Arina
Kaupunki joutui antamaan periksi ylikyläläisten ruokakaupan sijainnissa – Arinalle tontti Talvitieltä

Kau­pun­ki joutui an­ta­maan periksi yli­ky­lä­läis­ten ruo­ka­kau­pan si­jain­nis­sa – Ari­nal­le tontti Tal­vi­tiel­tä

21.10.2020 14:18 0
Sokos avaa liikkeen Rovaniemen ydinkeskustaan perjantaina – myymälässä työskentelee noin 20 henkilöä, osa vanhoja Pukumiehen työntekijöitä

Sokos avaa liik­keen Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­taan per­jan­tai­na – myy­mä­läs­sä työs­ken­te­lee noin 20 hen­ki­löä, osa vanhoja Pu­ku­mie­hen työn­te­ki­jöi­tä

25.08.2020 10:47 0
Tilaajille
Arina perehdyttää noin 400 työntekijää marketkaupan tehtäviin − taustalla koronatilanteen aiheuttamat sopeuttamistoimet

Arina pe­reh­dyt­tää noin 400 työn­te­ki­jää mar­ket­kau­pan teh­tä­viin − taus­tal­la ko­ro­na­ti­lan­teen ai­heut­ta­mat so­peut­ta­mis­toi­met

25.03.2020 17:29 0
Tilaajille

Osuus­kaup­pa Arina aloit­taa yt-neu­vot­te­lut ko­ro­na­vi­ruk­sen takia – sel­vi­tyk­ses­sä hen­ki­lös­tön lo­mau­tus­tar­ve

16.03.2020 16:51 0
Tilaajille
Sokos avataan Rovaniemelle Lapinmaa-keskukseen Lordinaukiolle – liike palaa kaupunkiin lähes 30 vuoden jälkeen, Pukumies loppuu

Sokos avataan Ro­va­nie­mel­le La­pin­maa-kes­kuk­seen Lor­din­au­kiol­le – liike palaa kau­pun­kiin lähes 30 vuoden jäl­keen, Pu­ku­mies loppuu

10.03.2020 10:15 0
Tilaajille
Talvimatkailun ansioista Inari voinut pitää kaksi kauppaa: Uuden K-marketin työmaalla harja on jo noussut, avajaiset keväällä

Tal­vi­mat­kai­lun an­siois­ta Inari voinut pitää kaksi kaup­paa: Uuden K-mar­ke­tin työ­maal­la harja on jo nous­sut, ava­jai­set ke­vääl­lä

27.12.2019 12:11 0
Tilaajille