Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsänhoito
Kemera-tuen käyttö kasvoi reilusti Lapissa – tukea ehtii hakea syyskuun loppuun asti

Ke­me­ra-tuen käyttö kasvoi rei­lus­ti Lapissa – tukea ehtii hakea syys­kuun loppuun asti

18.09.2023 21:16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Raivaus on avain uuteen metsään

23.05.2023 05:00
Tilaajille
Metsistä eväät kestävään kasvuun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sis­tä eväät kes­tä­vään kasvuun

08.05.2023 05:01
Kiitosta sille, jolle kiitos kuuluu
Kolumni

Kii­tos­ta sille, jolle kiitos kuuluu

04.05.2023 06:00 19
Hämmästyttävän tehokas ja terävähampainen uhka tekee selvää Suomen kuusista – Luken tutkija: "Tuhoriskit toista tasoa kuin 20 vuotta sitten, se pitää vain hyväksyä"

Häm­mäs­tyt­tä­vän tehokas ja te­rä­vä­ham­pai­nen uhka tekee selvää Suomen kuu­sis­ta – Luken tut­ki­ja: "Tu­ho­ris­kit toista tasoa kuin 20 vuotta sitten, se pitää vain hy­väk­syä"

23.04.2023 08:00 5
Tilaajille
Uutuusteos jatkuvasta kasvatuksesta tulee tarpeeseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­tuus­teos jat­ku­vas­ta kas­va­tuk­ses­ta tulee tar­pee­seen

13.04.2023 06:01 1
Tilaajille
Metsäalalle kiitosta oikeasta suunnasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­alal­le kii­tos­ta oi­keas­ta suun­nas­ta

08.03.2023 06:05 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi osaa hoitaa met­sän­sä

04.02.2023 13:47
Tilaajille
Metsäasiantuntija on moniosaaja – ”Parasta työssäni on vastata metsänomistajien tarpeisiin metsänhoidossa”
Mainos Metsä Group

Met­sä­asian­tun­ti­ja on mo­ni­osaa­ja – ”Pa­ras­ta työs­sä­ni on vastata met­sän­omis­ta­jien tar­pei­siin met­sän­hoi­dos­sa”

27.01.2023 06:00
Kansa, joka raiskasi ja ryösti metsänsä
Kolumni

Kansa, joka rais­ka­si ja ryösti met­sän­sä

26.01.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sel­lu­puus­ta tulossa uupelo?

24.01.2023 21:04 1
Tilaajille
Saa olla metsässä ja ihan yksin – metsäalan koulutukset ovat suosittuja, mutta yksinäinen työ ja kovat vaatimukset ajavat ammattilaisia muualle

Saa olla met­säs­sä ja ihan yksin – met­sä­alan kou­lu­tuk­set ovat suo­sit­tu­ja, mutta yk­si­näi­nen työ ja kovat vaa­ti­muk­set ajavat am­mat­ti­lai­sia muualle

20.01.2023 19:30
Tilaajille
Aalistunturin metsistä löytyi liuta harvinaisia lajeja, mutta suojeluun halutaan myös talousmetsät niiden ympäriltä – Aktivisti: "Kaikki hakkuualueet eivät ole suojelullisesti arvokkaita"

Aa­lis­tun­tu­rin met­sis­tä löytyi liuta har­vi­nai­sia lajeja, mutta suo­je­luun ha­lu­taan myös ta­lous­met­sät niiden ym­pä­ril­tä – Ak­ti­vis­ti: "Kaikki hak­kuu­alueet eivät ole suo­je­lul­li­ses­ti ar­vok­kai­ta"

19.01.2023 05:00 38
Tilaajille
Ministeri Kurvinen: Aalistunturin metsäkiistassa pelataan värittyneillä mielikuvilla – "Se syö luonnonsuojelutyötä tekevien uskottavuutta"

Mi­nis­te­ri Kur­vi­nen: Aa­lis­tun­tu­rin met­sä­kiis­tas­sa pe­la­taan vä­rit­ty­neil­lä mie­li­ku­vil­la – "Se syö luon­non­suo­je­lu­työ­tä te­ke­vien us­kot­ta­vuut­ta"

18.01.2023 18:24 21
Tilaajille
MTK odottaa Lappiin vilkasta puukauppavuotta – kysyntää lisäävät energiapuun menekki ja Venäjän tuonnin loppuminen

MTK odottaa Lappiin vil­kas­ta puu­kaup­pa­vuot­ta – ky­syn­tää li­sää­vät ener­gia­puun menekki ja Venäjän tuonnin lop­pu­mi­nen

12.01.2023 17:21 1
Tilaajille
Metsäekologian tutkimustieto ei ole mielipideasia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­eko­lo­gian tut­ki­mus­tie­to ei ole mie­li­pi­de­asia

06.01.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsien en­ti­söin­nis­tä

05.01.2023 10:49 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kek­sit­ty mak­su­au­to­maat­ti met­sä­no­mis­ta­jil­le?

04.01.2023 02:00 1
Tilaajille
Ilmastosankareita tarvitaan lisää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­san­ka­rei­ta tar­vi­taan lisää

29.12.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsäni ovat jat­ku­vas­sa kas­vus­sa

28.12.2022 05:00 3
Tilaajille