kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Seksuaalirikokset
Iso osa seksuaalirikoksista jää ilman ratkaisua – oikeustieteiden professorin mukaan oikeudenkäyntien kestoa tulisi korjata

Iso osa sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta jää ilman rat­kai­sua – oi­keus­tie­tei­den pro­fes­so­rin mukaan oi­keu­den­käyn­tien kestoa tulisi korjata

02.02.2024 06:00
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus kovensi 11-vuotiaan raiskanneen tuomiota – tekijälle 7,5 vuotta vankeutta

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kovensi 11-vuo­tiaan rais­kan­neen tuo­mio­ta – te­ki­jäl­le 7,5 vuotta van­keut­ta

26.01.2024 12:09
Tilaajille
IS: Lappilainen matkailuyrittäjä raiskasi naisen Posiolla – hovioikeus ei lieventänyt tuomiota

IS: Lap­pi­lai­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä rais­ka­si naisen Po­siol­la – ho­vi­oi­keus ei lie­ven­tä­nyt tuo­mio­ta

12.12.2023 15:47 1
Tilaajille
Rovaniemellä tuomio törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Ro­va­nie­mel­lä tuomio tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

23.11.2023 13:19 1
Tilaajille
Oululainen Terttu Mankila oli vuosia Jari Sillanpään innokas fani, mutta seksuaalirikokset olivat liikaa – "Tuli olo, että hyi"

Ou­lu­lai­nen Terttu Mankila oli vuosia Jari Sil­lan­pään innokas fani, mutta sek­suaa­li­ri­kok­set olivat liikaa – "Tuli olo, että hyi"

11.11.2023 06:30 3
Tilaajille
Isäpuoli tuomittiin teini-ikäisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä Rovaniemellä

Isä­puo­li tuo­mit­tiin tei­ni-ikäi­sen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä Ro­va­nie­mel­lä

25.09.2023 18:07
Tilaajille
Puolustusvoimien evp. kenraali on saanut syytteen törkeästä raiskauksesta – kiistää rikoksen

Puo­lus­tus­voi­mien evp. ken­raa­li on saanut syyt­teen tör­keäs­tä rais­kauk­ses­ta – kiistää ri­kok­sen

11.08.2023 14:43 2
Oulun poliisin tutkimasta laajasta seksuaalirikoskokonaisuudesta nostettiin syytteet – miehen epäillään ostaneen seksuaalisia kuvia ja videoita lapsilta

Oulun po­lii­sin tut­ki­mas­ta laa­jas­ta sek­suaa­li­ri­kos­ko­ko­nai­suu­des­ta nos­tet­tiin syyt­teet – miehen epäil­lään os­ta­neen sek­suaa­li­sia kuvia ja vi­deoi­ta lap­sil­ta

27.06.2023 15:08
Tilaajille
Mies raiskasi 15-vuotiaan kahdeksan kertaa – Rovaniemen hovioikeus kovensi tuomiota ehdollisesta vankeudesta ehdottomaan

Mies rais­ka­si 15-vuo­tiaan kah­dek­san kertaa – Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus kovensi tuo­mio­ta eh­dol­li­ses­ta van­keu­des­ta eh­dot­to­maan

19.06.2023 18:02 1
Tilaajille
Irstaat porsaat läähättävät lapsille netissä, eivätkä välitä seurauksista
Kolumni

Irstaat porsaat lää­hät­tä­vät lap­sil­le ne­tis­sä, eivätkä välitä seu­rauk­sis­ta

12.06.2023 06:00 2
Käräjäoikeus tuomitsi miehen kahden 17-vuotiaan tytön raiskauksista, Rovaniemen hovioikeus hylkäsi syytteet

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen kahden 17-vuo­tiaan tytön rais­kauk­sis­ta, Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus hylkäsi syyt­teet

05.05.2023 16:49
Tilaajille
HS: Anneli Auerin lapset peruneet todistuksensa äitiään vastaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä – tuomioiden purkua vaaditaan

