Lukijalta

Mielipide
Antero Kyllönen

Lu­ki­jal­ta: Yh­teis­kun­ta ei selviä ilman omais­hoi­ta­jia

19.10.2019 13:37
Mielipide Elsi Katainen

Lu­ki­jal­ta: Pu­heen­joh­ta­ja­maal­le riittää haas­tei­ta

19.10.2019 13:00
Mielipide Antero Kuusi

Lu­ki­jal­ta: LKS:n hen­ki­lös­tö­po­li­tiik­ka rikkoo lakia

19.10.2019 12:59
Lukijalta: Hirvimiehen sunnuntaiaamu
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Hir­vi­mie­hen sun­nun­tai­aa­mu

19.10.2019 12:55
Lukijalta: Turvaton maaseutu
Mielipide Pentti Sääskilahti

Lu­ki­jal­ta: Tur­va­ton maa­seu­tu

19.10.2019 12:53
Lukijalta: Pihtiputaalle pihtisynnytykseen
Mielipide Leena Jääskeläinen

Lu­ki­jal­ta: Pih­ti­pu­taal­le pih­ti­syn­ny­tyk­seen

19.10.2019 12:52
Mielipide Helge Niva

Lu­ki­jal­ta: An­ne­taan ve­nä­läis­tut­ki­joil­le työ­rau­ha

19.10.2019 12:52
Mielipide Alpo Isomäki

Lu­ki­jal­ta: Ää­nes­tä­jä on lain­suo­ja­ton

19.10.2019 12:52
Mielipide Erkki Lehtoranta

Lu­ki­jal­ta: Hienoa pal­ve­lua sai­raa­las­sa

19.10.2019 12:51
Mielipide Kai Suoyrjö

Lu­ki­jal­ta: Tu­ki­lou­kut pois­tet­ta­vis­sa

18.10.2019 05:00
Mielipide Sakari Säkö

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­tos­sa ei kyse us­kon­nos­ta

18.10.2019 05:00
Mielipide Heikki Annanpalo

Lu­ki­jal­ta: Ark­ki­teh­tuu­ri ja it­se­tun­to

18.10.2019 05:00
Mielipide Miikka Keränen

Lu­ki­jal­ta: Kas­vis­ruo­ka on mo­ni­puo­li­nen pork­ka­na

18.10.2019 05:00
Lukijalta: Suomen perheystävällisin kaupunki
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Suomen per­he­ys­tä­väl­li­sin kau­pun­ki

18.10.2019 05:00
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Silta tu­kah­dut­taa suo­jel­lun ase­ma­ra­ken­nuk­sen

17.10.2019 06:00
Lukijalta: Sote-uudistus testaa aluelähtöisen politiikan
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: So­te-uu­dis­tus testaa alue­läh­töi­sen po­li­tii­kan

17.10.2019 06:00
Mielipide Tuula Luiro

Lu­ki­jal­ta: Häpeä ihminen

17.10.2019 06:00
Mielipide Erkki Talvensaari

Lu­ki­jal­ta: Paa­val­nie­men koulu säi­ly­tet­tä­vä

16.10.2019 14:07
Lukijalta: Tämä on keskustan maahanmuuttolinja
Mielipide Mikko Kärnä

Lu­ki­jal­ta: Tämä on kes­kus­tan maa­han­muut­to­lin­ja

16.10.2019 14:07
Mielipide Vesa Suomalainen

Lu­ki­jal­ta: Miksi mie­len­ter­veys­hoi­to maksaa?

16.10.2019 08:38
Mielipide Juha Piilola

Lu­ki­jal­ta: Ko­ti­mai­sen kalan ale ajaa ka­las­ta­jat ah­din­koon

16.10.2019 08:37
Mielipide Silja Paavola

Lu­ki­jal­ta: Riit­tä­vä hen­ki­lös­tö­mää­rä edel­ly­tys hyvälle hoi­dol­le

16.10.2019 08:37
Lukijalta: Boliden kiertää verojen maksamisen
Mielipide Veikko Vuontisjärvi

Lu­ki­jal­ta: Boliden kiertää verojen mak­sa­mi­sen

16.10.2019 08:36
Mielipide Rauno S. Kostamo

Lu­ki­jal­ta: 60-lu­vun ra­ken­ta­jat tekivät kes­tä­vää jälkeä

16.10.2019 08:36
Mielipide Esa Rantakeisu

Lu­ki­jal­ta: Miten kunnan käy?

15.10.2019 07:46
Mielipide Saara Tuulari, Tarja Kemppainen ja Carita Lappi

Lu­ki­jal­ta: Lapissa vah­vis­te­taan so­siaa­li­työn ja hy­vin­voin­ti­oi­keu­den osaa­mis­ta

15.10.2019 07:45
Lukijalta: Alhainen syntyvyys haastaa sukupolviyhteistyön
Mielipide Elina Laavi

Lu­ki­jal­ta: Al­hai­nen syn­ty­vyys haastaa su­ku­pol­vi­yh­teis­työn

15.10.2019 07:44
Mielipide Pentti Ruuhonen

Lu­ki­jal­ta: Kan­sain­vä­li­nen kau­pun­gin­joh­ta­ja haussa

15.10.2019 07:43
Lukijalta: Koulukiusaamiseen puuttuminen aikuisten vastuulla
Mielipide Johanna Paunila, Aleksi Puurila, Mari Sohlberg, Eija-Leena Yrjölä

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­kiu­saa­mi­seen puut­tu­mi­nen ai­kuis­ten vas­tuul­la

14.10.2019 07:30
Mielipide Raija Lummi

Lu­ki­jal­ta: Hyvä koulu kaiken si­vis­tyk­sen perusta

14.10.2019 07:15