Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Seksuaalirikokset
Oululaismies hyväksikäytti alaikäistä poikaa, hovioikeus piti yli kahden vuoden vankeustuomion voimassa – ehdotti toiselle alaikäiselle juomien maksamista "luonnossa"

Ou­lu­lais­mies hy­väk­si­käyt­ti ala­ikäis­tä poikaa, ho­vi­oi­keus piti yli kahden vuoden van­keus­tuo­mion voi­mas­sa – eh­dot­ti toi­sel­le ala­ikäi­sel­le juomien mak­sa­mis­ta "luon­nos­sa"

23.11.2021 09:47
Tilaajille
Helsingin poliisilaitos irtisanoi poliisin, joka oli suhteessa seksuaalirikoksen uhrin kanssa

Hel­sin­gin po­lii­si­lai­tos ir­ti­sa­noi po­lii­sin, joka oli suh­tees­sa sek­suaa­li­ri­kok­sen uhrin kanssa

24.10.2021 16:55
Kolme miestä tuomittiin lasten hyväksikäytöistä – tuomitut kuuluvat samaan pohjoispohjalaissukuun

Kolme miestä tuo­mit­tiin lasten hy­väk­si­käy­töis­tä – tuo­mi­tut kuu­lu­vat samaan poh­jois­poh­ja­lais­su­kuun

20.10.2021 14:12
Tilaajille
Vaasan hovioikeus kiristi tuomioita suomalaismiesten hyväksikäyttöringistä – Lapissa asuneelle päätekijälle 8,5 vuotta vankeutta

Vaasan ho­vi­oi­keus kiristi tuo­mioi­ta suo­ma­lais­mies­ten hy­väk­si­käyt­tö­rin­gis­tä – Lapissa asu­neel­le pää­te­ki­jäl­le 8,5 vuotta van­keut­ta

13.10.2021 18:50
Rovaniemen hovioikeus kovensi entisen puolisonsa raiskanneen vankeustuomiota vuodella

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kovensi entisen puo­li­son­sa rais­kan­neen van­keus­tuo­mio­ta vuo­del­la

05.10.2021 16:29
Tilaajille
Nuorisokodista karannut tyttö raiskattiin törkeästi, oikeus määräsi tekijät vangittavaksi

Nuo­ri­so­ko­dis­ta ka­ran­nut tyttö rais­kat­tiin tör­keäs­ti, oikeus määräsi tekijät van­git­ta­vak­si

09.09.2021 09:20
Tilaajille
Valtavassa hyväksikäyttövyyhdessä uhreja myös Lapissa, poliisitutkinnassa kuullaan kymmeniä alle 12-vuotiaita

Val­ta­vas­sa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä uhreja myös La­pis­sa, po­lii­si­tut­kin­nas­sa kuul­laan kym­me­niä alle 12-vuo­tiai­ta

16.08.2021 22:39
Tilaajille
Oikeus tuomitsi ehdollista vankeutta seksuaalirikoksista sijaishuollon erityisyksikössä

Oikeus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta si­jais­huol­lon eri­tyis­yk­si­kös­sä

11.08.2021 15:02
Tilaajille
Poliisi epäilee, että keskisuomalainen mies on käyttänyt seksuaalisesti hyväkseen jopa 200:aa lasta sosiaalisessa mediassa – nuorin tunnistettu uhri 8-vuotias

Poliisi epäi­lee, että kes­ki­suo­ma­lai­nen mies on käyt­tä­nyt sek­suaa­li­ses­ti hy­väk­seen jopa 200:aa lasta so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – nuorin tun­nis­tet­tu uhri 8-vuo­tias

29.07.2021 10:52
16-vuotias tuomittiin 14-vuotiaan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä Rovaniemellä

16-vuo­tias tuo­mit­tiin 14-vuo­tiaan tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä Ro­va­nie­mel­lä