HS: Anneli Auerin lapset pe­ru­neet to­dis­tuk­sen­sa äitiään vastaan sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – tuo­mioi­den purkua vaa­di­taan

24.02.2023 18:38 2
Mies tuomittiin ehdolliseen vankeuteen junassa tapahtuneesta 13-vuotiaan törkeästä lapsen hyväksikäytöstä

Mies tuo­mit­tiin eh­dol­li­seen van­keu­teen junassa ta­pah­tu­nees­ta 13-vuo­tiaan tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä

21.02.2023 10:02
Tilaajille
Melkein 19-vuotias työnsi alaikäisen uhrinsa junan vessaan, oli sukupuoliyhteydessä ja kuvasi tekonsa – käräjäoikeus tuomitsi ehdolliseen vankeuteen

Melkein 19-vuo­tias työnsi ala­ikäi­sen uhrinsa junan ves­saan, oli su­ku­puo­li­yh­tey­des­sä ja kuvasi tekonsa – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­li­seen van­keu­teen

20.02.2023 19:41
Tilaajille
Nuori kosketteli vahvassa humalassa ollutta 15-vuotiasta sukuelinten alueelle – käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja raiskauksen yrityksestä

Nuori kos­ket­te­li vah­vas­sa hu­ma­las­sa ollutta 15-vuo­tias­ta su­ku­elin­ten alueel­le – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä ja rais­kauk­sen yri­tyk­ses­tä

20.02.2023 17:32
Tilaajille
Vuoden alusta voimaan tuleva uusi seksuaalirikoslaki jäi asiantuntijan mukaan keskeneräiseksi ja sisältää huolestuttavia piirteitä – "Ei voi sanoa, että uudistus on kokonaan läpimätä, mutta kesken se jäi"

Vuoden alusta voimaan tuleva uusi sek­suaa­li­ri­kos­la­ki jäi asian­tun­ti­jan mukaan kes­ken­eräi­sek­si ja si­säl­tää huo­les­tut­ta­via piir­tei­tä – "Ei voi sanoa, että uu­dis­tus on ko­ko­naan lä­pi­mä­tä, mutta kesken se jäi"

31.12.2022 09:51 1
Seitsemän kertaa raiskatun naisen oikeusprosessi tuli päätökseen – KKO ei myöntänyt valituslupia

Seit­se­män kertaa rais­ka­tun naisen oi­keus­pro­ses­si tuli pää­tök­seen – KKO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­pia

21.11.2022 10:07
Tilaajille
Aino raiskattiin seitsemän kertaa, helpotuksen kyyneliin päättynyt oikeustaistelu vei viisi vuotta mutta voi jatkua vieläkin – Selvitimme, miksi rikosten käsitteleminen kestää niin kauan

Aino rais­kat­tiin seit­se­män kertaa, hel­po­tuk­sen kyy­ne­liin päät­ty­nyt oi­keus­tais­te­lu vei viisi vuotta mutta voi jatkua vie­lä­kin – Sel­vi­tim­me, miksi ri­kos­ten kä­sit­te­le­mi­nen kestää niin kauan

05.11.2022 19:00 2
Tilaajille
Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehen kahden vuoden vankeuteen lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen kahden vuoden van­keu­teen lapsen tör­keäs­tä sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

02.09.2022 16:14
Tilaajille
Uusi raiskauslaki sisältää pahan valuvian – Professori Terttu Utriainen ihmettelee oikeusministeriön perusteluja, että laki kovenee: "Muutokset ovat minimaalisia"

Uusi rais­kaus­la­ki si­säl­tää pahan va­lu­vian – Pro­fes­so­ri Terttu Ut­riai­nen ih­met­te­lee oi­keus­mi­nis­te­riön pe­rus­te­lu­ja, että laki ko­ve­nee: "Muu­tok­set ovat mi­ni­maa­li­sia"

17.08.2022 16:00 1
Tilaajille