pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Seksuaalirikokset
SVT: Opettaja tunnusti kuvanneensa oppilaita salaa pukuhuoneessa Jällivaarassa

SVT: Opet­ta­ja tun­nus­ti ku­van­neen­sa op­pi­lai­ta salaa pu­ku­huo­nees­sa Jäl­li­vaa­ras­sa

27.04.2022 14:43
Tilaajille
Uudessa seksuaalirikoslainsäädännössä raiskauksen määritelmä muuttuisi suostumusperusteiseksi

Uudessa sek­suaa­li­ri­kos­lain­sää­dän­nös­sä rais­kauk­sen mää­ri­tel­mä muut­tui­si suos­tu­mus­pe­rus­tei­sek­si

17.02.2022 16:08
Toimittajalta: Seksuaaliväkivallan uhri avaa haavansa, ja silti mikään ei muutu
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Sek­suaa­li­vä­ki­val­lan uhri avaa haa­van­sa, ja silti mikään ei muutu

16.02.2022 06:00
Tilaajille
Poliisi tutkii viime perjantaina tapahtuneita törkeitä lapsenraiskauksia – neljä täysi-ikäistä miestä otettu kiinni

Poliisi tutkii viime per­jan­tai­na ta­pah­tu­nei­ta tör­kei­tä lap­sen­rais­kauk­sia – neljä täy­si-ikäis­tä miestä otettu kiinni

08.02.2022 08:04 1
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus tuomitsi hyväksikäyttäneen miehen vuosiksi vankilaan, käräjillä syyte kaatui – Uhri: Vihdoinkin hän joutuu kohtaamaan tekonsa

Ro­va­nie­men ho­vioi­keus tuo­mit­si hy­väk­si­käyt­tä­neen miehen vuo­sik­si van­ki­laan, kä­rä­jil­lä syyte kaatui – Uhri: Vih­doin­kin hän joutuu koh­taa­maan tekonsa

03.02.2022 12:18 1
Tilaajille
Yle: Oulun poliisille yhä vuosittain rikosilmoituksia vanhoillislestadiolaiseen yhteisöön liittyvistä, alaikäisiä koskevista seksuaalirikoksista

Yle: Oulun po­lii­sil­le yhä vuo­sit­tain ri­ko­sil­moi­tuk­sia van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­seen yh­tei­söön liit­ty­vis­tä, alai­käi­siä kos­ke­vis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta

30.01.2022 11:32 2
Tilaajille
Kun aikuinen poika sai vankilatuomion törkeästä seksuaalirikoksesta, äiti joutui pohtimaan: Kasvatinko minä hirviön?

Kun ai­kui­nen poika sai van­ki­la­tuo­mion tör­keäs­tä sek­suaa­li­ri­kok­ses­ta, äiti joutui poh­ti­maan: Kas­va­tin­ko minä hir­viön?

01.01.2022 08:00
Tilaajille
Isossa hyväksikäyttövyyhdessä paljastunut jo liki sata uhria – joukossa 15 pohjoissuomalaista alakouluikäistä lasta

Isossa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä pal­jas­tu­nut jo liki sata uhria – jou­kos­sa 15 poh­jois­suo­ma­lais­ta ala­kou­lui­käis­tä lasta

28.12.2021 14:53 1
Tilaajille
Oululaismies hyväksikäytti alaikäistä poikaa, hovioikeus piti yli kahden vuoden vankeustuomion voimassa – ehdotti toiselle alaikäiselle juomien maksamista "luonnossa"

Ou­lu­lais­mies hy­väk­si­käyt­ti alai­käis­tä poikaa, ho­vioi­keus piti yli kahden vuoden van­keus­tuo­mion voi­mas­sa – eh­dot­ti toi­sel­le alai­käi­sel­le juomien mak­sa­mis­ta "luon­nos­sa"

23.11.2021 09:47
Tilaajille
Helsingin poliisilaitos irtisanoi poliisin, joka oli suhteessa seksuaalirikoksen uhrin kanssa

Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tos ir­ti­sa­noi po­lii­sin, joka oli suh­tees­sa sek­suaa­li­ri­kok­sen uhrin kanssa

24.10.2021 16:55
Kolme miestä tuomittiin lasten hyväksikäytöistä – tuomitut kuuluvat samaan pohjoispohjalaissukuun

Kolme miestä tuo­mit­tiin lasten hy­väk­si­käy­töis­tä – tuo­mi­tut kuu­lu­vat samaan poh­jois­poh­ja­lais­su­kuun

20.10.2021 14:12
Tilaajille
Vaasan hovioikeus kiristi tuomioita suomalaismiesten hyväksikäyttöringistä – Lapissa asuneelle päätekijälle 8,5 vuotta vankeutta

Vaasan ho­vioi­keus kiristi tuo­mioi­ta suo­ma­lais­mies­ten hy­väk­si­käyt­tö­rin­gis­tä – Lapissa asu­neel­le pää­te­ki­jäl­le 8,5 vuotta van­keut­ta

13.10.2021 18:50
Rovaniemen hovioikeus kovensi entisen puolisonsa raiskanneen vankeustuomiota vuodella

Ro­va­nie­men ho­vioi­keus kovensi entisen puo­li­son­sa rais­kan­neen van­keus­tuo­mio­ta vuo­del­la

05.10.2021 16:29
Tilaajille
Nuorisokodista karannut tyttö raiskattiin törkeästi, oikeus määräsi tekijät vangittavaksi

Nuo­ri­so­ko­dis­ta ka­ran­nut tyttö rais­kat­tiin tör­keäs­ti, oikeus määräsi tekijät van­git­ta­vak­si

09.09.2021 09:20
Tilaajille
Valtavassa hyväksikäyttövyyhdessä uhreja myös Lapissa, poliisitutkinnassa kuullaan kymmeniä alle 12-vuotiaita

Val­ta­vas­sa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä uhreja myös La­pis­sa, po­lii­si­tut­kin­nas­sa kuul­laan kym­me­niä alle 12-vuo­tiai­ta

16.08.2021 22:39
Tilaajille
Oikeus tuomitsi ehdollista vankeutta seksuaalirikoksista sijaishuollon erityisyksikössä

Oikeus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta si­jais­huol­lon eri­tyi­syk­si­kös­sä

11.08.2021 15:02
Tilaajille
Poliisi epäilee, että keskisuomalainen mies on käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen jopa 200:aa lasta sosiaalisessa mediassa – nuorin tunnistettu uhri 8-vuotias

Poliisi epäi­lee, että kes­ki­suo­ma­lai­nen mies on käyt­tä­nyt sek­suaa­li­ses­ti hy­väk­seen jopa 200:aa lasta so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – nuorin tun­nis­tet­tu uhri 8-vuo­tias

29.07.2021 10:52
16-vuotias tuomittiin 14-vuotiaan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä Rovaniemellä

16-vuo­tias tuo­mit­tiin 14-vuo­tiaan tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä Ro­va­nie­mel­lä

19.07.2021 10:25
Tilaajille
Poliisille vankeustuomio törkeästä lapsen hyväksikäytöstä Raahessa

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Raa­hes­sa

10.06.2021 14:48
Tilaajille
Lapin vihreiden luottamustoimessa toimineen naisen seksuaalirikostuomio järkytti puolueväen – "Jatkossa varmistamme, että tunnemme paremmin luottamustehtäviin valitut"

Lapin vih­rei­den luot­ta­mus­toi­mes­sa toi­mi­neen naisen sek­suaa­li­ri­kos­tuo­mio jär­kyt­ti puo­lue­väen – "Jat­kos­sa var­mis­tam­me, että tun­nem­me pa­rem­min luot­ta­mus­teh­tä­viin va­li­tut"

28.03.2021 16:37 5
Tilaajille