Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Talousrikokset
Mies siirsi taksifirmansa rahat omaan käyttöönsä ja ajoi yrityksen konkurssiin – määrättiin ehdolliseen vankeuteen ja liiketoimintakieltoon

Mies siirsi tak­si­fir­man­sa rahat omaan käyt­töön­sä ja ajoi yri­tyk­sen kon­kurs­siin – mää­rät­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­toon

24.10.2023 13:34 1
Tilaajille
Uutisanalyysi: Lappilaispäättäjillä oli Pohjola-Nordenissa iso rooli: yhdelle heistä se voi käydä kalliiksi

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Lap­pi­lais­päät­tä­jil­lä oli Poh­jo­la-Nor­de­nis­sa iso rooli: yhdelle heistä se voi käydä kal­liik­si

05.10.2023 19:30 5
Tilaajille
Katri Kulmunin mukaan Pohjola-Nordenin talousrikoksiin liittyvä syyteharkinta ei kosketa häntä

Katri Kul­mu­nin mukaan Poh­jo­la-Nor­de­nin ta­lous­ri­kok­siin liit­ty­vä syy­te­har­kin­ta ei kosketa häntä

26.09.2023 16:05 5
Tilaajille
Urokseen liittyvä syyteharkinta valmistui – kahta henkilöä syytetään Oulussa tehdystä törkeästä avustuspetoksesta

Urok­seen liit­ty­vä syy­te­har­kin­ta val­mis­tui – kahta hen­ki­löä syy­te­tään Oulussa teh­dys­tä tör­keäs­tä avus­tus­pe­tok­ses­ta

24.05.2023 15:25 1
Tilaajille
Kahdelle tuomiot pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­siasiassa

Kah­del­le tuomiot pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si­asias­sa

27.03.2023 15:17
Tilaajille
Syyteharkinta Rovaniemen kyläsäätiön sijoituksista valmistuu kevään aikana – syyttäjä ei kommentoi riskiä syytteiden vanhenemisesta

Syy­te­har­kin­ta Ro­va­nie­men ky­lä­sää­tiön si­joi­tuk­sis­ta val­mis­tuu kevään aikana – syyt­tä­jä ei kom­men­toi riskiä syyt­tei­den van­he­ne­mi­ses­ta

20.01.2023 05:00 7
Tilaajille
Ensimmäinen Uroksen esitutkinta valmistui, kahta henkilöä epäillään rikoksesta – Tutkinnanjohtaja: Vahinkojen suurusluokka on kova

En­sim­mäi­nen Uroksen esi­tut­kin­ta val­mis­tui, kahta hen­ki­löä epäil­lään ri­kok­ses­ta – Tut­kin­nan­joh­ta­ja: Va­hin­ko­jen suu­rus­luok­ka on kova

04.01.2023 10:57 1
Tilaajille
Asiakkaat valittivat huonosta työnjäljestä ja hoitamattomasta remontista – lappilaisyrityksen taustalta paljastui liki miljoonan euron kuprut: "Valitettavan yleistä"

Asiak­kaat va­lit­ti­vat huo­nos­ta työn­jäl­jes­tä ja hoi­ta­mat­to­mas­ta re­mon­tis­ta – lap­pi­lais­yri­tyk­sen taus­tal­ta pal­jas­tui liki mil­joo­nan euron kuprut: "Va­li­tet­ta­van yleis­tä"

27.12.2022 19:30 3
Tilaajille
Nuorisosäätiön entisen johdon syytteitä käsitellään käräjillä tiistaina – rikostutkinta on ollut yksi Suomen suurimpia

Nuo­ri­so­sää­tiön entisen johdon syyt­tei­tä kä­si­tel­lään kä­rä­jil­lä tiis­tai­na – ­ri­kos­tut­kin­ta on ollut yksi Suomen suu­rim­pia

23.08.2022 06:00
Tilaajille
KRP esittää syyttäjälle Airiston Helmen rahanpesututkinnan päättämistä – takavarikoidut 3,5 miljoonaa palautetaan

