Kolumni: Suoraa puhetta äi­tiy­des­tä

Salakuljetus: Nuus­ka­ral­li romahti län­si­ra­jal­la, ni­ko­tii­ni­pus­sien myynnin va­pau­tu­mi­nen muutti ti­lan­teen

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kemi
Viikko
Satelliittipaikannus ja tekoäly helpottavat laivojen kulkua jäässä ja pimeässä – jäänmurtaja Sampo mukana tutkimuksessa

Sa­tel­liit­ti­pai­kan­nus ja tekoäly hel­pot­ta­vat lai­vo­jen kulkua jäässä ja pi­meäs­sä – jään­mur­ta­ja Sampo mukana tut­ki­muk­ses­sa

03.10.2023 08:43
Tilaajille
Kemissä pääsee pian ajamaan moottoritietä sujuvasti, kun Jarkon alikulkusilta valmistuu ja Rautiolan alikulkusillan kunnostaminen menee talvitauolle

Kemissä pääsee pian ajamaan moot­to­ri­tie­tä su­ju­vas­ti, kun Jarkon ali­kul­kusil­ta val­mis­tuu ja Rau­tio­lan ali­kul­kusil­lan kun­nos­ta­mi­nen menee tal­vi­tauol­le

03.10.2023 05:00 1
Tilaajille
Veitsiluodon irtisanomisten hoitamiseen on käytetty loton päävoiton verran rahaa – mitä on saatu aikaan?

Veit­si­luo­don ir­ti­sa­no­mis­ten hoi­ta­mi­seen on käy­tet­ty loton pää­voi­ton verran rahaa – mitä on saatu aikaan?

03.10.2023 09:41 5
Tilaajille
Kemin valtuusto teki historiallisen kouluverkkopäätöksen – kouluja suljetaan ja keskustaan yksi yläkoulu

Kemin val­tuus­to teki his­to­rial­li­sen kou­lu­verk­ko­pää­tök­sen – kouluja sul­je­taan ja kes­kus­taan yksi ylä­kou­lu

02.10.2023 20:00 4
Tilaajille
Hoitajat tulevat maanantaina töihin silmä mustana Kemissä

Hoi­ta­jat tulevat maa­nan­tai­na töihin silmä mustana Kemissä

02.10.2023 07:00 17
Tilaajille
Kemiläinen arvotalo palasi asuinkäyttöön – ravintoloitsija Kauko Hyvärinen halusi pelastaa viimeksi päiväkotina toimineen rakennuksen, josta hänellä on paljon mukavia muistoja

Ke­mi­läi­nen ar­vo­ta­lo palasi asuin­käyt­töön – ra­vin­to­loit­si­ja Kauko Hy­vä­ri­nen halusi pe­las­taa vii­mek­si päi­vä­ko­ti­na toi­mi­neen ra­ken­nuk­sen, josta hänellä on paljon mukavia muis­to­ja

01.10.2023 16:30 7
Tilaajille
Kolme isoa verkkoyhtiötä rynnisti kaivamaan kuitua Kemin lähiöihin yhtä aikaa

Kolme isoa verk­ko­yh­tiö­tä ryn­nis­ti kai­va­maan kuitua Kemin lä­hiöi­hin yhtä aikaa

29.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Kuukausi ja vanhemmat
Paavo Väyrynen haluaa jättää Kemin kaupunginvaltuuston ja Lapin aluevaltuuston – "Joudun varaamaan aikaa presidentinvaaleihin"

Paavo Väy­ry­nen haluaa jättää Kemin kau­pun­gin­val­tuus­ton ja Lapin alue­val­tuus­ton – "Joudun va­raa­maan aikaa pre­si­den­tin­vaa­lei­hin"

26.09.2023 10:00 16
Tilaajille
Kruunun romahdus teki Ruotsissa tienattuun eläkkeeseen ison loven – "Punaisia hintalappuja saa katsoa kaupassa", tuskailee Kemissä asuva Hillevi

Kruunun ro­mah­dus teki Ruot­sis­sa tie­nat­tuun eläk­kee­seen ison loven – "Pu­nai­sia hin­ta­lap­pu­ja saa katsoa kau­pas­sa", tus­kai­lee Kemissä asuva Hillevi

