Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Luonnonsuojelu
Selkeä enemmistö Lapin liiton valtuutetuista: Natura ei saa estää kaivosten avaamista

Selkeä enem­mis­tö Lapin liiton val­tuu­te­tuis­ta: Natura ei saa estää kai­vos­ten avaa­mis­ta

29.11.2021 17:07 11
Tilaajille
Taksonomian vaikutukset näkyvissä Inarissa
Kolumni

Tak­so­no­mian vai­ku­tuk­set nä­ky­vis­sä Ina­ris­sa

27.11.2021 07:00 8
Tilaajille
Ovatko kiistat hallituksessa teatteria ja totista vääntöä?
Kolumni

Ovatko kiistat hal­li­tuk­ses­sa teat­te­ria ja totista vään­töä?

04.11.2021 05:00 1
Tilaajille
Sompion luonnonpuistoon rajautuva aarniometsä suojeltiin Sodankylässä

Sompion luon­non­puis­toon ra­jau­tu­va aar­nio­met­sä suo­jel­tiin So­dan­ky­läs­sä

28.10.2021 12:47 3
Tilaajille
Käyrästunturin matkailualuetta koskeva selvitys jatkuu Rovaniemellä

Käy­räs­tun­tu­rin mat­kai­lu­aluet­ta koskeva sel­vi­tys jatkuu Ro­va­nie­mel­lä

27.10.2021 08:46 5
Tilaajille
Yli sata vuotta sitten metsänhoitaja käveli tähän männikköön ja halusi säästää sen koskemattomana – Nyt tuntematon luontohelmi Rovaniemen luoteiskulmalla on Lapin vanhin suojelualue

Yli sata vuotta sitten met­sän­hoi­ta­ja käveli tähän män­nik­köön ja halusi säästää sen kos­ke­mat­to­ma­na – Nyt tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

23.10.2021 12:44 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ne­te­tään­kö Kä­si­var­si moot­to­ri­kelk­kai­lul­le?

21.10.2021 05:30 8
Tilaajille
Lintutornit pelastuivat purkutuomiolta, edessä taas vuosikymmeniä tiukkaa tähystelyä

Lin­tu­tor­nit pe­las­tui­vat pur­ku­tuo­miol­ta, edessä taas vuo­si­kym­me­niä tiukkaa tä­hys­te­lyä

26.09.2021 11:00
Tilaajille
Lapin metsiä voidaan suojella lisää, mutta vain jos metsänomistajat ja kunnat kannattavat – Kärnä: "Jos ei ole paikallisten hyväksyntää, suojelulle pitää sanoa ehdoton ei"

Lapin metsiä voidaan suo­jel­la lisää, mutta vain jos met­sän­omis­ta­jat ja kunnat kan­nat­ta­vat – Kärnä: "Jos ei ole pai­kal­lis­ten hy­väk­syn­tää, suo­je­lul­le pitää sanoa ehdoton ei"

13.09.2021 18:45 22
Tilaajille
Satametrinen kelopuupino suututti valtakunnan luontoväen – Kuusamon kaukolämpöyhtiön mukaan taustalla on turvekielto: "Jos hakepuuta ei saisi käyttää, niin millä me lämmitettäisiin"

Sa­ta­met­ri­nen ke­lo­puu­pi­no suu­tut­ti val­ta­kun­nan luon­to­väen – Kuu­sa­mon kau­ko­läm­pö­yh­tiön mukaan taus­tal­la on tur­ve­kiel­to: "Jos ha­ke­puu­ta ei saisi käyt­tää, niin millä me läm­mi­tet­täi­siin"

12.09.2021 10:09 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusia he­rä­tys­liik­kei­tä

04.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otam­me­ko kaiken liian to­sis­saan?

01.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Venäjä sulki Kuolan pahamaineiset sulatot, mikä lopetti rikin tupsahtelun Lapin luontoon. Montshegorskiin on tulossa uusi tehdas.
Pääkirjoitus

Venäjä sulki Kuolan pa­ha­mai­nei­set su­la­tot, mikä lopetti rikin tup­sah­te­lun Lapin luon­toon. Mon­tshe­gors­kiin on tulossa uusi tehdas.

28.08.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joen pa­toa­mi­ses­ta

28.08.2021 05:00 1
Tilaajille
Autetaan elokapinaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­te­taan elo­ka­pi­naa

28.08.2021 05:00 1
Tilaajille
Kaivosten haitat ovat ennen kaikkea paikallisia – Kun kaivosten verotusta uudistetaan, kuntien asemaa ei saa unohtaa
Pääkirjoitus

Kai­vos­ten haitat ovat ennen kaikkea pai­kal­li­sia – Kun kai­vos­ten ve­ro­tus­ta uu­dis­te­taan, kuntien asemaa ei saa unohtaa

26.08.2021 05:30 13
Tilaajille
Luonnonsuojeluliitto: Metsätuhometsän voi myydä suojeluun, erityisen haluttuja suojelualueiden rajalla olevat metsät

Luon­non­suo­je­lu­liit­to: Met­sä­tu­ho­met­sän voi myydä suo­je­luun, eri­tyi­sen ha­lut­tu­ja suo­je­lu­aluei­den rajalla olevat metsät

24.08.2021 15:21
Tilaajille
WWF ja valtion suojelukarja syövät lähiruuan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

WWF ja valtion suo­je­lu­kar­ja syövät lä­hi­ruuan

11.08.2021 13:30 1
Tilaajille
Taistelu Sierilästä jatkuu – Kemijoki oy hakee jatkoaikaa töiden aloittamiselle

Tais­te­lu Sie­ri­läs­tä jatkuu – Ke­mi­jo­ki oy hakee jat­ko­ai­kaa töiden aloit­ta­mi­sel­le

11.08.2021 09:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika herätä

09.08.2021 08:00 4
Tilaajille