Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Pääkirjoitus: Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Metsänhoito
Kuukausi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi osaa hoitaa met­sän­sä

04.02.2023 13:47
Tilaajille
Metsäasiantuntija on moniosaaja – ”Parasta työssäni on vastata metsänomistajien tarpeisiin metsänhoidossa”
Mainos Metsä Group

Met­sä­asian­tun­ti­ja on mo­ni­osaa­ja – ”Pa­ras­ta työs­sä­ni on vastata met­sän­omis­ta­jien tar­pei­siin met­sän­hoi­dos­sa”

27.01.2023 06:00
Kansa, joka raiskasi ja ryösti metsänsä
Kolumni

Kansa, joka rais­ka­si ja ryösti met­sän­sä

26.01.2023 06:00 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sel­lu­puus­ta tulossa uupelo?

24.01.2023 21:04 1
Tilaajille
Saa olla metsässä ja ihan yksin – metsäalan koulutukset ovat suosittuja, mutta yksinäinen työ ja kovat vaatimukset ajavat ammattilaisia muualle

Saa olla met­säs­sä ja ihan yksin – met­sä­alan kou­lu­tuk­set ovat suo­sit­tu­ja, mutta yk­si­näi­nen työ ja kovat vaa­ti­muk­set ajavat am­mat­ti­lai­sia muualle

20.01.2023 19:30
Tilaajille
Aalistunturin metsistä löytyi liuta harvinaisia lajeja, mutta suojeluun halutaan myös talousmetsät niiden ympäriltä – Aktivisti: "Kaikki hakkuualueet eivät ole suojelullisesti arvokkaita"

Aa­lis­tun­tu­rin met­sis­tä löytyi liuta har­vi­nai­sia lajeja, mutta suo­je­luun ha­lu­taan myös ta­lous­met­sät niiden ym­pä­ril­tä – Ak­ti­vis­ti: "Kaikki hak­kuu­alueet eivät ole suo­je­lul­li­ses­ti ar­vok­kai­ta"

19.01.2023 05:00 38
Tilaajille
Ministeri Kurvinen: Aalistunturin metsäkiistassa pelataan värittyneillä mielikuvilla – "Se syö luonnonsuojelutyötä tekevien uskottavuutta"

Mi­nis­te­ri Kur­vi­nen: Aa­lis­tun­tu­rin met­sä­kiis­tas­sa pe­la­taan vä­rit­ty­neil­lä mie­li­ku­vil­la – "Se syö luon­non­suo­je­lu­työ­tä te­ke­vien us­kot­ta­vuut­ta"

18.01.2023 18:24 21
Tilaajille
MTK odottaa Lappiin vilkasta puukauppavuotta – kysyntää lisäävät energiapuun menekki ja Venäjän tuonnin loppuminen

MTK odottaa Lappiin vil­kas­ta puu­kaup­pa­vuot­ta – ky­syn­tää li­sää­vät ener­gia­puun menekki ja Venäjän tuonnin lop­pu­mi­nen

12.01.2023 17:21 1
Tilaajille
Vanhemmat
Metsäekologian tutkimustieto ei ole mielipideasia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­eko­lo­gian tut­ki­mus­tie­to ei ole mie­li­pi­de­asia

06.01.2023 05:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsien en­ti­söin­nis­tä

05.01.2023 10:49 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kek­sit­ty mak­su­au­to­maat­ti met­sä­no­mis­ta­jil­le?

04.01.2023 02:00 1
Tilaajille
Ilmastosankareita tarvitaan lisää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­to­san­ka­rei­ta tar­vi­taan lisää

29.12.2022 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsäni ovat jat­ku­vas­sa kas­vus­sa

28.12.2022 05:00 3
Tilaajille
"Metsätalous on kestävällä pohjalla eikä hätätilassa", vakuuttaa Metsäkeskuksen Markku Remes – pohjoisen metsänomistajille jaetaan tuhkalannoituksen ilosanomaa

"Met­sä­ta­lous on kes­tä­väl­lä poh­jal­la eikä hä­tä­ti­las­sa", va­kuut­taa Met­sä­kes­kuk­sen Markku Remes – poh­joi­sen met­sän­omis­ta­jil­le jaetaan tuh­ka­lan­noi­tuk­sen ilo­sa­no­maa

23.12.2022 13:00 8
Tilaajille
Onko metsän jatkuva aukotus jatkuvaa kasvatusta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko metsän jatkuva aukotus jat­ku­vaa kas­va­tus­ta?

12.12.2022 05:01 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Metsiä pitäisi suo­jel­la met­sä­am­mat­ti­laisil­ta

12.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Moni metsänomistaja on tietämätön tuesta, jolla puusta saisi paremman tuoton – uusi tuki korvaamassa nykyisen reilun vuoden päästä

Moni met­sän­omis­ta­ja on tie­tä­mä­tön tuesta, jolla puusta saisi pa­rem­man tuoton – uusi tuki kor­vaa­mas­sa ny­kyi­sen reilun vuoden päästä

08.12.2022 06:00 1
Tilaajille
Demometsät kasvavat kaivattua tietoa – Rovaniemelle perustettuja alueita aiotaan tutkia seuraavat sata vuotta

De­mo­met­sät kas­va­vat kai­vat­tua tietoa – Ro­va­nie­mel­le pe­rus­tet­tu­ja alueita aiotaan tutkia seu­raa­vat sata vuotta

05.12.2022 20:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Näin toimii Lapin laki

26.11.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lapin lailla poh­joi­sen metsät saatiin kasvuun

18.11.2022 04:00 2
Tilaajille