26.09.2023 05:00 2
Tilaajille
Lyyristä Vysotskia Kemin Syväkankaan koululla

Lyy­ris­tä Vy­sots­kia Kemin Sy­vä­kan­kaan kou­lul­la

22.09.2023 09:04
Elokapinan mielenilmaus haittasi torstaina kuljetusten pääsyä Kemin biotuotetehtaalle, katso kuvat paikalta

Elo­ka­pi­nan mie­len­il­maus hait­ta­si tors­tai­na kul­je­tus­ten pääsyä Kemin bio­tuo­te­teh­taal­le, katso kuvat pai­kal­ta

21.09.2023 17:40 69
Tilaajille
"Kemi on teollisen rakennemuutoksen keskiössä, kun aukeama nyt kääntyy", sanoo kaupunginjohtaja Matti Ruotsalainen

"Kemi on teol­li­sen ra­ken­ne­muu­tok­sen kes­kiös­sä, kun aukeama nyt kään­tyy", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja Matti Ruot­sa­lai­nen

21.09.2023 05:00 5
Tilaajille
Kemin keskustassa loppuu Postin henkilökohtainen asiakaspalvelu – vanhaan postitaloon on auennut korvaajaksi Lapin ensimmäinen OmaPosti-kioski

Kemin kes­kus­tas­sa loppuu Postin hen­ki­lö­koh­tai­nen asia­kas­pal­ve­lu – vanhaan pos­ti­ta­loon on auennut kor­vaa­jak­si Lapin en­sim­mäi­nen Oma­Pos­ti-kios­ki

20.09.2023 19:45
Tilaajille
Aalistunturin hakkuukiistan puinti alkoi oikeudessa Kemissä samalla, kun vieressä käynnistyi jättitehdas

Aa­lis­tun­tu­rin hak­kuu­kiis­tan puinti alkoi oi­keu­des­sa Kemissä sa­mal­la, kun vie­res­sä käyn­nis­tyi jät­ti­teh­das

20.09.2023 15:34 10
Tilaajille
Kemin jättiläinen heräsi henkiin – katso tästä miten uusi biotuotetehdas toimii

Kemin jät­ti­läi­nen heräsi henkiin – katso tästä miten uusi bio­tuo­te­teh­das toimii

20.09.2023 09:48
Tilaajille
Kemin biotuotetehdas käynnistyi suunnitellusti ilman yllätyksiä – sellua valmistuu jo tänään asiakkaille

Kemin bio­tuo­te­teh­das käyn­nis­tyi suun­ni­tel­lus­ti ilman yl­lä­tyk­siä – sellua val­mis­tuu jo tänään asiak­kail­le

20.09.2023 13:12 2
Tilaajille
Kemin biotuotetehtaasta tulee vankka tukijalka pohjoisen ihmisille ja elinkeinoille
Pääkirjoitus

Kemin bio­tuo­te­teh­taas­ta tulee vankka tu­ki­jal­ka poh­joi­sen ih­mi­sil­le ja elin­kei­noil­le

20.09.2023 04:00 5
Aalistunturin mielenosoittajaa syytetään niskoittelusta poliisia vastaan – käräjäoikeuden edessä järjestetään mielenosoitus keskiviikkona

Aa­lis­tun­tu­rin mie­len­osoit­ta­jaa syy­te­tään nis­koit­te­lus­ta po­lii­sia vastaan – kä­rä­jä­oi­keu­den edessä jär­jes­te­tään mie­len­osoi­tus kes­ki­viik­ko­na

18.09.2023 17:01 6
Tilaajille
Kemin poliisiasema menee sisäilmaa parantavaan tiivistysremonttiin – osa palveluista siirtyy väliaikaisesti Tornion poliisiasemalle

Kemin po­lii­si­ase­ma menee si­sä­il­maa pa­ran­ta­vaan tii­vis­tys­re­mont­tiin – osa pal­ve­luis­ta siirtyy vä­li­ai­kai­ses­ti Tornion po­lii­si­ase­mal­le

18.09.2023 16:25 5
Tilaajille
HS: Nykyiset maakuntalennot jatkumassa ainakin vuoteen 2026 saakka

HS: Ny­kyi­set maa­kun­ta­len­not jat­ku­mas­sa ainakin vuoteen 2026 saakka

18.09.2023 10:34 1
Tilaajille