Ennakkoäänestyksen loppukiri käyntiin: Reilu vii­den­nes lap­pi­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, pel­lo­lai­set kär­jes­sä, me­ri­lap­pi­lai­set ovat ak­ti­voi­tu­neet – tiis­tai­na vii­mei­nen en­nak­koää­nes­tys­päi­vä

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Tulipalot
Kuukausi
Oikosulku sulatti auton kojelaudan Ylitorniolla, palo ei päässyt leviämään rakennuksiin

Oi­ko­sul­ku sulatti auton ko­je­lau­dan Yli­tor­niol­la, palo ei päässyt le­viä­mään ra­ken­nuk­siin

15.01.2022 19:23 1
Levillä viimeistellään uutta huoltohallia – Service Point korvaa vuosi sitten palaneen huoltohallin

Levillä vii­meis­tel­lään uutta huol­to­hal­lia – Service Point korvaa vuosi sitten pa­la­neen huol­to­hal­lin

03.01.2022 19:49
Tilaajille
Liedelle jäänyt tavara kärysi ja levitti runsaasti savua kerrostaloasuntoon Kemissä

Lie­del­le jäänyt tavara kärysi ja levitti run­saas­ti savua ker­ros­ta­lo­asun­toon Kemissä

02.01.2022 22:34
Sodankylän jääkäriprikaatin sähköpääkeskuksessa syttyi tulipalo

So­dan­ky­län jää­kä­ri­pri­kaa­tin säh­kö­pää­kes­kuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo

31.12.2021 19:18 1
Hotellin piipussa syttyi nokipalo Sodankylän Luostolla – asiakkaat evakuoitiin varotoimenpiteenä

Ho­tel­lin pii­pus­sa syttyi no­ki­pa­lo So­dan­ky­län Luos­tol­la – asiak­kaat eva­kuoi­tiin va­ro­toi­men­pi­tee­nä

31.12.2021 19:40 4
Torniossa syttyi tulipalo omakotitalon kellarissa

Tor­nios­sa syttyi tu­li­pa­lo oma­ko­ti­ta­lon kel­la­ris­sa

30.12.2021 23:47
Rivitaloasunto paloi Oulun Kiulukankaalla, myös naapurihuoneistot kärsivät vahinkoja

Ri­vi­ta­lo­asun­to paloi Oulun Kiu­lu­kan­kaal­la, myös naa­pu­ri­huo­neis­tot kär­si­vät va­hin­ko­ja

25.12.2021 13:15
Talo paloi Rovaniemen Perunkajärvellä – seitsemän henkilöä pelastautui kaksikerroksisesta hirsitalosta

Talo paloi Ro­va­nie­men Pe­run­ka­jär­vel­lä – seit­se­män hen­ki­löä pe­las­tau­tui kak­si­ker­rok­si­ses­ta hir­si­ta­los­ta

24.12.2021 21:35
Tilaajille
Omakotitalo paloi pahoin Sallassa, sisällä olleet pääsivät ajoissa ulos – palon uskotaan syttyneen sähkölaitteesta

Oma­ko­ti­ta­lo paloi pahoin Sal­las­sa, sisällä olleet pää­si­vät ajoissa ulos – palon us­ko­taan syt­ty­neen säh­kö­lait­tees­ta

20.12.2021 06:38
Maatilan lämpökeskuksessa syttynyt nokipalo aiheutti rakennuspalohälytyksen Posiolla

Maa­ti­lan läm­pö­kes­kuk­ses­sa syt­ty­nyt no­ki­pa­lo ai­heut­ti ra­ken­nus­pa­lo­hä­ly­tyk­sen Po­siol­la

19.12.2021 19:14
Vanhemmat
Rasvakattila roihahti kahdesti tuleen Kemissä – pelastuslaitos varmisti tilanteen

Ras­va­kat­ti­la roi­hah­ti kah­des­ti tuleen Kemissä – pe­las­tus­lai­tos var­mis­ti ti­lan­teen

15.12.2021 22:48
Akkupalojen sammuttaminen on vaikeaa ja riskialtista – näin käytät akkuja turvallisesti

Ak­ku­pa­lo­jen sam­mut­ta­mi­nen on vaikeaa ja ris­ki­al­tis­ta – näin käytät akkuja tur­val­li­ses­ti

13.12.2021 08:20
Omakotitalon palossa Rovaniemen Muurolassa kuoli yksi henkilö – syttymissyy ei ole tiedossa

Oma­ko­ti­ta­lon palossa Ro­va­nie­men Muu­ro­las­sa kuoli yksi henkilö – syt­ty­mis­syy ei ole tie­dos­sa

12.12.2021 10:48
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui tulipalossa Rovaniemen Muurolassa – jälkisammutustyöt jatkuivat yhä lauantai-iltana

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­men Muu­ro­las­sa – jäl­ki­sam­mu­tus­työt jat­kui­vat yhä lauan­tai-il­ta­na

11.12.2021 17:20 1
Kuusamon Citymarketin Alkossa tulipalo – epäillään alkaneen pistorasiasta

Kuu­sa­mon Ci­ty­mar­ke­tin Alkossa tu­li­pa­lo – epäil­lään al­ka­neen pis­to­ra­sias­ta

10.12.2021 21:54
Tilaajille
Putkien sulatuksesta syttyi tulipalo Rovaniemellä – Pelastuslaitos: jauhesammutin esti pahemmat vahingot

Putkien su­la­tuk­ses­ta syttyi tu­li­pa­lo Ro­va­nie­mel­lä – Pe­las­tus­lai­tos: jau­he­sam­mu­tin esti pa­hem­mat va­hin­got

10.12.2021 19:58
Tilaajille
Lapin pelastuslaitoksella monta tehtävää: Kaamasessa paloi omakotitalo ja Kittilässä kokoontumisrakennus, Rovaniemellä ihmetellään lasit heläyttänyttä pamausta

Lapin pe­las­tus­lai­tok­sel­la monta teh­tä­vää: Kaa­ma­ses­sa paloi oma­ko­ti­ta­lo ja Kit­ti­läs­sä ko­koon­tu­mis­ra­ken­nus, Ro­va­nie­mel­lä ih­me­tel­lään lasit he­läyt­tä­nyt­tä pa­maus­ta

08.12.2021 21:39 3
Tilaajille
Keminmaan tulipalossa kuoli kaksi henkilöä – poliisi ei epäile rikosta

Ke­min­maan tu­li­pa­los­sa kuoli kaksi hen­ki­löä – poliisi ei epäile rikosta

07.12.2021 15:57
Tilaajille
Kattilarakennus syttyi palamaan Rovaniemen Sinetässä

Kat­ti­la­ra­ken­nus syttyi pa­la­maan Ro­va­nie­men Si­ne­täs­sä

06.12.2021 15:09
Tilaajille
Lämmityksessä ollut auto syttyi palamaan Rovaniemellä

Läm­mi­tyk­ses­sä ollut auto syttyi pa­la­maan Ro­va­nie­mel­lä

06.12.2021 08:14 3