Tulipalo: Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

Kunnanjohtajat: Päivi Kontio joh­ta­maan Uts­jo­kea

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Murhat
Naisystävänsä taposta epäilty mies tunnusti tekonsa – epäilty vangittiin Haaparannan käräjäoikeuden vangitsemisneuvottelujen päätteeksi

Nais­ys­tä­vän­sä taposta epäilty mies tun­nus­ti tekonsa – epäilty van­git­tiin Haa­pa­ran­nan kä­rä­jä­oi­keu­den van­git­se­mis­neu­vot­te­lu­jen päät­teek­si

18.08.2023 12:58
Tilaajille
Rikoskirjailijat uskovat selvittäneensä Elli Immon murhaajan – "Tämä on ollut Kemissä julkinen salaisuus"

Ri­kos­kir­jai­li­jat uskovat sel­vit­tä­neen­sä Elli Immon mur­haa­jan – "Tämä on ollut Kemissä jul­ki­nen sa­lai­suus"

10.04.2023 16:45 8
Tilaajille
Nuorta miestä epäillään kaksoismurhasta Pohjois-Ruotsin Luulajassa

Nuorta miestä epäil­lään kak­sois­mur­has­ta Poh­jois-Ruot­sin Luu­la­jas­sa

09.03.2023 20:03
Tilaajille
Postinjakajan surman tutkimuksia sotki ällistyttävä tunnustus tekijäksi epäillyltä – Psykiatri Lauerma: Valetunnustaja voi uskoa tehneensä rikoksen

Pos­tin­ja­ka­jan surman tut­ki­muk­sia sotki äl­lis­tyt­tä­vä tun­nus­tus te­ki­jäk­si epäil­lyl­tä – Psy­kiat­ri Lauer­ma: Va­le­tun­nus­ta­ja voi uskoa teh­neen­sä ri­kok­sen

08.12.2022 19:40
Tilaajille
Lapin poliisilaitoksen tuore rikosylikomisario Pälvi Suokas on kokenut ammattirosvojen metsästäjä – tilannekuva pohjoisessa poikkeaa paljonkin aiemmalta työmaalta Hämeestä: "Täällä ei ole järjestäytynyttä rikollisuutta sillä tavoin kuin Etelä-Suomessa"

Lapin po­lii­si­lai­tok­sen tuore ri­kos­yli­ko­mi­sa­rio Pälvi Suokas on kokenut am­mat­ti­ros­vo­jen met­säs­tä­jä – ­ti­lan­ne­ku­va poh­joi­ses­sa poik­keaa pal­jon­kin aiem­mal­ta työ­maal­ta Hä­mees­tä: "Täällä ei ole jär­jes­täy­ty­nyt­tä ri­kol­li­suut­ta sillä tavoin kuin Ete­lä-Suo­mes­sa"

07.10.2022 18:00 2
Tilaajille
Lapissa tapahtui vuosina 2016–21 vain kaksi murhaa – Enontekiön kohutun verityön tekijä sai hovista lievennyksen tuomioon ja on todennäköisesti jo vapautunut: "Murhan tuomitsemisen kriteeri on varsin korkea"

Lapissa ta­pah­tui vuosina 2016–21 vain kaksi murhaa – Enon­te­kiön kohutun ve­ri­työn tekijä sai hovista lie­ven­nyk­sen tuo­mioon ja on to­den­nä­köi­ses­ti jo va­pau­tu­nut: "Murhan tuo­mit­se­mi­sen kri­tee­ri on varsin korkea"

07.10.2022 18:00 2
Tilaajille
Poliisi: Kuhmon henkirikoksen tutkinta etenee – äitinsä murhannutta epäillään myös hautarauhan rikkomisesta

Po­lii­si: Kuhmon hen­ki­ri­kok­sen tut­kin­ta etenee – äitinsä mur­han­nut­ta epäil­lään myös hau­ta­rau­han rik­ko­mi­ses­ta

27.07.2022 12:39
Tilaajille
Ilta-Sanomat: Kuhmon henkirikoksen tekijäksi epäillään uhrin aikuista poikaa

Il­ta-Sa­no­mat: Kuhmon hen­ki­ri­kok­sen te­ki­jäk­si epäil­lään uhrin ai­kuis­ta poikaa

20.07.2022 20:36
Tilaajille
Japanin ex-pääministeri Shinzo Abe on kuollut ampumisessa saamiinsa vammoihin – Abea ammuttiin vaalitilaisuudessa

