Lukijalta

Mielipide
Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: Radio Suomen pa­lat­ta­va juu­ril­leen

05:25
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pal­ve­lui­den kes­keyt­tä­mi­nen lisää syr­jäy­ty­mis­tä

05:15
Mielipide Juha-Erkki Mäntyniemi

Lu­ki­jal­ta: Ei unoh­de­ta hei­koim­pien aut­ta­mis­ta

01.04.2020 12:26
Lukijalta: Alkoholin myyntiä syytä rajoittaa
Mielipide Martti Vastamäki

Lu­ki­jal­ta: Al­ko­ho­lin myyntiä syytä ra­joit­taa

01.04.2020 11:14
Lukijalta: Murresanat muutosten edessä
Mielipide Veikko Mäkinen

Lu­ki­jal­ta: Mur­re­sa­nat muu­tos­ten edessä

01.04.2020 11:13
Mielipide Matti Henttunen

Lu­ki­jal­ta: Asiois­ta on voitava kes­kus­tel­la

01.04.2020 11:13
Mielipide Hannes Manninen

Nä­kö­kul­ma: Suomen on oltava oi­keus­val­tio ko­ro­na­krii­sis­sä­kin

01.04.2020 06:30
Lukijalta: Kunnan ja yritysten yhteistyö auttaa kriisissä
Mielipide Anssi Kujala

Lu­ki­jal­ta: Kunnan ja yri­tys­ten yh­teis­työ auttaa krii­sis­sä

01.04.2020 06:00
Mielipide Henri Lapinniemi

Lu­ki­jal­ta: Miksei Tor­nios­sa ole pal­ve­lui­ta?

01.04.2020 06:00
Lukijalta: Ei masennuta, hienoja hetkiä on vielä tulossa
Mielipide Ilkka Kuha

Lu­ki­jal­ta: Ei ma­sen­nu­ta, hienoja hetkiä on vielä tulossa

31.03.2020 13:26
Mielipide Urpo Alatalo

Lu­ki­jal­ta: Lohen pa­laut­ta­mi­seen tar­vit­tai­siin ihme

31.03.2020 08:12
Mielipide Jorma Törmänen

Lu­ki­jal­ta: Otetaan opiksi epi­de­mias­ta

31.03.2020 06:36
Lukijalta: Muistetaan rajalliset resurssit
Mielipide Laura Tarvainen

Lu­ki­jal­ta: Muis­te­taan ra­jal­li­set re­surs­sit

31.03.2020 06:31
Mielipide Veikko Vuontisjärvi

Lu­ki­jal­ta: Sokliko toisi töitä?

31.03.2020 06:17
Mielipide Aatos Nätynki

Lu­ki­jal­ta: Tärkeää asiaa yk­si­tyis­teis­tä

31.03.2020 06:07
Mielipide Pertti Simula

Lu­ki­jal­ta: Miten kohdata ah­dis­tus­ta ja pelkoa?

31.03.2020 06:02
Mielipide Olli-Pekka Salminen

Lu­ki­jal­ta: Kar­va­lak­ki­lä­he­tys­tö maa­kun­tien asialla

31.03.2020 06:01
Lukijalta: Mikä on yksityistielain tarkoitus?
Mielipide Reino Vaaraniemi

Lu­ki­jal­ta: Mikä on yk­si­tyis­tie­lain tar­koi­tus?

31.03.2020 06:00
Mielipide Aulikki Imporanta

Lu­ki­jal­ta: Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta toimii vir­ka­vas­tuul­la

31.03.2020 06:00
Mielipide Teuvo Rissanen

Lu­ki­jal­ta: Yk­si­puo­lis­ta tietoa kai­vok­sis­ta

31.03.2020 05:19
Lukijalta: Kouluruoka on järjestettävä
Mielipide Oula Jumisko

Lu­ki­jal­ta: Kou­lu­ruo­ka on jär­jes­tet­tä­vä

31.03.2020 05:05
Mielipide Eero Tuokila

Lu­ki­jal­ta: Kum­mal­lis­ta tu­ki­lo­giik­kaa

30.03.2020 20:33
Mielipide Kari Kilpimaa

Lu­ki­jal­ta: Oh­ja­taan huk­ka­ve­det ohi­tus­uo­miin

30.03.2020 20:32
Mielipide Mikko Heikkilä

Lu­ki­jal­ta: On tehtävä ar­vo­va­lin­to­ja

30.03.2020 20:30
Lukijalta: Kenen etu on Mehiläinen Länsi-Pohjan liikevoitto?
Mielipide Pertti Hemminki

Lu­ki­jal­ta: Kenen etu on Me­hi­läi­nen Län­si-Poh­jan lii­ke­voit­to?

30.03.2020 14:51
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Lu­ki­jal­ta: Malttia ja em­pa­tiaa ko­ro­na­vi­rus­kes­kus­te­luun

30.03.2020 11:58
Lukijalta: Digi luu digi lei
Mielipide Kari Vienola

Lu­ki­jal­ta: Digi luu digi lei

30.03.2020 05:30
Mielipide Jeja-Pekka Roos

Lu­ki­jal­ta: Tu­ris­tien hoitoon va­rau­dut­ta­va pa­rem­min

27.03.2020 10:14
Mielipide Jukka Pekka Tuomi-Nikula

Lu­ki­jal­ta: Lapin ter­vey­den­hoi­toa vah­vis­tet­ta­va

27.03.2020 10:13
Lukijalta: Tuhoaako Suomi kansantaloutensa koronavirushysteriassa?
Mielipide Matti Henttunen

Lu­ki­jal­ta: Tu­hoaa­ko Suomi kan­san­ta­lou­ten­sa ko­ro­na­vi­rus­hys­te­rias­sa?

27.03.2020 10:12