Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Äänestäminen: En­nak­ko­ää­nes­tys päättyy tiis­tai­na – Lapissa pel­lo­lai­set ää­nes­tä­neet ak­tii­vi­sim­min, Ko­la­ris­sa eniten nuk­ku­via

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

kulotus
Sodankylässä sammutetaan kulotuksesta karannutta maastopaloa– "Nyt tikut pois, ruohikkopalovaroitus voimassa koko Lapissa"

So­dan­ky­läs­sä sam­mu­te­taan ku­lo­tuk­ses­ta ka­ran­nut­ta maas­to­pa­loa– "Nyt tikut pois, ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus voi­mas­sa koko La­pis­sa"

25.05.2022 15:37 4
Kulotus oli taas mennä metsään, tällä kertaa Posiolla – pelastuslaitos muistuttaa kuivuudesta: "Ei kuloteta mitään"

Kulotus oli taas mennä met­sään, tällä kertaa Po­siol­la – pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa kui­vuu­des­ta: "Ei ku­lo­te­ta mitään"

24.05.2022 14:55
Tilaajille
Kulotus karkasi metsäpaloksi Kolarissa - pelastuslaitos muistuttaa, että ilmoitus kulotuksesta on tehtävä etukäteen

Kulotus karkasi met­sä­pa­lok­si Ko­la­ris­sa - pe­las­tus­lai­tos muis­tut­taa, että il­moi­tus ku­lo­tuk­ses­ta on tehtävä etu­kä­teen

22.05.2022 16:04 1
Pellon kulotus sytytti maastopalon Rovaniemellä – sammutustyöt käynnissä

Pellon kulotus sytytti maas­to­pa­lon Ro­va­nie­mel­lä – sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

20.05.2022 10:45
Tilaajille
Jälkivartiointi nostaa kulottamisen kustannuksia – Kemijärven yhteismetsä on sitoutunut vastuullisuuteen metsänhoidossa

Jäl­ki­var­tioin­ti nostaa ku­lot­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia – Ke­mi­jär­ven yh­teis­met­sä on si­tou­tu­nut vas­tuul­li­suu­teen met­sän­hoi­dos­sa

24.06.2020 21:43 1
Tilaajille
Rovaniemelle saapuu arktinen pelastusjoukkue torjumaan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kielletään kokonaan Rovaniemellä ja Kittilässä

Ro­va­nie­mel­le saapuu ark­ti­nen pe­las­tus­jouk­kue tor­ju­maan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kiel­le­tään ko­ko­naan Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

26.05.2020 14:58
Tilaajille
Kulotus on Lapissa erityisesti vanhemman sukupolven perinne:  "Ruohikkopalovaroituksen aikana ei saa missään tapauksessa kulottaa"

Kulotus on Lapissa eri­tyi­ses­ti van­hem­man su­ku­pol­ven pe­rin­ne: "Ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana ei saa missään ta­pauk­ses­sa ku­lot­taa"

25.05.2020 12:02
Tilaajille
Kulotus karkasi Tervolassa, vanha navetta ja varastoja paloi

Kulotus karkasi Ter­vo­las­sa, vanha navetta ja va­ras­to­ja paloi

24.05.2020 15:53
Tilaajille
Kulotus karkasi Tervolassa – Poliisi muistuttaa ruohikkopalovaroituksesta

Kulotus karkasi Ter­vo­las­sa – Poliisi muis­tut­taa ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tuk­ses­ta

23.05.2020 09:43
Tilaajille
Kulotus karkasi hallinnasta Torniossa ja vei kalustohallin, lähettyvillä levisi illalla vielä toinenkin kulopalo

Kulotus karkasi hal­lin­nas­ta Tor­nios­sa ja vei ka­lus­to­hal­lin, lä­het­ty­vil­lä levisi illalla vielä toi­nen­kin ku­lo­pa­lo

20.05.2020 21:26
Tuli karkasi kulotuksesta Torniossa ja käräytti rakennuksen verhoilulautoja

Tuli karkasi ku­lo­tuk­ses­ta Tor­nios­sa ja kä­räyt­ti ra­ken­nuk­sen ver­hoi­lu­lau­to­ja

16.05.2020 22:17