Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Arvostelu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

Lukijalta

Tilaajille
Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Maarit Rahkola

Lisää osaavia opet­ta­jia

15:27
Tervolan museon vetovoimaisuutta parannettu
Lukijalta Mielipidekirjoitus Timo Heikkilä, Pekka Juopperi, Taina Kolmonen, Soini Saviaro ja Pekka Alamaunu

Ter­vo­lan museon ve­to­voi­mai­suut­ta pa­ran­net­tu

05:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Mikko Kärnä

Lappia hyö­dyt­tä­vä kai­vos­ve­ro oikea rat­kai­su

05:15 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Matti Hulkkonen

Hal­li­tuk­sen nai­sil­le kii­tos­ta

05:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kati Wala-Bruin

Vastuu kuuluu Ro­va­nie­men päät­tä­jil­le

05:00 1
Tilaajille
Poromies on poromiehelle susi – ei mikään maapeto pysty siihen
Lukijalta Mielipidekirjoitus Hans O. Kitti

Po­ro­mies on po­ro­mie­hel­le susi – ei mikään maapeto pysty siihen

16.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Olli-Pekka Salminen

Lap­pi-so­pi­mus uhkaa ro­mut­taa lohen nousun

16.09.2021 05:34 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Pentti Ruuhonen

Hatarat pe­rus­teet kan­na­bik­sen sal­li­mi­seen – Pois­te­taan­ko myös lii­ken­ne­la­ki, koska kaikki eivät noudata no­peus­ra­joi­tuk­sia?

15.09.2021 19:29 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Riku Mäenpää

Jo­ki­yh­tiön kan­net­ta­va ym­pä­ris­tö­vas­tuun­sa – Luonnon tu­hoa­mi­sen esit­tä­mi­nen maail­man pe­las­ta­mi­se­na on hal­pa­mais­ta ja turhaa.

15.09.2021 19:24 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Elina Keloneva

Pa­rem­paa pal­ve­lua lap­si­per­heil­le

15.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jari Ahonen

Tu­ho­taan­ko vii­mei­nen erämaa?

15.09.2021 05:00 1
Tilaajille
Ilmastonmuutoksella uhkailu on viharikos
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jaakko Ojaniemi

Il­mas­ton­muu­tok­sel­la uhkailu on vi­ha­ri­kos

15.09.2021 05:00 11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Kuistio

Tuu­li­voi­maa kan­nat­taa tuottaa

15.09.2021 05:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Albana Mustafi

Vastuu on yh­tei­nen

14.09.2021 05:30
Tilaajille
Teen matkaa kärsimysten tiellä
Lukijalta Mielipidekirjoitus Anja Keskitalo

Teen matkaa kär­si­mys­ten tiellä

14.09.2021 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Maria-Riitta Mällinen

Bud­jet­ti­rii­hen lop­pu­tu­los Lapille hyvä

14.09.2021 05:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Sauli Martimo

Alue­vaa­lit­ko kuntien pe­las­tus?

14.09.2021 05:30
Tilaajille
Maaseudun kehittämisen jalokivestä tuhkaksi? – Leader-toiminnan rahoitusosuus aiotaan pitää ennallaan, kun muu maaseudun kehittämispotti kasvaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maa­seu­dun ke­hit­tä­mi­sen ja­lo­ki­ves­tä tuh­kak­si? – Lea­der-toi­min­nan ra­hoi­tus­osuus aiotaan pitää en­nal­laan, kun muu maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­pot­ti kasvaa

13.09.2021 07:20 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Marko Kilpi

Hal­li­tus pa­koi­lee vas­tuu­ta

13.09.2021 06:04 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Alpo Isomäki

Tuu­li­voi­maa ideo­lo­gi­sin pe­rus­tein

13.09.2021 05:53 27
Tilaajille
Pari ajatusta elämänkatsomustiedon valinnaisuudesta: "Kaikki vanhemmat eivät välttämättä tiedä, että uskontokuntiin kuulumattomat lapset voivat valita uskonnon, mutta uskontokuntaan kuuluvat eivät voi valita elämänkatsomustietoa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus Kalle Lampela

Pari aja­tus­ta elä­män­kat­so­mus­tie­don va­lin­nai­suu­des­ta: "Kaikki van­hem­mat eivät vält­tä­mät­tä tiedä, että us­kon­to­kun­tiin kuu­lu­mat­to­mat lapset voivat valita us­kon­non, mutta us­kon­to­kun­taan kuu­lu­vat eivät voi valita elä­män­kat­so­mus­tie­toa"

12.09.2021 10:07 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Martti Lappi

Mä­ki­hyp­py ta­kai­sin kun­niaan

11.09.2021 05:45 3
Tilaajille
Investoinnit pidentävät Kittilän kaivoksen elinkaarta
Lukijalta Mielipidekirjoitus Elsi Malkki

In­ves­toin­nit pi­den­tä­vät Kit­ti­län kai­vok­sen elin­kaar­ta

11.09.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Yrjö Myllylä

Ko­ko­nais­nä­ke­mys puuttuu työ­voi­ma­pu­lan rat­kai­suis­ta

11.09.2021 05:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Miika Koskela

Oletko kokenut kun­nia­vä­ki­val­taa?

11.09.2021 05:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vohon Vei­kois­ta Ylä­ke­mi­joen Lau­la­jiin

10.09.2021 05:30
Tilaajille
Tappavilla raudoille ei löydy korvaajaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tap­pa­vil­la rau­doil­le ei löydy kor­vaa­jaa

10.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi ei saa unohtaa af­ga­nis­ta­ni­lai­sia

10.09.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­kääm­me omil­lam­me

10.09.2021 05:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus Jorma Törmänen

Ih­mis­oi­keuk­sien mal­li­maa Suomi

09.09.2021 05:30 1
Tilaajille