Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vaelluskalat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avin lai­tet­ta­va jo­ki­yh­tiö kuriin

29.11.2023 05:30
Tärkeintä hyvä lopputulos, eivät keinot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tär­kein­tä hyvä lop­pu­tu­los, eivät keinot

17.11.2023 21:26
Hylkeet tuhoavat uhanalaiset kalat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hylkeet tu­hoa­vat uhan­alai­set kalat

17.10.2023 05:00 6
Kemijoki oy alkaa kehittää vaelluskalojen nousuyhteyksiä Perämereltä Ounasjoelle – "On aika kääntää katse seuraaville voimalaitoksille"

Ke­mi­jo­ki oy alkaa ke­hit­tää vael­lus­ka­lo­jen nou­su­yh­teyk­siä Pe­rä­me­rel­tä Ou­nas­joel­le – "On aika kääntää katse seu­raa­vil­le voi­ma­lai­tok­sil­le"

10.10.2023 06:00 5
Tilaajille
Kaivurit möyrivät Simon Kurkiojan uuteen uskoon taimenten lisääntymispuroksi

Kai­vu­rit möy­ri­vät Simon Kur­ki­ojan uuteen uskoon tai­men­ten li­sään­ty­mis­pu­rok­si

25.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Olemme sitoutuneet vaelluskalojen palauttamiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olemme si­tou­tu­neet vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mi­seen

16.09.2023 05:01 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vael­luk­siin tar­vi­taan luon­non­mu­kai­set ka­la­tiet

11.09.2023 05:00
Jumiskon voimala ei kestä kriittistä tarkastelua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ju­mis­kon voimala ei kestä kriit­tis­tä tar­kas­te­lua

04.07.2023 05:01
Tilaajille
Euroopan suurin vesistöjen kunnostushanke alkaa Tornionlaaksossa –  Tengeliönjoelle tulee kalatie voimalaitoksen vierelle

Eu­roo­pan suurin ve­sis­tö­jen kun­nos­tus­han­ke alkaa Tor­nion­laak­sos­sa – Ten­ge­liön­joel­le tulee kalatie voi­ma­lai­tok­sen vie­rel­le

03.07.2023 05:00 3
Tilaajille
Valoakin näkyy lohelle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Va­loa­kin näkyy lohelle

16.06.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lohen pa­luus­sa eletään vaaran vuosia

12.06.2023 05:00 4
Tutkimus seuraa kymmenien kalojen liikkeitä

Tut­ki­mus seuraa kym­me­nien kalojen liik­kei­tä

08.06.2023 10:10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lo­hi­kan­nat las­kus­sa?

07.06.2023 05:00
Tilaajille
Kemijoen kahden alimman voimalaitoksen omistajat haluavat helpottaa lohen nousua ylävirtaan

Ke­mi­joen kahden alimman voi­ma­lai­tok­sen omis­ta­jat ha­lua­vat hel­pot­taa lohen nousua ylä­vir­taan

24.05.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka es­ti­kään Ke­mi­joen ka­la­tiet?

08.05.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pump­pu­voi­ma­loil­la lisää sää­tö­voi­maa

04.05.2023 06:30 1
Kuukkeleita, lupiineja ja vaelluskaloja – Rovaniemen omassa luontoillassa saatiin lähiluontoa koskeviin kysymyksiin asiantuntijoilta vastauksia

Kuuk­ke­lei­ta, lu­pii­ne­ja ja vael­lus­ka­lo­ja – Ro­va­nie­men omassa luon­to­il­las­sa saatiin lä­hi­luon­toa kos­ke­viin ky­sy­myk­siin asian­tun­ti­joil­ta vas­tauk­sia

19.04.2023 15:06
Tilaajille
Terveisiä hallitusneuvottelijoille: luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan rakentamalla Kemijoen patoihin ohitusuomat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ter­vei­siä hal­li­tus­neu­vot­te­li­joil­le: luonnon mo­ni­muo­toi­suut­ta vah­vis­te­taan ra­ken­ta­mal­la Ke­mi­joen pa­toi­hin ohi­tus­uo­mat

18.04.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­la­por­ras­hank­keis­ta luo­vut­ta­va

01.04.2023 05:00 1
Kemijoen lohta vaalikentille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joen lohta vaa­li­ken­til­le

22.03.2023 05:30 2