Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Jääkiekko: Ro­Ki-maa­li­vah­ti Cody Porter lai­nal­le Tap­pa­raan

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Rovaniemen kaupunki
Kuukausi
Business Rovaniemi: Lumikuutio on tuonut mittavaa maailmanlaajuista näkyvyyttä kaupungille

Bu­si­ness Ro­va­nie­mi: Lu­mi­kuu­tio on tuonut mit­ta­vaa maail­man­laa­juis­ta nä­ky­vyyt­tä kau­pun­gil­le

02.02.2023 15:03 4
Tilaajille
Rovaniemi erottaa tekniset palvelut elinvoimapalveluista omaksi toimialakseen

Ro­va­nie­mi erottaa tek­ni­set pal­ve­lut elin­voi­ma­pal­ve­luis­ta omaksi toi­mi­alak­seen

31.01.2023 08:36
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ei ole "lopullisesti tyrmännyt" Santa Open Air -festivaalin järjestämistä Aalto-keskuksessa – ensiksi kaupunki aikoo laatia tontille käyttöehdot

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei ole "lo­pul­li­ses­ti tyr­män­nyt" Santa Open Air -fes­ti­vaa­lin jär­jes­tä­mis­tä Aal­to-kes­kuk­ses­sa – en­sik­si kau­pun­ki aikoo laatia ton­til­le käyt­tö­eh­dot

30.01.2023 11:19 3
Tilaajille
Korkealentoa: Yhteistyötä ihmisen kokoisessa yliopistokaupungissa
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Yh­teis­työ­tä ihmisen ko­koi­ses­sa yli­opis­to­kau­pun­gis­sa

30.01.2023 11:04
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki ei antanut Aalto-keskusta Santa Open Air -festivaalien käyttöön – "Jos puiston nimi on jo Kansalaistori niin eikö sillä pitäisi olla yhdenvertaiset säännöt?"

Ro­va­nie­men kau­pun­ki ei antanut Aal­to-kes­kus­ta Santa Open Air -fes­ti­vaa­lien käyt­töön – "Jos puiston nimi on jo Kan­sa­lais­to­ri niin eikö sillä pitäisi olla yh­den­ver­tai­set sään­nöt?"

27.01.2023 16:20 22
Tilaajille
Rovaniemen Lainaanrannasta tulee entistä vihreämpi – kaupunki aloittaa Kemijoen rannan uudistamisen ensi kesänä

Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

26.01.2023 19:35 22
Tilaajille
Toimittajalta: Salailun linjalla ei ole pitkälle päästy – Rovaniemen kylien kehittämissäätiö saisi jo kehittyä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sa­lai­lun lin­jal­la ei ole pit­käl­le päästy – Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö saisi jo ke­hit­tyä

26.01.2023 07:00 4
Tilaajille
Lauteilla jo viisi vuotta – Kunnan pojat -orkesteri julkaisee lauantaina levyn ja historiikin

Lau­teil­la jo viisi vuotta – Kunnan pojat -or­kes­te­ri jul­kai­see lauan­tai­na levyn ja his­to­rii­kin

25.01.2023 15:15
Tilaajille

Oikaisu

25.01.2023 10:16
Tilaajille
Autoilija ajoi lammikkoon ja auto vioittui korjauskelvottomaksi – vaati korvausta Rovaniemen kaupungilta

Au­toi­li­ja ajoi lam­mik­koon ja auto vioit­tui kor­jaus­kel­vot­to­mak­si – vaati kor­vaus­ta Ro­va­nie­men kau­pun­gil­ta

24.01.2023 17:50 7
Tilaajille
Hallinto-oikeus kumosi Rovaniemen kaupungin vuoden takaisen päätöksen sijoitusselvityksen salassapidosta

Hal­lin­to-oi­keus kumosi Ro­va­nie­men kau­pun­gin vuoden ta­kai­sen pää­tök­sen si­joi­tus­sel­vi­tyk­sen sa­las­sa­pi­dos­ta

19.01.2023 15:59 6
Tilaajille
Rovaniemeltä puuttuu kokonaiskuva siitä, mitä matkailun kasvu vaatii infralta
Kolumni

