallituksen epäröinnistä matkailun suhteen – "Ruotsi kiinnostaa ja sinne lisätään koko ajan lentoja"

Lapin kaup­pa­ka­ma­ri: Ruotsin Lappi hyötyy hal­li­tuk­sen epä­röin­nis­tä mat­kai­lun suhteen – "Ruotsi kiin­nos­taa ja sinne li­sä­tään koko ajan len­to­ja"

16.10.2020 15:51 2
Tilaajille
Perustuslakivaliokunta pitää hallituksen maahantulorajoituksia koskevaa lakiesitystä täysin kelvottomana – Hallituksen osaamattomuus tulee Lapille kalliiksi
Pääkirjoitus

Pe­rus­tus­la­ki­va­lio­kun­ta pitää hal­li­tuk­sen maa­han­tu­lo­ra­joi­tuk­sia kos­ke­vaa la­ki­esi­tys­tä täysin kel­vot­to­ma­na – Hal­li­tuk­sen osaa­mat­to­muus tulee Lapille kal­liik­si

16.10.2020 14:31 5
Tilaajille
Matkustusrajoituksia linjataan ensi viikolla – Liikenneministeriö: "Otetaan huomioon tautitilanne ja matkailun mahdollisuudet"

Mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia lin­ja­taan ensi vii­kol­la – Lii­ken­ne­mi­nis­te­riö: "O­te­taan huo­mioon tau­ti­ti­lan­ne ja mat­kai­lun mah­dol­li­suu­det"

16.10.2020 10:59 0
Tilaajille
Norja kiristi matkustusrajoituksiaan – Lapista tulevat matkustajat karanteeniin ensi yöstä alkaen

Norja kiristi mat­kus­tus­ra­joi­tuk­siaan – Lapista tulevat mat­kus­ta­jat ka­ran­tee­niin ensi yöstä alkaen

16.10.2020 10:49 0
Tilaajille
MaRan kysely Pohjois-Suomen yrityksille: lähes 30 prosenttia hotelleista ja kylpylöistä konkurssiuhan alla ensi keväänä – matkustusrajoitukset tulevat määrittämään talven suunnan

MaRan kysely Poh­jois-Suo­men yri­tyk­sil­le: lähes 30 pro­sent­tia ho­tel­leis­ta ja kyl­py­löis­tä kon­kurs­si­uhan alla ensi keväänä – mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set tulevat mää­rit­tä­mään talven suunnan

16.10.2020 09:17 1
Tilaajille
Retkihevoset ja koulutetut ajoporot eivät joudu pataan, vaikka hevos- ja porotilojen matkailijamäärät kutistuivat koronan takia

Ret­ki­he­vo­set ja kou­lu­te­tut ajo­po­rot eivät joudu pataan, vaikka hevos- ja po­ro­ti­lo­jen mat­kai­li­ja­mää­rät ku­tis­tui­vat koronan takia

15.10.2020 18:30 1
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Lukijalta Mielipide Paavo Närvänen

Lu­ki­jal­ta: Hä­tä­huu­to Lapin puo­les­ta

15.10.2020 05:55 1
Tilaajille
Luke: Korona vaikuttaa luonnonvara-alalla eniten luontomatkailuun – Epävarmuutta myös elintarvike- ja metsäsektoreilla

Luke: Korona vai­kut­taa luon­non­va­ra-alal­la eniten luon­to­mat­kai­luun – Epä­var­muut­ta myös elin­tar­vi­ke- ja met­sä­sek­to­reil­la

14.10.2020 14:17 0
Finavia: Koronarajoitukset käänsivät matkustajamäärät syyskuussa laskuun – Kittilä ylsi viime vuoden tasolle ruskamatkailun ansiosta

Fi­na­via: Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set kään­si­vät mat­kus­ta­ja­mää­rät syys­kuus­sa laskuun – Kittilä ylsi viime vuoden tasolle rus­ka­mat­kai­lun an­sios­ta

14.10.2020 10:36 0
Tilaajille
IS: Seuraava Temptation Island Suomi -kausi kuvataan Levillä – luvassa ohjelman ensimmäinen talviversio, asian paljasti juontaja Sami Kuronen

IS: Seu­raa­va Temp­ta­tion Island Suomi -kausi ku­va­taan Levillä – luvassa oh­jel­man en­sim­mäi­nen tal­vi­ver­sio, asian pal­jas­ti juon­ta­ja Sami Kuronen

14.10.2020 09:25 0
Tilaajille
Rovaniemellä 350 henkilöä karanteenissa – joukkoaltistumiset eivät ole johtaneet uusiin tartuntoihin, lähteistä osa tuntemattomia

Ro­va­nie­mel­lä 350 hen­ki­löä ka­ran­tee­nis­sa – jouk­ko­al­tis­tu­mi­set eivät ole joh­ta­neet uusiin tar­tun­toi­hin, läh­teis­tä osa tun­te­mat­to­mia

13.10.2020 12:03 0
Tilaajille
Igluissa on nyt tyhjää, kun ulkomaalaisia tulee Lappiin vain murto-osa viime vuoteen verrattuna. "Ensi talvesta taitaa tulla minun kallein harrastukseni", sanoo lumihotelliyrittäjä

Ig­luis­sa on nyt tyhjää, kun ul­ko­maa­lai­sia tulee Lappiin vain mur­to-osa viime vuoteen ver­rat­tu­na. "Ensi tal­ves­ta taitaa tulla minun kallein har­ras­tuk­se­ni", sanoo lu­mi­ho­tel­li­yrit­tä­jä

13.10.2020 06:30 7
Tilaajille
Kuuntele Viikkoraati: Dramaattisessa haastattelussa Sanna Kärkkäinen "Elämme joka päivä matkailun historiaa, niitä hetkiä kun alasajetaan vuosikymmenten työtä"

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Dra­maat­ti­ses­sa haas­tat­te­lus­sa Sanna Kärk­käi­nen "Elämme joka päivä mat­kai­lun his­to­riaa, niitä hetkiä kun ala­sa­je­taan vuo­si­kym­men­ten työtä"

09.10.2020 14:17 0
Työttömyys ajaa lappilaisia ahdinkoon, jossa kukaan ei tiedä tulevasta – "Emme miehen kanssa tienneet, mistä voisimme enää karsia"

Työt­tö­myys ajaa lap­pi­lai­sia ah­din­koon, jossa kukaan ei tiedä tu­le­vas­ta – "Emme miehen kanssa tien­neet, mistä voi­sim­me enää karsia"

08.10.2020 06:30 0
Tilaajille
Tuplatestaus karanteeneineen on todistettu turhaksi, joten siitä on luovuttava
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Tup­la­tes­taus ka­ran­tee­nei­neen on to­dis­tet­tu tur­hak­si, joten siitä on luo­vut­ta­va

07.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Kumpi tär­keäm­pi, ihminen vai mat­kai­lu?

07.10.2020 05:10 1
Tilaajille
Lukijalta: Pelastetaan Lapin matkailu
Lukijalta Mielipide Eero Seppänen

Lu­ki­jal­ta: Pe­las­te­taan Lapin mat­kai­lu

07.10.2020 05:00 0
Tilaajille