Murhat
Murhaaja Matti Haapoja kirjoitti vankilassa kuohuvat muistelmat, ne avaavat Suomen 1800-luvun tunnetuimman rikollisen mieltä: ”Minun syrämeni oli pahuutta täynnä”

Mur­haa­ja Matti Haapoja kir­joit­ti van­ki­las­sa kuo­hu­vat muis­tel­mat, ne avaavat Suomen 1800-lu­vun tun­ne­tuim­man ri­kol­li­sen mieltä: ”Minun sy­rä­me­ni oli pa­huut­ta täynnä”

01.08.2020 18:00 2
Tilaajille
Käräjäoikeus tuomitsi miehen elinkautiseen vankeuteen Kalajoella tammikuussa tapahtuneesta murhasta – aviopuolison syyte murhaan yllyttämisestä kaatui

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen elin­kau­ti­seen van­keu­teen Ka­la­joel­la tam­mi­kuus­sa ta­pah­tu­nees­ta mur­has­ta – avio­puo­li­son syyte murhaan yl­lyt­tä­mi­ses­tä kaatui

07.07.2020 14:19 0
Tilaajille
Erkki Liikanen muistaa illallisen Tukholmassa Olof Palmen kanssa – Yasser Arafat saapui puolenyön jälkeen

Erkki Lii­ka­nen muistaa il­lal­li­sen Tuk­hol­mas­sa Olof Palmen kanssa – Yasser Arafat saapui puo­len­yön jälkeen

10.06.2020 15:19 0
Rikosoikeuden professorista oli järkevä ratkaisu laittaa piste Palme-tutkinnalle – "Joskus pitää vain hyväksyä, että jostakin asiasta ei saada lopullista selvyyttä"

Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ris­ta oli järkevä rat­kai­su laittaa piste Pal­me-tut­kin­nal­le – "Joskus pitää vain hy­väk­syä, että jos­ta­kin asiasta ei saada lo­pul­lis­ta sel­vyyt­tä"

10.06.2020 15:17 0
Palme-tutkinta lopetetaan – syyttäjä uskoo Skandia-miehen tappaneen pääministerin

Pal­me-tut­kin­ta lo­pe­te­taan – syyt­tä­jä uskoo Skan­dia-mie­hen tap­pa­neen pää­mi­nis­te­rin

10.06.2020 11:43 0
Helsingin hovioikeus hylkäsi myrkkyhoitajana tunnetun Ann-Maria Myllgrenin vapauttamisanomuksen – "riski syyllistyä väkivaltarikokseen uudestaan"

Hel­sin­gin ho­vi­oi­keus hylkäsi myrk­ky­hoi­ta­ja­na tun­ne­tun Ann-Ma­ria Myllg­re­nin va­paut­ta­mis­ano­muk­sen – "riski syyl­lis­tyä vä­ki­val­ta­ri­kok­seen uu­des­taan"

15.05.2020 14:44 0
Kuopion kouluhyökkäyksen esitutkinta on valmis ja juttu on siirtynyt syyttäjälle – Mikä sai nuoren miehen hyökkäämään luokkahuoneessa raa'asti sapelilla?

Kuopion kou­lu­hyök­käyk­sen esi­tut­kin­ta on valmis ja juttu on siir­ty­nyt syyt­tä­jäl­le – Mikä sai nuoren miehen hyök­kää­mään luok­ka­huo­nees­sa raa­as­ti sa­pe­lil­la?

08.05.2020 20:50 0
Yksi Norjan rikkaimmista miehistä pidätettiin epäiltynä vaimonsa murhasta

Yksi Norjan rik­kaim­mis­ta mie­his­tä pi­dä­tet­tiin epäil­ty­nä vai­mon­sa mur­has­ta

28.04.2020 13:16 0
Vanhuksia sarjamurhannut "myrkkyhoitaja" tahtoo vapauteen ensi keväänä – osallistui oikeudenkäyntiin videoyhteydellä

Van­huk­sia sar­ja­mur­han­nut "myrk­ky­hoi­ta­ja" tahtoo va­pau­teen ensi keväänä – osal­lis­tui oi­keu­den­käyn­tiin vi­deo­yh­tey­del­lä

17.04.2020 14:21 0
Slovakialaisen toimittajan murhasta tunnustus oikeudenkäynnissä – Jan Kuciakin ja naisystävän surma oli Euroopan oloissa poikkeuksellinen

Slo­va­kia­lai­sen toi­mit­ta­jan mur­has­ta tun­nus­tus oi­keu­den­käyn­nis­sä – Jan Ku­cia­kin ja nais­ys­tä­vän surma oli Eu­roo­pan oloissa poik­keuk­sel­li­nen

13.01.2020 13:27 0
Talven saartamassa rikosdraamassa ratkotaan syrjäisestä intiaanireservaatista löytyneen naisen murhaa – Marvel-tähdessä Jeremy Rennerissä on sankarin vikaa Wind Riverissäkin

Talven saar­ta­mas­sa ri­kos­draa­mas­sa rat­ko­taan syr­jäi­ses­tä in­tiaa­ni­re­ser­vaa­tis­ta löy­ty­neen naisen murhaa – Mar­vel-täh­des­sä Jeremy Ren­ne­ris­sä on san­ka­rin vikaa Wind Ri­ve­ris­sä­kin

11.01.2020 12:42 0
Tilaajille
Viisi tuomittiin kuolemaan sauditoimittaja Khashoggin murhasta – lehdistöjärjestöltä kritiikkiä tuomiosta

Viisi tuo­mit­tiin kuo­le­maan sau­di­toi­mit­ta­ja Khas­hog­gin mur­has­ta – leh­dis­tö­jär­jes­töl­tä kri­tiik­kiä tuo­mios­ta

23.12.2019 20:10 0
Rovaniemen viikinkikirvesmurhasta tuomitun miehen elinkautinen pysyi hovioikeudessa

Ro­va­nie­men vii­kin­ki­kir­ves­mur­has­ta tuo­mi­tun miehen elin­kau­ti­nen pysyi ho­vi­oi­keu­des­sa

25.11.2019 11:33 0
Malmössä on ammuttu kuoliaaksi 38 ihmistä jengien välienselvittelyissä viime vuosina – poliisi selvitti kuusi tapausta

Mal­mös­sä on ammuttu kuo­liaak­si 38 ihmistä jengien vä­lien­sel­vit­te­lyis­sä viime vuosina – poliisi sel­vit­ti kuusi ta­paus­ta

12.11.2019 22:28 0
Tilaajille
Viikinkikirvesmurhaajalle tuomio marraskuun lopulla – hovioikeus käsitteli tapausta kaksi päivää tällä viikolla

Vii­kin­ki­kir­ves­mur­haa­jal­le tuomio mar­ras­kuun lopulla – ho­vi­oi­keus kä­sit­te­li ta­paus­ta kaksi päivää tällä vii­kol­la

17.10.2019 14:04 0
Tilaajille
Alavuden ampumatapaus johti murhatutkintaan – poliisi epäilee paikkakuntalaista miestä

Ala­vu­den am­pu­ma­ta­paus johti mur­ha­tut­kin­taan – poliisi epäilee paik­ka­kun­ta­lais­ta miestä

05.10.2019 15:22 0