Vaelluskalat
Kuukausi
Raportti: Maailman vaelluskalakannat huvenneet kolme neljäsosaa 1970-luvulta – Kalakannat on vielä mahdollista saada nousuun

Ra­port­ti: Maail­man vael­lus­ka­la­kan­nat hu­ven­neet kolme nel­jäs­osaa 1970-lu­vul­ta – Ka­la­kan­nat on vielä mah­dol­lis­ta saada nousuun

28.07.2020 21:43 0
Lukijalta Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mi­nen uskon asia

27.07.2020 05:20 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi lohi ei nouse?

20.07.2020 05:15 1
Tilaajille
Tervolan Runkausjoki aiotaan palauttaa vaelluskalojen lisääntymisalueeksi – alla on vain kaksi voimalaitosta ennen merta

Ter­vo­lan Run­kaus­jo­ki aiotaan pa­laut­taa vael­lus­ka­lo­jen li­sään­ty­mis­alueek­si – alla on vain kaksi voi­ma­lai­tos­ta ennen merta

11.07.2020 10:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Vesa Puuronen

Lu­ki­jal­ta: Pa­lau­te­taan lohi Ke­mi­jo­keen

11.07.2020 05:30 0
Tilaajille
Kalasydän käynnistyi Taivalkosken voimalaitoksella – ensimmäinen taimen nousi tunnin sisällä Tervolan puolelle

Ka­la­sy­dän käyn­nis­tyi Tai­val­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la – en­sim­mäi­nen taimen nousi tunnin sisällä Ter­vo­lan puo­lel­le

08.07.2020 15:15 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Läh­tee­kö lohi ja maa­kun­ta nou­suun?

02.07.2020 12:19 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Posion Suo­li­jär­vi an­sait­see enemmän

22.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ka­la­tie­in­ves­toin­nit syksyn bud­jet­ti­rii­heen

31.05.2020 15:25 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Riku Mäenpää

Lu­ki­jal­ta: Sie­ri­län ra­ken­nus­han­ke ri­kok­sen peit­te­lyä

08.05.2020 07:58 0
Tilaajille
Metsäkone ryömi koskeen ja molskautti sinne kaksi rekkakuormallista soraa kalastusta harrastavien suomalaisten laskuun – jos hyvin käy, 2030-luvulla Kielikönkäässä voi hypätä useampikiloinen taimen

Met­sä­ko­ne ryömi koskeen ja mols­kaut­ti sinne kaksi rek­ka­kuor­mal­lis­ta soraa ka­las­tus­ta har­ras­ta­vien suo­ma­lais­ten laskuun – jos hyvin käy, 2030-lu­vul­la Kie­li­kön­kääs­sä voi hypätä useam­pi­ki­loi­nen taimen

01.05.2020 06:30 0
Tilaajille
Kirakkajoen entistämisen suunnittelu kalojen nousua varten alkaa

Ki­rak­ka­joen en­tis­tä­mi­sen suun­nit­te­lu kalojen nousua varten alkaa

21.04.2020 14:23 0
Tilaajille
Lukijalta: Ministerin ryhdyttävä vaelluskalatekoihin
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mi­nis­te­rin ryh­dyt­tä­vä vael­lus­ka­la­te­koi­hin

06.04.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Lohen pa­laut­ta­mi­seen tar­vit­tai­siin ihme

31.03.2020 08:12 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö maa­kun­tien asialla

31.03.2020 06:01 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Kari Kilpimaa

Lu­ki­jal­ta: Oh­ja­taan huk­ka­ve­det ohi­tus­uo­miin

30.03.2020 20:32 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö yhä vael­lus­ka­lo­jen puo­lel­la

14.03.2020 05:10 0
Tilaajille
Lukijalta: Vaelluskalojen asiaa edistetään yhteistyöllä
Lukijalta Mielipide Tytti Tuppurainen

Lu­ki­jal­ta: Vael­lus­ka­lo­jen asiaa edis­te­tään yh­teis­työl­lä

11.03.2020 22:27 0
Tilaajille
Lohi on takuuvarma riidanaihe –silti kenellekään ei pitäisi olla epäselvää, millaisia toiveita tutkimus antaa sen paluulle Kemi- ja Ounasjokeen
Kolumni Risto Pyykkö

Lohi on ta­kuu­var­ma rii­dan­ai­he –silti ke­nel­le­kään ei pitäisi olla epä­sel­vää, mil­lai­sia toi­vei­ta tut­ki­mus antaa sen pa­luul­le Kemi- ja Ou­nas­jo­keen

10.03.2020 06:30 0
Tilaajille
"Puutteellista tietoa ja löysiä lupauksia" – vesien omistajat tyrmäävät viestin, jonka karvalakkilähetystö vei päättäjille lohen paluusta Kemijokeen

"Puut­teel­lis­ta tietoa ja löysiä lu­pauk­sia" – vesien omis­ta­jat tyr­mää­vät vies­tin, jonka kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö vei päät­tä­jil­le lohen pa­luus­ta Ke­mi­jo­keen

09.03.2020 07:00 0
Tilaajille