Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Oikeudenkäynnit
Asukas vaati yläkerran metelistä jättikorvauksia oikeudessa, mittautti askelten ääniä todisteeksi – "Kävelette kuin elefantit"

Asukas vaati ylä­ker­ran me­te­lis­tä jät­ti­kor­vauk­sia oi­keu­des­sa, mit­taut­ti as­kel­ten ääniä to­dis­teek­si – "Kä­ve­let­te kuin ele­fan­tit"

09.11.2023 21:01 1
Tilaajille
Vastaamon tietomurron oikeudenkäynti alkaa valmisteluistunnolla – laaja esitutkintamateriaali tulee julkiseksi

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron oi­keu­den­käyn­ti alkaa val­mis­te­luis­tun­nol­la – laaja esi­tut­kin­ta­ma­te­riaa­li tulee jul­ki­sek­si

26.10.2023 08:31
Vastaamon tietomurrosta nostettiin yli 30 000 syytettä – uhreja on yli 20 000

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta nos­tet­tiin yli 30 000 syy­tet­tä – uhreja on yli 20 000

18.10.2023 10:21 1
Hoivapaikan työntekijä anasti potilaiden rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi peliriippuvaisen naisen kolmeksi vuodeksi vankilaan

Hoi­va­pai­kan työn­te­ki­jä anasti po­ti­lai­den rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si pe­li­riip­pu­vai­sen naisen kol­mek­si vuo­dek­si van­ki­laan

10.10.2023 06:00
Tilaajille
Tyttäriä haettiin jo isän luo, kun vouti päättikin toisin ­­– Miksi lasten mielipide painoi enemmän kuin oikeuden tuomio?

Tyt­tä­riä haet­tiin jo isän luo, kun vouti päät­ti­kin toisin – Miksi lasten mie­li­pi­de painoi enemmän kuin oi­keu­den tuomio?

16.09.2023 19:30 8
Tilaajille
Mies jäi kiinni Haaparannan rautatieasemalla ison huumelastin kanssa

Mies jäi kiinni Haa­pa­ran­nan rau­ta­tie­ase­mal­la ison huu­me­las­tin kanssa

13.09.2023 14:09
Tilaajille
Äärioikeistoon kytketyn terrorismijutun pääepäilyllä vahva Lappi-kytkös – vaikuttanut Lapin ps-nuorissa ja ollut kuntavaaliehdokkaana perussuomalaisten listoilla Rovaniemellä

Ää­ri­oi­keis­toon kyt­ke­tyn ter­ro­ris­mi­ju­tun pää­epäi­lyl­lä vahva Lap­pi-kyt­kös – vai­kut­ta­nut Lapin ps-nuo­ris­sa ja ollut kun­ta­vaa­li­eh­dok­kaa­na pe­rus­suo­ma­lais­ten lis­toil­la Ro­va­nie­mel­lä

11.09.2023 15:13 12
Terrorismirikoksista syytetty mies viestitteli mahdollisuudesta Marinin poliittiseen murhaan – puhelimella tehty yli sata hakua muun muassa aseista ja äärioikeistosta

Ter­ro­ris­mi­ri­kok­sis­ta syy­tet­ty mies vies­tit­te­li mah­dol­li­suu­des­ta Marinin po­liit­ti­seen murhaan – pu­he­li­mel­la tehty yli sata hakua muun muassa aseista ja ää­ri­oi­keis­tos­ta

11.09.2023 13:47 4
Rovaniemen Palloseuran ex-toimitusjohtajaa koskeva syyteharkinta venyy jopa ensi keväälle, kertoo syyttäjä

Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ran ex-toi­mi­tus­joh­ta­jaa koskeva syy­te­har­kin­ta venyy jopa ensi ke­vääl­le, kertoo syyt­tä­jä

04.09.2023 12:41 11
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi syytteet Kalajoen suuresta maastopalosta – Destian työntekijän syyllisyydestä jäi sille varteenotettava epäily

Ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet Ka­la­joen suu­res­ta maas­to­pa­los­ta – Destian työn­te­ki­jän syyl­li­syy­des­tä jäi sille var­teen­otet­ta­va epäily

28.08.2023 15:56 2
Tilaajille
Työntekijät pisteytettiin ja tuloksia hyödynnettiin potkuja jaettaessa – ou­lu­lai­sen sa­ta­ma­ope­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syrjintäkiista

Työn­te­ki­jät pis­tey­tet­tiin ja tu­lok­sia hyö­dyn­net­tiin potkuja jaet­taes­sa – ou­lu­lai­sen sa­ta­ma­ope­raat­to­rin ir­ti­sa­no­mi­sis­ta kumpusi syr­jin­tä­kiis­ta

