Lukijalta

Mielipide
Martin Scheinin

Saa­me­lais­ten ih­mis­oi­keuk­sien puo­lus­ta­mi­nen ihail­ta­vaa

07:00
Kaivosyhtiö ei tavoittele lupaehtojen heikentämistä
Mielipide Jussi Lähde

Kai­vos­yh­tiö ei ta­voit­te­le lu­pa­eh­to­jen hei­ken­tä­mis­tä

07:00
Mielipide Johanna Mäkinen

Kuu­lo­pal­ve­lu­jen lä­he­te­käy­tän­tö te­hos­taa toi­min­taa

18.09.2019 23:11
Mielipide Pirita Näkkäläjärvi

Kohti yksiä, yh­tei­siä saa­me­lais­kä­rä­jiä

18.09.2019 23:10
Lukijalta: Puuvoima on edelleen vahvinta energiaa
Mielipide Veli Pohjonen

Lu­ki­jal­ta: Puu­voi­ma on edel­leen vah­vin­ta ener­giaa

18.09.2019 08:27
Lukijalta: Kyllä rahaa on
Mielipide Tapio Siirilä

Lu­ki­jal­ta: Kyllä rahaa on

18.09.2019 08:14
Mielipide Ira Custódio

Harvaan asutun maa­seu­dun nuoria kuul­ta­va

18.09.2019 08:12
Mielipide Päivi Mononen-Mikkilä

Jospa en­sim­mäi­nen tavoite olisi sa­vut­to­muus?

18.09.2019 08:06
Mielipide Esko Fält

Ro­va­nie­mel­lä pitää pystyä asumaan

17.09.2019 09:33
Mielipide Eero Hemming

Soklia suun­ni­tel­laan ym­pä­ris­tö ja ihmiset huo­mioi­den

17.09.2019 07:57
Näin parannamme Rovaniemen taloutta
Mielipide Sanna Luoma

Näin pa­ran­nam­me Ro­va­nie­men ta­lout­ta

17.09.2019 07:39
Mielipide Timo Kotilainen

Hä­vet­tää tut­ki­joi­den ja toi­mit­ta­jien puo­les­ta

17.09.2019 07:39
Mielipide Jussi-Pekka Rode

Bud­jet­ti­rii­hes­sä muis­tet­ta­va op­pi­lai­tok­set

17.09.2019 07:37
Mielipide Kari Kyrö, Anu Avaskari, Pigga Keskitalo, Tanja Sanila ja Inka Kangasniemi

Jul­ki­nen kysymys saa­me­lais­kä­rä­jien joh­dol­le

17.09.2019 07:36
Turpeen poltosta on päästävä eroon
Mielipide Mikkel Näkkäläjärvi

Turpeen pol­tos­ta on pääs­tä­vä eroon

16.09.2019 11:54
Kotoutetaan nuoret kouluunsa
Mielipide Anu Jurmu

Ko­tou­te­taan nuoret kou­luun­sa

16.09.2019 08:50
Mielipide Riikka Pakarinen

Pa­ni­mo­teol­li­suus ei kestä uusia iskuja

16.09.2019 08:35
Mielipide

Bud­jet­ti­esi­tys leikkaa taas 4H-jär­jes­töl­tä

16.09.2019 07:35
Mielipide Lehtola Minna, Saalasti Ulla

Dih­to­sis-han­ke lisää nuorten saa­me­lais­tie­toi­suut­ta

14.09.2019 11:51
Mielipide Raija Lummi, Satu Marin, Antti Kaarlela

Tornion talous tar­vit­see toi­men­pi­tei­tä

14.09.2019 11:43
Valtio on lietsonut riitaa saamelaisuudesta
Mielipide Mikko Vartiainen

Valtio on liet­so­nut riitaa saa­me­lai­suu­des­ta

14.09.2019 10:47
Mielipide Reino Rissanen

Ny­ky­ajan torp­pa­rit

14.09.2019 10:43
Lääkettä kobolttikuumeeseen
Mielipide Jouni Hakola

Lää­ket­tä ko­bolt­ti­kuu­mee­seen

14.09.2019 10:13
Järjetön uudistus kuulopalveluihin
Mielipide Airi Rautiainen

Jär­je­tön uu­dis­tus kuu­lo­pal­ve­lui­hin

13.09.2019 11:34
Lukijalta: Vanhusten hoitoa ei korjata puheilla
Mielipide Timo Marttala

Lu­ki­jal­ta: Van­hus­ten hoitoa ei korjata pu­heil­la

10.09.2019 10:24
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sam­mu­tus­kop­te­rei­ta hä­vit­tä­jien sijaan

09.09.2019 05:00
Lukijalta: Kenen puolella keskusta on?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kenen puo­lel­la kes­kus­ta on?

09.09.2019 05:00
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pa­hik­ses­ta pe­las­ta­jak­si

09.09.2019 05:00
Lukijalta: Pidetään huoli museoistamme
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Pi­de­tään huoli mu­seois­tam­me

09.09.2019 05:00
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Va­ral­li­suut­ta ve­rot­ta­maan

09.09.2019 05:00