Luonnonsuojelu
Viimeisin tunti
Ylitornion Kainuunkylässä on Tornionjoen suurin saaristo – Nyt ely-keskus hakee raivaajia ja laiduntajia arvokkaan tulvamaiseman kunnostukseen

Yli­tor­nion Kai­nuun­ky­läs­sä on Tor­nion­joen suurin saa­ris­to – Nyt ely-kes­kus hakee rai­vaa­jia ja lai­dun­ta­jia ar­vok­kaan tul­va­mai­se­man kun­nos­tuk­seen

10:39 1
Tilaajille
Viikko
Lukijalta Mielipide Seppo Väinönheimo

Ilman suo­je­lua luonto voisi huo­nom­min

15.04.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jorma Törmänen,

De­mo­kra­tia on uhat­tu­na

13.04.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Jouni Tuomikumpu

Kello ti­kit­tää

12.04.2021 05:11 1
Tilaajille
Minne katosi uimarantani hiekka?
Kolumni Anna Ruohonen

Minne katosi ui­ma­ran­ta­ni hiekka?

10.04.2021 07:00 1
Tilaajille
Polttoaineiden verotusta ei pidä arvioida vain yhdestä näkökulmasta – Kysymys on suomalaisten tasa-arvoisesta kohtelusta
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Polt­to­ai­nei­den ve­ro­tus­ta ei pidä ar­vioi­da vain yhdestä nä­kö­kul­mas­ta – Kysymys on suo­ma­lais­ten ta­sa-ar­voi­ses­ta koh­te­lus­ta

09.04.2021 20:00 24
Tilaajille
Vanhemmat
Kohtuus luonnonsuojelussakin
Lukijalta Mielipide Ahti Alatalo

Kohtuus luon­non­suo­je­lus­sa­kin

27.03.2021 09:59 7
Tilaajille
Päätöntä touhua metsissä
Lukijalta Mielipide Jukka Vaarala

Pää­tön­tä touhua met­sis­sä

25.03.2021 05:10 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Urpo Alatalo

Mitäs me luon­non­suo­je­li­jat

25.03.2021 05:10
Tilaajille
Yhteismetsät ovat huolissaan uusista suojeluvaatimuksista Lapissa – "Metsien monimuotoisuutta tulee vaalia siten, että omaisuudensuoja turvataan"

Yh­teis­met­sät ovat huo­lis­saan uusista suo­je­lu­vaa­ti­muk­sis­ta Lapissa – "Met­sien mo­ni­muo­toi­suut­ta tulee vaalia siten, että omai­suu­den­suo­ja tur­va­taan"

16.03.2021 19:05 5
Tilaajille
"Facebook-postauksesta se lähti" – Luonnonperintösäätiö kerää rahaa Ounasvaaran luonnon suojelemiseksi

"Fa­ce­book-pos­tauk­ses­ta se lähti" – Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö kerää rahaa Ou­nas­vaa­ran luonnon suo­je­le­mi­sek­si

16.03.2021 15:00 5
Rovaniemen Ounasvaaralta tuli myyntiin kolme hehtaaria luonnontilaista metsää, josta kiinnostui niin kaupunki kuin luonnonsuojelijat

Ro­va­nie­men Ou­nas­vaa­ral­ta tuli myyn­tiin kolme heh­taa­ria luon­non­ti­lais­ta metsää, josta kiin­nos­tui niin kau­pun­ki kuin luon­non­suo­je­li­jat

08.03.2021 18:49 9
Tilaajille
Kuntia tarvitaan ympäristökriisissä
Lukijalta Mielipide

Kuntia tar­vi­taan ym­pä­ris­tö­krii­sis­sä

21.02.2021 15:09 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Mat­kai­lus­ta ja luon­non­suo­je­lus­ta: "Tu­ris­tit eivät tule tänne kat­so­maan pe­rin­ne­ra­ken­ta­mis­ta tai ko­tie­läin­puis­to­ja"

16.02.2021 18:32 2
Tilaajille
Pentti Linkolan perustama Luonnonperintösäätiö sai lahjaksi kolme tulvaniittypalstaa Kittilästä

Pentti Lin­ko­lan pe­rus­ta­ma Luon­non­pe­rin­tö­sää­tiö sai lah­jak­si kolme tul­va­niit­ty­pals­taa Kit­ti­läs­tä

15.02.2021 13:26 2
Tilaajille
Yrjö Kokko kiersi vuosikausia erämaissa, ennen kuin löysi laulujoutsenensa – 70 vuotta myöhemmin Keijo Taskinen hiihti tarunhohteiselle Pesälammelle ja alkoi ymmärtää, miltä Kokosta tuntui

Yrjö Kokko kiersi vuo­si­kau­sia erä­mais­sa, ennen kuin löysi lau­lu­jout­se­nen­sa – 70 vuotta myö­hem­min Keijo Tas­ki­nen hiihti ta­run­hoh­tei­sel­le Pe­sä­lam­mel­le ja alkoi ym­mär­tää, miltä Kokosta tuntui

06.02.2021 08:27 3
Tilaajille
Ratkaisun hetket lähestyvät – avataanko Ylitornion ja Rovaniemen rajalle kaivos? Kultaa ja kobolttia on riittävästi

Rat­kai­sun hetket lä­hes­ty­vät – ava­taan­ko Yli­tor­nion ja Ro­va­nie­men rajalle kaivos? Kultaa ja ko­bolt­tia on riit­tä­väs­ti

30.01.2021 06:30 15
Tilaajille
Teesi, antiteesi ja synteesi
Kolumni Pekka Rytkönen

Teesi, an­ti­tee­si ja syn­tee­si

28.01.2021 07:00
Tilaajille
Sallatunturin kansallispuiston perustamisesta voi nyt sanoa mielipiteensä – lausuntoaikaa on muutama viikko

Sal­la­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton pe­rus­ta­mi­ses­ta voi nyt sanoa mie­li­pi­teen­sä – lau­sun­to­ai­kaa on muutama viikko

19.01.2021 15:34 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ih­meel­lis­tä luon­non­suo­je­lua

17.01.2021 18:25
Tilaajille