kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lukijalta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Auttin kappeli köy­hil­le

17:00
Eihän tässä näin pitänyt käydä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eihän tässä näin pitänyt käydä

17:00
Suomi etääntyy pohjoismaisesta työsuhdeturvasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi etään­tyy poh­jois­mai­ses­ta työ­suh­de­tur­vas­ta

17:00
Itsepetos jatkuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

It­se­pe­tos jatkuu

17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­mel­lä ”te­hos­te­taan”

17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pu­na­pää­oma ei menesty

03.03.2024 17:00 3
Hybridivaikuttaminen riski liike-elämässä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyb­ri­di­vai­kut­ta­mi­nen riski lii­ke-elä­mäs­sä

03.03.2024 17:00
Hybridikokouksiin säännöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hyb­ri­di­ko­kouk­siin säännöt

03.03.2024 17:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vuo­tok­sel­la olisi taas käyttöä

03.03.2024 17:00 1
Keskustaa tarvitaan enemmän kuin koskaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kes­kus­taa tar­vi­taan enemmän kuin koskaan

03.03.2024 17:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tulvia taas tulossa

03.03.2024 17:00
Kuka pyytää tulevaisuudessa petoja?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka pyytää tu­le­vai­suu­des­sa petoja?

01.03.2024 17:00 1
Järkevä uudistus yleisurheiluun
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Järkevä uu­dis­tus yleis­ur­hei­luun

01.03.2024 17:00
Apupalvelu mennyt huonompaan suuntaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Apu­pal­ve­lu mennyt huo­nom­paan suun­taan

01.03.2024 17:00
Kodit katoavat keskustasta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kodit ka­toa­vat kes­kus­tas­ta

01.03.2024 17:00 6
Käsien pesua ja takin kääntöä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Käsien pesua ja takin kääntöä

29.02.2024 17:00 1
Varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa on mahdollista helpottaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­tö­pu­laa on mah­dol­lis­ta hel­pot­taa

29.02.2024 17:00
Hallitus hakoteillä työttömyysetuleikkauksissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus ha­ko­teil­lä työt­tö­myys­etu­leik­kauk­sis­sa

29.02.2024 17:00 5
Noudatetaanko Kemijärvellä lakia?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nou­da­te­taan­ko Ke­mi­jär­vel­lä lakia?

29.02.2024 17:00 1
Lohi  asutti  Lapin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lohi asutti Lapin

29.02.2024 17:00 2
Yhteisöllisiä tapahtumia tarvittaisiin lisää
Mielipidekirjoitus

Yh­tei­söl­li­siä ta­pah­tu­mia tar­vit­tai­siin lisää

28.02.2024 20:24
Sotilaat ovat meidän tyttöjämme ja poikiamme
Mielipidekirjoitus

So­ti­laat ovat meidän tyt­tö­jäm­me ja poi­kiam­me

28.02.2024 19:17 3
"Kumpi olisi vihreälle mielenosoittajalle pyhempi, ilmastonmuutos vaiko Natura-päätös?"
Mielipidekirjoitus

"Kumpi olisi vih­reäl­le mie­len­osoit­ta­jal­le py­hem­pi, il­mas­ton­muu­tos vaiko Na­tu­ra-pää­tös?"

28.02.2024 17:07 13
Hyvinvointialueelle on annettava rauha kehittää palveluja
Mielipidekirjoitus

Hy­vin­voin­ti­alueel­le on an­net­ta­va rauha ke­hit­tää pal­ve­lu­ja

28.02.2024 15:32 8
Kritisoidut hyvinvointialueen valtuutetut ovat toimineet aivan oikein, kirjoittaa Helge Niva
Mielipidekirjoitus

Kri­ti­soi­dut hy­vin­voin­ti­alueen val­tuu­te­tut ovat toi­mi­neet aivan oikein, kir­joit­taa Helge Niva

28.02.2024 13:58
Sosiaalityö säilytettävä sairaaloissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­siaa­li­työ säi­ly­tet­tä­vä sai­raa­lois­sa

27.02.2024 17:00
Pelastuuko Suomi kaivoksilla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pe­las­tuu­ko Suomi kai­vok­sil­la?

27.02.2024 17:00 3
Kuuluuko työntekijöiden ääni?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuu­luu­ko työn­te­ki­jöi­den ääni?

27.02.2024 17:00 2
Itsekästä luottamustoimintaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

It­se­käs­tä luot­ta­mus­toi­min­taa

27.02.2024 17:00 2
Minne mennään Pelkosenniemellä?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Minne mennään Pel­ko­sen­nie­mel­lä?

27.02.2024 17:00 1