pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Helatorstai: Tänään vie­te­tään he­la­tors­tai­ta, jolloin "ruo­ho­kaan ei kasva" – mikä se oikein on ja mistä nimitys tulee?

Hovioikeus
Hovioikeus piti ennallaan Kuopion vuoden 2018 bussiturman tuomion – Kalixin karaokekerholaisia kuljettaneen bussin turmassa kuoli neljä ihmistä ja useita loukkaantui

Ho­vi­oi­keus piti en­nal­laan Kuopion vuoden 2018 bus­si­tur­man tuomion – Kalixin ka­rao­ke­ker­ho­lai­sia kul­jet­ta­neen bussin tur­mas­sa kuoli neljä ihmistä ja useita louk­kaan­tui

08.12.2021 14:30
Hovi antaa tuomion Kittilän kuntapäättäjien virkarikossyytteistä – käräjillä kaikki syytteet hylättiin

Hovi antaa tuomion Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jien vir­ka­ri­kos­syyt­teis­tä – kä­rä­jil­lä kaikki syyt­teet hy­lät­tiin

03.05.2021 08:12 2
Hovioikeus hylkäsi Lapland Goldminers Oy:n hallituksen jäseniin kohdistuneen miljoonavaatimuksen

Ho­vi­oi­keus hylkäsi Lapland Gold­mi­ners Oy:n hal­li­tuk­sen jä­se­niin koh­dis­tu­neen mil­joo­na­vaa­ti­muk­sen

17.12.2020 13:34
Tilaajille
HS: Toimittaja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta valituslupaa tuomioonsa oululaisvaltuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta

HS: Toi­mit­ta­ja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta va­li­tus­lu­paa tuo­mioon­sa ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Junes Lokan kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

30.11.2020 19:35
Hovioikeus säilytti entisen naisystävänsä Kemissä puukottaneen miehen tuomion taposta

Ho­vi­oi­keus säi­lyt­ti entisen nais­ys­tä­vän­sä Kemissä puu­kot­ta­neen miehen tuomion taposta

20.10.2020 07:44
Tilaajille
Kittiläläinen taksiyrittäjä tuomittiin törkeästä veropetoksesta – jätti ilmoittamatta 44 000 euroa myyntituloja verottajalle

Kit­ti­lä­läi­nen tak­si­yrit­tä­jä tuo­mit­tiin tör­keäs­tä ve­ro­pe­tok­ses­ta – jätti il­moit­ta­mat­ta 44 000 euroa myyn­ti­tu­lo­ja ve­rot­ta­jal­le

16.10.2020 16:03 1
Tilaajille
Mies kuljetti yli 460 kiloa nuuskaa Ruotsista – Hovioikeus säilytti käräjäoikeuden tuomion vuoden vankeusrangaistuksesta ja yli 130 000 euron korvauksesta verottajalle

Mies kul­jet­ti yli 460 kiloa nuuskaa Ruot­sis­ta – Ho­vi­oi­keus säi­lyt­ti kä­rä­jä­oi­keu­den tuomion vuoden van­keus­ran­gais­tuk­ses­ta ja yli 130 000 euron kor­vauk­ses­ta ve­rot­ta­jal­le

16.10.2020 15:41 1
Tilaajille
Peliriippuvainen käytti lievästi kehitysvammaisen tietoja hyväkseen – kavalsi yli 40 000 euron edestä pikavippilainoja ja uhrille kuuluvia Kelan etuuksia

Pe­li­riip­pu­vai­nen käytti lie­väs­ti ke­hi­tys­vam­mai­sen tietoja hy­väk­seen – kavalsi yli 40 000 euron edestä pi­ka­vip­pi­lainoja ja uhrille kuu­lu­via Kelan etuuk­sia

16.10.2020 10:08
Tilaajille
Kansanedustaja Sebastian Tynkkysen tuomio kiihottamisesta kansanryhmää vastaan pysyi hovissa

Kan­san­edus­ta­ja Se­bas­tian Tynk­ky­sen tuomio kii­hot­ta­mi­ses­ta kan­san­ryh­mää vastaan pysyi hovissa

02.07.2020 11:20
Hovioikeus: Stora Enso ei saanut kiky-sopimuksen nojalla yksipuolisesti vähentää työntekijöidensä pekkaspäiviä