Ro­va­nie­mel­tä puuttuu ko­ko­nais­ku­va siitä, mitä mat­kai­lun kasvu vaatii inf­ral­ta

19.01.2023 06:00 6
Tilaajille
Vammainen tai pitkäaikaissairas rovaniemeläinen voi päästä nyt uimaan tuntuvasti halvemmalla – erityisuimakortin voi ostaa Vesihiiden kassalta Kela-korttia näyttämällä

Vam­mai­nen tai pit­kä­ai­kais­sai­ras ro­va­nie­me­läi­nen voi päästä nyt uimaan tun­tu­vas­ti hal­vem­mal­la – e­ri­tyi­sui­ma­kor­tin voi ostaa Ve­si­hii­den kas­sal­ta Ke­la-kort­tia näyt­tä­mäl­lä

18.01.2023 13:55 3
Tilaajille
Välillä välttävääkin – Rovakadun ilmanlaatu näkyy nyt netissä

Välillä vält­tä­vää­kin – Ro­va­ka­dun il­man­laa­tu näkyy nyt netissä

17.01.2023 11:23 3
Tilaajille
Pakkanen on talvipyöräilijän ystävä, ja siksi olosuhteet ovat Rovaniemen puolella matkalla pyöräilykaupunkien kärkeen
Kolumni

Pak­ka­nen on tal­vi­pyö­räi­li­jän ystävä, ja siksi olo­suh­teet ovat Ro­va­nie­men puo­lel­la mat­kal­la pyö­räi­ly­kau­pun­kien kärkeen

16.01.2023 05:00 5
Tilaajille
Vaaranlammen kouluhankkeen toteuttajan valinnassa jatkoon pääsi kolme yritystä, lopullinen päätös tehdään maaliskuussa

Vaa­ran­lam­men kou­lu­hank­keen to­teut­ta­jan va­lin­nas­sa jatkoon pääsi kolme yri­tys­tä, lo­pul­li­nen päätös tehdään maa­lis­kuus­sa

09.01.2023 14:58
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen kuvataidekoulu muutti Lappia-taloon ja sai vihdoin pysyvät tilat – "Vielä sai tämänkin päivän nähdä"

Ro­va­nie­men ku­va­tai­de­kou­lu muutti Lap­pia-ta­loon ja sai vihdoin pysyvät tilat – "Vielä sai tä­män­kin päivän nähdä"

05.01.2023 16:59 3
Tilaajille
Sairaalanniemeä ei päästä vielä rakentamaan, sillä kaava poiki kolme valitusta: "Päätöksiä tehtiin jo ennen kaavoitusta"

Sai­raa­lan­nie­meä ei päästä vielä ra­ken­ta­maan, sillä kaava poiki kolme va­li­tus­ta: "Pää­tök­siä tehtiin jo ennen kaa­voi­tus­ta"

04.01.2023 16:38 24
Tilaajille
Lapin talvimatkailu elpyi pandemiasta kertarysäyksellä – ennätyksiä hipova joulusesonki on tuonut mukanaan lieveilmiöitä, jotka on otettava vakavasti
Pääkirjoitus

Lapin tal­vi­mat­kai­lu elpyi pan­de­mias­ta ker­ta­ry­säyk­sel­lä – en­nä­tyk­siä hipova jou­lu­se­son­ki on tuonut mu­ka­naan lie­veil­miöi­tä, jotka on otet­ta­va va­ka­vas­ti

03.01.2023 21:32 11
Tilaajille
Ounasvaaran miljoonatontit jäivät myymättä – Rovaniemi aikoo nyt mahdollistaa tonttien vuokraamisen saadakseen alueelle matkailutoimijoita

Ou­nas­vaa­ran mil­joo­na­ton­tit jäivät myy­mät­tä – Ro­va­nie­mi aikoo nyt mah­dol­lis­taa tont­tien vuok­raa­mi­sen saa­dak­seen alueel­le mat­kai­lu­toi­mi­joi­ta

03.01.2023 17:04 6
Tilaajille