hotellihankkeet: Inariin on suun­nit­teil­la uusi luk­sus­ho­tel­li Juu­tuan­joen rantaan

kolumni: Milloin verinen his­to­ria muuttuu mu­ka­vak­si sa­duk­si?

Lapin Kansa live: Arctic Volley ja Pölkky Kuusamo koh­taa­vat har­joi­tus­ot­te­lus­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tornihotellit
Kuukausi
UR kysyi: Enemmistö vastustaa Rovaniemelle suunniteltuja tornirakennuksia – kyselyyn vastasi yli 900 henkilöä

UR kysyi: Enem­mis­tö vas­tus­taa Ro­va­nie­mel­le suun­ni­tel­tu­ja tor­ni­ra­ken­nuk­sia – ky­se­lyyn vastasi yli 900 hen­ki­löä

21.09.2023 07:00 3
Tilaajille
Rovaniemen keskusta kaipaa korkeaa rakentamista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men kes­kus­ta kaipaa korkeaa ra­ken­ta­mis­ta

20.09.2023 06:30 4
Kaksoisrooli estää päättämisen – tornihotellien kaavoitus saa kaupunkilaisen miettimään, kenen asialla päättäjä on
Kolumni

Kak­sois­roo­li estää päät­tä­mi­sen – tor­ni­ho­tel­lien kaa­voi­tus saa kau­pun­ki­lai­sen miet­ti­mään, kenen asialla päät­tä­jä on

19.09.2023 05:00 14
Uusi Rovaniemi kysyy: Sopiiko korkea rakentaminen ja kaavaillut tornirakennukset mielestäsi Rovaniemelle?

Uusi Ro­va­nie­mi kysyy: Sopiiko korkea ra­ken­ta­mi­nen ja kaa­vail­lut tor­ni­ra­ken­nuk­set mie­les­tä­si Ro­va­nie­mel­le?

14.09.2023 14:47 11
"Rovaniemen tornitalot pahin esimerkki kaavojen räätälöinnistä" – arkkitehti Harri Hautajärvi pitää Lapinmaan korttelin kaavaluonnosta yleisen edun vastaisena

"Ro­va­nie­men tor­ni­ta­lot pahin esi­merk­ki kaa­vo­jen rää­tä­löin­nis­tä" – ark­ki­teh­ti Harri Hau­ta­jär­vi pitää La­pin­maan kort­te­lin kaa­va­luon­nos­ta yleisen edun vas­tai­se­na

09.09.2023 09:50 54
Tilaajille
Lapinmaan korttelin tornitaloista lankeaisi pitkä varjo – videot näyttävät, miten tornit varjostaisivat ympäristöään Rovaniemellä

La­pin­maan kort­te­lin tor­ni­ta­lois­ta lan­keai­si pitkä varjo – videot näyt­tä­vät, miten tornit var­jos­tai­si­vat ym­pä­ris­töään Ro­va­nie­mel­lä

09.09.2023 09:10 18
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pil­ven­piir­tä­jä na­pa­pii­ril­le

28.08.2023 05:00 3
Lukijalta: Rovaniemen keskustan uudet ”vetovoimaiset” maamerkit – torahampaat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­men kes­kus­tan uudet ”ve­to­voi­mai­set” maa­mer­kit – to­ra­ham­paat

24.08.2023 15:26 4
Tilaajille
Vanhemmat
Arvotaan seuraava kerrosluku – Rovaniemellä ei ole kyetty linjaamaan korkeaa rakentamista
Kolumni

Ar­vo­taan seu­raa­va ker­ros­lu­ku – Ro­va­nie­mel­lä ei ole kyetty lin­jaa­maan korkeaa ra­ken­ta­mis­ta

22.08.2023 05:00 20
Rovaniemeläinen kuntapäättäjä Matti Henttunen voi hyötyä kaupungin edistämästä tornihankkeesta – "Tiedostan roolini, enkä ole ollut päättämässä asiasta"

Ro­va­nie­me­läi­nen kun­ta­päät­tä­jä Matti Hent­tu­nen voi hyötyä kau­pun­gin edis­tä­mäs­tä tor­ni­hank­kees­ta – "Tie­dos­tan roo­li­ni, enkä ole ollut päät­tä­mäs­sä asias­ta"

21.08.2023 05:00 26
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ase­ma­kaa­va ja ta­sa­puo­li­suus

19.08.2023 05:00 2
Rovaniemen kaupunginjohtaja myöntää, että keskustan kehittämisestä puuttuu iso linja – "On aika saada valtuustotason päätös siitä, mitä Rovaniemellä saa tai ei saa tehdä"

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja myön­tää, että kes­kus­tan ke­hit­tä­mi­ses­tä puuttuu iso linja – "On aika saada val­tuus­to­ta­son päätös siitä, mitä Ro­va­nie­mel­lä saa tai ei saa tehdä"

16.08.2023 20:30 19
Tilaajille
Tornien taisto – ja sen varjo
Kolumni

Tornien taisto – ja sen varjo

16.08.2023 15:07 1
Rovaniemen päättäjien tornihotelliasenne on vaihdellut sen mukaan, kuka tornia on kulloinkin suunnitellut – tähän on tultava muutos
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men päät­tä­jien tor­ni­ho­tel­li­asen­ne on vaih­del­lut sen mukaan, kuka tornia on kul­loin­kin suun­ni­tel­lut – tähän on tultava muutos

15.08.2023 19:45 34
Arinan tornihotellin kaavaluonnos tulee julkisesti nähtäville Rovaniemellä – Miikka Keränen esitti asian palauttamista valmisteluun

Arinan tor­ni­ho­tel­lin kaa­va­luon­nos tulee jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le Ro­va­nie­mel­lä – Miikka Keränen esitti asian pa­laut­ta­mis­ta val­mis­te­luun

14.08.2023 19:20 19
Tilaajille
"Tämä on loukkaavaa" – City Hotelin yrittäjä on luopunut tornihaaveista, mutta kokee kaupungin päätöksenteon epäreiluksi

"Tämä on louk­kaa­vaa" – City Hotelin yrit­tä­jä on luo­pu­nut tor­ni­haa­veis­ta, mutta kokee kau­pun­gin pää­tök­sen­teon epä­rei­luk­si

10.08.2023 20:30 45
Tilaajille
Rovaniemen ydinkeskustaan nousee ehkä kaksoistornit: 18-kerroksisen hotellin viereen suunnitteilla 14-kerroksinen asuintalo

Ro­va­nie­men ydin­kes­kus­taan nousee ehkä kak­sois­tor­nit: 18-ker­rok­si­sen ho­tel­lin viereen suun­nit­teil­la 14-ker­rok­si­nen asuin­ta­lo

05.07.2023 05:00 21
Tilaajille
Sopiiko tornihotelli Rovaniemen brändiin?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sopiiko tor­ni­ho­tel­li Ro­va­nie­men brän­diin?

05.06.2023 06:05 3
Tilaajille
Kaupunkilaiset mukaan kaavoitukseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kau­pun­ki­lai­set mukaan kaa­voi­tuk­seen

24.05.2023 05:30 2
Tilaajille
Toimittajalta: Jättääkö Arinan torni muut varjoonsa? – Rovaniemen kaupunkisuunnitteluun tarvitaan asukaslähtöisyyttä ja pitkänäköisyyttä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Jät­tää­kö Arinan torni muut var­joon­sa? – Ro­va­nie­men kau­pun­ki­suun­nit­te­luun tar­vi­taan asu­kas­läh­töi­syyt­tä ja pit­kä­nä­köi­syyt­tä

16.05.2023 14:27 7