Kaupunkisuunnittelu
Kaupunkilaisten aivot käyvät jatkuvasti ylikierroksilla, ja se huolettaa tilasuunnittelijaa: "Ei ole mitään järkeä tehdä kaupunkiympäristöistä tällaisia"

Kau­pun­ki­lais­ten aivot käyvät jat­ku­vas­ti yli­kier­rok­sil­la, ja se huo­let­taa ti­la­suun­nit­te­li­jaa: "Ei ole mitään järkeä tehdä kau­pun­ki­ym­pä­ris­töis­tä täl­lai­sia"

09.01.2021 08:01
Tilaajille
Neste haluaisi uuden huoltoaseman vihreän Kemin ydinkeskustaan, jota kaupunki kehittää aivan toisenlaisista lähtökohdista

Neste ha­luai­si uuden huol­to­ase­man vihreän Kemin ydin­kes­kus­taan, jota kau­pun­ki ke­hit­tää aivan toi­sen­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta

20.11.2020 12:09 1
Tilaajille
Tältä näyttää Ruokasenkadun peruskorjattu osuus: pyöräilijät ja kävelijät saivat lisätilaa, autojen ajorata kaventui

Tältä näyttää Ruo­ka­sen­ka­dun pe­rus­kor­jat­tu osuus: pyö­räi­li­jät ja kä­ve­li­jät saivat li­sä­ti­laa, autojen ajorata ka­ven­tui

10.11.2020 15:02 6
Talot siirtyivät kohti kirkkoa – Rovaniemen Sairaalanniemen suunnittelutyö jatkuu nyt pienoismallien avulla

Talot siir­tyi­vät kohti kirkkoa – Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­men suun­nit­te­lu­työ jatkuu nyt pie­nois­mal­lien avulla

07.11.2020 11:00 2
Tilaajille

Kemi sai ra­hoi­tus­ta Prunt­sin alueen ke­hit­tä­mi­sek­si ikä- ja muis­ti­ys­tä­väl­li­sek­si asuin­alueek­si

23.10.2020 08:26
Tilaajille
Kumpi näistä rakennetaan Rovaniemen Sairaalanniemeen? Kaavaluonnos esittää kaksi kilpailutöistä tiivistynyttä vaihtoehtoa

Kumpi näistä ra­ken­ne­taan Ro­va­nie­men Sai­raa­lan­nie­meen? Kaa­va­luon­nos esittää kaksi kil­pai­lu­töis­tä tii­vis­ty­nyt­tä vaih­to­eh­toa

21.10.2020 13:02 1
Sairaalanniemen kaavoitus etenee – uudet luonnokset esille tänään

Sai­raa­lan­nie­men kaa­voi­tus etenee – uudet luon­nok­set esille tänään

14.10.2020 07:00 1
Rajalla-alueen vesimonttu pantiin myyntiin 1,5 miljoonalla eurolla – "Kyllä siihen jotain tulee"

Ra­jal­la-alueen ve­si­mont­tu pantiin myyn­tiin 1,5 mil­joo­nal­la eurolla – "Kyllä siihen jotain tulee"

23.09.2020 12:53
Tilaajille
Kemin keskusta-alueen suunnittelukilpailu on ratkennut – ensimmäinen palkinnon nappasivat "Palokujat"

Kemin kes­kus­ta-alueen suun­nit­te­lu­kil­pai­lu on rat­ken­nut – en­sim­mäi­nen pal­kin­non nap­pa­si­vat "Pa­lo­ku­jat"

30.06.2020 15:09
Kemin toriympäristön suunnittelukilpailuun 24 ehdotusta

Kemin to­ri­ym­pä­ris­tön suun­nit­te­lu­kil­pai­luun 24 eh­do­tus­ta

16.06.2020 09:36
Tilaajille
Kolumni: Elävässä kaupungissa ihmisen mentäviä aukkoja tulee ja menee
Kolumni Kirsi Jääskö

Ko­lum­ni: Elä­väs­sä kau­pun­gis­sa ihmisen men­tä­viä aukkoja tulee ja menee

11.12.2019 10:02
Vastaa kyselyyn: Pitääkö Ruokasenkadun silta rakentaa?

Vastaa ky­se­lyyn: Pitääkö Ruo­ka­sen­ka­dun silta ra­ken­taa?

01.11.2019 12:38
Toimittajalta: Vähentäisikö silta keskustassa autoilua?
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Vä­hen­täi­si­kö silta kes­kus­tas­sa au­toi­lua?

30.10.2019 09:00
Uusi silta tukahduttaa suojellun asemarakennuksen
Mielipide Mervi Löfgren Autti

Uusi silta tu­kah­dut­taa suo­jel­lun ase­ma­ra­ken­nuk­sen

16.10.2019 08:42
Rovaniemi uudistaa kaupunkibrändinsä – suunnitteluun halutaan mukaan kaupunkilaiset, yritykset ja henkilöstö

Ro­va­nie­mi uu­dis­taa kau­pun­ki­brän­din­sä – suun­nit­te­luun ha­lu­taan mukaan kau­pun­ki­lai­set, yri­tyk­set ja hen­ki­lös­tö

01.10.2019 12:39
Tilaajille
Toimittajalta: Uniikki ja monimuotoinen Lampela
Kolumni Veera Vasara

Toi­mit­ta­jal­ta: Uniikki ja mo­ni­muo­toi­nen Lampela

24.09.2019 15:32
Mentäisiinkö illalla yökerhon sijaan yömuseoon?
Kolumni Miila Kankaanranta

Men­täi­siin­kö illalla yö­ker­hon sijaan yö­mu­seoon?

12.09.2019 09:06
Tilaajille