19.07.2021 10:25
Tilaajille
Poliisille vankeustuomio törkeästä lapsen hyväksikäytöstä Raahessa

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Raa­hes­sa

10.06.2021 14:48
Tilaajille
Lapin vihreiden luottamustoimessa toimineen naisen seksuaalirikostuomio järkytti puolueväen – "Jatkossa varmistamme, että tunnemme paremmin luottamustehtäviin valitut"

Lapin vih­rei­den luot­ta­mus­toi­mes­sa toi­mi­neen naisen sek­suaa­li­ri­kos­tuo­mio jär­kyt­ti puo­lue­väen – "Jat­kos­sa var­mis­tam­me, että tun­nem­me pa­rem­min luot­ta­mus­teh­tä­viin va­li­tut"

28.03.2021 16:37 5
Tilaajille
Olen pelännyt väärässä paikassa
Kolumni

Olen pe­län­nyt vää­räs­sä pai­kas­sa

18.03.2021 08:24
Tilaajille
Poliisi tutkii partiossa esiin nousseita seksuaalirikosepäilyjä – tutkinnassa muun muassa epäilty raiskaus

Poliisi tutkii par­tios­sa esiin nous­sei­ta sek­suaa­li­ri­kos­epäi­ly­jä – tut­kin­nas­sa muun muassa epäilty rais­kaus

01.02.2021 17:49
"Eno" tuomittiin 13 vuoden vankeuteen kymmenistä alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista – Mielentilatutkimus: Mies oli syyntakeinen

"Eno" tuo­mit­tiin 13 vuoden van­keu­teen kym­me­nis­tä ala­ikäi­siin koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta – Mie­len­ti­la­tut­ki­mus: Mies oli syyn­ta­kei­nen

22.12.2020 13:23
Seksuaalirikoksen uhri saa nyt kaiken avun yhdestä paikasta – Lapin keskussairaalan tukikeskuksessa vastataan puhelimeen kaikkina vuorokauden aikoina

Sek­suaa­li­ri­kok­sen uhri saa nyt kaiken avun yhdestä pai­kas­ta – Lapin kes­kus­sai­raa­lan tu­ki­kes­kuk­ses­sa vas­ta­taan pu­he­li­meen kaik­ki­na vuo­ro­kau­den aikoina

08.12.2020 06:30
Opettajaa syytettiin 11-vuotiaan oppilaan törkeästä hyväksikäytöstä Oulussa – oikeus piti kertomusta epäuskottavana ja hylkäsi syytteen

Opet­ta­jaa syy­tet­tiin 11-vuo­tiaan op­pi­laan tör­keäs­tä hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa – oikeus piti ker­to­mus­ta epä­us­kot­ta­va­na ja hylkäsi syyt­teen

02.12.2020 11:07
Tilaajille
Keski-ikäiset miehet tuomittiin kuusivuotiaiden lasten törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä – Lappilaisyrittäjälle vuosi ja kahdeksan kuukautta vankeutta

Kes­ki-ikäi­set miehet tuo­mit­tiin kuu­si­vuo­tiai­den lasten tör­keäs­tä sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – Lap­pi­lais­yrit­tä­jäl­le vuosi ja kah­dek­san kuu­kaut­ta van­keut­ta

24.11.2020 20:06
Tilaajille
Suomalaismies jakoi videoita jopa vauvojen raiskauksista metamfetamiinin säestämissä videokeskusteluissa – Näin hän selitti tekojaan kuulustelijoille

Suo­ma­lais­mies jakoi vi­deoi­ta jopa vau­vo­jen rais­kauk­sis­ta met­am­fe­ta­mii­nin säes­tä­mis­sä vi­deo­kes­kus­te­luis­sa – Näin hän selitti te­ko­jaan kuu­lus­te­li­joil­le

10.11.2020 18:47 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sek­suaa­li­ri­kok­set verkon pi­mey­den ydin

05.10.2020 19:39
Tilaajille