Kemijoki
Kesän kuumin lohipaikka oli asvalttiviidakon keskellä
Kolumni Risto Pyykkö

Kesän kuumin lo­hi­paik­ka oli as­valt­ti­vii­da­kon kes­kel­lä

24.09.2020 06:30 0
Tilaajille
Kolumni: Minkä tarinan kertoisin?

Ko­lum­ni: Minkä tarinan ker­toi­sin?

19.08.2020 15:57 1
Lapin Vihreät kannattaa Lapin ELY-keskuksen hakemusta Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta

Lapin Vihreät kan­nat­taa Lapin ELY-kes­kuk­sen ha­ke­mus­ta Ke­mi­joen voi­ma­lai­tos­ten ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­den muut­ta­mi­ses­ta

10.08.2020 18:35 4
Tilaajille
WWF: Vesivoimayhtiöiden kalatalousvelvoitteiden päivitys auttaisi uhanalaisia vaelluskaloja Kemijoessa

WWF: Ve­si­voi­ma­yh­tiöi­den ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­den päi­vi­tys aut­tai­si uhan­alai­sia vael­lus­ka­lo­ja Ke­mi­joes­sa

10.08.2020 18:10 0
Tilaajille
Kemijoki Oy:n mielestä Kemijoen vesistöön on mahdotonta luoda täysin luonnonvaraisia vaelluskalakantoja

Ke­mi­jo­ki Oy:n mie­les­tä Ke­mi­joen ve­sis­töön on mah­do­ton­ta luoda täysin luon­non­va­rai­sia vael­lus­ka­la­kan­to­ja

10.08.2020 10:33 13
Tilaajille
Lapin Kokoomus ja Keskusta vaativat vaelluskalojen palauttamista Kemijokeen – "Nykyinen tilanne on kohtuuton"

Lapin Ko­koo­mus ja Kes­kus­ta vaa­ti­vat vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mis­ta Ke­mi­jo­keen – "Ny­kyi­nen tilanne on koh­tuu­ton"

09.08.2020 10:40 3
Tilaajille
Päiväkirja: Kesäillan saunafiilistelyä
Kolumni Pyry Dementjeff

Päi­vä­kir­ja: Ke­sä­il­lan sau­na­fii­lis­te­lyä

29.07.2020 21:54 0
Tilaajille
Kesällä 1939 Muurolan lohipadolle saapui arvovaltainen seurue – ainutlaatuiset kuvat kertovat illasta, jolloin kukaan ei vielä arvannut, miten kohtalokas aika oli alkamassa

Kesällä 1939 Muu­ro­lan lo­hi­pa­dol­le saapui ar­vo­val­tai­nen seurue – ai­nut­laa­tui­set kuvat ker­to­vat il­las­ta, jolloin kukaan ei vielä ar­van­nut, miten koh­ta­lo­kas aika oli al­ka­mas­sa

18.07.2020 06:00 6
Tilaajille
Tervolan Runkausjoki aiotaan palauttaa vaelluskalojen lisääntymisalueeksi – alla on vain kaksi voimalaitosta ennen merta

Ter­vo­lan Run­kaus­jo­ki aiotaan pa­laut­taa vael­lus­ka­lo­jen li­sään­ty­mis­alueek­si – alla on vain kaksi voi­ma­lai­tos­ta ennen merta

11.07.2020 10:00 1
Tilaajille
Kemijoella soudetaan Sierilän voimalaitosta vastaan

Ke­mi­joel­la sou­de­taan Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­ta vastaan

10.07.2020 10:45 2
Lukijalta Mielipide Jaakko Ylitalo

Lu­ki­jal­ta: Ou­nas­joen vedet ei ongelma Ro­va­nie­mel­lä

30.06.2020 15:00 1
Tilaajille
Peruskorjaukset nostavat hyötysuhdetta – Kemijokivartta lähes puoli vuosisataa padonnut Kemijoki Oy korjaa voimalaitoksiaan remonteilla

Pe­rus­kor­jauk­set nos­ta­vat hyö­ty­suh­det­ta – Ke­mi­jo­ki­vart­ta lähes puoli vuo­si­sa­taa pa­don­nut Ke­mi­jo­ki Oy korjaa voi­ma­lai­tok­siaan re­mon­teil­la

30.06.2020 06:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Turhaa tulvasäikyttelyä Saarenkylässä
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Turhaa tul­va­säi­kyt­te­lyä Saa­ren­ky­läs­sä

24.06.2020 05:30 2
Tilaajille
Taloyhtiöt maksavat tulvasuojauksistaan kymmeniä tuhansia euroja, mutta varautuminen on kannattanut – "Oli viittä vaille, ettei alakerta kastunut"

Ta­lo­yh­tiöt mak­sa­vat tul­va­suo­jauk­sis­taan kym­me­niä tu­han­sia euroja, mutta va­rau­tu­mi­nen on kan­nat­ta­nut – "Oli viittä vaille, ettei ala­ker­ta kas­tu­nut"

12.06.2020 18:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ohi­tus­uo­mat hyö­ty­käyt­töön

12.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Tulva on nyt huipussaan Muonionjoella, Tornionjoen huippu vielä tulossa

Tulva on nyt hui­pus­saan Muo­nion­joel­la, Tor­nion­joen huippu vielä tulossa

08.06.2020 15:32 0
Tilaajille
Tornionjoen tulvahuippu muutaman päivän päässä, Kemijoella tulva helpottaa jo – Kittilässä Ounasjoki häilyi viikon verran vahinkorajan tuntumassa

Tor­nion­joen tul­va­huip­pu muu­ta­man päivän päässä, Ke­mi­joel­la tulva hel­pot­taa jo – Kit­ti­läs­sä Ou­nas­jo­ki häilyi viikon verran va­hin­ko­ra­jan tun­tu­mas­sa

07.06.2020 19:39 0
Tilaajille
"Ei oikein uskonut, että se nousee näin paljon" – Katso videolta, miten Rovaniemen tulva eteni

"Ei oikein us­ko­nut, että se nousee näin paljon" – Katso vi­deol­ta, miten Ro­va­nie­men tulva eteni

05.06.2020 17:46 0
Tilaajille
Tulva nousi Ivalojoessa äkkiä – Ennusteiden mukaan toinen huippu on nyt käsillä ja vesi nousee vähän

Tulva nousi Iva­lo­joes­sa äkkiä – En­nus­tei­den mukaan toinen huippu on nyt käsillä ja vesi nousee vähän

03.06.2020 18:25 0
Tilaajille
Vedenpinta nousi yli vuoden 1993 lukemien – Tulvavesi kääntyi laskuun, mutta vaara ei ole vielä ohi Saarenkylän Halvarinrannassa

Ve­den­pin­ta nousi yli vuoden 1993 lu­ke­mien – Tul­va­ve­si kääntyi las­kuun, mutta vaara ei ole vielä ohi Saa­ren­ky­län Hal­va­rin­ran­nas­sa

02.06.2020 20:11 0
Tilaajille