pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ennallistaminen
Kaivurit möyrivät Simon Kurkiojan uuteen uskoon taimenten lisääntymispuroksi

Kai­vu­rit möy­ri­vät Simon Kur­ki­ojan uuteen uskoon tai­men­ten li­sään­ty­mis­pu­rok­si

25.09.2023 05:00 3
Tilaajille
Lapin suojelualueiden suot on jo kertaalleen läpikäytyjä ja ennallistettuja – Rovajärven ampuma-alueella karun suon lajit ovat jo alkaneet palata takaisin

Lapin suo­je­lu­aluei­den suot on jo ker­taal­leen lä­pi­käy­ty­jä ja en­nal­lis­tet­tu­ja – ­Ro­va­jär­ven am­pu­ma-alueel­la karun suon lajit ovat jo al­ka­neet palata ta­kai­sin

27.07.2023 12:47 3
Tilaajille
EU:n ennallistamisasetus selviytyi parlamentin äänestyksestä – käsittelyä jatketaan

EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus sel­viy­tyi par­la­men­tin ää­nes­tyk­ses­tä – kä­sit­te­lyä jat­ke­taan

12.07.2023 14:09
Vaelluskalat tuodaan takaisin Rovajärven ampuma-alueen uomiin – Sivupuroissa ui jo kalanpoikasia

Vael­lus­ka­lat tuodaan ta­kai­sin Ro­va­jär­ven am­pu­ma-alueen uomiin – Si­vu­pu­rois­sa ui jo ka­lan­poi­ka­sia

06.07.2023 08:00
Tilaajille
Kun purot tummuvat, elämä niissä romahtaa – virtavesitutkijan mukaan kaikki mittarit ovat punaisella pienvesissä

Kun purot tum­mu­vat, elämä niissä ro­mah­taa – vir­ta­ve­si­tut­ki­jan mukaan kaikki mit­ta­rit ovat pu­nai­sel­la pien­ve­sis­sä

30.01.2023 15:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tämäkö on en­nal­lis­ta­mis­ta?

18.12.2022 17:40
Tilaajille
Luonnon ennallistaminen kuohuttaa – mutta löytyykö suuttumukselle mitään perusteita?

Luonnon en­nal­lis­ta­mi­nen kuo­hut­taa – mutta löy­tyy­kö suut­tu­muk­sel­le mitään pe­rus­tei­ta?

10.12.2022 11:00 7
Tilaajille
Luonnon ennallistaminen sai osan poliitikoista vaatimaan, ettei EU-asetus koskisi Suomea – Tutkija: "Ennallistamisen hintalappu on väärinkäsitys"

Luonnon en­nal­lis­ta­mi­nen sai osan po­lii­ti­kois­ta vaa­ti­maan, ettei EU-ase­tus koskisi Suomea – Tut­ki­ja: "En­nal­lis­ta­mi­sen hin­ta­lap­pu on vää­rin­kä­si­tys"

01.12.2022 17:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­mo­jär­ven tai­me­net en­nal­lis­tet­tiin

09.11.2022 07:31 3
Tilaajille
Eduskunnasta: EU:n vaade ennallistaa osuu etenkin Lappiin
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: EU:n vaade en­nal­lis­taa osuu etenkin Lappiin

08.11.2022 15:33 8
Tilaajille
Pääministeri Marin Ylen haastattelutunnilla metsäpolitiikan kiistasta: Hallitus arvioi, äänestääkö Suomi lopulta EU:n ennallistamisasetusta vastaan

Pää­mi­nis­te­ri Marin Ylen haas­tat­te­lu­tun­nil­la met­sä­po­li­tii­kan kiis­tas­ta: Hal­li­tus arvioi, ää­nes­tää­kö Suomi lopulta EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus­ta vastaan

23.10.2022 17:04 1
Kansallisen metsäpolitiikan puolestapuhujat ja valtiontalouden tiukentajat hiillostivat hallitusta kyselytunnilla

Kan­sal­li­sen met­sä­po­li­tii­kan puo­les­ta­pu­hu­jat ja val­tion­ta­lou­den tiu­ken­ta­jat hiil­los­ti­vat hal­li­tus­ta ky­se­ly­tun­nil­la

13.10.2022 19:06
Euroopan suurin vesiluonnon ennallistamishanke käynnistyy Tornionjokilaaksossa – ojitettuja soita ennallistetaan, kalojen vaellusesteitä poistetaan

Eu­roo­pan suurin ve­si­luon­non en­nal­lis­ta­mis­han­ke käyn­nis­tyy Tor­nion­jo­ki­laak­sos­sa – oji­tet­tu­ja soita en­nal­lis­te­taan, kalojen vael­lus­es­tei­tä pois­te­taan

21.09.2022 10:09 5
Tilaajille
Luonnon ennallistamista koskeva EU-lainsäädäntö olisi isku Lapin maanviljelijöille, joilla on turvepeltoja – pellolainen Antero Pantsar ihmettelee lakiesitystä

Luonnon en­nal­lis­ta­mis­ta koskeva EU-lain­sää­dän­tö olisi isku Lapin maan­vil­je­li­jöil­le, joilla on tur­ve­pel­to­ja – pel­lo­lai­nen Antero Pantsar ih­met­te­lee la­ki­esi­tys­tä

13.07.2022 06:30 14
Tilaajille
Iin edustan Krunneilta löytyy Perämeren luontoaarre – Alunperin harvinaisen linnuston vuoksi suojeluun päätyneiltä saarilta löytyy monia uhanalaisia lajeja

Iin edustan Krun­neil­ta löytyy Pe­rä­me­ren luon­to­aar­re – Alun­pe­rin har­vi­nai­sen lin­nus­ton vuoksi suo­je­luun pää­ty­neil­tä saa­ril­ta löytyy monia uhan­alai­sia lajeja

19.09.2020 18:00
Tilaajille