Lukijalta

Lukijalta: Keskusta ajaa kaivosveroa Suomeen
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta ajaa kai­vos­ve­roa Suomeen

23.01.2020 08:42
Mielipide Leena Jääskeläinen

Lu­ki­jal­ta: Onneksi kupla puhkesi val­men­nuk­ses­sa

23.01.2020 07:40
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Ro­va­nie­men on tehtävä vas­tuul­lis­ta il­mas­to­po­li­tiik­kaa

23.01.2020 07:38
Lukijalta: Metsämaan hiilivarasto on ilmastopäästöjen tuntematon tekijä
Mielipide Heikki Simola

Lu­ki­jal­ta: Met­sä­maan hii­li­va­ras­to on il­mas­to­pääs­tö­jen tun­te­ma­ton tekijä

23.01.2020 07:38
Lukijalta: Loppuuko Arktisten valtioiden välinen yhteistyö?
Mielipide Timo Koivurova

Lu­ki­jal­ta: Lop­puu­ko Ark­tis­ten val­tioi­den välinen yh­teis­työ?

22.01.2020 12:17
Lukijalta: Kaivos olisi Kolarille lottopotti
Mielipide Lasse Nousiainen

Lu­ki­jal­ta: Kaivos olisi Ko­la­ril­le lot­to­pot­ti

22.01.2020 12:14
Lukijalta: Isoille tuulivoimaloille tarvitaan ympäristöluvat
Mielipide Kalevi Nikula, Sari Murto

Lu­ki­jal­ta: Isoille tuu­li­voi­ma­loil­le tar­vi­taan ym­pä­ris­tö­lu­vat

22.01.2020 12:13
Lukijalta: Kelkkailu on Kilpisjärvellä iso ongelma
Mielipide Pekka Kauppinen

Lu­ki­jal­ta: Kelk­kai­lu on Kil­pis­jär­vel­lä iso ongelma

22.01.2020 12:12
Lukijalta: Avohakkuusta päättää metsänomistaja, ei mielikuva
Mielipide Samuli Kokkoniemi

Lu­ki­jal­ta: Avo­hak­kuus­ta päättää met­sä­no­mis­ta­ja, ei mie­li­ku­va

22.01.2020 12:11
Lukijalta: Elämää Taivaan Tulien Kemijärvelle
Mielipide Irje Dennis

Lu­ki­jal­ta: Elämää Taivaan Tulien Ke­mi­jär­vel­le

20.01.2020 09:02
Mielipide Hannes Viiri

Lu­ki­jal­ta: Kä­si­töi­den ter­mi­no­lo­gia tulisi sel­vit­tää

20.01.2020 09:01
Mielipide Helge Niva

Lu­ki­jal­ta: Fi­lo­so­fiaa kai­kil­le

20.01.2020 09:00
Mielipide Hannu Ketoharju

Lu­ki­jal­ta: So­ti­laat tes­taa­vat, me mak­sam­me

20.01.2020 08:59
Mielipide Hannu Ovaskainen

Lu­ki­jal­ta: Puu­ro­sen jalka jar­rul­la

20.01.2020 08:58
Lukijalta: Ei hävittäjiä vastuuttomilta valtioilta
Mielipide Rony Ojajärvi

Lu­ki­jal­ta: Ei hä­vit­tä­jiä vas­tuut­to­mil­ta val­tioil­ta

16.01.2020 05:30
Lukijalta: Kirkkoon kannattaa kuulua
Mielipide Helena Ylimaula

Lu­ki­jal­ta: Kirk­koon kan­nat­taa kuulua

16.01.2020 05:30
Mielipide Teuvo Rissanen

Lu­ki­jal­ta: Mallia suo­men­ruot­sa­lai­sis­ta

16.01.2020 05:30
Mielipide Kalevi Kokkonen

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­myl­ly­jä tar­vi­taan

16.01.2020 05:00
Mielipide Maria-Riitta Mällinen

Lu­ki­jal­ta: Marinin hal­li­tus oi­keal­la uralla

16.01.2020 05:00
Koululaisilta: Nuorten pitäisi liikkua enemmän
Mielipide Henna Tervo

Kou­lu­lai­sil­ta: Nuorten pitäisi liikkua enemmän

15.01.2020 15:15
Mielipide Ahti Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Alue­po­li­tiik­kaan tekoja

15.01.2020 05:30
Lukijalta: Huolia lukunurkkauksessa
Mielipide Taina Lehtinen

Lu­ki­jal­ta: Huolia lu­ku­nurk­kauk­ses­sa

15.01.2020 05:30
Koululaisilta: Karhujen haaskaruokintaa pitäisi rajoittaa
Mielipide Samuli Suanto

Kou­lu­lai­sil­ta: Kar­hu­jen haas­ka­ruo­kin­taa pitäisi ra­joit­taa

15.01.2020 05:15
Mielipide Ismo Risku

Lu­ki­jal­ta: Elä­ke­tur­va­kes­kus pe­rus­taa las­kel­man­sa to­si­asioi­hin

15.01.2020 05:15
Lukijalta: Kirjolohen kaupassa hyödyllistä suosia alueen tuottajia
Mielipide Pentti Parviainen

Lu­ki­jal­ta: Kir­jo­lo­hen kau­pas­sa hyö­dyl­lis­tä suosia alueen tuot­ta­jia

15.01.2020 05:00
Mielipide Antero Peltonen

Lu­ki­jal­ta: Naiset, hoi­ta­kaan palk­ka-asian­ne kuntoon

15.01.2020 05:00
Mielipide Saila Kuukasjärvi

Lu­ki­jal­ta: Avoin kirje Bio Rexille

14.01.2020 07:00
Lukijalta: Ei tyly tuomio, vaan lievä vaatimus
Mielipide Lasse Lahtinen

Lu­ki­jal­ta: Ei tyly tuomio, vaan lievä vaa­ti­mus

14.01.2020 06:00
Lukijalta: Digitutorit Lapin koulutuskeskus Redussa
Mielipide Jari Koivumaa, Jyrki Niskanen

Lu­ki­jal­ta: Di­gi­tu­to­rit Lapin kou­lu­tus­kes­kus Redussa

14.01.2020 04:30
Lukijalta: Somettomaan maailmaan ei paluuta
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: So­met­to­maan maail­maan ei paluuta

13.01.2020 08:38