Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Kalatiet
Fortumin johtajan erottava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

For­tu­min joh­ta­jan erot­ta­va

19.02.2024 17:00 5
Ratkaisu lohen poikaskuolemiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rat­kai­su lohen poi­kas­kuo­le­miin

09.02.2024 17:00
Mielipidekirjoitus

Jo­ki­vet­tä tar­vi­taan moneen tar­koi­tuk­seen

18.12.2023 17:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avin lai­tet­ta­va jo­ki­yh­tiö kuriin

29.11.2023 05:30 1
Tärkeintä hyvä lopputulos, eivät keinot
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tär­kein­tä hyvä lop­pu­tu­los, eivät keinot

17.11.2023 21:26
Lapin ely-keskus rakennuttaa Portimokoskelle kaksi kalatietä vaelluskaloille

Lapin ely-kes­kus ra­ken­nut­taa Por­ti­mo­kos­kel­le kaksi ka­la­tie­tä vael­lus­ka­loil­le

14.11.2023 10:18 7
Tilaajille
Toimivat kalauomat minimaalisin kustannuksin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Toi­mi­vat ka­la­uo­mat mi­ni­maa­li­sin kus­tan­nuk­sin

09.11.2023 05:01 5
Olemme sitoutuneet vaelluskalojen palauttamiseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Olemme si­tou­tu­neet vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mi­seen

16.09.2023 05:01 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vael­luk­siin tar­vi­taan luon­non­mu­kai­set ka­la­tiet

11.09.2023 05:00
Euroopan suurin vesistöjen kunnostushanke alkaa Tornionlaaksossa –  Tengeliönjoelle tulee kalatie voimalaitoksen vierelle

Eu­roo­pan suurin ve­sis­tö­jen kun­nos­tus­han­ke alkaa Tor­nion­laak­sos­sa – Ten­ge­liön­joel­le tulee kalatie voi­ma­lai­tok­sen vie­rel­le

03.07.2023 05:00 3
Tilaajille
Kemijoen kahden alimman voimalaitoksen omistajat haluavat helpottaa lohen nousua ylävirtaan

Ke­mi­joen kahden alimman voi­ma­lai­tok­sen omis­ta­jat ha­lua­vat hel­pot­taa lohen nousua ylä­vir­taan

24.05.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­la­por­ras­hank­keis­ta luo­vut­ta­va

01.04.2023 05:00 1
Kalauoman pitää myös toimia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ka­la­uo­man pitää myös toimia

29.01.2022 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­ki­yh­tiö ei tähtää lohen pa­laut­ta­mi­seen

29.01.2022 05:00 3
Tilaajille
Kemijoki oy aikoo rakentaa kalauoman ohi Taivalkosken voimalaitoksen, mikä voi kertoa siitä, että jokiyhtiössä aletaan ymmärtää ajan henki
Pääkirjoitus

Ke­mi­jo­ki oy aikoo ra­ken­taa ka­la­uo­man ohi Tai­val­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen, mikä voi kertoa siitä, että jo­ki­yh­tiös­sä aletaan ym­mär­tää ajan henki

27.01.2022 06:00 5
Tilaajille
Paljonko vaelluskalojen palauttaminen maksaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­jon­ko vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mi­nen maksaa?

23.01.2022 17:41 1
Tilaajille
Näin lohi palaisi Kemijokeen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin lohi palaisi Ke­mi­jo­keen

04.12.2021 06:00
Tilaajille
Ylitornion Portimokoskelle haetaan lupaa luonnonmukaisten kalateiden rakentamiseksi

Yli­tor­nion Por­ti­mo­kos­kel­le haetaan lupaa luon­non­mu­kais­ten ka­la­tei­den ra­ken­ta­mi­sek­si

30.11.2021 18:40 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­tyis­lail­la lohi ta­kai­sin Ke­mi­jo­keen

07.10.2021 05:50 3
Tilaajille
Lohikannan kokoa ja kalateiden tehokkuutta selvitetään Kemijoella

Lo­hi­kan­nan kokoa ja ka­la­tei­den te­hok­kuut­ta sel­vi­te­tään Ke­mi­joel­la

09.06.2021 10:59 2
Tilaajille