Henkirikokset
Kuukausi
Poliisi tutkii kahta murhaa ja kolmea murhan yritystä Turussa – kerrostalossa ammuttiin useita laukauksia aamuyöllä

Poliisi tutkii kahta murhaa ja kolmea murhan yri­tys­tä Turussa – ker­ros­ta­los­sa am­mut­tiin useita lau­kauk­sia aa­mu­yöl­lä

03.04.2021 18:15
Poliisi tutkii kahta murhaa ja yhtä murhan yritystä Turussa – kerrostalossa ammuttiin useita laukauksia aamuyöllä

Poliisi tutkii kahta murhaa ja yhtä murhan yri­tys­tä Turussa – ker­ros­ta­los­sa am­mut­tiin useita lau­kauk­sia aa­mu­yöl­lä

03.04.2021 11:40
Pudasjärvellä miehensä menettänyt ja siepatuksi tullut Lahja kertoo tarinansa, koska kokee ettei yhteiskunnan tukiverkko suojaa rikoksen uhria: "Kaikki ei ole mennyt ihan oikein"

Pu­das­jär­vel­lä mie­hen­sä me­net­tä­nyt ja sie­pa­tuk­si tullut Lahja kertoo ta­ri­nan­sa, koska kokee ettei yh­teis­kun­nan tu­ki­verk­ko suojaa ri­kok­sen uhria: "Kaikki ei ole mennyt ihan oikein"

02.04.2021 06:00
Tilaajille
Helsingin Koskelan murhasta syytetyt pojat määrättiin mielentilatutkimukseen

Hel­sin­gin Kos­ke­lan mur­has­ta syy­te­tyt pojat mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen

24.03.2021 15:42
Pohjois-Ruotsin tunnetuimpiin kuuluvan henkirikoksen tekijä sai elinkautisensa purettua

Poh­jois-Ruot­sin tun­ne­tuim­piin kuu­lu­van hen­ki­ri­kok­sen tekijä sai elin­kau­ti­sen­sa pu­ret­tua

19.03.2021 15:50
Tilaajille
Kotihoito löysi vanhemman miehen kuolleena asunnosta Kajaanissa – käräjäoikeus vangitsi mieshenkilön taposta epäiltynä

Ko­ti­hoi­to löysi van­hem­man miehen kuol­lee­na asun­nos­ta Ka­jaa­nis­sa – kä­rä­jä­oi­keus van­git­si mies­hen­ki­lön taposta epäil­ty­nä

19.03.2021 13:58
Poliisi tutkii keskiviikkona Kajaanissa tehtyä epäiltyä henkirikosta – yksi henkilö otettu kiinni

Poliisi tutkii kes­ki­viik­ko­na Ka­jaa­nis­sa tehtyä epäil­tyä hen­ki­ri­kos­ta – yksi henkilö otettu kiinni

17.03.2021 17:59
Tilaajille
Poliisi tutkii Kempeleen henkirikosta tappona – Ristisuon piha-alueelta löytyi kuollut mies

Poliisi tutkii Kem­pe­leen hen­ki­ri­kos­ta tappona – Ris­ti­suon pi­ha-alueel­ta löytyi kuollut mies

16.03.2021 12:36
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemen hovioikeus piti murhatuomion ennallaan – uhri kuristettiin television antennijohdolla ja piilotettiin lietekaivoon

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus piti mur­ha­tuo­mion en­nal­laan – uhri ku­ris­tet­tiin te­le­vi­sion an­ten­ni­joh­dol­la ja pii­lo­tet­tiin lie­te­kai­voon

05.03.2021 11:29
Tilaajille
Hovioikeus: Miehen lisäksi myös nainen osallistui henkirikokseen Kalajoella – nainen määrättiin mielentilatutkimukseen

Ho­vioi­keus: Miehen lisäksi myös nainen osal­lis­tui hen­ki­ri­kok­seen Ka­la­joel­la – nainen mää­rät­tiin mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen

15.02.2021 14:52
Tilaajille
Jäälin soramontulla tapahtunutta henkirikosta käsitellään korkeimmassa oikeudessa – kaksi valituslupaa myönnetty

