Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

Pääkirjoitus: Ou­to­kum­mun bio­kok­si- ja -me­taa­ni­lai­tos tarjoaa in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia muil­le­kin yri­tyk­sil­le – te­räs­yh­tiö on saa­vut­ta­mas­sa pääs­tö­ta­voit­teen­sa

Lukijalta

Yksi asiakas- ja potilastietojärjestelmä riittää
Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Pekka Neittaanmäki

Yksi asia­kas- ja po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mä riittää

07:04
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Isomäki

Miksi sähkö on kal­lis­ta?

07:03 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Helge Niva

Suomi va­sal­li­na vii­su­mi­käy­tän­nös­sä

07:02 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sara Seppänen

Ly­hyt­nä­köis­tä po­li­tiik­kaa

07:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jarmo Huhtala

Säätiö on to­teut­ta­nut kau­pun­ki­stra­te­giaa

07:00 2
Tilaajille
Ruokahävikki tulee kalliiksi ja kuluttaa luontoa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maija Haase

Ruo­ka­hä­vik­ki tulee kal­liik­si ja ku­lut­taa luontoa

01.10.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Oona Tähkänen

Kohti ta­lou­del­lis­ta ta­sa-ar­voa

01.10.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Henna Knuuti

Ei hal­puu­te­ta var­hais­kas­va­tus­ta

01.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Per­he­val­men­nuk­sen ny­ky­päi­vä ja tu­le­vai­suus

01.10.2022 05:00
Tilaajille
Väyrynen vaarallisilla vesillä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Väy­ry­nen vaa­ral­li­sil­la vesillä

30.09.2022 05:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Avoin syys­kir­je alue­val­tuu­te­tuil­le

30.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kaikki ovat an­sain­neet pal­kin­non

30.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­ki­yh­tiö si­tou­tu­nut vael­lus­ka­la­yh­teyk­sien luo­mi­seen

30.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vir­heel­li­nen kuva YK:n kan­nan­otos­ta

30.09.2022 05:00 2
Tilaajille
Huonelämpötiloja kannattaa jo laskea
Lukijalta Mielipidekirjoitus Timo Metsola

Huo­ne­läm­pö­ti­lo­ja kan­nat­taa jo laskea

28.09.2022 05:25 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Törmänen

Valta ei sovi kai­kil­le

28.09.2022 05:20 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Esko Fält

Ko­koo­muk­ses­sa heräsi kou­lu­po­pu­lis­mi

28.09.2022 05:15 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Karoliina Niemi

Toi­mi­vat puu­mark­ki­nat kar­tut­ta­vat hy­vin­voin­tia

28.09.2022 05:10 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Erkki Lähde

Äi­jä­po­li­tiik­ka tuhoaa maa­pal­lon

28.09.2022 05:05 1
Tilaajille
Sähköpotkulautailu tarvitsee säännöt
Lukijalta Mielipidekirjoitus Ilkka-Petri Välitalo

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­lu tar­vit­see säännöt

27.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juri Laurila

Kaikki met­sän­hoi­to on jat­ku­vaa kas­va­tus­ta

27.09.2022 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomas Koskiniemi

Siir­re­tään hal­lin­to kou­lul­le

27.09.2022 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tanja Kunnari

Pienen ihmisen suuret aja­tuk­set

27.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Miikka Keränen

Yrit­tä­jä­läh­töi­siä park­ki­ruu­tu­ja Ro­va­nie­mel­le

27.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten Suomi vastaa moit­tei­siin?

27.09.2022 05:00
Tilaajille
Perintönä syvenevä velka
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heimo Härmä

Pe­rin­tö­nä sy­ve­ne­vä velka

26.09.2022 05:01 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus E. Tapani Savolainen

Sai­raan­hoi­to sakkaa

26.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Isomäki

Missä on Va­lion­ran­nan kong­res­si­ho­tel­li?

26.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pentti Ruuhonen

Lapissa kaikki hyvin

26.09.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anne Niemi

Me­no­ku­ria ja kasvua

26.09.2022 05:00
Tilaajille