Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

pääkirjoitus: Lapilla on Poh­jo­lan lin­nak­kees­sa tärkeä rooli

Huumori
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huumori vaikea taiteen laji

03.07.2023 06:00
Päiväkirja: Otetaanko kuitenkin käpykakku? Kummeli-heitto ei meinannut löytää yleisöä aikuisten joukosta
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ote­taan­ko kui­ten­kin kä­py­kak­ku? Kum­me­li-heit­to ei mei­nan­nut löytää yleisöä ai­kuis­ten jou­kos­ta

06.08.2022 05:00 4
Tilaajille
Kiroileva rollaattorimummo syntyi, kun Anitta Ahonen kiukustui

Ki­roi­le­va rol­laat­to­ri­mum­mo syntyi, kun Anitta Ahonen kiu­kus­tui

28.03.2022 15:20 1
Rovaniemeläinen Petri Törmänen kirjoitti kirjan Luonnelinnuista – kirjan sivuilta voi löytää piirteitä itsestään tai tuttavastaan huumorilla höystettynä

Ro­va­nie­me­läi­nen Petri Tör­mä­nen kir­joit­ti kirjan Luon­ne­lin­nuis­ta – kirjan si­vuil­ta voi löytää piir­tei­tä it­ses­tään tai tut­ta­vas­taan huu­mo­ril­la höys­tet­ty­nä

12.03.2022 16:00 4
Tilaajille
Kaksikin aihetta nauruun – Rimpparemmin uutuus lupaa fyysisen komiikan vapaapudotusta ja konsultteja veitsen terällä

Kak­si­kin aihetta nauruun – Rimp­pa­rem­min uutuus lupaa fyy­si­sen ko­mii­kan va­paa­pu­do­tus­ta ja kon­sult­te­ja veitsen terällä

24.02.2022 17:48
Tilaajille
Kirja-arvio: Simojokista huumoria aikuiseen makuun

Kir­ja-ar­vio: Si­mo­jo­kis­ta huu­mo­ria ai­kui­seen makuun

21.02.2022 20:28
Tilaajille
Päiväkirja: Vitsi – mitä eroa on vaaleilla ja tummilla oliiveilla?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Vitsi – mitä eroa on vaa­leil­la ja tum­mil­la olii­veil­la?

05.12.2021 20:00
Tilaajille
Hulvaton ensihoitaja hurmaa somessa, mutta oikeaan työhönsä Jenni Mikkola suhtautuu vakavasti: "Potilaat ovat hyvissä käsissä"

Hul­va­ton en­si­hoi­ta­ja hurmaa so­mes­sa, mutta oikeaan työ­hön­sä Jenni Mikkola suh­tau­tuu va­ka­vas­ti: "Po­ti­laat ovat hyvissä kä­sis­sä"

22.09.2021 17:00 2
Tilaajille
Vuoden jutut: Nuuska-Matti ja isosuinen Pertti keräävät somessa satoja tuhansia katsojia – niiden takaa löytyy rovaniemeläinen erityisopettaja, jonka mielestä kaikkien aikuisten pitäisi olla kiinnostuneempia sosiaalisesta mediasta

Vuoden jutut: Nuus­ka-Mat­ti ja iso­sui­nen Pertti ke­rää­vät somessa satoja tu­han­sia kat­so­jia – niiden takaa löytyy ro­va­nie­me­läi­nen eri­tyi­so­pet­ta­ja, jonka mie­les­tä kaik­kien ai­kuis­ten pitäisi olla kiin­nos­tu­neem­pia so­siaa­li­ses­ta me­dias­ta

31.12.2021 14:18 5
Tilaajille
Vitsit ovat nyt vähissä – sananmukaisesti

Vitsit ovat nyt vähissä – sa­nan­mu­kai­ses­ti

29.11.2020 10:09
Tilaajille
Lauantaivieras: Huumorinkukka puskee pintaan – elämästä ei kannata tehdä liian totista
Kolumni

Lauan­tai­vie­ras: Huu­mo­rin­kuk­ka puskee pintaan – elä­mäs­tä ei kannata tehdä liian totista

13.11.2020 14:46
Päiväkirja: Jope Ruonansuu oli koko kansan naurattaja ja yhdistäjä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Jope Ruo­nan­suu oli koko kansan nau­rat­ta­ja ja yh­dis­tä­jä

22.07.2020 10:14
Tilaajille
Kokoomusvaltuutetun satiirinen puhe nosti myrskyn, Heikki Autto myöntää tyylin epäonnistuneen

Ko­koo­mus­val­tuu­te­tun sa­tii­ri­nen puhe nosti myrs­kyn, Heikki Autto myöntää tyylin epä­on­nis­tu­neen

17.06.2020 14:00 4
Tilaajille