Tulipalot
Viimeisin 4 tuntia
"Tällainen tapaus koskettaa koko kylää" – Rautiosaaren kyläyhteisö riensi tulipalossa talonsa menettäneen perheen avuksi

"Täl­lai­nen tapaus kos­ket­taa koko kylää" – Rau­tio­saa­ren ky­lä­yh­tei­sö riensi tu­li­pa­los­sa talonsa me­net­tä­neen perheen avuksi

15:01
Tilaajille
Kuukausi
Omakotitalo tuhoutui täysin tulipalossa Rovaniemen Rautiosaaressa

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­men Rau­tio­saa­res­sa

28.02.2021 15:11
Tilaajille
Kittilän VPK palkittiin esimerkillisestä toiminnasta Levi Ski Resortin huoltorakennuksen tulipalossa

Kit­ti­län VPK pal­kit­tiin esi­mer­kil­li­ses­tä toi­min­nas­ta Levi Ski Re­sor­tin huol­to­ra­ken­nuk­sen tu­li­pa­los­sa

26.02.2021 16:05
Tilaajille
Keskuspölynimurin pölypussi syttyi palamaan omakotitalossa Sallassa – Savu levisi talon rakenteisiin

Kes­kus­pö­lyn­imu­rin pö­ly­pus­si syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­los­sa Sal­las­sa – Savu levisi talon ra­ken­tei­siin

22.02.2021 13:21
Tilaajille
Tulisijasta pudonnut tuohi sytytti tuolin palamaan Iissä, kaksi ihmistä vietiin terveyskeskukseen tarkastettavaksi

Tu­li­si­jas­ta pu­don­nut tuohi sytytti tuolin pa­la­maan Iissä, kaksi ihmistä vietiin ter­veys­kes­kuk­seen tar­kas­tet­ta­vak­si

20.02.2021 09:24
Kemin viime viikkoista talopaloa tutkitaan törkeänä tuhotyönä

Kemin viime viik­kois­ta ta­lo­pa­loa tut­ki­taan tör­keä­nä tu­ho­työ­nä

15.02.2021 14:43
Palanen historiallista puu-Kemiä katosi yöllä – yli satavuotias ajuri Pajalan talo tuhoutui palossa

Palanen his­to­rial­lis­ta puu-Ke­miä katosi yöllä – yli sa­ta­vuo­tias ajuri Pajalan talo tu­hou­tui palossa

12.02.2021 12:22
Tilaajille
Liiketilassa syttyi pieni tulipalo Rovaniemen keskustassa – Palossa ei tullut henkilövahinkoja

Lii­ke­ti­las­sa syttyi pieni tu­li­pa­lo Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa – Palossa ei tullut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

11.02.2021 11:15
Tilaajille
Rintamamiestalossa uhkaava tulipalo Keminmaassa – Syttyi ilmeisesti savuhormin läpiviennistä, palokunta ehti ajoissa hätiin

Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa uhkaava tu­li­pa­lo Ke­min­maas­sa – Syttyi il­mei­ses­ti sa­vu­hor­min lä­pi­vien­nis­tä, pa­lo­kun­ta ehti ajoissa hätiin

10.02.2021 21:42
Tilaajille
Paineilmakompressori syttyi palamaan hotellin autohallissa Torniossa – Palo ei päässyt leviämään

Pai­ne­il­ma­komp­res­so­ri syttyi pa­la­maan ho­tel­lin au­to­hal­lis­sa Tor­nios­sa – Palo ei päässyt le­viä­mään

10.02.2021 10:15
Tilaajille
Iäkkään miehen kuolemaan johtaneen tulipalon syttymissyytä selvitetään Kemissä – poliisi ei epäile rikosta

Iäkkään miehen kuo­le­maan joh­ta­neen tu­li­pa­lon syt­ty­mis­syy­tä sel­vi­te­tään Kemissä – poliisi ei epäile rikosta

05.02.2021 10:36
Tilaajille
Iäkäs mies kuoli kerrostaloasunnon tulipalossa Kemissä

Iäkäs mies kuoli ker­ros­ta­lo­asun­non tu­li­pa­los­sa Kemissä

05.02.2021 00:06
Tilaajille
Selvitä, onko vuokramökkisi paloturvallisuus kunnossa – Kaksi vuotta sitten Levillä sattui tuhoisa mökkipalo, joka havahdutti laatimaan paloturvallisuusohjeet vuokramajoitukseen

Sel­vi­tä, onko vuok­ra­mök­ki­si pa­lo­tur­val­li­suus kun­nos­sa – Kaksi vuotta sitten Levillä sattui tuhoisa mök­ki­pa­lo, joka ha­vah­dut­ti laa­ti­maan pa­lo­tur­val­li­suus­oh­jeet vuok­ra­ma­joi­tuk­seen

02.02.2021 13:08 2
Tilaajille
Omakotitalossa syttyi tulipalo Kemijärvellä

Oma­ko­ti­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Ke­mi­jär­vel­lä

30.01.2021 23:30
Vanhemmat

Putkien sulatus sytytti palon Ke­mi­jär­vel­lä

25.01.2021 17:36
Tilaajille
Omakotitalo paloi täysin Kemissä – Läheisten talojen asukkaat evakuoitiin aamuyöllä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi täysin Kemissä – Lä­heis­ten talojen asuk­kaat eva­kuoi­tiin aa­mu­yöl­lä

23.01.2021 10:46
Tilaajille
Moottorikelkka syttyi palamaan ja uhkasi taloa ja henkilöautoa Kuusamossa – paikallaolijat onnistuivat sammuttamaan alkusammutuksella

Moot­to­ri­kelk­ka syttyi pa­la­maan ja uhkasi taloa ja hen­ki­lö­au­toa Kuu­sa­mos­sa – pai­kal­lao­li­jat on­nis­tui­vat sam­mut­ta­maan al­ku­sam­mu­tuk­sel­la

21.01.2021 11:03
Tilaajille
Viiden ihmisen uskotaan saaneen surmansa mökkipalossa Pohjois-Norjassa – mökistä pelastautunut joutui kulkemaan kilometrien matkan huonojen puhelinyhteyksien vuoksi

Viiden ihmisen us­ko­taan saaneen sur­man­sa mök­ki­pa­los­sa Poh­jois-Nor­jas­sa – mökistä pe­las­tau­tu­nut joutui kul­ke­maan ki­lo­met­rien matkan huo­no­jen pu­he­lin­yh­teyk­sien vuoksi

16.01.2021 22:16
Autotallin räystään alta noussut savu kiinnitti ohikulkijan huomion – autopalo tarttui tallirakennukseen Iissä

Au­to­tal­lin räys­tään alta noussut savu kiin­nit­ti ohi­kul­ki­jan huomion – au­to­pa­lo tarttui tal­li­ra­ken­nuk­seen Iissä

16.01.2021 15:25
Tervolassa tuhoutui ulkorakennus ja autotalli, Muoniossa palo rajattiin autoon – molempien palojen epäillään saaneen alkunsa auton lämmittämisestä

Ter­vo­las­sa tu­hou­tui ul­ko­ra­ken­nus ja au­to­tal­li, Muo­nios­sa palo ra­jat­tiin autoon – mo­lem­pien palojen epäil­lään saaneen alkunsa auton läm­mit­tä­mi­ses­tä

16.01.2021 09:12