Pääkirjoitus: Kunta 2.0 on jo ovella: Kun so­te-taak­ka karisee har­teil­ta, kun­nas­ta tulee ennen kaikkea kas­vat­ta­ja, kou­lut­ta­ja ja hyvän elin­ym­pä­ris­tön tur­vaa­ja

Hukkumiset: Joka toisen huk­ku­mi­sen taus­tal­la piilee suo­ma­lai­sil­le tyy­pil­li­nen sairaus

Annikki Kariniemi
Annikin jäljillä – Outi Hytönen kirjoittaa elämäkertaa kirjailija Annikki Kariniemestä

Annikin jäl­jil­lä – Outi Hytönen kir­joit­taa elä­mä­ker­taa kir­jai­li­ja Annikki Ka­ri­nie­mes­tä

21.07.2022 08:56
Tilaajille
Ylitornion Annikki Kariniemi -kulttuuriviikolla luettiin ääneen arkistojen kätköistä löytynyttä näytelmää – kelon myynti ja matka Afrikkaan käsittelee ihmisten suhdetta luontoon ja taloudelliseen etuun

Yli­tor­nion Annikki Ka­ri­nie­mi -kult­tuu­ri­vii­kol­la luet­tiin ääneen ar­kis­to­jen kät­köis­tä löy­ty­nyt­tä näy­tel­mää – kelon myynti ja matka Af­rik­kaan kä­sit­te­lee ih­mis­ten suh­det­ta luon­toon ja ta­lou­del­li­seen etuun

20.07.2022 17:17
Tilaajille
“Yhtymäkohtia tähän päivään” – Topi Mikkola esittää monologin everstinnasta lauantaina Sodankylässä

“Yh­ty­mä­koh­tia tähän päi­vään” – Topi Mikkola esittää mo­no­lo­gin evers­tin­nas­ta lauan­tai­na So­dan­ky­läs­sä

11.03.2022 11:12
Tilaajille
Everstinna palasi Ylitorniolle – Annikki Karinniemen innoittaman monologin kotiseutuensi-ilta nähtiin Aavasaksalla

Evers­tin­na palasi Yli­tor­niol­le – Annikki Ka­rin­nie­men in­noit­ta­man mo­no­lo­gin ko­ti­seu­tu­en­si-il­ta nähtiin Aa­va­sak­sal­la

01.08.2021 18:04 1
Tilaajille
Annikki Kariniemi oli radikaali luonnonsuojelija – kirjailija toi luonnonsuojeluteemat esille jo 1960-luvulla, ja ne ovat edelleen ajankohtaisia

Annikki Ka­ri­nie­mi oli ra­di­kaa­li luon­non­suo­je­li­ja – kir­jai­li­ja toi luon­non­suo­je­lu­tee­mat esille jo 1960-lu­vul­la, ja ne ovat edel­leen ajan­koh­tai­sia

12.07.2021 07:00
Tilaajille
Rosa Liksomin romaanista dramatisoitu Everstinna palaa näyttämölle Rovaniemellä

Rosa Lik­so­min ro­maa­nis­ta dra­ma­ti­soi­tu Evers­tin­na palaa näyt­tä­möl­le Ro­va­nie­mel­lä

20.05.2021 09:19
Aurore B:n monologi Everstinna ottaa etäisyyttä Annikki Kariniemeen

Aurore B:n mo­no­lo­gi Evers­tin­na ottaa etäi­syyt­tä Annikki Ka­ri­nie­meen

12.10.2020 17:30
Tilaajille
Rivien väleissä Kariniemi – Hattujuhla huipentaa kirjailija Annikki Kariniemen nimeä kantavan viikon

Rivien vä­leis­sä Ka­ri­nie­mi – Hat­tu­juh­la hui­pen­taa kir­jai­li­ja Annikki Ka­ri­nie­men nimeä kan­ta­van viikon

24.07.2020 16:50 1
Tilaajille