tähtijuttu: Saa­me­lais­kä­rä­jien päätös ei muut­ta­nut Lapin kan­san­edus­ta­jien nä­ke­myk­siä – Markus Mus­ta­jär­veä kui­ten­kin as­kar­rut­taa, onko Avas­ka­rin mieli muut­tu­nut

Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 3. päivän luukku tästä

Tulipalot
Kuukausi
Ihminen pelastettiin palavasta asunnosta Kemin Mäntylässä – pienkerrostalon asukkaat evakuoitiin

Ihminen pe­las­tet­tiin pa­la­vas­ta asun­nos­ta Kemin Män­ty­läs­sä – pien­ker­ros­ta­lon asuk­kaat eva­kuoi­tiin

01.12.2022 08:16
Tilaajille
Kevitsan kaivosalueella tulipalo – kevytrakenteinen pressuhalli tuhoutui täysin

Ke­vit­san kai­vos­alueel­la tu­li­pa­lo – ke­vyt­ra­ken­tei­nen pres­su­hal­li tu­hou­tui täysin

28.11.2022 20:03
Tilaajille
Ranualaisen Petri Mannisen elämäntyö paloi maan tasalle reilu vuosi sitten – sen jälkeen kalastaja on rakentanut raunioille uuden jalostamon ja nostanut järvestä enemmän kuhaa kuin koskaan ennen

Ra­nua­lai­sen Petri Man­ni­sen elä­män­työ paloi maan tasalle reilu vuosi sitten – sen jälkeen ka­las­ta­ja on ra­ken­ta­nut rau­nioil­le uuden ja­los­ta­mon ja nos­ta­nut jär­ves­tä enemmän kuhaa kuin koskaan ennen

19.11.2022 05:00 5
Tilaajille
Varavirtalähteestä syttyi tulipalo omakotitalossa Rovaniemellä

Va­ra­vir­ta­läh­tees­tä syttyi tu­li­pa­lo oma­ko­ti­ta­los­sa Ro­va­nie­mel­lä

16.11.2022 21:34
Tilaajille
Omakotitalo paloi Tervolassa Nelostien varrella – tien yksi kaista suljettu liikenteeltä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi Ter­vo­las­sa Ne­los­tien var­rel­la – tien yksi kaista sul­jet­tu lii­ken­teel­tä

15.11.2022 23:05
Tilaajille
Tuli tuhosi pahoin Savotta-ravintolaa Kemin Vähämaassa

Tuli tuhosi pahoin Sa­vot­ta-ra­vin­to­laa Kemin Vä­hä­maas­sa

09.11.2022 19:57
Omakotitalo tuhoutui palossa Rovaniemen Koskenkylässä

Oma­ko­ti­ta­lo tu­hou­tui palossa Ro­va­nie­men Kos­ken­ky­läs­sä

08.11.2022 14:51
Tilaajille
Pahoin palanut Savotta-ravintola menee loppuvuodeksi kiinni Kemin Vähamaassa – kaikki sovitut pikkujoulut pitää perua uuden laajennusosan keittiöstä liikkeelle lähteneen tulipalon vuoksi

Pahoin palanut Sa­vot­ta-ra­vin­to­la menee lop­pu­vuo­dek­si kiinni Kemin Vä­ha­maas­sa – kaikki sovitut pik­ku­jou­lut pitää perua uuden laa­jen­nus­osan keit­tiös­tä liik­keel­le läh­te­neen tu­li­pa­lon vuoksi

08.11.2022 09:16
Vanhemmat
Kaivinkone syttyi palamaan entisen maalaiskunnan talon purkutyömaalla Rovaniemellä

Kai­vin­ko­ne syttyi pa­la­maan entisen maa­lais­kun­nan talon pur­ku­työ­maal­la Ro­va­nie­mel­lä

25.10.2022 14:23
Tilaajille
Rovaniemen Ounasrinteen monitoimitalolle suuren rakennuspalon tehtävä – ulkona leijaillut savu ei kuitenkaan ollut peräisin rakennuksesta

Ro­va­nie­men Ou­nas­rin­teen mo­ni­toi­mi­ta­lol­le suuren ra­ken­nus­pa­lon tehtävä – ul­ko­na lei­jail­lut savu ei kui­ten­kaan ollut pe­räi­sin ra­ken­nuk­ses­ta

24.10.2022 21:09
Tilaajille
Hakekuljettimessa kärysi Metsä Fibren tehtaalla Kemissä

Ha­ke­kul­jet­ti­mes­sa kärysi Metsä Fibren teh­taal­la Kemissä

22.10.2022 21:11
Kemijärvellä tulipalo vanhan navettarakennuksen pannuhuoneessa

Ke­mi­jär­vel­lä tu­li­pa­lo vanhan na­vet­ta­ra­ken­nuk­sen pan­nu­huo­nees­sa

12.10.2022 20:26
Tilaajille
Asuintalo tuhoutui tulipalossa Muoniossa – ei henkilövahinkoja

Asuin­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Muo­nios­sa – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

09.10.2022 18:54
Tilaajille
Varastorakennus paloi Rovaniemellä

Va­ras­to­ra­ken­nus paloi Ro­va­nie­mel­lä

09.10.2022 16:53
Tilaajille
Rakennuksen seinustalla oleva roska-astia syttyi palamaan Rovaniemellä

Ra­ken­nuk­sen sei­nus­tal­la oleva ros­ka-as­tia syttyi pa­la­maan Ro­va­nie­mel­lä

03.10.2022 08:57
Tilaajille
Nokipalo hotellin hormissa aiheutti suuren hälytyksen Kilpisjärvellä

No­ki­pa­lo ho­tel­lin hor­mis­sa ai­heut­ti suuren hä­ly­tyk­sen Kil­pis­jär­vel­lä

01.10.2022 20:35 1
Övertorneålla syttyi palamaan useita piharakennuksia – sammutustöihin pelastuslaitoksen yksiköitä myös Suomesta

Över­tor­neål­la syttyi pa­la­maan useita pi­ha­ra­ken­nuk­sia – sam­mu­tus­töi­hin pe­las­tus­lai­tok­sen yk­si­köi­tä myös Suo­mes­ta

28.09.2022 09:22
Tilaajille
Väärin lajiteltu sähkölaite synnytti tulipalon Sodankylän jätehuoltohallissa

Väärin la­ji­tel­tu säh­kö­lai­te syn­nyt­ti tu­li­pa­lon So­dan­ky­län jä­te­huol­to­hal­lis­sa

27.09.2022 19:16
Tilaajille
Traktorista viereiseen rakennukseen levinnyt tulipalo tuhosi mökkirakennuksen Kolarissa

Trak­to­ris­ta vie­rei­seen ra­ken­nuk­seen le­vin­nyt tu­li­pa­lo tuhosi mök­ki­ra­ken­nuk­sen Ko­la­ris­sa

23.09.2022 15:44
Tilaajille
Tulityöt sytyttivät pannuhuoneen välikaton Kittilässä

Tu­li­työt sy­tyt­ti­vät pan­nu­huo­neen vä­li­ka­ton Kit­ti­läs­sä

23.09.2022 12:06
Tilaajille