Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Kolumni: Turha kuolema herätti ruot­sa­lai­set

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Luonnonsuojelu
Kuukausi
Uusilla metsiensuojelualueilla pyritään vaikuttamaan vaaleihin, ei hakkuisiin
Pääkirjoitus

Uusilla met­sien­suo­je­lu­alueil­la py­ri­tään vai­kut­ta­maan vaa­lei­hin, ei hak­kui­siin

03.02.2023 16:43 12
Tilaajille
Taas uusi esitys kansallispuistoksi – tutkijat perustaisivat Utsjoelle Saamenmaan kansallispuiston

Taas uusi esitys kan­sal­lis­puis­tok­si – tut­ki­jat pe­rus­tai­si­vat Uts­joel­le Saa­men­maan kan­sal­lis­puis­ton

02.02.2023 05:00 7
Tilaajille
Luopuuko valtio vähiten suosituista retkikohteistaan? Taukopaikkoja purkamalla säästyisi merkittäviä summia

Luo­puu­ko valtio vähiten suo­si­tuis­ta ret­ki­koh­teis­taan? Tau­ko­paik­ko­ja pur­ka­mal­la sääs­tyi­si mer­kit­tä­viä summia

26.01.2023 08:24 6
Tilaajille
Hakkuut jatkuvat häiriöistä huolimatta – Metsähallitus vei toimittajat ja mielenosoittajan tutustumaan Aalistunturin alueen metsätöihin

Hakkuut jat­ku­vat häi­riöis­tä huo­li­mat­ta – Met­sä­hal­li­tus vei toi­mit­ta­jat ja mie­len­osoit­ta­jan tu­tus­tu­maan Aa­lis­tun­tu­rin alueen met­sä­töi­hin

25.01.2023 19:22 26
Tilaajille
Kansallispuistojen kävijämäärät putosivat reilusti, Pallas-Yllästunturi edelleen suosituin – katso taulukosta, missä käytiin eniten ja missä vähiten

Kan­sal­lis­puis­to­jen kä­vi­jä­mää­rät pu­to­si­vat rei­lus­ti, Pal­las-Yl­läs­tun­tu­ri edel­leen suo­si­tuin – katso tau­lu­kos­ta, missä käytiin eniten ja missä vähiten

25.01.2023 11:11 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Met­sä­hal­li­tuk­sen us­kot­ta­vuus koe­tuk­sel­la

21.01.2023 05:00 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki metsät ar­vok­kai­ta luon­to­koh­tei­ta?

21.01.2023 05:00 3
Tilaajille
Luontoaktivistit eivät käynnistä metsäkiistoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­to­ak­ti­vis­tit eivät käyn­nis­tä met­sä­kiis­to­ja

20.01.2023 09:33 12
Tilaajille
"Toimintaamme haastetaan koko ajan enemmän" – Metsähallituksen toimitusjohtaja Juha S. Niemelä on huolissaan työntekijöidensä jaksamisesta ja siitä, että kansallispuistoesityksillä halutaan hankaloittaa hakkuita

"Toi­min­taam­me haas­te­taan koko ajan enem­män" – Met­sä­hal­li­tuk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha S. Niemelä on huo­lis­saan työn­te­ki­jöi­den­sä jak­sa­mi­ses­ta ja siitä, että kan­sal­lis­puis­to­esi­tyk­sil­lä ha­lu­taan han­ka­loit­taa hak­kui­ta

19.01.2023 17:30 11
Tilaajille
Aalistunturin metsistä löytyi liuta harvinaisia lajeja, mutta suojeluun halutaan myös talousmetsät niiden ympäriltä – Aktivisti: "Kaikki hakkuualueet eivät ole suojelullisesti arvokkaita"

Aa­lis­tun­tu­rin met­sis­tä löytyi liuta har­vi­nai­sia lajeja, mutta suo­je­luun ha­lu­taan myös ta­lous­met­sät niiden ym­pä­ril­tä – Ak­ti­vis­ti: "Kaikki hak­kuu­alueet eivät ole suo­je­lul­li­ses­ti ar­vok­kai­ta"

19.01.2023 05:00 38
Tilaajille
Ministeri Kurvinen: Aalistunturin metsäkiistassa pelataan värittyneillä mielikuvilla – "Se syö luonnonsuojelutyötä tekevien uskottavuutta"