KRP esittää syyt­tä­jäl­le Ai­ris­ton Helmen ra­han­pe­su­tut­kin­nan päät­tä­mis­tä – ta­ka­va­ri­koi­dut 3,5 mil­joo­naa pa­lau­te­taan

20.04.2022 17:52 3
Käräjäoikeus määräsi Uroksen ja sen kahden perustajan omaisuutta takavarikkoon

Kä­rä­jä­oi­keus määräsi Uroksen ja sen kahden pe­rus­ta­jan omai­suut­ta ta­ka­va­rik­koon

01.02.2022 15:34
Tilaajille
Kemijärveläisyrityksen toimitusjohtaja vuodeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä velallisen epärehellisyydestä

Ke­mi­jär­ve­läis­yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja vuo­dek­si eh­dol­li­seen van­keu­teen tör­keäs­tä kir­jan­pi­to­ri­kok­ses­ta ja tör­keäs­tä ve­lal­li­sen epä­re­hel­li­syy­des­tä

27.12.2021 10:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roop­pa on ta­lous­ri­kol­li­suu­den keskus

11.10.2021 06:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi ve­ron­kier­toa suo­jel­laan?

11.10.2021 05:30 1
Tilaajille
Kemiläinen romuyritys turmeli ympäristöä – yrittäjälle vankeutta ja 150 000 euron rikoshyöty valtiolle

Ke­mi­läi­nen ro­mu­yri­tys turmeli ym­pä­ris­töä – yrit­tä­jäl­le van­keut­ta ja 150 000 euron ri­kos­hyö­ty val­tiol­le

21.09.2021 16:16 5
Tilaajille
Mies kunnosti kolaroituja autoja ja myi niitä eteenpäin Oulussa – oikeus määräsi yli 70 000 euron korvaukset ja ehdollista vankeutta

Mies kun­nos­ti ko­la­roi­tu­ja autoja ja myi niitä eteen­päin Oulussa – oikeus määräsi yli 70 000 euron kor­vauk­set ja eh­dol­lis­ta van­keut­ta

03.02.2021 17:32
Tilaajille
Jaakko Ilkan suvun viimeinen nimismies siirtyy vapaalla – Pamirin vuoristo on seuraava tähtäin vuorikiipeilijällä, jos korona suo

Jaakko Ilkan suvun vii­mei­nen ni­mis­mies siirtyy va­paal­la – Pamirin vuo­ris­to on seu­raa­va tähtäin vuo­ri­kii­pei­li­jäl­lä, jos korona suo

22.10.2020 16:58
Tilaajille
Poikkeuksellisen suuri talousrikosvyyhti etenee syyteharkintaan Lapissa – epäillyillä rikoksilla on saatu 2,6 miljoonan euron hyöty, epäiltynä kuusi henkilöä

Poik­keuk­sel­li­sen suuri ta­lous­ri­kos­vyyh­ti etenee syy­te­har­kin­taan Lapissa – epäil­lyil­lä ri­kok­sil­la on saatu 2,6 mil­joo­nan euron hyöty, epäil­ty­nä kuusi hen­ki­löä

24.04.2020 14:29
Tilaajille
Autolan suurvaikuttaja pakeni ehkä soitinkotelossa – ilmestyi Libanoniin perässään Interpolin pidätysmääräys

Autolan suur­vai­kut­ta­ja pakeni ehkä soi­tin­ko­te­los­sa – il­mes­tyi Li­ba­no­niin pe­räs­sään In­ter­po­lin pi­dä­tys­mää­räys

03.01.2020 21:27
Tilaajille
Verotarkastus Airiston Helmestä valmistui – Poliisin mukaan esitutkinta venyy vuoden 2020 loppuun

Ve­ro­tar­kas­tus Ai­ris­ton Hel­mes­tä val­mis­tui – Po­lii­sin mukaan esi­tut­kin­ta venyy vuoden 2020 loppuun

23.12.2019 14:49