Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Metsät
Viimeisin tunti
Erakkona elänyt Annika Myllykoski alkoi kaivata ihmisiä ja ohjaa nyt luontojoogaa, jossa sade puhdistaa ja tuuli vie mielestä pois tarpeettoman

Erak­ko­na elänyt Annika Myl­ly­kos­ki alkoi kaivata ihmisiä ja ohjaa nyt luon­to­joo­gaa, jossa sade puh­dis­taa ja tuuli vie mie­les­tä pois tar­peet­to­man

05:00
Tilaajille
Vanhemmat
Lisää peltometsäviljelyä ilmastokamppailuun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lisää pel­to­met­sä­vil­je­lyä il­mas­to­kamp­pai­luun

04.11.2023 05:01 4
Syntyykö viimein metsärauha? Uskallan epäillä
Kolumni

Syn­tyy­kö viimein met­sä­rau­ha? Us­kal­lan epäillä

28.10.2023 05:00 8
Kansien välissä: Metsien ja puiden viestejä

Kansien vä­lis­sä: Metsien ja puiden vies­te­jä

25.10.2023 16:03
Tilaajille
Värriön tutkimusaseman uusi masto parantaa mittaustarkkuutta – "Vanha masto on jäänyt lyhyeksi, sillä ympärillä metsä on kasvanut"

Värriön tut­ki­mus­ase­man uusi masto pa­ran­taa mit­taus­tark­kuut­ta – "Vanha masto on jäänyt ly­hyek­si, sillä ym­pä­ril­lä metsä on kas­va­nut"

17.10.2023 05:00
Tilaajille
Lappiin rakastunut geologi kuvasi taitavasti pohjoista maisemaa – lähes sata vuotta myöhemmin inarilainen Tapio Tynys lähti hänen jäljilleen ja teki pysäyttävän havainnon

Lappiin ra­kas­tu­nut geologi kuvasi tai­ta­vas­ti poh­jois­ta mai­se­maa – lähes sata vuotta myö­hem­min ina­ri­lai­nen Tapio Tynys lähti hänen jäl­jil­leen ja teki py­säyt­tä­vän ha­vain­non

30.09.2023 05:00 16
Tilaajille
Kommentti: Ensikohtaaminen hirvikärpästen kanssa poisti isoimman inhotuksen
Kolumni

Kom­ment­ti: En­si­koh­taa­mi­nen hir­vi­kär­päs­ten kanssa poisti isoim­man in­ho­tuk­sen

27.09.2023 15:56 2
Tilaajille
Mielenosoittajat pysäyttivät hakkuut viidesti ja poliisin antamasta kuvauskiellosta nousi kohu – näin metsäkiista Kolarin Aalistunturilla eteni

Mie­len­osoit­ta­jat py­säyt­ti­vät hakkuut vii­des­ti ja po­lii­sin an­ta­mas­ta ku­vaus­kiel­los­ta nousi kohu – näin met­sä­kiis­ta Kolarin Aa­lis­tun­tu­ril­la eteni

18.09.2023 19:05 2
Tilaajille
Jos olisin puu, haluaisin seinähirreksi koulukeskukseen
Kolumni

Jos olisin puu, ha­luai­sin sei­nä­hir­rek­si kou­lu­kes­kuk­seen

28.08.2023 06:00 4
Kyy on arka ja paikkauskollinen

Kyy on arka ja paik­kaus­kol­li­nen

19.08.2023 08:15 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan unioni ja en­ti­söin­ti

03.08.2023 05:00
Tilaajille
Järvisen aihkikossa näkee, millaista Rovajärven ampuma-alueella olisi, jos siihen ei olisi kajottu

Jär­vi­sen aih­ki­kos­sa näkee, mil­lais­ta Ro­va­jär­ven am­pu­ma-alueel­la olisi, jos siihen ei olisi kajottu

14.07.2023 12:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aje­taan­ko Suomi ka­ril­le?

28.06.2023 05:00
Suomen vastustama ennallistamisasetus hylättiin EU-parlamentin valiokunnassa

Suomen vas­tus­ta­ma en­nal­lis­ta­mis­ase­tus hy­lät­tiin EU-par­la­men­tin va­lio­kun­nas­sa

27.06.2023 14:23 1
Metsien suojelun on perustuttava maanomistajan vapaaehtoisuuteen, uusi hallitus linjaa

Metsien suo­je­lun on pe­rus­tut­ta­va maan­omis­ta­jan va­paaeh­toi­suu­teen, uusi hal­li­tus linjaa

16.06.2023 22:08 1
Luonnonperintösäätiö hankki suojeltavaksi 65 hehtaaria metsää Enontekiöllä – EemelinUntonmaaksi nimetty alue on säätiön viides Ylä-Lapin kampanjan kautta hankittu metsä

Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö hankki suo­jel­ta­vak­si 65 heh­taa­ria metsää Enon­te­kiöl­lä – Ee­me­li­nUn­ton­maak­si nimetty alue on säätiön viides Ylä-La­pin kam­pan­jan kautta han­kit­tu metsä

14.06.2023 13:06
Tilaajille
Kun kuiva metsä syttyy, pelastuslaitos on tiukoilla – Lappi on loppuviikolla varoituksista keltainen: "Tulitikut on syytä laittaa kaappiin"

Kun kuiva metsä syttyy, pe­las­tus­lai­tos on tiu­koil­la – Lappi on lop­pu­vii­kol­la va­roi­tuk­sis­ta kel­tai­nen: "Tu­li­ti­kut on syytä laittaa kaap­piin"

12.06.2023 17:30 3
Tilaajille
Viikon kuva: Vilskettä metsissä
Kolumni

Viikon kuva: Vils­ket­tä met­sis­sä

09.06.2023 05:00
Lapin puukaupassa on kova tahti ja hinnat nousevat – edellisen kerran näin paljon kauppaa on tehty vuonna 2007

Lapin puu­kau­pas­sa on kova tahti ja hinnat nou­se­vat – edel­li­sen kerran näin paljon kauppaa on tehty vuonna 2007

29.05.2023 05:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Raivaus on avain uuteen metsään

23.05.2023 05:00
Tilaajille