Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Gallup
HS:n gallup: Stubb nousi suosituimmaksi presidenttiehdokkaaksi, Haavisto kakkosena

HS:n gallup: Stubb nousi suo­si­tuim­mak­si pre­si­dent­tieh­dok­kaak­si, Haa­vis­to kak­ko­se­na

22.11.2023 07:59 8
Gallup: Lappilaiset nuoret saavat harrastamisesta iloa arkeen

Gallup: Lap­pi­lai­set nuoret saavat har­ras­ta­mi­ses­ta iloa arkeen

13.10.2023 05:30
Tilaajille
SDP nousi suosituimmaksi puolueeksi, kokoomus putosi toiselle sijalle – myös perussuomalaisten kannatus laski

SDP nousi suo­si­tuim­mak­si puo­lueek­si, ko­koo­mus putosi toi­sel­le sijalle – myös pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­na­tus laski

10.08.2023 19:08 17
Äänestätkö taktisesti vai omaa suosikkiasi? Kysyimme lappilaisilta, miten nämä valitsevat ehdokkaansa eduskuntavaaleissa

Ää­nes­tät­kö tak­ti­ses­ti vai omaa suo­sik­kia­si? Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta, miten nämä va­lit­se­vat eh­dok­kaan­sa edus­kun­ta­vaa­leis­sa

30.03.2023 05:00 3
Tilaajille
HS-gallup: Kokoomus yhä suurin puolue, SDP ja perussuomalaiset tasoissa

HS-gal­lup: Ko­koo­mus yhä suurin puolue, SDP ja pe­rus­suo­ma­lai­set ta­sois­sa

21.03.2023 12:48 2
Kesätyönhaussa puuttuvaa työkokemusta voi paikata muulla osaamisella – "Osaamisen sanoittaminen on nykyaikaisen työn hakemisen juttu"

Ke­sä­työn­haus­sa puut­tu­vaa työ­ko­ke­mus­ta voi paikata muulla osaa­mi­sel­la – "O­saa­mi­sen sa­noit­ta­mi­nen on ny­ky­ai­kai­sen työn ha­ke­mi­sen juttu"

09.02.2023 08:00
Gallup: Kysyimme Meri-Lappilaisilta musiikkialan ihmisiltä, mitkä kappaleet heidän kodeissaan soivat jouluisin?

Gallup: Ky­syim­me Me­ri-Lap­pi­laisil­ta mu­siik­ki­alan ih­mi­sil­tä, mitkä kap­pa­leet heidän ko­deis­saan soivat jou­lui­sin?

21.12.2022 15:00
Nyt puhuvat tavalliset lappilaiset: Sähkölasku ei vielä pelota – hallituksen sähkötuki suotaisiin sitä oikeasti tarvitseville

Nyt puhuvat ta­val­li­set lap­pi­lai­set: Säh­kö­las­ku ei vielä pelota – hal­li­tuk­sen säh­kö­tu­ki suo­tai­siin sitä oi­keas­ti tar­vit­se­vil­le

20.12.2022 18:30 26
Tilaajille
Entinen pääministeripuolue keskusta kamppailee vaalien jämäsijoista rinta rinnan verivihollisensa vihreiden kanssa – uuteen nousuun tarvitaan ihme
Pääkirjoitus

Entinen pää­mi­nis­te­ri­puo­lue kes­kus­ta kamp­pai­lee vaalien jä­mä­si­jois­ta rinta rinnan ve­ri­vi­hol­li­sen­sa vih­rei­den kanssa – uuteen nousuun tar­vi­taan ihme

08.12.2022 20:00 21
Tilaajille
Gallup: Mitä mieltä torniolaiset ovat alueen julkisista liikenneyhteyksistä?

Gallup: Mitä mieltä tor­nio­lai­set ovat alueen jul­ki­sis­ta lii­ken­neyh­teyk­sis­tä?

