Asuminen: Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

Sote-uudistus: Hy­vin­voin­ti­alue val­mis­tau­tuu pur­ka­maan Me­hi­läis-ul­kois­tuk­sen – sel­vi­tys­tä pan­ta­taan jul­ki­suu­del­ta

Pääkirjoitus: KOK:n vä­läyt­tä­mä ve­nä­läis­ur­hei­li­joi­den paluu kan­sain­vä­li­siin ki­soi­hin on luo­ka­ton ehdotus

Omaishoito
Omaishoitajan tukea lisättävä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­jan tukea li­sät­tä­vä

05.01.2023 05:01
Tilaajille
Lapin aluevaltuusto päätti yhtenäistää omaishoidon tukea laskemalla sitä Keminmaassa ja Inarissa

Lapin alue­val­tuus­to päätti yh­te­näis­tää omais­hoi­don tukea las­ke­mal­la sitä Ke­min­maas­sa ja Ina­ris­sa

19.12.2022 19:37 6
Tilaajille
Ilman omaishoitoa vanhushoivan kriisi olisi huomattavasti syvempi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ilman omais­hoi­toa van­hus­hoi­van kriisi olisi huo­mat­ta­vas­ti syvempi

25.10.2022 06:00
Tilaajille
Muistisairausdiagnoosi voi olla sairastuneen läheiselle shokki tai helpotus  - päällimmäisenä usein pelko tulevasta

Muis­ti­sai­raus­diag­noo­si voi olla sai­ras­tu­neen lä­hei­sel­le shokki tai hel­po­tus - pääl­lim­mäi­se­nä usein pelko tu­le­vas­ta

03.09.2022 19:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Van­huk­set jäävät heit­teil­le

22.08.2022 05:00
Tilaajille
Omaishoitaja jättää lomat käyttämättä - kemiläinen Anu Heinikoski huolehtii muistisairaasta äidistään ja hän kaipaisi enemmän apua kotiin

Omais­hoi­ta­ja jättää lomat käyt­tä­mät­tä - ke­mi­läi­nen Anu Hei­ni­kos­ki huo­leh­tii muis­ti­sai­raas­ta äi­dis­tään ja hän kai­pai­si enemmän apua kotiin

21.04.2022 09:52 2
Äitikamut-podcast: "Muistan sen paineen, kun piti tehdä valintaa oman lapsen hoitamisen ja vakituisen palkkatyön välillä" – näin työelämän ja omaishoitajuuden yhteensovittaminen onnistui

Äi­ti­ka­mut-pod­cast: "Muis­tan sen pai­neen, kun piti tehdä va­lin­taa oman lapsen hoi­ta­mi­sen ja va­ki­tui­sen palk­ka­työn vä­lil­lä" – näin työe­lä­män ja omais­hoi­ta­juu­den yh­teen­so­vit­ta­mi­nen on­nis­tui

08.04.2022 09:00
Äitikamut-podcast: Omaishoitajuuden äärellä – rakkauden hinta

Äi­ti­ka­mut-pod­cast: Omais­hoi­ta­juu­den äärellä – rak­kau­den hinta

01.04.2022 09:00
Omaishoitaja Jouni Kotiranta huolestui, kun Parkinsonin tautia sairastava vaimo taantui lyhyillä jaksoilla hoitokodissa – tilanne parani, kun syy selvisi

Omais­hoi­ta­ja Jouni Ko­ti­ran­ta huo­les­tui, kun Par­kin­so­nin tautia sai­ras­ta­va vaimo taantui ly­hyil­lä jak­soil­la hoi­to­ko­dis­sa – tilanne parani, kun syy selvisi

07.03.2022 06:30
Tilaajille
Huonosta päivästä syntyi oma podcast-sarja – nämä rovaniemeläisäidit tietävät, miltä tuntuu olla 14 vuotta nukkumatta

Huo­nos­ta päi­väs­tä syntyi oma pod­cast-sar­ja – nämä ro­va­nie­me­läi­säi­dit tie­tä­vät, miltä tuntuu olla 14 vuotta nuk­ku­mat­ta

18.02.2022 18:00
Tilaajille
Omaishoitajien tukiin korotuksia Rovaniemellä – hyvinvointilautakunta päätti 4–8 prosentin korotuksesta

Omais­hoi­ta­jien tukiin ko­ro­tuk­sia Ro­va­nie­mel­lä – hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta päätti 4–8 pro­sen­tin ko­ro­tuk­ses­ta

16.02.2022 18:28 1
Tilaajille
Rovaniemen hyvinvointilautakunta käsittelee omaishoitajien tukien korotuksia – tukeen tulossa korotuksia neljästä kahdeksaan prosenttia

Ro­va­nie­men hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee omais­hoi­ta­jien tukien ko­ro­tuk­sia – tukeen tulossa ko­ro­tuk­sia nel­jäs­tä kah­dek­saan pro­sent­tia

09.02.2022 19:27 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vai­kut­ta­vat pal­ve­lut ra­ken­ne­taan yh­teis­työs­sä

21.01.2022 05:36
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Omais­hoi­ta­jien ter­veys­tar­kas­tuk­set unoh­de­taan

22.12.2021 04:00
Tilaajille
Sote-uudistus tasapäistää omaishoidon tuet, jotka voivat monilla laskea – Mutta tuki on pajon muutakin kuin rahaa, muistuttaa rovaniemeläinen Esa Erkkilä

So­te-uu­dis­tus ta­sa­päis­tää omais­hoi­don tuet, jotka voivat monilla laskea – Mutta tuki on pajon muu­ta­kin kuin rahaa, muis­tut­taa ro­va­nie­me­läi­nen Esa Erkkilä

17.12.2021 19:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruuh­ka­vuo­det eivät lopu pik­ku­lap­siai­kaan

24.11.2021 06:00
Tilaajille
95-vuotias mieheni ei saanut Rovaniemeltä hoivapaikkaa – omat voimani omaishoitajana ovat lopussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

95-vuo­tias mieheni ei saanut Ro­va­nie­mel­tä hoi­va­paik­kaa – omat voimani omais­hoi­ta­ja­na ovat lopussa

27.10.2021 09:26 20
Kunnat eivät selviäisi lakisääteisistä tehtävistään ilman omaishoitajia, silti he eivät saa ansaitsemaansa kunnioitusta
Pääkirjoitus

Kunnat eivät sel­viäi­si la­ki­sää­tei­sis­tä teh­tä­vis­tään ilman omais­hoi­ta­jia, silti he eivät saa an­sait­se­maan­sa kun­nioi­tus­ta

26.09.2021 19:00 4
Tilaajille
Lapin omaishoitajat eivät pysty pitämään vapaitaan ja ovat uupumassa – "Omaishoitajien hyvinvointi on myös kunnan etu"

Lapin omais­hoi­ta­jat eivät pysty pi­tä­mään va­pai­taan ja ovat uu­pu­mas­sa – "O­mais­hoi­ta­jien hy­vin­voin­ti on myös kunnan etu"

21.09.2021 19:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lää­ke­hoi­to osa omais­hoi­toa

21.07.2021 05:25
Tilaajille