Japanin ex-pää­mi­nis­te­ri Shinzo Abe on kuollut am­pu­mi­ses­sa saa­miin­sa vam­moi­hin – Abea am­mut­tiin vaa­li­ti­lai­suu­des­sa

08.07.2022 13:00
Rovaniemen perhesurmaajan ei katsottu kuuluvan vankilaan – syyntakeettomuuteen voi olla monta syytä

Ro­va­nie­men per­he­sur­maa­jan ei kat­sot­tu kuu­lu­van van­ki­laan – ­syyn­ta­keet­to­muu­teen voi olla monta syytä

23.06.2022 19:30
Tilaajille
Mies tuomittiin Rovaniemen perhesurmasta syyntakeettomana – ei rangaistusta

Mies tuo­mit­tiin Ro­va­nie­men per­he­sur­mas­ta syyn­ta­keet­to­ma­na – ei ran­gais­tus­ta

11.06.2022 09:09
Lapin käräjäoikeudessa alkaa perjantaina Rovaniemellä viime kesänä tapahtuneen perhesurman käsittely – käräjäoikeus ei suostunut asianomistajan pyyntöön salassapidosta

Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa alkaa per­jan­tai­na Ro­va­nie­mel­lä viime kesänä ta­pah­tu­neen per­he­sur­man kä­sit­te­ly – kä­rä­jä­oi­keus ei suos­tu­nut asian­omis­ta­jan pyyn­töön sa­las­sa­pi­dos­ta

08.06.2022 11:12
Tilaajille
Tämän talon pannuhuoneessa tehtiin kaksi julmaa rikosta kahdeksan kuukauden välein – Teräksen murhat ovat yhä selvittämätön mysteeri

Tämän talon pan­nu­huo­nees­sa tehtiin kaksi julmaa rikosta kah­dek­san kuu­kau­den välein – Te­räk­sen murhat ovat yhä sel­vit­tä­mä­tön mys­tee­ri

30.12.2022 09:25 1
Tilaajille
SVT: Pajalan murhapolton käräjät alkoivat Haaparannalla – poliisi kuunteli epäiltyjen asuntoa ja puheluita

SVT: Pajalan mur­ha­pol­ton käräjät al­koi­vat Haa­pa­ran­nal­la – poliisi kuun­te­li epäil­ty­jen asuntoa ja pu­he­lui­ta

18.03.2022 16:03
Tilaajille
Lapissa tehdään eniten henkirikoksia –  yleisin motiivi on ryyppyriita, ja sitten heiluu veitsi

Lapissa tehdään eniten hen­ki­ri­kok­sia –  yleisin motiivi on ryyp­py­rii­ta, ja sitten heiluu veitsi

03.11.2021 06:30 4
Tilaajille
NSD: Yksi Pajalan polttomurhan epäillyistä on vapautettu, mutta hän on edelleen epäilty

NSD: Yksi Pajalan polt­to­mur­han epäil­lyis­tä on va­pau­tet­tu, mutta hän on edel­leen epäilty

21.10.2021 13:08
Tilaajille
Jälleen uusi väkivallanteko Luulajassa – poliisi tutkii murhanyritystä Luulajan keskustassa, ketään ei ole pidätetty teosta epäiltynä

Jälleen uusi vä­ki­val­lan­te­ko Luu­la­jas­sa – poliisi tutkii mur­han­yri­tys­tä Luu­la­jan kes­kus­tas­sa, ketään ei ole pi­dä­tet­ty teosta epäil­ty­nä

07.08.2021 12:23 1
Tilaajille
Luulajan murhasta yksi otettu kiinni – Ampumisella arvellaan olevan yhteyksiä Etelä-Ruotsin rikollispiireihin

Luu­la­jan mur­has­ta yksi otettu kiinni – Am­pu­mi­sel­la ar­vel­laan olevan yh­teyk­siä Ete­lä-Ruot­sin ri­kol­lis­pii­rei­hin

02.08.2021 10:55
Tilaajille
25-vuotias nainen löytyi kuolleena uimarannalta Luulajassa – poliisi epäilee murhaa, asukkaat kuulivat laukauksia

25-vuo­tias nainen löytyi kuol­lee­na ui­ma­ran­nal­ta Luu­la­jas­sa – poliisi epäilee murhaa, asuk­kaat kuu­li­vat lau­kauk­sia

01.08.2021 18:01
Tilaajille
Käräjäoikeus hylkäsi syytteen Viking Sallyn vuoden 1987 veriteosta

Kä­rä­jä­oi­keus hylkäsi syyt­teen Viking Sallyn vuoden 1987 ve­ri­teos­ta

30.06.2021 14:24