Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Esitykset
Pähkinänsärkijä tuo Lappia-talon lavalle yli 200 nuorta soittajaa ja tanssijaa – joulusatu nähdään ensimmäistä kertaa Rovaniemellä

Päh­ki­nän­sär­ki­jä tuo Lap­pia-ta­lon lavalle yli 200 nuorta soit­ta­jaa ja tans­si­jaa – jou­lu­sa­tu nähdään en­sim­mäis­tä kertaa Ro­va­nie­mel­lä

03.11.2023 17:11
Tilaajille
Pähkinänsärkijä tuo oppilaiden taidot Lappia-talon suurelle näyttämölle

Päh­ki­nän­sär­ki­jä tuo op­pi­lai­den taidot Lap­pia-ta­lon suu­rel­le näyt­tä­möl­le

02.11.2023 15:11
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huumori vaikea taiteen laji

03.07.2023 06:00
Pulkkinen show tuo kotikentälle: näyttelijä Jari Salmelle kotikaupunki Kemi on edelleen paikka, missä hän lataa akkuja.

Pulk­ki­nen show tuo ko­ti­ken­täl­le: näyt­te­li­jä Jari Sal­mel­le ko­ti­kau­pun­ki Kemi on edel­leen paikka, missä hän lataa akkuja.

21.04.2023 09:34
Saagat ja laulut käsi kädessä – Oiva Arvolan tekstit kohtaavat musiikin Oodeja oivalluksille -esityksessä

Saagat ja laulut käsi kädessä – Oiva Arvolan tekstit koh­taa­vat mu­sii­kin Oodeja oi­val­luk­sil­le -e­si­tyk­ses­sä

20.01.2023 09:50
Tilaajille
Runo, musiikki ja puhe kohtaavat lauluillassa – Pentti Saaritsan tekstit soivat Eero Ojasen sävelin

Runo, mu­siik­ki ja puhe koh­taa­vat lau­lu­il­las­sa – Pentti Saa­rit­san tekstit soivat Eero Ojasen sävelin

05.01.2023 15:00 1
Tilaajille
Kirka-musikaali vierailee Korundissa

Kir­ka-mu­si­kaa­li vie­rai­lee Ko­run­dis­sa

09.12.2022 13:50
Tilaajille
Naiskuoro Vocaliisojen konsertti soi Rovaniemellä 1. lokakuuta

Nais­kuo­ro Vo­ca­lii­so­jen kon­sert­ti soi Ro­va­nie­mel­lä 1. lo­ka­kuu­ta

30.09.2022 09:00
Tilaajille

Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin ja Me­ri-La­pin jou­si­kvar­te­tin kausi alkaa

21.09.2022 21:18
Arvio: Lippulaivaesitys luovi maalla, merellä ja ilmassa – Hiljaisuus-festivaalilla pelotta seilannut Titanic Fiesta ansaitsi seisovat suosionosoituksensa

Arvio: Lip­pu­lai­va­esi­tys luovi maalla, merellä ja ilmassa – Hil­jai­suus-fes­ti­vaa­lil­la pelotta sei­lan­nut Titanic Fiesta an­sait­si sei­so­vat suo­sion­osoi­tuk­sen­sa

12.06.2022 17:43
Tilaajille
Tapahtuma-arvostelu: Artistien äkkitörmäykset luovat uutta

Ta­pah­tu­ma-ar­vos­te­lu: Ar­tis­tien äk­ki­tör­mäyk­set luovat uutta

12.06.2022 15:59
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mu­siik­ki soi syk­syl­lä taas Kemissä

10.06.2022 13:18
Tilaajille
Taika-aika tuo lavalle sirkuskabareen ja draamaesityksen

Tai­ka-ai­ka tuo lavalle sir­kus­ka­ba­reen ja draa­ma­esi­tyk­sen

30.03.2022 16:03
Tilaajille
“Yhtymäkohtia tähän päivään” – Topi Mikkola esittää monologin everstinnasta lauantaina Sodankylässä

“Yh­ty­mä­koh­tia tähän päi­vään” – Topi Mikkola esittää mo­no­lo­gin evers­tin­nas­ta lauan­tai­na So­dan­ky­läs­sä

11.03.2022 11:12
Tilaajille
Tanssiteatteriarvio: Mustan ja kirjavan huumorin liitto

Tans­si­teat­te­riar­vio: Mustan ja kir­ja­van huu­mo­rin liitto

27.02.2022 17:24
Tilaajille
Kaksikin aihetta nauruun – Rimpparemmin uutuus lupaa fyysisen komiikan vapaapudotusta ja konsultteja veitsen terällä

Kak­si­kin aihetta nauruun – Rimp­pa­rem­min uutuus lupaa fyy­si­sen ko­mii­kan va­paa­pu­do­tus­ta ja kon­sult­te­ja veitsen terällä

24.02.2022 17:48
Tilaajille
"Ennemminkin antisankari" – Pirjo Leppänen, 72, palaa näyttämölle mystisenä Poronaisena Vikke Nilon elämäntarinassa

"En­nem­min­kin an­ti­san­ka­ri" – Pirjo Lep­pä­nen, 72, palaa näyt­tä­möl­le mys­ti­se­nä Po­ro­nai­se­na Vikke Nilon elä­män­ta­ri­nas­sa

22.02.2022 20:29
Tilaajille
Rovaniemen teatteri jatkaa esityksiä 50 hengen katsomoille loppiaiseen saakka

Ro­va­nie­men teat­te­ri jatkaa esi­tyk­siä 50 hengen kat­so­moil­le lop­piai­seen saakka

04.12.2020 10:31
Tilaajille