kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Talousrikokset
Nuorisosäätiön entisen johdon syytteitä käsitellään käräjillä tiistaina – rikostutkinta on ollut yksi Suomen suurimpia

Nuo­ri­so­sää­tiön entisen johdon syyt­tei­tä kä­si­tel­lään kä­rä­jil­lä tiis­tai­na – ­ri­kos­tut­kin­ta on ollut yksi Suomen suu­rim­pia

23.08.2022 06:00
Tilaajille
KRP esittää syyttäjälle Airiston Helmen rahanpesututkinnan päättämistä – takavarikoidut 3,5 miljoonaa palautetaan

KRP esittää syyt­tä­jäl­le Ai­ris­ton Helmen ra­han­pe­su­tut­kin­nan päät­tä­mis­tä – ta­ka­va­ri­koi­dut 3,5 mil­joo­naa pa­lau­te­taan

20.04.2022 17:52 3
Käräjäoikeus määräsi Uroksen ja sen kahden perustajan omaisuutta takavarikkoon

Kä­rä­jä­oi­keus määräsi Uroksen ja sen kahden pe­rus­ta­jan omai­suut­ta ta­ka­va­rik­koon

01.02.2022 15:34
Tilaajille
Kemijärveläisyrityksen toimitusjohtaja vuodeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä

Ke­mi­jär­ve­läis­yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja vuo­dek­si eh­dol­li­seen van­keu­teen tör­keäs­tä kir­jan­pi­to­ri­kok­ses­ta ja tör­keäs­tä ve­lal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä

27.12.2021 10:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roop­pa on ta­lous­ri­kol­li­suu­den keskus

11.10.2021 06:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ve­ron­kier­toa suo­jel­laan?

11.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Kemiläinen romuyritys turmeli ympäristöä – yrittäjälle vankeutta ja 150 000 euron rikoshyöty valtiolle

Ke­mi­läi­nen ro­mu­yri­tys turmeli ym­pä­ris­töä – yrit­tä­jäl­le van­keut­ta ja 150 000 euron ri­kos­hyö­ty val­tiol­le

21.09.2021 16:16 5
Tilaajille
Mies kunnosti kolaroituja autoja ja myi niitä eteenpäin Oulussa – oikeus määräsi yli 70 000 euron korvaukset ja ehdollista vankeutta

Mies kun­nos­ti ko­la­roi­tu­ja autoja ja myi niitä eteen­päin Oulussa – oikeus määräsi yli 70 000 euron kor­vauk­set ja eh­dol­lis­ta van­keut­ta

03.02.2021 17:32
Tilaajille
Jaakko Ilkan suvun viimeinen nimismies siirtyy vapaalla – Pamirin vuoristo on seuraava tähtäin vuorikiipeilijällä, jos korona suo

Jaakko Ilkan suvun vii­mei­nen ni­mis­mies siirtyy va­paal­la – Pamirin vuo­ris­to on seu­raa­va tähtäin vuo­ri­kii­pei­li­jäl­lä, jos korona suo

22.10.2020 16:58
Tilaajille
Poikkeuksellisen suuri talousrikosvyyhti etenee syyteharkintaan Lapissa – epäillyillä rikoksilla on saatu 2,6 miljoonan euron hyöty, epäiltynä kuusi henkilöä

Poik­keuk­sel­li­sen suuri ta­lous­ri­kos­vyyh­ti etenee syy­te­har­kin­taan Lapissa – epäil­lyil­lä ri­kok­sil­la on saatu 2,6 mil­joo­nan euron hyöty, epäil­ty­nä kuusi hen­ki­löä

24.04.2020 14:29
Tilaajille
Autolan suurvaikuttaja pakeni ehkä soitinkotelossa – ilmestyi Libanoniin perässään Interpolin pidätysmääräys

Autolan suur­vai­kut­ta­ja pakeni ehkä soi­tin­ko­te­los­sa – il­mes­tyi Li­ba­no­niin pe­räs­sään In­ter­po­lin pi­dä­tys­mää­räys

03.01.2020 21:27
Tilaajille
Verotarkastus Airiston Helmestä valmistui – Poliisin mukaan esitutkinta venyy vuoden 2020 loppuun

Ve­ro­tar­kas­tus Ai­ris­ton Hel­mes­tä val­mis­tui – Po­lii­sin mukaan esi­tut­kin­ta venyy vuoden 2020 loppuun

23.12.2019 14:49
Rovaniemeläisyrittäjä syytteessä 100 000 euron palkan pimittämisestä verottajalta

Ro­va­nie­me­läis­yrit­tä­jä syyt­tees­sä 100 000 euron palkan pi­mit­tä­mi­ses­tä ve­rot­ta­jal­ta

30.10.2019 16:34
Tilaajille