22.08.2023 22:12 1
Tilaajille
Mies teetätti itse uuden kylpyhuoneen, mutta joutui maksajaksi myös taloyhtiön yhteisestä laskusta – remonttikiista päätyi oikeuteen

Mies tee­tät­ti itse uuden kyl­py­huo­neen, mutta joutui mak­sa­jak­si myös ta­lo­yh­tiön yh­tei­ses­tä las­kus­ta – re­mont­ti­kiis­ta päätyi oi­keu­teen

16.06.2023 05:00
Tilaajille
Yle: Jukka Kriston ja thaimaalaisen liikekumppanin omaisuutta takavarikoitiin miljoonan euron edestä – toimi liittyy epäiltyyn törkeään ihmiskauppaan

Yle: Jukka Kriston ja thai­maa­lai­sen lii­ke­kump­pa­nin omai­suut­ta ta­ka­va­ri­koi­tiin mil­joo­nan euron edestä – toimi liittyy epäil­tyyn tör­keään ih­mis­kaup­paan

02.05.2023 18:50 3
Tilaajille
Syyttäjä: Mies ei suostunut poliisin kiinniottoihin vaan aiheutti kaksi poliisioperaatiota saman kesän aikana Kalajoella

Syyt­tä­jä: Mies ei suos­tu­nut po­lii­sin kiin­ni­ot­toi­hin vaan ai­heut­ti kaksi po­lii­si­ope­raa­tio­ta saman kesän aikana Ka­la­joel­la

10.03.2023 19:24
Tilaajille
Rovaniemen kaupungin oikeudenkäyntikulut sijoitussotkussa voivat nousta reilusti yli puoleen miljoonaan

Ro­va­nie­men kau­pun­gin oi­keu­den­käyn­ti­ku­lut si­joi­tus­sot­kus­sa voivat nousta rei­lus­ti yli puoleen mil­joo­naan

20.02.2023 22:19 5
Tilaajille
Ison huumejutun käsittely pääsi vauhtiin Rovaniemen hovioikeudessa – käräjäoikeus tuomitsi aiemmin päätekijän 11 vuoden vankeuteen

Ison huu­me­ju­tun kä­sit­te­ly pääsi vauh­tiin Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­sa – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si aiemmin pää­te­ki­jän 11 vuoden van­keu­teen

17.01.2023 12:00 1
Tilaajille
Pohjois-Suomen jättimäisen huumejutun oikeusprosessi jatkuu alkuvuodesta – hovioikeus teki jo etukäteen merkittävän ratkaisun FBI:ltä saatujen Anom-viestien hyödyntämisestä

Poh­jois-Suo­men jät­ti­mäi­sen huu­me­ju­tun oi­keus­pro­ses­si jatkuu al­ku­vuo­des­ta – ho­vi­oi­keus teki jo etu­kä­teen mer­kit­tä­vän rat­kai­sun FBI:ltä saa­tu­jen Anom-vies­tien hyö­dyn­tä­mi­ses­tä

20.12.2022 11:56 1
Tilaajille
Rovaniemen keskustassa pysäköinyt nainen sai parkkisakon, kun EasyPark-pysäköintisovellus paikansi väärin – oikeus ratkaisi, onko käyttäjä syypää vai ei

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa py­sä­köi­nyt nainen sai park­ki­sa­kon, kun Ea­sy­Park-py­sä­köin­ti­so­vel­lus pai­kan­si väärin – oikeus rat­kai­si, onko käyt­tä­jä syypää vai ei

13.12.2022 18:01 15
Tilaajille
Öljysyöppö volkkari aiheutti kalliin oikeuskiistan – käräjäoikeus: ostaja oli tietoinen ajoneuvotyyppiin kuuluvasta öljynkulutuksesta

Öl­jy­syöp­pö volk­ka­ri ai­heut­ti kalliin oi­keus­kiis­tan – kä­rä­jäoi­keus: ostaja oli tie­toi­nen ajo­neu­vo­tyyp­piin kuu­lu­vas­ta öl­jyn­ku­lu­tuk­ses­ta

27.11.2022 12:25 14
Tilaajille
Oulun lähes sadan kilon huumetakavarikko käräjillä: Hasista matkalaukuissa, kokaiinia pesukoneessa, amfetamiinia jääkaapissa – osapuolet vyöryttivät syyt toistensa niskaan

Oulun lähes sadan kilon huu­me­ta­ka­va­rik­ko kä­rä­jil­lä: Hasista mat­ka­lau­kuis­sa, ko­kaii­nia pe­su­ko­nees­sa, am­fe­ta­mii­nia jää­kaa­pis­sa – osa­puo­let vyö­ryt­ti­vät syyt tois­ten­sa niskaan

18.11.2022 18:39
Tilaajille