Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Lukijalta

Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Oula Jumisko

Yhtään pa­lo­ase­maa ei saa lak­kaut­taa

05:00
Rajojen sulkeminen tuo pitkäaikaiset arvet
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajojen sul­ke­mi­nen tuo pit­kä­ai­kai­set arvet

05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hemmo Koskiniemi

Lapin maa­kun­ta­joh­ta­jan le­vä­pe­räi­syys ih­me­tyt­tää

05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Luon­non­tuo­te­alan li­pun­kan­ta­jil­le

05:00
Tilaajille
Hallitus väistää taas vastuuta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hal­li­tus väistää taas vas­tuu­ta

26.11.2021 05:45 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jyri Tallgren

Kaksi sai­raa­laa jat­kos­sa­kin

26.11.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Simo Pinomaa

Omis­ta­jan­vaih­dos­ten neu­von­ta­pis­te Lappiin

26.11.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Harri Pullola

So­te-uu­dis­tus kaataa kes­kus­tan

26.11.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esa Tikkala

Torso näkemys ko­koo­mus­lai­sil­ta

26.11.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Törmänen

Ro­kot­ta­ma­ton on vaara yh­teis­kun­nal­le ja it­sel­leen

25.11.2021 05:00
Tilaajille
Oikeuden päätös tukee kotimaista kalantuotantoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alf-Håkan Romar

Oi­keu­den päätös tukee ko­ti­mais­ta ka­lan­tuo­tan­toa

25.11.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eero Tuokila

Lisää palk­kaa, mutta mistä rahat?

25.11.2021 05:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ilkka Roininen

Kai­vok­set ja mal­min­et­sin­tä eivät sovi Inariin

25.11.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruo­ka­sen­ka­tu jäi tor­sok­si

24.11.2021 06:00 10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ruuh­ka­vuo­det eivät lopu pik­ku­lap­si­ai­kaan

24.11.2021 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Naisiin koh­dis­tu­va vä­ki­val­ta li­sään­ty­nyt

24.11.2021 05:45
Tilaajille
Päivähoitopolitiikka ontuu Rovaniemellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sirkka Pyykkö

Päi­vä­hoi­to­po­li­tiik­ka ontuu Ro­va­nie­mel­lä

23.11.2021 05:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Laura Tarvainen

Jo­kai­sel­la lap­sel­la on väliä

23.11.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Harri Rapo

Ko­ro­na­ro­ko­tus pa­kol­li­sek­si?

23.11.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sakari Lipponen

Hy­vin­voin­ti­aluees­ta pa­hoin­voin­ti­alueek­si

23.11.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anniina Kumpula

Lap­pi­lai­sil­le yh­den­ver­tai­sia pal­ve­lu­ja

23.11.2021 05:00
Tilaajille
Tuulivoima nopein tie ilmastotavoitteisiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anni Mikkonen

Tuu­li­voi­ma nopein tie il­mas­to­ta­voit­tei­siin

22.11.2021 04:01 30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Eila Tauriainen

Vastuu ei ole yh­tei­nen

22.11.2021 04:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pentti Ruuhonen

Jäljet joh­ta­vat sylt­ty­teh­taal­le

22.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Vesa Ylinampa

Kaikki on maa­seu­dun syytä?

22.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Suositus, painostus ja pakottaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Raudaskoski

Suo­si­tus, pai­nos­tus ja pa­kot­ta­mi­nen

20.11.2021 05:15 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ari Wigelius

Kuka neu­vot­te­lee työ­eh­to­so­pi­muk­set jat­kos­sa?

20.11.2021 05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Antinkaapo

Turhat vaalit tulossa

20.11.2021 05:05 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus E. Tapani Savolainen

Kun ra­ken­ta­jan omi­nai­suu­det puut­tu­vat

20.11.2021 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomo Liikanen

Luonto yl­lät­tää mo­ni­puo­li­suu­del­laan

20.11.2021 05:00
Tilaajille