Kadonnut: Poliisi etsii 15-vuo­tias­ta Jimi Repoa Ro­va­nie­mel­tä

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Pääkirjoitus: Uusilla met­sien­suo­je­lu­alueil­la py­ri­tään vai­kut­ta­maan vaa­lei­hin, ei hak­kui­siin

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Arina
Lakko vaikeuttaisi Lapin isojen markettien pyörittämistä – Pamin lakko alkaa kaupoissa 9. helmikuuta, jos sopua ei synny

Lakko vai­keut­tai­si Lapin isojen mar­ket­tien pyö­rit­tä­mis­tä – Pamin lakko alkaa kau­pois­sa 9. hel­mi­kuu­ta, jos sopua ei synny

31.01.2023 05:00 1
Tilaajille
Kesätyöntekijöiden saaminen on pienillä paikkakunnilla haastavaa – nuoret muuttavat opiskeluiden perässä muille paikkakunnille,  työnhakijoita ei muutaman kuukauden pätkätyö innosta

Ke­sä­työn­te­ki­jöi­den saa­mi­nen on pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la haas­ta­vaa – nuoret muut­ta­vat opis­ke­lui­den perässä muille paik­ka­kun­nil­le, työn­ha­ki­joi­ta ei muu­ta­man kuu­kau­den pät­kä­työ innosta

28.01.2023 12:00 5
Tilaajille
Keminmaan keskustan Posti vaihtaa paikkaa tammikuussa – uuteen kuntakeskuksen Saleen ei tule täyden palvelun postipalveluja

Ke­min­maan kes­kus­tan Posti vaihtaa paikkaa tam­mi­kuus­sa – uuteen kun­ta­kes­kuk­sen Saleen ei tule täyden pal­ve­lun pos­ti­pal­ve­lu­ja

25.11.2022 05:00
Tilaajille
Arina harkitsee S-market Revontulen sulkemista – asiakasmäärät ja kannattavuus jäänyt tavoitellusta

Arina har­kit­see S-mar­ket Re­von­tu­len sul­ke­mis­ta – asia­kas­mää­rät ja kan­nat­ta­vuus jäänyt ta­voi­tel­lus­ta

18.11.2022 14:44 29
Tilaajille
Rovaniemen Vennivaaran ja Ylikylän asukkaiden pitkä odotus kaupasta jatkuu, sillä Gardininkujan tyhjälle tontille ei vieläkään ole tiedossa toimijaa – uusi S-market avataan Talvitielle helmikuussa

Ro­va­nie­men Ven­ni­vaa­ran ja Yli­ky­län asuk­kai­den pitkä odotus kau­pas­ta jatkuu, sillä Gar­di­nin­ku­jan tyh­jäl­le ton­til­le ei vie­lä­kään ole tie­dos­sa toi­mi­jaa – uusi S-mar­ket avataan Tal­vi­tiel­le hel­mi­kuus­sa

07.11.2022 21:18 5
Tilaajille

Ari­nal­ta tukea lasten ja nuorten toi­min­taan – Arina ei päätä ha­ki­joi­ta, vaan Arinan alueel­la lasten ja nuorten toi­min­taa jär­jes­tä­vien yh­tei­sö­jen tulee itse hakea mukaan tu­ki­koh­teek­si

19.10.2022 16:12
Aikooko Arina tyhjentää Rovaniemen kaikista meille pitkäaikaisille asiakasomistajille tärkeistä palveluista?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aikooko Arina tyh­jen­tää Ro­va­nie­men kai­kis­ta meille pit­kä­ai­kai­sil­le asia­kas­omis­ta­jil­le tär­keis­tä pal­ve­luis­ta?

18.10.2022 09:03 4
Tilaajille
Sale Syväsenvaara suljetaan Rovaniemellä – "kiinteistö olisi vaatinut mittavia korjauksia"

Sale Sy­vä­sen­vaa­ra sul­je­taan Ro­va­nie­mel­lä – "kiin­teis­tö olisi vaa­ti­nut mit­ta­via kor­jauk­sia"

14.10.2022 12:06 17
Tilaajille
Arinan Rovaniemen-tornihotelli voisi olla valmis jo joulusesonkina kolmen vuoden päästä – mallia haetaan Tampereen vetonaulahotellista

Arinan Ro­va­nie­men-tor­ni­ho­tel­li voisi olla valmis jo jou­lu­se­son­ki­na kolmen vuoden päästä – mallia haetaan Tam­pe­reen ve­to­nau­la­ho­tel­lis­ta

