Kalatiet
Eduskunnasta: Jonain päivänä lohi vielä nousee Kemijokeen
Kolumni Kaisa Juuso

Edus­kun­nas­ta: Jonain päivänä lohi vielä nousee Ke­mi­jo­keen

12.08.2020 15:35 3
Kalasydän käynnistyi Taivalkosken voimalaitoksella – ensimmäinen taimen nousi tunnin sisällä Tervolan puolelle

Ka­la­sy­dän käyn­nis­tyi Tai­val­kos­ken voi­ma­lai­tok­sel­la – en­sim­mäi­nen taimen nousi tunnin sisällä Ter­vo­lan puo­lel­le

08.07.2020 15:15 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Läh­tee­kö lohi ja maa­kun­ta nou­suun?

02.07.2020 12:19 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ohi­tus­uo­mat hyö­ty­käyt­töön

12.06.2020 05:30 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ka­la­tie­in­ves­toin­nit syksyn bud­jet­ti­rii­heen

31.05.2020 15:25 0
Tilaajille
Isohaaran kalatielle uusi pyyntilaite opiskelijatyönä – sujuvoittaa lohien siirtoa kalaystävällisesti

Iso­haa­ran ka­la­tiel­le uusi pyyn­ti­lai­te opis­ke­li­ja­työ­nä – su­ju­voit­taa lohien siirtoa ka­la­ys­tä­väl­li­ses­ti

27.05.2020 14:22 0
Tilaajille
Miten lohet käyttäytyvät voimalaitosten välillä? Sadan lohen kulkemista seurataan kesällä Isohaaran ja Taivalkosken alueella

Miten lohet käyt­täy­ty­vät voi­ma­lai­tos­ten vä­lil­lä? Sadan lohen kul­ke­mis­ta seu­ra­taan kesällä Iso­haa­ran ja Tai­val­kos­ken alueel­la

06.05.2020 11:28 0
Tilaajille
Lukijalta: Kenen etua karvalakkilähetystö ajaa?
Lukijalta Mielipide Jorma Kaaretkoski

Lu­ki­jal­ta: Kenen etua kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö ajaa?

18.03.2020 22:03 0
Tilaajille
Lukijalta: Vastustavatko kalatalousalueet ja Lapin vapaa-ajan kalastajat lohen nousua Kemijokeen?
Lukijalta Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Vas­tus­ta­vat­ko ka­la­ta­lous­alueet ja Lapin va­paa-ajan ka­las­ta­jat lohen nousua Ke­mi­jo­keen?

10.03.2020 08:12 0
Tilaajille
Kalasydän kelpaa vaelluskaloille – Runkausjokea aletaan ehkä kunnostaa kutupaikaksi

Ka­la­sy­dän kelpaa vael­lus­ka­loil­le – Run­kaus­jo­kea aletaan ehkä kun­nos­taa ku­tu­pai­kak­si

27.12.2019 14:35 0
Lukijalta Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Alue­hal­lin­to­vi­ras­to paljon var­ti­ja­na

17.12.2019 13:35 0
Tilaajille