Lapin Kansa live: Na­pa-Pe­sik­sen naiset saavat vie­raak­seen Kem­pe­leen Kirin – katso suora lähetys tästä

kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Arina
Osuuskauppa Arinan edustajisto on valittu – valtuustossa on nyt naisenemmistö

Osuus­kaup­pa Arinan edus­ta­jis­to on valittu – val­tuus­tos­sa on nyt nais­enem­mis­tö

26.04.2022 20:06 1
Osuuskauppa Arina avaa uusia sähköautojen ABC-latausasemia eri puolille Pohjois-Suomea – uusia asemia muun muassa Kemiin, Tornioon ja Rovaniemelle

Osuus­kaup­pa Arina avaa uusia säh­kö­au­to­jen ABC-la­taus­ase­mia eri puo­lil­le Poh­jois-Suo­mea – uusia asemia muun muassa Kemiin, Tor­nioon ja Ro­va­nie­mel­le

13.04.2022 17:27 3
Tilaajille
S-ryhmä on syvällä politiikassa ja puolueissa – Arinan hallintoneuvostossa poliitikkoja yli kolmannes

S-ryhmä on syvällä po­li­tii­kas­sa ja puo­lueis­sa – Arinan hal­lin­to­neu­vos­tos­sa po­lii­tik­ko­ja yli kol­man­nes

09.04.2022 10:38 19
"30 ketsupin valikoiman maksaa kaupan asiakas" – Arinan entinen kaupallinen johtaja Tuomo Malmi pitää kilpailun puutetta ja toiminnan tehottomuutta syynä ruuan korkeaan hintaan

"30 ket­su­pin va­li­koi­man maksaa kaupan asia­kas" – Arinan entinen kau­pal­li­nen johtaja Tuomo Malmi pitää kil­pai­lun puu­tet­ta ja toi­min­nan te­hot­to­muut­ta syynä ruuan kor­keaan hintaan

02.04.2022 06:00 20
Tilaajille
S-ryhmä poisti venäläiset tuotteet myynnistä – on vielä arvoitus, mitä poistetulle oluelle, karkeille ja kissanruualle tehdään

S-ryhmä poisti ve­nä­läi­set tuot­teet myyn­nis­tä – on vielä ar­voi­tus, mitä pois­te­tul­le oluel­le, kar­keil­le ja kis­san­ruual­le tehdään

01.03.2022 11:32 6
Tilaajille
Osuuskaupan omistaja
Kolumni

Osuus­kau­pan omis­ta­ja

09.02.2022 19:55
Veli-Matti Puution aikana pohjoisesta on kasvanut Arina-Suomi

Ve­li-Mat­ti Puution aikana poh­joi­ses­ta on kas­va­nut Ari­na-Suo­mi

31.12.2021 06:00 1
Tilaajille
Arinan edustajisto teki päätöksiä syyskokouksessaan – katso, ketkä nimettiin hallintoneuvostoon

Arinan edus­ta­jis­to teki pää­tök­siä syys­ko­kouk­ses­saan – katso, ketkä ni­met­tiin hal­lin­to­neu­vos­toon

08.12.2021 16:18
Tilaajille
Osuuskauppa Arina uudistaa Meri-Lapin kauppaverkostoaan – Tornion Prisma ja Ylitornion S-market menevät uusiksi, Kemiin ja Keminmaahan avautuvat uudet Salet

Osuus­kaup­pa Arina uu­dis­taa Me­ri-La­pin kaup­pa­ver­kos­toaan – Tornion Prisma ja Yli­tor­nion S-mar­ket menevät uu­sik­si, Kemiin ja Ke­min­maa­han avau­tu­vat uudet Salet

08.10.2021 19:28 1
Tilaajille
Arinan alkuvuoden kokonaismyynti 516 miljoonaa viiden prosentin kasvulla – Osuuskauppa avannut myös uusia toimipisteitä pitkin Pohjois-Suomea

Arinan al­ku­vuo­den ko­ko­nais­myyn­ti 516 mil­joo­naa viiden pro­sen­tin kas­vul­la – Osuus­kaup­pa avannut myös uusia toi­mi­pis­tei­tä pitkin Poh­jois-Suo­mea

24.08.2021 20:11
Tilaajille
Rovaniemen Amarillon Sini Vähäkari palkittiin Vuoden S-Chefinä

Ro­va­nie­men Ama­ril­lon Sini Vä­hä­ka­ri pal­kit­tiin Vuoden S-Che­fi­nä

16.04.2021 15:26
Reima Loukkolasta Osuuskauppa Arinan uusi toimitusjohtaja – Ura alkoi myyjänä 30 vuotta sitten

Reima Louk­ko­las­ta Osuus­kaup­pa Arinan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Ura alkoi myyjänä 30 vuotta sitten

14.04.2021 09:53
Tilaajille
Arinan toimitusjohtaja vaihtuu

Arinan toi­mi­tus­joh­ta­ja vaihtuu

23.11.2020 13:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Teh­dään­kö kauppa väärään paik­kaan?

28.10.2020 04:27
Tilaajille
Kaupunki joutui antamaan periksi ylikyläläisten ruokakaupan sijainnissa – Arinalle tontti Talvitieltä

Kau­pun­ki joutui an­ta­maan periksi yli­ky­lä­läis­ten ruo­ka­kau­pan si­jain­nis­sa – Ari­nal­le tontti Tal­vi­tiel­tä

21.10.2020 14:18
Sokos avaa liikkeen Rovaniemen ydinkeskustaan perjantaina – myymälässä työskentelee noin 20 henkilöä, osa vanhoja Pukumiehen työntekijöitä

Sokos avaa liik­keen Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­taan per­jan­tai­na – myy­mä­läs­sä työs­ken­te­lee noin 20 hen­ki­löä, osa vanhoja Pu­ku­mie­hen työn­te­ki­jöi­tä

25.08.2020 10:47
Tilaajille
Arina perehdyttää noin 400 työntekijää marketkaupan tehtäviin − taustalla koronatilanteen aiheuttamat sopeuttamistoimet

Arina pe­reh­dyt­tää noin 400 työn­te­ki­jää mar­ket­kau­pan teh­tä­viin − taus­tal­la ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­mat so­peut­ta­mis­toi­met

25.03.2020 17:29
Tilaajille

Osuus­kaup­pa Arina aloit­taa yt-neu­vot­te­lut ko­ro­na­vi­ruk­sen takia – sel­vi­tyk­ses­sä hen­ki­lös­tön lo­mau­tus­tar­ve

16.03.2020 16:51
Tilaajille
Sokos avataan Rovaniemelle Lapinmaa-keskukseen Lordinaukiolle – liike palaa kaupunkiin lähes 30 vuoden jälkeen, Pukumies loppuu

Sokos avataan Ro­va­nie­mel­le La­pin­maa-kes­kuk­seen Lor­din­au­kiol­le – liike palaa kau­pun­kiin lähes 30 vuoden jäl­keen, Pu­ku­mies loppuu

10.03.2020 10:35
Tilaajille
Talvimatkailun ansioista Inari voinut pitää kaksi kauppaa: Uuden K-marketin työmaalla harja on jo noussut, avajaiset keväällä

Tal­vi­mat­kai­lun an­siois­ta Inari voinut pitää kaksi kaup­paa: Uuden K-mar­ke­tin työ­maal­la harja on jo nous­sut, ava­jai­set ke­vääl­lä

27.12.2019 12:11
Tilaajille