19.10.2022 19:30
Tilaajille
Vaikka aluepoliittisilla tukitoimilla on kansan enemmistön kannatus, aluepoliittiset toimet ovat jääneet toistaiseksi vaatimattomiksi – onko suunta muuttumassa?
Pääkirjoitus

Vaikka alue­po­liit­ti­sil­la tu­ki­toi­mil­la on kansan enem­mis­tön kan­na­tus, alue­po­liit­ti­set toimet ovat jääneet tois­tai­sek­si vaa­ti­mat­to­mik­si – onko suunta muut­tu­mas­sa?

12.10.2022 05:00 4
Tilaajille
Lapin Kansan mielipidekysely: Suurin osa suomalaisista hyväksyy haja-asutusalueiden tukemisen

Lapin Kansan mie­li­pi­de­ky­se­ly: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta hy­väk­syy ha­ja-asu­tus­aluei­den tu­ke­mi­sen

10.10.2022 06:30 2
Tilaajille
Gallup: Mitä ajatuksia Veitsiluotoon suunniteltu uusi tekstiilitehdas herättää kemiläisissä?

Gallup: Mitä aja­tuk­sia Veit­si­luo­toon suun­ni­tel­tu uusi teks­tii­li­teh­das he­rät­tää ke­mi­läi­sis­sä?

20.06.2022 19:59 5
Tilaajille
Kysely: Suomalaisten maanpuolustustahto on mittaushistorian korkein – myös Nato-jäsenyyden kannatus noussut reilusti viime syksystä

Kysely: Suo­ma­lais­ten maan­puo­lus­tus­tah­to on mit­taus­his­to­rian korkein – myös Na­to-jä­se­nyy­den kan­na­tus noussut rei­lus­ti viime syk­sys­tä

18.05.2022 10:30
HS -gallup: Kokoomus kiri suosituimmaksi, keskusta neljäntenä

HS -gal­lup: Ko­koo­mus kiri suo­si­tuim­mak­si, kes­kus­ta nel­jän­te­nä

22.04.2022 07:54 7
Tilaajille
Kysyimme lappilaisilta, mitä mieltä he ovat Venäjän toimista – tilanne kauhistuttaa kaikkia, mutta kysymys Suomeen kohdistuvasta uhasta jakaa mielipiteitä

Ky­syim­me lap­pi­lai­sil­ta, mitä mieltä he ovat Venäjän toi­mis­ta – tilanne kau­his­tut­taa kaik­kia, mutta kysymys Suomeen koh­dis­tu­vas­ta uhasta jakaa mie­li­pi­tei­tä

24.02.2022 16:42 7
Tilaajille
Metsävallankaappausuhka ei heikentänyt suomalaisten unionimyönteisyyttä, jäsenyyden hyödyt katsotaan yhä haittoja isommiksi
Pääkirjoitus

Met­sä­val­lan­kaap­paus­uh­ka ei hei­ken­tä­nyt suo­ma­lais­ten unio­ni­myön­tei­syyt­tä, jä­se­nyy­den hyödyt kat­so­taan yhä hait­to­ja isom­mik­si

20.07.2021 17:24 5
Tilaajille
Ilmaisia lounaita ei ole, mutta entä kahvia?
Kolumni

Il­mai­sia lou­nai­ta ei ole, mutta entä kahvia?

01.07.2021 06:00
Tilaajille
Gallup: Mitä sitä vappuna tehdäänkään? – Grillinpesua, bulldoggin muotoinen ilmapallo ja "muutama pussi" munkkeja

Gallup: Mitä sitä vappuna teh­dään­kään? – Gril­lin­pe­sua, bull­dog­gin muo­toi­nen il­ma­pal­lo ja "muu­ta­ma pussi" munk­ke­ja

30.04.2021 17:55 1
Tilaajille
Gallup: Mitä liikunta merkitsee sinulle? – "Joukkueurheilussa saa uusia kavereita"

Gallup: Mitä lii­kun­ta mer­kit­see si­nul­le? – "Jouk­kueur­hei­lus­sa saa uusia ka­ve­rei­ta"

17.06.2020 17:21