Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Kolumni: Hä­vet­tää tun­nus­taa, mutta en pysty kat­so­maan tv:n vaa­li­väit­te­lyi­tä

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Omaishoitajat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Si­nus­ta­kin omais­hoi­ta­ja?

18.02.2023 05:00
Tilaajille
Hyvinvointialueen keskeneräisyyksiä ei saa tuupata asiakkaan raskaaseen arkeen
Kolumni

Hy­vin­voin­ti­alueen kes­ken­eräi­syyk­siä ei saa tuupata asiak­kaan ras­kaa­seen arkeen

01.02.2023 05:30 8
Tilaajille
Omaishoitaja jäi taas yksin – Lapin hyvinvointialue aloitti keskeneräisenä, asiakkaalle pienet käynnistysvaikeudet voivat olla isoja huolia

Omais­hoi­ta­ja jäi taas yksin – Lapin hy­vin­voin­ti­alue aloitti kes­ke­ne­räi­se­nä, asiak­kaal­le pienet käyn­nis­tys­vai­keu­det voivat olla isoja huolia

29.01.2023 19:30 11
Tilaajille
Kun arjesta ei selviä ilman toisen apua – torniolaisia Pakkasia mietityttää miten selkäydinvammaisten kuntoutusten käy Lapin hyvinvointialueella

Kun arjesta ei selviä ilman toisen apua – tor­nio­lai­sia Pak­ka­sia mie­ti­tyt­tää miten sel­kä­ydin­vam­mais­ten kun­tou­tus­ten käy Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la

28.11.2022 10:27 1
Tilaajille
Mummuaan hoitava vaari ja muut laulujen sankarit
Kolumni

Mum­muaan hoitava vaari ja muut lau­lu­jen san­ka­rit

20.11.2022 17:35
Tilaajille
Rovaniemeläinen Timo Lindholm hoiti vaimoaan vuosia ilman vapaapäiviä – avun saanti oli vähällä tyssätä muistisairaan liian nuoreen ikään

Ro­va­nie­me­läi­nen Timo Lind­holm hoiti vai­moaan vuosia ilman va­paa­päi­viä – avun saanti oli vähällä tyssätä muis­ti­sai­raan liian nuoreen ikään

20.06.2022 17:00 2
Tilaajille
Omaishoitaja jättää lomat käyttämättä - kemiläinen Anu Heinikoski huolehtii muistisairaasta äidistään ja hän kaipaisi enemmän apua kotiin

Omais­hoi­ta­ja jättää lomat käyt­tä­mät­tä - ke­mi­läi­nen Anu Hei­ni­kos­ki huo­leh­tii muis­ti­sai­raas­ta äi­dis­tään ja hän kai­pai­si enemmän apua kotiin

21.04.2022 09:52 2
Rovaniemen hyvinvointilautakunta käsittelee omaishoitajien tukien korotuksia – tukeen tulossa korotuksia neljästä kahdeksaan prosenttia

Ro­va­nie­men hy­vin­voin­ti­lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee omais­hoi­ta­jien tukien ko­ro­tuk­sia – tukeen tulossa ko­ro­tuk­sia nel­jäs­tä kah­dek­saan pro­sent­tia

09.02.2022 19:27 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruuh­ka­vuo­det eivät lopu pik­ku­lap­si­ai­kaan

24.11.2021 06:00
Tilaajille
Kunnat eivät selviäisi lakisääteisistä tehtävistään ilman omaishoitajia, silti he eivät saa ansaitsemaansa kunnioitusta
Pääkirjoitus

Kunnat eivät sel­viäi­si la­ki­sää­tei­sis­tä teh­tä­vis­tään ilman omais­hoi­ta­jia, silti he eivät saa an­sait­se­maan­sa kun­nioi­tus­ta

26.09.2021 19:00 4
Tilaajille
Lapin omaishoitajat eivät pysty pitämään vapaitaan ja ovat uupumassa – "Omaishoitajien hyvinvointi on myös kunnan etu"

Lapin omais­hoi­ta­jat eivät pysty pi­tä­mään va­pai­taan ja ovat uu­pu­mas­sa – "O­mais­hoi­ta­jien hy­vin­voin­ti on myös kunnan etu"

21.09.2021 19:30
Tilaajille
Muistetaanko omaishoitajat?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Muis­te­taan­ko omais­hoi­ta­jat?

19.07.2021 05:30
Tilaajille
Kuka hoitaa omaishoitajaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka hoitaa omais­hoi­ta­jaa?

10.06.2021 21:15
Tilaajille
Jos minua ei enää ole, jatka sinä elämääsi – Muistisairaus teki Eskosta elävän vaimon lesken: nyt vaimo on hoitokodissa ja rinnalla kulkee uusi rakkaus

Jos minua ei enää ole, jatka sinä elä­mää­si – Muis­ti­sai­raus teki Eskosta elävän vaimon lesken: nyt vaimo on hoi­to­ko­dis­sa ja rin­nal­la kulkee uusi rakkaus

12.03.2021 18:00 3
Tilaajille
Riitta Uosukainen kirjoitti 24 vuotta sitten intohimoisesta avioliitostaan Topi Uosukaisen kanssa – Kertoo nyt, millaista on olla Alzheimeria sairastavan puolison omaishoitajana

Riitta Uo­su­kai­nen kir­joit­ti 24 vuotta sitten in­to­hi­moi­ses­ta avio­lii­tos­taan Topi Uo­su­kai­sen kanssa – Kertoo nyt, mil­lais­ta on olla Al­zhei­me­ria sai­ras­ta­van puo­li­son omais­hoi­ta­ja­na

12.10.2020 08:00
Tilaajille
Lukijan juttu: Omaishoitajien tueksi kaivataan lisää vapaaehtoisia
Lukijalta

Lukijan juttu: Omais­hoi­ta­jien tueksi kai­va­taan lisää va­paa­eh­toi­sia

24.09.2020 14:43
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Älä jää yksin, muis­ti­sai­rau­teen sai­ras­tu­neen omainen

16.06.2020 12:11
Tilaajille
Etäkokkikurssi ilahdutti omaishoitajaa: "Siinä kun oli ruudulla viisi-kuusi ihmistä, niin tuntui kuin olisimme nähneet kasvokkain!"

Etä­kok­ki­kurs­si ilah­dut­ti omais­hoi­ta­jaa: "Siinä kun oli ruu­dul­la vii­si-kuu­si ih­mis­tä, niin tuntui kuin oli­sim­me nähneet kas­vok­kain!"

04.06.2020 14:30
Lukijalta: Läheiset näkevät omaishoitajien ahdingon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lä­hei­set näkevät omais­hoi­ta­jien ah­din­gon

21.11.2019 12:11
Tilaajille