Rovaniemen kaupunki
Kuukausi ja vanhemmat
Rovaniemi juhlii itsenäisyyttä verkossa – juhla lähetetään kulttuuritalo Korundista

Ro­va­nie­mi juhlii it­se­näi­syyt­tä ver­kos­sa – juhla lä­he­te­tään kult­tuu­ri­ta­lo Ko­run­dis­ta

02.12.2020 11:44
158 lasta ja 43 työntekijää – Mustikkaharjun päiväkoti on Lapin suurimpia ja tältä näyttää sen arki

158 lasta ja 43 työn­te­ki­jää – Mus­tik­ka­har­jun päi­vä­ko­ti on Lapin suu­rim­pia ja tältä näyttää sen arki

01.12.2020 06:30
Tilaajille
Toimittajalta: Harmittaa, että talviuintipaikkaa ei saatu Rovaniemen keskustaan, mutta eteenpäin on mentävä
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: Har­mit­taa, että tal­vi­uin­ti­paik­kaa ei saatu Ro­va­nie­men kes­kus­taan, mutta eteen­päin on mentävä

30.11.2020 08:57 0
Rovaniemen kaupungin pitää lopettaa piiloverotus ja verovälttely
Kolumni Antti Kokkonen

Ro­va­nie­men kau­pun­gin pitää lo­pet­taa pii­lo­ve­ro­tus ja ve­ro­vält­te­ly

21.11.2020 06:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esko Fält

Ko­koo­muk­sen hätä suuri

20.11.2020 05:25
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki joutuu perumaan osan jo varatuista influenssarokotusajoista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki joutuu pe­ru­maan osan jo va­ra­tuis­ta inf­luens­sa­ro­ko­tus­ajois­ta

19.11.2020 16:05
Tilaajille
Rovaniemi valitsi uusia museojohtajia: Kuusikko Rovaniemen taidemuseon ja Kyläniemi maakuntamuseon johtoon

Ro­va­nie­mi valitsi uusia mu­seo­joh­ta­jia: Kuu­sik­ko Ro­va­nie­men tai­de­mu­seon ja Ky­lä­nie­mi maa­kun­ta­mu­seon johtoon

18.11.2020 14:14
Tilaajille
Talviuintipaikan rakentaminen etenee Rovaniemellä

Tal­vi­uin­ti­pai­kan ra­ken­ta­mi­nen etenee Ro­va­nie­mel­lä

18.11.2020 13:31
Tilaajille
Jokainen on tervetullut Osaamolle keskustelemaan työtilanteestaan – ”Parhaimmassa tapauksessa löydät etsimäsi ratkaisut ja oivallukset jo lyhyen sparrauksen jälkeen”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Jo­kai­nen on ter­ve­tul­lut Osaa­mol­le kes­kus­te­le­maan työ­ti­lan­tees­taan – ”Par­haim­mas­sa ta­pauk­ses­sa löydät et­si­mä­si rat­kai­sut ja oi­val­luk­set jo lyhyen spar­rauk­sen jäl­keen”

18.11.2020 06:00
Sininen Lappia-talo juhlistaa lasten oikeuksia – lapsiperheille uusi sivu Rovaniemen verkkopalveluun

Sininen Lap­pia-ta­lo juh­lis­taa lasten oi­keuk­sia – lap­si­per­heil­le uusi sivu Ro­va­nie­men verk­ko­pal­ve­luun

17.11.2020 15:15
Rovaniemi laati budjetin: Railon rakentaja remontoi vanhan aseman ja vanhusten asumispalveluja yksityistetään – Kiintiöpakolaisista äänestettiin neljä kertaa ja lopulta palattiin lähtöruutuun

Ro­va­nie­mi laati bud­je­tin: Railon ra­ken­ta­ja re­mon­toi vanhan aseman ja van­hus­ten asu­mis­pal­ve­lu­ja yk­si­tyis­te­tään – Kiin­tiö­pa­ko­lai­sis­ta ää­nes­tet­tiin neljä kertaa ja lopulta pa­lat­tiin läh­tö­ruu­tuun

17.11.2020 15:11 1
Rovaniemen uusi uimahalli lähes haudattiin, Ruokasenkadun sillan rakentaminen epävarmaa

Ro­va­nie­men uusi ui­ma­hal­li lähes hau­dat­tiin, Ruo­ka­sen­ka­dun sillan ra­ken­ta­mi­nen epä­var­maa

16.11.2020 11:39 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Päivi Saarijärvi

Säätiön varat tulevat maa­lais­kun­nas­ta

14.11.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Matti Konstenius

Peiliin kat­so­mi­sen paikka

14.11.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kimmo Suopajärvi

Front Finance –si­joi­tuk­set sel­vi­tet­tä­vä

13.11.2020 05:00
Tilaajille
Rovaniemi täsmentää lasten harrastussuosituksia – rajoitukset koskevat 13 vuotta täyttäneitä

Ro­va­nie­mi täs­men­tää lasten har­ras­tus­suo­si­tuk­sia – ra­joi­tuk­set kos­ke­vat 13 vuotta täyt­tä­nei­tä

11.11.2020 18:27
Tilaajille
Influenssarokotusten ajanvarauspalvelu keskeytettiin Rovaniemellä – Avataan, jos rokotteita saadaan lisää

Inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­pal­ve­lu kes­key­tet­tiin Ro­va­nie­mel­lä – Ava­taan, jos ro­kot­tei­ta saadaan lisää

11.11.2020 15:05
Rovaniemi julkaisee koronatietoa myös englanniksi

Ro­va­nie­mi jul­kai­see ko­ro­na­tie­toa myös eng­lan­nik­si

10.11.2020 14:54
Tällainen on riskibisneksissä mukana oleva Rovaniemen kylien kehittämissäätiö – Miljoonasäätiöllä taivuteltiin Rovaniemen maalaiskunnan päättäjät kuntaliitoksen taakse

Täl­lai­nen on ris­ki­bis­nek­sis­sä mukana oleva Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö – Mil­joo­na­sää­tiöl­lä tai­vu­tel­tiin Ro­va­nie­men maa­lais­kun­nan päät­tä­jät kun­ta­lii­tok­sen taakse

06.11.2020 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemen kylien kehittämissäätiö sijoitti lähes kaksi miljoonaa euroa kulutusluottobisnekseen, ja nyt sitä voi uhata iso tappio

Ro­va­nie­men kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiö si­joit­ti lähes kaksi mil­joo­naa euroa ku­lu­tus­luot­to­bis­nek­seen, ja nyt sitä voi uhata iso tappio

06.11.2020 06:30 8
Tilaajille