pääkirjoitus: Kir­kol­la on edessä vai­kei­ta va­lin­to­ja seinien ja pal­ve­lu­jen välillä

vaalikone: Lapin Kansan vaa­li­ko­ne on nyt auki – Löydä it­sel­le­si sopiva ehdokas

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta

Jouluvaloja 60 vuoden takaa
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Pentti Ruuhonen

Jou­lu­va­lo­ja 60 vuoden takaa

03.12.2023 17:37
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Törmänen

Ih­mis­oi­keuk­sien luvattu maa

03.12.2023 17:36 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus Timo Lappalainen

Sinä päätät lapsen oi­keuk­sis­ta

03.12.2023 17:36
Lukijalta Mielipidekirjoitus Liisa Halonen-Laiti

Asiat oikeile rait­hei­le

03.12.2023 17:36
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Isomäki

Kek­ko­sen aikaan ei paluuta

03.12.2023 17:35
Lukijalta Mielipidekirjoitus Harri Pullola

Naapuri pysyy naa­pu­ri­na

03.12.2023 17:35 2
Yläkoulun luku- ja kirjoitustaidon opetusta vahvistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ylä­kou­lun luku- ja kir­joi­tus­tai­don ope­tus­ta vah­vis­tet­ta­va

02.12.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Liian halpaa hoivaa

02.12.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Juha Hänninen

Onko eu­ta­na­sia hyvä kuo­le­ma?

02.12.2023 05:00 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jarno Limnell

Yh­teis­työ­tä myös eri­mie­lis­ten kanssa

02.12.2023 05:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikkel Näkkäläjärvi

Ter­veys­bis­nek­sen sijaan pa­nos­tuk­set ih­mis­ten hy­vin­voin­tiin

02.12.2023 05:00 1
Mitä Raamatun käsikirjoitukset paljastavat?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Antti Leinonen

Mitä Raa­ma­tun kä­si­kir­joi­tuk­set pal­jas­ta­vat?

01.12.2023 06:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sirma Lampinen ja Teija Ylönen

Hal­li­tus ro­mut­taa nuorten mie­len­rau­han

01.12.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus Heidi Haavisto

Pelissä nuorten ja pla­neet­tam­me tu­le­vai­suus

01.12.2023 04:59 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jouni Tuomikumpu

Venäjä haluaa val­loit­taa

01.12.2023 04:39 1
Hallitus mahdollistaisi orjatyön
Lukijalta Mielipidekirjoitus Seppo Kinnunen

Hal­li­tus mah­dol­lis­tai­si or­ja­työn

01.12.2023 02:41
Lukijalta Mielipidekirjoitus Risto Korkalo

Miksi li­pus­sam­me on risti?

30.11.2023 05:30 1
Davvissa korostuvat dialogi ja vastuullisuus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Dav­vis­sa ko­ros­tu­vat dialogi ja vas­tuul­li­suus

30.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Päi­vä­ko­tien yk­si­tyis­tä­mi­nen es­tet­tä­vä

30.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Fy­sio­te­ra­pia osaksi opis­ke­lu­huol­toa

30.11.2023 05:30
Vihapuhe näkyy mielenterveyspalvelujen kasvavissa jonoissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vi­ha­pu­he näkyy mie­len­ter­veys­pal­ve­lu­jen kas­va­vis­sa jo­nois­sa

30.11.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Olli Saariniemi

Ystävät läheltä

29.11.2023 05:30 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus Olli-Pekka Salminen

Avin lai­tet­ta­va jo­ki­yh­tiö kuriin

29.11.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mirjami Lehto

Miet­tei­tä Ke­mi­jo­ki-oop­pe­ras­ta

29.11.2023 05:30
Lukijalta Mielipidekirjoitus Tuomo Isokangas

Nouseva polvi avasi silmiä

29.11.2023 05:30
Yritykset odottavat ilmastokokouksesta suuntaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus Teppo Säkkinen

Yri­tyk­set odot­ta­vat il­mas­to­ko­kouk­ses­ta suuntaa

29.11.2023 05:30
Taistelu marja-alan tulevaisuudesta jatkuu
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kari Jansa

Tais­te­lu mar­ja-alan tu­le­vai­suu­des­ta jatkuu

29.11.2023 05:30 2
Rokotusjonotko vanhusten syy?
Lukijalta Mielipidekirjoitus Satu Jyväkorpi, Anna Rajala ja Heli Ilola

Ro­ko­tus­jo­not­ko van­hus­ten syy?

28.11.2023 06:29
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Särkelä

Tun­tu­ri­lam­pien nieriä tu­hot­tiin jo 1950-lu­vul­la

28.11.2023 04:51
Lukijalta Mielipidekirjoitus Reino Vaaraniemi

Miksi koko tietä ei au­rat­tu?

28.11.2023 04:45 2