lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

huoltoasemat: Säh­kö­au­to­jen ke­hit­tyes­sä py­säh­tyä tar­vit­see yhä har­vem­min – tar­koit­taa­ko se kuo­le­maa huol­toa­se­mil­le?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Omaishoito
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liian halpaa hoivaa

02.12.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­jiin kan­nat­taa si­joit­taa

07.11.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huo­len­pi­to tärkeä hen­ki­rei­kä omais­hoi­ta­jil­le

03.07.2023 06:03
Omaishoitajien asemaa parannettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­jien asemaa pa­ran­net­ta­va

29.04.2023 05:00 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­nus­ta­kin omais­hoi­ta­ja?

18.02.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­don ar­vos­tus nos­tet­ta­va uudelle ta­sol­le!

16.02.2023 10:01
Lapin hyvinvointialueen omais- ja perhehoidon palkkioiden maksussa häiriö – noin 200 jäi ilman palkkiota

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen omais- ja per­he­hoi­don palk­kioi­den mak­sus­sa häiriö – noin 200 jäi ilman palk­kio­ta

15.02.2023 13:34 1
Tilaajille
Omaishoidon arvostus uudelle tasolle
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­don ar­vos­tus uudelle tasolle

15.02.2023 04:30
Tilaajille
Omaishoitajan tukea lisättävä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­jan tukea li­sät­tä­vä

05.01.2023 05:01
Tilaajille
Lapin aluevaltuusto päätti yhtenäistää omaishoidon tukea laskemalla sitä Keminmaassa ja Inarissa

Lapin alue­val­tuus­to päätti yh­te­näis­tää omais­hoi­don tukea las­ke­mal­la sitä Ke­min­maas­sa ja Ina­ris­sa

19.12.2022 19:37 7
Tilaajille
Ilman omaishoitoa vanhushoivan kriisi olisi huomattavasti syvempi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilman omais­hoi­toa van­hus­hoi­van kriisi olisi huo­mat­ta­vas­ti syvempi

25.10.2022 06:00
Tilaajille
Muistisairausdiagnoosi voi olla sairastuneen läheiselle shokki tai helpotus  - päällimmäisenä usein pelko tulevasta

Muis­ti­sai­raus­diag­noo­si voi olla sai­ras­tu­neen lä­hei­sel­le shokki tai hel­po­tus - pääl­lim­mäi­se­nä usein pelko tu­le­vas­ta

03.09.2022 19:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­huk­set jäävät heit­teil­le

22.08.2022 05:00
Tilaajille
Omaishoitaja jättää lomat käyttämättä - kemiläinen Anu Heinikoski huolehtii muistisairaasta äidistään ja hän kaipaisi enemmän apua kotiin

Omais­hoi­ta­ja jättää lomat käyt­tä­mät­tä - ke­mi­läi­nen Anu Hei­ni­kos­ki huo­leh­tii muis­ti­sai­raas­ta äi­dis­tään ja hän kai­pai­si enemmän apua kotiin

21.04.2022 09:52 2
Äitikamut-podcast: "Muistan sen paineen, kun piti tehdä valintaa oman lapsen hoitamisen ja vakituisen palkkatyön välillä" – näin työelämän ja omaishoitajuuden yhteensovittaminen onnistui

Äi­ti­ka­mut-pod­cast: "Muis­tan sen pai­neen, kun piti tehdä va­lin­taa oman lapsen hoi­ta­mi­sen ja va­ki­tui­sen palk­ka­työn vä­lil­lä" – näin työ­elä­män ja omais­hoi­ta­juu­den yh­teen­so­vit­ta­mi­nen on­nis­tui

08.04.2022 09:00
Äitikamut-podcast: Omaishoitajuuden äärellä – rakkauden hinta

Äi­ti­ka­mut-pod­cast: Omais­hoi­ta­juu­den äärellä – rak­kau­den hinta

01.04.2022 09:00
Omaishoitaja Jouni Kotiranta huolestui, kun Parkinsonin tautia sairastava vaimo taantui lyhyillä jaksoilla hoitokodissa – tilanne parani, kun syy selvisi

Omais­hoi­ta­ja Jouni Ko­ti­ran­ta huo­les­tui, kun Par­kin­so­nin tautia sai­ras­ta­va vaimo taantui ly­hyil­lä jak­soil­la hoi­to­ko­dis­sa – tilanne parani, kun syy selvisi

07.03.2022 06:30
Tilaajille
Huonosta päivästä syntyi oma podcast-sarja – nämä rovaniemeläisäidit tietävät, miltä tuntuu olla 14 vuotta nukkumatta

Huo­nos­ta päi­väs­tä syntyi oma pod­cast-sar­ja – nämä ro­va­nie­me­läis­äi­dit tie­tä­vät, miltä tuntuu olla 14 vuotta nuk­ku­mat­ta

18.02.2022 18:00
Tilaajille
Omaishoitajien tukiin korotuksia Rovaniemellä – hyvinvointilautakunta päätti 4–8 prosentin korotuksesta

Omais­hoi­ta­jien tukiin ko­ro­tuk­sia Ro­va­nie­mel­lä – hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta päätti 4–8 pro­sen­tin ko­ro­tuk­ses­ta

16.02.2022 18:28 1
Tilaajille
Rovaniemen hyvinvointilautakunta käsittelee omaishoitajien tukien korotuksia – tukeen tulossa korotuksia neljästä kahdeksaan prosenttia

Ro­va­nie­men hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee omais­hoi­ta­jien tukien ko­ro­tuk­sia – tukeen tulossa ko­ro­tuk­sia nel­jäs­tä kah­dek­saan pro­sent­tia

09.02.2022 19:27 2
Tilaajille