Kiinteistökaupat
Koronakevät viivästytti – Lähteentien rivitalon huutokauppa on määrä viimeistellä syyskuun aikana

Ko­ro­na­ke­vät vii­väs­tyt­ti – Läh­teen­tien ri­vi­ta­lon huu­to­kaup­pa on määrä vii­meis­tel­lä syys­kuun aikana

16.09.2020 13:38 0
Lappset osti toimitilojaan Rovaseudun Markkinakiinteistöiltä – investointi parantaa yhtiön mukaan mahdollisuuksia alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen

Lappset osti toi­mi­ti­lo­jaan Ro­va­seu­dun Mark­ki­na­kiin­teis­töil­tä – in­ves­toin­ti pa­ran­taa yhtiön mukaan mah­dol­li­suuk­sia alueen pit­kä­jän­tei­seen ke­hit­tä­mi­seen

06.04.2020 12:55 0
Tilaajille
Puolustusministeriö on hyväksynyt kaikki ulkomaalaisten Suomessa tekemät kiinteistökaupat – Eniten lupahakemuksia ovat jättäneet venäläiset

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö on hy­väk­sy­nyt kaikki ul­ko­maa­lais­ten Suo­mes­sa tekemät kiin­teis­tö­kau­pat – Eniten lu­pa­ha­ke­muk­sia ovat jät­tä­neet ve­nä­läi­set

06.04.2020 06:00 0

Ranuan piti perua ri­vi­ta­lon myy­mi­nen

28.01.2020 14:15 0
Tilaajille
Oppipojan myyntisaaga jatkuu Rovaniemellä, koulutuskuntayhtymä hylkäsi tarjoukset – myyntiä jatketaan neuvottelumenettelyllä

Op­pi­po­jan myyn­ti­saa­ga jatkuu Ro­va­nie­mel­lä, kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä hylkäsi tar­jouk­set – myyntiä jat­ke­taan neu­vot­te­lu­me­net­te­lyl­lä

16.12.2019 18:10 0
Tilaajille
Seija myi kotitalonsa ja jäi eläkkeelle – sitten uusi omistaja valitti vioista, ja nyt Seija maksaa hinnanalennusta yli kolme vuotta vanhasta kaupasta – "Suuhun jää rahastuksen maku"

Seija myi ko­ti­ta­lon­sa ja jäi eläk­keel­le – sitten uusi omis­ta­ja valitti viois­ta, ja nyt Seija maksaa hin­nan­alen­nus­ta yli kolme vuotta van­has­ta kau­pas­ta – "Suuhun jää ra­has­tuk­sen maku"

19.10.2019 09:40 0
Tilaajille
LM-selvitys Nuorisosäätiöstä: Virolaisyritys teki miljoonatilin tontilla Tallinnassa – keskustataustainen yhtiö sai yllättävän tilisiirron joulun jälkeen

LM-sel­vi­tys Nuo­ri­so­sää­tiös­tä: Vi­ro­lais­yri­tys teki mil­joo­na­ti­lin ton­til­la Tal­lin­nas­sa – kes­kus­ta­taus­tai­nen yhtiö sai yl­lät­tä­vän ti­li­siir­ron joulun jälkeen

12.10.2019 07:00 0
Tilaajille
Oppipoikaa ei myyty vieläkään – koulutuskuntayhtymä aloittaa uudet myyntiponnistelut

Op­pi­poi­kaa ei myyty vie­lä­kään – kou­lu­tus­kun­ta­yh­ty­mä aloit­taa uudet myyn­ti­pon­nis­te­lut

03.10.2019 16:49 0
Uusi omistaja: Samperin Savotta osti Korvatunturin opastuskeskuksen – Metsähallitus jää vuokralle rakennukseen

Uusi omis­ta­ja: Sam­pe­rin Savotta osti Kor­va­tun­tu­rin opas­tus­kes­kuk­sen – Met­sä­hal­li­tus jää vuok­ral­le ra­ken­nuk­seen

24.09.2019 17:35 0
Tilaajille

Nyt se on pää­tet­ty: Pellon kunta myy vi­ras­to­ta­lon­sa 2 000 eurolla

23.09.2019 20:23 0
Tilaajille
Tähän on tultu: Pellon kunta saattaa myydä virastotalon 2 000 eurolla

Tähän on tultu: Pellon kunta saattaa myydä vi­ras­to­ta­lon 2 000 eurolla

18.09.2019 22:05 0
Tilaajille