Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Arvostelu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

Luonnonsuojelu
Kuukausi

Lapin metsiä voidaan suo­jel­la lisää, mutta vain jos met­sän­omis­ta­jat ja kunnat kan­nat­ta­vat – Kärnä: "Jos ei ole pai­kal­lis­ten hy­väk­syn­tää, suo­je­lul­le pitää sanoa ehdoton ei"

13.09.2021 18:45 22
Tilaajille

Sa­ta­met­ri­nen ke­lo­puu­pi­no suu­tut­ti val­ta­kun­nan luon­to­väen – Kuu­sa­mon kau­ko­läm­pö­yh­tiön mukaan taus­tal­la on tur­ve­kiel­to: "Jos ha­ke­puu­ta ei saisi käyt­tää, niin millä me läm­mi­tet­täi­siin"

12.09.2021 10:09 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusia he­rä­tys­liik­kei­tä

04.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Otam­me­ko kaiken liian to­sis­saan?

01.09.2021 06:30 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Venäjä sulki Kuolan pa­ha­mai­nei­set su­la­tot, mikä lopetti rikin tup­sah­te­lun Lapin luon­toon. Mon­tshe­gors­kiin on tulossa uusi tehdas.

28.08.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­joen pa­toa­mi­ses­ta

28.08.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Au­te­taan elo­ka­pi­naa

28.08.2021 05:00 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Kai­vos­ten haitat ovat ennen kaikkea pai­kal­li­sia – Kun kai­vos­ten ve­ro­tus­ta uu­dis­te­taan, kuntien asemaa ei saa unohtaa

26.08.2021 05:30 13
Tilaajille

Luon­non­suo­je­lu­liit­to: Met­sä­tu­ho­met­sän voi myydä suo­je­luun, eri­tyi­sen ha­lut­tu­ja suo­je­lu­aluei­den rajalla olevat metsät

24.08.2021 15:21
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

WWF ja valtion suo­je­lu­kar­ja syövät lä­hi­ruuan

11.08.2021 13:30 1
Tilaajille

Tais­te­lu Sie­ri­läs­tä jatkuu – Ke­mi­jo­ki oy hakee jat­ko­ai­kaa töiden aloit­ta­mi­sel­le

11.08.2021 09:00 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

On aika herätä

09.08.2021 08:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­nos­ta puhdas ja ros­ka­ton

07.08.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uraa­ni­kai­vok­ses­ta­ko vihreää ener­giaa

06.08.2021 08:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ihminen po­liit­ti­sen pelin nap­pu­la­na

06.08.2021 05:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uu­siu­tu­van met­sä­hak­keen tarve kasvaa

28.07.2021 06:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­man hyödyt muille, haitat Yli­tor­niol­le?

27.07.2021 06:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työ on työtä, suojelu suo­je­lua

27.07.2021 05:45 1
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ret­ki­eti­ket­ti säästää luontoa ja ret­kei­li­jöi­den hermoja

23.07.2021 16:49 3
Tilaajille

Pro Ke­mi­jär­ven ta­voit­tee­na on vaalia Ke­mi­jär­ven ve­sis­tö­jä – "Kalat tulevat raik­kaa­seen veteen padon ala­puo­lel­la, mutta eivät pääse sen yli, joten nekin saas­tu­vat"

22.07.2021 19:30 6
Tilaajille