Tulipalot
Viimeisin tunti

Heinä- ja kui­vi­ke­ka­sa syttyi pa­la­maan he­vos­tal­lin pihalla Ke­mi­jär­vel­lä – nopea al­ku­sam­mu­tus esti palon le­viä­mi­seen talliin

17:34
Viimeisin 24 tuntia

Maas­to­pa­lo­ja Ro­va­nie­mel­lä ja Inarin Saa­ri­se­läl­lä

11.06.2021 20:01
Tilaajille

Pel­los­sa Pant­sa­rin sahalla läm­pö­kes­kuk­ses­ta ai­heu­tu­nut tu­li­pa­lo

11.06.2021 19:35 1
Tilaajille
Kuukausi

Tu­li­pa­lo tuhosi au­to­hal­lin ir­tai­mis­toi­neen Ro­va­nie­mel­lä Sie­ri­jär­ven­tiel­lä

10.06.2021 17:24
Tilaajille

Kor­keus­hyp­py­pat­ja paloi Ro­va­nie­men Kes­kus­ken­täl­lä

09.06.2021 22:00 4
Tilaajille

Poliisi kaipaa ha­vain­to­ja Me­ri-La­pis­sa vii­kon­lop­pu­na ta­pah­tu­neis­ta ra­ken­nus­pa­lois­ta – Paloja epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyik­si

09.06.2021 11:45

Asu­ma­ton talo ja pi­ha­ra­ken­nus tu­hou­tui­vat palossa Kemissä

05.06.2021 08:39 1
Tilaajille

Iin Kui­va­nie­mel­lä syttyi per­jan­tai­aa­mu­na tu­li­pa­lo läm­pö­voi­ma­lal­la – läm­mön­ja­ke­lu toi­mi­nut on­net­to­muu­des­ta huo­li­mat­ta

04.06.2021 14:32

Hir­si­nen ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Muo­nios­sa

03.06.2021 06:19

Ro­va­nie­men Poi­ka­jär­vel­lä paloi pi­ha­ra­ken­nus käyt­tö­kel­vot­to­mak­si – Sam­mu­tus­työt ovat päät­ty­neet

02.06.2021 19:20
Tilaajille

Lapissa pe­las­tus­lai­tok­sel­la on ollut vii­kon­lop­pu­na useita hä­ly­tyk­siä – Lauan­tai­na tu­li­pa­lo­ja, sun­nun­tai­na maas­to­et­sin­nät Kit­ti­läs­sä

30.05.2021 13:15 1
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lon palo voi ai­heut­taa sa­vu­hait­taa Ke­min­maas­sa – hen­ki­lö­va­hin­goil­ta väl­tyt­ty

29.05.2021 21:51

Kit­ti­län Luk­ka­rin kou­lul­la syttyi tu­li­pa­lo sun­nun­tai­na – Syt­ty­mis­syy ei ole tie­dos­sa

23.05.2021 16:55 1
Tilaajille

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa käyt­tö­kel­vot­to­mak­si Ro­va­nie­men Nar­kauk­ses­sa

17.05.2021 09:40
Tilaajille

Huo­ne­ka­lu­ja pol­tet­tiin kes­kel­lä yötä talon pihalla So­dan­ky­läs­sä

16.05.2021 10:27 4
Tilaajille
Vanhemmat

Va­paa-ajan asunto tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Raa­hes­sa

13.05.2021 08:35

Sillan puu­ra­ken­teet vau­rioi­tui­vat tu­li­pa­los­sa Ra­nual­la

08.05.2021 20:14

Ker­ros­ta­lo­asun­non keit­tiös­sä syttyi tu­li­pa­lo Kemissä

08.05.2021 18:58

Puu­ker­ros­ta­lon asun­nos­sa syttyi pieni pa­lon­al­ku Ke­mis­sä, savua hen­git­tä­nyt henkilö vietiin jat­ko­hoi­toon

08.05.2021 10:36

Simon Kirin pelaaja Joona Nou­siai­nen ehti kaapata vain farkut jal­kaan, kun tuli tuhosi hänen kotinsa Ke­mis­sä: "Tär­kein­tä on, että hen­ki­lö­va­hin­goil­ta sääs­tyt­tiin"

07.05.2021 10:59 1
Tilaajille