Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Kemijoki

Ke­mi­jär­ven Ju­mis­kon voimala otettu käyt­töön re­mon­tin jälkeen

06.09.2021 10:03
Tilaajille

Lohen paluuta Ro­va­nie­mel­le poh­jus­te­taan mil­joo­nil­la – sel­vi­tim­me, mitä kaikkea vael­lus­ka­lo­jen vuoksi on te­keil­lä Kemi- ja Ou­nas­joel­la

21.08.2021 06:30 20
Tilaajille

"Hir­mui­sen kova vaa­ti­mus" – Tutkija ei anna toivoa, että Ke­mi­jo­keen syn­tyi­si viiden padon ylä­puo­lel­le lo­hi­kan­ta, joka kes­täi­si ka­las­tus­ta ilman is­tu­tuk­sia

21.08.2021 06:30 6
Tilaajille

Pro Ke­mi­jär­ven ta­voit­tee­na on vaalia Ke­mi­jär­ven ve­sis­tö­jä – "Kalat tulevat raik­kaa­seen veteen padon ala­puo­lel­la, mutta eivät pääse sen yli, joten nekin saas­tu­vat"

22.07.2021 19:30 6
Tilaajille
Kolumni

Turussa ve­si­bus­sit vievät Ruis­sa­loon – Ro­va­nie­mel­lä ne voi­si­vat viedä ko­ti­seu­tu­mu­seol­le, Ou­nas­joen suis­toon tai vaikka Lam­mas­saa­reen

20.07.2021 08:43 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­vyyt­tä ran­noil­le

19.07.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jo­ki ei kelpaa enää lohille

15.07.2021 05:00 3
Tilaajille

Tar­tun­ta­vaa­ra kes­keyt­ti lohen yli­siir­rot Ke­mi­joel­la – Ah­ve­nan­maan ka­lan­vil­je­ly­lai­tok­ses­sa todetut IHN-tau­ti­ta­pauk­set voivat olla uhka lo­hi­kan­nal­le

07.07.2021 06:30 1
Tilaajille

Ke­mi­jär­vel­lä muis­tel­laan uittoa kau­pun­gin 150-vuo­tis­juh­la­vii­kol­la – "E­del­leen spe­ku­loi­daan, että miksi uitto lo­pe­tet­tiin"

03.07.2021 19:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otetaan joki hyö­ty­käyt­töön

01.07.2021 05:10 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­si­voi­ma­loil­la kauas­kan­toi­set vai­ku­tuk­set

30.06.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko Su­han­gos­sa uraa­nia?

23.06.2021 08:39 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joen rannat tur­val­li­sem­mik­si

21.06.2021 05:25
Tilaajille

Minun puuni: "Vielä yli 60 vuoden jäl­keen­kin se jatkaa vinoa kas­vuaan"

16.06.2021 14:05

Lo­hi­kan­nan kokoa ja ka­la­tei­den te­hok­kuut­ta sel­vi­te­tään Ke­mi­joel­la

09.06.2021 10:59 2
Tilaajille

Tor­nion­jo­ki jatkaa nou­suaan, Ou­nas­jo­ki on kään­ty­nyt laskuun – Ke­mi­joen tul­va­huip­pu koetaan al­ku­vii­kol­la

23.05.2021 14:25
Tilaajille

Vesi jatkaa nousua Tor­nion­joes­sa ja Kojamo ui – Tul­va­huip­pu koet­tiin jo Iva­lo­joel­la, Ou­nas­joen nousu on hi­das­tu­nut

23.05.2021 10:01 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tulossa ovat vael­lus­ka­la­vaa­lit

17.05.2021 07:30 10
Tilaajille

Sään läm­pe­ne­mi­nen sai Lapin joet nousuun – Jos lumet sulavat ker­ral­la, tulva nousee va­hin­ko­ra­jan tun­tu­maan Kit­ti­läs­sä

15.05.2021 14:36 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tiedä, mitä tuhoat

06.05.2021 07:55 4
Tilaajille