Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Kit­ti­läs­sä uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä yh­dek­sän uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa nol­la­päi­vä

Metsänhoito
Viimeisin tunti
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­siu­tu­van met­sä­hak­keen tarve kasvaa

06:35
Tilaajille
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaa­ral­lis­ta met­sä­vies­tin­tää

22.07.2021 05:25 2
Tilaajille

Miten metsiä pitäisi hoitaa? – EU-ko­mis­sion jul­kai­se­ma met­sä­stra­te­gia ei kiellä avo­hak­kui­ta, mutta jat­kos­sa niille tar­vi­taan pe­rus­te­lut

20.07.2021 06:30 15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­riat­to­muus met­sä­po­li­tii­kan ki­rouk­se­na

14.07.2021 23:00 11
Tilaajille

Iso maas­to­pa­lo Kolarin ete­lä­puo­lel­la – Met­sä­hal­li­tuk­sen met­sän­hoi­to­ku­lo­tus karkasi il­ta­päi­väl­lä, illaksi palo saatiin hal­lin­taan

05.07.2021 18:13 7
Tilaajille
Vanhemmat
Kolumni

Moni ro­va­nie­me­läi­nen on noussut vaa­ran­la­keen, jonka metsä pää­tet­tiin säästää jo 109 vuotta sitten

01.06.2021 06:00 4
Tilaajille

Lap­pi­lais­nuor­ten ääni liittyy met­sä­kes­kus­te­luun: mi­nis­te­ri kuulee Jere Tan­nis­ta ja Josefi Tii­ro­laa Nuorten met­sä­neu­vos­ton jä­se­ni­nä

21.05.2021 17:33 3
Tilaajille

Ke­me­ra-tu­kea on käy­tet­ty Lapissa al­ku­vuo­des­ta sel­väs­ti edel­lis­vuot­ta enem­män: "Tu­ki­mak­su­jen lisäys antaa toi­vei­ta siitä, met­sän­hoi­to­töi­hin pa­nos­te­taan"

12.05.2021 14:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuoret metsät kuntoon

05.05.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asuk­kaat mukaan met­sän­hoi­don suun­nit­te­luun

26.04.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

"Osaran au­keil­la" kun­nos­tet­tiin metsät

14.04.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tia on uhat­tu­na

13.04.2021 05:00 1
Tilaajille

Veijo Korpi putosi pää edellä ka­na­vaan kesken met­sä­töi­den – kykeni vain vaivoin avaa­maan 112-so­vel­luk­sen pu­he­li­mes­taan

24.03.2021 08:06 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaada metsäsi ennen luontoa

06.03.2021 05:10 2
Tilaajille
Kolumni

Vanhan koulun met­sän­hoi­ta­jan tun­nus­tuk­sia

01.03.2021 06:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi oikea hinta puusta tär­keää?

27.02.2021 05:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­kea-ai­kai­nen met­sän­hoi­to on tärkeää

26.02.2021 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eri­kois­ta met­sän­hoi­toa Kemissä

25.02.2021 15:00
Tilaajille

Puuston kasvu kiihtyy mil­joo­na kuu­tio­ta vuo­des­sa – Kun kesien viileys muut­tuu, kasvu var­muu­del­la no­peu­tuu, sanoo met­sän­tut­ki­ja

12.12.2020 06:30 5
Tilaajille

Tu­ris­ti­kin voi hillitä hak­kui­ta Kuu­sa­mos­sa – Vasta harva mat­kai­li­ja, mök­ki­läi­nen ja yritys on kai­va­nut ku­vet­taan

30.10.2020 20:54
Tilaajille