Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

EU:n ennallistamisasetus
EU:n kiisteltyyn asetukseen löytyi kompromissi, joka tietäisi toteutuessaan isoa ja kallista työmaata Suomelle – vaihtoehdot ovat silti vähissä
Pääkirjoitus

EU:n kiis­tel­tyyn ase­tuk­seen löytyi komp­ro­mis­si, joka tie­täi­si to­teu­tues­saan isoa ja kal­lis­ta työ­maa­ta Suo­mel­le – vaih­to­eh­dot ovat silti vähissä

19.11.2023 05:00 16
EU:n ennallistamisasetus selviytyi parlamentin äänestyksestä – käsittelyä jatketaan

EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus sel­viy­tyi par­la­men­tin ää­nes­tyk­ses­tä – kä­sit­te­lyä jat­ke­taan

12.07.2023 14:09
Uhkarohkeaa peliä ennallistamisessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uh­ka­roh­keaa peliä en­nal­lis­ta­mi­ses­sa

10.07.2023 05:02
Suomen vastustama ennallistamisasetus hylättiin EU-parlamentin valiokunnassa

Suomen vas­tus­ta­ma en­nal­lis­ta­mis­ase­tus hy­lät­tiin EU-par­la­men­tin va­lio­kun­nas­sa

27.06.2023 14:23 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kovaa peliä en­nal­lis­ta­mi­ses­ta

14.06.2023 04:00 1
Toimittajalta: Kyse ei ole vain viihtyisyydestä – Tuoko viimein EU kaivattua vihreyttä Rovaniemen keskustaan?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kyse ei ole vain viih­tyi­syy­des­tä – Tuoko viimein EU kai­vat­tua vih­reyt­tä Ro­va­nie­men kes­kus­taan?

22.03.2023 15:17
Tilaajille
Suojelupaine kohdistuu pohjoisen metsiin – Metsäkeskuksen asiantuntija Jaana Kaipainen uskoi ennen, että metsät riittävät kaikkeen, mutta nyt hän on alkanut epäillä

Suo­je­lu­pai­ne koh­dis­tuu poh­joi­sen metsiin – Met­sä­kes­kuk­sen asian­tun­ti­ja Jaana Kai­pai­nen uskoi ennen, että metsät riit­tä­vät kaik­keen, mutta nyt hän on alkanut epäillä

31.01.2023 16:35 9
Tilaajille
Ennallistaminen vie 1950-luvulle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

En­nal­lis­ta­mi­nen vie 1950-lu­vul­le

07.11.2022 05:01 2
Tilaajille
EU:n komission ennallistamisasetus koettelee vakavasti hallituksen yhtenäisyyttä – keskustalla on edessään valinnan paikka
Pääkirjoitus

EU:n ko­mis­sion en­nal­lis­ta­mis­ase­tus koet­te­lee va­ka­vas­ti hal­li­tuk­sen yh­te­näi­syyt­tä – kes­kus­tal­la on edes­sään va­lin­nan paikka

28.10.2022 20:00 13
Tilaajille
Isänmaan etu varmistettava ennallistamisessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Isän­maan etu var­mis­tet­ta­va en­nal­lis­ta­mi­ses­sa

26.10.2022 05:00 1
Tilaajille
EU:n ennallistamisasetus on Suomelle epäoikeudenmukainen, mikä on huomattu myös hallituksessa – asetusta ei tule hyväksyä ainakaan nykymuodossa
Pääkirjoitus

EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tus on Suo­mel­le epäoi­keu­den­mu­kai­nen, mikä on huo­mat­tu myös hal­li­tuk­ses­sa – ase­tus­ta ei tule hy­väk­syä ai­na­kaan ny­ky­muo­dos­sa

25.10.2022 20:49 12
Tilaajille