Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tulipalot
Kuukausi
Palovaroittimet siirtyvät pian taloyhtiöiden vastuulle – asukkaan tehtäväksi jää ilmoittaa, kun paristot loppuvat

Pa­lo­va­roit­ti­met siir­ty­vät pian ta­lo­yh­tiöi­den vas­tuul­le – asuk­kaan teh­tä­väk­si jää il­moit­taa, kun pa­ris­tot lop­pu­vat

01.12.2023 09:00
Tilaajille
Omakotitalo kärsi pahoja vaurioita palossa Ranualla - jälkisammutustyöt kestävät pitkälle iltaan

Oma­ko­ti­ta­lo kärsi pahoja vau­rioi­ta palossa Ra­nual­la - jäl­ki­sam­mu­tus­työt kes­tä­vät pit­käl­le iltaan

30.11.2023 17:40
Outokummun tuotanto jatkuu normaalisti – sulaton palon raivaustyöt jatkuvat pari päivää

Ou­to­kum­mun tuo­tan­to jatkuu nor­maa­lis­ti – sulaton palon rai­vaus­työt jat­ku­vat pari päivää

20.11.2023 13:39
Tilaajille
Outokummun tehtaalla Torniossa syttyi tulipalo, syynä terässulatolla sattunut prosessihäiriö

Ou­to­kum­mun teh­taal­la Tor­nios­sa syttyi tu­li­pa­lo, syynä te­räs­su­la­tol­la sat­tu­nut pro­ses­si­häi­riö

19.11.2023 18:41
Piharakennus syttyi tuleen Kittilän Könkäällä – asukkaan suorittama alkusammutus esti suuremmat vahingot

Pi­ha­ra­ken­nus syttyi tuleen Kit­ti­län Kön­kääl­lä – asuk­kaan suo­rit­ta­ma al­ku­sam­mu­tus esti suu­rem­mat va­hin­got

15.11.2023 15:14 1
Tilaajille
Ranualla palaa lato – ei vaaraa leviämisestä

Ra­nual­la palaa lato – ei vaaraa le­viä­mi­ses­tä

15.11.2023 12:58
Neljän asunnon rivitalo tuhoutui tulipalossa Kemissä, neljä henkilöä ja koira pelastettiin rakennuksesta

Neljän asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ke­mis­sä, neljä hen­ki­löä ja koira pe­las­tet­tiin ra­ken­nuk­ses­ta

07.11.2023 16:45
Tilaajille
Linja-auton moottoritilassa syttyi tulipalo Sodankyläntiellä lähellä napapiiriä – nopea alkusammutus esti paloa leviämästä

Lin­ja-au­ton moot­to­ri­ti­las­sa syttyi tu­li­pa­lo So­dan­ky­län­tiel­lä lähellä na­pa­pii­riä – nopea al­ku­sam­mu­tus esti paloa le­viä­mäs­tä

06.11.2023 17:21 4
Tilaajille
Vanhemmat
Varastorakennus tuhoutui tulipalossa Ivalossa

Va­ras­to­ra­ken­nus tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Iva­los­sa

02.11.2023 20:59
Tilaajille
Suurin syy keittiöpaloihin on liedelle tai sen viereen jätetyt tavarat – sen takia induktioliesi on ylivoimaisesti turvallisin

Suurin syy keit­tiö­pa­loi­hin on lie­del­le tai sen viereen jätetyt tavarat – sen takia in­duk­tio­lie­si on yli­voi­mai­ses­ti tur­val­li­sin

24.10.2023 08:41
Palanut roskakatos sytytti auton palamaan Kemissä

Palanut ros­ka­ka­tos sytytti auton pa­la­maan Kemissä

24.10.2023 07:51
Saunan lämmityksestä johtuva savu aiheutti pelastuslaitokselle tehtävän Kemissä

Saunan läm­mi­tyk­ses­tä johtuva savu ai­heut­ti pe­las­tus­lai­tok­sel­le teh­tä­vän Kemissä

22.10.2023 13:06
Tilaajille
Viiden asunnon rivitalo tuhoutui täysin tulipalossa Sodankylän Syväjärvellä – yksi henkilö löytyi kuolleena

Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa So­dan­ky­län Sy­vä­jär­vel­lä – yksi henkilö löytyi kuol­lee­na

20.10.2023 22:12 2
Virtapankki räjähti pahvilaatikossa Enontekiöllä – asukkaat kantoivat palavan laatikon hankeen

Vir­ta­pank­ki räjähti pah­vi­laa­ti­kos­sa Enon­te­kiöl­lä – asuk­kaat kan­toi­vat palavan laa­ti­kon hankeen

19.10.2023 20:03 3
Tilaajille
Henkilö sytytti nuotion tyhjillään olevan liikekiinteistön ylimpään kerrokseen Kemissä

Henkilö sytytti nuotion tyh­jil­lään olevan lii­ke­kiin­teis­tön ylim­pään ker­rok­seen Kemissä

13.10.2023 20:09 1
Tilaajille
30-neliöinen vapaa-ajan asunto ja pihavaja tuhoutuivat palossa Rovaniemellä

30-ne­liöi­nen va­paa-ajan asunto ja pi­ha­va­ja tu­hou­tui­vat palossa Ro­va­nie­mel­lä

13.10.2023 14:46
Tilaajille

Vantaan tuhoisa tu­li­pa­lo sai alkunsa huo­neis­ton sau­nas­ta, epäilee poliisi – neljä alle 10-vuo­tias­ta lasta ja äiti kuo­li­vat

08.10.2023 13:10
Noin 400 neliön halli tuhoutui täysin tulipalossa Kolarin Yllästievantiellä

Noin 400 neliön halli tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Kolarin Yl­läs­tie­van­tiel­lä

05.10.2023 16:53
Tilaajille
Hietaniemen kirkkopalo jää arvoitukseksi – poliisin mukaan syttymissyytä on mahdoton saada selville

Hie­ta­nie­men kirk­ko­pa­lo jää ar­voi­tuk­sek­si – po­lii­sin mukaan syt­ty­mis­syy­tä on mah­do­ton saada sel­vil­le

05.10.2023 12:08 2
Tilaajille
Asuntovaunu tuhoutui tulipalossa Kemijärvellä

Asun­to­vau­nu tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ke­mi­jär­vel­lä

02.10.2023 17:27
Tilaajille