Rovaniemen kaupunki
Viimeisin 12 tuntia
Lukijalta: Päiväkotikokemuksemme erityislasten vanhempina – Säästettäisiinkö kuitenkin jostakin muusta?
Lukijalta Mielipide Elisa ja Petteri Maljamäki

Lu­ki­jal­ta: Päi­vä­ko­ti­ko­ke­muk­sem­me eri­tyis­las­ten van­hem­pi­na – Sääs­tet­täi­siin­kö kui­ten­kin jos­ta­kin muusta?

15:32 0
Sinetän ja Ounasrinteen kirjastot aiotaan lakkauttaa

Sinetän ja Ou­nas­rin­teen kir­jas­tot aiotaan lak­kaut­taa

13:50 0
Tilaajille
Viikko
Rovaniemen kaupunki muistuttaa: jokaiselle koronatestiin tulijalle tulee varata erikseen aika

Ro­va­nie­men kau­pun­ki muis­tut­taa: jo­kai­sel­le ko­ro­na­tes­tiin tu­li­jal­le tulee varata erik­seen aika

17.09.2020 15:51 0
Tilaajille
Taas uusia päiväkoteja yksityistämislistalla Rovaniemellä – Teerikallion vanhemmat pelkäävät, että hyvä päiväkoti romuttuu täysin

Taas uusia päi­vä­ko­te­ja yk­si­tyis­tä­mis­lis­tal­la Ro­va­nie­mel­lä – Tee­ri­kal­lion van­hem­mat pel­kää­vät, että hyvä päi­vä­ko­ti ro­mut­tuu täysin

16.09.2020 14:02 1
Rovaniemen kaupunki pyytää ympäristöministeriöltä avustusta mahdollisten tuulivoimaloiden sijoituspaikkoja varten

Ro­va­nie­men kau­pun­ki pyytää ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riöl­tä avus­tus­ta mah­dol­lis­ten tuu­li­voi­ma­loi­den si­joi­tus­paik­ko­ja varten

14.09.2020 15:48 2
Tilaajille
Rovaniemen kouluilla on vaalisyksy – Nuorisovaltuuston ehdokasasettelu alkaa lokakuussa

Ro­va­nie­men kou­luil­la on vaa­li­syk­sy – Nuo­ri­so­val­tuus­ton eh­do­kas­aset­te­lu alkaa lo­ka­kuus­sa

14.09.2020 10:59 0
Kuukausi
Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven koulujen lakkautusuhka: Kuulemistilaisuudet ensi viikolla, lausuntoja voi antaa vielä viikon ajan

Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven kou­lu­jen lak­kau­tu­suh­ka: Kuu­le­mis­ti­lai­suu­det ensi vii­kol­la, lau­sun­to­ja voi antaa vielä viikon ajan

09.09.2020 13:49 0
Rovaniemellä Kaukon, Nivankylän ja Vikajärven kouluja uhkaa lakkauttaminen – Kylien asukkaille järjestetään kuulemistilaisuudet ensi viikolla

Ro­va­nie­mel­lä Kaukon, Ni­van­ky­län ja Vi­ka­jär­ven kouluja uhkaa lak­kaut­ta­mi­nen – Kylien asuk­kail­le jär­jes­te­tään kuu­le­mis­ti­lai­suu­det ensi vii­kol­la

07.09.2020 14:50 2
Tilaajille
Lukijalta: Koulun paikka Vaaranlammella
Lukijalta Mielipide Pertti Kivimäki

Lu­ki­jal­ta: Koulun paikka Vaa­ran­lam­mel­la

03.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Mika Kovala

Lu­ki­jal­ta: Kau­ko­läm­mön ra­ken­ta­mi­nen etenee ai­ka­tau­lus­saan

03.09.2020 05:00 0
Tilaajille
Johtajien määrä väheni Rovaniemellä, kamreeri erosi – Rovaniemen kaupungin organisaatiota uudistettiin jo ennen uuden kaupunginjohtajan valintaa

Joh­ta­jien määrä väheni Ro­va­nie­mel­lä, kam­ree­ri erosi – Ro­va­nie­men kau­pun­gin or­ga­ni­saa­tio­ta uu­dis­tet­tiin jo ennen uuden kau­pun­gin­joh­ta­jan va­lin­taa

02.09.2020 15:33 3
Tilaajille
Rovaniemen hammashoitoa ei sittenkään keskitetä Piekkarille – tarvittava remontti osoittautui liian kalliiksi, tyhjille tiloille haetaan uutta käyttötarkoitusta

Ro­va­nie­men ham­mas­hoi­toa ei sit­ten­kään kes­ki­te­tä Piek­ka­ril­le – tar­vit­ta­va re­mont­ti osoit­tau­tui liian kal­liik­si, tyh­jil­le ti­loil­le haetaan uutta käyt­tö­tar­koi­tus­ta

01.09.2020 15:01 3

Ro­va­nie­men kau­pun­ki jakaa toista kertaa yrit­tä­jil­le ke­hit­tä­mis­ra­hoi­tus­ta – Kesällä yri­tys­pal­ve­lu­se­te­lei­tä jaet­tiin 22 ha­ki­jal­le

31.08.2020 17:49 0
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki luopuu ylimääräisistä väistötiloista, sai pontta myönteisistä etätyökokemuksista

Ro­va­nie­men kau­pun­ki luopuu yli­mää­räi­sis­tä väis­tö­ti­lois­ta, sai pontta myön­tei­sis­tä etä­työ­ko­ke­muk­sis­ta

28.08.2020 16:16 0
Tilaajille

Il­moit­tau­tu­mi­nen Ro­va­nie­men syksyn se­nio­ri­lii­kun­taan alkaa tors­tai­na

25.08.2020 16:53 0
Rovaniemen kaupungin maskien jako alkaa torstaina Kansalaistalolla - Tarkoitettu vähävaraisille

Ro­va­nie­men kau­pun­gin maskien jako alkaa tors­tai­na Kan­sa­lais­ta­lol­la - Tar­koi­tet­tu vä­hä­va­rai­sil­le

25.08.2020 14:59 1
Lapin aluehallintovirasto: Rovaniemi on laiminlyönyt päihdetyön järjestämiseen liittyviä velvollisuuksiaan

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to: Ro­va­nie­mi on lai­min­lyö­nyt päih­de­työn jär­jes­tä­mi­seen liit­ty­viä vel­vol­li­suuk­siaan

21.08.2020 18:32 0
Tilaajille
Lukijalta: Kaikki tiet vievät kotiin ja kauppaan
Lukijalta Mielipide Riikka Putkivaara, Sakke Rantala, Marketta Haukipuro

Lu­ki­jal­ta: Kaikki tiet vievät kotiin ja kaup­paan

21.08.2020 13:01 0
Lukijalta: Kuntavaalit lähestyvät – Millainen on tulevaisuuden Rovaniemi?
Lukijalta Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Kun­ta­vaa­lit lä­hes­ty­vät – Mil­lai­nen on tu­le­vai­suu­den Ro­va­nie­mi?

20.08.2020 15:11 1
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide Timo Tolonen

Lu­ki­jal­ta: Si­vis­tys­lau­ta­kun­ta ku­mi­lei­ma­si­me­na

18.08.2020 15:53 1