Jäälin so­ra­mon­tul­la ta­pah­tu­nut­ta hen­ki­ri­kos­ta kä­si­tel­lään kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa – kaksi va­li­tus­lu­paa myön­net­ty

12.02.2021 13:50
Surmatyö järkytti rovaniemeläisiä 82 vuotta sitten: sairaala menetti molemmat lääkärinsä samana aamuna

Sur­ma­työ jär­kyt­ti ro­va­nie­me­läi­siä 82 vuotta sitten: sai­raa­la menetti mo­lem­mat lää­kä­rin­sä samana aamuna

06.02.2021 07:00
Tilaajille
Saksalaispoliitikon ampuneelle äärioikeistolaiselle elinkautinen vankeustuomio

Sak­sa­lais­po­lii­ti­kon am­pu­neel­le ää­ri­oi­keis­to­lai­sel­le elin­kau­ti­nen van­keus­tuo­mio

28.01.2021 20:24
Oulun keskustassa sijaitsevasta majoitusliikkeestä löydettiin maanantaina kuolleena muhoslainen nainen ja kaksi lasta – "Aika hiljaiseksi vetää"

Oulun kes­kus­tas­sa si­jait­se­vas­ta ma­joi­tus­liik­kees­tä löy­det­tiin maa­nan­tai­na kuol­lee­na mu­hos­lai­nen nainen ja kaksi lasta – "Aika hil­jai­sek­si vetää"

25.01.2021 21:01
Tilaajille
Kahta 16-vuotiasta syytetään taposta ja ryöstöstä Helsingin Vallilassa – syytteet nostettu myös Tampereen ja Loimaan rikoksista

Kahta 16-vuo­tias­ta syy­te­tään taposta ja ryös­tös­tä Hel­sin­gin Val­li­las­sa – syyt­teet nos­tet­tu myös Tam­pe­reen ja Loimaan ri­kok­sis­ta

18.01.2021 13:45
Poliisi tutki jengiläisen autoa moottoripyöräkerhon ulkopuolella samaan aikaan, kun jengitiloissa oli käynnissä paloittelumurha

Poliisi tutki jen­gi­läi­sen autoa moot­to­ri­pyö­rä­ker­hon ul­ko­puo­lel­la samaan aikaan, kun jen­gi­ti­lois­sa oli käyn­nis­sä pa­loit­te­lu­mur­ha

04.01.2021 14:31

Poliisi tutkii viime yönä Vaa­sas­sa ta­pah­tu­nut­ta hen­ki­ri­kos­ta

25.12.2020 15:40
Suomessa kolmasosa henkirikosten lapsiuhreista on vauvoja – Mitä nuorempi uhri, sitä todennäköisemmin surmaaja on lapsen vanhempi

Suo­mes­sa kol­mas­osa hen­ki­ri­kos­ten lap­si­uh­reis­ta on vauvoja – Mitä nuo­rem­pi uhri, sitä to­den­nä­köi­sem­min sur­maa­ja on lapsen van­hem­pi

18.11.2020 13:34
MTV: Helsingin Vallilan taposta epäiltynä vangitun 16-vuotiaan epäillään myös Tampereella lokakuussa tapahtuneesta tapon yrityksestä – sivullista puukotettiin hengenvaarallisesti

MTV: Hel­sin­gin Val­li­lan taposta epäil­ty­nä van­gi­tun 16-vuo­tiaan epäil­lään myös Tam­pe­reel­la lo­ka­kuus­sa ta­pah­tu­nees­ta tapon yri­tyk­ses­tä – si­vul­lis­ta puu­ko­tet­tiin hen­gen­vaa­ral­li­ses­ti

02.11.2020 21:03
Poliisi tutkii henkirikosta Helsingin Vallilassa – Epäillyt ovat 16- ja 14-vuotiaita poikia

Poliisi tutkii hen­ki­ri­kos­ta Hel­sin­gin Val­li­las­sa – Epäil­lyt ovat 16- ja 14-vuo­tiai­ta poikia

01.11.2020 17:37