Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Esitykset
Arvio: Lippulaivaesitys luovi maalla, merellä ja ilmassa – Hiljaisuus-festivaalilla pelotta seilannut Titanic Fiesta ansaitsi seisovat suosionosoituksensa

Arvio: Lip­pu­lai­va­esi­tys luovi maalla, merellä ja ilmassa – Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lil­la pelotta sei­lan­nut Titanic Fiesta an­sait­si sei­so­vat suo­sion­osoi­tuk­sen­sa

12.06.2022 17:43
Tilaajille
Tapahtuma-arvostelu: Artistien äkkitörmäykset luovat uutta

Ta­pah­tu­ma-ar­vos­te­lu: Ar­tis­tien äk­ki­tör­mäyk­set luovat uutta

12.06.2022 15:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mu­siik­ki soi syk­syl­lä taas Kemissä

10.06.2022 13:18
Tilaajille
Taika-aika tuo lavalle sirkuskabareen ja draamaesityksen

Tai­ka-ai­ka tuo lavalle sir­kus­ka­ba­reen ja draa­ma­esi­tyk­sen

30.03.2022 16:03
Tilaajille
“Yhtymäkohtia tähän päivään” – Topi Mikkola esittää monologin everstinnasta lauantaina Sodankylässä

“Yh­ty­mä­koh­tia tähän päi­vään” – Topi Mikkola esittää mo­no­lo­gin evers­tin­nas­ta lauan­tai­na So­dan­ky­läs­sä

11.03.2022 11:12
Tilaajille
Tanssiteatteriarvio: Mustan ja kirjavan huumorin liitto

Tans­si­teat­te­riar­vio: Mustan ja kir­ja­van huu­mo­rin liitto

27.02.2022 17:24
Tilaajille
Kaksikin aihetta nauruun – Rimpparemmin uutuus lupaa fyysisen komiikan vapaapudotusta ja konsultteja veitsen terällä

Kak­si­kin aihetta nauruun – Rimp­pa­rem­min uutuus lupaa fyy­si­sen ko­mii­kan va­paa­pu­do­tus­ta ja kon­sult­te­ja veitsen terällä

24.02.2022 17:48
Tilaajille
"Ennemminkin antisankari" – Pirjo Leppänen, 72, palaa näyttämölle mystisenä Poronaisena Vikke Nilon elämäntarinassa

"En­nem­min­kin an­ti­san­ka­ri" – Pirjo Lep­pä­nen, 72, palaa näyt­tä­möl­le mys­ti­se­nä Po­ro­nai­se­na Vikke Nilon elä­män­ta­ri­nas­sa

22.02.2022 20:29
Tilaajille
Rovaniemen teatteri jatkaa esityksiä 50 hengen katsomoille loppiaiseen saakka

Ro­va­nie­men teat­te­ri jatkaa esi­tyk­siä 50 hengen kat­so­moil­le lop­piai­seen saakka

04.12.2020 10:31
Tilaajille