kulotus
Jälkivartiointi nostaa kulottamisen kustannuksia – Kemijärven yhteismetsä on sitoutunut vastuullisuuteen metsänhoidossa

Jäl­ki­var­tioin­ti nostaa ku­lot­ta­mi­sen kus­tan­nuk­sia – Ke­mi­jär­ven yh­teis­met­sä on si­tou­tu­nut vas­tuul­li­suu­teen met­sän­hoi­dos­sa

18.06.2020 10:14 1
Tilaajille
Rovaniemelle saapuu arktinen pelastusjoukkue torjumaan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kielletään kokonaan Rovaniemellä ja Kittilässä

Ro­va­nie­mel­le saapuu ark­ti­nen pe­las­tus­jouk­kue tor­ju­maan tulvaa – kulotus ja roskien poltto kiel­le­tään ko­ko­naan Ro­va­nie­mel­lä ja Kit­ti­läs­sä

26.05.2020 14:58 0
Tilaajille
Kulotus on Lapissa erityisesti vanhemman sukupolven perinne:  "Ruohikkopalovaroituksen aikana ei saa missään tapauksessa kulottaa"

Kulotus on Lapissa eri­tyi­ses­ti van­hem­man su­ku­pol­ven pe­rin­ne: "Ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana ei saa missään ta­pauk­ses­sa ku­lot­taa"

25.05.2020 11:45 0
Tilaajille
Kulotus karkasi Tervolassa, vanha navetta ja varastoja paloi

Kulotus karkasi Ter­vo­las­sa, vanha navetta ja va­ras­to­ja paloi

24.05.2020 15:51 0
Tilaajille
Kulotus karkasi Tervolassa – Poliisi muistuttaa ruohikkopalovaroituksesta

Kulotus karkasi Ter­vo­las­sa – Poliisi muis­tut­taa ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tuk­ses­ta

23.05.2020 09:43 0
Tilaajille
Kulotus karkasi hallinnasta Torniossa ja vei kalustohallin, lähettyvillä levisi illalla vielä toinenkin kulopalo

Kulotus karkasi hal­lin­nas­ta Tor­nios­sa ja vei ka­lus­to­hal­lin, lä­het­ty­vil­lä levisi illalla vielä toi­nen­kin ku­lo­pa­lo

20.05.2020 18:25 0
Tuli karkasi kulotuksesta Torniossa ja käräytti rakennuksen verhoilulautoja

Tuli karkasi ku­lo­tuk­ses­ta Tor­nios­sa ja kä­räyt­ti ra­ken­nuk­sen ver­hoi­lu­lau­to­ja

16.05.2020 22:16 0