Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Metsähakkuut
Aalistunturin alueen hakkuut saatiin päätökseen – mielenosoitukset viivästyttivät töitä noin viikon

Aa­lis­tun­tu­rin alueen hakkuut saatiin pää­tök­seen – mie­len­osoi­tuk­set vii­väs­tyt­ti­vät töitä noin viikon

20.03.2023 13:22 8
Tilaajille
Mielenosoitukset Aalistunturilla jatkumassa: Aktivistit aikoivat hiihtää hakkuualueelle tarkoituksenaan keskeyttää työt heti

Mie­len­osoi­tuk­set Aa­lis­tun­tu­ril­la jat­ku­mas­sa: Ak­ti­vis­tit ai­koi­vat hiihtää hak­kuu­alueel­le tar­koi­tuk­se­naan kes­keyt­tää työt heti

21.01.2023 16:58 48
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­hal­li­tuk­sen us­kot­ta­vuus koe­tuk­sel­la

21.01.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki metsät ar­vok­kai­ta luon­to­koh­tei­ta?

21.01.2023 05:00 5
Tilaajille
Luontoaktivistit eivät käynnistä metsäkiistoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­ak­ti­vis­tit eivät käyn­nis­tä met­sä­kiis­to­ja

20.01.2023 09:33 12
Tilaajille
Ministeri Ohisalo kritisoi Metsähallitusta Aalistunturin alueen hakkuista

Mi­nis­te­ri Ohisalo kri­ti­soi Met­sä­hal­li­tus­ta Aa­lis­tun­tu­rin alueen hak­kuis­ta

17.01.2023 14:29 27
Tilaajille
Mielenosoittajien mukaan Länsi-Lapissa on kansallispuiston kokoinen aukko, eikä hakkuita saa jatkaa ennen kuin esitys puistosta on käsitelty

Mie­len­osoit­ta­jien mukaan Län­si-La­pis­sa on kan­sal­lis­puis­ton ko­koi­nen aukko, eikä hak­kui­ta saa jatkaa ennen kuin esitys puis­tos­ta on kä­si­tel­ty

16.01.2023 19:41 109
Tilaajille
Ensiharvennukset rikkovat usein metsälain kriteerejä – eivät nykyään yleensä johda sakkoihin

En­si­har­ven­nuk­set rik­ko­vat usein met­sä­lain kri­tee­re­jä – eivät nykyään yleensä johda sak­koi­hin

14.01.2023 16:00 7
Aalistunturin eteläpuolella tehdään harvennushakkuita – arvokkaat luontokohteet jätetään hakkuiden ulkopuolelle

Aa­lis­tun­tu­rin ete­lä­puo­lel­la tehdään har­ven­nus­hak­kui­ta – ar­vok­kaat luon­to­koh­teet jä­te­tään hak­kui­den ul­ko­puo­lel­le

05.01.2023 10:52 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsien en­ti­söin­nis­tä

05.01.2023 10:49 1
Tilaajille
Tutkimus: metsähakkuut ovat hömötiaisten vähenemisen suurin syy – hakkuiden pitkä kertymä aiheuttaa merkittävää elinympäristökatoa

Tut­ki­mus: met­sä­hak­kuut ovat hö­mö­tiais­ten vä­he­ne­mi­sen suurin syy – hak­kui­den pitkä kertymä ai­heut­taa mer­kit­tä­vää elin­ym­pä­ris­tö­ka­toa

28.12.2022 11:42 2
Tilaajille
Metsien hiilinielun vahvistaminen on tarpeellinen, mutta vaikea tehtävä
Pääkirjoitus

Metsien hii­li­nie­lun vah­vis­ta­mi­nen on tar­peel­li­nen, mutta vaikea tehtävä

22.12.2022 20:00 20
Tilaajille
Demometsät kasvavat kaivattua tietoa – Rovaniemelle perustettuja alueita aiotaan tutkia seuraavat sata vuotta

De­mo­met­sät kas­va­vat kai­vat­tua tietoa – Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tu­ja alueita aiotaan tutkia seu­raa­vat sata vuotta

05.12.2022 20:30 3
Tilaajille
Storan miljardi-investointiin tarvitaan puuta Lapistakin – lisäys Oulussa on "puoli Veitsiluotoa"

Storan mil­jar­di-in­ves­toin­tiin tar­vi­taan puuta La­pis­ta­kin – lisäys Oulussa on "puoli Veit­si­luo­toa"

21.10.2022 17:00 11
Tilaajille
Kuitupuun hinta laahaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kui­tu­puun hinta laahaa

19.10.2022 05:30 1
Tilaajille
Elokapina on jatkanut metsäprotesteja metsäyhtiöiden pääkonttoreilla – poliisi on ottanut viisi mielenosoittaja kiinni

Elo­ka­pi­na on jat­ka­nut met­sä­pro­tes­te­ja met­sä­yh­tiöi­den pää­kont­to­reil­la – ­po­lii­si on ottanut viisi mie­len­osoit­ta­ja kiinni

11.10.2022 12:26 6
Tilaajille
Onko meidän mahdollista nähdä metsää puilta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko meidän mah­dol­lis­ta nähdä metsää puilta?

21.07.2022 05:30 1
Tilaajille
Metsä on yhä mittava ja tärkein hiilinielumme, vaikka metsien hiilinielu onkin pienentynyt – katse on suunnattava fossiiliseen energiaan, josta on päästävä pikimmiten eroon
Pääkirjoitus

Metsä on yhä mittava ja tärkein hii­li­nie­lum­me, vaikka metsien hii­li­nie­lu onkin pie­nen­ty­nyt – katse on suun­nat­ta­va fos­sii­li­seen ener­giaan, josta on pääs­tä­vä pi­kim­mi­ten eroon

14.06.2022 20:00 9
Tilaajille
Lapin metsistä on suojeltu 10 prosenttia – Luontopaneelin puheenjohtajalle Janne Kotiaholle se ei silti riitä

Lapin met­sis­tä on suo­jel­tu 10 pro­sent­tia – Luon­to­pa­nee­lin pu­heen­joh­ta­jal­le Janne Ko­ti­ahol­le se ei silti riitä

14.05.2022 11:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Naton ja luonnon puo­les­ta

24.03.2022 05:00 1
Tilaajille