Tulipalot
Viimeisin tunti
Aura-auto kärsi pahoja vahinkoja tulipalossa Kemissä

Au­ra-au­to kärsi pahoja va­hin­ko­ja tu­li­pa­los­sa Kemissä

06:21 1
Kuukausi
Kuorma-auton kyydissä ollut haketin paloi Tornion Kitkiäisvaarassa

Kuor­ma-au­ton kyy­dis­sä ollut haketin paloi Tornion Kit­kiäis­vaa­ras­sa

07.04.2021 20:27
Tilaajille
Varastokontti tuhoutui tulipalossa Rovaniemellä

Va­ras­to­kont­ti tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­mel­lä

04.04.2021 20:01 1
Mikrossa kärähtänyt ruoka savutti sankasti kemiläisessä kerrostaloasunnossa – naapuritkin evakuoitiin käryn takia

Mik­ros­sa kä­räh­tä­nyt ruoka savutti san­kas­ti ke­mi­läi­ses­sä ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa – naa­pu­rit­kin eva­kuoi­tiin käryn takia

02.04.2021 12:54
Kärähtänyt kahvinkeitin aiheutti palohälytyksen potilashuoneessa Kemissä

Kä­räh­tä­nyt kah­vin­kei­tin ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen po­ti­las­huo­nees­sa Kemissä

31.03.2021 06:26
Kerrostalon väestönsuojatiloissa tahallaan sytytetty palo työllisti palokuntaa Rovaniemen keskustassa

Ker­ros­ta­lon väes­tön­suo­ja­ti­lois­sa ta­hal­laan sy­ty­tet­ty palo työl­lis­ti pa­lo­kun­taa Ro­va­nie­men kes­kus­tas­sa

27.03.2021 20:19
Varastotallissa syttyi palo Rovaniemellä – seitsemän tallin rakennuksessa ollut palo saatiin nopeasti rajattua

Va­ras­to­tal­lis­sa syttyi palo Ro­va­nie­mel­lä – seit­se­män tallin ra­ken­nuk­ses­sa ollut palo saatiin no­peas­ti ra­jat­tua

25.03.2021 13:06 1
Tilaajille
Metsä Groupin Kemin tehtaalla palon alku  – tehtaan henkilöstö ehti sammuttaa palon ennen pelastuslaitoksen paikalle saapumista

Metsä Groupin Kemin teh­taal­la palon alku – tehtaan hen­ki­lös­tö ehti sam­mut­taa palon ennen pe­las­tus­lai­tok­sen pai­kal­le saa­pu­mis­ta

19.03.2021 07:56
Tilaajille
Rintamamiestalo paloi Sallassa tiistaina – Kyseessä on sama talo, jossa syttyi tulipalo viime viikonloppuna

Rin­ta­ma­mies­ta­lo paloi Sal­las­sa tiis­tai­na – Ky­sees­sä on sama talo, jossa syttyi tu­li­pa­lo viime vii­kon­lop­pu­na

16.03.2021 21:30
Tilaajille
Rintamamiestalossa paloi Sallassa, ei henkilövahinkoja

Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa paloi Sal­las­sa, ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

14.03.2021 18:30
Tilaajille
Mökkiturvallisuudesta huolehtiva yrittäjä muistuttaa tarkistamaan vuokramökin: "Oma kahdeksanvuotias poikani osaa jo itse tehdä mökin turvatarkastuksen"

Mök­ki­tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­ti­va yrit­tä­jä muis­tut­taa tar­kis­ta­maan vuok­ra­mö­kin: "Oma kah­dek­san­vuo­tias poikani osaa jo itse tehdä mökin tur­va­tar­kas­tuk­sen"

14.03.2021 11:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Omakotitalon terassi paloi Muoniossa aamuyöstä – rakenteisiin ja eristeisiin levinnyt palo tuhosi rakennuksen käyttökelvottomaksi

Oma­ko­ti­ta­lon terassi paloi Muo­nios­sa aa­mu­yös­tä – ra­ken­tei­siin ja eris­tei­siin le­vin­nyt palo tuhosi ra­ken­nuk­sen käyt­tö­kel­vot­to­mak­si

09.03.2021 08:14

Pyö­rä­kuor­maa­ja paloi oma­ko­ti­ta­lon pihalla Pel­los­sa

07.03.2021 14:29
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui täysin tulipalossa Kittilässä – asukkaat loukkaantuivat lievästi paetessaan talosta ikkunan kautta

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Kit­ti­läs­sä – asuk­kaat louk­kaan­tui­vat lie­väs­ti pae­tes­saan talosta ikkunan kautta

06.03.2021 10:55
"Tällainen tapaus koskettaa koko kylää" – Rautiosaaren kyläyhteisö riensi tulipalossa talonsa menettäneen perheen avuksi

"Täl­lai­nen tapaus kos­ket­taa koko kylää" – Rau­tio­saa­ren ky­lä­yh­tei­sö riensi tu­li­pa­los­sa talonsa me­net­tä­neen perheen avuksi

01.03.2021 15:01
Tilaajille
Omakotitalo tuhoutui täysin tulipalossa Rovaniemen Rautiosaaressa

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui täysin tu­li­pa­los­sa Ro­va­nie­men Rau­tio­saa­res­sa

28.02.2021 15:11
Tilaajille
Kittilän VPK palkittiin esimerkillisestä toiminnasta Levi Ski Resortin huoltorakennuksen tulipalossa

Kit­ti­län VPK pal­kit­tiin esi­mer­kil­li­ses­tä toi­min­nas­ta Levi Ski Re­sor­tin huol­to­ra­ken­nuk­sen tu­li­pa­los­sa

26.02.2021 16:05
Tilaajille
Keskuspölynimurin pölypussi syttyi palamaan omakotitalossa Sallassa – Savu levisi talon rakenteisiin

Kes­kus­pö­lyn­imu­rin pö­ly­pus­si syttyi pa­la­maan oma­ko­ti­ta­los­sa Sal­las­sa – Savu levisi talon ra­ken­tei­siin

22.02.2021 13:21
Tilaajille
Tulisijasta pudonnut tuohi sytytti tuolin palamaan Iissä, kaksi ihmistä vietiin terveyskeskukseen tarkastettavaksi

Tu­li­si­jas­ta pu­don­nut tuohi sytytti tuolin pa­la­maan Iissä, kaksi ihmistä vietiin ter­veys­kes­kuk­seen tar­kas­tet­ta­vak­si

20.02.2021 09:24
Kemin viime viikkoista talopaloa tutkitaan törkeänä tuhotyönä

Kemin viime viik­kois­ta ta­lo­pa­loa tut­ki­taan tör­keä­nä tu­ho­työ­nä

15.02.2021 14:43