Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemijoki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miet­tei­tä Ke­mi­jo­ki-oop­pe­ras­ta

29.11.2023 05:30
Tärkeintä hyvä lopputulos, eivät keinot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tär­kein­tä hyvä lop­pu­tu­los, eivät keinot

17.11.2023 21:26
Pitäisikö ylisukupolvista jokirakentamiseen liittyvää traumaa lähteä purkamaan sovintokomissiolla?
Kolumni

Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

30.09.2023 06:00 13
Viikon kesäfoto: Tällaisena iltana

Viikon ke­sä­fo­to: Täl­lai­se­na iltana

27.07.2023 18:00
Tilaajille
Järkeä vesijetin puikkoihin –  Kemi- ja Ounasjoella suositun harrastuksen haitat voivat johtaa myös kieltoihin
Kolumni

Järkeä ve­si­je­tin puik­koi­hin –  Kemi- ja Ou­nas­joel­la suo­si­tun har­ras­tuk­sen haitat voivat johtaa myös kiel­toi­hin

28.06.2023 09:57 3
Salakalastaja nappasi neljä alamittaista kalaa Rovaniemellä  – saaliiksi jäi 3 340 euron sakko

Sa­la­ka­las­ta­ja nappasi neljä ala­mit­tais­ta kalaa Ro­va­nie­mel­lä – saa­liik­si jäi 3 340 euron sakko

22.06.2023 15:28 27
Tilaajille
Salamajoittujan jäljet on siivottu – idylliseen Kotisaareen voi poiketa tänä kesänä myös kahville ja hampurilaiselle

Sa­la­ma­joit­tu­jan jäljet on sii­vot­tu – idyl­li­seen Ko­ti­saa­reen voi poiketa tänä kesänä myös kah­vil­le ja ham­pu­ri­lai­sel­le

09.06.2023 20:30 7
Tilaajille
Rovaniemikin aloitti viimein tulvasuojausten rakentamisen – ensimmäinen pengertie tulee Saarenkylään

Ro­va­nie­mi­kin aloitti viimein tul­va­suo­jaus­ten ra­ken­ta­mi­sen – en­sim­mäi­nen pen­ger­tie tulee Saa­ren­ky­lään

24.05.2023 16:30 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka hyök­kä­si Uk­rai­naan?

28.04.2023 05:00
Pienen Hömpönkorvan koskialueen omistuksesta kiisteltiin korkeinta oikeutta myöten – lopulta se tuotti miljoonapotin Kemijokivarren rantatiloille

Pienen Höm­pön­kor­van kos­ki­alueen omis­tuk­ses­ta kiis­tel­tiin kor­kein­ta oi­keut­ta myöten – lopulta se tuotti mil­joo­na­po­tin Ke­mi­jo­ki­var­ren ran­ta­ti­loil­le

22.04.2023 05:00
Tilaajille
Kuukkeleita, lupiineja ja vaelluskaloja – Rovaniemen omassa luontoillassa saatiin lähiluontoa koskeviin kysymyksiin asiantuntijoilta vastauksia

Kuuk­ke­lei­ta, lu­pii­ne­ja ja vael­lus­ka­lo­ja – Ro­va­nie­men omassa luon­to­il­las­sa saatiin lä­hi­luon­toa kos­ke­viin ky­sy­myk­siin asian­tun­ti­joil­ta vas­tauk­sia

19.04.2023 15:06
Tilaajille
Terveisiä hallitusneuvottelijoille: luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan rakentamalla Kemijoen patoihin ohitusuomat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vei­siä hal­li­tus­neu­vot­te­li­joil­le: luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta vah­vis­te­taan ra­ken­ta­mal­la Ke­mi­joen pa­toi­hin ohi­tus­uo­mat

18.04.2023 05:30 1
Sierilän voimalaa ei tarvita, sen rakentaminen aiheuttaisi Rovaniemen maineelle ja ympäristölle korvaamatonta vahinkoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sie­ri­län voi­ma­laa ei tar­vi­ta, sen ra­ken­ta­mi­nen ai­heut­tai­si Ro­va­nie­men mai­neel­le ja ym­pä­ris­töl­le kor­vaa­ma­ton­ta va­hin­koa

14.04.2023 19:37 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mihin sää­tö­voi­maa tar­vi­taan?

12.04.2023 06:00
Tilaajille
Suomalaisuusaktivisti ja kenkätehtailijat lupasivat Kemijoen isännille sähköä ja tehtaita – sen sijaan he tekivät miljoonien tilin ostamalla ja myymällä koskia nopeaan tahtiin

Suo­ma­lai­suus­ak­ti­vis­ti ja ken­kä­teh­tai­li­jat lu­pa­si­vat Ke­mi­joen isän­nil­le sähköä ja teh­tai­ta – sen sijaan he tekivät mil­joo­nien tilin os­ta­mal­la ja myy­mäl­lä koskia nopeaan tahtiin

19.03.2023 05:00 14
Tilaajille
Viikon kuva: Vaarallista leikkiä Kemijoen jäällä
Kolumni

Viikon kuva: Vaa­ral­lis­ta leikkiä Ke­mi­joen jäällä

10.03.2023 06:00 10
Rovaniemellä osoitettiin tukea Ukrainalle kynttilähetkellä – Venäjän hyökkäyssodan aloituksesta on kulunut vuosi

Ro­va­nie­mel­lä osoi­tet­tiin tukea Uk­rai­nal­le kynt­ti­lä­het­kel­lä – Venäjän hyök­käys­so­dan aloi­tuk­ses­ta on kulunut vuosi

24.02.2023 17:37
Tilaajille
Unohdettujen koskikauppojen hämärät motiivit
Kolumni

Unoh­det­tu­jen kos­ki­kaup­po­jen hämärät mo­tii­vit

18.02.2023 06:00 4
Rovaniemi merkitsi ensimmäisen kelkkauran Kemijoelle – turvallisuus on varmistettu mittaamalla jään vahvuutta kahden viikon ajan

Ro­va­nie­mi mer­kit­si en­sim­mäi­sen kelk­ka­uran Ke­mi­joel­le – ­tur­val­li­suus on var­mis­tet­tu mit­taa­mal­la jään vah­vuut­ta kahden viikon ajan

06.02.2023 14:03 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Taimen huo­mioi­ta­va Sie­ri­lä-sel­vi­tyk­sis­sä

01.02.2023 22:09 3
Tilaajille