Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Verotus
Koululaisista ja päiväkotilapsista tulevat valtionosuudet määräytyvät liian jäykästi – matkailupitäjät menettävät huomattavat summat rahaa

Kou­lu­lai­sis­ta ja päi­vä­ko­ti­lap­sis­ta tulevat val­tion­osuu­det mää­räy­ty­vät liian jäy­käs­ti – mat­kai­lu­pi­tä­jät me­net­tä­vät huo­mat­ta­vat summat rahaa

12.10.2021 19:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Työn ve­ro­tus­ta on ke­ven­net­tä­vä

09.10.2021 05:00 4
Tilaajille
Pääministeri Sanna Marin myöntää koronarumban uuvuttaneen – on avoin tuloveron alentamiselle: "Odotan ministeri Saarikolta esitystä"

Pää­mi­nis­te­ri Sanna Marin myöntää ko­ro­na­rum­ban uu­vut­ta­neen – on avoin tu­lo­ve­ron alen­ta­mi­sel­le: "Odotan mi­nis­te­ri Saa­ri­kol­ta esi­tys­tä"

02.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Auto- ja maitokaupassa on yhtä vaikeaa – valinta kertoo, millainen ihminen olen tai haluaisin olla
Kolumni

Auto- ja mai­to­kau­pas­sa on yhtä vaikeaa – valinta kertoo, mil­lai­nen ihminen olen tai ha­luai­sin olla

15.09.2021 05:30 3
Tilaajille
Hallituksen budjettiriihi tarjosi taas paljon draamaa, mutta vähän yllätyksiä
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­hi tarjosi taas paljon draa­maa, mutta vähän yl­lä­tyk­siä

09.09.2021 17:31 9
Tilaajille
Kaivosvero varmistui budjettiriihessä – Lapin kaivoskunnille on tulossa uudesta verosta miljoonatulot

Kai­vos­ve­ro var­mis­tui bud­jet­ti­rii­hes­sä – Lapin kai­vos­kun­nil­le on tulossa uudesta verosta mil­joo­na­tu­lot

09.09.2021 15:15 18
Tilaajille
Kaivosten haitat ovat ennen kaikkea paikallisia – Kun kaivosten verotusta uudistetaan, kuntien asemaa ei saa unohtaa
Pääkirjoitus

Kai­vos­ten haitat ovat ennen kaikkea pai­kal­li­sia – Kun kai­vos­ten ve­ro­tus­ta uu­dis­te­taan, kuntien asemaa ei saa unohtaa

26.08.2021 05:30 13
Tilaajille
Budjetin veroratkaisuja kasataan nyt — hallitus aikoo löytää veronkorotuksia 100–150 miljoonaa euroa

Bud­je­tin ve­ro­rat­kai­su­ja ka­sa­taan nyt — hal­li­tus aikoo löytää ve­ron­ko­ro­tuk­sia 100–150 mil­joo­naa euroa

24.08.2021 18:30 4
Tilaajille
Hallituksen kannattaa haudata haaveet uudesta verosta – Kun hallitus sanelee tehtävät, valtion pitää maksaa myös lasku
Pääkirjoitus

Hal­li­tuk­sen kan­nat­taa haudata haaveet uudesta verosta – Kun hal­li­tus sanelee teh­tä­vät, valtion pitää maksaa myös lasku

18.08.2021 19:16 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys ei ole vä­hä­vä­ki­sel­le väes­töl­le

17.08.2021 22:36 12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Menot tulojen mukaan

21.06.2021 05:05 1
Tilaajille
Vihreät innokkaimpia veronkorottajia Rovaniemellä – Enemmistö ehdokkaista on verojen nostoa vastaan

Vihreät in­nok­kaim­pia ve­ron­ko­rot­ta­jia Ro­va­nie­mel­lä – Enem­mis­tö eh­dok­kais­ta on verojen nostoa vastaan

31.05.2021 12:16 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pieni- ja kes­ki­tu­lois­ten ve­ro­tus­ta ke­ven­net­tä­vä

26.05.2021 05:14 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lii­ken­teen ve­ro­tuk­sen oltava en­na­koi­ta­vaa

22.05.2021 05:53
Tilaajille
Kalalaji nimeltä sinkku
Kolumni

Ka­la­la­ji nimeltä sinkku

05.05.2021 06:00 4
Tilaajille
Sähköautojen hankintatuki laajenemassa pakettiautoihin – liikenneministeri Harakka bensaverosta: "Sitä ei koroteta, piste"

Säh­kö­au­to­jen han­kin­ta­tu­ki laa­je­ne­mas­sa pa­ket­ti­au­toi­hin – lii­ken­ne­mi­nis­te­ri Harakka ben­sa­ve­ros­ta: "Sitä ei ko­ro­te­ta, piste"

02.05.2021 18:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Yh­den­mu­kai­suut­ta ve­ro­tuk­seen

01.04.2021 06:49 10
Tilaajille
Maakuntavero siirtyy hamaan tulevaisuuteen ja se on hyvä
Pääkirjoitus

Maa­kun­ta­ve­ro siirtyy hamaan tu­le­vai­suu­teen ja se on hyvä

17.03.2021 17:57 1
Tilaajille
Pienvuokranantajan veronkiristykselle ei
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pien­vuok­ran­an­ta­jan ve­ron­ki­ris­tyk­sel­le ei

04.03.2021 21:42 1
Tilaajille
Etätöistä voi koitua veroetua - veroilmoituksessa kannattaa huomata työhuonevähennys

Etä­töis­tä voi koitua ve­ro­etua - ve­ro­il­moi­tuk­ses­sa kan­nat­taa huomata työ­huo­ne­vä­hen­nys

28.02.2021 07:00 1
Tilaajille