Vaelluskalat
Lukijalta Mielipide

Laki vaatii vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mis­ta

27.03.2021 05:25 3
Tilaajille
HS: Kemijoki Oy lähetti Lapin ely-keskukselle tiukkasanaisen ohjeistavan kirjelmän: Vaatii määrittelemään Kemijoen alaosan tilan hyväksi tyydyttävän sijaan

HS: Ke­mi­jo­ki Oy lähetti Lapin ely-kes­kuk­sel­le tiuk­ka­sa­nai­sen oh­jeis­ta­van kir­jel­män: Vaatii mää­rit­te­le­mään Ke­mi­joen alaosan tilan hyväksi tyy­dyt­tä­vän sijaan

26.02.2021 08:29 6
Tilaajille
Sierilä vastoin hallitusohjelmaa
Lukijalta Mielipide

Sierilä vastoin hal­li­tus­oh­jel­maa

23.02.2021 05:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Vael­lus­ka­lat nou­se­mas­sa vaa­li­tee­mak­si

17.02.2021 05:43 1
Tilaajille
Lukijalta: Lohen kuvat Kemijoen puolestapuhujina – Luonnon ja pohjoisten jokialueiden puolustaminen vaatii kansalaisrohkeutta
Mielipide Tuija Hautala-Hirvioja, Maria Huhmarniemi, Kaisu Koski, Mervi Löfgren Autti, Mari Mäkiranta

Lu­ki­jal­ta: Lohen kuvat Ke­mi­joen puo­les­ta­pu­hu­ji­na – Luonnon ja poh­jois­ten jo­ki­aluei­den puo­lus­ta­mi­nen vaatii kan­sa­lais­roh­keut­ta

02.02.2021 14:42 4
Lukijalta Mielipide

Kes­kus­te­lua Ke­mi­joes­ta

28.12.2020 05:24
Tilaajille
Kemijoki Oy:n kolonialismi tiensä päässä
Lukijalta Mielipide

Ke­mi­jo­ki Oy:n ko­lo­nia­lis­mi tiensä päässä

11.12.2020 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Su­rul­li­nen ark­ti­nen totuus

26.11.2020 19:46 1
Tilaajille
Lohi halutaan takaisin Kemijokeen, ja siksi viisi ihmistä saksii koko syksyn lohenpoikasten rasvaeviä Tervolan Ossauskoskella

Lohi ha­lu­taan ta­kai­sin Ke­mi­jo­keen, ja siksi viisi ihmistä saksii koko syksyn lo­hen­poi­kas­ten ras­va­eviä Ter­vo­lan Os­saus­kos­kel­la

31.10.2020 06:30
Tilaajille
Sierilä tukee hallituksen ilmastotavoitetta
Lukijalta Mielipide

Sierilä tukee hal­li­tuk­sen il­mas­to­ta­voi­tet­ta

30.10.2020 05:45
Tilaajille
Kesän kuumin lohipaikka oli asvalttiviidakon keskellä
Kolumni Risto Pyykkö

Kesän kuumin lo­hi­paik­ka oli as­valt­ti­vii­da­kon kes­kel­lä

24.09.2020 06:30
Tilaajille
Tierumpu voi estää taimenen vaelluksen – iso kunnostusprojekti helpottaa meritaimenen elämää Naamijoella

Tie­rum­pu voi estää tai­me­nen vael­luk­sen – iso kun­nos­tus­pro­jek­ti hel­pot­taa me­ri­tai­me­nen elämää Naa­mi­joel­la

20.08.2020 07:00
Tilaajille
Kolumni: Minkä tarinan kertoisin?

Ko­lum­ni: Minkä tarinan ker­toi­sin?

19.08.2020 15:57 1
Eduskunnasta: Jonain päivänä lohi vielä nousee Kemijokeen
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Jonain päivänä lohi vielä nousee Ke­mi­jo­keen

12.08.2020 15:35 3
Kemijoen kalatalousvelvotteiden kiristäminen saa runsaasti tukea monesta suunnasta – Tukijat saattavat kannattaa myös Sierilän altaan rakentamista.
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Ke­mi­joen ka­la­ta­lous­vel­vot­tei­den ki­ris­tä­mi­nen saa run­saas­ti tukea monesta suun­nas­ta – Tukijat saat­ta­vat kan­nat­taa myös Sie­ri­län altaan ra­ken­ta­mis­ta.

11.08.2020 06:00 3
Tilaajille
Lapin Vihreät kannattaa Lapin ELY-keskuksen hakemusta Kemijoen voimalaitosten kalatalousvelvoitteiden muuttamisesta

Lapin Vihreät kan­nat­taa Lapin ELY-kes­kuk­sen ha­ke­mus­ta Ke­mi­joen voi­ma­lai­tos­ten ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­den muut­ta­mi­ses­ta

10.08.2020 18:35 4
Tilaajille
WWF: Vesivoimayhtiöiden kalatalousvelvoitteiden päivitys auttaisi uhanalaisia vaelluskaloja Kemijoessa

WWF: Ve­si­voi­ma­yh­tiöi­den ka­la­ta­lous­vel­voit­tei­den päi­vi­tys aut­tai­si uhan­alai­sia vael­lus­ka­lo­ja Ke­mi­joes­sa

10.08.2020 18:10
Tilaajille
Inarin kunta selvittää Kirakkajoen luonnonuoman avaamista vaelluskaloille – Selvityshanke ei vaikuta Kirakkakönkään voimalaitokseen merkittävästi

Inarin kunta sel­vit­tää Ki­rak­ka­joen luon­non­uo­man avaa­mis­ta vael­lus­ka­loil­le – Sel­vi­tys­han­ke ei vaikuta Ki­rak­ka­kön­kään voi­ma­lai­tok­seen mer­kit­tä­väs­ti

10.08.2020 17:36
Tilaajille
Kemijoki Oy:n mielestä Kemijoen vesistöön on mahdotonta luoda täysin luonnonvaraisia vaelluskalakantoja

Ke­mi­jo­ki Oy:n mie­les­tä Ke­mi­joen ve­sis­töön on mah­do­ton­ta luoda täysin luon­non­va­rai­sia vael­lus­ka­la­kan­to­ja

10.08.2020 10:33 13
Tilaajille
Lapin Kokoomus ja Keskusta vaativat vaelluskalojen palauttamista Kemijokeen – "Nykyinen tilanne on kohtuuton"

Lapin Ko­koo­mus ja Kes­kus­ta vaa­ti­vat vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mis­ta Ke­mi­jo­keen – "Ny­kyi­nen tilanne on koh­tuu­ton"

09.08.2020 10:40 3
Tilaajille