Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Verotus
Tervola laskee kunnallisveroa eniten kaikista Manner-Suomen kunnista – katso jutustamme, miten Lapin kuntien veroprosentit muuttuvat ensi vuonna

Tervola laskee kun­nal­lis­ve­roa eniten kai­kis­ta Man­ner-Suo­men kun­nis­ta – katso ju­tus­tam­me, miten Lapin kuntien ve­ro­pro­sen­tit muut­tu­vat ensi vuonna

27.11.2023 12:11 4
Tilaajille
Tervola pudottaa tuloveroprosentin alle seitsemään – tiputus tuo 300 000 euroa vähemmän verotuloja

Tervola pu­dot­taa tu­lo­ve­ro­pro­sen­tin alle seit­se­mään – tiputus tuo 300 000 euroa vä­hem­män ve­ro­tu­lo­ja

13.11.2023 14:46
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusin elä­ke­hui­jaus

12.11.2023 17:30 1
Kryptovaluutoilla toissa vuonna tienannut Elias Joentakanen ei nostanut tuloja viime vuonna

Kryp­to­va­luu­toil­la toissa vuonna tie­nan­nut Elias Joen­ta­ka­nen ei nos­ta­nut tuloja viime vuonna

08.11.2023 13:41
Tilaajille
Kahdeksan lappilaista ylsi yli kahden miljoonan euron tienesteihin viime vuonna – miljoonakerhoon nousi vain yksi nainen

Kah­dek­san lap­pi­lais­ta ylsi yli kahden mil­joo­nan euron tie­nes­tei­hin viime vuonna – mil­joo­na­ker­hoon nousi vain yksi nainen

08.11.2023 14:27 3
Tilaajille
Ilmattaren perustaja nousi Lapin ansiotulojen ykköseksi – katso lista eniten ansiotuloja saaneista

Il­mat­ta­ren pe­rus­ta­ja nousi Lapin an­sio­tu­lo­jen yk­kö­sek­si – katso lista eniten an­sio­tu­lo­ja saa­neis­ta

08.11.2023 14:49
Tilaajille
Lapland Hotels -yrittäjä Pertti Yliniemen tulot nousivat reiluun kahteen miljoonaan euroon

Lapland Hotels -y­rit­tä­jä Pertti Yli­nie­men tulot nou­si­vat reiluun kahteen mil­joo­naan euroon

08.11.2023 09:29 2
Tilaajille
Kolarilaiset yrittäjät nousivat rengasalan kaupoilla huipputuloihin

Ko­la­ri­lai­set yrit­tä­jät nou­si­vat ren­gas­alan kau­poil­la huip­pu­tu­loi­hin

08.11.2023 09:14 2
Tilaajille
Huonekaluketju Veken kalusteen perustajasuvun jäsenet nousivat Lapin suurituloisimpien joukkoon – Markus Ranua tienasi lähes kolme miljoonaa euroa

Huo­ne­ka­lu­ket­ju Veken ka­lus­teen pe­rus­ta­ja­su­vun jäsenet nou­si­vat Lapin suu­ri­tu­loi­sim­pien jouk­koon – Markus Ranua tienasi lähes kolme mil­joo­naa euroa

08.11.2023 13:06 3
Tilaajille
Lapin Kansan verokone listaa yli 100 000 euroa tienanneet suomalaiset

Lapin Kansan ve­ro­ko­ne listaa yli 100 000 euroa tie­nan­neet suo­ma­lai­set

08.11.2023 10:55 10
Rovaniemen kaupunginhallitus esittää tuloveroprosentiksi 8,9 prosenttia

Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tus esittää tu­lo­ve­ro­pro­sen­tik­si 8,9 pro­sent­tia

06.11.2023 17:37 9
Tilaajille
Sote-uudistuksessa hyvinvointialueille ei annettu verotusoikeutta – Tutkija pitää suurimpana valuvikana: "Parhaiten pärjäävät ne, jotka huutavat kovimmin"

Sote-uu­dis­tuk­ses­sa hy­vin­voin­ti­alueil­le ei annettu ve­ro­tus­oi­keut­ta – Tutkija pitää suu­rim­pa­na va­lu­vi­ka­na: "Par­hai­ten pär­jää­vät ne, jotka huu­ta­vat ko­vim­min"

22.10.2023 18:30 6
Tilaajille
Hallitus kiristää tonttien verotusta sadalla miljoonalla – yhtä paljon kuin polttoaineverotus kevenee
Kolumni

Hal­li­tus ki­ris­tää tont­tien ve­ro­tus­ta sadalla mil­joo­nal­la – yhtä paljon kuin polt­to­ai­ne­ve­ro­tus kevenee

13.09.2023 06:00 10
Tonttien verotus kiristyy liki kaikissa Lapin kunnissa, jos hallituksen lakiesitys menee läpi – katso listasta oman kuntasi tilanne

Tont­tien verotus ki­ris­tyy liki kai­kis­sa Lapin kun­nis­sa, jos hal­li­tuk­sen la­ki­esi­tys menee läpi – katso lis­tas­ta oman kuntasi tilanne

12.09.2023 05:00 18
Tilaajille
Kittilä voisi laskea veroprosenttiaan, Kemi ja Rovaniemi ovat vaikeuksissa – viisi Lapin kuntaa nousi yllättäen maan kärkeen konsultin kuntarankkauksessa

Kittilä voisi laskea ve­rop­ro­sent­tiaan, Kemi ja Ro­va­nie­mi ovat vai­keuk­sis­sa – viisi Lapin kuntaa nousi yl­lät­täen maan kärkeen kon­sul­tin kun­ta­rank­kauk­ses­sa

22.06.2023 05:00 5
Tilaajille
Sote-uudistus vei puolet kunnan tehtävistä ja rahoista, muttei vähentänyt kuntapäättäjien työn määrää – jos kunta ei kehity, se näivettyy
Pääkirjoitus

Sote-uu­dis­tus vei puolet kunnan teh­tä­vis­tä ja ra­hois­ta, muttei vä­hen­tä­nyt kun­ta­päät­tä­jien työn määrää – jos kunta ei kehity, se näi­vet­tyy

18.06.2023 18:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ti­lin­tar­kas­tus­ten kum­ma­jai­sia

15.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Kehitysapu progressiiviseksi veroksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­hi­tys­apu prog­res­sii­vi­sek­si veroksi

06.06.2023 05:30 9
Tilaajille
Aika ja petopolitiikka ovat ajaneet porotalouden verotussysteemin ohi – korjattavaa löytyy erityisesti petovahinkokorvauksista
Pääkirjoitus

Aika ja pe­to­po­li­tiik­ka ovat ajaneet po­ro­ta­lou­den ve­ro­tus­sys­tee­min ohi – kor­jat­ta­vaa löytyy eri­tyi­ses­ti pe­to­va­hin­ko­kor­vauk­sis­ta

07.05.2023 20:00 7
Yli 5 miljoonalla suomalaisella on esitäytetyn veroilmoituksen määräpäivä toukokuussa – korona-aikana työhuonevähennystä hyödyntäneiden määrä moninkertaistui

Yli 5 mil­joo­nal­la suo­ma­lai­sel­la on esi­täy­te­tyn ve­ro­il­moi­tuk­sen mää­rä­päi­vä tou­ko­kuus­sa – ko­ro­na-ai­ka­na työ­huo­ne­vä­hen­nys­tä hyö­dyn­tä­nei­den määrä mo­nin­ker­tais­tui

04.05.2023 05:00
Tilaajille