11.10.2022 19:30 15
Tilaajille
Arina kasvatti myyntiään alkuvuoden aikana – työvoimapula vaivaa osuuskauppaa suuresta työntekijämäärästä huolimatta

Arina kas­vat­ti myyn­tiään al­ku­vuo­den aikana – työ­voi­ma­pu­la vaivaa osuus­kaup­paa suu­res­ta työn­te­ki­jä­mää­räs­tä huo­li­mat­ta

24.08.2022 12:20
Osuuskauppa Arinan edustajisto on valittu – valtuustossa on nyt naisenemmistö

Osuus­kaup­pa Arinan edus­ta­jis­to on valittu – val­tuus­tos­sa on nyt nais­enem­mis­tö

26.04.2022 20:06 1
Osuuskauppa Arina avaa uusia sähköautojen ABC-latausasemia eri puolille Pohjois-Suomea – uusia asemia muun muassa Kemiin, Tornioon ja Rovaniemelle

Osuus­kaup­pa Arina avaa uusia säh­kö­au­to­jen ABC-la­taus­ase­mia eri puo­lil­le Poh­jois-Suo­mea – uusia asemia muun muassa Kemiin, Tor­nioon ja Ro­va­nie­mel­le

13.04.2022 17:27 3
Tilaajille
S-ryhmä on syvällä politiikassa ja puolueissa – Arinan hallintoneuvostossa poliitikkoja yli kolmannes

S-ryhmä on syvällä po­li­tii­kas­sa ja puo­lueis­sa – Arinan hal­lin­to­neu­vos­tos­sa po­lii­tik­ko­ja yli kol­man­nes

09.04.2022 10:38 19
"30 ketsupin valikoiman maksaa kaupan asiakas" – Arinan entinen kaupallinen johtaja Tuomo Malmi pitää kilpailun puutetta ja toiminnan tehottomuutta syynä ruuan korkeaan hintaan

"30 ket­su­pin va­li­koi­man maksaa kaupan asia­kas" – Arinan entinen kau­pal­li­nen johtaja Tuomo Malmi pitää kil­pai­lun puu­tet­ta ja toi­min­nan te­hot­to­muut­ta syynä ruuan kor­keaan hintaan

02.04.2022 06:00 20
Tilaajille
S-ryhmä poisti venäläiset tuotteet myynnistä – on vielä arvoitus, mitä poistetulle oluelle, karkeille ja kissanruualle tehdään

S-ryhmä poisti ve­nä­läi­set tuot­teet myyn­nis­tä – on vielä ar­voi­tus, mitä pois­te­tul­le oluel­le, kar­keil­le ja kis­san­ruual­le tehdään

01.03.2022 11:32 6
Tilaajille
Osuuskaupan omistaja
Kolumni

Osuus­kau­pan omis­ta­ja

09.02.2022 19:55
Veli-Matti Puution aikana pohjoisesta on kasvanut Arina-Suomi

Ve­li-Mat­ti Puution aikana poh­joi­ses­ta on kas­va­nut Ari­na-Suo­mi

31.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Arinan edustajisto teki päätöksiä syyskokouksessaan – katso, ketkä nimettiin hallintoneuvostoon

Arinan edus­ta­jis­to teki pää­tök­siä syys­ko­kouk­ses­saan – katso, ketkä ni­met­tiin hal­lin­to­neu­vos­toon

08.12.2021 16:18
Tilaajille
Osuuskauppa Arina uudistaa Meri-Lapin kauppaverkostoaan – Tornion Prisma ja Ylitornion S-market menevät uusiksi, Kemiin ja Keminmaahan avautuvat uudet Salet

Osuus­kaup­pa Arina uu­dis­taa Me­ri-La­pin kaup­pa­ver­kos­toaan – Tornion Prisma ja Yli­tor­nion S-mar­ket menevät uu­sik­si, Kemiin ja Ke­min­maa­han avau­tu­vat uudet Salet

08.10.2021 19:28 1
Tilaajille
Arinan alkuvuoden kokonaismyynti 516 miljoonaa viiden prosentin kasvulla – Osuuskauppa avannut myös uusia toimipisteitä pitkin Pohjois-Suomea

Arinan al­ku­vuo­den ko­ko­nais­myyn­ti 516 mil­joo­naa viiden pro­sen­tin kas­vul­la – Osuus­kaup­pa avannut myös uusia toi­mi­pis­tei­tä pitkin Poh­jois-Suo­mea

24.08.2021 20:11
Tilaajille