Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kemijoki
Suomalaisuusaktivisti ja kenkätehtailijat lupasivat Kemijoen isännille sähköä ja tehtaita – sen sijaan he tekivät miljoonien tilin ostamalla ja myymällä koskia nopeaan tahtiin

Suo­ma­lai­suus­ak­ti­vis­ti ja ken­kä­teh­tai­li­jat lu­pa­si­vat Ke­mi­joen isän­nil­le sähköä ja teh­tai­ta – sen sijaan he tekivät mil­joo­nien tilin os­ta­mal­la ja myy­mäl­lä koskia nopeaan tahtiin

19.03.2023 05:00 14
Tilaajille
Viikon kuva: Vaarallista leikkiä Kemijoen jäällä
Kolumni

Viikon kuva: Vaa­ral­lis­ta leikkiä Ke­mi­joen jäällä

10.03.2023 06:00 10
Rovaniemellä osoitettiin tukea Ukrainalle kynttilähetkellä – Venäjän hyökkäyssodan aloituksesta on kulunut vuosi

Ro­va­nie­mel­lä osoi­tet­tiin tukea Uk­rai­nal­le kynt­ti­lä­het­kel­lä – Venäjän hyök­käys­so­dan aloi­tuk­ses­ta on kulunut vuosi

24.02.2023 17:37
Tilaajille
Unohdettujen koskikauppojen hämärät motiivit
Kolumni

Unoh­det­tu­jen kos­ki­kaup­po­jen hämärät mo­tii­vit

18.02.2023 06:00 4
Rovaniemi merkitsi ensimmäisen kelkkauran Kemijoelle – turvallisuus on varmistettu mittaamalla jään vahvuutta kahden viikon ajan

Ro­va­nie­mi mer­kit­si en­sim­mäi­sen kelk­ka­uran Ke­mi­joel­le – ­tur­val­li­suus on var­mis­tet­tu mit­taa­mal­la jään vah­vuut­ta kahden viikon ajan

06.02.2023 14:03 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taimen huo­mioi­ta­va Sie­ri­lä-sel­vi­tyk­sis­sä

01.02.2023 22:09 3
Tilaajille
"Vielä ei hyvältä näytä" – Kemijoen jäätilanne on niin huono, että edes hiihtolatuja ei voi vielä sinne tehdä

"Vielä ei hyvältä näytä" – ­Ke­mi­joen jää­ti­lan­ne on niin huono, että edes hiih­to­la­tu­ja ei voi vielä sinne tehdä

30.01.2023 15:30 1
Tilaajille
Rovaniemen Lainaanrannasta tulee entistä vihreämpi – kaupunki aloittaa Kemijoen rannan uudistamisen ensi kesänä

Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

26.01.2023 19:35 22
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei kai­vos­ve­siä Ke­mi­jo­keen!

21.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pilaako Sakatti Ke­mi­joen?

17.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lueet jo­ki­var­tis­ten suu­ren­nus­la­sin alla

14.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­ener­giaa lohen sijasta

29.10.2022 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Diok­sii­ni­lo­hi ja elo­ho­pea­hau­ki

24.10.2022 05:00 2
Tilaajille
Kemijoesta viimeinkin ooppera
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joes­ta vii­mein­kin ooppera

19.09.2022 05:01 1
Tilaajille
Kemijoen sivuvesissä on suuri kunnostustarve – "Pienien virtavesien suhteen korjausvelkaa on hävyttömän paljon"

Ke­mi­joen si­vu­ve­sis­sä on suuri kun­nos­tus­tar­ve – "­Pie­nien vir­ta­ve­sien suhteen kor­jaus­vel­kaa on hä­vyt­tö­män paljon"

16.09.2022 10:48 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lohesta pa­luu­muut­ta­ja Ke­mi­jo­keen

08.09.2022 05:00 1
Tilaajille
"Tämä on paratiisi" – Jaakko ja Markku Heikkilän yhteisnäyttely kuvaa Lapin jokia yhdistelemällä valokuvia, maalauksia ja aforismeja

"Tämä on pa­ra­tii­si" – Jaakko ja Markku Heik­ki­län yh­teis­näyt­te­ly kuvaa Lapin jokia yh­dis­te­le­mäl­lä va­lo­ku­via, maa­lauk­sia ja afo­ris­me­ja

30.08.2022 17:35
Tilaajille
Lapissa tuotettu suuren mittakaavan ooppera saapuu ensi-iltaan Rovaniemellä – Karvalakkiooppera pohjaa kipeään Kemijokivarren historiaan, jossa voimalaitos tuhosi perinteisen kalastuselinkeinon

Lapissa tuo­tet­tu suuren mit­ta­kaa­van ooppera saapuu en­si-il­taan Ro­va­nie­mel­lä – Kar­va­lak­ki­oop­pe­ra pohjaa kipeään Ke­mi­jo­ki­var­ren his­to­riaan, jossa voi­ma­lai­tos tuhosi pe­rin­tei­sen ka­las­tus­elin­kei­non

29.07.2022 13:31 5
Tilaajille
Mitä olivat villit lohet Isohaaran kalateissä? Suomunäytteistä paljastui, että Kemijoen alaosalla harhailee runsaasti seikkailijoita

Mitä olivat villit lohet Iso­haa­ran ka­la­teis­sä? Suo­mu­näyt­teis­tä pal­jas­tui, että Ke­mi­joen ala­osal­la har­hai­lee run­saas­ti seik­kai­li­joi­ta

26.06.2022 10:00 10
Tilaajille
Voiko Kemijoesta tulla jälleen lohijoki? Tutkijoiden kehittämä malli kertoo tylysti, miten lohikannalle kävisi sen jälkeen, kun istutukset on lopetettu

Voiko Ke­mi­joes­ta tulla jälleen lo­hi­jo­ki? Tut­ki­joi­den ke­hit­tä­mä malli kertoo ty­lys­ti, miten lo­hi­kan­nal­le kävisi sen jäl­keen, kun is­tu­tuk­set on lo­pe­tet­tu

23.06.2022 11:00 19
Tilaajille