Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Seksuaalirikokset

Nuo­ri­so­ko­dis­ta ka­ran­nut tyttö rais­kat­tiin tör­keäs­ti, oikeus määräsi tekijät van­git­ta­vak­si

09.09.2021 09:20
Tilaajille

Val­ta­vas­sa hy­väk­si­käyt­tö­vyyh­des­sä uhreja myös La­pis­sa, po­lii­si­tut­kin­nas­sa kuul­laan kym­me­niä alle 12-vuo­tiai­ta

16.08.2021 22:39
Tilaajille

Oikeus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta si­jais­huol­lon eri­tyis­yk­si­kös­sä

11.08.2021 15:02
Tilaajille

Poliisi epäi­lee, että kes­ki­suo­ma­lai­nen mies on käyt­tä­nyt sek­suaa­li­ses­ti hy­väk­seen jopa 200:aa lasta so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – nuorin tun­nis­tet­tu uhri 8-vuo­tias

29.07.2021 10:52

16-vuo­tias tuo­mit­tiin 14-vuo­tiaan tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä Ro­va­nie­mel­lä

19.07.2021 10:25
Tilaajille

Po­lii­sil­le van­keus­tuo­mio tör­keäs­tä lapsen hy­väk­si­käy­tös­tä Raa­hes­sa

10.06.2021 14:48
Tilaajille

Lapin vih­rei­den luot­ta­mus­toi­mes­sa toi­mi­neen naisen sek­suaa­li­ri­kos­tuo­mio jär­kyt­ti puo­lue­väen – "Jat­kos­sa var­mis­tam­me, että tun­nem­me pa­rem­min luot­ta­mus­teh­tä­viin va­li­tut"

28.03.2021 16:37 5
Tilaajille
Kolumni

Olen pe­län­nyt vää­räs­sä pai­kas­sa

18.03.2021 08:24
Tilaajille

Poliisi tutkii par­tios­sa esiin nous­sei­ta sek­suaa­li­ri­kos­epäi­ly­jä – tut­kin­nas­sa muun muassa epäilty rais­kaus

01.02.2021 17:49

"Eno" tuo­mit­tiin 13 vuoden van­keu­teen kym­me­nis­tä ala­ikäi­siin koh­dis­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta – Mie­len­ti­la­tut­ki­mus: Mies oli syyn­ta­kei­nen

22.12.2020 13:23

Sek­suaa­li­ri­kok­sen uhri saa nyt kaiken avun yhdestä pai­kas­ta – Lapin kes­kus­sai­raa­lan tu­ki­kes­kuk­ses­sa vas­ta­taan pu­he­li­meen kaik­ki­na vuo­ro­kau­den aikoina

08.12.2020 06:30

Opet­ta­jaa syy­tet­tiin 11-vuo­tiaan op­pi­laan tör­keäs­tä hy­väk­si­käy­tös­tä Oulussa – oikeus piti ker­to­mus­ta epä­us­kot­ta­va­na ja hylkäsi syyt­teen

02.12.2020 11:07
Tilaajille

Kes­ki-ikäi­set miehet tuo­mit­tiin kuu­si­vuo­tiai­den lasten tör­keäs­tä sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – Lap­pi­lais­yrit­tä­jäl­le vuosi ja kah­dek­san kuu­kaut­ta van­keut­ta

24.11.2020 20:06
Tilaajille

Suo­ma­lais­mies jakoi vi­deoi­ta jopa vau­vo­jen rais­kauk­sis­ta met­am­fe­ta­mii­nin säes­tä­mis­sä vi­deo­kes­kus­te­luis­sa – Näin hän selitti te­ko­jaan kuu­lus­te­li­joil­le

10.11.2020 18:47 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sek­suaa­li­ri­kok­set verkon pi­mey­den ydin

05.10.2020 19:39
Tilaajille

KRP:n esi­tut­kin­ta: 59-vuo­tias lap­pi­lai­nen mat­kai­lu­yrit­tä­jä pe­do­fii­li­rin­gin tut­ki­muk­sen kes­kiös­sä

17.09.2020 15:46
Tilaajille

Mie­hel­le van­keut­ta naisen rais­kauk­ses­ta Oulussa – Oikeus kuun­te­li uhrille jätetyt julmat ää­ni­vies­tit

01.09.2020 14:27 1
Tilaajille

Sek­suaa­li­ri­kok­sen jälkeen pik­ku­kau­pun­kiin las­keu­tui hil­jai­suus, ja Monika Fa­ger­holm kiin­nos­tui: "Rik­kaat voivat maksaa hil­jai­suu­den ra­hal­la"

19.07.2020 17:25
Tilaajille

Mies rais­ka­si itseään huo­mat­ta­vas­ti nuo­rem­man päih­ty­neen tytön, oikeus tuo­mit­si yli kol­mek­si vuo­dek­si van­keu­teen

17.07.2020 19:42
Tilaajille

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus piti en­nal­laan tuomion ju­tus­sa, jossa kol­me­kymp­pi­nen mies tuo­mit­tiin 14-vuo­tiaan rais­kauk­ses­ta Oulussa

09.07.2020 11:39
Tilaajille