Ho­vioi­keus: Stora Enso ei saanut ki­ky-so­pi­muk­sen nojalla yk­si­puo­li­ses­ti vä­hen­tää työn­te­ki­jöi­den­sä pek­kas­päi­viä

25.06.2020 13:22
Mies kuristi ja työnsi puukon useita kertoja vaimonsa suuhun – hovioikeus piti murhatuomion ennallaan

Mies kuristi ja työnsi puukon useita kertoja vai­mon­sa suuhun – ho­vi­oi­keus piti mur­ha­tuo­mion en­nal­laan

16.06.2020 12:30
Helsingin hovioikeus hylkäsi myrkkyhoitajana tunnetun Ann-Maria Myllgrenin vapauttamisanomuksen – "riski syyllistyä väkivaltarikokseen uudestaan"

Hel­sin­gin ho­vi­oi­keus hylkäsi myrk­ky­hoi­ta­ja­na tun­ne­tun Ann-Ma­ria Myllg­re­nin va­paut­ta­mis­ano­muk­sen – "riski syyl­lis­tyä vä­ki­val­ta­ri­kok­seen uu­des­taan"

15.05.2020 14:46
Vanki mönkijällä karkuun hautajaisista Kittilässä – Käräjäoikeus määräsi mummolta ja papalta saadun mönkijän valtiolle, mutta hovioikeus palautti sen

Vanki mön­ki­jäl­lä karkuun hau­ta­jai­sis­ta Kit­ti­läs­sä – Kä­rä­jä­oi­keus määräsi mum­mol­ta ja papalta saadun mön­ki­jän val­tiol­le, mutta ho­vi­oi­keus pa­laut­ti sen

16.04.2020 13:14
Tilaajille
Miljardööri-oligarkin kanne etenee hovioikeuteen – USA:n pakotelistalla oleva Boris Rotenberg ei pysty maksamaan Suomessa laskujaan, pankit kieltäytyvät rahansiirroista

Mil­jar­döö­ri-oli­gar­kin kanne etenee ho­vi­oi­keu­teen – USA:n pa­ko­te­lis­tal­la oleva Boris Ro­ten­berg ei pysty mak­sa­maan Suo­mes­sa las­ku­jaan, pankit kiel­täy­ty­vät ra­han­siir­rois­ta

05.04.2020 19:03

Ho­vi­oi­keus alensi Pu­das­jär­ven am­pu­mis­ta­pauk­sen tuomion mur­has­ta tapoksi

09.03.2020 10:57
Tilaajille
Hovioikeus säilytti käräjäoikeuden tuomion taposta – Mies tappoi naisen puukolla Kemijärvellä uuden vuoden yönä

Ho­vi­oi­keus säi­lyt­ti kä­rä­jä­oi­keu­den tuomion taposta – Mies tappoi naisen puu­kol­la Ke­mi­jär­vel­lä uuden vuoden yönä

06.03.2020 13:08
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi irakilaiskaksosten syytteet terrorismi- ja sotarikoksista

Ho­vi­oi­keus hylkäsi ira­ki­lais­kak­sos­ten syyt­teet ter­ro­ris­mi- ja so­ta­ri­kok­sis­ta

28.02.2020 12:24
Hovioikeus aloittaa tänään poliisipomojen virkarikossyytteiden pääkäsittelyn – Maratonjutulle varattu hovissa 42 käsittelypäivää

Ho­vi­oi­keus aloit­taa tänään po­lii­si­po­mo­jen vir­ka­ri­kos­syyt­tei­den pää­kä­sit­te­lyn – Ma­ra­ton­ju­tul­le varattu hovissa 42 kä­sit­te­ly­päi­vää

28.02.2020 06:00
Rovaniemen hovioikeus on aktiivisin matkakäräjillä – Miksi hovioikeus niin usein alentaa tuomioita?

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus on ak­tii­vi­sin mat­ka­kä­rä­jil­lä – Miksi ho­vi­oi­keus niin usein alentaa tuo­mioi­ta?

24.02.2020 13:59
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus lievensi oululaismoskeijassa tapahtuneista seksuaalirikoksista annettua vankeustuomiota

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus lie­ven­si ou­lu­lais­mos­kei­jas­sa ta­pah­tu­neis­ta sek­suaa­li­ri­kok­sis­ta an­net­tua van­keus­tuo­mio­ta

21.02.2020 15:31
Tilaajille