Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Arina
”Keskustelun voi aina avata” – professori Mari Vaattovaara ehdottaa lain vaatimusta laajempaa kansalaiskeskustelua tornitalojen mittakaavan rakennushankkeista

”Kes­kus­te­lun voi aina avata” – pro­fes­so­ri Mari Vaat­to­vaa­ra eh­dot­taa lain vaa­ti­mus­ta laa­jem­paa kan­sa­lais­kes­kus­te­lua tor­ni­ta­lo­jen mit­ta­kaa­van ra­ken­nus­hank­keis­ta

29.09.2023 15:55
Tilaajille
Toimittajalta: Tornihotellin vai Lordinaukion ehdoilla?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tor­ni­ho­tel­lin vai Lor­din­au­kion eh­doil­la?

29.09.2023 15:54 1
Kehitetään yhdessä matkailukaupunkia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­te­tään yhdessä mat­kai­lu­kau­pun­kia

29.09.2023 05:02 1
Kaksoisrooli estää päättämisen – tornihotellien kaavoitus saa kaupunkilaisen miettimään, kenen asialla päättäjä on
Kolumni

Kak­sois­roo­li estää päät­tä­mi­sen – tor­ni­ho­tel­lien kaa­voi­tus saa kau­pun­ki­lai­sen miet­ti­mään, kenen asialla päät­tä­jä on

19.09.2023 05:00 14
Tornien taisto – ja sen varjo
Kolumni

Tornien taisto – ja sen varjo

16.08.2023 15:07 1
Rovaniemen päättäjien tornihotelliasenne on vaihdellut sen mukaan, kuka tornia on kulloinkin suunnitellut – tähän on tultava muutos
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men päät­tä­jien tor­ni­ho­tel­li­asen­ne on vaih­del­lut sen mukaan, kuka tornia on kul­loin­kin suun­ni­tel­lut – tähän on tultava muutos

15.08.2023 19:45 34
Arinan tornihotellin kaavaluonnos tulee julkisesti nähtäville Rovaniemellä – Miikka Keränen esitti asian palauttamista valmisteluun

Arinan tor­ni­ho­tel­lin kaa­va­luon­nos tulee jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le Ro­va­nie­mel­lä – Miikka Keränen esitti asian pa­laut­ta­mis­ta val­mis­te­luun

14.08.2023 19:20 19
Tilaajille
Arinan tornihotellin kaava maanantaina Rovaniemen kaupunginhallituksen käsittelyssä – ensimmäiset kuvat suunnitelmista julki

Arinan tor­ni­ho­tel­lin kaava maa­nan­tai­na Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kä­sit­te­lys­sä – en­sim­mäi­set kuvat suun­ni­tel­mis­ta julki

09.08.2023 15:10 58
Tilaajille
Sopiiko tornihotelli Rovaniemen brändiin?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sopiiko tor­ni­ho­tel­li Ro­va­nie­men brän­diin?

05.06.2023 06:05 3
Tilaajille
Jopen työ jatkuu Syväkankaalla

Jopen työ jatkuu Sy­vä­kan­kaal­la

26.05.2023 14:13
Mikä on Arinan viesti?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on Arinan viesti?

22.05.2023 06:00
Toimittajalta: Jättääkö Arinan torni muut varjoonsa? – Rovaniemen kaupunkisuunnitteluun tarvitaan asukaslähtöisyyttä ja pitkänäköisyyttä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Jät­tää­kö Arinan torni muut var­joon­sa? – Ro­va­nie­men kau­pun­ki­suun­nit­te­luun tar­vi­taan asu­kas­läh­töi­syyt­tä ja pit­kä­nä­köi­syyt­tä

16.05.2023 14:27 7
Kenen valtaa tornihotelli todistaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kenen valtaa tor­ni­ho­tel­li to­dis­taa?

09.05.2023 04:00 7
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­vek­sii­ko Arina asiak­kai­taan?

06.05.2023 06:00 1
Arina harkitsee Louen Salen sulkemista – Toimialajohtaja: "Lähikaupan sulkeminen ei ole koskaan helppo päätös"

Arina har­kit­see Louen Salen sul­ke­mis­ta – Toi­mia­la­joh­ta­ja: "Lä­hi­kau­pan sul­ke­mi­nen ei ole koskaan helppo päätös"

17.04.2023 14:19 17
Tilaajille
Uusi ruokakauppa avautuu Rovaniemen Talvitielle torstaina – hyllyt täyttyvät lakosta huolimatta

Uusi ruo­ka­kaup­pa avautuu Ro­va­nie­men Tal­vi­tiel­le tors­tai­na – hyllyt täyt­ty­vät lakosta huo­li­mat­ta

21.02.2023 10:49 3
Tilaajille
Lakko vaikeuttaisi Lapin isojen markettien pyörittämistä – Pamin lakko alkaa kaupoissa 9. helmikuuta, jos sopua ei synny

Lakko vai­keut­tai­si Lapin isojen mar­ket­tien pyö­rit­tä­mis­tä – Pamin lakko alkaa kau­pois­sa 9. hel­mi­kuu­ta, jos sopua ei synny

31.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Kesätyöntekijöiden saaminen on pienillä paikkakunnilla haastavaa – nuoret muuttavat opiskeluiden perässä muille paikkakunnille,  työnhakijoita ei muutaman kuukauden pätkätyö innosta

Ke­sä­työn­te­ki­jöi­den saa­mi­nen on pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la haas­ta­vaa – nuoret muut­ta­vat opis­ke­lui­den perässä muille paik­ka­kun­nil­le, työn­ha­ki­joi­ta ei muu­ta­man kuu­kau­den pät­kä­työ innosta

28.01.2023 12:00 5
Tilaajille
Keminmaan keskustan Posti vaihtaa paikkaa tammikuussa – uuteen kuntakeskuksen Saleen ei tule täyden palvelun postipalveluja

Ke­min­maan kes­kus­tan Posti vaihtaa paikkaa tam­mi­kuus­sa – uuteen kun­ta­kes­kuk­sen Saleen ei tule täyden pal­ve­lun pos­ti­pal­ve­lu­ja

25.11.2022 05:00
Tilaajille
Arina harkitsee S-market Revontulen sulkemista – asiakasmäärät ja kannattavuus jäänyt tavoitellusta

Arina har­kit­see S-mar­ket Re­von­tu­len sul­ke­mis­ta – asia­kas­mää­rät ja kan­nat­ta­vuus jäänyt ta­voi­tel­lus­ta

18.11.2022 14:44 29
Tilaajille