Mi­nis­te­ri Kur­vi­nen: Aa­lis­tun­tu­rin met­sä­kiis­tas­sa pe­la­taan vä­rit­ty­neil­lä mie­li­ku­vil­la – "Se syö luon­non­suo­je­lu­työ­tä te­ke­vien us­kot­ta­vuut­ta"

18.01.2023 18:24 21
Tilaajille
Mielenosoittajat ovat pysäyttäneet Aalistunturin alueen hakkuut – "Paikalla ollaan niin kauan, että vaatimuksiin vastataan"

Mie­len­osoit­ta­jat ovat py­säyt­tä­neet Aa­lis­tun­tu­rin alueen hakkuut – "Pai­kal­la ollaan niin kauan, että vaa­ti­muk­siin vas­ta­taan"

16.01.2023 12:27 52
Tilaajille
Äärimmäisen uhanalainen naali tekee toivottua paluuta – Pohjolan naalikanta yli kymmenkertaistui 2000-luvun alusta, mutta uhkia on yhä paljon

Ää­rim­mäi­sen uhan­alai­nen naali tekee toi­vot­tua paluuta – Poh­jo­lan naa­li­kan­ta yli kym­men­ker­tais­tui 2000-lu­vun alusta, mutta uhkia on yhä paljon

12.01.2023 12:40 4
Tilaajille
Retkeily ohjataan Sallatunturien ympäristöön uudessa kansallispuistossa – Suunnitelmassa yli puolet puistosta olisi syrjävyöhykettä, jonne ei tehdä uusia reittejä

Ret­kei­ly oh­ja­taan Sal­la­tun­tu­rien ym­pä­ris­töön uudessa kan­sal­lis­puis­tos­sa – Suun­ni­tel­mas­sa yli puolet puis­tos­ta olisi syr­jä­vyö­hy­ket­tä, jonne ei tehdä uusia reit­te­jä

09.01.2023 17:20
Tilaajille
Vanhemmat
Rovaniemellä asuvan Jukka Huitilan valotaideteos Koski on esillä Suomen suurimmassa valotaidetapahtumassa – "Tämä on statement, että luontoa pitää vaalia"

Ro­va­nie­mel­lä asuvan Jukka Hui­ti­lan va­lo­tai­de­teos Koski on esillä Suomen suu­rim­mas­sa va­lo­tai­de­ta­pah­tu­mas­sa – "Tämä on sta­te­ment, että luontoa pitää vaalia"

01.01.2023 17:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ro­lai­dun­nuk­sen vai­ku­tuk­set ovat myös ne­ga­tii­vi­sia

24.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Kalifornian jättiläispuut vetävät puoleensa myös vääränlaista ja vaarallista turismia – "Ihmiset osaavat olla idiootteja"

Ka­li­for­nian jät­ti­läis­puut vetävät puo­leen­sa myös vää­rän­lais­ta ja vaa­ral­lis­ta tu­ris­mia – "Ih­mi­set osaavat olla idioot­te­ja"

29.10.2022 18:00 1
Taiteilija Rosa Liksom tekee uuden aluevaltauksen – Ensimmäisen levynsä julkaissut Liksom Lux haluaa luoda uuden yhteiskunnallisen laululiikkeen

Tai­tei­li­ja Rosa Liksom tekee uuden alue­val­tauk­sen – En­sim­mäi­sen levynsä jul­kais­sut Liksom Lux haluaa luoda uuden yh­teis­kun­nal­li­sen lau­lu­liik­keen

28.10.2022 21:57 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maail­man­pa­ran­ta­jien men­nei­syys­kö puh­toi­nen ?

18.10.2022 15:21
Tilaajille
Jopa 20 000 hanhen aamulento Liminganlahdella on vaikuttava elämys – Katso ja kuuntele videolta, miten tuhannet metsähanhet nousevat siivilleen

Jopa 20 000 hanhen aa­mu­len­to Li­min­gan­lah­del­la on vai­kut­ta­va elämys – Katso ja kuun­te­le vi­deol­ta, miten tu­han­net met­sä­han­het nou­se­vat sii­vil­leen

13.10.2022 17:00 4
Tilaajille