Pian kylmenee: Lapissa voi olla ensi vii­kol­la pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

kolumni: Miksi työ ei löydä te­ki­jää, eikä tekijä työtä?

Elämäkerrat
Syyrialainen Mosa ja suomalainen Antti kohtasivat Rovaniemen vastaanottokeskuksessa keskellä kaaosta – nyt he ovat ystäviä ja kaksoiselämäkerran kirjoittajia

Syy­ria­lai­nen Mosa ja suo­ma­lai­nen Antti koh­ta­si­vat Ro­va­nie­men vas­taan­ot­to­kes­kuk­ses­sa kes­kel­lä kaaosta – nyt he ovat ystäviä ja kak­sois­elä­mä­ker­ran kir­joit­ta­jia

26.12.2023 14:52 1
Tilaajille
Arvio: Kitti-Jouni avaa portit erilaisille saamelaiskulttuureille – Esko Rannan toimittamassa elämäkerrassa Jouni Kitti tarinoi ja ottaa kantaa

Arvio: Kit­ti-Jou­ni avaa portit eri­lai­sil­le saa­me­lais­kult­tuu­reil­le – Esko Rannan toi­mit­ta­mas­sa elä­mä­ker­ras­sa Jouni Kitti tarinoi ja ottaa kantaa

11.11.2023 17:30 11
Tilaajille
Annikki Kariniemen tempaukset peittosivat alleen ahkeruuden – Outi Hytönen kirjoitti elämäkerran "Lapin ensimmäisestä naiskirjailijasta", koska sellaista ei vielä ollut

Annikki Ka­ri­nie­men tem­pauk­set peit­to­si­vat alleen ah­ke­ruu­den – Outi Hytönen kir­joit­ti elä­mä­ker­ran "Lapin en­sim­mäi­ses­tä nais­kir­jai­li­jas­ta", koska sel­lais­ta ei vielä ollut

19.09.2023 17:24 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Elämäkerta Rauni "Molle" Mollbergista tarjoaa kuultua, luultua ja nippelitietoa

Kir­ja-ar­vio: Elä­mä­ker­ta Rauni "Molle" Moll­ber­gis­ta tarjoaa kuul­tua, luultua ja nip­pe­li­tie­toa

01.03.2023 17:30
Kirja-arvio: Tommi Saarelan kirjassa käydään yksityiskohtaisesti läpi Kassu Halosen elämää.

Kir­ja-ar­vio: Tommi Saa­re­lan kir­jas­sa käydään yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti läpi Kassu Halosen elämää.

02.02.2023 10:05
Tarina kuolleen miehen kosioretkestä kasvoi kirjaksi – Veli-Pekka Lehtola kirjoitti inarilaisen ukkinsa elämäkerran

Tarina kuol­leen miehen ko­sio­ret­kes­tä kasvoi kir­jak­si – Ve­li-Pek­ka Lehtola kir­joit­ti ina­ri­lai­sen ukkinsa elä­mä­ker­ran

13.12.2022 17:30
Tilaajille
Annikin jäljillä – Outi Hytönen kirjoittaa elämäkertaa kirjailija Annikki Kariniemestä

Annikin jäl­jil­lä – Outi Hytönen kir­joit­taa elä­mä­ker­taa kir­jai­li­ja Annikki Ka­ri­nie­mes­tä

21.07.2022 08:56
Tilaajille
Kirja-arvostelu: Väärinymmärretty sankari vai demokratian horjuttaja

Kir­ja-ar­vos­te­lu: Vää­rin­ym­mär­ret­ty sankari vai de­mo­kra­tian hor­jut­ta­ja

01.11.2021 18:26
Tilaajille